In De Lindenberg 801 (van 1 juni 2013) - Stiphout NU

stiphoutnu.nl

In De Lindenberg 801 (van 1 juni 2013) - Stiphout NU

De Lindenberg

Uitgever:

Stichting Wijkblad De Lindenberg

Bestuur: Marcel van Gerwen (voorzitter)

Paul Pelzer (penningmeester)

Gerard Peeters (secretaris)

Redactiesecretariaat:

p/a Maccallastraat 30, 5708 KR Helmond

Tel.: 0492-534045

E-mail: redactie.lindenberg@gmail.com

studio@vandelaar.nl

Redactie:

Renny van de Laar, Jan Nijssen, Marcel

van Gerwen, Els Martens, Toine Franken.

Redactiemedewerkers:

Joop Vos, Henk Roosenboom,

Rien van Stiphout

Advertenties:

New Vision BV, Henk Foederer

Gasthuisstraat 15b, 5708 HG Stiphout

Tel.: 088-01 02 702

E-mail: lindenberg@newvision.nl

Stipjes:

Worden uitsluitend geplaatst tegen

vooruitbetaling van € 7,50 via het

redactiesecretariaat (max. 5 tekstregels).

Mededelingen over gevonden of

verloren voorwerpen en tevens familieberichten

worden gratis geplaatst.

Zakelijke Stipjes worden alleen in

overleg geplaatst. Tarief € 15,00 excl.

BTW.

Abonnement:

Wijkblad De Lindenberg wordt

gratis huis-aan-huis verspreid in Stiphout.

Oplage: 2.300

Buiten Stiphout worden geen losse

nummers verspreid. U kunt uitsluitend

tegen een jaarlijkse vooruitbetaling van

€ 32,50 het wijkblad ontvangen.

Bezorgklachten: Els Martens

service.lindenberg@gmail.com

Kopijdata: Verspreiding

Nr 802: 07 juni 2013 22 juni 2013

Nr 803: 28 juni 2013 13 juli 2013

Nr 804: 23 aug. 2013 07 sept. 2013

Omslag: Marcel van Gerwen

Activiteiten-agenda 2013

zie: www.stiphoutnu.nl

Ontwerp & Vormgeving:

New Vision BV

Reinier van den Eerenbeemt

Gasthuisstraat 15b, 5708 HG Stiphout

Tel.: 088-01 02 700 / 06-275 41 868

www.newvision.nl, info@newvision.nl

Druk: Scholma Druk BV, Bedum

801 juni 2013

© Het is niet toegestaan om, zonder

toestemming van Stichting De Lindenberg,

gepubliceerde artikelen en/of foto’s of gedeelten

daarvan over te nemen of te verveelvoudigen.

3

Publieksprijs

Heeft De Lindenberg campagne gevoerd

om Thom Koolen de Jacques Vriens

Publieksprijs 2013 te bezorgen? Nee, toch

niet. Het interview door Gerard Peeters

met Thom in februari had een logische

aanleiding: de aan Thom uitgereikte Jong

Talent Prijs 2013, beschikbaar gesteld

door de Rabobank. Uiteraard hebben we

daarna in maart melding gemaakt van

zijn nominatie voor de Jacques Vriens

Jeugd Cultuurprijs van de gemeente

Helmond. Ja, OK, we geven het toe: we

hebben Stiphout wel opgeroepen om op

Thom te stemmen. Ook logisch toch? We

zijn tenslotte niet voor niets dorpsgenoten.

Samen sterk. Hoe Thom er zelf over

denkt? Lees daar pagina 17 maar op na.

Iedereen van harte welkom bij

de Trudoruiters op 8 juni

Op zaterdag 8 juni houden de Trudoruiters hun jaarlijkse clubkampioenschappen.

Iedereen is welkom om, onder het genot van een hapje en een drankje, dit

gezellige evenement bij te wonen. Je kunt ook meedoen aan een loterij om

mooie prijzen.

De wedstrijden zijn van 12.30 tot 16.30 uur op het clubveldje aan de Lieshoutseweg.

Er wordt een dressuurproef gereden en een parcours rond gesprongen.

Het gaat om de kampioenstitel van 2013.


Hier weer een update van de vorderingen

van de fanfare op de lange

weg naar het concours in 2013. Spanning

en inspanning, dat zijn nog

steeds belangrijke ingrediënten voor

de samenstelling van dit concoursjaar.

De inspanning gaat bijvoorbeeld

nog uit naar Sinfonietta, het verplichte

werk. Dat moet beter kunnen

dan we nu doen. Verder ligt zelfs nu

nog niet definitief vast wat ons concoursprogramma

zal zijn.

Sinfonietta op herhaling

Ons concoursprogramma is nog niet

helemaal bekend. Zeker is wel dat Sinfonietta

no. 4 van Philip Sparke als verplicht

werk de hoofdmoot zal vormen.

Voor het eerst hebben we het gespeeld

in maart in theater De Verkadefabriek

in Den Bosch. Veel Stiphoutenaren

waren daar getuige van een verdienstelijke

uitvoering. Maar die blijkt wel

voor verbetering vatbaar, zo wijst de

opname uit die we inmiddels ontelbare

malen hebben kunnen beluisteren.

We hebben het werk na het concert in

Den Bosch toch even met rust gelaten

en ons geconcentreerd op wat lichtere

werken voor de aankomende concerten.

De muzikanten hebben dus even

kunnen ontspannen om te bekomen

van de drukke weken eerder dit jaar.

Op zaterdag 22 en zondag 23 juni

2013 organiseren De Badroaven en

Krejaklup Stippent, in samenwerking

met Cafe ’t Aambeeld, opnieuw en

voor de zesde achtereenvolgende

keer het Beach Volleybal Event. Dit

evenement brengt alle mensen, groot

en klein, bedrijven, verenigingen,

vriendenclubs, families en buurtschappen

in Stiphout op een sportieve

en gezellige manier bij elkaar.

Vier plus twee

Een beachvolleybalteam bestaat uit minimaal

4 veldspelers en kan eventueel

aangevuld worden met maximaal 2

reservespelers per wedstrijd! Om de

sportiviteit te bewaren, worden namen

vastgelegd.

Jeugdtoernooi

Dit jaar willen wij ook weer een kinder/jeugdtoernooi

organiseren, voorafgaand

aan de middagwedstrijden. Voor

deze kinder/jeugdpoule wordt een maximum

leeftijd van 15 jaar aangehouden.

Fanfare De Vooruitgang

op concours in 2013

We hebben Sinfonietta pas weer uit de

kast gehaald bij de voorbereiding op

het concert in Theater Speelhuis op 24

mei.

Speelhuis

In Theater Speelhuis hebben we samen

met Jeugdkoor Kunstkwartier opgetreden.

In de voorbereiding kwamen ook

de projectmuzikanten weer naar de

repetities en langzaam keerde de spanning

terug die nodig is om een mooi

programma neer te zetten. We hebben

op 24 mei drie werken van Sparke

gespeeld. Sinfonietta no 4, het concourswerk

natuurlijk, maar ook Fanfare,

een prachtig openingsnummer, en

Skyfall, titelsong van de laatste James

Bond film. Sparke is de meester van de

brede akkoorden en verrassende wendingen.

Zijn muziek, hoe ingewikkeld

ook, klopt altijd mits goed gespeeld.

Beach Volleybal Event op 22 en 23 juni

Inschrijven

Het inschrijfgeld per team, alleen voor

volwassenen, is € 15,- en moet vooraf

bij inschrijving worden voldaan. Ook

kinder/jeugdteams dienen zich vooraf

in te schrijven. Inschrijven van meerdere

teams is mogelijk en de teams

mogen bestaan uit alleen heren of alleen

dames of gemengd heren en

dames. De minimale leeftijd van een

teamlid bij de volwassenen is 16 jaar.

De inschrijvingstermijn sluit op zondag

16 juni 2013.

5

Een uitdaging dus. Maar het concert

kende meer hoogtepunten. Zo speelde

Carel van Hoof de bugelsolo in het

nummer Sweet Sunset van Jacob de

Haan. Er zijn weinig bugelisten die

zo’n warme klank hebben als Carel en

we zijn maar wat trots hem in ons

corps te hebben. Om het evenwicht

te bewaren, speelden we ook nog

de prachtige ballade Evensong en

het wervelende Spaanse nummer

Fandango.

Stoel staat klaar

Het concert in mei was het hoogtepunt

in onze voorjaarscyclus. De voormalige

Lieve Vrouwe Kerk vormde met haar

voor ons nog onbekende akoestiek een

extra uitdaging.

