mei 2009 - Protestantse Gemeente Amersfoort

pkn.amersfoort.nl

mei 2009 - Protestantse Gemeente Amersfoort

Hemelvaartsdag 21 mei begroeten wij dr.

B.G.J. Reitsma, hervormd zendingspredikant

en tevens directeur van Open Doors.

Zondag 24 mei gaat voor dr. A.F. Troost

uit Heusden. Dr. Troost heeft onder andere

ervaring opgebouwd als jeugdwerkpredikant

en als predikant voor diensten

met belangstellenden in Amsterdam. Om

17.00 uur wordt de zangdienst geleid door

Harald Overeem, van harte aanbevolen.

Thema zal zijn: Engelse hymnen

pinksteren, 31 mei. Een feestelijke dienst

die wij ook weer samen mogen vieren met

ds. Plaisier, wij zien er naar uit!

U allen een gezegende pinkstertijd toegewenst.

Dirk Vermeer

GeBOren

Op 17 februari 2009 zag lise Kurvers het

levenslicht. Zij is het dochtertje van Monique

en Eelco, Clarenburg 31, 3834 BD

Leusden en is hun eerste kindje.

Op 18 maart 2009 is geboren liselotte

Annabelle van Driel. Het dochtertje van

Xandra en Marcel en zusje van Daan en

Anna. Samen wonen ze Rustenburgerweg

54, 3815 NE Amersfoort.

Ook op 18 maart 2009 werd Casper

Meeuwis Hoogerhuis geboren. Hij is het

eerste kindje van Marco en Carin en zij

wonen met z’n drieën op de Columbusweg

103, 3814 WD Amersfoort.

Heel veel geluk en wijsheid in de opvoeding

van jullie kinderen en wij wensen jullie

Gods zegen toe.

HUWelIJKSDIenSTen

Op vrijdag 8 mei zullen eveline petersen

en Izaak Boot elkaar het ja-woord geven.

De dienst en inzegening vindt plaats in de

St. Joriskerk, om 15.30 uur door ds. A.J.

Plaisier.

Op vrijdag 22 mei zullen in het huwelijk

treden nienke Hoek en Carlo Driesen.

Het wordt een oecumenische dienst die

geleid wordt door ds. G.A. Kansen uit Hilversum

en een diaken van de R.K. kerk. De

inzegening zal plaatsvinden om 14.00 uur

in de R.K. kerk te Cabouw (bij Lopik).

Op dinsdag 26 mei zullen rianne Boer en

Gerard Bloed elkaar trouw beloven. De inzegening

zal plaatsvinden in De Brug om

18.45 uur in een dienst die onder leiding

staat van proponent Teus Schep en ds. A.

Bloed uit Wijk bij Duurstede, vader van de

bruidegom, zal de zegenbede uitspreken.

Een hele goede voorbereidingstijd en een

schitterende huwelijksdag. Wij wensen

jullie Gods zegen toe in jullie verdere le-

16 | Drieluik - nr. 4 - mei 2009

ven, dat Hij jullie trouwe metgezel mag

blijven.

DOpen

Op zondag 7 juni a.s. zal er weer gedoopt

worden! De dienst zal worden geleid door

ds. D.J. van Wageningen. Als je overweegt

je kind te laten dopen, kun je contact opnemen

me mij, zie hieronder. Voorafgaand

zal er een doopgesprek plaatsvinden samen

met alle doopouders over onder andere de

betekenis van de doop. De datum wordt in

overleg bepaald. Ik hoor het graag zo snel

mogelijk.

Hanneke Vermeer, tel. 4615144

UIT De KerKenrAAD

In de vergadering van 1 april jl werd uitgebreid

teruggeblikt op de ervaringen in

het beroepingswerk. Een beroep werd uitgebracht

op ds. C.v.d. Berg en op 18 maart

kon deze predikant, tijdens een bijzonder

geslaagde gemeenteavond, kennismaken

met De Brug. Helaas heeft ds. V.d. Berg

het beroep van De Brug afgewezen, maar

de beroepingcommissie zal aan de gang

gaan om opnieuw een kandidaat-predikant

voor te dragen aan de kerkenraad van De

Brug. We mogen er als gemeente en als

kerkenraad alle vertrouwen in hebben dat

De Brug straks een predikant krijgt die

goed bij onze gemeente past.

