10.09.2013 Views

Informatiekrant voor beeldende kunst in Nederland - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst in Nederland - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst in Nederland - Kunstkrant

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KunstKrant<br />

<strong>Informatiekrant</strong> <strong>voor</strong> <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong> <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong><br />

Nieuwe elementen<br />

bij Evert Thielen<br />

Het mysterie<br />

van Jan van Eyck<br />

Galerie Jan van Hoof<br />

20 jaar onderscheidend<br />

ZESTIENDE JAARGANG NUMMER 6<br />

NOVEMBER/DECEMBER 2012<br />

NEEM<br />

mee!<br />

www.<strong>kunst</strong>krant.com<br />

ADO <strong>in</strong> CODA In<br />

dit nummer o.a.<br />

• CODA Apeldoorn: ADO speelgoed geïnspireerd op Rietveld en Mondriaan<br />

• Wild & dromerig: Jan Mens<strong>in</strong>ga <strong>in</strong> Museum Henriette Polak <strong>in</strong> Zutphen<br />

• Morren Galleries <strong>in</strong> Utrecht: o.a. Eddy Stevens en Ger Doorn<strong>in</strong>k<br />

• De poortwachtersfunctie van galerie Doornik <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gen<br />

• De Canto <strong>in</strong> Kunstruimte Rudy Lanjouw<br />

• Word abonnee van de KunstKrant en w<strong>in</strong> een giclée van Re<strong>in</strong> Pol


Nieuw <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong><br />

Veenweg 12,<br />

8181 NL Heerde<br />

landgoedhetveen.nl<br />

06-5530 2635 (Joop)<br />

06-1002 9884 (Lizette)<br />

Het beeldenpark is elke woensdag t/m zaterdag van 13.00-17.00 uur en iedere<br />

1e en 3e zondag van de maand van 13.00-17.00 uur vrij toegankelijk <strong>voor</strong> publiek.<br />

pag<strong>in</strong>a 2 <strong>kunst</strong>krant november/december 2012<br />

Kunst <strong>in</strong> Heerde<br />

E<strong>in</strong>dejaars<strong>kunst</strong><br />

<strong>in</strong> beeldenpark ‘het Veen’<br />

27-31 december 2012<br />

van 11.00 - 17.00 uur.<br />

Info! landgoedhetveen.nl


O-68<br />

Deze <strong>kunst</strong>enaars wonen en werken <strong>in</strong> het woestijngebied<br />

van Western Australia, Northern Territory en<br />

South Australia. Oospronkelijk werden deze werken<br />

<strong>in</strong> zand en op rotsen gemaakt. Het zijn communicatiemiddelen,<br />

taal om elkaar te vertellen over rotsen<br />

en reizen, familiebanden en het landschap, sterk<br />

geabstraheerd, “dream<strong>in</strong>gs”, ceremonies, verhalen<br />

vergankelijk <strong>in</strong> het zand. Pas s<strong>in</strong>ds de jaren 70 van de<br />

vorige eeuw is men door toedoen van <strong>kunst</strong>docent<br />

Geoffrey Bardon vergelijkbare werken gaan maken<br />

met acrylverf op doek.<br />

Veel musea en particulieren kochten werken en sommigen<br />

uit de aborig<strong>in</strong>al gemeenschap verweten de<br />

<strong>kunst</strong>enaars dat ze geheimen bloot gaven <strong>in</strong> hun<br />

schilderijen.<br />

De open<strong>in</strong>g van de tentoonstell<strong>in</strong>g van Aborig<strong>in</strong>al<br />

Art <strong>in</strong> O-68 zal plaatsv<strong>in</strong>den op 28 oktober van 15.00<br />

tot 18.00 uur. De expositie zal duren tot en met 25<br />

november. Taalkundige Prof. Dr. John de John zal de<br />

expositie openen om 15.30 uur.<br />

Kerstreceptie van O-68 op 16 december<br />

van 15.00 tot 18.00 uur<br />

We luiden de expositie <strong>in</strong> van beelden van Jan Pater<br />

uit Castricum. De expositie is te zien tot en met<br />

6 januari. Deze beelden worden gecomb<strong>in</strong>eerd met<br />

houtsnedes die Salvador Dali (1951-1960) maakte bij<br />

de “Div<strong>in</strong>a Commedia”, de goddelijke komedie van<br />

Dante Alighieri (1321) ter ere van de 700ste geboortedag<br />

van Dante.<br />

Beeldhouwer Jan Pater woont <strong>in</strong> Castricum waar<br />

hij een atelier heeft <strong>in</strong> de du<strong>in</strong>en, maar meestal is<br />

hij te v<strong>in</strong>den <strong>in</strong> Italië <strong>in</strong> Pietrasanta, waar veel befaamde<br />

<strong>kunst</strong>enaars uit verschillende landen werken.<br />

Pater maakt torsen, van de ene kant abstract,<br />

maar ook heel herkenbaar als menselijk lichaam. Hij<br />

moet een grote kennis, respect en liefde hebben <strong>voor</strong><br />

het menselijk lichaam, en kunde, de kunde om die<br />

menselijke vorm uit de steen te halen, of uit hout,<br />

maar altijd zorgvuldig gekozen op zich al heel mooi<br />

uitgangsmateriaal. In september op de Open Art Fair<br />

was er veel belangstell<strong>in</strong>g <strong>voor</strong> de beelden van Jan<br />

Pater <strong>in</strong> O-68, en via de app van ArtPotentials.<br />

Alle 101 illustraties van Salvador Dali <strong>voor</strong> de Div<strong>in</strong>a<br />

Commedia van Dante Alighieri zijn te koop: hel, vagevuur<br />

en paradijs. O-68 is verheugd deze authentieke<br />

werken met BFK Rives watermerk aan te kunnen<br />

bieden. Ter <strong>in</strong>zage zijn van enkele werken ook alle<br />

aparte 35 decomposities aanwezig, die gebruikt zijn<br />

<strong>voor</strong> een gravure.<br />

<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 3<br />

Programma 28 oktober 2012 tot 6 januari 2013<br />

O-68 is een galerie <strong>voor</strong> moderne en hedendaagse <strong>kunst</strong> <strong>in</strong> Velp, bij<br />

Arnhem, die ruimte biedt aan (<strong>in</strong>ter)nationale gevestigde <strong>kunst</strong>e-<br />

naars. Daarnaast brengt de galerie startende talentvolle <strong>kunst</strong>enaars<br />

onder de aandacht. De galerie is <strong>voor</strong> iedereen die zich wil laten<br />

raken door de schoonheid van <strong>kunst</strong>.<br />

Van 28 oktober tot en met 25 november hebben wij “Aborig<strong>in</strong>al Art”<br />

van <strong>kunst</strong>enaars uit de woestijn van midden Australië:<br />

Edward Blitner, Mar<strong>in</strong>gka Burton, Mary Charles, Millre Coulthard,<br />

Nellie Coulthard, Barbara Derose, Aaron Hayden, Pansy Hicks,<br />

Neta Knapp, Michael Mongoo, Rito Rolley, Emma S<strong>in</strong>ger,<br />

Rene Sundown, Doris Teamay, Beryl Walsh, Kaylene Whiskey,<br />

Karen Whiskey<br />

Aaron Hayden (Njak<strong>in</strong>jaki): Gather<strong>in</strong>g<br />

Karen Wright: Family dream<strong>in</strong>g<br />

Jan Pater: Allegro, onyx, 97 cm<br />

Dali maakte de<br />

waterverfwerken,<br />

en Raymond<br />

Jacquet<br />

de houtgravures.<br />

Dit medium is<br />

gekozen om de<br />

subtiele waterverf<br />

en delicate<br />

belijn<strong>in</strong>g te<br />

behouden.<br />

Dali: Dante: Paradijs, canto 2, strofe 52-57<br />

Zij glimlachte welwillend <strong>voor</strong> zich heen<br />

En zei:”De mens vergist zich <strong>in</strong> die zaken<br />

Waar<strong>voor</strong> geen z<strong>in</strong>tuig ooit de sleutel scheen,<br />

En daarom moet je niet verwonderd raken:<br />

Je ziet nu dat het menselijk bre<strong>in</strong>,<br />

Door ’t oog geleid, geen hoge vlucht kan maken.<br />

Kunstkenners merken op dat Dali’s belangstell<strong>in</strong>g<br />

<strong>voor</strong> dit project literair, artistiek en spiritueel was,<br />

en niet zozeer f<strong>in</strong>ancieel. Dali:<br />

Dante: Paradijs, canto 15, strofe 31-35<br />

Zo sprak het licht en zweeg. Toen keek ik weer,<br />

Verwonderd door zijn woorden, naar mijn vrouwe,<br />

En zij verbaasde mij al evenzeer.<br />

Haar ogen lachten vurig als flambouwen;<br />

Het was mij of ik aan de hemelboog<br />

Mijn glorie en genade mocht aanschouwen.<br />

Gallery O-68<br />

Oranjestraat 68 • 6881 SG Velp, GLD<br />

Open: di-vr 2-5 / op afspraak<br />

T: 026-3612036<br />

M: 06-12594329<br />

E: <strong>in</strong>fo@gallery-o-68.com<br />

W:www.gallery-O-68.com


KNSTNWS<br />

Thema ZomerExpo 2013<br />

Het thema van de ZomerExpo 2013 is<br />

‘Aarde’. De aarde vormt al eeuwenlang<br />

een vruchtbare <strong>in</strong>spiratiebron <strong>voor</strong> <strong>kunst</strong>enaars.<br />

ZomerExpo staat <strong>in</strong>middels jaarlijks<br />

open <strong>voor</strong> zowel gevestigde als niet-gevestigde<br />

<strong>kunst</strong>enaars. Zij kunnen zich aanmelden<br />

<strong>voor</strong> de <strong>voor</strong>rondes die komend jaar <strong>in</strong><br />

E<strong>in</strong>dhoven (23 maart), Rotterdam (6 april)<br />

en Amsterdam (20 april) worden gehouden.<br />

Uite<strong>in</strong>delijk zal een twaalfkoppige jury een<br />

selectie maken <strong>voor</strong> een zomertentoonstell<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> het Haags Gemeentemuseum.<br />

Stedelijk Museum<br />

Alkmaar verbouwd<br />

Op 6 oktober is het Stedelijk Museum <strong>in</strong><br />

Alkmaar heropend nadat het grondig is<br />

verbouwd. Onder meer de gevel is aangepakt,<br />

de entree is her<strong>in</strong>gericht en er zijn<br />

twee nieuwe museumzalen gerealiseerd.<br />

Daar zijn permanent de exposities Victorie<br />

en De gouden eeuw van Alkmaar te zien,<br />

met schilderijen van onder anderen Saenredam,<br />

Van Honthorst en Van Everd<strong>in</strong>gen.<br />

Kunstvlaai <strong>in</strong> lyceum<br />

De Kunstvlaai verlaat de vaste locatie, de<br />

Westergasfabriek <strong>in</strong> Amsterdam en strijkt<br />

dit jaar neer <strong>in</strong> een leegstaand schoolgebouwencomplex<br />

aan de Zuidas, het zakendistrict<br />

van Amsterdam. Het festival stimuleert<br />

al meer dan tien jaar onafhankelijk<br />

denken en vernieuwende samenwerk<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> de <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong> en toont werk van<br />

unieke (<strong>in</strong>ter)nationale <strong>kunst</strong>enaars<strong>in</strong>itiatieven<br />

en <strong>kunst</strong>opleid<strong>in</strong>gen. De curatoren<br />

Natasha G<strong>in</strong>wala en Fleur van Muisw<strong>in</strong>kel<br />

kozen <strong>voor</strong> de titel Inexactly THIS, gebaseerd<br />

op wiskundige formules die het experiment<br />

de ruimte geven. Kunstvlaai 2012 is<br />

van 23 november tot 2 december <strong>in</strong> het<br />

<strong>voor</strong>malige S<strong>in</strong>t Nicolaas Lyceum. Meer <strong>in</strong>formatie<br />

op www.<strong>kunst</strong>vlaai.nl<br />

Visuele Poëzie <strong>in</strong> Tilburg<br />

Van 9 t/m 25 november v<strong>in</strong>dt <strong>in</strong> Goretti aan<br />

het Wilhelm<strong>in</strong>apark <strong>in</strong> Tilburg de unieke<br />

expositie Visuele Poëzie plaats. De tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

is uniek <strong>voor</strong> <strong>Nederland</strong>, omdat het<br />

de eerste keer is dat een expositie uitsluitend<br />

werk van visuele dichters laat zien.<br />

Het gaat hierbij om reeds gevestigde namen,<br />

maar ook om aanstormend talent uit<br />

<strong>Nederland</strong> en Vlaanderen. Meer <strong>in</strong>formatie<br />

over de expositie en nevenactiviteiten als<br />

workshops en performances is te v<strong>in</strong>den op<br />

www.facebook.com/visuelepoezie<br />

Galerie Waalkens <strong>in</strong><br />

F<strong>in</strong>sterwolde heropend<br />

In september is <strong>in</strong> F<strong>in</strong>sterwolde galerie<br />

Waalkens heropend. Beg<strong>in</strong> jaren zestig<br />

begon de Gron<strong>in</strong>ger boer Albert Waalkens<br />

(1920-2007) een galerie <strong>in</strong> zijn koeienstal.<br />

Die groeide al snel uit tot een van de experimenteelste<br />

plekken van <strong>Nederland</strong>.<br />

Onder anderen Karl Pelgrom streek er neer<br />

met zijn Instituut <strong>voor</strong> Creatief werk en<br />

Dennis Oppenheim maakte er een land artproject<br />

<strong>in</strong> een belendende akker. Afgelopen<br />

maanden was er een groepstentoonstell<strong>in</strong>g<br />

waar<strong>in</strong> ook hun <strong>kunst</strong> aan bod kwam.<br />

Het karakteristieke woonhuis wordt tegenwoordig<br />

bewoond door de kle<strong>in</strong>dochter van<br />

‘boer’ Waalkens, Merel Waalkens, en haar<br />

partner Boudewijn Rosman. Uitgaande van<br />

de rijke geschiedenis van deze plek willen<br />

zij er tweemaal per jaar een expositie organiseren.<br />

De volgende tentoonstell<strong>in</strong>g is<br />

naar verwacht<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het komende <strong>voor</strong>jaar.<br />

‘De weg naar van Eyck’ <strong>in</strong> Museum Boijmans Van Beun<strong>in</strong>gen<br />

Op zich al een unieke prestatie: negentig werken uit de periode<br />

rond 1400 heeft Museum Boijmans Van Beun<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> Rotterdam<br />

bij elkaar weten te krijgen. Daaronder zijn zo’n vijftig schilderijen,<br />

bijna allemaal op paneel en zeer kwetsbaar. Ook zijn er beelden<br />

van hout, i<strong>voor</strong> of albast, goudsmeedwerk, met m<strong>in</strong>iaturen<br />

verluchte manuscripten, en teken<strong>in</strong>gen. Vijf schilderijen en twee<br />

m<strong>in</strong>iaturen zijn van Jan van Eyck zelf. De tentoonstell<strong>in</strong>g moet het<br />

beeld van Van Eyck als solistisch wonder nuanceren.<br />

Door Aernout HAgen<br />

<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 4<br />

Glimlachend nadert de engel Maria, die met devote<br />

gezichtsuitdrukk<strong>in</strong>g haar handen heft, terwijl de<br />

duif van de heilige geest <strong>in</strong> gouden stralen op haar<br />

neerdaalt. De achtergrond wordt gevormd door een<br />

diagonale blik <strong>in</strong> een hoge kerkruimte. Wie deze Annunciatie<br />

van Jan van Eyck uit de National Gallery <strong>in</strong><br />

Wash<strong>in</strong>gton bekijkt, kan niet anders dan zich afvragen<br />

hoe de <strong>kunst</strong>enaar de <strong>voor</strong>stell<strong>in</strong>g zo levensecht<br />

heeft kunnen maken. Kijk eens naar die mantel van<br />

de engel, het gouddraad en de parels waarmee die<br />

versierd is! Alsof je de zachte stof kunt voelen en<br />

de versier<strong>in</strong>gen kunt beetpakken. Licht sprankelt<br />

over de parels, opgebouwd uit m<strong>in</strong>uscule witte<br />

verfstipjes. Daartegenover staan de donkere schaduwpartijen<br />

onder het bankje <strong>voor</strong>aan en onder de<br />

golvende, gouden rand van de diep blauwe mantel<br />

van Maria. Die mantel valt <strong>in</strong> zware plooien over een<br />

Jan van Eyck, Annunciatie, ca. 1430, National Gallery of Art,<br />

Wash<strong>in</strong>gton<br />

Het mysterie van Jan van Eyck<br />

Jan van Eyck, Baudou<strong>in</strong> de Lannoy, ca. 1435, Gemäldegalerie,<br />

Berlijn<br />

leestafel met een boek waarvan je de bladzijden<br />

bijna kunt tellen. Onder de huidskleur van de gezichten<br />

en handen schemert het wit van de ondergrond.<br />

De kleuren lijken s<strong>in</strong>ds 1430 nog niets van hun helderheid<br />

te hebben verloren.<br />

Vernieuw<strong>in</strong>gen<br />

Jan van Eyck (Maaseik? ca. 1390 – Brugge, 1441) werd<br />

<strong>in</strong> zijn eigen tijd al bewonderd tot ver buiten de <strong>Nederland</strong>en.<br />

Het grote altaarstuk Het Lam Gods <strong>in</strong> de<br />

S<strong>in</strong>t Baafskathedraal <strong>in</strong> Gent dat Jan samen met zijn<br />

broer Hubert (al <strong>in</strong> 1426 overleden) had gemaakt,<br />

werd toen al beschouwd als het grootste wonder. Die<br />

bewonder<strong>in</strong>g is s<strong>in</strong>dsdien niet m<strong>in</strong>der geworden. De<br />

<strong>kunst</strong>enaarsbiograaf Carel van Mander liet <strong>in</strong> zijn<br />

Schilder-Boeck van 1604 de geschiedenis van de <strong>Nederland</strong>se<br />

schilder<strong>kunst</strong> zelfs beg<strong>in</strong>nen bij Jan van<br />

Eyck. In Italië werd hij gezien als de uitv<strong>in</strong>der van<br />

de olieverf.<br />

Tot op de dag van vandaag staat hij te boek als de<br />

<strong>kunst</strong>enaar die met olieverf de werkelijkheid zo<br />

nauwkeurig kon weergeven als niemand ooit <strong>voor</strong><br />

hem had gedaan. Het beeld van de <strong>kunst</strong>enaar die<br />

vrijwel uit het niets alle belangrijke vernieuw<strong>in</strong>gen<br />

tot stand heeft gebracht, wordt <strong>in</strong> de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

genuanceerd. Van Eyck moet een voed<strong>in</strong>gsbodem<br />

hebben gehad <strong>in</strong> de <strong>kunst</strong> uit de periode 1370–1430.<br />

Het idee <strong>voor</strong> het onderzoek en de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

kwam van Friso Lammertse, conservator van Museum<br />

Boijmans Van Beun<strong>in</strong>gen, die bij deze zoektocht<br />

samenwerkte met zijn collega bij de Berlijnse<br />

Gemäldegalerie, Stephan Kemperdick. Zij namen<br />

daarmee een moeilijke klus op hun schouders. Er<br />

zijn namelijk zo we<strong>in</strong>ig schilderijen uit die periode<br />

over, slechts een fractie van wat er ooit geweest moet<br />

zijn. Als je dertig <strong>Nederland</strong>se schilderijen kunt v<strong>in</strong>den,<br />

dan is het veel. Naast de tand van de tijd hebben<br />

de Beeldenstorm en oorlogen hun verwoestende<br />

werk gedaan. Voor deze tentoonstell<strong>in</strong>g zijn de<br />

schildercentra <strong>in</strong> Parijs, Bourgondië en het westelijk<br />

deel van Duitsland erbij getrokken, ook omdat daar<br />

zoveel <strong>kunst</strong>enaars uit de <strong>Nederland</strong>en werkzaam<br />

waren.<br />

Illusionistisch<br />

Naast Van Eycks bijna fotografisch realisme zijn er<br />

nog andere kenmerken die opvallen <strong>in</strong> zijn schilderijen.<br />

Het uitgestrekte landschap bij<strong>voor</strong>beeld, op<br />

de achtergrond van Drie Maria’s aan het graf (uit de<br />

eigen collectie en onlangs gerestaureerd). Via heuvels<br />

met wandelaars en de torens van de stad Jeruzalem<br />

wordt het oog de diepte <strong>in</strong> gevoerd naar atmosferisch<br />

blauwe bergen, soms zelfs met besneeuwde<br />

toppen. Ook <strong>in</strong> het weergeven van emoties was hij<br />

zeer bedreven, zoals te zien bij Maria en Johannes op<br />

De kruisig<strong>in</strong>g uit de Gemäldegalerie’. Je ziet het grote<br />

verdriet aan hun verkrampte gebaren en aan hun<br />

ogen die rood zijn van het huilen. Bovendien zitten<br />

er soms illusionistische grapjes <strong>in</strong> zijn werk, zoals<br />

bij de geportretteerde hovel<strong>in</strong>g Baudou<strong>in</strong> de Lannoy<br />

wiens geschilderde hand lijkt te rusten op de echte<br />

schilderijlijst.