Bij de repetities moesten de muzikanten

alle zeilen bijzetten om het vereiste

technische niveau te halen. De

klankzuiverheid kreeg extra aandacht

en ritmisch werden ingeslopen onzuiverheden

met noeste arbeid weggewerkt.

Het speelplezier was er niet

minder om, eerder het tegendeel. We

zijn ervan overtuigd dat we het met

z’n allen kunnen gaan maken. Maar

ja, het moet nog wel even gebeuren.

Ben je benieuwd naar onze repetities?

Loop dan gerust op woensdagavond

eens binnen. Je stoel staat klaar.

Beach Party

Het wordt vast en zeker weer een geweldig

Stiphouts evenement, met

de Beach Party als hoogtepunt: een

gezellig feest met live optredens van

diverse artiesten en onze eigen DJ

Daniël Dex, voorheen DJ Daan.

Inschrijfadressen

Vinden jullie het ook leuk om de

zomervakantie te starten met een

sportief gebeuren én bij te dragen aan

dit geweldige evenement voor de Stiphoutse

gemeenschap? Schrijf je team

dan nu in bij Wijnkoperij Stiphout,

Rob Majoor, Dorpsstraat 25 of bij

Marc de Wit Assurantiën, Van Heijnsbergenstraat

19. Op deze adressen kun

je ook meer informatie krijgen.

Inschrijfformulier

Het inschrijfformulier kun je downloaden

van www.stiphoutnu.nl/wijk

kalender.

Toine Franken

Marc de Wit


De Lindenberg

De inloopavond van de Wijkraad

Stiphout-Warande is goed bezocht

door bewoners uit beide wijken, in

meerderheid overigens 50-plussers.

Er zijn veel vragen gesteld en veel

ideeën besproken met het bestuur

van de wijkraad, de opbouwwerker

van de LEV groep, wijkagent en stadswacht,

een vertegenwoordigster van

Savant en vertegenwoordigers van de

gemeente: wijkadviseur en wijkopzichter

Groen.

Prima concept

Na de opening van de bijeenkomst door

Ad Schreppers, bestuurslid van de wijkraad,

kwamen de gesprekken al snel op

Inloopavond wijkraad in

De Ark goed bezocht

778 januari 2012 Paul Pelzer

gang. Het concept van persoonlijke en

informele contacten bleek prima te

werken. Vragenstellers kregen vaak

direct antwoord of konden meteen naar

de juiste persoon worden doorverwezen

of kregen de toezegging van een snelle

terugkoppeling.

Wie nomineer jij voor een serenade?

Op zaterdag 8 juni trakteert Fanfare De Vooruitgang ons weer op de

Buitendag. Om 11 uur geven trompetters het startsein vanaf de kerktoren.

Daarna verrast de fanfare de hele dag door Stiphoutenaren die

het verdienen.

Wil je iemand nomineren voor een serenade, stuur dan gerust een

mailtje naar buitendag@fanfaredevooruitgang.nl.

Bewoners onderling vonden ook opvallend

vaak bij elkaar een luisterend oor.

Inventarisatie

Bezoekers werd gevraagd om ideeën,

vragen en opmerkingen ook op papier

te zetten en in een ‘ideeëndoos’ te

deponeren. De wijkraad gaat die nader

inventariseren en zal er indien mogelijk,

als contactgegevens bekend zijn, bij

iedereen persoonlijk op terugkomen. In

een volgende editie van De Lindenberg

zal de wijkraad nog een overzicht geven

van wat de inloopavond concreet heeft

opgeleverd.

Gemeente verdient compliment met

daadkrachtig optreden

Twee dagen na de inloopavond al stuurde een blije Freek van Campenhout

een reactie naar De Lindenberg. Freek was op woensdag in De Ark nog eens

gaan pleiten voor verwijdering van bankje en afvalbak bij het parkje aan de

Oude Torenstraat. Om een eind te maken aan het vandalisme.

‘Mijn stukje in De Lindenberg en mijn advies aan de wijkraad hebben vruchten

afgeworpen’, zegt Freek. ‘Op donderdag kreeg ik een mail van de ambtenaar die

ik gesproken heb op de inloopavond dat afvalbak en bankje zouden worden weggehaald.

Op vrijdag al waren ze verdwenen. Ik was stomverbaasd. Dankzij de plaatsing

van mijn verhaal met foto’s in De Lindenberg en de gemeente Helmond.

Hulde voor hun daadkrachtig optreden.’

7

XX


De dierentuin was klaar

Eindelijk was de dierentuin klaar. Er is veel aan gedaan, ontwerpen

en dan bouwen. Er zijn veel kooien gemaakt zoals: de

panterkooi, de apen, de krokodillen, de roggen, de olifanten

en de zeehonden. Sander Dekker kwam het lint door knippen,

maar had geen tijd. Dus juf Gonnie knipte het maar door, want

we hadden geen geduld. Ilja en Martijn, groep 4

Filmpje op de site

Alle kooien zijn af.

We hebben heel hard

gewerkt om de kooien

voor de meivakantie

af te krijgen. Het is

gelukt en het is super

mooi geworden.

Alle kinderen en juffen

vonden het goed

gelukt. Iedereen gaat

vaak naar de dierentuin

kijken.

We hebben nu ook

een filmpje over het

maken van onze

dierentuin op de website

van de school. Ga

maar kijken!

Nina en Emmy,

groep 4

Leuke opening

Er waren ballonnen. Er was een rode loper. Juf Gonnie

opende de dierentuin door het rode lintje door te knippen.

Daarna mochten de ouders komen kijken en mee techniek

doen. We maakten grote uitkijktorens waar playmobilpoppetjes

op kunnen kijken. Als zij erop klommen konden

ze de dierentuin zien. De ouders vonden het best leuk om

te doen. Blom en Daphne, groep 5

Bijdragen van kinderen van groep 4/5 van de St. Trudoschool. Voor meer info zie www.trudoschoolstiphout.nl

9

Ouders kwamen kijken

De ouders kwamen kijken naar de dierentuin.

We bouwden uitkijktorens en

we hebben attracties ontworpen die bij

de dierentuin passen. Iemand had een

attractie waardoor je de dierentuin van

boven kan zien. De ouders vonden het

interessant en waren super trots op de

dierentuin. Karsten en Brayn, groep 4

Samenstelling: Jan Nijssen


De Lindenberg

801 juni 2013

TTV en MOV, organisatoren van de jaarlijkse Stiphoutse Vlooienmarkt, hebben besloten om de Stichting Leergeld

Helmond mee te laten profiteren van de opbrengst van de markt van dit jaar, op zondag 2 juni.

Steun voor kinderen van 4 t/m 18

De Stichting Leergeld wil er door financiële

bijdragen voor zorgen dat schoolgaande

kinderen uit gezinnen met een

minimum inkomen toch kunnen deelnemen

aan het sociaal maatschappelijk

leven, zowel op school als daarbuiten.

Als deze kinderen niet mee kunnen

doen, dreigt voor hen sociale uitsluiting.

Dat is slecht voor de kinderen zelf,

maar natuurlijk ook voor de samenleving.

Activiteiten die door de stichting

worden gefinancierd zijn bijvoorbeeld

sport, muziek, dans, scouting en schoolreisjes.

Het gaat om kinderen van 4 t/m

18 jaar.

Van 10.30 tot 14.00 uur

De organisatie en de opzet van de Vlooienmarkt

zijn verder als vanouds. Om

10.30 uur gaat de poort tot het terrein

van De Greef Textiel weer open. Om

11.00 start een verloting waarbij prachtige

prijzen te winnen zijn. Tot uiterlijk

14.00 uur heb je dan nog de kans om

je slag te slaan en precies datgene te

vinden waar je al zo lang naar op zoek

bent. Op geen andere markt is de kans

groter dat je slaagt! Iedereen weet het

en juist daarom is het er altijd zo gezellig

druk.

Spullen ophalen

Er gaan wel heel wat activiteiten aan de

Vlooienmarkt vooraf, zoals het huis aan

huis aanbellen en ophalen van de spullen

en het sorteren daarna. Het ophalen

is een enorme klus waar talloze vrijwilligers

al om 08.30 uur aan beginnen. Als

iedereen zijn spullen op tijd klaarzet,

niet van alles door elkaar inpakt en wel

alle losse onderdelen vastplakt of vastbindt,

gaat het sneller!

Niet alles kan mee

Niet alles kan mee naar de Vlooienmarkt.

Spullen moeten heel zijn en

schoon. Via onze wijkkalender op

www.stiphoutnu.nl kun je een lijst

raadplegen van zaken die in geen geval

mee kunnen naar de Vlooienmarkt,

omdat de kans op verkoop klein is en

de afvoerkosten groot zijn.

