Download de brochure (2013) - Irenee Duriez

ireneeduriez.be

Download de brochure (2013) - Irenee Duriez

Oostende

CONTACTGEGEVENS

Westkerke

Ichtegem

GC DE STER

MIA MOREAUX

Diksmuide

Eernegem

DE MARETAK

IRENEE DURIEZ

OPEN ATELIER EN BEELDENTUIN DURIEZ

(IRENEE DURIEZ EN WILLY BOSSCHEM)

KEIBERGSTRAAT 6 - B-8480 ICHTEGEM - T 051 58 90 27 - GSM 0471 23 77 56

ATELIER JOHNNY WERKBROUCK

SCHOOLSTRAAT 16 - B-8820 TORHOUT (WIjNENDALE) - T 050 21 37 27 - 050 21 36 27

OPEN ATELIER EN BEELDENTUIN MIA MOREAUX (GROEPSTENTOONSTELLING)

EERNEGEMSESTRAAT 120 - B-8460 WESTKERKE - T 059 26 74 74 - GSM 0473 93 71 17

DE HERDERSHOEVE (HERR SEELE)

ZEDELGEMSE STEENWEG 58 - B-8480 EERNEGEM - GSM 0496 38 20 12

ATELIER DE MARETAK (FRANK RANSON - MIA GOEMAN - YVI DE BACKER)

KApELLEWEG 20 - B-8480 EERNEGEM - T 059 29 98 64 - GSM 0477 47 23 99

Aartrijke

DE HERDERSHOEVE

jOHNNY WERKBROUCK

Torhout

LANG LEVEN

GEMEENSCHAPSCENTRUM DE STER (MARLEEN VERCRUYSSE - JEAN ODENT - PAUL BAETEMAN)

ENGELSTRAAT 54 - B-8480 ICHTEGEM - T 059 34 11 40

Alle drukwerken

Bruggestraat 113 • Torhout

T 050 211 611 • F 050 230 085

www.bazuin.be • info@bazuin.be

k u n s t e n t u i n e n

ZOMER IN

ICHTEGEM

ZOMEREVENEMENTEN

JULI

AUGUSTUS

2013


van 6 juli

tot 26 augustus

IRÉNÉE DURIEZ 14/05/1950

OpEN ATELIER

In de bovenruimte

bevindt zich het

tekenatelier van de

kunstenaar en kan

de bezoeker kennis

maken met zijn

werk en werkwijze.

Hier exposeert

de kunstenaar zijn

creaties van de laatste

jaren in een 50-tal

bronzen beelden.

In deze ruimte wordt

de bezoeker tevens via

een doorlopende

videodocumentaire

wegwijs gemaakt in

de werkwijze van

de kunstenaar.

Hier kan de bezoeker

ook schilderijen van

Willy Bosschem

bezichtigen.

OPEN ATELIER & BEELDENTUIN

MUSEUM

In de benedenruimte wordt de

bezoeker mee genomen doorheen

de persoonlijke artistieke

ontwikkeling van de kunstenaar.

Er wordt een overzicht geschetst

van de creaties tussen 1964

en 2005 door middel van een

70-tal sculpturen uit diverse

materialen, een 40-tal

tekeningen, historische

zwart-wit foto’s

en diverse educatieve

infopanelen.

www.ireneeduriez.be

Toegang gratis op zaterdag - zondag - maandag van 14 tot 18.30 uur.

De kunstenaar zal telkens aanwezig zijn.

OPEN ATELIER EN BEELDENTUIN DURIEZ

KEIBERGSTRAAT 6 - B-8480 ICHTEGEM

T 051 58 90 27 - F 051 58 25 94 - GSM 0471 23 77 56


van 6 juli

tot 26 augustus

IRÉNÉE DURIEZ 14/05/1950

OPEN ATELIER & BEELDENTUIN

BEELDENTUIN

In de door tuinarchitect Wim Meyns

aangelegde romantische landschapstuin

staan een twintigtal grote bronzen beelden

in een natuurlijke parkomgeving.

De bronzen beelden van de

kunstenaar komen ten volle

tot hun recht in de speciaal

hiervoor aangelegde

beeldentuin. De uitgekozen

schermbeplanting in alle

tinten groen geeft ze als het

ware een coulisse waartegen

ze een eigen leven gaan leiden.

