Machinaal snoeien - Snoek Hoveniers

snoek.nu

Machinaal snoeien - Snoek Hoveniers

machinaal

nieuw

up

date

snoeien

sneller, mooier

en goedkoper!


De nieuwe armmaaier van Snoek

Hoveniers maakt het knippen van

heggen en plantsoenen eenvoudiger,

sneller en goedkoper. Bovendien

levert de machine een minstens

zo hoge kwaliteit als de gemotori-

seerde heggenschaar.

Tijd-

besparing

Het knippen van heggen en

plantsoenen met de armmaaier

van Snoek Hoveniers levert een

tijdsbesparing op van minimaal 50

procent. Het grote voordeel is dat het

opruimen van gesnoeid materiaal

niet meer nodig is. De armmaaier

versnippert het groenafval en laat het

bij de plant achter. Er hoeft achteraf

geen materiaal meer ingezet te

worden om het afval op te halen.

Neem een (ver)snipperdag.

Snoek Hoveniers is het enige

hoveniersbedrijf in Noord-Nederland

dat snoeit op deze nieuwe,

effectieve manier. De armmaaier

wordt gemonteerd op een kraan

die eenvoudig hoge heggen en

moeilijk bereikbare plekken middenin

plantsoenen knipt. Voor smalle paden

Heg ver weg?

Geen probleem!

Hoge

kwaliteit

Dat versnipperen van het groenafval

levert niet alleen tijdswinst op. Het

voedt de plant. Daardoor wordt

een heg voller en mooier. Voor

plantsoenen geldt dat het volledig

terugsnoeien niet meer nodig is.

De armmaaier houdt de strook

beplanting vlak. Zo ziet de plant er

het hele jaar netjes en verzorgd uit.

Plantsoenen en heggen worden op

deze manier dichter en compacter.

Dat voorkomt onkruid en zorgt

zodoende voor minder onderhoud.

Effectieve manier van snoeien

wordt de maaier geplaatst op een

smalspoorshovel. De armmaaier is

tevens zeer geschikt voor het maaien

van gras langs sloten.

Lage

kosten

Doordat het knippen van een heg

of groenstrook zeker een keer zo

snel gaat, is machinaal snoeien ook

minstens de helft goedkoper dan

de gemotoriseerde heggenschaar.

De prijs is afhankelijk van de

bereikbaarheid van de heg of het

plantsoen en wordt in overleg met de

opdrachtgever vastgesteld.

Meer

weten?

Vestiging Grou:

Biensma 6

9001 ZZ Grou

Telefoon: (0566) 62 15 41

Fax: (0566) 62 17 85

www.snoek.nu

Dit behoort

dus tot het verleden.

snoek. juni 2011

Similar magazines