Vrijwilligers gevraagd

Wil jij als vrijwilliger meedoen? Je kunt

je nog steeds aanmelden om mee te helpen,

bijvoorbeeld met sorteren, klaarzetten

of verkopen. Je bent van harte

welkom, al voor een uurtje of zo en er

is ook veel licht werk te doen.

Opbrengst Vlooienmarkt

helpt Stichting Leergeld

Niet iedereen hoeft zware dozen te

tillen. Meld je aan via vlooienmarktstiphout@gmail.com

of 06 – 1400 0029

Vlooienmarkt

goedkoop én

gezellig

Recessie, lange winter of depressie: niets van dit alles krijgt vat op de Stiphoutse

vlooienmarkt! Hoe dat komt? Gewoon, omdat de tijdgeest met ons is: niet bezit

staat centraal, maar gebruik. Zo kan elk Stiphouts huishouden elk jaar

weer overtollige spulletjes laten ophalen, waar een ander huishouden dan juist

weer heel blij mee is. Tweedehands, derdehands, dat maakt niet uit. Noem het

vintage of retro. Je vindt het op de Stiphoutse markt!

De kracht van onze markt? Laagdrempeligheid, gratis toegang, een geweldig

groot aanbod en pure gezelligheid. Verkopers die er zin in hebben, een muzikale

omlijsting en een loterij. De bedrijvigheid waarmee de spullen van de hand

worden gedaan zorgt vanzelf voor lachende gezichten, overal waar je kijkt.

Dit is nog eens een goed besteed zondags uitstapje.

Nog een geheime tip voor wie het nog niet weet, Als om 10.30 uur het startsein

voor de opening van de markt wordt gegeven door een prominent, staan al veel

mensen in de rij voor het mooiste goed. Dus daarvoor moet je er echt als de

kippen bij zijn. Dan weet je meteen zeker dat je met je Lucky Number ook de

loterij, die om 11.00 uur begint, niet mist.

Wat we doen met waardevolle spullen die overblijven bij sluiting van de markt?

Ook die komen goed terecht, want vrijwilligers van goede doelen zoals Terre

des Hommes, stichting Fololo en Pandilla en zo meer worden in de gelegenheid

gesteld die op te halen en voor hun doeleinden alsnog te koop aan te

bieden.

Wij zien je graag komen op de enige echte Stiphoutse Vlooienmarkt

11

Jan Nijssen

Douwe van Engen


De 250 deelnemers aan de eerste editie

van Stiphout Fietst, verreden op

Hemelvaartsdag, waren zeer tevreden.

Over de mooie en verrassende route,

het fijne weer en de gezellige en

gemoedelijke sfeer.

Kortom: het evenement smaakt naar

meer. Stiphout Fietst is georganiseerd

door de Stiphoutse afdeling van

Fiets4daagse De Peel. Daarmee was

kwaliteit al bij voorbaat gegarandeerd,

maar toch is de opkomst wat

tegengevallen.

Piet Dekkers, mede-organisator en

fotograaf van Stiphout Fietst:

‘We hadden vooraf gedacht aan zo’n

300 tot 400 deelnemers en dat is

dus niet gelukt. Maar we hebben wel

veel complimenten gekregen voor

de organisatie, de gezelligheid

en de uitgezette route. Dus ook

wij zijn tevreden.’

13

Jan Nijssen


De Lindenberg Herinnering aan de

801 juni 2013

Stiphoutse bomen met een verhaal

door Maria van de Looverbosch (7)

Wie meer wil weten over de groene

omgeving van de Sint Trudoschool,

kan het beste bij Frans van de Kimmenade

te rade gaan. Niet alleen

omdat Frans jarenlang als onderwijzer

aan de school verbonden is geweest,

maar ook omdat hij een

bevlogen rasverteller is én omdat

vroeger achter de Trudoschool de

boomgaard van zijn vader lag.

Bij de Kim

Frans vertelt: ‘Het fruit aan de bomen in

de boomgaard droeg fantastische namen

als bellefleur, goudrenet, zigeunerin,

notaris en sterappel. Maar de bekendste

en meest gepikte was de yellow, bij de

jongelui toen ook bekend als oogstappel.

Ze gingen bij de Kim an de appel en

namen er wel meer mee dan één. Iedere

oudere jongere van toen zal onzen hof

nog wel kennen. Mijn vader zei altijd:

Der blijven er genoeg over.’

Dorps landschap

Waar nu de nieuwere gebouwen van de

school staan, was vroeger een dorps

landschap. Frans weet nog hoe het was

en wijst aan hoe de straten liepen. Aan

de dubbele rij bomen, waar de huidige

St. Trudostraat uitkomt in de Gasthuisstraat,

is te zien hoe vroeger de weg liep

en waar de goal was bij het voetballen.

Achter de brandkuil was de verzamelplek

onder de bumkes en daar werden

heroïsche voetbalgevechten georganiseerd.

Beroemde bijnamen werden er

geboren, die heel Stippunt ging gebruiken.

Zoals ‘de Wierts’ voor Jan van

Berkel en ‘den Dielis’ voor Ad en Hans

Deelen. In de tijd van de Tour werden er

zelfs fietsronden georganiseerd: Gerwen

boomgaard van de Kim

- Liessend – Ale. Met twee cols erin, de

Lieshoutse bruggen. Het is nu niet meer

voor te stellen hoe een

horde jeugd van alle leeftijden

op allerhande fietsen

op zijn hardst door

de dorpen jakkerde. En

de hoofdprijs?

Dat was een ijsje van Van

Uden op het huukske, de

hangplek van toen.

Oude haagbeuk

De speelplaats en de directe

omgeving van de

school tonen nog andere

groene elementen uit

het vroegere landschap.

Midden op het huidige

schoolplein staat een

markante boom. Of liever

gezegd een groepje grillige

stammen die door elkaar kronkelen.

Het is een oude haagbeuk die de

honderd jaar gepasseerd is. Deze haagbeuk

maakte eerder deel uit van een

haag. Een rij stammen verder naar achteren,

bij de Gasthuisstraat, is het vervolg

van dat wat overgebleven is van die

haag. De oude haagstruiken zijn daar

uitgegroeid tot hoge bomen. Voor het

historische beeld is het jammer dat later

tussen die oude bomen hulststruiken

zijn aangeplant, want die verrommelen

het oorspronkelijke beeld van het historische

landschap.

Hakhout

De wetenschappelijke naam van de

haagbeuk is Carpinus betulus.

15

Deze bomen zijn eeuwenlang gekapt

voor hakhout, wat vroeger veel gebruikt

werd om te stoken. De bomen bleven

dus altijd struiken, omdat de stammen

steeds na enkele jaren opnieuw gekapt

werden. Vaak werd de haagbeuk in het

landschap ook gebruikt als haag, dus als

omheining of afscheiding voor een weiland

of akker. Van oudsher zijn deze

grillige, geknotte bomen ook in bosranden

te vinden. Van nature komt de haagbeuk

nu nog vooral voor in het

oostelijke deel van ons land, in zuidelijk

Vlaanderen en verder in een gebied

rond ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en

Helmond en rond Breda en Tilburg.

Oude lindebomen

Achter het oudste gebouw van de Trudoschool

staan oude lindebomen, die al

monumentaal aan het worden zijn.

Deze bomen passen in de traditie om

lindebomen bij het huis te zetten ter

bescherming tegen de zon of tegen het

boze.

Bron: Boekje ‘1931 - 1991, Basisschool

St Trudo, 60 jaar werken aan kwaliteit.’

(p. 94 en 95).

Jan Nijssen


De Lindenberg

801 juni 2013

Lezers van De Lindenberg zijn er in

maart al op attent gemaakt dat Thom

Koolen behoorde tot de drie genomineerden

voor de Jacques Vriens Cultuurprijs

2013. Er zou een juryprijs

worden uitgereikt en een publieksprijs.

Bij de prijsuitreiking op 5 mei

bleek Tom de publieksprijs te hebben

gewonnen.

Blij met erkenning en prijs

Thom is blij met de erkenning en het

prachtige juryrapport, maar zeker ook

met de prijs zelf. ‘Ik mocht twee bokalen

in ontvangst nemen. Eén daarvan is

een wisselbokaal, die ik twee jaar mag

houden en dan weer door zal geven.

Daarnaast heb ik een cheque van 150

euro gekregen en een goodiebag met

heel veel waardebonnen, een waardebon

van 100 euro voor mijn zanglessen

bij het Kunstkwartier en een mooi boek

van Jacques Vriens met zijn handtekening

en mooie persoonlijke woorden

erin.’