Zuid-<strong>Nederland</strong>s, Christus, Maria en heiligen (‘Norfolktriptiek’),<br />

ca. 1415, Museum Boijmans Van Beun<strong>in</strong>gen<br />

Jan van Eyck, Drie Maria’s aan het graf, ca. 1430, Museum Boijmans Van Beun<strong>in</strong>gen. De blauw-witte pot is volgens recent<br />

onderzoek herkend als Syrisch aardewerk. Daarmee is dit de vroegste afbeeld<strong>in</strong>g van Arabisch aardewerk <strong>in</strong> de Noord-<br />

Europese schilder<strong>kunst</strong>.<br />

Inderdaad blijken dergelijke typisch ‘Eykiaanse’<br />

kenmerken al eerder <strong>voor</strong> te komen. Op een schitterend<br />

fris gebleven drieluikje uit omstreeks 1415<br />

met Christus, Maria en rijen van heiligen (het zoge-<br />

noemde Norfolktriptiek) is nog volgens de traditie echt<br />

goud gebruikt als hemelse achtergrond, zonder geschilderde<br />

diepte. Maar rondom de figuren zijn delen<br />

van een bouwwerk geschilderd, zoals zuilen, bogen<br />

en gewelven, <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>cipe net als de kerkruimte<br />

Johan Maelwael, Madonna met engelen en vl<strong>in</strong>ders, ca.<br />

1410, Gemäldegalerie, Berlijn<br />

op Van Eycks Annunciatie. Bij een groepje vrouwelijke<br />

heiligen l<strong>in</strong>ks hangt de blauwe mantel van de heilige<br />

Agnes een stukje over het kader, als een bescheiden<br />

illusionistisch grapje.<br />

Overtuigend<br />

Ook de mantel van Maria op Madonna met engelen en<br />

vl<strong>in</strong>ders uit omstreeks 1410, toegeschreven aan de <strong>in</strong><br />

Frankrijk werkzame Vlaamse meester Johan Maelwael,<br />

overspeelt een kader. Maar wat hier <strong>voor</strong>al opvalt,<br />

is de overtuigende weergave van de lichamen<br />

met licht en schaduw, onder de golvende plooien<br />

van de kled<strong>in</strong>g. De engelen hebben vlezige wangen,<br />

van het Christusk<strong>in</strong>d is het puntje van de tong zichtbaar<br />

tussen de babylippen, terwijl hij reikt naar een<br />

kers en met zijn andere handje twee v<strong>in</strong>gers van zijn<br />

moeder omklemt.<br />

Op het pas ontdekte drieluik met De balsem<strong>in</strong>g van<br />

het lijk van Christus, waarschijnlijk omstreeks 1415<br />

vervaardigd <strong>in</strong> Brugge, zie je een bergachtig landschap<br />

op de achtergrond dat evenwel abrupt botst<br />

op een platte, gouden hemel. Door het eigenaardige<br />

perspectief lijken de hagedissen daar op reusachtige<br />

monsters. De heiligen op de zijluiken schuilen onder<br />

kapelletjes. Op de <strong>voor</strong>grond van de centrale <strong>voor</strong>stell<strong>in</strong>g<br />

liggen <strong>voor</strong>werpen die er al echt als materiële<br />

‘d<strong>in</strong>gen’ uitzien. Alleen de schaduwen ontbreken<br />

daar. Maar bij de treurende figuren rond Maria, die<br />

<strong>voor</strong> de laatste keer haar zoon kust, kun je duidelijk<br />

de emoties van hun gezichten aflezen.<br />

Van Eyck was dus een k<strong>in</strong>d van zijn tijd. Maar toch<br />

hoeft die kennis de bewonder<strong>in</strong>g <strong>voor</strong> zijn vernieuwende<br />

prestaties niet <strong>in</strong> de weg te staan. Nergens<br />

wordt zijn vakkundigheid <strong>in</strong> het schilderen van<br />

diepte en materie immers overtroffen. Hoe hij het<br />

gedaan heeft? Het blijft nog steeds een mysterie.<br />

■ De weg naar Van Eyck, t/m 10 februari,<br />

Museum Boijmans Van Beun<strong>in</strong>gen, Rotterdam,<br />

open di-zo 11-17. www.boijmans.nl<br />

<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 5<br />

Brugge (?), Drieluik met de balsem<strong>in</strong>g van het lijk van Christus, ca.1415, particuliere verzamel<strong>in</strong>g<br />

Teken<strong>in</strong>g ontdekt<br />

uit ‘atelier Van Eyck’<br />

Door onze verslaggever<br />

In de aanloop naar de tentoonstell<strong>in</strong>g De weg<br />

naar Van Eyck is een teken<strong>in</strong>g ontdekt die<br />

wordt toegeschreven aan het atelier van Jan<br />

van Eyck. De teken<strong>in</strong>g is eigendom van een<br />

particulier, die het <strong>kunst</strong>werk <strong>in</strong> 1971 kocht<br />

tijdens een boedelveil<strong>in</strong>g van de Fraeylemaborg<br />

<strong>in</strong> Slochteren. De eigenaar schafte<br />

de prent <strong>in</strong>dertijd aan <strong>voor</strong> tien gulden, vanwege<br />

de lijst. Bij nadere beschouw<strong>in</strong>g van de<br />

teken<strong>in</strong>g zelf ontstond wel een vermoeden,<br />

dat het toch om een bijzonder <strong>kunst</strong>werk zou<br />

kunnen gaan. Doch het Rijksprentenkab<strong>in</strong>et<br />

<strong>in</strong> Amsterdam vond <strong>in</strong> een eerste reactie dat<br />

het een kopie uit de 19de eeuw moest zijn.<br />

“Er zijn we<strong>in</strong>ig teken<strong>in</strong>gen bewaard ge-<br />

bleven van rond 1400. Dus vond men het vast<br />

onwaarschijnlijk dat dit uit de 15de eeuw<br />

kwam,” verklaart Sjarel Ex, directeur van Museum<br />

Boijmans Van Beun<strong>in</strong>gen.<br />

De teken<strong>in</strong>g is <strong>voor</strong>zien van een laklaag. Dat<br />

is zeer ongebruikelijk, en kan zelfs schadelijk<br />

zijn <strong>voor</strong> een <strong>kunst</strong>werk op papier, weet Ex.<br />

“De eigenaar vertelde dat de teken<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de<br />

dienstbodekamer h<strong>in</strong>g, <strong>in</strong> het volle daglicht.<br />

In dit geval heeft de lak de teken<strong>in</strong>g dus juist<br />

beschermd en zijn allerlei details goed bewaard<br />

gebleven.”<br />

De <strong>voor</strong>stell<strong>in</strong>g is terug te voeren op een schilderij<br />

van Van Eyck, dat zich <strong>in</strong> het Metropolitan<br />

Museum <strong>in</strong> New York bev<strong>in</strong>dt. Er staat een<br />

kruisig<strong>in</strong>g van Christus op afgebeeld. “De Bijbelse<br />

<strong>voor</strong>stell<strong>in</strong>g is geplaatst <strong>in</strong> de eigen tijd.<br />

De mensen op het tafereel, het omr<strong>in</strong>gende<br />

landschap en een stadsgezicht <strong>in</strong> de achtergrond<br />

zijn geïnspireerd op de directe omgev<strong>in</strong>g<br />

van de <strong>kunst</strong>enaar. Dat volkse karakter<br />

is kenmerkend <strong>voor</strong> Van Eyck. Er staat zelfs<br />

een poepend paard op.”<br />

Technisch onderzoek bevestigt dat de teken<strong>in</strong>g<br />

weldegelijk uit die periode stamt. “Het<br />

papier, de <strong>in</strong>kt en zelfs de vernis komen uit de<br />

eerste helft van de 15de eeuw.” Daarnaast zijn<br />

enkele eeuwen later de namen ‘Huybrecht<br />

van Eyck’ en ‘Van Eik, Uitv<strong>in</strong>der van Olijverf’<br />

achterop de teken<strong>in</strong>g geschreven. “Huybrecht<br />

zou de broer van Jan van Eyck zijn. Maar die<br />

naam kennen we alleen van een opschrift op<br />

het altaarstuk Het Lam Gods <strong>in</strong> Gent. Er zijn<br />

dus veel verwijz<strong>in</strong>gen naar Jan van Eyck en<br />

zijn omgev<strong>in</strong>g.”


hoofdsponsor<br />

Ids<br />

Wiersma<br />

Sierd<br />

Geertsma<br />

10 november<br />

2012<br />

><br />

10 maart<br />

2013<br />

Monet<br />

&<br />

Van Gogh<br />

van<br />

Friesland<br />

Museumple<strong>in</strong> 2<br />

9203 DD Drachten<br />

[t] (0512) 51 56 47<br />

[e] <strong>in</strong>fo@museumdrachten.nl<br />

www.museumdrachten.nl<br />

open<strong>in</strong>gstijden<br />

di t/m za 11-17 uur<br />

zon- en feestdagen 11-17 uur<br />

maandag gesloten<br />

pag<strong>in</strong>a 6 <strong>kunst</strong>krant november/december 2012<br />

adv_Tobeen_Flehite_190x126mm 10-10-2012 09:50 Pag<strong>in</strong>a 1<br />

Tobeen<br />

Poëtisch realist uit<br />

de Aquita<strong>in</strong>e<br />

i.s.m. Musée des Beaux-Arts, Bordeaux<br />

Museum Flehite Amersfoort<br />

18.11.2012 –17.2.2013


Tw<strong>in</strong>tig jaar geleden begon Galerie Jan van Hoof <strong>in</strong> Den Bosch als een<br />

‘gewone’ galerie. Evenals dat bij collega-galeriehouders het geval<br />

was, lag de focus op het opbouwen van een eigen stal, op het maken<br />

van mooie tentoonstell<strong>in</strong>gen en deelname aan <strong>kunst</strong>beurzen. Maar<br />

de tijden zijn veranderd. De economische crisis en de malaise <strong>in</strong> de<br />

<strong>kunst</strong>wereld vereisen onorthodoxe strategieën en een klantgerichte<br />

aanpak.<br />

Door Wim vAn Der Beek<br />

Jeroen Allart, kokmeeuwen<br />

Het pamperen van <strong>kunst</strong>liefhebbers is niet langer<br />

taboe. Sterker nog: trouwe galeriebezoekers worden<br />

gekoesterd. Het samenstellen van mooie exposities<br />

is nog steeds belangrijk, maar er is meer nodig om<br />

klanten te b<strong>in</strong>den. Zij moeten het gevoel krijgen dat<br />

ze deel uitmaken van een community. “En ze moeten<br />

af en toe even van de aarde getild worden,” vult Will<br />

van Hoof aan. Haar ideeën en opvatt<strong>in</strong>gen zijn op<br />

een aangename manier complementair aan die van<br />

haar echtgenoot met wie ze nog even enthousiast als<br />

tw<strong>in</strong>tig jaar geleden de galerie runt.<br />

Inventief<br />

Crisis? Hoezo crisis? Will van Hoof ontkent niet dat<br />

<strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong>enaars moeilijke tijden beleven,<br />

Anke Roder, Zee lente<br />

Galerie Jan van Hoof <strong>in</strong> Den Bosch<br />

maar het elan waarmee zij en haar man Galerie Jan<br />

van Hoof runnen, heeft niet te lijden gehad onder de<br />

recessie. Het positieve nieuws is dat de crisis <strong>in</strong>ventief<br />

maakt. Zelfgenoegzaam achteroverleunen omdat<br />

de klanten toch wel komen, is er niet meer bij.<br />

Bakens moeten verzet worden, bestaande structuren<br />

moeten tegen het licht worden gehouden en waar<br />

nodig worden doorbroken. De crisis biedt nieuwe<br />

kansen <strong>voor</strong> iedereen die het lef heeft om ‘out of the<br />

box’ te denken. Alleen degenen die niet verkrampt<br />

reageren op de gegeven omstandigheden kunnen<br />

een boost geven aan de belev<strong>in</strong>g van <strong>kunst</strong>.<br />

“In deze moeilijke tijden besteden we extra aandacht<br />

aan onze <strong>kunst</strong>enaars,” legt Will van Hoof uit. “Vaak<br />

gaat het om kle<strong>in</strong>e attenties. We hebben de één op<br />

één relatie met de 28 <strong>kunst</strong>enaars die tot de kerngroep<br />

van onze galerie behoren zo mogelijk nog<br />

verder versterkt. We begrijpen dat ze zware tijden<br />

doormaken en geven daar blijk van door hen een<br />

extra steun <strong>in</strong> de rug te geven en door <strong>in</strong> nauw overleg<br />

met hen mogelijke overlev<strong>in</strong>gsstrategieën te<br />

ontwikkelen.”<br />

Van Hoof bevestigt dat <strong>kunst</strong>kopers <strong>voor</strong>zichtiger zijn<br />

geworden. “Daarom focussen wij niet uitsluitend op<br />

de verkoop van <strong>kunst</strong>, maar ook op het ontmoeten,<br />

het delen en verspreiden van kennis en ervar<strong>in</strong>g.<br />

Onze galerie is een ontmoet<strong>in</strong>gsplek <strong>voor</strong> gelijkgez<strong>in</strong>den,<br />

<strong>voor</strong> mensen die van mooie d<strong>in</strong>gen houden<br />

en die hun kennis over <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong> graag willen<br />

uitbreiden. Voor hen hebben wij relatiedagen<br />

en relatiebijeenkomsten opgezet. We organiseren<br />

excursies en atelierbezoeken. Met geïnteresseerden<br />

bezoeken we de glasblazerij van Bernard Heesen en<br />

bronsgieterij Kemner <strong>in</strong> Cuijk waar onder meer de<br />

beelden van Nicolas D<strong>in</strong>gs en Erik Buijs worden gegoten.<br />

Klanten en <strong>kunst</strong>liefhebbers kunnen daar met<br />

eigen ogen zien hoe een <strong>kunst</strong>werk ambachtelijk<br />

wordt vervaardigd. Ook de atelierbezoeken zijn bedoeld<br />

om hen dichter bij het schepp<strong>in</strong>gsproces te<br />

brengen. Dat levert fasc<strong>in</strong>e-rende ontmoet<strong>in</strong>gen en<br />

gesprekken op.”<br />

Taakverdel<strong>in</strong>g<br />

Will van Hoof onderstreept dat haar <strong>in</strong>steek en die<br />

van haar man <strong>in</strong> zekere z<strong>in</strong> complementair zijn:<br />

“Voor Jan is het maken van mooie exposities en het<br />

ontdekken van nieuw talent nog steeds de belangrijkste<br />

uitdag<strong>in</strong>g. Ik v<strong>in</strong>d het <strong>voor</strong>al belangrijk om<br />

mensen een goed gevoel te geven, te laten genieten.<br />

Als mensen genieten, wordt het werken <strong>voor</strong> ons ook<br />

prettiger. Houden van <strong>kunst</strong> gaat veel verder dan het<br />

kopen en verkopen van <strong>kunst</strong>werken.”<br />

Terwijl Will van Hoof zich <strong>voor</strong>al richt op klantenb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g,<br />

houdt haar echtgenoot zich <strong>voor</strong>namelijk<br />

bezig met de artistieke <strong>in</strong>houd en kwaliteit. Hoewel<br />

de galerie momenteel werkt met 28 vaste <strong>kunst</strong>enaars,<br />

blijft er ruimte bestaan <strong>voor</strong> nieuwe gezichten.<br />

Jan van Hoof begeleidt en coacht jonge talenten<br />

van wie hij veel verwacht. Hij scout hen tijdens zijn<br />

bezoeken aan manifestaties of e<strong>in</strong>dexamententoonstell<strong>in</strong>gen.<br />

Daarbij gaat hij niet volgens vaste criteria<br />

te werk. Verwonder<strong>in</strong>g speelt steeds een belangrijke<br />

rol bij het maken van keuzes. Het bewaken van het<br />

niveau en het sturen op kwaliteit worden bepaald<br />

door de <strong>in</strong>tuïtie van de galeriehouder.<br />

Jan en Will van Hoof komen beiden uit het bedrijfsleven.<br />

Voordat hij de galerie opstartte, verzamelde<br />

Jan van Hoof <strong>kunst</strong>. Daarbij liet hij zich leiden door<br />

zijn fi ngerspitzengefühl. Will van Hoof maakte<br />

vanuit het bedrijfsleven een ongebruikelijke switch<br />

door later alsnog een opleid<strong>in</strong>g aan de <strong>kunst</strong>academie<br />

te volgen. Na voltooi<strong>in</strong>g van die opleid<strong>in</strong>g<br />

manifesteerde ze zich zes jaar lang als autonoom<br />

beeldend <strong>kunst</strong>enaar, <strong>voor</strong>dat ze met Jan het galerieavontuur<br />

aang<strong>in</strong>g.<br />

<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 7<br />

Andere tijden – andere strategieën<br />

Galerie Jan van Hoof koestert relaties<br />

Will en Jan van Hoof<br />

Feestelijk<br />

Niet alleen de relatiedagen maken Galerie Jan van<br />

Hoof onderscheidend. Ook het <strong>in</strong> eigen beheer uitgeven<br />

van monografi eën behoort tot de kernactiviteiten<br />

van de galerie. Elk jaar verschijnen enkele<br />

nieuwe boeken die feestelijk ten doop worden gehouden<br />

<strong>in</strong> de galerie. Omdat het aantal kern<strong>kunst</strong>enaars<br />

te groot is om elke <strong>kunst</strong>enaar met enige<br />

regelmaat een solo-expositie <strong>in</strong> de galerie te kunnen<br />

garanderen, stellen Jan van Will van Hoof<br />

groepstentoonstell<strong>in</strong>gen samen op basis brede<br />

thema’s als Z<strong>in</strong>derende zomer en Terugblik/<strong>voor</strong>uitblik.<br />

