Nieuwsbrief December 2012 - Rotterdam Chapter

rotterdam.chapter.nl

Nieuwsbrief December 2012 - Rotterdam Chapter

Voorwoord

Nieuwsbrief December 2012

December, dé maand van de feestdagen! Sinterklaas en de kerstdagen, dus cadeaus, lekker eten en

drinken, maar vooral de lange avonden vullen met plannen voor het volgende motorseizoen!

Wij, de activiteiten-commissie, hebben ons programma klaar liggen en geloof me, het wordt super!

Daar komt ook nog bij dat we als Rotterdam Chapter volgend jaar 20 jaar bestaan en dit niet stilletjes

voorbij laten gaan. Dus houd in 2013 de mail goed in de gaten!

Mocht iemand de behoefte hebben om zijn verhaal/ervaringen/ foto’s te willen delen, en/ of vindt je

dat er nog iets toegevoegd moet worden aan de nieuwsbrief, laat het me weten!

Dit kan dan gemaild worden naar agneskalk1960@gmail.com .

Bestuurlijke zaken

Langs deze weg kunnen wij u verblijden met de boodschap dat

we er in ons Chapterhome lekker warmpjes bijzitten. Onder de

bezielende leiding van Louis Ansems ( tevens hofleverancier van

de verwarming samen met Ron van Veen) zijn zij erin geslaagd,

samen met degene die hand en span diensten hebben verleend,

ons Chapterhome te voorzien van centrale verwarming. Tevens

willen wij langs deze weg ook Stach Jansen bedanken voor het

herstellen van de dorpel van de roldeur. Ook dit tochtgat is

gedicht, dus de blaadjes blijven lekker buiten en de warmte

binnen. Mannen, we zijn trots op jullie, het doet ons goed dat

we in het bezit zijn van zulke clubleden en stelt ons gerust in de

verdere toekomst.

De maand december is ook de maand waarin wij onze chaptervesten kunnen gaan bestellen ( Flyer

volgt ) en ook de gezellige kerstborrel nadert met rasse schrede. Tevens is er druk achter de

schermen aan het programma voor 2013 gewerkt, welke reeds in de steigers staat en op de jaarlijkse

ALV van 2013 zal worden gepresenteerd. Daar uw bestuur druk doende is met het programma van

2013, is het jammer dat er zo weinig response is gekomen op de enquête. Helaas hebben hier maar

17 leden op gereageerd. Het positieve hiervan is wel dat er 3 leden te kennen hebben gegeven, en de

interesse tonen om onze vereniging als Road Captain eventueel bij te staan. Onze Safety officer zal

deze personen benaderen en hen uitnodigen voor een gesprek, wat ervan hun wordt verwacht om

als Road Captain van het Rotterdam Chapter te kunnen fungeren.

Bezoekadres: Pottumstraat 20, 3088 GP, Rotterdam-Waalhaven Postadres: Pottumstraat 20, 3088 GP, Rotterdam


Onze Main Sponsor ( Pietersen US Cars & Bikes) heeft te kennen gegeven om de leden van het

Rotterdam Chapter in 2013 te voorzien van een kortingspas. Op vertoon van deze pas krijgt u

automatisch korting op uw aankopen. In de volgende nieuwsbrief zal worden aangegeven hoe u in

het bezit komt van deze pas en de spelregels die hierbij horen.

Dan toch nog even dit ………

We zijn nog steeds op zoek naar een Secretaris! Deze functie houdt in:

Het verrichten van de administratieve zaken binnen het Chapter, zoals bv. het notuleren tijdens

vergaderingen en het maken van de verslagen. Denkt u, dit is iets voor mij, twijfelt niet en neem

contact op met één van de bestuursleden welke u kunnen wegwijs maken in deze functie.

Vergeet niet vele handen maken licht werk en uiteraard wordt je begeleid!