Juryrapport

De 16-jarige Thom Koolen is een bijzonder

gemotiveerde en getalenteerde jongen

die zich bij Stichting Theaterplan

met hart en ziel stort op de theaterwereld,’

aldus het juryrapport. ‘Thom

laat zien dat het belangrijk is je eigen

pad te volgen en ergens helemaal voor

te gaan. Dans en musical liggen voor

jongens niet zo voor de hand, maar hij

gaat er volledig voor. De combinatie van

school en de intensieve inzet voor

Thom Koolen dankbaar voor

Jacques Vriens Publieksprijs

Theaterplan is een voorbeeld voor leeftijdsgenoten.’

44% van de stemmen

‘Mede dankzij alle aandacht voor mij in

De Lindenberg heb ik de Jacques Vriens

Publieksprijs 2013 gewonnen’, zegt

Tom. ‘Ik heb maar liefst 44% van de

stemmen gekregen en ik wil graag

iedereen heel hartelijk bedanken voor

zijn of haar stem. En natuurlijk voor al

het medeleven en de belangstelling en

het enthousiasme.’

17

Wethouder Cultuur Jan van den Heuvel,

Ilse van Kraaij (Jacques Vriens

Cultuurprijs 2013), Thom Koolen

(Publieksprijs), Megan Boon

(Stimuleringsprijs) en Jacques Vriens.

Foto: PressVisuals.com

In het online archief van De Lindenberg vind

je in nummer 796 een artikel van Gerard

Peeters naar aanleiding van een interview dat

hij met Thom had.

Scouting Jan Baloys viert 50-jarig jubileum

Scouting Jan Baloys bestaat vijftig

jaar. Voor leden én niet-leden heeft

de groep in die tijd al veel activiteiten

op poten gezet. In dit jubileumjaar is

er natuurlijk een reünie, maar ook

een gezamenlijk zomerkamp én een

dorpsevenement.

Inhalen nieuwe pastoor Lemkens, 1964

(archief Jan Baloys)

Reünie op 15 juni

Op 15 juni is de reünie. Alle huidige,

maar vooral ook oud-leden en oud-leidinggevenden

zijn welkom.

Opgeven kan via www.janbaloys.nl of

jubileum.janbaloys.nl.

Gezamenlijk zomerkamp

Voor de huidige leden is er dit

jaar, extra speciaal, een gezamenlijk

zomerkamp. Alle

speltakken, die meestal afzonderlijk

op zomerkamp

gaan, doen dat dit jubileumjaar

allemaal samen op een

kampterrein in Asten. Vanaf

29 juni.

Dorpsevenement

Scouting Jan Baloys Stiphout is geen op

zichzelf staande, geïsoleerde vereniging.

Als er wat te vieren is, dan liefst samen

met andere verenigingen en inwoners

van Stiphout. Daarom is er op 25 augustus

bij de blokhut een dorpsevenement.

Dit evenement is bedoeld voor alle Stiphoutenaren.

Naast Scouting Jan Baloys

zullen ook andere Stiphoutse verenigingen

zich op deze dag presenteren.

Lees meer op www.janbaloys.nl

15/6: reünie

29/6: gezamenlijk zomerkamp

25/8: dorpsevenement

Jan Nijssen

Jan Nijssen


De Lindenberg

801 juni 2013

Zondag 9 juni 2013 is weer Truckers

Day, al voor de 24e keer! Ondanks de

teruglopende interesse van bezoekers,

zijn wij als organisatie toch trots op

Stiphout. Trots, omdat onze middenstand

ons blijft ondersteunen. Maar

ook trots, omdat we weer een evenement

hebben kunnen optuigen waar

jong en oud van geniet.

Recessie

Recessie? Ja, daar merken we echt wel

wat van. Maar voor velen is dat juist een

extra reden om er vol voor te gaan.

Ondernemers, chauffeurs, begeleiders,

motorrijders, verkeersregelaars, proviandverzorgers,

inrichters van het evenemententerrein

en noem maar op: het is

een genot om te zien wat zo veel mensen

er voor willen doen.

Martien Verbakel

Fons van de Vorst winnaar

ballonnenwedstrijd

De 5-jarige Fons van de Vorst (5) uit de Dorpsstraat is de gelukkige

winnaar van de ballonnenwedstrijd op Koninginnedag

2013. Hij heeft er een tegoedbon van IJssalon Il Circo mee

verdiend. De ballon van Fons heeft een reis gemaakt van 570

km en is geland aan de Wollenrade in Osterburg, Duitsland.

Afterparty

De start van de Truckrun is als vanouds

om 11.00 uur. Deze keer zal burgemeester

Blanksma het startschot

geven voor een tocht door afwisselend

landelijk gebied en dorpse of stadse

bebouwing. Op onze site kun je de

exacte route volgen. Zo rond 13.30 uur

verwachten we de eerste gasten weer

terug. Het evenemententerrein is dan

volledig operationeel. Een kermis van

vermaak, die het mooiste weer van de

wereld verdient en een passend decor

vormt voor een geweldige afterparty

met leuke Oud Hollandse attracties,

lekkere muziek van Maarten en Marcel

en een prachtig optreden van zangeres

Algo. Een lekkere hapje en een

glaasje horen er ook bij. Dus kom er

allemaal van genieten!

19

Truckers Day de trots

van Stiphout

Mooie mix

Truckers Day is een dag waarop je van

begin tot eind voelt waar je het allemaal

voor doet.

Al die vrolijke gezichten van gasten en

chauffeurs spreken boekdelen. Hier

wordt iets unieks neergezet voor en

door groepen mensen die al even

uniek zijn. Wat een mooie mix is dit!

En hoe herkenbaar is de stimulans

vanuit de Stiphoutse gemeenschap,

waardoor zo veel mensen worden aangemoedigd

mee te doen.

Meehelpen?

Wil je meehelpen als vrijwilliger en

ben je daarvoor nog niet benaderd?

Meld je dan zelf even aan. Je hulp is

zeer welkom.

Stichting Truckers Day Stiphout 1990

9 juni 2013

Bart Adriaans

Drie snipperdagen voor

papiercontainer in vakantietijd

Onze papiercontainer

gaat niet met

vakantie,

maar hij

neemt in de

vakantietijd

wel drie

snipperdagen

op, steeds op

zaterdag.

Dat wil

zeggen: alleen op de zaterdagen 13, 20 en 27 juli staat er géén

papiercontainer. Op alle vrijdagen daaraan voorafgaand is hij

er wel.

In het Beach Volleybal Event weekend zal de container niet

op de gebruikelijke plek op de parkeerplaats staan, maar op

de hoek Gasthuisstraat/Kloosterstraat. Dit zal zijn op vrijdag

en zaterdag 21/22 juni.

Jan Martens


In mei was een ruimte in De Kloostertuin

opnieuw omgetoverd tot een

riante expositiezaal. Deze keer niet

voor de kunstenaars van de Open

Atelier Route, maar voor werk van de

Stiphoutse Tiny Vermulst en Riëtte

van Dijk uit Beek en Donk.

In de mooie, lichte en ruime zaal

kwamen de grote, kleurige schilderijen

van Tiny en de bronzen beeldjes

en medaillons van Riëtte prachtig uit.

Stichting Tiny V.

De naam van Tiny Vermulst is verbonden

aan een stichting die tot doel heeft

ondersteuning te geven aan jonge veelbelovende

kunstenaars, die beslist

boven de middelmaat uitsteken.

De Stichting Tiny V. wil die ondersteuning

financieren door het organiseren

van activiteiten zoals deze tentoonstelling

in De Kloostertuin én door donaties.

Die overigens fiscaal aftrekbaar

zijn, aldus Joep van Ham, echtgenoot

van Tiny en bestuurslid van de Stichting

Tiny V. Hij opende de tentoonstelling

met een gloedvolle toespraak waarin hij

onder meer verwees naar het budget

voor de renovatie van het Rijksmuseum.

Zuster De Vries

De Lindenberg

801 juni 2013

Op de foto in De Lindenberg 800 (van 11

mei 2013) hebben we diverse reacties

gehad. Onder meer van Joop Verbakel.

Hij herinnerde zich zuster De Vries nog.

Zij is de assistente van dokter Ooms op

deze foto en ze kwam de vader van Joop

thuis verzorgen, toen die ernstig ziek

was.

Op www.stiphoutnu.nl kun je via de

Startpagina en ‘Van Stiphout Nu naar

Oud Stiphout’ meer reacties lezen en een

vergroting van de foto zien.

Riëtte van Dijk en

Tiny Vermulst Joep van Ham

Daarvan had volgens Joep best een

miljoen besteed kunnen worden aan

ondersteuning van jonge kunstenaars.