Daarnaast neemt de galerie elk jaar deel aan enkele<br />

toonaangevende <strong>kunst</strong>beurzen. In 2013 zijn dat RAW<br />

<strong>in</strong> Rotterdam, de Realisme beurs <strong>in</strong> Amsterdam en de<br />

KunstRAI (<strong>voor</strong>heen Art Amsterdam).<br />

Onder de noemer Master<strong>in</strong>g Art is t/m 4 november<br />

een ontmoet<strong>in</strong>g gerealiseerd tussen werk van (<strong>voor</strong>malige)<br />

docenten en oud-studenten van de <strong>kunst</strong>academie<br />

<strong>in</strong> Den Bosch die dit jaar haar 200-jarig bestaan<br />

viert. Zodra deze thema-expositie is afgelopen<br />

volgen twee groepstentoonstell<strong>in</strong>gen waar<strong>in</strong> alle<br />

<strong>kunst</strong>enaars van de galerie vertegenwoordigd zijn.<br />

Werk van <strong>kunst</strong>enaars van het eerste uur (onder<br />

wie Wim Biewenga, Warffemius en Gerard Höweler)<br />

worden gepresenteerd <strong>in</strong> spannende en verfrissende<br />

comb<strong>in</strong>aties met werk van jongere collega’s als Arjan<br />

van Arendonk, Hjalmar Riemersma, Anke Roder en<br />

Hieke Luik. In onderl<strong>in</strong>ge samenhang brengen zij het<br />

beeld naar buiten van een galerie waar de begrippen<br />

‘<strong>in</strong>zet’ en ‘<strong>in</strong>spiratie’ met hoofdletters geschreven<br />

worden.<br />

Marjolijn Mandersloot, Stamgasten<br />

Jubileumtentoonstell<strong>in</strong>gen<br />

Galerie Jan van Hoof aan de Vughtenweg 58-60 <strong>in</strong><br />

Den Bosch viert haar 20-jarig bestaan met twee jubileumtentoonstell<strong>in</strong>gen<br />

met telkens 14 <strong>kunst</strong>enaars:<br />

25 nov t/m 23 dec Jeroen Allart, Manu Baeyens, Warffemius<br />

e.a. 13 jan t/m 10 feb Arjan van Arendonk,<br />

Simone van Bakel, Jeroen Vrijsen e.a.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie: www.janvanhoofgalerie.nl<br />

Jurriaan Molenaar, Foyer


KNSTNWS<br />

Steenbergen Stipendium<br />

Op 25 september ontv<strong>in</strong>g Ola Lanko <strong>in</strong><br />

het Fotomuseum <strong>in</strong> Rotterdam het Steenbergen<br />

Stipendium, dé prijs <strong>voor</strong> jonge<br />

fotografen <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong>. Volgens het juryrapport<br />

onderzocht Lanko <strong>in</strong> het project<br />

Required read<strong>in</strong>g op wetenschappelijke en<br />

artistiek verfrissende wijze hoe mensen<br />

beelden lezen. Aan het stipendium is een<br />

bedrag van € 5.000,- verbonden. De publieksprijs<br />

g<strong>in</strong>g naar Dom<strong>in</strong>ique Pr<strong>in</strong>cen.<br />

Amsterdam Art Weekend<br />

In het weekend van vrijdag 30 november,<br />

zaterdag 1 en zondag 2 december v<strong>in</strong>dt de<br />

eerste editie van Amsterdam Art Weekend<br />

plaats, een <strong>in</strong>ternationaal georiënteerde<br />

<strong>kunst</strong>manifestatie. Amsterdam staat dan<br />

<strong>in</strong> het teken van eigentijdse, <strong>beeldende</strong><br />

<strong>kunst</strong>. Liefhebbers kunnen kiezen uit een<br />

uitgebreid programma, variërend van speciale<br />

tentoonstell<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> 26 <strong>voor</strong>aanstaande<br />

galeries, <strong>in</strong> culturele <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong><br />

musea tot open studio’s <strong>in</strong> de bekende, <strong>in</strong>ternationale<br />

<strong>kunst</strong><strong>in</strong>stituten. Gezamenlijk<br />

laten zij zien wat Amsterdam op het vlak<br />

van eigentijdse <strong>kunst</strong> aan beziel<strong>in</strong>g en talent<br />

te bieden heeft. Meer <strong>in</strong>formatie op<br />

www.capitala.nl<br />

Noorderlicht 2013<br />

stelt crisis centraal<br />

Fotomanifestatie Noorderlicht staat volgend<br />

jaar <strong>in</strong> het teken van de wereldwijde<br />

economische crisis. De tw<strong>in</strong>tigste editie is<br />

<strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gen en zal bestaan uit meerdere<br />

thematische tentoonstell<strong>in</strong>gen. Een van de<br />

thema’s heeft de werktitel To have and to<br />

have not, waar<strong>voor</strong> fotografen tot 11 januari<br />

hun <strong>voor</strong>stellen kunnen <strong>in</strong>zenden. Zie<br />

www.noorderlicht.com<br />

Actie Carmiggelt terug<br />

op De Steeg<br />

Op 23 januari<br />

werden de beelden<br />

van Simon<br />

en T<strong>in</strong>y Carmiggelt<br />

gestolen.<br />

Een lege bank<br />

bleef achter <strong>in</strong><br />

het Gelderse<br />

De Steeg. De<br />

dieven zijn gepakt,<br />

maar van<br />

de beelden, gemaakt door Wim Kuijl, zijn<br />

alleen nog brokstukken over. Voor het herstel<br />

is € 30.000 nodig. De Sticht<strong>in</strong>g Carmiggelt<br />

terug Op Steeg zamelt nu geld <strong>in</strong> om<br />

de beelden te herstellen en hun vertrouwde<br />

plekje terug te geven. De Carmiggelts<br />

beschouwden De Steeg als hun ‘tweede<br />

thuis’. Hier – vaak gezeten op het bankje<br />

aan de Hoofdstraat, uitkijkend over IJssel<br />

– schreef Carmiggelt veel van zijn beroemde<br />

‘Kronkels’. Op 30 november verschijnt<br />

een uitgebreide heruitgave van het boek<br />

De Steeg en Carmiggelt Een deel van de opbrengst<br />

gaat ook naar de sticht<strong>in</strong>g. Bij het<br />

ter perse gaan van de KunstKrant stond de<br />

teller op ruim 10.000 euro.<br />

Zie www.carmiggeltterugopsteeg.nl<br />

Giclée <strong>voor</strong> abonnee<br />

De giclée van Marius van Dokkum is deze keer gewonnen<br />

door J.H. Ramaker uit Den Haag. Gefeliciteerd!<br />

Ook kans maken op een giclée? Wordt abonnee en u<br />

krijgt de KunstKrant thuisgestuurd. Iedere twee maanden<br />

wordt een andere giclée verloot onder de nieuwe abonnees.<br />

Deze keer gaat het om een werk van Re<strong>in</strong> Pol.<br />

Zie de bon <strong>in</strong> deze krant.<br />

Evert Thielen - Een gelaagde werkelijkheid<br />

Laveren tussen vrijheid en gebondenheid<br />

Evert Thielen (Venlo, 1954) maakt realistische werken met een<br />

symbolische lad<strong>in</strong>g. Zijn techniek voert terug naar de 15de-eeuwse<br />

schilder<strong>kunst</strong>. Maar zijn blik is eigentijds. Slot Zeist toont nu een<br />

overzicht van de tegenwoordig <strong>in</strong> Brugge woonachtige <strong>kunst</strong>enaar,<br />

met <strong>voor</strong>al nieuwe schilderijen, waar<strong>in</strong> nieuwe elementen zijn te<br />

ontdekken.<br />

Door Wim vAn Der Beek<br />

<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 8<br />

Eén van de meest opmerkelijke schilderijen die Evert<br />

Thielen exposeert <strong>in</strong> Slot Zeist, is ongetwijfeld Omhelz<strong>in</strong>g<br />

uit 2011. Hoewel het niet de bedoel<strong>in</strong>g is om<br />

zijn publiek <strong>in</strong> verwarr<strong>in</strong>g te brengen, laat de schilder<br />

menigeen <strong>in</strong> het ongewisse over de vraag wat<br />

er precies gebeurt <strong>in</strong> het onstuimige tafereel <strong>in</strong> een<br />

arcadische sett<strong>in</strong>g. In één oogopslag wordt duidelijk<br />

dat dit schilderij een keerpunt <strong>in</strong> de carrière van<br />

Thielen markeert.<br />

Omhelz<strong>in</strong>g is om een aantal redenen bijzonder. Nieuw<br />

zijn de ongekende beweg<strong>in</strong>gsdimensies. We worden<br />

als kijker geconfronteerd met een <strong>in</strong>nige, bijna turbulente<br />

omhelz<strong>in</strong>g van twee geliefden. De kluwen<br />

van lichamen doet <strong>in</strong> eerste <strong>in</strong>stantie denken aan<br />

een groep uitbundige jongeren die elkaar begroeten<br />

<strong>in</strong> het park. Pas bij nadere bestuder<strong>in</strong>g wordt duidelijk<br />

dat het om twee geliefden gaat. Ze zijn <strong>in</strong> verschillende<br />

stadia van de ontmoet<strong>in</strong>g weergegeven.<br />

Eerst lopen ze <strong>in</strong> slow motion naar elkaar toe. Van<br />

l<strong>in</strong>ks en van rechts betreden ze het schilderij. Vervolgens<br />

werkt de schilder naar een climax toe. Pas<br />

<strong>in</strong> het centrum van de compositie v<strong>in</strong>dt een volledig<br />

versmelt<strong>in</strong>g van het verliefde stel plaats.<br />

Verstrengel<strong>in</strong>g<br />

Het tafereel zoomt <strong>in</strong> op het moderne levensgevoel.<br />

Kled<strong>in</strong>g en haardracht onderstrepen het eigentijdse<br />

karakter. Opvallend is dat het landschap meedoet <strong>in</strong><br />

de beweg<strong>in</strong>g van de twee magnetische krachten die<br />

op elkaar <strong>in</strong>werken. Het gaat hier niet alleen om een<br />

hartstochtelijke, figuurlijke verstrengel<strong>in</strong>g, maar<br />

ook om een schilder<strong>kunst</strong>ige synthese van figuratie<br />

en abstractie. De ‘bots<strong>in</strong>g’ van beide lichamen levert<br />

een wonderlijk abstract mozaïek op <strong>in</strong> het epicentrum<br />

van het schilderij, dat daardoor als een magnetisch<br />

veld functioneert. Vrijheid en ongebondenheid<br />

zijn de sleutelbegrippen die toegang verschaffen tot<br />

dit dynamische tafereel vol schilder<strong>kunst</strong>ig spektakel.<br />

Dit is een onmiskenbaar nieuw element <strong>in</strong> het<br />

werk van Evert Thielen.<br />

Gelaagde <strong>voor</strong>stell<strong>in</strong>gen komen ook <strong>voor</strong> <strong>in</strong> ouder<br />

werk van de schilder. Regelmatig worden verschillende<br />

thema’s gedeeltelijk over elkaar heen gepro-<br />

jecteerd. In het veelluik Bellenhof sublimeerde de<br />

schilder deze werkwijze. De fragmentarische weergave<br />

ondersteunt de gelaagde werkelijkheid van de<br />

<strong>voor</strong>stell<strong>in</strong>g. De traditionele beeldmiddelen, die de<br />

schilder <strong>in</strong> al zijn werk revitaliseert, zijn tegenwoordig<br />

meer dan ooit verbonden met het streven om<br />

<strong>in</strong> de schilderijen een eigentijdse uitstral<strong>in</strong>g te verankeren.<br />

Techniek, werkwijze, verfbehandel<strong>in</strong>g en<br />

schildertrant dragen bij aan de ervar<strong>in</strong>g van beweg<strong>in</strong>g<br />

en aan dynamische beeldvorm<strong>in</strong>gsprocessen.<br />

De tentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Zeist omvat een selectie van<br />

bijna vijftig schilderijen die een beeld schetsen<br />

van de wijze waarop de <strong>kunst</strong>enaar uit het Belgische<br />

Brugge laveert tussen vrijheid en gebondenheid.<br />

Niet alleen Omhelz<strong>in</strong>g is nieuw. Ook het schilderij<br />

Overzicht was nog niet eerder te zien. Thielen<br />

voltooide het eerder dit jaar. De hang naar vrijheid<br />

wordt hier gesymboliseerd door een vrouw <strong>in</strong> roze<br />

jurk die op een schapenwolkje boven een moderne<br />

stadswijk zweeft. Het vogelvluchtperspectief en de<br />

uiterst gedetailleerde weergave van de nieuwbouwwijken<br />

maken dit schilderij tot een bijzondere ervar<strong>in</strong>g.<br />

Nieuw is ook een zelfportret van de <strong>kunst</strong>enaar<br />

met een naakte reuz<strong>in</strong>. Thielen neemt zichzelf en<br />

zijn fixatie <strong>voor</strong> vrouwelijk naakt grotesk op de hak.<br />

Dat levert een aangenaam relativerende situatie op<br />

waarbij de <strong>kunst</strong>enaar overschaduwd wordt door<br />

het model dat hem <strong>in</strong> alle opzichten overvleugelt.<br />

Bez<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g<br />

Voor Evert Thielen stond de afgelopen periode <strong>in</strong><br />

het teken van bez<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g, reflectie en heroriëntatie.<br />

Hij probeerde zijn positie opnieuw te bepalen en<br />

ontwikkel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> een andere richt<strong>in</strong>g te sturen.<br />

Het creëren van meer vrijheid en onafhankelijkheid<br />

was daarbij hoofddoel. Hij zocht een balans tussen<br />

het schilderen <strong>in</strong> opdracht en het maken van vrij<br />

werk. De tentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Slot Zeist brengt beide<br />

elementen samen. Naast recent werk dat de schilder<br />

<strong>in</strong> volledige vrijheid en ongebondenheid voltooide,<br />

zijn schilderijen te zien die hij <strong>in</strong> opdracht maakte.<br />

Thielen v<strong>in</strong>dt zijn <strong>in</strong>spiratie onder meer <strong>in</strong> de schilder<strong>kunst</strong><br />

van vroegere eeuwen. Hij vertaalt zijn<br />

fasc<strong>in</strong>atie <strong>voor</strong> de Vlaamse Primitieven <strong>in</strong> het algemeen<br />

en Jan van Eyck <strong>in</strong> het bijzonder, Johannes<br />

Vermeer, Gabriël Metsu en andere oude meesters <strong>in</strong><br />

eigentijdse schilder<strong>kunst</strong>. De schilder maakt gebruik<br />

van eeuwenoude schildertechnieken om natuur,<br />

mensen, <strong>in</strong>terieurs en <strong>voor</strong>werpen zo levensecht mogelijk<br />

weer te geven. Zijn werkwijze verraadt een extreem<br />

gevoel <strong>voor</strong> perfectionisme, liefde <strong>voor</strong> het revitaliseren<br />

van oude ambachtelijke vaardigheden en<br />

on<strong>voor</strong>waardelijke overgave aan het vakmanschap.<br />

Hij comb<strong>in</strong>eert deze toewijd<strong>in</strong>g met een sterke fasc<strong>in</strong>atie<br />

<strong>voor</strong> verrassend actuele taferelen, portretten<br />

en stillevens. Met zijn imposante veelluiken en realistische<br />

stijl groeide hij uit tot een bijzonder fenomeen<br />

<strong>in</strong> de <strong>kunst</strong>wereld.<br />

Het werk van Evert Thielen wordt doorgaans<br />

gedef<strong>in</strong>ieerd als ‘realistische schilder<strong>kunst</strong>’. Daardoor<br />

wordt vaak <strong>voor</strong>bijgegaan aan de ongebruikelijke<br />

context en de buitengewone situaties die<br />

zich met name <strong>in</strong> zijn vrije werk <strong>voor</strong>doen. Daar<strong>in</strong><br />

openbaart zich een gelaagde werkelijkheid vol<br />

metaforen, dubbele betekenissen en subtiele verwijz<strong>in</strong>gen.<br />

Die zorgen er<strong>voor</strong> dat de <strong>voor</strong>stell<strong>in</strong>gen<br />

boven de alledaagse of <strong>voor</strong>spelbare werkelijkheid<br />

uitstijgen. Een deel van het vrije werk weerspiegelt<br />

persoonlijke gemoedstoestanden en worstel<strong>in</strong>gen,<br />

een sterke hang naar vrijheid en de behoefte van de<br />

<strong>kunst</strong>enaar om ideeën uit te werken die zich soms al<br />

jaren geleden <strong>in</strong> zijn hoofd nestelden.