Felle kleuren en speciale

effecten zijn hier uit den

boze omdat ze de aandacht

van de kunstwerken afleiden.

Er is in deze romantische

parktuin wel plaats voor een

aantal zeldzame bomen.

www.ireneeduriez.be

Toegang gratis op zaterdag - zondag - maandag van 14 tot 18.30 uur.

OPEN TUINEN van de landelijke gilden op 29 en 30 juni van 10 tot 18.30 uur.

OPEN ATELIER EN BEELDENTUIN DURIEZ

KEIBERGSTRAAT 6 - B-8480 ICHTEGEM

T 051 58 90 27 - F 051 58 25 94 - GSM 0471 23 77 56


van 6 juli

WILLY BOSSCHEM

10/01/1930

tot 26 augustus

OPEN ATELIER & BEELDENTUIN

GASTKUNSTENAAR

Willy Bosschem had een actieve loopbaan

als pr-man van het casino Kursaal en

academiedirecteur in Oostende. Zo bespeelde

hij steeds beide zijden van de

kunstensector, met niet alleen een eigen

kunstproductie, maar evenzeer met tal

van kunstprojecten. Al van in 1953 is

hij uit de Oostendse kunstenscène niet

weg te denken. Wij brengen hem in deze

tentoonstelling in zijn hoedanigheid van

beeldend kunstenaar, steeds op zoek naar

nieuwe uitdrukkingsvormen. Doorheen zijn

volledige oeuvre spelen kleuren, bewegingen

en ritmiek steeds een belangrijke rol. Drager

hiervan zijn vrouwen, maar ook heel wat

dieren - katten, paarden, meeuwen, hanen -

die uiteindelijk als hybride wezens in een nietaflatende

beweging en met een ongelooflijke

intensiteit hun verhaal en dat van de

kunstenaar op de toeschouwer overbrengen.

Het werk van Willy Bosschem spreekt van

technisch kunnen, artistiek inzicht en intense

interactie met de toeschouwer.

Toegang gratis op zaterdag - zondag - maandag van 14 tot 18.30 uur.

OPEN ATELIER EN BEELDENTUIN DURIEZ

KEIBERGSTRAAT 6 - B-8480 ICHTEGEM

T 051 58 90 27 - F 051 58 25 94 - GSM 0471 23 77 56


jOHNNY WERKBROUCK

van 6 juli

tot 26 augustus

16/07/1959

OPEN ATELIER & BEELDENTUIN

BEELDHOUWEN Is ZIjN BEROEP,

MARMER ZIjN PAssIE!

Hij kapt uit een ruwe blok alle overtollige

materie weg om de kern, de realiteit, de

essentie uit ‘zijn’ steen naar buiten te

halen. Wat overblijft is zijn persoonlijke,

eerlijke weergave van het klassieke

schoonheidsideaal.

De naakte vrouwenfiguren die rust, sereniteit

en volmaaktheid uitstralen zijn eveneens

de sobere, realistische uitbeelding van de

vrouw, soms verscholen achter een ruw

gelaten marmermassa. Wellicht verwijst de

kunstenaar hier naar het grillige, naar het

mysterieuze in het vrouwzijn. De gespierde

armen die zich slechts gedeeltelijk uit de

ruwheid van het marmer hebben geworsteld,

die zich in hun volle glorie vertonen of stevig

een andere arm vasthouden, grijpend naar

elkaar, naar vriendschap, getuigen van

mannelijke viriliteit gecombineerd met de

streling van elkaar beroerende vingertoppen,

zoekend naar tederheid, warmte..., een

tegenstelling tussen harde materie en

zachte uitstraling van de schepper. Na

jarenlang intens werken slaagt hij er telkens

weer in zijn marmer tot in de perfectie

af te werken, om het te laten getuigen

van zijn eigen visie op de vrouwelijke

aantrekkelijkheid en de mannelijke kracht.

johnny Werkbrouck: beeldhouwen is zijn

leven, perfectie en authenticiteit zijn doel!

Toegang gratis op zaterdag - zondag - maandag van 14 tot 18.30 uur.

De kunstenaar zal telkens aanwezig zijn.