Aanwinst voor Stiphout

Voor zowel kunstliefhebbers als eigenaar

en verhuurder Jan van Heesch is het

natuurlijk geweldig dat zijn mooie

ruimte nog steeds in trek is bij incidentele

gebruikers, zoals bijvoorbeeld bij

kunstenaars voor een expositie. Wat een

mooie aanwinst voor Stiphout is dit

toch, al is het dan maar een tijdelijke.

En wat leuk dat de uiteindelijke opbrengst

van de expositie deze keer ook

nog eens ten goede komt aan jonge,

veelbelovende kunstenaars.

21

Blij met

De Kloostertuin

~ Boefes ~

Voor nadere inlichtingen over de Stichting

Tiny V kun je contact opnemen met

J. van Ham, via tel. : 0492 – 52 76 95 of

via e-mail: jmvanham@iae.nl

Boefes? Hier even niet. Maar wie zijn deze kinderen en welke klas is dit?

Wie zijn de juf en de meester? Is dit wel de Trudoschool?

Wat hangt er aan de muur rechts? Van welk jaar is deze foto?

Je reactie is welkom via redactie.lindenberg@gmail.com.

Jan Nijssen

Foto’s: Henk Roosenboom

Jan Nijssen

Fotobewerking: Marcel van Gerwen


Voetbaltrip naar Londen

bijna verpest door duur ontbijt

Op woensdag 8 mei vertrokken zes

voetballers van Stiphout Vooruit naar

Londen om de wedstrijd Chelsea –

Tottenham Hotspur bij te wonen. Zij

hadden de reis gewonnen door in

maart de Grote Stiphout Vooruit-voetbalquiz

op hun naam te schrijven.

Het gezelschap bestond uit voetbalquizwinnaars

Oscar Bijnen en Joep

van Sambeeck en hun vaste supporters

Martijn Gijsbers, Eddie van Uden,

Ron Kusters en Matthijs Lodewijks.

Petr Cech, Fernando Torres, Ashley Cole en

Garreth Bale. Deze stervoetballers hadden

begin mei de hoofdrolspelers moeten worden

van een gewonnen uitstapje naar Londen.

Maar in werkelijkheid hadden de hoofdrolspelers

van dit weekend heel andere namen

dan het hierboven genoemde kwartet.

Bavaria was de hoofdsponsor van de

voetbaltrip. Dat is anders dan normaal,

want meestal wordt de Lieshoutse bierbrouwer

juist uitstekend gesponsord

door het zestal reizigers. Bavaria-vertegenwoordiger

Eric Matthijsse, die

meereisde, gaf toelichting. ‘Hoewel de

prijswinnaars door een loting zijn aangewezen,

ben ik erg blij dat juist déze

mensen in de prijzen zijn gevallen. Als

Bavaria wil je toch mensen naar Londen

sturen die een toonbeeld zijn van respect

en sportiviteit, twee kernwaarden

van ons merk. Toen ik Oscar Bijnen en

Eddie van Uden tijdens PSV – FC

Utrecht in beeld zag, wist ik het zeker:

deze mensen moeten we hebben.

Gelukkig zijn mijn gebeden verhoord.’

Twijfels

Veel leden van Stiphout Vooruit hadden

twijfels toen bekend werd welke mensen

naar Londen zouden gaan. ‘Als ze

jullie daar maar niet houden’, was een

veelgehoorde opmerking. Nou, het verlaten

van Engeland was het probleem

niet. Het verlaten van Nederland was

dat echter wél. Toch begon de reis geheel

volgens planning. Woensdagochtend

om half zes vertrok het gezelschap

vanaf de Trudokerk naar Schiphol. ‘In

eerste instantie zouden we vanaf Eindhoven

Airport vertrekken’, lichtte Oscar

Bijnen toe. ‘Maar sinds PSV het dit seizoen

heeft laten liggen, kom ik liever

niet meer in Eindhoven en ben ik voor

Ajax. Daarom heb ik geregeld dat we

vanaf Schiphol vertrekken. Met een

beetje geluk kan ik zo nog een glimp

opvangen van de Amsterdam ArenA.’

Ontbijtje

Voor een bezichtiging van de Amsterdamse

voetbaltempel was geen tijd

meer en dat was geheel te danken aan

een briljant idee van Ron Kusters. Nadat

de Stiphout Vooruit 5-middenvelder de

gehele weg tussen Eindhoven en Den

Bosch had gezeurd om aan te leggen bij

wegrestaurant De Lucht, besloot chauffeur

Martijn Gijsbers het verzoek te

honoreren. ‘Ik had vanmorgen geen tijd

om te ontbijten. Toevallig weet ik dat ze

hier prima ontbijtjes verkopen voor één

euro vijftig. Aangezien we vóór lagen

op schema, leek het mij een goed idee

om even te stoppen en hier bij De Lucht

naar binnen te gaan’, legde Kusters uit.

Het werd een duur ontbijtje en voorlopig

ook de laatste keer dat Kusters de

lucht inging. Alle voorsprong ten opzichte

van het strakke schema verdween

als sneeuw voor de zon. Sterker

nog, omdat de Schiphol Parking-medewerker

geen haast had met het naar de

vertrekhal brengen van de voetbalfanaten,

werd de situatie uiterst nijpend.

Paspoortproblemen

De problemen bereikten hun hoogtepunt

bij de paspoortcontrole. Enfant

terrible Kusters kwam niet door de

douane. ‘k begrijp er niets van’, stotterde

Kusters, vlak voordat hij de verhoorkamer

werd ingesmeten. ‘Ik heb

mijn handbagage zorgvuldig gewogen

en die is ruim lichter dan de toegestane

vijf kilo. Twee kilo kleding en verzorgingsproducten

en twee kilo hennep.

Oscar Bijnen en Joep van Sambeeck

in de dressing room van Wembley.

22

Want ik neem liever het zekere voor

het onzekere.’

De problemen bleken achteraf niet te

zijn veroorzaakt door het gewicht van

Kusters’ handbagage, wel door zijn uiterlijk.

Douanier Dick de Laat: ‘Deze

man lijkt verdacht veel op de gezochte

terrorist Aziz el Donkers. Helaas was

het hem niet, anders had ik mooi de

premie op kunnen strijken en ontslag

kunnen nemen. Het spijt me dat de

heer Kusters zijn vlucht nu mist. Maar

ja, dan had hij zich vanmorgen maar

moeten scheren.’

Elf kilometer hoger dan de balende Ron

Kusters en Eddie van Uden, die zijn

kameraad bijstond, was de stemming

timide door de gebeurtenissen op

Schiphol. Vooral Joep van Sambeeck

was aangedaan door de problemen op

de luchthaven. ‘Wat een domper. We

hadden afgesproken dat Ron mee zou

mogen op voorwaarde dat hij in Londen

de drank zou betalen. Maar daar kunnen

we nu misschien wel naar fluiten.

Jammer dat de tijd pas in Engeland een

uur teruggaat, en niet al op Schiphol.

Anders waren ze nog wel op tijd bij de

gate geweest.’

Stadiontour in Wembley

Na de landing op Luton Airport werd de

stemming snel beter, toen duidelijk

werd dat de verloren zonen alsnog naar

Londen konden komen. Om twee uur

’s middags lokale tijd voegden Kusters

en Van Uden zich bij hun kameraden

die inmiddels al niet meer mochten

Matthijs Lodewijks


Na een snelle lunch sloten Ron Kusters (links)

en Eddie van Uden zich bij hun maten aan.

rijden, om vervolgens met de metro

naar Wembley te gaan voor de stadiontour.

De rondleiding in het fameuze stadion

was nog maar tien minuten aan de

gang of Oscar Bijnen greep de regie.

‘Toen die gids zei nooit van Berry van

Aerle te hebben gehoord en daarna ook

nog eens vertelde dat ze in de kleedkamer

dressing maken, was voor mij de

maat vol. Ik heb de leiding maar overgenomen,

want die vent wist werkelijk

niks van voetbal.’ Met uitspraken als

‘We won the hoofdprijs’ en ‘It is allowed to

sing’ overtuigde Bijnen de aanwezige

tourleider van zijn talenkennis, waarna

de bezoekers op een onvergetelijke

rondleiding werden getrakteerd.

Puntje

Intussen tikte de klok gestaag door en

het duurde niet meer lang voordat

Chelsea – Tottenham Hotspur zou beginnen.

Voor een vijfgangendiner was

geen tijd meer, daarom werd het een

walking dinner van Domino’s Pizza,

aan de voet van Chelsea-stadion Stamford

Bridge. ‘Eddie en ik zijn geen grote

eters, maar we hebben allebei toch nog

een puntje pizza op’, zei Martijn Gijsbers.

