mei 2009 - Protestantse Gemeente Amersfoort

pkn.amersfoort.nl

mei 2009 - Protestantse Gemeente Amersfoort

HerVOrMDe GeMeenTe Bergkerk

KerK: Dr. A. Kuyperlaan 2, tel. 4617917, fax 4657027, bergkerk@planet.nl preDiKant:

ds. J. van Baardwijk, tel. 4613767 (te bereiken ma t/m vr van 9.00-9.30 en 18.00-18.30 uur),

jbaardw@dds.nl CoÖrDinator pastoraat: mw. A. van Leeuwen, tel. 4616232

sCribaat: mw. J. Mosterd-Idema, p/a Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC, tel. 4617328 (na 18 uur),

bij spoed: 06-45087560, j.e.mosterd@planet.nl beHeerDer: R.Th.Buijk

penningMeester: R.Th. Buijk, ING 525946, Bank 43.26.13.404. internet: www.bergkerk.nl

AGenDA

Di 5 mei

10.00 uur Gesprek in de morgen

wo 6 mei

10.00 uur Gesprek in de morgen

19.30 uur Avondgebed

wo 13 mei

19.30 uur Avondgebed

za 16 mei

10.00-12.00 uur Kledingactie

zo 17 mei

17.00 uur Muzikale vesper (Hãndel)

Di 19 mei

10.00 uur Seniorendag

wo 20 mei

19.30 uur Avondgebed

20.00 uur Kerkenraad

wo 27 mei

19.30 uur Avondgebed

VIeren

Zondag 3 mei, 4e zondag van pasen. ‘De

aarde is vol van de goedertierenheid van

de Heer’ – misericordia Domini – een citaat

uit Psalm 33 waarmee de dienst op deze

derde zondag in de paastijd inzet. Evangelielezing

uit Johannes 10, over herderschap,

… en niemand zal ze uit mijn hand

roven… Voorganger is ds. André Fox.

Zondag 10 mei, 5e zondag van pasen.

Zondag ‘cantate’ naar Psalm 98,‘Zingt de

Heer een nieuw lied, want Hij heeft wonderen

gedaan’. Het is op zichzelf al een

wonder dat in het bestaan waar het telkens

het oude liedje is, er mensen zijn die

opstaan en een nieuw lied aanheffen, ‘als

psalmen in de nacht’. Nu zingen wij veel

en graag in de Bergkerk, met cantorijen in

soorten en maten, kerkmusici, zondagvespers,

kinderen … er bloeien vele prachtige

bloemen op de kerkmuzikale weide rond

de Bergkerk. Cantate, ‘zingt de Heer een

nieuw lied’, is een fundament onder de vierende

gemeenschap. Zingend geloven. De

evangelielezing uit Johannes 15 gebruikt

het beeld van een wijnstok met ranken. Ik

vertaal: waar het zingen verstomt en het

12 | Drieluik - nr. 4 - mei 2009

telkens het oude liedje is, daar verdorren

de ranken. Zingen, musiceren, liturgie vieren,

spelen, bidden, horen, lachen, huilen,

stil zijn, kwaad zijn, getroost worden ….

het is de sapstroom tussen ranken en de

wijnstok.

Het is vandaag een bijzondere en vreugdevolle

zondag voor het echtpaar Hans en Hermien

Segaar-Lion Cachet, 9 mei 2009 zijn

zij 50 jaar getrouwd. Zij komen met hun

gouden huwelijksjubileum in de kerk en wij

delen met hen in de vreugde.

Zondag 17 mei, 6e zondag van pasen.

‘Blijf in mijn liefde’, zo vervolgen we de

lezing uit Johannes 15. Na de herder en

de wijnstok op de vorige zondagen in de

paastijd, is het nu vriendschap die de metafoor

biedt. Een vriendschap die in blijvende

verbondenheid de grens van leven

en dood overschrijdt. Voorganger is dr.

Paul Oskamp.

Zondag 17 mei, ‘kerkmuzikale’ vesper,

17.00 uur. In de verstilling van de liturgie

van de vesper, klinkt prachtige kerkmuziek,

verzorgt door de Bergkerkcantorij

o.l.v. Christa Hijink.

Donderdag 21 mei, 40e paasdag, Hemelvaartsdag,

9.30 uur. De 40e dag na Pasen

is volgens Handelingen 1 de dag van

de hemelvaart van Jezus; ‘veertig dagen

lang hun verschijnende’ (vs.3). We lezen

de laatste verzen van het Lucas evangelie,

Lucas 49-53, ‘en het geschiedde terwijl Hij

hen zegende, dat Hij van hen scheidde’ .

Afscheid nemen en zegenen. De beweging

van Hemelvaart gaat parallel aan de zegening.

Zondag 24 mei, 7e zondag van pasen. ‘Al

heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit

alleen’, zingt gezang 234, daarmee is de

zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren

te typeren. We lezen een fragment uit Johannes

17, Jezus bidt voor zijn leerlingen,

opdat zij het volhouden in de wereld. Hij

bidt om eenheid onder zijn volgelingen.

Zondag 31 mei, pinksteren. Op deze zondag

wordt de paastijd afgesloten, Pinkste-

ren is zoals de naam al zegt de vijftigste

paasdag, de voltooiing van de paastijd.

En daarmee is Pinksteren ook feest van

verstaanbaarheid en communicatie, want

het gaat op Pinksteren om de vertaling

van Pasen, bevrijdend leven en laten leven.

De liturgische kleur van Pinksteren is

dan ook rood, de kleur van het vuur, teken

van geestdrift, als de vuurgloed in het

braambos bij de roeping van Mozes. Zoals

in de grote kerkzaal op de laatste zondag

van de maand gebruikelijk is vieren we de

maaltijd van de Heer. Let u even op de

aanvangstijd – 10.00 uur – we schakelen

over op het ‘zomerrooster’, in de zomermaanden

t/m augustus is er één dienst op

zondagmorgen om 10.00 uur.

Yvonne Feuerhahn en Fabian Brökelmann,

Roerstraat 15, houden hun dochter Klara

ten doop. Samen met haar broertje Aaron

zijn wij doopgetuigen, deze pinkstermorgen.

HUWelIJK

Donderdag 14 mei 2009 is de huwelijksdag

van Ianthe van der Deijl en Barry

Woudenberg (Langestraat 80b). De kerkelijke

inzegening is om 14.30 uur in de

Hervormde kerk te Echteld (Ooisestraat 1,

4054 ML Echteld).

Donderdag 28 mei 2009 is de huwelijksdag

van Corinne rietveld en leonard van

Vliet (Weltevreden). De kerkelijke inzegening

is om 17.30 uur in de Sint-Joriskerk.

In beide trouwdiensten zal ik (JvB) voorgaan.

Hartelijke gefeliciteerd voor beide

bruidsparen.

pASTOrAAT

Gelaat

‘Er zijn volgens de gangbare opvatting alleen

jonge gezichten. Want wat betekent

ouderdom anders dan dat onze gelaatstrekken

vervallen en de tijd sporen achterlaat.

Ouderdom als de aantasting van

het gelaat. Levinas draait dit gezichtspunt

volledig om. Hij meent dat elk gezicht oud

is, ongeacht de leeftijd, ouderdom tast het

gezicht niet aan, maar geeft het zijn definitieve

vorm. De rimpels die de schoonheid

van het gezicht lijken aan te tasten,

geven het tegelijkertijd een ongrijpbare

en gebiedende werkelijkheid waarvoor de

verantwoordelijkheid mij toevalt. De An-

More magazines by this user
Similar magazines