ATELIER JOHNNY WERKBROUCK

SCHOOLSTRAAT 16 - B-8820 TORHOUT [WIjNENDALE]

T 050 21 37 27 - T 050 21 36 27


TENTOONSTELLING ID EST

van 4 juli

tot 31 augustus

iD esT is een Ichtegemse tentoonstelling die zich

toespitst op actuele kunst. De huidige vorm heeft ze

vooral te danken aan haar artistieke werkgroep met

figuren als jean-Paul Tyberghein, Daniël joseph,

Bieke Verlet en Dirk Plaetevoet. Deze laatste stond

aan de wieg van het project en heeft de band tussen

beeldende kunst en cultuurfilosofie in iD esT levendig

gemaakt. Dankzij deze unieke benadering is de

tentoonstelling een wat apart begrip geworden in het

regionale kunstgebeuren.

ZOMERTENTOONsTELLING

www.cultuursjok.be

Peter van Heirseele (°1958) werkt vooral onder zijn

pseudoniem Herr seele en is een veelzijdig kunstenaar,

striptekenaar, programmamaker, presentator, mediafiguur,

pianostemmer en -hersteller. Hij staat vooral bekend als

de tekenaar van de absurde strip Cowboy Henk, die liep

tot oktober 2011 in het weekblad Humo en nu is vervangen

door de eveneens door hem getekende stripreeks Dikke

Billie Walter.

Van Heirseele liep school aan het sint-jozefsinstituut in

Torhout en de Gentse Academie voor schone Kunsten. Hij

leerde pianostemmen en -herstellen in Wales en verfijnde

zijn studie in Italië met een scholing restauratie. Vanaf 1981

begon hij samen met Kamagurka met de strip Cowboy Henk

en maakte hij theatershows in de geest van het absurdisme.

Vanaf 1983 acteerde hij voor televisie. Zijn belangrijkste

bezigheid bleef evenwel kunstschilderen.

De tentoonstelling die nu wordt opgezet door Peter van

Heirseele zijn de werken “Kleur in E-mineur”. De insteek

van deze werken was ‘kortschilderen’: in 24 uur 24 werken

maken rond het Radio 1-thema ‘Kleur in E-mineur’.

De tentoonstelling wordt aangevuld met enkele politieke

cartoons uit de nieuwe reeks die hij maakte voor het

weekblad Humo.

De tentoonstelling zal te bezichtigen zijn vanaf 4 juli tot en

met 31 augustus 2013 op zaterdag, zondag en maandag

van 11 tot 20 uur. Op zondag is de kunstenaar aanwezig

van 14 tot 17 uur.

RESTAURANT TEA-ROOM DE HERDERSHOEVE

ZEDELGEMSE STEENWEG 58 - B-8480 EERNEGEM

GSM 0496 38 20 12


Brouwerij

Strubbe

Ichtegem

Traiteur

Marc

Schoolstraat 24A

Ichtegem

Tel - Fax 050-21 65 29

GSM 0477-21 41 24

OPEN ATELIER & BEELDENTUIN

BEELDENTUIN MIA MOREAUX

GAsTKUNsTENAARs

In Beeldentuin Moreaux stellen naast

Mia nog acht andere kunstenaars

tentoon. Allen hebben ze hun unieke

dialoog met het tuinlandschap, hun

omgeving, gemeen.

jEFFRIE

ERIC PETIT

VLADIMIR KAZAN

EDDY WALRAVE

www.miamoreaux.com

ARNO KUPPENs

sTEFFEN CHRIsTENsEN

jOs KUPPENs

PIETER BAEs

OPEN ATELIER EN BEELDENTUIN MIA MOREAUX

EERNEGEMSESTRAAT 120 - B-8460 WESTKERKE

T 059 26 74 74 - GSM 0473 93 71 17


BEELDENTUIN MIA MOREAUX

van 6 juli

tot 26 augustus

OPEN ATELIER & BEELDENTUIN

MIA MOREAUX

Mia is schilder-beeldhouwer en exposeert haar

werk sedert 1975. Ze stelt tentoon in eigen land

en daarbuiten. Haar werk is verspreid over zowat

de hele wereld. De schilderijen van Moreaux

evoceren het Ijslandse landschap. In haar

bronzen en marmersculpturen voel je de

emotionele diepmenselijke gevoelens van

tederheid en warmte.

www.miamoreaux.com

Toegang gratis op zaterdag - zondag - maandag van 14 tot 18.30 uur.