Allebei een puntje, dat zouden ook

Chelsea en Tottenham Hotspur over-

Oscar Bijnen (rechts) constateert dat hij ook fans

heeft onder de Chelsea-supporters.

houden aan het leuke en spannende

duel (eindstand: 2-2). Voor

beide subtoppers waren de belangen

groot. Winst zou kwalificatie

voor de Champions League

erg dichtbij brengen. Dit was

ook merkbaar in het prachtige

stadion, waar het volume

slechts zelden onder de negentig

decibel kwam en Oscar Bijnen zelfs

nog harder moest praten dan normaal

om te zorgen dat zijn aanmoedigingen

werden gehoord door de sympathieke

Spurs-speler Jan Vertonghen, één van

zijn favorieten.

Onvergetelijk

Na een korte nacht in het luxueuze

Avni Kensington Hotel in de wijk Kensington

and Chelsea - die in de volksmond

‘het Haagje van Londen’ heet -

werd de terugreis ingezet.

Mét bagage, maar zonder twee kameraden

betreden Stiphout Vooruit-vleugelspits

Joep van Sambeeck (boven) en vliegende

keep Oscar Bijnen (onder) de airbus.

23

De trip naar Amsterdam verliep minder

turbulent dan de heenreis en vroeg op

de donderdagmiddag waren de reizigers

weer terug in het vertrouwde Stiphout.

‘Het was onvergetelijk’, zei Ron

Kusters aan de voet van de Stiphoutse

Big Ben. “Als bierhater had ik niet verwacht

dat ik Bavaria ooit nog dankbaar

zou zijn, maar ze hebben perfect werk

geleverd. Maar zo’n reis maakt wel hongerig,

zeg. Ik denk dat ik maar even

naar De Lucht rijd. Daar hebben ze

prima lunches voor nog geen twee

euro.’

Martijn Gijsbers legt de pers

uit waarom afscheid werd

genomen van de oorspronkelijke gids.


De Lindenberg

801 juni 2013

John Deijkers (53) is altijd al bezeten

geweest van bouwen. Na de St. Jozefschool

in Helmond ging hij eerst

naar de LTS aan de Keizerin Marialaan.

‘Timmeren, dat wilde ik’, zegt

John. ‘En na de opleiding meteen de

bouw in, zo ging dat vroeger.’

John vertelt dat hij bij verschillende

bedrijven gewerkt heeft, onder meer bij

Dusol Bouwverbetering. Zijn vrouw Lia

stimuleerde hem om voor zichzelf te

beginnen. Vijftien jaar geleden is hij

met een compagnon begonnen en nu

is hij al vijf jaar volledig zelfstandig en

dat bevalt hem. ‘Ik moet zeggen dat ik

altijd goede opdrachtgevers gehad heb.

Het zullen wel tevreden klanten zijn,

anders hoef je toch niet terug te

komen. Ik ben aannemer in de ruimste

zin van het woord, voor letterlijk alle

voorkomende werkzaamheden. Ik werk

veel voor particulieren, maar ook voor

bekende namen. Op Residentie de

Vuurdoorn heb ik onderhoud gepleegd

en in Brussel heb ik de verbouwing van

een mooi oud huis mogen doen. Het is

prachtig geworden, al zeg ik het zelf.

Samen met aannemer van de Heuvel

zijn er door ons vier woningen gerealiseerd

in De Groene Loper. We hebben

toen een bureau een klantvriendelijkheidsonderzoek

laten doen en zijn met

vlag en wimpel geslaagd voor de audit!

Dat geeft voldoening. Ik werk ook graag

netjes. Ik wil geen rotzooi op het

karwei en het moet veilig zijn.'

Niet altijd de goedkoopste

'De prijs die ik voor mijn werk bereken

is redelijk. Al kan ik niet altijd de goedkoopste

zijn. Dat is onmogelijk, als je

kwaliteit wilt leveren. Ik werk niet met

bouwmarktspul, maar met goed materiaal.

Dan kun je iets moois maken.

De Ark ook open

in vakantietijd

De vakantieperiode breekt weer aan,

maar wij zijn dan elke dag open voor

het koffie-uurtje en als Eetpunt.

De borrelmiddag op vrijdag gaat ook

gewoon door. Vanaf 1 juni kun je

voortaan een kop soep of een tosti

gebruiken op ons terras of, bij minder

goed weer, natuurlijk binnen.

In september starten onze overige

activiteiten weer. Tot dan wensen wij

allen een fijne vakantieperiode toe en

tot ziens in De Ark.

John Deijkers neemt alle

bouwwerkzaamheden aan

Service en garantie zijn ook zaken waar

we nooit moeilijk over doen. Vandaag

bellen wil niet zeggen dat er pas over

zes weken iemand komt kijken. Mijn

klanten zijn trouw. Ik mag vaak terugkomen

voor vervolgklussen.

Een keuken aanpassen of een uitbouw

neerzetten. Zelfs in deze moeilijke tijd,

nu de prijzen onder druk staan, heb ik

flink te werken. Ik zal het afkloppen,

maar het loopt lekker.’

Thuis en vrije tijd

‘Ik ben al jaren gelukkig getrouwd met

Lia Verschuren uit Helmond. Ja, Verschuren

met één u, de arme tak!

Lia komt uit een echt middenstandsgezin.

Ze hadden thuis een winkel in de

Heistraat en zelf heeft Lia ruim veertig

25

jaar een eigen winkel gehad in de stad.

Ik heb veel steun aan haar. Gelukkig

maar, want als je die niet hebt, kun je

het wel vergeten. Dan werkt het niet.’

‘Vrije tijd? Ja, de laatste tijd ben ik aan

het fietsen. We gaan graag met zijn

tweeën lekker toeren. Maar, eerlijk is

eerlijk, ik ben wel een mooi-weerfietser.

Reizen doen we ook graag en we

hebben allebei belangstelling voor

oude kunst. Iconen en religieuze kunst

vinden we mooi. Daarvoor gaan we

bijvoorbeeld graag naar musea.

Onze zoon Alowis heeft vier kinderen

en opa John is er stapelgek mee.

Zo kom je de dagen wel door.'

Voor meer info ga je naar

www.deijkersbouw.nl.

Tot 1 juli nog inschrijven

voor Ondernemersbeurs

Stiphoutse ondernemers die willen

deelnemen aan de Ondernemersbeurs

bij De Smed op

zondag 6 oktober

van 12.00 tot 17.00 uur, kunnen

zich nog aanmelden tot 1 juli.

Voor meer info ga je naar

www.stiphoutseondernemers.nl

Marcel van Gerwen

Margo van den Bogaerd


De Lindenberg

801 juni 2013

De afdeling Stiphout van de KBO Brabant

telt 540 leden. Dat is een aantal

waar veel verenigingen jaloers op zullen

zijn, maar toch zijn het er niet genoeg.

Voorzitter Sjef Callaars legt uit

waarom: ‘Er zijn nog mensen die geen

lid zijn van de KBO, omdat ze een verkeerd

beeld hebben van wat de KBO

voor vereniging is. Daarom zijn we nu

een ledenwerfactie is gestart.’

Een moderne vereniging

Volgens Callaars zijn er mensen die denken

dat het KBO-lidmaatschap er alleen

is voor wie zich oud voelt. Maar niets is

minder waar. ‘Wij zijn een moderne vereniging,’

zegt Callaars. ‘De activiteiten

die wij organiseren zijn niet alleen heel

divers, maar voorzien ook in de behoeften

van alle ouderen van nu. Daaronder

zijn heel veel actieve mensen, die zich

allesbehalve oud voelen en nog heel

lang actief willen blijven. Niet voor niets

is het één van onze speerpunten er aan

bij te dragen dat ouderen zo lang mogelijk

mobiel en actief blijven. ’

Belangenbehartiging

Heel belangrijk tegenwoordig is natuurlijk

de belangenbehartiging van ouderen

met name bij overheid en

politiek. Callaars: ‘Waar lokaal of nationaal

een beleid van bezuinigingen zo

ver doorslaat dat ouderen er echt de

dupe van worden, springen wij in de

bres. Hoe meer leden we hebben, hoe

beter we de belangen van ouderen kunnen

behartigen. Wie namens meer mensen

spreekt, heeft meer te zeggen.’

Leden erbij

Sjef Callaars zegt vooral te hopen dat

mensen in de leeftijdscategorie vanaf 55

jaar lid worden van de KBO. ‘Want deze

groep jonge ouderen hebben wij veel te

bieden.’ Ook hoopt hij dat de actie invloed

heeft op hoe de mensen over de

KBO denken. Wie meer wil weten over

wat de KBO echt voor vereniging is en

wat het lidmaatschap allemaal voor

KBO wil belangenbehartiger

zijn van veel meer mensen

Je hoeft je niet oud te voelen om

lid te worden van de KBO

extra voordelen met zich meebrengt,

kan uitstekend terecht op www.kbostiphout.nl

of www.kbo-brabant.nl.