De afgelopen jaren kantelde het <strong>kunst</strong>enaarschap<br />

van Evert Thielen. In recent werk komt hij dichter<br />

bij zichzelf dan ooit tevoren. Zowel subtiele<br />

details als uitbundige enscener<strong>in</strong>gen wijzen op<br />

vrijheidsdrang en een onafhankelijke opstell<strong>in</strong>g. De<br />

beelden zijn <strong>in</strong>dr<strong>in</strong>gend en roepen vragen op over<br />

hun herkomst. Thielen vertaalt de onbekende en<br />

onderbelichte kanten van zichzelf <strong>in</strong> metaforen. Hij<br />

spreekt <strong>in</strong> beelden en symbolen, <strong>in</strong> vergelijk<strong>in</strong>gen en<br />

gelijkenissen. In zijn schilderijen duiken onder meer<br />

een cactus en een kist op. Het zijn geen willekeurig<br />

gekozen attributen. Ze hebben een diepere betekenis.<br />

Hetzelfde geldt <strong>voor</strong> het gordeldier en <strong>voor</strong> de<br />

euforische en z<strong>in</strong>nenprikkelende omhelz<strong>in</strong>gen die<br />

hij schildert. Ze vertellen iets over het leven dat zich<br />

aan hem opdr<strong>in</strong>gt of over gebeurtenissen die zich <strong>in</strong><br />

zijn directe omgev<strong>in</strong>g voltrokken.<br />

Evert Thielen is een perfectionist. Elk schilderij beg<strong>in</strong>t<br />

met een idee dat <strong>in</strong>tuïtief ontstaat en vervolgens<br />

verder wordt uitgewerkt. De <strong>kunst</strong>enaar besteedt<br />

veel tijd en aandacht aan het v<strong>in</strong>den van <strong>voor</strong>werpen<br />

die overeenkomen met de beelden <strong>in</strong> zijn hoofd. Zelf<br />

zegt hij daarover: “Om mijn ideeën vast te houden,<br />

noteer ik ze <strong>in</strong> schriftjes met uitgebreide aanteken<strong>in</strong>gen<br />

over de gewenste uitvoer<strong>in</strong>g. De ideeën dienen<br />

zich zo overvloedig aan dat het onmogelijk is om ze<br />

op korte termijn allemaal uit te werken. S<strong>in</strong>ds 2005<br />

heb ik ruim vijftig <strong>in</strong>gev<strong>in</strong>gen vertaald <strong>in</strong> autonome<br />

schilderijen, maar mijn hoofd is nog lang niet leeg.”<br />

Thielen pakt de thema’s die hem bezighouden altijd<br />

grondig aan. Schilder<strong>kunst</strong>ige, atmosferische en<br />

stilistische uitdag<strong>in</strong>gen, levensvragen en persoon-<br />

lijke dilemma’s sporen hem aan tot het schilderen<br />

van actuele situaties waar<strong>in</strong> een hechte relatie met<br />

het verleden nooit ver weg is. Naast de persoonlijke<br />

component manifesteert zich ook een algemene<br />

zoektocht naar de identiteit en worstel<strong>in</strong>gen en van<br />

de moderne mens. Deze comb<strong>in</strong>atie van factoren is<br />

de beste garantie <strong>voor</strong> authentieke schilder<strong>kunst</strong> en<br />

blijft Thielens handelsmerk bij uitstek. Nieuw element<br />

is dat hij de herwonnen artistieke vrijheid letterlijk<br />

en figuurlijk, <strong>in</strong>nig en uitbundig omhelst.<br />

■ Evert Thielen – Een gelaagde werkelijkheid,<br />

t/m 30 december <strong>in</strong> Slot Zeist.<br />

Informatie: www.slotzeist.com.<br />

<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 9<br />

column<br />

kle<strong>in</strong>e <strong>kunst</strong>irritAties<br />

Megalomane ego’s<br />

E<strong>in</strong>delijk! Het Stedelijk Museum <strong>in</strong> Amsterdam is weer open.<br />

Artistieke Amsterdammers hebben hun ontmoet<strong>in</strong>gsplek terug<br />

en toeristen kunnen zich vergapen aan veel extravagantie,<br />

waaronder de nieuwe aanbouw van het museum.<br />

Zoals wethouder Carol<strong>in</strong>e Gehrels stelt, is de bouw ‘niet zonder<br />

slag of stoot’ verlopen. In de acht jaar dat het duurde, was er<br />

een wissel<strong>in</strong>g van architecten, een aannemer die failliet g<strong>in</strong>g<br />

en kosten die de pan uitrezen. Nu zijn er <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong> vaak<br />

problemen met de bouw van openbare gebouwen, omdat<br />

iedereen zich ermee bemoeit, maar hier g<strong>in</strong>g het mis door de<br />

grootheidswaan van de gemeente.<br />

Alvaro Siza’s terughoudende plannen om paviljoens toe te<br />

voegen, werden <strong>in</strong> 2003 afgekeurd, omdat ze een te gesloten<br />

karakter zouden hebben en te duur zouden zijn. Waarschijnlijk<br />

echter oogden de plannen van Siza niet spectaculair genoeg<br />

<strong>voor</strong> de gemeente die het museum wilde laten concurreren<br />

met grote Europese musea. Daarom mochten Benthem<br />

Crouwel Architecten een ‘geval’ van <strong>kunst</strong>stof ontwerpen.<br />

Omdat zij wisten dat Amsterdammers nieuwe gebouwen<br />

bijnamen gaven, noemden zij het alvast ‘de badkuip’.<br />

‘De badkuip’ steekt plastic-wit af tegen de oude bakstenen<br />

en draagt bij tot de rommeligheid van het Museumple<strong>in</strong>. Maar<br />

opvallen doet het wel. Deze Duchamp-achtige ‘sculptuur’ moet<br />

wel moderne <strong>kunst</strong> huisvesten! Gemeente blij, architecten blij,<br />

maar <strong>in</strong>middels <strong>in</strong> een tijd van crisis, waar<strong>in</strong> er steeds m<strong>in</strong>der<br />

geld is <strong>voor</strong> <strong>kunst</strong> en architectuur. Hopelijk is ‘de badkuip’<br />

dan ook een laatste stuiptrekk<strong>in</strong>g van de uit de hand gelopen<br />

museumarchitectuur.<br />

Musea die vanaf de 18de eeuw werden gebouwd, zoals het<br />

British Museum, hadden de vorm van klassieke tempels <strong>voor</strong><br />

de vier<strong>in</strong>g van de nieuwe ‘<strong>kunst</strong>-religie’. Architecten deden er<br />

niet zoveel toe. In de 20ste eeuw kwam daar verander<strong>in</strong>g <strong>in</strong>.<br />

Voor het Guggenheim Museum (1959) <strong>in</strong> New York had Frank<br />

Lloyd Wright de vorm van een gestroomlijnde slakkenhuis<br />

bedacht. Nog steeds zag men dit gebouw als een ‘tempel<br />

<strong>voor</strong> de geest’, maar diens functie veranderde. In plaats van<br />

dienstbaar te zijn aan het bewaren en tentoonstellen van<br />

<strong>kunst</strong>, kreeg het gebouw zelf een signaalfunctie. Het moest de<br />

<strong>voor</strong>uitstrevende image van de moderne <strong>kunst</strong> en die van de<br />

sterarchitect uitstralen.<br />

In snel tempo namen de megalomane museumgebouwen<br />

toe met als hoogtepunt het Guggenheim Museum <strong>in</strong> Bilbao<br />

(1997)van Frank Gehry. Deze gigantische sculptuur is met geen<br />

mogelijkheid meer een tempel te noemen. Kenners prezen het<br />

als een ‘signaalmoment <strong>in</strong> de architecturale cultuur’. Wil men<br />

moderne <strong>kunst</strong> zien <strong>in</strong> Bilbao, dan hoeft men het museum niet<br />

eens b<strong>in</strong>nen te gaan, het gebouw aanschouwen is genoeg.<br />

Maar tijden veranderen. Door de f<strong>in</strong>anciële crisis moeten nu<br />

zowel opdrachtgevers als architecten hun ego’s beteugelen.<br />

De Architectuurbiënnale van 2012 laat zien dat architecten van<br />

‘de spektakelarchitectuur’ af willen; zij doen een stapje terug<br />

en slaan aan het verbouwen. Het is jammer dat de gemeente<br />

al <strong>voor</strong> de crisis aan het Stedelijk begon. Anders had men het<br />

Post CS gebouw tot een centrum <strong>voor</strong> de 21ste eeuw kunnen<br />

verbouwen en het Stedelijk kunnen restaureren om de 20steeeuwse<br />

<strong>kunst</strong> te herbergen. Niet alleen waren kosten en<br />

bouwtijd dan waarschijnlijk afgenomen, maar de functies van<br />

conserveren en het nieuwe tonen, waren beter verdeeld.<br />

Mijn grootste zorg is namelijk dat de 21ste-eeuwse <strong>kunst</strong><br />

ondergesneeuwd raakt <strong>in</strong> een museum waarvan de directeur<br />

zo’n duidelijke <strong>voor</strong>keur heeft <strong>voor</strong> de 20ste-eeuwse <strong>kunst</strong>.<br />

B<strong>in</strong>nen het Post CS, dat nu afgebroken is, had men allerlei<br />

<strong>in</strong>stituutjes <strong>voor</strong> hedendaagse <strong>kunst</strong> kunnen onderbrengen,<br />

zonder last te hebben van de megalomanie van wethouders,<br />

architecten en museumdirecteuren. Maar zo 21ste-eeuws zijn<br />

we kennelijk nog steeds niet.<br />

Katal<strong>in</strong> Herzog<br />

Katal<strong>in</strong> Herzog heeft naast haar weblog<br />

http://<strong>kunst</strong>zaken.blogspot.com ook de weblog<br />

Beautifulworld, katal<strong>in</strong>herzog.tumblr.com met foto’s en<br />

korte teksten.<br />

kle<strong>in</strong>e <strong>kunst</strong>irritAties


KUNSTGIETWERK IN:<br />

BRONS - ALUMINIUM - RVS EN GIETIJZER<br />

pag<strong>in</strong>a 10 <strong>kunst</strong>krant november/december 2012<br />

MEER DAN MAATWERK<br />

Noorderstraat 370 Tel: +31 (0) 598 - 39 29 97 <strong>in</strong>fo@gieterijborcherts.nl<br />

9611 AV Sappemeer Fax: +31 (0) 598 - 39 62 20 www.gieterijborcherts.nl


Voor liefhebbers van design en speelgoedverzamelaars<br />

staat de naam ADO <strong>voor</strong> de bijzondere collectie<br />

houten speelgoed die van 1925 tot 1955 werd<br />

ontworpen door Ko Verzuu (1901-1971). Hij liet<br />

zich bij het ontwerpen <strong>in</strong>spireren door de grote<br />

<strong>kunst</strong>enaars van zijn tijd, waaronder Gerrit Rietveld<br />

(1888-1964), Bart van der Leck (1876-1958) en Piet<br />

Mondriaan (1872-1944). De comb<strong>in</strong>atie van strakke<br />

vormen met een palet van heldere kleuren verklaart<br />

de grote aantrekk<strong>in</strong>gskracht van het speelgoed. Ook<br />

de pedagogische ideeën van Maria Montessori en<br />

Fröbel waren van grote <strong>in</strong>vloed op de ontwerpen<br />

en visie van Ko Verzuu. Hij wilde het k<strong>in</strong>d leren<br />

zijn fantasie te gebruiken door veelvuldig te<br />

spelen met het ADO speelgoed: “De vorm mag geen<br />

m<strong>in</strong>iatuurwerkelijkheid zijn, waarvan het kle<strong>in</strong>e<br />

verstand de vele details niet begrijpt en waarop de<br />

fantasie doodloopt. Integendeel, de vorm moet door<br />

beperkte eenvoud en goed gekozen verhoud<strong>in</strong>gen<br />

slechts het wezen van een d<strong>in</strong>g laten zien.”<br />

De tentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> CODA Museum werd vorm-<br />

gegeven door grafisch ontwerper Eloi Koster (www.<br />

eloikoster.nl) en meubelontwerper en <strong>in</strong>terieurarchitect<br />

Jesse van Lienen (www.jessevanlienen.nl).<br />

Zij hebben het pr<strong>in</strong>cipe van Verzuu – spelenderwijs<br />

ontdekken en de fantasie de vrije loop laten – op<br />

bijzondere wijze vertaald naar deze tentoonstell<strong>in</strong>g.<br />

Zo worden bezoekers uitgenodigd om <strong>in</strong> een<br />

reconstructie van de ADO werkplaats zelf een stuk<br />

speelgoed <strong>in</strong> elkaar te zetten en k<strong>in</strong>deren kunnen<br />

met ‘echte’ ADO auto’s door de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

rijden. Maar waar bezoekers zich ook bev<strong>in</strong>den <strong>in</strong><br />

de tentoonstell<strong>in</strong>g – al spelend, kijkend of lopend –<br />

zij hebben altijd zicht op de kleurrijke collectie van<br />

Verzuu.<br />

Ook de historie van de ADO werkplaatsen is door<br />

ontwerpers Koster en Van Lienen op een prachtige<br />

manier <strong>in</strong> beeld gebracht. De collectie ADO speelgoed<br />

raakt namelijk niet alleen aan vernieuw<strong>in</strong>gen <strong>in</strong><br />

de <strong>kunst</strong>, ziekenzorg en pedagogiek <strong>in</strong> de eerste<br />

helft van de 20ste eeuw maar is ook onlosmakelijk<br />

verbonden met een stuk lokale geschiedenis.<br />

In het stiltegebied aan de rand van Apeldoorn<br />

vestigde zich <strong>in</strong> 1920 het sanatorium Berg en Bosch.<br />

Dit verpleeghuis bood rust en verzorg<strong>in</strong>g aan tbcpatiënten.<br />

Eenmaal hersteld van hun aandoen<strong>in</strong>g<br />

bleek de overgang naar het reguliere werkzame<br />

leven hen echter vaak zwaar te vallen. Om patiënten<br />

beter <strong>voor</strong> te bereiden op deze overgang ontwikkelde<br />

het sanatorium een moderne behandelmethode:<br />

Spelenderwijs<br />

ADO speelgoed van Ko Verzuu <strong>in</strong> CODA Museum<br />

CODA Museum presenteert van 13 oktober 2012 tot en met 10 februari<br />

2013 haar collectie ADO speelgoed <strong>in</strong> een tentoonstell<strong>in</strong>g die spelen,<br />

kijken, doen, fantaseren en ontdekken op fantastische wijze centraal<br />

stelt.<br />

tekst: evA scHAAp | BeelD: coDA museum<br />

arbeidstherapie. Een van de vormen hiervan was<br />

het produceren van houten speelgoed. Dit speelgoed<br />

kreeg de naam ADO; een afkort<strong>in</strong>g die <strong>in</strong> eerste<br />

<strong>in</strong>stantie stond <strong>voor</strong> Arbeid Door Onvolwaardigen,<br />

maar <strong>in</strong> 1962 wijselijk veranderd werd <strong>in</strong> Apart<br />

Doelmatig Onverwoestbaar.<br />

Publicatie ADO Speelgoed Toys<br />

Bij de tentoonstell<strong>in</strong>g verschijnt een facsimile<br />

uitgave van de tentoonstell<strong>in</strong>gscatalogus ADO<br />

Speelgoed Toys die <strong>in</strong> 1994 werd uitgegeven door<br />

Museum Boijmans Van Beun<strong>in</strong>gen. Dit prachtige<br />

boek (80 pag<strong>in</strong>a’s) werd geschreven door Frederike<br />

Huygen en Johannes Teutenberg en is vanaf 12<br />

oktober verkrijgbaar <strong>in</strong> de museumw<strong>in</strong>kel van CODA<br />

(€ 24,95) en via www.coda-apeldoorn.nl/webw<strong>in</strong>kel<br />

(€ 24,95 + € 2,30 verzendkosten).<br />

■ Ado speelgoed, speelt goed! | CODA Museum Apeldoorn |<br />

13.10.2012 t/m 10.02.2013 | www.coda-apeldoorn.nl/ado<br />

■ De tentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> CODA Museum gaat vergezeld van<br />

een digitale tentoonstell<strong>in</strong>g. Deze is eveneens op<br />

www.coda-apeldoorn.nl/ado te bekijken.<br />

<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 11


GROEPS-EXPOSITIE<br />

t/m 10/11/2012<br />

met <strong>kunst</strong>enaars uit de afgelopen 20 jaar<br />

<strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met objecten van<br />

JAN VD MEULEN<br />

17/11 t/m 29/12/2012<br />

THEO WOLFS<br />

schilderijen<br />

TJABEL KLOK<br />

keramiek<br />

LIJSTENMAKERIJ - KUNSTHANDEL- KUNSTUITLEEN<br />

S<strong>in</strong>gel S<strong>in</strong>gel 82 Sneek 82 Sneek www.bax<strong>kunst</strong>.nl Tel.: 0515 <strong>in</strong>fo@bax<strong>kunst</strong>.nl<br />

- 422772<br />

Galerie<br />

Jan Jetten<br />

expositie<br />

olieverfschilderijen<br />

en aquarellen<br />

Thea de Badts en Jan Jetten<br />

24 en 25 november,<br />

25 en 26 december en<br />

2 t/m 6 januari 2013<br />

open: za + zo 13–17 uur en op afspraak<br />

Dorpsstraat 33, 7971 CP Havelte<br />

tel. 0521-341605 www.janjetten.nl<br />

Gijs van der Sleen<br />

Schilderijen en fotogra e<br />

Analoge fotogra e, handafdruk.<br />

Brouwerijstraat 42, 9981 JM Uithuizen<br />

Atelierbezoek op afspraak 06-10249689<br />

www.gijsvandersleen.nl<br />

MET € 3,- KORTING NAAR<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g met nieuw werk<br />

‘das dase<strong>in</strong> und ich’<br />

guus slauerhoff<br />

17 november t/m 23 december 2012<br />

kijk <strong>voor</strong> meer <strong>in</strong>formatie op<br />

www.opdew<strong>in</strong>d.nl<br />

Vierburenweg 11 • 9922 TE Westeremden<br />

T (0596) 55 18 77 • M 06 51 46 38 12<br />

Ploeglid<br />

Galerie/Atelier<br />

Margôt Ritman<br />

Hoptunen 13<br />

9213 VK De Wilgen (Fr.)<br />

M.: 06-52539055<br />

Expositie “Vogels”<br />

5 oktober t/m 2 december 2012<br />

Werk van Margôt Ritman,<br />

Dientje Kats en Gerard Herder<br />

Kijk op www.margotritman.nl<br />

24-27 januari 2013<br />

GROTE KERK<br />

NAARDEN-VESTING<br />

Bij <strong>in</strong>lever<strong>in</strong>g van deze strook <strong>in</strong>gevuld met uw e-mailadres, ontvangt u € 3,- kort<strong>in</strong>g op de<br />

toegangsprijs van € 16,50 (maximaal 2 personen en niet geldig <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met andere acties)<br />

✃<br />

E-mail:<br />

www.<strong>kunst</strong>enantiekweekend.nl<br />

NU NOG UITGEBREIDER!<br />

pag<strong>in</strong>a 12 <strong>kunst</strong>krant november/december 2012<br />

GALERIE VOOR<br />

HEDENDAAGSE KUNST<br />

Expositie van 1 december t/m zondag 30 december 2012<br />

Exposanten:<br />

Sytske Feitsma - keramiek - schalen - potten<br />

etc.<br />

Jelle van Nymwegen - houtsneden gedrukt op<br />

katoen, <strong>in</strong> lijsten met marqueterie<br />

Mar Vedder - Gron<strong>in</strong>ger landschappen,<br />

verwerkt <strong>in</strong> ambachtelijke zeefdruk<br />

De Pronkkoamer is de maanden januari en<br />

februari gesloten.<br />

Sytske Feitsma<br />

Saaxumhuizerweg 2/ <strong>in</strong>gang Nienhuisweg<br />

9957 NH Saaxumhuizen<br />

Telefoon 0595 - 425078<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: za en zo van<br />

10.30 tot 17.00 uur en op afspraak<br />

e-mail: pronkkoamer@hetnet.nl<br />

website: www.pronkkoamer.nl<br />

<br />

AGNES VAN EUPEN<br />

beeldend <strong>kunst</strong>enaar<br />

schilderijen <strong>in</strong> diverse technieken<br />

cursussen en workshops<br />

ook kle<strong>in</strong> werk <strong>voor</strong><br />

cadeau of relatiegeschenk<br />

www. agnesvaneupen.nl<br />

<strong>in</strong>fo@agnesvaneupen.nl<br />

Mepperstraat 13 7855PH Meppen<br />

0591 532395 / 06 22953183<br />

Bl<strong>in</strong>g Bl<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Kampen<br />