OPEN ATELIER EN BEELDENTUIN MIA MOREAUX

EERNEGEMSESTRAAT 120 - B-8460 WESTKERKE

T 059 26 74 74 - GSM 0473 93 71 17


Doe-het-zelf

Industriestraat 5

Ichtegem

Tel. 051 58 00 22

KANTOOR

HOSTEN

bvba

ENGELSTRAAT 41

ICHTEGEM

T. 051 58 15 31

www.hostenbvba.be

VERSTRAETE

Uw partner in elektrotechniek

Algemene elektriciteit - Verlichting

Glasvezeltechniek - Elektronica - Alarmsystemen

Sfeerverlichting - Sportveldverlichting - ...

K. VERSTRAETE & ZOON nv

Lettenburgstraat 4 - 8490 Jabbeke

Tel. 050-81 96 90 - Fax 050-81 27 61

info@verstraete-ent.com - www.verstraete-ent.com

Zandvoordeschorredijkstraat 85,

Oostende

T 059-70 90 08

www.debeir.be


van 3 augustus

tot 26 augustus

TUIN DE MARETAK

FRANK RANSON

LETTERKAPPER

Volgde een opleiding letterkappen bij Christophe

Annys en Tom Perkins en legde zich vervolgens

ook toe op het effectieve steenhouwen onder

leiding van johnny Werkbrouck. In zijn werk zoekt

hij in de eerste plaats naar uitdrukkingsmogelijkheden

om zijn teksten op een speelscreatieve wijze

een bijkomende dimensie te geven.

MIA GOEMAN

29/09/1964

BEELDHOUWsTER

Mia en stenen hebben een intense en creatieve

relatie met elkaar. Mia confronteert en duelleert

spontaan in een open en ongedwongen dialoog

met haar beitels en stenen. Zacht en intuïtief laat

ze zich leiden, zoekt ze gewillig frisse vormen,

creëert door weg te

kappen verrassende

beelden. Gedrevenheid

en eenvoud zijn

haar kracht. Haar

beelden nodigen

uit tot ontmoeten,

verbinden mens en

natuur, hemel en

aarde.

ATELIER DE MARETAK

KApELLEWEG 20 - B-8480 EERNEGEM

T 059 29 98 64 - GSM 0477 47 23 99

ZOMERTENTOONsTELLING

23/01/1959

YVI DE BACKER

16/02/1946

BEELDHOUWsTER

De beelden van Yvi De Backer zijn voornamelijk

figuratief met een voorliefde voor de vrouwelijke

figuur, dans en beweging. Ze werkt in

diverse materialen maar haar voorliefde gaan

uit naar marmer, albast en brons. Ze

streeft vooral naar een evenwicht van

beeld en sokkel.

Vandaar de speelse en originele

vrouwtjes in brons, die zich baden in witmarmeren

wijwatervaatjes. Ze volgde tekenen

aan de kunstacademie te Brugge en Koksijde

en studeerde uiteindelijk beeldende kunst aan de

Academie voor schone Kunsten te Eeklo.

Toegang gratis op zaterdag - zondag - maandag van 14 tot 18.30 uur.

bevestigingsen

nijverheidsartikelen

Peter

de Quant

Schatting 38A - Zedelgem

T 050 39 06 00

F 050 39 08 00

Gsm 0477 37 85 31


ZOMERTENTOONSTELLING

van 3 augustus

tot 26 augustus

pAUL BAETEMAN

BEELDHOUWER

Hij voelde zich van jongs af aan aangetrokken tot

kunst. Een diploma wetenschappelijk tekenen en

plastische opvoeding zorgden voor een degelijke

basis. Al in 1966 ontdekte hij de beeldhouwkunst

als roeping. In een stage in Carrara leert hij

rekening houden met het primaat van lijnvoering

en afwerking. Belangrijk in zijn werken is dat

niet hij primair bepaalt wat het beeld zal worden,

maar dat hij de steen, de klomp, vanuit de

inherente vorm die erin aanwezig is, deze

beslissing mee laat nemen. Zo laat hij marmer,

arduin en hout hun eigen verhaal vertellen. Veel

van zijn werken hebben monumentale afmetingen

aangenomen en sieren de straatbeelden van

onder andere De Panne, Koksijde, Blankenberge,

Oostduinkerke en Gent.