Naast alle belangrijke basisinformatie is

er ook een speciale folder voor aspirant

leden met de toepasselijke naam ‘Kom

bij ons’. Deze is online te bekijken en te

downloaden.

Ook de groep jonge ouderen

heeft de KBO veel te bieden

27

Wie namens meer mensen spreekt,

heeft meer te zeggen

Jan Nijssen

Uit de folder ‘Kom bij ons’ met informatie voor wie

interesse heeft in het lidmaatschap van de KBO.

Deze folder is te downloaden van de site

van de afdeling Stiphout van de KBO.


De Lindenberg

801 juni 2013

Er is elke dag wel wat

nieuws te melden uit

Stiphout. Kijk de lijst van

nieuwsberichten,

geplaatst op

www.stiphoutnu.nl in de

weken 18 t/m 20, maar eens

door. Wat heb je gemist?

Marleen vraagt jouw steun voor Bangladesh

De Vooruitgang met concertkoor in Speelhuis

Kom op 15 mei meepraten over Stiphout

De Lindenberg 800 in online archief

Iedereen kan meedoen aan Beach Volleybal Event

Dameshorloge gevonden op de Acacia

Stiphout Fietst gemoedelijk dorpsevenement

Bestrijding processierups in Stiphout op 15 mei

Niet alles kan naar Vlooienmarkt, maar wel veel

Hoera voor Thom Koolen

Jan Baloys organiseert dorpsevenement

Deel Gerwenseweg afgesloten vanaf 13 mei

Expo in De Kloostertuin van 10 t/m 26 mei

Nieuwe Kapsalon Magnifique geopend

Helmondse Atletiek Club H.A.C. organiseert

dit jaar voor de 10e keer het

Wandelevenement Rondje Helmond.

Iedereen kan meedoen, want er zijn

verschillende afstanden. Wie toe is

aan een echte uitdaging, kiest voor

het hele rondje van 45 km. Je kunt

ook kiezen voor een half rondje van

23 km, richting Stiphout en Brouwhuis,

en zelfs voor korte afstanden

van 5 of 10 km.

Extra vertier

Op enkele stempelposten is extra vertier,

zoals bij het Jan Visser museum, bij

fruitteler Jurrius en bij palingkwekerij

De Rijpelaal. Er is live muziek langs

de route en er worden gratis hapjes

en drankjes aangeboden. De korte afstanden

van 5 of 10 km worden door

Inloophuis De Cirkel gebruikt als familiedag.

Een deel van de opbrengst van

deze afstanden is bestemd voor het

Extra’s

Veel berichten hebben extra’s:

weblinks naar meer info,

vermeldingen in onze

wijkkalender, downloads of een

fotoboek of diashow.

De fotoboeken zijn deze keer

gevuld door Piet Dekkers,

Henk Roosenboom,

Ton Duijmelinck (fotoflash4u)

en Renny van de Laar.

De diashow op de Startpagina

bestaat uit foto’s van

Inge van Kesteren.

Inloophuis, een laagdrempelige huiskamersetting

voor mensen met kanker

en hun naaste familie.

Inschrijven

Voorinschrijven kan tot en met zondag

9 juni via www.hac-helmond.nl of

www.inschrijven.nl. voor €5,= voor de

lange afstanden en €2,50 voor de korte

afstanden. Inschrijven op dag zelf kan

nog bij de start vanaf 07.30 uur, voor

€6,50 dan wel €3,50. Start en finish zijn

bij Proeverij De Bank. De start van de afstand

van 45 km is om 08.00 uur. Om

09.00 uur klinkt het startschot voor het

halve rondje. Starten voor zowel de 45

als de 23 km is nog mogelijk tot 10.00

uur. De start voor de korte afstanden

van 5 en 10 km is om 13.00 uur. Bij de

finish word je feestelijk onthaald door

clowns en met live muziek. Alle deelnemers

krijgen een mooie medaille.

Ga voor meer info www.hac-helmond.nl

29

Elke dag wat nieuws

op Stiphout NU

Top-drie

De top-drie van

meest gelezen artikelen?

Wat denk jij?

Het antwoord is te lezen

op pagina 34

Wie heeft Nordic Walking stokken gevonden?

Kippen in paniek door jachthonden

Dorpsstraat nog één keer oranje op 30 april

Traditioneel programma op Koninginnedag

Smakelijke herinneringen aan frites van Theo

Na boren voor water nu graafwerk in Ghana

Lintje voor Bart Leenders en Toon Dingen

Armband verloren in de Dorpsstraat

Van Stiphout Nu naar Oud Stiphout

Helft opbrengst Vlooienmarkt naar Leergeld

Rabobank sluit Stiphouts kantoor

Volop lente op Startpagina Stiphout

Stiphout Fietst en Kerktorenroute op 9 mei

Mooie jeugdvoorstellingen bij De Smed

weblink download wijkkalender fotoboek

Wil je niets meer missen?

Wil je het laatste

Stiphoutse nieuws het

eerst weten?

Volg ons dan

voortaan op Facebook.

Wandelrondje Helmond op zondag 16 juni

Jan Nijssen

Toos van der Zanden


angladesh

De Lindenberg

801 juni 2013

De Stiphoutse Marleen van der Zanden is afstuderend grafisch ontwerper aan de Haagse kunstacademie en werkt aan

een heel bijzonder project. Daarmee wil zij bijdragen aan het verbeteren van de brandveiligheid in kledingfabrieken

in Bangladesh.

Systeem van pictogrammen

Marleen ontwikkelt een nieuw systeem

van pictogrammen die wél begrepen

worden door de fabrieksarbeiders. In

maart was zij al in Bangladesh voor

onderzoek en in mei is nog een keer

teruggegaan voor het uitwerken van

haar ontwerpen in de fabrieken.

Onderzoek, reizen, het produceren van

pictogrammen en het maken van een

expositie kosten Marleen erg veel geld

en daarom is ze een crowdfunding project

begonnen op internet. Dat betekent

dat wij allemaal kunnen helpen haar

project tot een succes te maken.

Misstanden in kledingfabrieken

De laatste tijd is Bangladesh helaas veel

in het nieuws geweest in verband met

misstanden in kledingfabrieken.

Het is daarom goed om te weten dat je,

Uniek project van Marleen van

der Zanden in Bangladesh

door Marleen een beetje te helpen,

kunt bijdragen aan het realiseren van

veiligere werkplekken voor fabrieksarbeiders

in Bangladesh.

Donaties en info

Alle donaties, hoe klein ook, zijn welkom.

Op www.stiphoutnu.nl vind je

enkele weblinks voor meer info over

het project van Marleen.

In een kort filmpje vertelt zij meer over

Bergzebra in Amsterdam

31

haar motivatie. Verder kun je zien hoe

ver haar crowdfunding project al gevorderd

is, hoe je zelf heel eenvoudig

een donatie kunt doen én wat je ervoor

terugkrijgt.

Marleen (27) heeft al heel wat mooie projecten op haar naam staan. Misschien

heb je in Amsterdam wel eens levensgrote posters zien hangen, die Marleen

gemaakt heeft van bedreigde dieren zoals de bergzebra op de foto. Zo hing er ook

een van een orka aan de wand van een gracht en van een giraf aan een flat in het

centrum en van een ijsbeer bij een ijszaak en een wolf bij restaurant Hans en

Grietje. De posters riepen veel opgetogen reacties op van Amsterdammers én

toeristen. Buurbewoners wilden de posters ook niet meer kwijt.

Jan Nijssen


Ik ben geboren in een klein dorp in

Zuid-Holland. Daar woonden toen,

in 1948, bijna 5.000 mensen en iedereen

kende iedereen. Dat is hier

in Stiphout eigenlijk ook zo. Ik

houd wel van die kleinschaligheid.

De grote stad is niets voor mij.

Over kleinschaligheid kunnen ze op

Islay trouwens goed meepraten. Daar

wonen zelfs minder dan 3.500 mensen.

Maar het grootste verschil met

Stiphout is de ruimte. Zitten we hier

met z’n allen op ongeveer 11 km², op

Islay hebben ze met minder mensen

meer dan 600 km² tot hun beschikking.

Dat oppervlak is natuurlijk lang niet

voor 100% geschikt om huizen op te

bouwen, maar toch. Ze weten er in elk

geval wat ruimte is. Er zijn op Islay

vier woonkernen die met enig recht

van spreken een dorp mogen worden

genoemd. Het grootste dorp is Bowmore.

Daar wonen amper 1.000 mensen.

Als je op de kaart van Islay kijkt,

zie je trouwens veel meer plaatsnamen.