1 december t/m 27 januari<br />

Oudestraat 133 | Kampen | 038 331 73 61 | www.stedelijkmuseumkampen.nl<br />

Gerard Galema<br />

Gega-art<br />

S<br />

Abstract<br />

expressionistisch<br />

beedend werk<br />

“die haar<br />

weerga niet kent”<br />

Gerard Galema<br />

Lytse Buorren18<br />

8842LJ Welsrijp<br />

Tel: 051 73 41 405<br />

www.gerardgalema.nl<br />

geranna@hetnet.nl<br />

gerard.galema@hotmail.com<br />

Atelierbezoek op afspraak


<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 13


I.v.m. deelname aan de Kunstbeurzen REALISME 17 t/m 20 januari en Kunst&Antiekweekend Naarden<br />

24 t/m 27 januari is de galerie <strong>in</strong> Beetsterzwaag gedurende de hele maand januari gesloten.<br />

Hoofdstraat 42, 9244 CN Beetsterzwaag | T +31 (0) 512 820 300 | <strong>in</strong>fo@galerieterbeek.nl<br />

www.galerieterbeek.nl<br />

B e e t s t e r z w a a g<br />

Van 1 t/m 30 november<br />

is het weer <strong>kunst</strong>maand op Ameland<br />

Kunstmaand<br />

AmElAND<br />

The Nordic Art<br />

connection to Ameland<br />

Exposities van 70 <strong>kunst</strong>enaars uit Duitsland,<br />

Zweden, Denemarken en <strong>Nederland</strong><br />

op meer dan 35 locaties.<br />

Naast exposities worden er workshops en<br />

avond<strong>voor</strong>stell<strong>in</strong>gen georganiseerd.<br />

Kijk <strong>voor</strong> meer <strong>in</strong>formatie over de <strong>kunst</strong>maand,<br />

openstell<strong>in</strong>g én speciale <strong>kunst</strong>maandarrangementen<br />

op www.<strong>kunst</strong>maandameland.com.<br />

november@<strong>kunst</strong>maandameland.com<br />

Of bel 0519-546 561<br />

pag<strong>in</strong>a 14 <strong>kunst</strong>krant november/december 2012<br />

Expositie Drago Pecenica 50 jaar<br />

22 september t/m 15 december 2012<br />

Museum Oud Nijkerk, Holkerstraat 6, Nijkerk<br />

Zie <strong>voor</strong> open<strong>in</strong>gstijden en entree<br />

www.dragopecenica.com en www.oudnijkerk.nl<br />

Groepen ook op afspraak welkom<br />

www.d<strong>in</strong>ieboogaart.nl<br />

Expositie recente werken 2012<br />

Boogaart<br />

23 november t/m 16 december 2012<br />

vrijdag t/m zondag 13.00 tot 17.00 uur<br />

[ Kommisjewei 21-23 l Nijega l Tel. (0512) 372735 ]


Wie <strong>voor</strong> het eerst het atelier van Rudy Lanjouw betreedt<br />

valt de mond open van verbaz<strong>in</strong>g. Dit is niet<br />

een doorsnee werkruimte van een <strong>kunst</strong>enaar. Dit<br />

is een ‘hal’, een zaal van museale allure. De metershoge<br />

wanden bieden ruimte aan manshoge doeken,<br />

terwijl het vloeroppervlak groot genoeg is om de<br />

<strong>kunst</strong>werken gerust van een afstandje te bekijken.<br />

Ideaal om als expositieruimte te gebruiken.<br />

De Asser <strong>kunst</strong>enaar liep al langer met dat idee rond.<br />

Maar nu is de noodzaak hoog. “Afgelopen zomer zijn<br />

galerie Smarius <strong>in</strong> Gorredijk en galerie Anderwereld<br />

<strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gen gestopt,” verduidelijkt Lanjouw. “In<br />

het westen van het land wordt mijn werk vertegenwoordigd<br />

door Helga Hofman <strong>in</strong> Alphen aan de Rijn,<br />

<strong>in</strong> het oosten door Beeld & Aambeeld <strong>in</strong> Enschede<br />

en <strong>in</strong> het zuiden door Willy Schoots <strong>in</strong> E<strong>in</strong>dhoven.<br />

En de laatste tijd beg<strong>in</strong>t het <strong>in</strong> Duitsland ook goed<br />

te lopen. Maar <strong>in</strong> de directe omgev<strong>in</strong>g is nu geen<br />

Kunstruimte Rudy Lanjouw<br />

‘In deze ruimte kan ik steeds vers werk tonen’<br />

Rudy Lanjouw timmert nationaal en <strong>in</strong>ternationaal goed aan de weg.<br />

Hij exposeert bij verschillende galerieën <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong> en op Europese<br />

beurzen, terwijl <strong>in</strong> Duitsland de belangstell<strong>in</strong>g groeit <strong>voor</strong> de abstracte<br />

schilderijen van de <strong>kunst</strong>enaar uit Assen. Maar <strong>in</strong> het noorden is<br />

nauwelijks plek meer om zijn werk te tonen. Een probleem <strong>voor</strong><br />

Lanjouw en zijn trouwe, regionale achterban. De oploss<strong>in</strong>g lag echter<br />

zeer dichtbij: een fantastisch groot atelier van museaal formaat. In<br />

zijn eigen Kunstruimte Rudy Lanjouw presenteert hij nu iedere maand<br />

zijn meest recente werk. Daarnaast is hij een van de <strong>in</strong>itiatiefnemers<br />

van KunstSalon Assen. “E<strong>in</strong>delijk gebeurt hier weer eens wat op<br />

<strong>kunst</strong>gebied. Assen krijgt weer schwung.”<br />

Door illAnD pietersmA<br />

galerie meer waar mijn werk bij past, terwijl er <strong>in</strong><br />

het noorden een trouwe groep belangstellenden is.”<br />

Lanjouw ontdekte dat, toen hij afgelopen <strong>voor</strong>jaar<br />

werd uitgenodigd <strong>voor</strong> een tentoonstell<strong>in</strong>g bij<br />

SMAHK (Stedelijk Museum<br />

Assen <strong>voor</strong> Hedendaagse<br />

Kunst). “Ik vond het heel<br />

eervol dat ik gevraagd<br />

werd door dat eigenz<strong>in</strong>nige<br />

<strong>kunst</strong>enaars<strong>in</strong>itiatief. De expositieruimte, een<br />

oud klaslokaal <strong>in</strong> een <strong>voor</strong>malig schoolgebouw, was<br />

niet ideaal. Maar er zijn veel mensen op afgekomen,<br />

waardoor het een succes werd.”<br />

‘Je bedoelt dé Canto?’<br />

Hij wijst nog eens om zich heen. “Dit is toch een<br />

geweldige ruimte?” Een keer per maand stelt hij die<br />

<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 15<br />

nu een weekend open <strong>voor</strong> publiek. Een ‘open atelier’<br />

wil Lanjouw het niet noemen. “Dit is een hal, die<br />

meer is dan een opgeruimd atelier. Een heel andere<br />

ervar<strong>in</strong>g, waar echt iets is te zien. Hier kan ik steeds<br />

vers werk tonen.” Hij heeft nog gespeeld met andere<br />

namen. ‘Kunsthal Assen’ misschien? “Ja, het is een<br />

hal, met <strong>kunst</strong>, en <strong>in</strong> Assen. Maar dat is wel heel pretentieus.<br />

Dan zet je mensen op het verkeerde been.<br />

Nee, hier krijgt mijn <strong>kunst</strong> de<br />

ruimte, <strong>in</strong> Kunstruimte Rudy<br />

Lanjouw.”<br />

Hij heeft zijn atelier er iets <strong>voor</strong><br />

aangepast. Een raam is afgetimmerd,<br />

er is met een extra wand een nis gecreëerd<br />

en bij het magazijn is zelfs een soort kab<strong>in</strong>etje gemaakt.<br />

“Daar kan wat kle<strong>in</strong>er werk hangen, maar<br />

kunnen bezoekers zich ook even afzonderen <strong>voor</strong><br />

een gesprek, bij<strong>voor</strong>beeld.” Drommen mensen zullen<br />

er niet meteen op afkomen, weet Lanjouw. “Dat<br />

hoeft ook niet. Ik verwacht <strong>voor</strong>al bezoekers die gericht<br />

geïnteresseerd zijn.”<br />

Rudy Lanjouw (1954) maakte lange tijd materieschilderijen.<br />

Met referenties naar de archeologie creëerde<br />

hij meerlaagse doeken <strong>in</strong> aardkleuren met sporen<br />

of abstracte tekens. Enkele jaren geleden stapte hij<br />

over naar de zogenaamde oil-stick, een soort dikke<br />

stift van verf. “Ik wilde graag van acryl naar olieverf.<br />

Het is de oil-stick geworden. Zo’n stift kun je leiden,<br />

maar toch ook niet helemaal. Het heeft een eigen<br />

wil. Soms verpulvert het gewoon. Het is een strijd.<br />

Maar dat is wel lekker. Helemaal op grote doeken.<br />

Die vereisen een zeer fysieke benader<strong>in</strong>g. Daar raak<br />

je echt uitgeput van. En dan is olieverf ook nog eens<br />

gevaarlijker dan acryl. Want als het eenmaal op het<br />

doek staat, kun je er niet nog eens overheen.”<br />

In zijn huidige werk spelen ritme en communicatie<br />

een belangrijke rol. Een van zijn grootste <strong>in</strong>spira-<br />

tiebronnen is de laatste tijd de Canto Ost<strong>in</strong>ato van<br />

Simeon ten Holt. “Er zit een cadans <strong>in</strong>, die ik heel<br />

prettig v<strong>in</strong>d. Het is een m<strong>in</strong>imalistische compositie<br />

<strong>voor</strong> een of meerdere piano’s, die nooit verveelt.<br />

Voor mij vertelt het een verhaal, dat soms open is,<br />

en soms verdicht; de ene keer verticaal en dan weer<br />

horizontaal. Dat vertaalt zich terug naar mijn werk<br />

<strong>in</strong> natuurlijke ritmes en structuren. Een aantal horizontaal<br />

gerichte schilderijen v<strong>in</strong>d ik heel landschappelijk.”<br />

“Letterlijk vertaald betekent Canto Ost<strong>in</strong>ato zoiets als<br />

‘koppig lied’. Het heeft zelfs een soort cultstatus.<br />

Wanneer ik er bij<strong>voor</strong>beeld over beg<strong>in</strong> als ik iets<br />

over mijn werk vertel, dan reageren mensen wel<br />

van: ‘Oh, je bedoelt dé Canto…!’ Voor velen is het heel<br />

herkenbaar.” Betekent het dat zijn schilderijen ook<br />

m<strong>in</strong>imalistisch zijn? “Ik blijf het toch op ‘abstract’<br />

houden, maar dan met gevoel. Dat gevoel moet er absoluut<br />

<strong>in</strong> zitten. En de ondergrond is ook belangrijk.<br />

De kleur, en de toon, die geven diepte. In de Canto<br />

hoor je ook steeds dat er wat achter zit.”<br />

Rudy Lanjouw toont niet alleen met zijn Kunst-<br />

ruimte <strong>in</strong>itiatief <strong>voor</strong> een beter <strong>kunst</strong>klimaat <strong>in</strong> Assen.<br />

Onlangs opende hij met drie collega<strong>kunst</strong>enaars<br />

KunstSalon Assen, een expositieruimte <strong>voor</strong> hedendaagse<br />

<strong>kunst</strong>. Dat viel <strong>in</strong> zeer goede aarde. “We<br />

zijn overvallen door het enthousiasme dat over ons<br />

heen gekomen is. In de eerste drie weken hadden we<br />

al 1.500 bezoekers. E<strong>in</strong>delijk gebeurt er weer eens<br />

wat <strong>in</strong> Assen. Het Drents Museum is vernieuwd, het<br />

cultuurcentrum De Nieuwe Kolk is geopend. Assen<br />

krijgt weer schwung!”<br />

■ Kunstruimte Rudy Lanjouw, Portugallaan 60, Assen,<br />

T 06-21863399, open 1e za/zo vd mnd 12-17 en op afspr.<br />

www.rudylanjouw.com


<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 16<br />

Recent werk Eddy Stevens<br />

Het werk van de Belgische <strong>kunst</strong>enaar Eddy Stevens (1965, Brasschaat)<br />

balanceert vanaf het prille beg<strong>in</strong> tussen het surrealisme en het<br />

realisme. Inspiratie haalt Stevens <strong>voor</strong>al uit de eigen belev<strong>in</strong>gswereld,<br />

zijn nabije omgev<strong>in</strong>g en uit wat hij waarneemt <strong>in</strong> de wereld om ons<br />

heen. Zijn vrouw Sophie speelt een essentiële rol <strong>in</strong> zijn werk. Zij is zijn<br />

muze en steeds terugkerend model <strong>in</strong> een groot aantal schilderijen.<br />

Door: Kar<strong>in</strong> van Der BeeK<br />

Welke rol speelt je vrouw Sophie <strong>in</strong> je werk?<br />

Allereerst is zij <strong>in</strong> veel van mijn schilderijen mijn<br />

vaste model. Ze heeft een sterk, lenig lijf en lang<br />

blond haar en past goed <strong>in</strong> de sfeer die ik <strong>in</strong> mijn<br />

schilderijen wil brengen. Zij is <strong>voor</strong> mij het symbool<br />

van kracht, schoonheid en vrijheid. Mede dankzij<br />

haar onbevangenheid en haar grote talent <strong>voor</strong> het<br />

poseren kan ik schilderen wat ik <strong>voor</strong> ogen heb. Zij<br />

weet <strong>in</strong>middels feilloos welke houd<strong>in</strong>gen esthetisch<br />

en spannend zijn, zonder dat zij op de <strong>voor</strong>grond<br />

treedt.<br />

Jij bent een <strong>kunst</strong>enaar die b<strong>in</strong>nen de eigen stijl blijft<br />

experimenteren. Als je <strong>in</strong> vogelvlucht je oeuvre bekijkt, zie<br />

je verschillende stijl- en overgangsperiodes.<br />

Ik moet die vrijheid hebben om te experimenteren,<br />

omdat dat volgens mij de enige manier is om te kunnen<br />

evolueren en te vermijden om <strong>in</strong> herhal<strong>in</strong>g te<br />

Na Tokio, Milaan het snelle werk en<br />

dito geld is er <strong>voor</strong> Ger Doorn<strong>in</strong>k<br />

maar een conclusie: de schilder<strong>kunst</strong><br />

verdraagt zich slecht met haast. Schilderen<br />

deed hij altijd al. Maar de roep<br />

van het alterego om zich veel meer<br />

met de schilder<strong>kunst</strong> uit te drukken<br />

werd alsmaar luider. “Tot ik op<br />

een verloren moment <strong>voor</strong> het werk<br />

van Rembrandt <strong>in</strong> het Rijksmuseum<br />

stond, toen wist ik het zeker.<br />

De knop moest om. Niet uit hoogmoed,<br />

maar het verlangen om meer<br />

uit een model te halen, dat wilde ik<br />

ook…”<br />

Wat bleef uit zijn oude werkwijze<br />

was het kijken. Eerst op zoek naar het<br />

juiste model. Schildergeniek, juiste<br />

bottenstruktuur, kaaklijn, mooi maar<br />

nooit helemaal perfect! Er moet, volgens<br />

Doorn<strong>in</strong>k, iets aanzitten, een<br />

rafel, iets dat het vermenselijkt en<br />

op afstand plaatst van het bekende<br />

schoonheidsideaal.<br />

“En dan is het weer kijken, het model<br />

geruststellen, dat ze zichzelf blijft,<br />

haar eigenheid blootgeeft, niet meer<br />

probeert te voldoen aan een algemeen<br />

schoonheids beeld. Ik zoek naar<br />

haar kwetsbare kracht, de blootgelegde<br />

ziel.”<br />

De reis beg<strong>in</strong>t met fotografie, daarna<br />

het schilderen. Afsluiten, <strong>in</strong>zoomen<br />

op het model. Hoe krijg je die gevonden<br />

kwetsbaarheid op het doek. Het<br />

is een zoektocht.<br />

De zoektocht naar esthetiek, de strijd met materiaal<br />

en techniek. Wat drukt het best de ziel van het mo-<br />

vallen. Het leven als <strong>kunst</strong>schilder is een langdurige<br />

onderzoekende fase. Ik denk dat dit <strong>voor</strong> mij altijd<br />

zo zal blijven. Hoe frustrerend het soms ook kan zijn.<br />

Wat is de rode draad <strong>in</strong> je huidige tentoonstell<strong>in</strong>g? Kun je<br />

een paar werken toelichten?<br />

Er hangt een grote reeks schilderijen <strong>in</strong> de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

die de titel draagt: “Reconstructie van een<br />

Emotie”. Dat is eigenlijk wat ik altijd al heb gedaan<br />

<strong>in</strong> mijn schilderijen. Ik reconstrueer een emotie die<br />

ik heb gevoeld of gezien bij anderen. Die emotie kan<br />

ik pas loslaten, wanneer ik die beelden heb geschilderd.<br />

Nu hoeft deze emotie absoluut niet overeen te<br />

stemmen met die van de toeschouwer. Als het <strong>voor</strong><br />

de toeschouwer overeenstemt met een ander gevoel<br />

of andere gebeurtenis, is dat perfect <strong>voor</strong> mij. Als<br />

mijn werk iets losmaakt bij de toeschouwer, dan is<br />

het <strong>voor</strong> mij geslaagd. Hoe verschillend mijn werk<br />

soms ook blijkt te zijn, de rode draad blijft zonder<br />

enige twijfel altijd “het leven”.<br />

■ MORREN GALLERIES | 14 OKTOBER T/M 18 NOVEMBER 2012<br />

Oudegracht 340, Utrecht<br />

030-2317752 | www.morrengalleries.nl<br />

De eeuwige reis van Ger Doorn<strong>in</strong>k<br />

“Kus, Kus, kus <strong>in</strong> de lucht, de nietszeggende realiteit van alle dag.<br />

Weer een model vastgelegd. Ik was dat echt zat.” Aan het woord Ger<br />

Doorn<strong>in</strong>k. Niet dat hij afgeeft op een verleden waar<strong>in</strong> hij succesvol<br />

fotograaf en reclamemaker was, maar dat wil hij echt niet meer.<br />

Door: Marnix DeterMan<br />

del uit? Het resultaat moet voldoen aan een zichzelf<br />

opgelegde hoge eis: “Monumentale esthetiek, die het<br />

hart raakt. Schoonheid die puur is, die ontroert. “


Bob van den Boogaardt is conservator van Museum Het Rembrandthuis<br />

<strong>in</strong> Amsterdam. Onlangs kocht hij een werk aan van de Canadese<br />