GEMEENSCHAPSCENTRUM DE STER

ENGELSTRAAT 54 - B-8480 ICHTEGEM

T 059 34 11 40

ZOMERTENTOONsTELLING

10/11/1933

jEAN ODENT

02/06/1949

sCHILDER

jean sleet zijn jeugd aan de voet van het Ensorkerkje in Oostende,

midden de duinen met zicht op zee. Zijn werk werd dan ook sterk

bepaald door deze omgeving, die aan de basis ligt van zijn onderwerpen.

jean’s schilderijen

overstijgen echter

het zuiver figuratieve.

Ze worden iconen

van eigen emoties,

weergave van

innerlijke gesteldheden

en gevoelens.

MARLEEN VERCRUYSSE

04/07/1958

KERAMIsTE

Marleen Vercruysse vervaardigt professioneel keramische objecten.

Deze werken bestaan uit een mix van verschillende materialen, maar

vooral uit draaiwerk in klei. Dit is uitgegroeid naar eigentijds werk met

een zeer persoonlijke toets, een variatie van vazen schalen en kaders

in verschillende technieken

gebakken.

Toegang gratis op zaterdag - zondag - maandag van 14 tot 18.30 uur.


RestauRant

Moerestraat 3

Koekelare

Tel. 051-58 11 71

www.hethemelsbreedverschil.com

Keuken open woensdag tot zondag

van 11.45 tot 14.45 uur

en van 18.00 tot 21.45 uur

maandag en dinsdag gesloten

Reservatie gewenst

KBC Bank en Verzekering EERNEGEM

Chris Bacquaert - kantoordirecteur

KBC Bank en Verzekering ICHTEGEM

Rik De Ketelaere - kantoordirecteur

KBC Verzekering EERNEGEM

Johan De Smedt

KBC Verzekering ICHTEGEM

Edwin Vanthournout

15 juni - 15 september

FIETSZOEKTOCHT GEZINSBOND ICHTEGEM

inlichtingen: 051 58 97 66

29-30 juni - 10 tot 18 uur

OpEN TUINDAGEN LANDELIjKE GILDE - diverse locaties

ZOMERTIP

www.ichtegem.be

30 juni - vanaf 10 uur / vanaf 14 uur

GEITENMARKT, 100% smuldorp, plantjesmarkt en

rommelmarkt, KOpjESFESTIVAL (met Kato en De Romeo’s)