Naar aanleiding van een concreet verzoek

heeft de kerkenraad zich gebogen over het

vraagstuk hoe om te gaan met de inzegening

van een levensverbintenis tussen gemeenteleden

van hetzelfde geslacht. Gelet

op de Plaatselijke Regeling die van kracht

is, kan een dergelijke relatie nu niet in De

Brug worden ingezegend; de inzegening

zal dan elders, onder verantwoordelijkheid

van een andere gemeente, moeten plaatsvinden.

Tegelijkertijd is het van belang

dat de Bruggemeente blijk geeft van een

meelevende en hartelijke houding naar het

toekomstige bruidspaar. Immers, gemeenteleden

hebben een verantwoordelijkheid

naar elkaar, ondanks dat er verschillend

over het beleid kan worden gedacht.

De kerkenraad heeft ingestemd met de begroting

2009 en heeft met voldoening geconstateerd

dat de toezeggingen in 2009

voor kerkelijke bijdragen hoger zijn dan

begroot. Verwacht wordt dat de begroting

2009 van De Brug met een positief exploitatiesaldo

kan worden afgesloten.

De kerkenraad heeft nog enkele vacatures

waar het gaat om de functies van kerkrentmeester,

diaken en pastooraal ouderling.

De invulling van deze vacatures blijft een

belangrijk punt van aandacht.

greet van weerd

Op BeZOeK In rOeMenIË

Eind maart vertrok ik, met een koffer vol

groeten en cadeautjes uit De Brug, voor

een weekje naar Saskia. Met een koffer vol

indrukken kwam ik terug. Naast een dagje

Boekarest en een tocht de bergen in, heb

ik diverse projecten meegemaakt van D3

Generatii. Op de universiteit werd ik door

Saskia ingeschakeld bij de Nederlandse les

en op de Freetime club van Carmen reageerden

een aantal scholieren verbaasd op

een mede clubgenoot, die zich ineens van

een andere kant liet zien door zich op te

werpen als mijn privé tolk en mij assisteerde

bij het vouwen van Origami.

Maar de meeste indruk maakte op mij het

pas gestarte vrijwilligersproject. Met een

groep jongeren van 16 tot 20 jaar gaan

Saskia en Carmen afwisselend één keer in

de week naar een tehuis voor straatkinderen

en een tehuis voor meervoudig gehandicapte

kinderen, om deze kinderen een

aantal uren te vermaken. Vrijwilligerswerk

is in Roemenië nog erg onbekend en dat is

nog goed merkbaar. Gewend aan hoe onze

jongeren actief waren op Smokey Mountain

en vorig jaar op de diaconale dag,

was het verschil erg groot. Niet gewend

hun gevoelens te tonen en onbekend met

de situatie in de tehuizen (gehandicapte

kinderen werden vroeger weggestopt)

werd nog wat onwennig en soms wat passief

gereageerd op de spontane reacties

van de kinderen. Daarnaast was er ook de

confrontatie met de soms wat afstandelijke

houding van het personeel, wat weer

tot frustratie leidde. De wijze waarop Saskia

en Carmen met beide partijen omgaan

en hoe zij met name de groep vrijwilligers

begeleiden, maakte veel indruk.

Dit project biedt zeker kansen om deze

jongeren, die doorgaans weinig zelfvertrouwen

hebben, teleurgesteld zijn in de

maatschappij en weinig hoopvol voor de

toekomst zijn, kennis te laten maken met

de christelijke waarden als bron in hun

ontwikkeling. Saskia weet zich geroepen

om deze jongeren daarbij te helpen. Mijn

leermoment in deze week was, dat Saskia

naar een moeilijke post is uitgezonden

en dat wij als thuisgemeente haar, naast

regelmatig een kaartje of email, zeker in

onze gebeden niet mogen vergeten.

rita eijkelenboom

VAn De pennInGMeeSTer

In februari en maart zijn een groot aan-

More magazines by this user
Similar magazines