Dat blijken dan groepjes van

maar een paar huizen of soms maar

één enkele boerderij te zijn. Elk huis

heeft zo’n beetje zijn eigen naam. Dat

zie je in Engeland ook veel.

Slàinte Mhath!

Islay is het meest zuidelijke eiland van

wat wel de Binnen Hebriden wordt

genoemd, een eilandengroep ten

westen van Schotland. De afmetingen

van Islay zijn ongeveer 40 bij 25 kilometer,

maar de grillige kustlijn verhult

dat enigszins. Het landschap is

erg gevarieerd: zowel laagland met

veenmoeras als heuvelachtig terrein

zijn er te vinden. Het hoogste punt

van het eiland ligt bijna 500 meter

boven de zeespiegel. Vroeger was er

veel bos op Islay, maar helaas zijn ook

hier de meeste bomen gekapt en

vervangen door weiland, akkers en

heidevelden. Alleen aan de zuidkust is

nog een stukje oerbos over.

Voor geologen is het een erg interessant

eiland, want er zijn rotsen te vinden

van wel 1,8 miljard jaar oud. Het

klimaat op Islay is mild. Dat komt

vooral door de bekende Golfstroom

die hier zo’n beetje eindigt. Het zeewater

is relatief warm en dat zorgt ervoor

dat het hier bijna nooit vriest of

sneeuwt.

Hoewel dit voorjaar op Islay ook erg

koud is geweest. Er groeien planten

en bomen - zelfs palmen kun je er

vinden -, die ik zelf graag in mijn

achtertuin zou willen hebben. Maar

die redden het hier ’s winters niet.

33

De economische activiteiten op Islay

zijn karakteristiek voor een kleine

eilandgemeenschap. De plaatselijke

middenstand zorgt voor de dagelijkse

behoeften van de bewoners, die verder

hoofdzakelijk bezig zijn met landbouw

en veeteelt. Ontelbare schapen

bevolken het eiland en die krijgen alle

vrijheid. Afrasteringen zijn schaars en

schapen hebben voorrang op auto’s.

Nog niet zo lang geleden zei een

bevriende boer op Islay tegen mij: ‘Als

een schaap of koe in jouw tuin komt

en je wilt dat niet, dan is dat jouw

probleem en niet dat van de boer.’

Daarnaast is de toeristische industrie

sterk in opkomst en dat komt vooral

door de vele culturele activiteiten en

festivals. Die op hun beurt vaak worden

ingegeven door verreweg de

belangrijkste activiteit van allemaal:

whisky maken!

Willem Heijns


NAMEN & NUMMERS

Huisartsenpraktijk Mauritslaan

Mauritslaan 19

Afspraken: 08.00-10.00 uur, tel.: 522083

Receptenlijn 24 uur per dag inspreekbaar, toets 3.

Huisartsenpraktijk Stiphout

Kloosterstraat 23a

Spreekuur volgens afspraak, tel.: 534606

Spoednummer: 06 - 81709890

Avond-, nacht- en weekenddiensten,

bel de CHP Tel.: 0900-8861.

Verloskundige Groepspraktijk

Afspraken: ma t/m do, tel.: 599143

Verloskundige hulp: tel.: 532800

www.verloskundigenhelmond.nl

Verloskundigenpraktijk Brandevoort

De Plaetse 98b,

5708 ZJ Helmond. Tel.: 504712

Info: www.verloskundigenbrandevoort.nl

Apotheken

Voor spoedgevallen: Dienstapotheek Peelland

Huisartsenpost Elkerliek, tel.: 432906

Apotheek Stiphout, tel.: 477010

Spoedgevallendienst

Tandartsenkring Helmond/Mierlo

Dienstregeling voor ernstige spoedgevallen die

niet tot de volgende werkdag kunnen wachten.

Voor advies of een afspraak is het alarmnummer

06-22 303 555. Eventueel kan contante betaling

worden verlangd.

Buurtzorg Helmond

24-uurs verpleging en verzorging

tel.: 06-12 745 522

E-mail: helmond@buurtzorgnederland.com

Parochie St. Trudo/O.L. Vrouw

Secretariaat: Dorpsstraat 34, tel.: 523147

Pastoraal werker: Ton Schepens, tel.: 527808

E-mail: secretariaat@trudo-olvrouw.nl

www.trudo-olvrouw.nl

J. van Kessel, tel.: 528507

Kerkdiensten Protestantse gemeente Helmond

2 juni 10.00u Ds. T. van Andel

9 juni 10.00u Ds. C. Flier

16 juni 10.00u Ds. C. Flier

23 juni 10.00u Ds. C. Flier

30 juni 10.00u Drs. W. v.d. Wouw

Wijkraad Stiphout-Warande

Secretariaat: Conny Pelzer

Jan Hokaarstraat 30, 5708 CV Helmond

Algemene meldingen gemeente

Tel.: 587690

Politie Helmond

Kasteel Traverse 101, tel.: 0900-8844

Wijkagent: Huub Braken, tel.: 0900-8844

E-mail: huub.braken@brabant-zo.politie.nl

Ambulancedienst GGD Alarmnr.: 112

Elkerliek Ziekenhuis, tel.: 595555

Correspondent Eindhovens Dagblad

Astrid Mathijsse, tel.: 547186

Wat is er in Stiphout te doen ...

01.06.2013 Ophalen spullen Vlooienmarkt 08.30 uur

02.06.2013 Vlooienmarkt Terrein De Greef 10.30 – 14.00 uur

02.06.2013 H. Communieviering St. Trudokerk 12.00 uur

07.06.2013 Mix Toernooi Jeu de Boules Stiphout 19.00 uur

08.06.2013 Buitendag Fanfare De Vooruitgang 11.00 – 17.00 uur

08.06.2013 Clubkampioenschap Trudoruiters 12.30 – 16.30 uur

09.06.2013 Wandelrondje Helmond

09.06.2013 Truckers Day Stiphout

14.06.2013 Mix Toernooi Jeu de Boules Stiphout 19.00 uur

15.06.2013 Reünie Scouting Jan Baloys

16.06.2013 Wandelrondje Helmond

16.06.2013 Fietstocht Stippens Huukske

16.06.2013 Carat concert Fanfare De Vooruitgang 12.00 uur

17.06.2013 Algemene Ledenvergadering Spurriezeiers 20.30 uur

19.06.2013 Kienen Stippens Huuksje, Café De Sport

21.06.2013 Mix Toernooi Jeu de Boules Stiphout 19.00 uur

22/23.06.2013 Beach Volleybal Event

23.06.2013 Koningschieten St. Antoniusgilde 14.00 uur

Meer info in de online wijkkalender op www.stiphoutnu.nl]

Stipjes

WEGGELOPEN: Zwarte kater. Omgeving Geeneindsekerkweg, Tivoli.

Wie hem gezien heeft, wordt verzocht te bellen naar 0492 – 534045

(redactie De Lindenberg).

VERLOREN: Op 21 mei. Blauw-wit gestreepte gymtas. Gevonden of gezien?

Bel of mail even ajb: tel. 06 – 5353 1789 (Gijs) of gggijs@gmail.com

GEVONDEN: Oude keukendeursleutel in parkje Jan Hokaarsstraat.

Meer informatie 535317.

Activiteiten KBO

De Ark Wandelen, dinsdagmorgen 09.30 uur

Wandelen in rustig tempo,

donderdagmorgen 09.30 uur

De Smed Biljarten, iedere woensdagmorgen

Gymnastiek, elke woensdagmorgen

4 juni Jaarlijkse dagreis

13 juni Fietsen naar Wilhelminakanaal,

route van 20 km. Vertrek 13.30 uur

bij de kerk. Bij slecht weer een

week later.

27 juni Fietsen naar Oorschot. Vertrek

10.30 uur bij de kerk. Bij slecht

weer, een week later.

34

Dankbetuiging

Meest gelezen

op Stiphout NU

1. Nieuwe Kapsalon Magnifique

geopend.

2. Van Stiphout Nu

naar Oud Stiphout

3. Stiphout Fietst

gemoedelijk dorpsevenement

Op 15 april hebben wij afscheid genomen van mijn lieve onvergetelijke man, mijn

sterke vader en onze lieve opa Frans Verhagen. Veel liefdevolle aandacht en mooie

woorden hebben het voor ons gemakkelijker gemaakt het grote gemis te dragen.

Wij willen iedereen die zich betrokken heeft gevoeld en ons op eigen wijze heeft

bijgestaan, bedanken voor alle steun die wij hebben mogen ontvangen.

Rietje Verhagen-ter Veer, Marieke Verhagen en kleinkinderen

More magazines by this user
Similar magazines