en kinderspeelstraat - centrum Eernegem

1 juli - 31 augustus

FIETSZOEKTOCHT BELLEBOS EERNEGEM

inlichtingen: 059 29 98 86

6-7 juli

REIGERFEESTEN - WIjK DE REIGER

inlichtingen: 0478 74 56 10

7 juli - 10 tot 18 uur

GEMEENTELIjKE OpEN TUINENDAG - deelgemeente Bekegem

vanaf 7 juli - 15 tot 18 uur

TERRASCONCERTEN - de Herdershoeve Eernegem

elke zondag van juli en augustus

inlichtingen: 0496 38 20 12

21 juli - vanaf 6 uur

SCApULIER KERMIS - centrum Ichtegem

met rommelmarkt en animatie

25-26 juli - 9 tot 18 uur

BIBLIOpLAYA - bibliotheek Ichtegem

26 juli - vanaf 18 uur

AVONDMARKT MET OpTREDENS - centrum Bekegem

inlichtingen: 0475 25 68 16

15 augustus - 11 uur

pAARDENZEGENING - markt Eernegem

16-17 augustus

OLFOEST GEZINSFESTIVAL - de Herdershoeve Eernegem

inlichtingen: 0496 38 20 12

18 augustus - 13 uur

SNEUKELROUTE - fietstocht langs diverse locaties

inlichtingen: 0473 53 01 37

23-24 augustus - 19 uur

pLECTRUMFESTIVAL - park Dekeyser Ichtegem

met o.m. Quistgard, Fongz, Doe Maar Na

25 augustus - 14 uur

TUINFEEST OCMW - TUIN DEKEYSER ICHTEGEM

inlichtingen: 051 57 59 16

DIENST CULTUUR, TOERISME EN ARCHIEF

STATIONSSTRAAT 1 - ICHTEGEM

T 059 34 11 40

cultuurdienst@ichtegem.be - www.ichtegem.be

ZOMERAGENDA


Salons

De Vrede

F E E S T Z A L E N - H O T E L

Moerdijkstraat 94 - Ichtegem

T 051 58 92 68

www.salonsdevrede.be

STELLA

MEUBELEN

KEUKENS

4000 m 2 WOONIDEEEN

ATELIER • TOONZAAL

Atlasstraat 3 • Koekelare

T 051 58 82 93

ma tot za: van 10.00 tot 12.00 uur

en van 14.00 tot 18.00 uur

gesloten op woensdag

VERKOOPKANTOOR

Brabantstraat • Nieuwpoort-bad

T 0498 12 73 48

EErnEgEmsE gEitEnmarkt

ZONDAG 30 jUNI - VANAF 10 UUR

· Plantjesmarkt met vaste borderplanten

door de Ichtegemse Volkstuin

· Tentoonstelling van allerhande schapenrassen

· Tentoonstelling en keuring van allerhande geitenrassen

· Tentoonstelling en keuring

van Vlaamse rundsherdershonden (bouviers)

· Allerlei agrarische activiteiten en standen

smuldorp 100% WEst-Vlaams

ZONDAG 30 jUNI - VANAF 10 UUR

· kennis maken met allerhande West-Vlaamse streekproducten

· culinaire ontdekkingstocht

Op vertoon van deze bon krijgt u een

KORTING VAN 3 EURO

op een smulkaart van 10 euro

tijdens in het 100% smuldorp op zondag 30 juni 2013.

Vul hieronder uw naam, adres en mailadres in.

ZOMERTIP

www.ichtegem.be

Naam : ...........................................

BON

Adres : ...........................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mailadres : .......................................

ja, 100% West-Vlaams en het gemeentebestuur Ichtegem

mogen mijn gegevens gebruiken voor communicatie omtrent

gelijkaardige initiatieven. De gegevens worden niet

verder verspreid of voor andere doeleinden aangewend.

DIENST CULTUUR, TOERISME EN ARCHIEF

STATIONSSTRAAT 1 - ICHTEGEM

T 059 34 11 40

cultuurdienst@ichtegem.be - www.ichtegem.be

100% SMULDORp GEITENMARKT


Associatie

van Accountants

en Belastingsconsulenten

Torhoutsesteenweg 300 - 302

8400 OOSTENDE

CREVITS

B.V.B.A

ENGELSTRAAT 92 - ICHTEGEM

kÖmmErling ®

Tel. 051 58 85 83 - Fax 051 58 24 11

info@crevitsbvba.be - www.crevitsbvba.be

Kunststoframen ramen en rolluiken

Zonwering BRUSTOR

kopjEsfEstiVal

ZONDAG 30 jUNI - VANAF 14 UUR

· Kinderspeelstraat met gekke fietsen, ballonplooien,

grimestand, springkastelen, …

· Optreden The One For The Road Band

· Optreden Danny & Marleen

· Modeshow Bianca’s secret Lingerie en Optiek Allosserie

· Optreden KATO live

· Optreden De Romeo’s 10 jaar

ZOMERTIP

www.ichtegem.be

ichtEgEmsE tuinEndag

ZONDAG 7 jULI - VANAF 10 UUR

Naar jaarlijkse traditie organiseert de Koninklijke Volkstuin in

samenwerking met het gemeentebestuur van Ichtegem een

gemeentelijke open tuinendag. Elke keer proberen we op deze

wijze een aantal merkwaardige tuinen in één bepaalde wijk van

de gemeente in het daglicht te stellen. Dit jaar trekken we naar

Bekegem, waar we op de grens van Oudenburg en Ichtegem een

vijftal tuinen bezoeken.