<strong>kunst</strong>enares Maya Kulenovic (Sarajevo 1975) en schreef het volgende<br />

over haar: ‘Kulenovic is een van de grootste schildertalenten van haar<br />

generatie en heeft <strong>in</strong>middels een omvangrijk oeuvre opgebouwd, dat<br />

zijn weg v<strong>in</strong>dt naar een groeiende schare bewonderaars <strong>in</strong> Europa en<br />

de Verenigde Staten. In een volstrekt persoonlijke en direct herkenbare<br />

stijl maakt Kulenovic gebruik van de picturale middelen die haar door<br />

grote <strong>voor</strong>gangers uit de <strong>kunst</strong>geschiedenis worden aangereikt. Een<br />

van hen is onmiskenbaar Rembrandt van Rijn’.<br />

Door kAr<strong>in</strong> vAn Der Beek<br />

Naast Rembrandt van Rijn zijn er andere grote<br />

meesters als Dürer, Leonardo da V<strong>in</strong>ci of Vermeer<br />

die Kulenovic <strong>in</strong>trigeren met hun verfijnde en klassieke<br />

karakter of geniale techniek. De macabere<br />

kant <strong>in</strong> het werk van Goya en Francis Bacon hebben<br />

eveneens haar <strong>in</strong>teresse. Wanneer je het oeuvre van<br />

Maya Kulenovic bekijkt, blijkt duidelijk dat deze<br />

<strong>kunst</strong>enares <strong>in</strong> staat is om de verschillende elementen<br />

<strong>in</strong> haar uiterst fasc<strong>in</strong>erende stijl te verweven.<br />

Hoewel haar werk overduidelijk hedendaags is,<br />

wordt bij nadere bestuder<strong>in</strong>g, van met name van<br />

de wijze waarop ze het clair-obscur behandelt,<br />

duidelijk dat ze het werk van Rembrandt goed heeft<br />

bestudeerd.<br />

Haar oeuvre omvat drie genres: portretten, gebouwen<br />

en landschappen. Hoewel dus heel verschillend,<br />

hebben de werken eenzelfde aura van<br />

eenzaamheid, verstill<strong>in</strong>g en verlangen. De verstill<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> haar werk is mede het gevolg van Kulenovic’<br />

<strong>in</strong>teresse <strong>voor</strong> de oosterse filosofie. Zij ziet die<br />

verstill<strong>in</strong>g en leegte <strong>in</strong> haar schilderijen dan ook<br />

bepaald niet als een negatieve emotie, maar juist<br />

als een actieve energie, ruimte biedend aan het<br />

<strong>in</strong>dividu.<br />

Nog <strong>voor</strong>dat Maya Kulenovic kon praten, tekende<br />

zij. Ze groeide op <strong>in</strong> Sarajevo, en als enig k<strong>in</strong>d<br />

<strong>in</strong> een familie met <strong>voor</strong>namelijk wetenschappers<br />

bracht zij veel tijd alleen door: tekenend en<br />

studerend <strong>in</strong> boeken over <strong>kunst</strong> en archeologie<br />

en kijkend naar historische documentaires. Ze<br />

volgde diverse <strong>kunst</strong>opleid<strong>in</strong>gen en een studie<br />

<strong>kunst</strong>geschiedenis <strong>in</strong> onder andere Istanbul en<br />

Londen om zich vervolgens <strong>in</strong> Toronto te vestigen.<br />

Haar omzwerv<strong>in</strong>gen hebben haar wellicht een nog<br />

universelere blik op het leven gegeven. Lijden en<br />

overleven zijn terugkerende thema’s <strong>in</strong> haar werk<br />

maar wel altijd met een goede afloop en met een<br />

gevoel <strong>voor</strong> empathie en tederheid. Deze universele<br />

thema’s hebben volgens Kulenovic te maken met<br />

haar positie als beschouwer of getuige, altijd op<br />

afstand: ‘Als k<strong>in</strong>d en jong volwassene was ik vaak<br />

alleen, verzonken <strong>in</strong> mijn werk en sociaal slechts<br />

zijdel<strong>in</strong>gs betrokken bij gebeurtenissen die zich<br />

rond mij afspeelden’.<br />

De <strong>in</strong>trigerende portretten verwijzen niet naar<br />

personen maar naar gemoedstoestanden. Het<br />

<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 17<br />

MAYA KULENOVIC<br />

gaat Kulenovic om een beeld waar<strong>in</strong> waarheid en<br />

leven te herkennen zijn en hierbij schuwt ze niet<br />

de schaduwzijde van menselijke emotie bloot te<br />

leggen. Maya Kulenovic: ‘Ontzag, hebzucht, liefde,<br />

terreur, angst zijn vaak drijfveren <strong>voor</strong> menselijk<br />

gedrag die verborgen gaan achter een masker van<br />

ratio en rede. Het negatieve is net zo aanwezig als<br />

het positieve en kan zomaar worden uitgewisseld.<br />

Ons menselijk bewustzijn en ons gedrag zitten vol<br />

tegenstrijdigheden en daar ligt mijn fasc<strong>in</strong>atie.<br />

Ik wil niet toelichten en antwoorden geven maar<br />

uitlokken en goede vragen stellen’.<br />

In de jaren dat Morren Galleries het werk van<br />

Kulenovic vertegenwoordigt, werd duidelijk dat<br />

geen enkele bezoeker zonder emotie aan het werk<br />

van deze <strong>kunst</strong>enares <strong>voor</strong>bij kon gaan. Emoties van<br />

heel verschillende aard die soms leiden tot gevoelens<br />

van bewonder<strong>in</strong>g en verheff<strong>in</strong>g maar soms ook<br />

tot onbehagen en onrust. Echter zonder enige twijfel<br />

beroert haar werk een ieder die haar schilderijen<br />

aanschouwt. En dat is waar <strong>kunst</strong> over gaat, over<br />

het beroeren van gevoelens en het aanzetten tot<br />

bespiegel<strong>in</strong>g.<br />

Morren Galleries organiseert vanaf 24 november<br />

een grote overzichtstentoonstell<strong>in</strong>g met ouder werk<br />

en nieuw werk <strong>in</strong> de vestig<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Amsterdam.<br />

■ MORREN GALLERIES | 24 NOV T/M 24 JAN 2012<br />

Pr<strong>in</strong>sengracht 572, Amsterdam<br />

020-3206015 | www.morrengalleries.nl


Keramiekatelier Elysia Verhoeven<br />

Grafiekatelier Siemen Dijkstra<br />

Expositie van het nieuwste werk<br />

vers uit het atelier<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: di t/m zo van 13 tot 17 uur<br />

Lheeweg 10b te Dw<strong>in</strong>geloo tel: 0521-597146/597636<br />

DE GALERIJ<br />

EXPOSITIERUIMTE<br />

SCHOUWBURG DE LAWEI<br />

KUNST & VLIEGWERK<br />

boeken en cd’s<br />

Op zoek naar een kado?<br />

Bij ons v<strong>in</strong>dt u een grote collectie<br />

BUDGETCD’S: klassiek, jazz en wereldmuziek<br />

van o.a. Naxos, Harmonia Mundi ,<br />

Brilliant, Newton classics, Putumayo en op<br />

bestell<strong>in</strong>g.<br />

KWALITEITSRAMSJ: <strong>kunst</strong>, literatuur,<br />

geschiedenis, kook-en k<strong>in</strong>derboeken.<br />

PLINT: Poëzie op posters, kaarten,<br />

kussenslopen, schorten, zakdoeken,<br />

placemats, etc.<br />

KUNSTKAARTEN, AGENDA’S,<br />

KALENDERS<br />

www.boekhandel<strong>kunst</strong>envliegwerk.nl<br />

Oude Kijk <strong>in</strong> ’t Jatstraat 10<br />

9712 EG GRONINGEN<br />

(050) 3185681<br />

Burgemeester Wuiteweg 24 (<strong>in</strong>gang Gauke Boelensstraat) • Postbus 31 9200 AA Drachten<br />

t 0512-335025 • f 0512-335090 • e galerij@lawei.nl • // www.lawei.nl<br />

open<strong>in</strong>gstijden: woensdag t/m zondag, 14.00 - 17.00 uur, <strong>voor</strong>afgaand aan, tijdens de pauze<br />

van, en na <strong>voor</strong>stell<strong>in</strong>gen (hoofd<strong>in</strong>gang Schouwburg De Lawei)<br />

zondag 21 oktober t/m zondag 9 december 2012<br />

Das Dase<strong>in</strong> und Ich<br />

Guus Slauerhoff – teken<strong>in</strong>gen, schilderijen, gem. technieken en beelden<br />

Een wervelende overzichtstentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Expositieruimte De Galerij,<br />

de grote foyer en gang van Schouwburg De Lawei <strong>in</strong> het kader van het<br />

jaarthema Transitie (verander<strong>in</strong>g/ vernieuw<strong>in</strong>g).<br />

Kijk <strong>voor</strong> de randprogrammer<strong>in</strong>g op www.lawei.nl<br />

zondag 16 december t/m zondag 3 februari 2013<br />

Groeien<br />

Een groepstentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Expositieruimte De Galerij met werk<br />

van Mieke Raatjes – tweedimensionaal en ruimtelijk, Hilda Klaassen<br />

– gemengde technieken, Ardie Blok – ruimtelijk, Anja Nieuwold –<br />

fotografie en Marjole<strong>in</strong> Spitteler – gemengde technieken.<br />

pag<strong>in</strong>a 18 <strong>kunst</strong>krant november/december 2012<br />

Gerrit Wijngaarden<br />

landschappen en stillevens<br />

Open op afspraak<br />

Waltaweg 25, 8765 LM tjerkwerd<br />

tel. 0515-579323<br />

www.gerritwijngaarden.nl<br />

KLASSIEKEACADEMIE<br />

<strong>voor</strong> <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong><br />

VAKOPLEIDINGEN SCHILDEREN EN BEELDHOUWEN<br />

klassieke-academie.nl<br />

Klassieke Academie <strong>voor</strong> <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong> Akerkhof 43C 9712 BC Gron<strong>in</strong>gen<br />

Telefoon: 050 3189202 Email: <strong>in</strong>fo@klassieke-academie.nl


Loopt dat nog wel, een galerie met figuratieve <strong>kunst</strong><br />

vandaag de dag? Het wemelt immers van derge-<br />

lijke galerieën, al moet gezegd dat er veel kaf tussen<br />

het koren zit. Overal karrenvrachten gelikte landschapjes,<br />

<strong>in</strong>terieurs en roze naakten of namaak-expressionisme.<br />

Zelfs van oorsprong gerenommeerde<br />

galerieën grossieren daar <strong>in</strong> deze tijd uitbundig <strong>in</strong>.<br />

Kennelijk zijn daar veel klanten <strong>voor</strong>.<br />

Joost Doornik (Hilversum, 1964) weet er alles van.<br />

Het figuratieve werk dat <strong>in</strong> zijn galerie getoond<br />

wordt is verre van gelikt, maar juist heel schilderachtig<br />

<strong>in</strong> zijn soort en, volgens de galeriehouder, allemaal<br />

vervaardigd naar de waarnem<strong>in</strong>g. “Niet met<br />

fototoestel of projector of wat dan ook er tussen. Als<br />

je direct naar de waarnem<strong>in</strong>g werkt, stuit je vanzelf<br />

op het moment van de emotie die de schilder<br />

voelde toen hij met zijn onderwerp bezig was. In de<br />

<strong>kunst</strong> <strong>in</strong> mijn galerie krijg je een <strong>in</strong>kijkje <strong>in</strong> het ont-<br />

staansproces ervan, <strong>in</strong> het moment van de <strong>kunst</strong>enaar.”<br />

“Bij een goed schilderij kun je het tijdsverloop<br />

van het ontstaan precies volgen. Daar kies ik mijn<br />

exposanten ook op uit. Een schilderij waarmee geworsteld<br />

is, wat tijdens het maken kan mislukken,<br />

<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 19<br />

‘Galerie Doornik heeft een poortwachtersfunctie’<br />

Het is een opvallend kle<strong>in</strong>e en <strong>in</strong>tieme galerie aan de Munnekeholm<br />

22 <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gen, op een <strong>in</strong> het oog spr<strong>in</strong>gend punt tegenover<br />

Academie M<strong>in</strong>erva. De naam Galerie Doornik & Schelfhout prijkt<br />

op de ramen, een dubbelnaam die wel enige stand<strong>in</strong>g suggereert.<br />

Maar Schelfhout is allang passé en galeriehouder Joost Doornik<br />

voert <strong>voor</strong>taan alleen zijn eigen naam. “Die dubbele naam is<br />

bekend, dus dat laat ik maar zo.” Op het moment van het <strong>in</strong>terview<br />

is er een tentoonstell<strong>in</strong>g over de Wadden. Waterlandschappen <strong>in</strong><br />

olieverf, aquarel of houtdruk. Overwegend lage horizonten, hoge<br />

wolkenluchten, spiegelend waddenwater. Kortom, figuratie, het<br />

specialisme van Galerie Doornik.<br />

tekst en foto: eric Bos<br />

Rutger Hiemstra, Luchten boven Gron<strong>in</strong>gen<br />

Siemen Dijkstra, Doorgang naar Wad, Oost-Terschell<strong>in</strong>g<br />

is veel <strong>in</strong>teressanter dan een gelikt, perfect beeld.<br />

Mensen die gelikte figuratie kopen hebben te we<strong>in</strong>ig<br />

kijkervar<strong>in</strong>g, dat zie ik ook bij collega’s die zulk werk<br />

maken. Misschien zijn daar <strong>in</strong>derdaad meer kopers<br />

<strong>voor</strong>, maar een goed schilderij verkoopt zichzelf.<br />

Goede schilderijen heb ik altijd b<strong>in</strong>nen een jaar, desnoods<br />

twee jaar, verkocht. Mijn publiek is kritisch,<br />

ze zoeken de beste d<strong>in</strong>gen er uit. Er wordt wel eens<br />

om gelachen als ik dat zeg, maar <strong>in</strong> feite ben ik niet<br />

commercieel. Een werk moet <strong>in</strong> de expositie van dat<br />

moment passen. Ook mijn prijzen zijn heel betaalbaar,<br />

vanaf 350 euro <strong>voor</strong> grafisch werk en schilderijen<br />

tot een bedrag van hoogstens 6000 euro.”<br />

Amsterdam<br />

Er hangt ook werk van Doornik zelf bij. Hij is een<br />

van die zeldzame <strong>kunst</strong>enaars <strong>in</strong> de stad Gron<strong>in</strong>gen<br />

die een professionele galerie drijft. Tot zijn verbaz<strong>in</strong>g<br />

overigens. “Kunstenaars <strong>in</strong> het Noorden zijn we<strong>in</strong>ig<br />

actief. Als je <strong>in</strong> Amsterdam komt, is dat zo heel anders.<br />

Daar onderneemt iedereen van alles.”<br />

Hij kent Amsterdam op z’n duimpje. Als hij niet <strong>in</strong><br />

zijn atelier <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gen of <strong>in</strong> zijn galerie zit, kun<br />

je hem v<strong>in</strong>den op één van de vele bruggen over de<br />

Amstel, en ple<strong>in</strong> air schilderend. “Ik ben <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gen<br />

weliswaar een van de we<strong>in</strong>ige ple<strong>in</strong> air schilders,<br />

maar <strong>in</strong> Amsterdam is dat veel meer het geval. In de<br />

Verenigde Staten is ple<strong>in</strong> air schilderen zelfs heel<br />

populair geworden. Ik schilder dan wel samen met<br />

Hans Versfelt en anderen.” Versfelt woont <strong>in</strong> Breda<br />

en deed zijn opleid<strong>in</strong>g aan de Academie M<strong>in</strong>erva;<br />

zijn stijl is verwant aan die van Doornik.<br />

Joost Doornik doorliep vanaf zijn 19de jaar bijna alle<br />

<strong>kunst</strong>academies <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong>. Zijn laatste opleid<strong>in</strong>g<br />

genoot hij aan de Academie M<strong>in</strong>erva, toen dat nog<br />

een klassiek curriculum had. Daar kreeg hij les van<br />

onder anderen Diederik Kraaijpoel, Matthijs Röl<strong>in</strong>g<br />

en Daan Wanders. “Wanders gaf les <strong>in</strong> perspectief,<br />

daar heb ik heel veel van geleerd. Dat komt me natuurlijk<br />

goed van pas als ik stadsgezichten schilder.”<br />

Carl Moll<br />

Zijn vader sleepte hem als jongen door heel Italië,<br />

museum <strong>in</strong>, kerkgebouw uit, waardoor zijn persoonlijke<br />

beeldbank, zoals hij omschrijft, erg groot is. Hij<br />

is gespecialiseerd <strong>in</strong> stadsgezichten en <strong>in</strong>terieurs.<br />

Maar wat hem de ogen opende en de weg wees hoe<br />

hij verder moest, was het werk van de Oostenrijkse<br />

<strong>kunst</strong>enaar Carl Moll (1861-1945), de stiefvader van<br />

Alma Mahler. De schilderijen van Carl Moll waren dé<br />

ontdekk<strong>in</strong>g toen Joost Doornik zich op een gegeven<br />

moment <strong>in</strong> de <strong>kunst</strong>geschiedenis van de stad Wenen<br />

verdiepte. Wie de <strong>in</strong>terieurs en stadsgezichten van<br />

Carl Moll kent, ziet <strong>in</strong>derdaad frappante overeenkomsten<br />

met het werk van Doornik.<br />

Maar ook als galeriehouder heeft hij een <strong>voor</strong>geschiedenis.<br />

“Mijn moeder had dertien jaar lang een galerie<br />

Galeriehouder en <strong>kunst</strong>schilder Joost Doornik Carl Moll, Interieur atelier <strong>in</strong> Dobl<strong>in</strong>g bij Wenen (1908)<br />

vlakbij Meppel. Die was gespecialiseerd <strong>in</strong> figuratieve<br />

<strong>kunst</strong>. Zij bood toen alle Gron<strong>in</strong>ger <strong>kunst</strong>enaars een<br />

podium. Dat was heel erg leuk, al die middagen met<br />

<strong>kunst</strong>enaars, en samen eten, een sociaal gebeuren.<br />

Toen dat stopte, miste ik dat heel erg. Daarom ben ik<br />

zelf een galerie begonnen. Ook als podium <strong>voor</strong> mijn<br />

eigen werk, maar <strong>voor</strong>al uit de gewoonte contacten<br />

te maken en te organiseren. Ik was altijd bezig met<br />

exposities, nog steeds, en ben <strong>voor</strong>tdurend aan het<br />

scouten als ik <strong>kunst</strong>enaars met hun werk zie. Is dat<br />

wat <strong>voor</strong> mijn galerie, vraag ik me dan onmiddellijk<br />

af. Maar ik heb een heel duidelijk programma. Mijn<br />

galerie is geen podium <strong>voor</strong> alle <strong>kunst</strong>enaars uit het<br />

Noorden, maar alleen <strong>voor</strong> degenen van wie ik v<strong>in</strong>dt<br />

dat ze <strong>in</strong> mijn programma en <strong>in</strong> mijn galerie passen.<br />

Eigenlijk heb ik het beleid van mijn moeder <strong>voor</strong>tgezet.”<br />

Joost Doornik, De boot naar Terschell<strong>in</strong>g<br />

Selectie<br />

In de strenge selectie die Joost Doornik toepast,<br />

passen <strong>kunst</strong>enaars als Peter Durieux, Tim Blaauw,<br />

Siemen Dijkstra, H<strong>in</strong>ke Posthuma, Fiona Zondervan,<br />

Michiel Kranendonk, R<strong>in</strong>y Bus, Titus Meeuws<br />

en Simeon Nijenhuis. “Ik wil niet dat als men <strong>in</strong> de<br />

catalogus van mijn galerie kijkt, er dieptepunten <strong>in</strong><br />

<strong>voor</strong>komen.”<br />

Galerie Doornik begon vijf jaar geleden als Galerie<br />

Doornik & Schelfhout <strong>in</strong> een keldertje <strong>in</strong> de<br />