En dan nog even een persoonlijke note:

December de maand met de langste donkere dagen,

die van een man met witte baard en zwarte mensen die pakjes dragen.

Waar in Groen links naar rechts kijkt,

omdat er in hun huis een boom met ballen en lichtjes prijkt.

Waar oliebollen en appelflappen op tafel staan,

en vuurwerk kondigt het nieuwe jaar aan.

Maar is dit allemaal achter de rug,

gaat het aftellen naar onze openingsrit lekker vlug!

Vriendelijke groet,

Het bestuur

Teken deze petitie!

Geen APK voor motorfietsen!!!

De Europese Commissie wil ons weer wat extra geld kloppende regels opleggen. Dit keer wil men een

APK keuring verplicht gaan stellen voor motorfietsen. Hiermee willen ze in ieder geval meer dan 1,2

miljard euro per jaar opstrijken.

Ga naar http://petities.nl/petitie/geen-apk-voor-motorfietsen en teken deze petitie!

ICE programmeren in uw mobiele telefoon

IN CASE OF EMERGENCY

Ambulancemedewerkers en andere hulpverleners (politie, artsen, etc.) merken op dat de meeste

slachtoffers van een ongeval vaak wel over een GSM beschikken maar dat het vinden van de juiste

contactpersoon uit de lijst met telefoonnummers zeer moeilijk is.

Voorgesteld wordt om iedereen in zijn GSM een adres te laten opnemen onder de naam ICE. Dit is de

afkorting van In Case of Emergency. Onder deze naam slaat u het telefoonnummer op van de


persoon die moet worden gebeld in geval van nood. Indien u verschillende nummers wilt opslaan,

maak dan gebruik van de namen: ICE1, ICE2, ICE3, etc.

ICE IS INTERNATIONAAL ERKEND EN BEKEND ALS AFKORTING.

Maak liefst vandaag nog een ICE-adres met telefoonnummer aan in uw GSM.

Aankomende Chapter activiteiten

30 november 2012

“Amerikaanse Avond”

Aanvang: 19.30 uur / Chapter open: 19.00 uur

De reden van dit thema is dat we uit verschillende hoeken gehoord hebben,

dat er behoefte was aan een korte groepsreis naar Amerika met een aantal

leden van ons chapter.

Tijdens deze avond zal Justin van Vliet, eigenaar van “Route66Reizen”, ons

een presentatie geven over diverse motorreizen naar Amerika en de

mogelijkheden tot individuele groepsreizen.

Tijdens deze avond zal er een lekker broodje Hamburger geserveerd worden,

dus zorg dat je erbij bent!

Kom allen naar het chapterhome en wie weet komt jouw droomreis

volgend jaar al uit!


Zaterdag 15 december 2012

“Kerst - Kaart Avond”

Aanvang: 19.30 uur / Chapter open: 19.00 uur

Inschrijving € 3,50 p.p.

Inschrijven vóór 8 december bij Nico Kooren,

kooren2@hotmail.com

Vermeld daarbij of je gaat klaverjassen of jokeren!

Vol = Vol

Een gezellige avond voor leden en introducees, met een hapje en

een drankje in ons sfeervolle “Kerststal” aan de Pottumstraat 20.

Altijd prijs dus zorg dat je erbij bent!

*** Rek.nr. 62.34.66.198 t.n.v. Rotterdam Chapter ***


Zaterdag 22 december 2012

“Kerstborrel”

Met muzikale omlijsting van “Kees van Bemmel”

Aanvang: 14.00 uur

Het is weer zover, de kerstdagen staan voor de deur!

Natuurlijk gaan we dit gezellig met elkaar inluiden,

onder het genot van een hapje en een drankje!

We rekenen op een grote opkomst, dus kom allen naar ons warme

Rotterdamse Chapterhome!


Vrijdag 28 december

“Oliebollen & Appelflappen”

Tijdens deze laatste chapteravond van het jaar

laten we onder het genot van

een oliebol en een appelflap

2012 de revue passeren.