PRAKTIsCHE GEGEVENs :

· start:

Beeldentuin Mia Moreaux, Eernegemsestraat 120, Westkerke

· Wijk of dorp : Bekegem

· Openingsuren : 10 - 18 uur doorlopend

DIENST CULTUUR, TOERISME EN ARCHIEF

STATIONSSTRAAT 1 - ICHTEGEM

T 059 34 11 40

cultuurdienst@ichtegem.be - www.ichtegem.be

TUINENDAG KOpjESDAGEN


ZOMERSE FEESTEN

ZOMERTIP

www.ichtegem.be

scapuliEr kErmis

ZONDAG 21 jULI - VANAF 6 UUR

Traditioneel organiseert Gezinsbond Ichtegem de zondag

van scapulier kermis een grote rommelmarkt. Dit jaar wordt

het programma verder uitgebreid met activiteiten voor groot

en klein door diverse Ichtegemse verenigingen i.s.m. verschillende

gemeentediensten. Kom dat zien, want scapulier kermis

staat er weer!

centrum Ichtegem - gratis inkom - gsm 0494 07 98 95

t 059 34 11 39 - cultuur@ichtegem.be

aVondmarkt BEkEgEm

VRIjDAG 26 jULI - VANAF 18 UUR

De gezellige en bekende avondmarkt

van Bekegem wordt opgevrolijkt met

optredens van Party Party, David

Vandyck, sasha Rosen & Davy Gilles.

Dit jaar is er ook een stand waar de

geschiedenis van het dorp en allerlei

Bekegemse personages wordt verteld, waar je zelf je voorouders

opzoekt en kennis maakt met het gemeentearchief.

centrum Bekegem - gratis inkom - t 059 34 11 39

cultuur@ichtegem.be

olfoEst gEzinsfEstiVal

VRIjDAG 16 - ZATERDAG 17 AUGUSTUS

Olfoest wordt dit jaar een tweedaagse, vol sfeer, gezelligheid,

animatie, lekkers en vooral veel muziek. Op vrijdag staat er o.m.

een retro party op het programma en op zaterdag optredens

van Phil Moon, Daithi Rua, surpluz, Ian Parker, Ed Kooyman en

vrienden, Blunt en Buscemi.

De Herdershoeve Eernegem - weekendticket € 15 vvk / 20 add

gsm 0496 38 20 12 - info@herdershoeve.be

plEctrumfEstiVal

VRIjDAG 23 - ZATERDAG 24 AUGUSTUS

Op vrijdag geniet je van een

openluchtfilm. Op zaterdag staat een

kindernamiddag gepland met o.m.

graffitiworkshop, vertellers, grime,

leuke muziek, … ’s Avonds volgt

het festival met onze Bekegemse

rockband Quistgard, de Wijnendaalse Nederlandstalige band

Fongz, de Nederlandse tribute band DOE MAAR NA (foto) en als

afsluiter MAGNETICA – Belgium’s nr. 1 Metallica tribute show.

Tuin Dekeyser Ichtegem - gratis inkom - t 059 34 11 46

info@plectrumfestival.be

DIENST CULTUUR, TOERISME EN ARCHIEF

STATIONSSTRAAT 1 - ICHTEGEM

T 059 34 11 40

cultuurdienst@ichtegem.be - www.ichtegem.be

ZOMERTIP

www.ichtegem.be

iEdErEEn flandriEn

ZES FIETSLUSSEN, ZES FLANDRIENTHEMA’S

Voor “Iedereen Flandrien” zijn op het fietsnetwerk van West-

Vlaanderen zes nieuwe fietslussen uitgetekend. Ze vertellen grote

en kleine verhalen over triomf en nederlaag.

De lus waarop Ichtegem gelegen is staat in het teken van triomf

en tragiek. jules Van Hevel en Richard Depoorter zijn prominent

aanwezig. Twee belevingselementen vertellen hun verhaal (en dat

van andere Flandriens) op onze gemeente. Door middel van een

speciaal ontwikkelde app op je smartphone maakt je er zelf deel

van uit. Vanuit Wijnedale start trouwens ook nog een tweede lus.

Vraag op de dienst toerisme uw knooppuntenkaartjes, spring op

de fiets en treed in de voetsporen van onze grote Flandriens.

dE poëtischE tuin

Beleef een poëtisch

moment in de tuin van

’t Lang Leven. Luc

Baeye, Paul jacobs,

Rita smis en Goedele

soetewey kalligraferen

en beitelen woorden

en letters op papier

en in steen. je kunt

ze tijdens deze open

tuindagen aan het werk zien en hun werken bewonderen. Telkens

op zaterdag en zondag zal Riet De Bakker om 14.30 uur en 16.30

uur poëzie voordragen uit eigen werk.

vrijdag - zaterdag - zondag 14-15-16 juni en 23-24-25 augustus

van 10.00 uur tot 18.00 uur, toegang gratis.