Butjesstraat. Maar drie jaar later kwam de bloei er <strong>in</strong><br />

toen de galerie verhuisde naar de Munnekeholm op<br />

een kruispunt tussen Academie M<strong>in</strong>erva en de Klassieke<br />

Academie, vele <strong>kunst</strong>handels en antiekw<strong>in</strong>kels.<br />

Volgens Joost Doornik is het ergste dieptepunt <strong>in</strong> de<br />

crisis <strong>voor</strong>bij. Zoals alle galerieën was het tot <strong>voor</strong><br />

kort erop of eronder. Maar de markt trekt weer wat<br />

aan.<br />

“Mijn galerie heeft een poortwachtersfunctie. Als je<br />

hier b<strong>in</strong>nenkomt, ontmoet je een algemeen beeld<br />

van kwaliteit; dat je verzekerd bent van kwaliteit.<br />

Dat is mijn streven.”<br />

■ Galerie Doornik & Schelfhout, Munnekeholm 22, Gron<strong>in</strong>gen.<br />

T/m 18 november groepsexpositie Waddenland.<br />

Open wo-za 13-17. Zie www.doornik-schelfhout.nl


Miles Davis -255x383_Advertentie Gallery238 17-10-12 14:50 Pag<strong>in</strong>a 2<br />

<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 20<br />

Portraits of Human Knowledge<br />

Lita Cabellut<br />

Miles Davis, (180 x 200 cm), gemengde techniek op l<strong>in</strong>nen<br />

Exclusief <strong>voor</strong> <strong>Nederland</strong><br />

Gallery238 Brouwersgracht 238 Amsterdam<br />

www.gallery238.com


Anne Frank -255x383_Advertentie Gallery238 18-10-12 11:59 Pag<strong>in</strong>a 1<br />

Portraits of Human Knowledge<br />

Lita Cabellut<br />

<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 21<br />

Anne Frank, (180 x 200 cm), gemengde techniek op l<strong>in</strong>nen<br />

Exclusief <strong>voor</strong> <strong>Nederland</strong><br />

Gallery238 Brouwersgracht 238 Amsterdam<br />

www.gallery238.com


Atelier Dirk Be<strong>in</strong>tema<br />

Atelier Dirk Be<strong>in</strong>tema, gevestigd <strong>in</strong> het mooie - <strong>voor</strong>malige - grachtenpand aan de Turfmarkt<br />

8 te Leeuwarden (naast het oude Fries Museum), is een zogenaamd open atelier<br />

waar u - op open<strong>in</strong>gstijden - gemakkelijk b<strong>in</strong>nenloopt. De deur staat dan altijd open<br />

en het ruikt er meestal een beetje naar de heerlijke geur van olieverf en terpentijn of<br />

schilderijvernis. Het kan zijn dat Dirk zit te schilderen. Kom gerust b<strong>in</strong>nen, hij schildert<br />

waarschijnlijk gewoon door, maar neemt <strong>in</strong> ieder geval tijd <strong>voor</strong> een praatje, zo u daar<br />

prijs op stelt. Hij schildert al vanaf zijn dertiende jaar. Maakt hoofdzakelijk landschappen,<br />

maar ook portretten.<br />

Zijn schilderijen worden altijd ontleend aan de natuur, d.w.z. het landschap. Veel schilderijen<br />

maakt hij naar een ter plaatse gemaakte schets ( bijv. Barrahús 2011; kalfjes<br />

2005). Maar hij schildert ook veel buiten en maakt dan ter plaatse een schilderij (bijv.<br />

Late poters bij Vrouwenparochie sept. 2012; Vlasoppers bij Westernijkerk 2011).<br />

Tot en met 29 december 2012 hangen <strong>in</strong> de expositieruimte van het atelier ruim tw<strong>in</strong>tig<br />

recente schilderijen. Overigens is het atelier - m.u.v <strong>voor</strong>jaars- en zomervakantie - het<br />

gehele jaar geopend met doorlopende exposities en is er altijd een <strong>in</strong>teressante stock van<br />

noordelijke landschappen en dorpsgezichten.<br />

Dirk neemt ook opdrachten aan <strong>voor</strong> landschappen en portretten. Daarover kunt u altijd<br />

vrijblijvend <strong>in</strong>formatie vragen. U bent altijd van harte welkom <strong>in</strong> het open atelier van<br />

Dirk Be<strong>in</strong>tema.<br />

Atelier Dirk Be<strong>in</strong>tema • Turfmarkt 8 • 8911 KT Leeuwarden.<br />

Open: donderdag t/m zaterdag 13.00 - 17.30 uur, of op telefonische afspraak.<br />

(Open atelierroute Leeuwarden op 3 en 4 november as. van 10.00 tot 17.30 uur)<br />

Mob. 06 292 389 82 • E-mail be<strong>in</strong>tube@wxs.nl • www.dirkbe<strong>in</strong>tema.nl<br />

<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 22<br />

Dirk Be<strong>in</strong>tema. Kalfjes 2005, olieverf op paneel 53 x 60 cm.<br />

Late poters bij Vrouwenparochie, olieverf op doek 71 x 92 cm. Barrahús 2011, olieverf op paneel 40 x 50 cm.<br />

Vlasoppers bij Westernijkerk 2011, olieverf op doek<br />

60 x 80 cm.<br />

W<strong>in</strong>ter <strong>in</strong> Hogebe<strong>in</strong>tum 2011, olieverf op doek 60 x 80 cm.


Kunsthandel & Galerie de Vries aan de Turfmarkt 1 te Leeuwarden bestaat<br />

20 jaar. Daar<strong>voor</strong> was de Galerie 5 jaar gevestigd aan het Kl.Schavernek als<br />

“Atelier 1887”.<br />

De Kunsthandel & Galerie heeft zich van meet af aan onderscheiden door het<br />

brengen van werk van bijzondere kwaliteit en heeft een zeer eigen gezicht,<br />

met accenten o.a. Belgische school, Nieuwe Figuratie en Cobra. Bijzondere<br />

tentoonstell<strong>in</strong>gen zijn er geweest van Heijboer, Simon V<strong>in</strong>kenoog en Armand<br />

Bouten. De tentoonstell<strong>in</strong>gen zijn altijd gecomb<strong>in</strong>eerd met primitieve <strong>kunst</strong>.<br />

Daarnaast is er steeds bijzondere aandacht geweest <strong>voor</strong> Friese <strong>kunst</strong>enaars:<br />

Sjoerd de Vries, Anne Feddema, Tjibbe Hooghiemstra, Catrienus Sp<strong>in</strong>der, Hollie<br />

Witteveen en Sies Bleeker.<br />

Het jubileum wordt gevierd met een zeer fraaie tentoonstell<strong>in</strong>g. Kunsthandelaar<br />

en galeriehoudster Jeann<strong>in</strong>e de Vries heeft daar<strong>voor</strong> bijzondere werken<br />

bijeengebracht.<br />

Zij zal gedurende de tentoonstell<strong>in</strong>g, van 29 november tot e<strong>in</strong>d februari 2013,<br />

regelmatig wissel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de geëxposeerde werken aanbrengen.<br />

Kortom een bruisende tentoonstell<strong>in</strong>g met o.m. Benner, Bleeker, Bogart,<br />

Bouten, Brands, Bregman, Elias, Feddema, Freijmuth, Gubbels, Haanstra,<br />

Heijboer, Hooghiemstra, Lucassen, Theys, Léon de Smet, Bram van Velde,<br />

Sjoerd de Vries en vele anderen.<br />

Foto’s van Rob Nypels van de verzamel<strong>in</strong>g Johan de Vries.<br />

<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 23<br />

Jubileumtentoonstell<strong>in</strong>g 20 jarig bestaan<br />

Kunsthandel & Galerie de Vries<br />

Yvan Theys, 1932 - 2005; titel: De Verzoek<strong>in</strong>g, olieverf op doek af. 65 x 55 cm, 1978<br />

Lucassen; titel: ‘beg<strong>in</strong> en e<strong>in</strong>d; acryl op doek 1984, afm. 80 x 72,5 cm.<br />

Gerrit Benner 1897 - 1981, ‘koeien <strong>in</strong> melkbocht bij boerderij’ ca. 1958. Vetkrijt op papier.<br />

Afm. 25,3 x 33,7 cm.<br />

Sjoerd de Vries, titel: Van Panhuyskanaal; gemengde techniek <strong>in</strong> gelaagd karton,<br />

afm. 19,5 x 41 cm. 1979.<br />

Léon de Smet 1981 - 1966; titel: ‘Op het erf’ 1936, olieverf op doek, af. 68 x 73,5 cm.<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: donderdag t/m zaterdag van 13.00 tot<br />

17.30 uur en op telefonische afspraak.<br />

www.<strong>kunst</strong>handeldevries.nl<br />

email: <strong>in</strong>fo@<strong>kunst</strong>handeldevries.nl


Na lange tijd is <strong>in</strong> de oudbouw weer de bekende moderne<br />

<strong>kunst</strong>collectie van het Stedelijk uit de 19de en<br />

20ste eeuw te bewonderen. Tot de hoogtepunten behoren<br />

sleutelwerken uit het oeuvre van V<strong>in</strong>cent van<br />

Gogh, Wassily Kand<strong>in</strong>sky, Ernst Ludwig Kirchner,<br />

Franz Marc, Marc Chagall, Piet Mondriaan, Theo van<br />

Doesburg, Kazimir Malevich, Charley Toorop, Max<br />

<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 24<br />

Stedelijk Museum Amsterdam weer open<br />

Op zaterdag 22 september heeft Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Beatrix het Stedelijk<br />

Museum <strong>in</strong> Amsterdam officieel geopend. Het grootste museum<br />

<strong>voor</strong> moderne en hedendaagse <strong>kunst</strong> <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong> is acht jaar<br />

dicht geweest <strong>voor</strong> een grote renovatie, met als meest <strong>in</strong> het<br />

oog spr<strong>in</strong>gende onderdeel de aanbouw (‘de badkuip’) van Mels<br />

Crouwel. Er is onder meer een enorme kelderzaal gerealiseerd,<br />

waar grootschalige <strong>kunst</strong>werken tot hun recht kunnen komen.<br />

Je zou verwachten dat elke <strong>kunst</strong>academie een gerenommeerde<br />

beeldhouwopleid<strong>in</strong>g bezit, maar dat is<br />

lang geleden. Beg<strong>in</strong> jaren ’90 is de laatste verdwenen.<br />

Deels omdat de belangstell<strong>in</strong>g daalde, maar ook omdat<br />

het programma op de <strong>kunst</strong>academies veran-<br />

derde. Zo verdween bijna overal de modeopleid<strong>in</strong>g.<br />

En tekenen kun je op geen enkele academie meer<br />

grondig leren.<br />

De moderne academie is <strong>voor</strong>al een conceptuele<br />

opleid<strong>in</strong>g geworden. Een vreugde <strong>voor</strong> wie zich daar<strong>in</strong><br />

thuisvoelt, een gemis <strong>voor</strong> wie hunkert naar een<br />

gedegen klassieke vakopleid<strong>in</strong>g. Geen wonder dat<br />

toen zes jaar geleden de Klassieke Academie <strong>voor</strong><br />

Schilder<strong>kunst</strong> <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gen werd opgericht, door<br />

overwegend academiedocenten die het klassieke<br />

vak nog hadden geleerd, het meteen storm liep. De<br />

droom om er ook een klassieke beeldhouwopleid<strong>in</strong>g<br />

aan vast te koppelen kwam anderhalf jaar geleden<br />

uit. Dat betekende dat <strong>Nederland</strong> weer een echte<br />

beeldhouwopleid<strong>in</strong>g bezit. In Gron<strong>in</strong>gen, als eerste<br />

en enige.<br />

Afgelopen maanden is de beeldhouwopleid<strong>in</strong>g verhuisd<br />

naar een groter pand, aan de Paradijsvogelstraat<br />

16 <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gen. Een heerlijke, grote werkplaats,<br />

een groot en licht tekenlokaal, een ruime<br />

kant<strong>in</strong>e en <strong>voor</strong>al veel opslagruimte.<br />

Elke maandag staan de leerl<strong>in</strong>gen van de <strong>voor</strong>opleid<strong>in</strong>g,<br />

fanatieke mensen van elke leeftijd, te<br />

zwoegen. Het lastige <strong>voor</strong> hen is, dat ze alles wat ze<br />

ooit op cursussen of van een particuliere beeldhou-<br />

Beckmann, Jackson Pollock, Asger Jorn, Karel Appel<br />

en andere <strong>kunst</strong>enaars uit de CoBrA groep. Ook<br />

iconen van Henri Matisse, Robert Rauschenberg,<br />

Andy Warhol en Willem de Koon<strong>in</strong>g hangen weer op<br />

zaal. De <strong>in</strong>stallatie The Beanery van Edward Kienholz<br />

is gerestaureerd en opgenomen <strong>in</strong> de permanente<br />

opstell<strong>in</strong>g.<br />

In de nieuwbouw is de open<strong>in</strong>gstentoonstell<strong>in</strong>g Beyond<br />

Imag<strong>in</strong>ation (t/m 11 november) met onder meer<br />

vijftien speciaal <strong>voor</strong> de gelegenheid gemaakte<br />

werken van <strong>Nederland</strong>se <strong>kunst</strong>enaars. Ook is er een<br />

presentatie van de nieuwe aanw<strong>in</strong>sten, bij<strong>voor</strong>beeld<br />

Osama van Marlene Dumas.<br />

Vanaf 15 december toont Stedelijk Museum Amsterdam<br />

een retrospectief van Mike Kelley (1954-2012).<br />

Het is het grootste overzicht van deze provocatieve<br />

<strong>kunst</strong>enaar. Voor komend jaar staat een overzichtstentoonstell<strong>in</strong>g<br />

van Aernout Mik <strong>in</strong> de plann<strong>in</strong>g. Het<br />

programma van de volgende jaren bevat presentaties<br />

van Marlene Dumas, Marcel Wanders, Henri Matisse<br />

en de Mart<strong>in</strong> Gropius Bau. Meer <strong>in</strong>formatie op www.<br />

stedelijk.nl<br />

E<strong>in</strong>delijk weer een echte vakopleid<strong>in</strong>g beeldhouwen<br />

Het zijn niet de m<strong>in</strong>sten die les geven aan de beeldhouwopleid<strong>in</strong>g<br />

van de Klassieke Academie <strong>voor</strong> Beeldende Kunst <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gen.<br />

Natasja Benn<strong>in</strong>k bij<strong>voor</strong>beeld, Eddy Roos, Gert Sennema, Jan Steen,<br />

Eja Siepman van den Berg, Anita Franken, Jon Gardella, Henk Slomp<br />

en Rob van der Kleij. Ze vertegenwoordigen alle technieken en<br />

stijlen van het vak, abstract en figuratief, verfijnd en monumentaal.<br />

Er zitten echte houwers en hakkers onder, lassers maar ook<br />

boetseerders en keramisten. De oven is een belangrijk attribuut.<br />

wer hebben geleerd, moeten afleren. Dat ze, zelfs al<br />

boetseerden ze al jaren, van de grond af aan moeten<br />

beg<strong>in</strong>nen. Dat vereist zelfdiscipl<strong>in</strong>e en doorzett<strong>in</strong>gsvermogen.<br />

Beeldhouwen is ook fysiek een zwaar vak. Met veel<br />

flair en een vaste hand loodst beeldhouwcoörd<strong>in</strong>ator<br />

Natasja Benn<strong>in</strong>k haar leerl<strong>in</strong>gen langs de klippen en<br />

valkuilen. Maar als het <strong>voor</strong>opleid<strong>in</strong>gsjaar gehaald<br />

wordt, beg<strong>in</strong>t het ook echt. Bevorderd tot eerstejaars<br />

student. Vijf jaar duurt de opleid<strong>in</strong>g, los van de verplichte<br />

beg<strong>in</strong>nersklas.<br />

Tekenen behoort tot de verplichte bijvakken. Kunsthistorica<br />

Miranda van Gelderen neemt elke week de<br />

beeldhouwers <strong>in</strong> spé mee langs de hoogtepunten en<br />

grote <strong>voor</strong>beelden uit de <strong>kunst</strong>geschiedenis. Samen<br />

met de schilderstudenten op de locatie A-kerkhof. De<br />

vaklieden van morgen.<br />

Zie <strong>voor</strong> meer <strong>in</strong>formatie:<br />

www.klassieke-academie.nl


Anish Kapoor <strong>in</strong> De Pont<br />

Anish Kapoor (1954) was een van<br />

de <strong>kunst</strong>enaars van wie precies<br />

tw<strong>in</strong>tig jaar geleden werk werd<br />

getoond op de open<strong>in</strong>gstentoonstell<strong>in</strong>g<br />

van De Pont <strong>in</strong> Tilburg.<br />

S<strong>in</strong>dsdien is het museum hem<br />

blijven volgen met een solo <strong>in</strong><br />

1995 en een aantal belangrijke<br />

aankopen. De recente verwerv<strong>in</strong>g<br />

van Vertigo (2008) is mede<br />

aanleid<strong>in</strong>g om nu opnieuw een<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g aan hem te wijden<br />

met meer dan tw<strong>in</strong>tig sculpturen en <strong>in</strong>stallaties.<br />

Anish Kapoor is geboren <strong>in</strong> India en woont en werkt s<strong>in</strong>ds de jaren zeventig<br />

<strong>in</strong> Londen. In de afgelopen decennia heeft hij zich ontwikkeld<br />

tot een van de succesvolste en meest gevraagde <strong>kunst</strong>enaars van dit<br />

moment. Op verzoek van Pierre Audi ontwierp hij dit jaar het decor<br />

<strong>voor</strong> Wagners opera Parsifal, die tijdens het Holland Festival werd opgevoerd.<br />

En natuurlijk was ook de ArcelorMittal Orbit deze zomer ‘hot<br />

news’ tijdens de Olympische Spelen. De 115 meter hoge toren is een<br />

symbiose van sculptuur en architectuur en is meer dan een prestigieus<br />

beeldmerk <strong>voor</strong> de stad Londen. Orbit functioneert pas echt, wanneer je<br />

hem bestijgt en de vele sensaties die deze constructie uitlokt aan den<br />

lijve ervaart.<br />

Het is een van de kenmerken van<br />

Kapoors <strong>kunst</strong>. Zijn sculpturen<br />

zijn geen statische, <strong>in</strong> zichzelf<br />

voltooide beelden. Vaak blijken<br />

ze niet wat ze aanvankelijk lijken<br />

te zijn en moeten de eerste<br />

<strong>in</strong>drukken worden bijgesteld<br />

tijdens het proces van kijken en<br />

ervaren. Om die <strong>in</strong>teractie tussen<br />

<strong>kunst</strong>werk en kijker is het<br />

Kapoor te doen. Door hun welvende,<br />

sensuele vormen en de<br />

vaak overrompelende kleuren<br />

nodigen zijn beelden uit om ze<br />

te benaderen en je ermee te verb<strong>in</strong>den. Tijdens die ontmoet<strong>in</strong>g stuit je<br />

echter op hun m<strong>in</strong>der toeschietelijke en ongrijpbare kanten. Die tweeledigheid<br />

licht ook besloten <strong>in</strong> de concave vormen die Kapoor graag<br />

toepast. Zo hebben drie, nog niet eerder geëxposeerde sculpturen zo’n<br />

<strong>in</strong>tense kleurlaag, dat de blik naar b<strong>in</strong>nen wordt gezogen.<br />