De vermelde activiteiten zijn onder voorbehoud, er kunnen wijzigingen plaats vinden.

Indien er iets verandert, wordt dit vermeld op onze site en eventueel per email.

Mochten er nog andere data bekend worden van evenementen, wordt dit ook vermeld op de

agenda van onze site.

Vriendelijke groet,

Activiteiten commissie

Rotterdam Chapter


Huishoudelijke regels

Terugstorten van betalingen, die zijn gedaan voor activiteiten (zoals het Chapter-weekend),

stopt! Mocht er onverwachts toch iets voordoen, kan men een factuur opvragen bij het

bestuur en daarmee naar je eigen annuleringsverzekering gaan om vervolgens het geld terug

te vorderen.

Sluitingsdata van activiteiten worden gehandhaafd. Er wordt n.l. ruim van tevoren kennis aan

gegeven d.m.v. mailtjes e.d. Dit om grote irritaties te voorkomen.

Bij avonden die vallen onder het kopje “Speciale Thema-Avond”, zullen de consumpties in

prijs worden verhoogd. Dit zal duidelijk in de flyers vermeld worden.

Slotwoord

Zoals jullie zien zal er aan gezelligheid niks ontbreken!

We hopen dan ook dat er vele leden aanwezig zullen zijn bij onze gezellige activiteiten!

Ook al ben je een poosje niet geweest door wat voor omstandigheden ook, of ben je pas lid, trek de

stoute schoenen aan en kom naar het chapterhome. Wij zullen je met een warm hart ontvangen!

Agnes van Dam - Kalk

Editor Rotterdam Chapter

agneskalk1960@gmail.com


Vragen

Voor algemene vragen m.b.t. het Rotterdam Chapter: kooren2@hotmail.com. Het hierboven

genoemde email box zal regelmatig bekeken worden en gedistribueerd aan de relevante

bestuursleden. Deze zullen de binnengekomen e-mails zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Openingstijden:

Vanaf 1 januari t/m 31 december 12.00 – 17.00 uur

Laatste vrijdag van de maand 19.00 uur tot +/- 23.00 uur (Chapteravond)

Adres

Rotterdam Chapter

Pottumstraat 20

3088 GP Rotterdam - Waalhaven

www.rotterdam-chapter.nl

Correspondentieadres

Secretariaat Rotterdam Chapter

Pottumstraat 20

3088 GP Rotterdam

Bestuur

Director Nico Kooren kooren2@hotmail.com

Assistent Director Terry Vogelesang terrie1vogelesang@gmail.com

Main Sponsor Jaco Smith jaco@boac-automotive.com

Treasurer/Member Officer Nora Kooren ekooren@gmail.com

Secretary vacant

Webmaster Jacques Vogelaar webmaster@rotterdam-chapter.nl

Head Road Captain vacant

Safety Officer Thijs Tweebeeke tweebeeke@gmail.com

Activity Commissie Stach Jansen e.a. stajaster@gmail.com

Photographer Ron van Putten ronvanputten@planet.nl

Editor Agnes van Dam-Kalk agneskalk1960@gmail.com

Activiteiten Commissie

Stach Jansen

Louise Jansen

Roy Voorwald

Agnes van Dam-Kalk

Nico Kooren


Road Captains

Thijs Tweebeeke tweebeeke@gmail.com

Ron van Putten ronvanputten@planet.nl

Martin Steenkamer m.steenkamer@chello.nl

Peter Castenmiller pljmcastenmiller@hetnet.nl

John van Dam johnwillemvandam@gmail.com

Ron Snijders ronsnijders@hotmail.com

Paul Wasser p.wasser@chello.nl

Guus van Ast a.ast97@upcmail.nl

Agnes van Dam-Kalk agneskalk1960@gmail.com

Sponsoren

More magazines by this user
Similar magazines