’t Lang Leven

Vinkensveldstraat 20 - 8480 Ichtegem

t 051 58 46 27 LETTERS

DIENST CULTUUR, TOERISME EN ARCHIEF

STATIONSSTRAAT 1 - ICHTEGEM

T 059 34 11 40

cultuurdienst@ichtegem.be - www.ichtegem.be

FIETSEN


nieuw &

tweedehandswagens

bestelwagens

onderhoud en herstelling

Torhoutbaan 72 - Ichtegem

Tel. 051 70 06 01

Fax 051 70 01 01

info@garagerabaey.be

garagE

raBaEY bvba

www.kantoorvv.be

KOEKELARE - ICHTEGEM - WIJNENDALE - EERNEGEM

Tel bank: 051 61 12 30

Tel verzekeringen: 051 56 73 70

Maatschappelijke zetel: Engelstraat 59 8480 ICHTEGEM RPR OOSTENDE 0878 846 229

FSMA 067065 A-cB FODE 207-752

sALONs DE VREDE (restaurant, tea-room)

Moerdijkstraat 94 - Ichtegem - T 051 58 92 68

Gesloten maandag - dinsdag

DE ENGEL (restaurant)

Oostendesteenweg 1 - Ichtegem - T 051 58 81 76

Gesloten dinsdag - woensdag

DE ROsTE MUIs (restaurant, tea-room)

Dorpsstraat 1 - Bekegem - T 0477 93 08 48

Gesloten maandag - dinsdag

DE KERsELAAR (restaurant)

Torhoutbaan 45 - Ichtegem - T 051 58 23 19

Gesloten donderdag

’T HOOGHUYs (restaurant)

Oostendesteenweg 230 - Eernegem - T 059 25 01 84

Gesloten dinsdagavond - donderdag

TAP EN TAFEL (restaurant)

Diksmuidebaan 200 - Ichtegem - T 0476 64 66 02

Gesloten woensdag

’T GANsEBORD (restaurant)

Oostendesteenweg 228 - Eernegem - T 059 70 07 99

Gesloten maandagavond - donderdag

HET sCHUTTERsHOF (restaurant, tea-room)

Oostendesteenweg 270 - Eernegem - T 059 27 88 80

Gesloten maandag - dinsdag

DE HERDERsHOEVE (tea-room, restaurant)

Zedelgemsesteenweg 58 - Eernegem - T 059 29 92 07

Gesloten maandag & donderdag

DE HALVE BARRIèRE (restaurant, tea-room)

Oostendesteenweg 220 - Eernegem - T 0497 38 55 76

Gesloten woensdag

DE BUUZEsTOVE (taverne, restaurant, tea-room)

stationsstraat 174 - Eernegem - T 059 29 03 42

Gesloten woensdag

DE sOMME (taverne, restaurant, tea-room)

Markt 20 - Ichtegem - T 051 58 13 13

Gesloten dinsdag - donderdag

DE sTOVE (tea-room, restaurant)

Torhoutbaan 10/12 - Ichtegem - T 051 58 29 29

Gesloten donderdag

DE NIEUWE REIGER (taverne, restaurant)

Diksmuidebaan 214 - Ichtegem - T 051 69 92 44

Gesloten maandag - dinsdag

sANDWICHBAR CIsKA (sandwichbar, tea-room)

stationsstraat 3 - Eernegem - T 059 43 07 74

Gesloten woensdag

’T HEMELs BROODjE (sandwichbar)

Engelstraat 9 - Ichtegem - T 0497 45 69 67

Gesloten zondag - maandag

KRAK EN sNACK (sandwichbar, tea-room)

Aartrijkestraat 8 - Eernegem - T 059 43 09 42

Gesloten zondag - maandag

NICO’s (pizza & sandwichbar)

Torhoutbaan 17 - Ichtegem - T 050 67 80 14

Gesloten donderdag

ZOMERTIP

www.ichtegem.be

DIENST CULTUUR, TOERISME EN ARCHIEF

STATIONSSTRAAT 1 - ICHTEGEM

T 059 34 11 40

cultuurdienst@ichtegem.be - www.ichtegem.be

ETEN EN DRINKEN...

Similar magazines