De tentoonstell<strong>in</strong>g duurt tot 27 januari. Zie www.depont.nl<br />

onDerWeg<br />

Voortvarend <strong>in</strong> Almere<br />

Op vrijdag 21 september<br />

is aan de Wandellaan<br />

<strong>in</strong> Almere het beeld<br />

Voortvarend van Siemen<br />

Bolhuis onthuld. In de<br />

KunstKrant van januari/<br />

februari werd <strong>in</strong> een reportage<br />

gevolgd hoe het<br />

eerste deel van het vier<br />

meter lange beeld gegoten<br />

werd bij Gieterij<br />

Borcherts <strong>in</strong> Sappemeer,<br />

die een speciale afdel<strong>in</strong>g<br />

heeft <strong>voor</strong> grote sculpturen.<br />

Daarna heeft Bolhuis<br />

het tweede gedeelte<br />

(de hand) gemaakt,<br />

die ook bij Borcherts<br />

gegoten is.<br />

Het <strong>kunst</strong>werk komt<br />

<strong>voor</strong>t uit een schenk<strong>in</strong>g<br />

van de prov<strong>in</strong>cie Flevoland<br />

bij het 25-jarig bestaan<br />

van de gemeente<br />

Almere <strong>in</strong> 2009. Vervolgens<br />

is door middel van<br />

een prijsvraag het ontwerp<br />

van Siemen Bolhuis<br />

gekozen.<br />

De bootvorm van Voortvarend verwijst naar oude handelsschepen als de kogge die vroeger<br />

op de Zuiderzee voeren. Het schip staat tevens <strong>voor</strong> Almere, dat door de bevolk<strong>in</strong>g<br />

gedragen wordt. De hand tilt de boot een stuk boven het maaiveld, wat refereert aan het<br />

vroegere zeeniveau.<br />

<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 25<br />

Wild & dromerig, het fantastische werk<br />

van Jan Mens<strong>in</strong>ga (1924 – 1998)<br />

Op zondag 4 november wordt om 15.30 uur <strong>in</strong> Museum Henriette Polak de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

Wild & dromerig, het fantastische werk van Jan Mens<strong>in</strong>ga (1924 – 1998) geopend door<br />

Frank van Oortmerssen, directeur van het <strong>Nederland</strong>s Steendrukmuseum. Altviolist Marten<br />

Scheffer verzorgt een muzikaal <strong>in</strong>termezzo.<br />

Meester-grafi cus<br />

Markante cafébezoekers, dwaze kon<strong>in</strong>gen en buiksprekers bevolken het<br />

fasc<strong>in</strong>erende, wonderschone, maar ook angstaanjagende universum<br />

van meester-grafi cus Jan Mens<strong>in</strong>ga. Bij veel <strong>kunst</strong>liefhebbers is Mens<strong>in</strong>ga<br />

<strong>voor</strong>al bekend om de door hem gemaakte bibliofi ele boeken. Hij<br />

verbeeldde als geen ander het zwaarmoedige en surrealistische werk<br />

van schrijvers als Gogol, Tsjechov, Dylan Thomas, Rimbaud en Bruno<br />

Schulz. Lichter van toon zijn Mens<strong>in</strong>ga’s illustraties bij sprookjes en<br />

zijn verbeeld<strong>in</strong>g van spreekwoorden en gezegden. Het museum toont<br />

vele <strong>voor</strong>beelden van Mens<strong>in</strong>ga’s meesterschap en licht de door hem<br />

gebruikte technieken aan de hand van het werk toe.<br />

Een bijzondere <strong>in</strong>spiratiebron <strong>voor</strong> Mens<strong>in</strong>ga was de klassieke horrorfi<br />

lm Dead of Night (1945), die onder meer het vertaal vertelt van een<br />

gestoorde buikspreker en zijn amorele buikspreekpop. De fi lm en het<br />

verhaal maakten diepe <strong>in</strong>druk op Mens<strong>in</strong>ga. Buiksprekers met hun pop<br />

waren een terugkerend onderwerp <strong>in</strong> zijn werk. In deze etsen en litho’s<br />

toonde Mens<strong>in</strong>ga wat hem bezighield, aantrok en verontrustte. Het resultaat<br />

is gruwelijk mooi.<br />

Zwart vuur<br />

Zwart vuur, de grafi ek van Jan Mens<strong>in</strong>ga (2012, uitgeverij De Weideblik) is<br />

het eerste grote boek over Mens<strong>in</strong>ga’s gedrukte wereld. Kunstpublicist<br />

Gijsbert van der Wal <strong>in</strong>terviewde <strong>voor</strong> Zwart Vuur mensen die Mens<strong>in</strong>ga<br />

gekend hebben: vrienden, oud-leerl<strong>in</strong>gen op de Amsterdamse Rijksakademie<br />

en de academie <strong>in</strong> Tilburg, zijn ex-echtgenote en zijn laatste<br />

vriend<strong>in</strong>. De collage van hun verhalen geeft een levendig beeld van<br />

Mens<strong>in</strong>ga’s persoon en werk. Alle prenten die Mens<strong>in</strong>ga maakte <strong>voor</strong><br />

bibliofi ele uitgaven zijn <strong>in</strong> Zwart vuur gereproduceerd. Van zijn etsen bij<br />

Baudelaire’s Fleurs du Mal (1963) en Gogols Dagboek van een gek (1971)<br />

tot zijn litho’s bij Bruno Schulz’ De Vogels (1981) en zijn kleurenl<strong>in</strong>o’s<br />

en - houtsneden bij Gogols De Neus (1995). Daarnaast is een kle<strong>in</strong>e keuze<br />

uit zijn overige werk opgenomen.<br />

Het boek is te koop <strong>in</strong> de museumw<strong>in</strong>kel van Museum Henriette Polak<br />

<strong>voor</strong> € 35, -.<br />

■ Gegevens tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

Wild & dromerig, het fantastische werk van Jan Mens<strong>in</strong>ga (1924 – 1998)<br />

03-11-2012 t/m 03-02-2013<br />

Museum Henriette Polak, Zaadmarkt 88, 7201 DE Zutphen<br />

Open<strong>in</strong>gstijden<br />

D<strong>in</strong>sdag t/m zondag: 11.00 – 17.00 uur<br />

Check de website, www.museazutphen.nl, <strong>voor</strong> afwijkende open<strong>in</strong>gstijden<br />

i.v.m. de feestdagen, <strong>in</strong>formatie over nevenactiviteiten en het<br />

tijdstip van de gratis <strong>in</strong>looprondleid<strong>in</strong>gen (iedere 1ste zondag van de<br />

maand).


g<br />

r<br />

a f<br />

i<br />

k<br />

rr aa a<br />

borken<br />

Goud- Goud & Zilversmederij Atelier van Hulsen<br />

Open<strong>in</strong>gstijden:<br />

woensdag t/m zaterdag<br />

van 10.00-12.00 &<br />

van 13.00-17.00 uur<br />

Open zondagen:<br />

11 & 18 december<br />

van 13.00-17.00 uur<br />

seriële grafi ek <strong>in</strong><br />

vele technieken<br />

[houtsneden, etsen,<br />

kopergravures, litho’s,<br />

l<strong>in</strong>oleumsneden,<br />

zeefdrukken] foto’s en<br />

<strong>kunst</strong>boeken<br />

börse<br />

0596-573062 te Zeerijp<br />

www.ateliervanhulsen.nl<br />

f<br />

i<br />

vrij entree<br />

k<br />

25<br />

<strong>Nederland</strong>se en Duitse grafi ci, fotografen,<br />

galeriehouders en uitgeverijen tonen u een<br />

zeer gevarieerd aanbod aan.<br />

vrijdag 1 maart 2013<br />

15.00 — 19.30 uur,<br />

17.30 uur: Open<strong>in</strong>g van de grafi ekbeurs<br />

2 en 3 maart 2013<br />

11.00 — 18.00 uur<br />

Stadshalle Vennehof<br />

D-46325 Borken<br />

organisatie: Kreis Borken<br />

www.kreis-borken.de<br />

pag<strong>in</strong>a 26 <strong>kunst</strong>krant november/december 2012<br />

Beelden <strong>in</strong> Gees<br />

Schaapveensweg 16, 7863 TE Gees<br />

De herfstexpositie is geopend op vrijdag,<br />

zaterdag en zondag <strong>in</strong> de periode van<br />

19 oktober tot 26 november 2012, van 12.00<br />

uur tot 17.00 uur. Toegang is gratis.<br />

Wij kijken uit naar uw komst!<br />

www.beelden<strong>in</strong>gees.nl<br />

www.museumdebuitenplaats.nl<br />

3 november 2012 t/m 17 februari 2013<br />

HERFSTEXPOSITIE<br />

Verkenn<strong>in</strong>g van het Portret<br />

BRONS<br />

KERAMIEK<br />

GLAS<br />

HOUT<br />

Kopstukken<br />

Siegfried Woldhek<br />

Evel<strong>in</strong>e van Duyl<br />

Verkenn<strong>in</strong>g van het Portret<br />

SIERADEN<br />

SCHILDERIJEN<br />

FOTOGRAFIE<br />

OBJECTEN<br />

Kopstukken<br />

Museum De Buitenplaats te Eelde


<strong>kunst</strong>krabbels<br />

Aanmelden <strong>voor</strong> Duits-<strong>Nederland</strong>se<br />

grafiekbeurs Borken <strong>in</strong> maart 2013<br />

Elk jaar wordt <strong>in</strong> het eerste weekend<br />

van maart de Borkener Vennehof<br />

getransformeerd <strong>in</strong> een Mekka<br />

<strong>voor</strong> vrienden van de actuele grafische<br />

scene. Bovendien worden er ook foto’s,<br />

catalogi en <strong>kunst</strong>boeken aangeboden.<br />

Organisatoren zijn de Kreis Borken en<br />

de Stad Borken. De volgende Duits-<br />

<strong>Nederland</strong>se grafiekbeurs is van 1 t/m<br />

3 maart 2013 <strong>in</strong> de Stadtshalle Vennehof<br />

<strong>in</strong> Borken.<br />

De wens van de organisatoren is het<br />

om de wederzijdse culturele uitwis-<br />

sel<strong>in</strong>gen met de buurlanden te bevorderen,<br />

maar ook om een overzicht<br />

van de seriële grafiek te geven. Maar<br />

bovenal moet de beurs een forum zijn<br />

<strong>voor</strong> <strong>kunst</strong>enaars, kenners en <strong>kunst</strong>liefhebbers.<br />

Daarnaast natuurlijk, ook een<br />

plaats om te handelen, over het vak te<br />

praten, te kijken en te kopen.<br />

De ongeveer 2500 regelmatige bezoekers<br />

verwachten een breed assortiment<br />

van producten op deze verkoopshow. In<br />

ongeveer zestig kraampjes presenteren<br />

grafische <strong>kunst</strong>enaars, galeriehouders,<br />

fotografen en boekhandelaren uit heel<br />

Duitsland en <strong>Nederland</strong> hun aanbod.<br />

Toegelaten zijn alle technieken van de<br />

seriële grafiek. Voor de kwaliteit en de<br />

diversiteit zorgt een deskundige jury,<br />

die de exposanten <strong>voor</strong> de grafiekbeurs<br />

uitnodigt. S<strong>in</strong>ds enkele jaren presenteren<br />

ook <strong>kunst</strong>- en vakstudenten<br />

van verschillende opleid<strong>in</strong>gen uit Osnabrück,<br />

Bielefeld, Bochum en Enschede<br />

hun grafiek en foto’s.<br />

Aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Uitgenodigd worden <strong>Nederland</strong>se en<br />

Duitse grafici, fotografen, galeriehouders<br />

en uitgevers. Het aanbod beperkt<br />

zich tot: seriële grafiek <strong>in</strong> diverse technieken;<br />

oude grafische <strong>kunst</strong>; <strong>kunst</strong>boeken;<br />

fotografie. Presentatie, advies<br />

aan de kopers en de verkoop wordt aan<br />

de standhouders overgelaten.<br />

Aanmelden <strong>voor</strong> de Grafiekbeurs<br />

Borken is mogelijk tot 30 november<br />

d.m.v. toezend<strong>in</strong>g van visuele documentatie<br />

(cd, foto, catalogi etc.) en<br />

een cv. De selectiecommissie zal vóór<br />

20 december beslissen over deelname.<br />

Voor <strong>voor</strong>waarden en meer <strong>in</strong>formatie:<br />

Kreis Borken, Kulturafdel<strong>in</strong>g, Burloer<br />

Straße 93, D-46325 Borken; www.<br />

kreis-borken.de; mail: kulturamt@kreisborken.de;<br />

tel.: 0049–2861–821350.<br />

Lekker uitwaaien bij galerie Aa<strong>kunst</strong><br />

Van 3 november t/m 22 december<br />

exposeren M<strong>in</strong>ne Onnes, Theo Onnes,<br />

Gerda Onnes, Gelos Michailidis en Chris<br />

Hendriks bij galerie Aa<strong>kunst</strong> <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gen.<br />

De titel van de tentoonstell<strong>in</strong>g is<br />

Lekker uitwaaien.<br />

Chris Hendriks toont op deze expositie<br />

<strong>voor</strong>al nautische objecten,<br />

zoals scheepswrakken, steigers,<br />

vissershutjes e.d. Met een zelfgemaakte<br />

zeilboot belandde hij <strong>in</strong> 1992 <strong>in</strong> Camaret,<br />

een vissersplaats aan de kust van<br />

Bretagne. Daar liggen scheepswrakken<br />

te vergaan. Het blijven stoere getuigen<br />

van de strijd tegen het water en de tijd. Ze vervallen, maar<br />

met een <strong>in</strong>drukwekkend mooi lijnenspel. Dat was zijn <strong>in</strong>spiratiebron<br />

<strong>voor</strong> het maken van bootjes/wrakken <strong>in</strong> keramiek<br />

en brons, gebouwd met repen en strips van klei en was.<br />

Later aangevuld met bronzen steigers en vissershutjes, opgebouwd<br />

uit gespleten hout. Steeds tracht hij de tijd te vangen,<br />

de vergankelijkheid, de kwetsbaarheid. Hendriks maakt ook<br />

mensfiguren en geometrische vormen. Daarnaast verwerkt<br />

hij gebruikt gereedschap en onderdelen <strong>in</strong> zogenaamde folies.<br />

Gerda Onnes werkt vanuit haar directe belev<strong>in</strong>gswereld. Dieren<br />

zijn een terug komend thema <strong>in</strong> haar werk. Op het Gron<strong>in</strong>ger<br />

Hoogeland zijn veel mussen te v<strong>in</strong>den <strong>in</strong> tegenstell<strong>in</strong>g<br />

tot de stad. Hun vrolijke geklets is altijd <strong>in</strong> haar tu<strong>in</strong> te horen.<br />

Gerda v<strong>in</strong>dt dat vertederend en vandaar dat zij dat regelmatig<br />

op haar doeken vastlegt. Ook de kiekendief komt <strong>in</strong><br />

dat gebied <strong>voor</strong>. Een prachtig gezicht zoals de vogel over het<br />

Gron<strong>in</strong>ger land vliegt en regelmatig er boven staat te bidden.<br />

M<strong>in</strong>ne Onnes is zoon van de <strong>voor</strong>al op Schiermonnikoog bekende<br />

veerbootkapite<strong>in</strong> en tevens zeeschilder Klaas Onnes.<br />

Ook M<strong>in</strong>ne Onnes is bezield door de zee. De kracht van zijn<br />

werk ligt <strong>in</strong> de meer abstracte werken, waar<strong>in</strong> hij het letterlijke<br />

zeegezicht loslaat en de natuurelementen <strong>in</strong> de kern van<br />

de beweg<strong>in</strong>g op grote doeken naar voren brengt. Zelf zegt<br />

hij: ‘Mijn werkwijze is een impressionistische weergave van<br />

de zee en het wad, waar<strong>in</strong> ik mijn gevoelens ten opzichte<br />

van de maatschappij en mijn omgev<strong>in</strong>g probeer weer te<br />

geven met de hoop dat de beschouwer er iets van zichzelf <strong>in</strong><br />

terug kan v<strong>in</strong>den.’<br />

Theo Onnes verwierf <strong>voor</strong>al bekendheid door zijn schilderijen<br />

van koeien en geiten. Maar wie meer werk van hem<br />

bekijkt, ontdekt een wereld waar<strong>in</strong> ook ruim plaats is <strong>voor</strong><br />

landschappen en mensen. Het Hoogeland, waar hij woont <strong>in</strong><br />

Eenrum en waar zijn vrouw Ankie galerie Het Raadhuis runt,<br />

is <strong>voor</strong> hem een onuitputtelijke <strong>in</strong>spiratiebron van bij<strong>voor</strong>beeld<br />

licht <strong>in</strong> de sloot, de zon op de rug van een geit, omgeploegd<br />

land, de verteder<strong>in</strong>g van een pasgeboren kalf. Theo<br />

wordt juist geraakt door dit op het eerste oog zo alledaagse<br />

leven om zich heen. Hij vertaalt dit op krachtige wijze <strong>in</strong> zijn<br />

schilderijen en maakt zo zijn verwonder<strong>in</strong>g <strong>voor</strong> ons meer<br />

dan waarneembaar, zelfs voelbaar.<br />

Geïnspireerd door de Hollandse Meesters (Andreas Schelfhout,<br />

Jacob van Ruysdeal en Barend Cornelis Koekoek) schildert<br />

Gelos Michailidis niet alleen de <strong>Nederland</strong>se zee en<br />

du<strong>in</strong>en, maar ook de typisch Hollandse luchten met alle comb<strong>in</strong>aties<br />

van wolken en licht. Gelos heeft een fasc<strong>in</strong>atie <strong>voor</strong><br />

ruimte en licht en het ontstaan van schaduwen<br />

<strong>in</strong> het landschap. Zijn schilderijen zijn<br />

werelden op zich, die de toeschouwer <strong>in</strong><br />

verstill<strong>in</strong>g brengen. Michailidis gaat regelmatig<br />

op ‘wolkenjacht’; <strong>in</strong> het bijzonder <strong>in</strong><br />

de w<strong>in</strong>termaanden leveren de weersomstandigheden<br />

prachtige luchten en wolken<br />

op.<br />

De open<strong>in</strong>g van de expositie <strong>in</strong> galerie<br />

Aa<strong>kunst</strong> is op zaterdag 3 november om<br />

15.00 uur aan de A-weg 47-48 <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gen.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie op www.aa<strong>kunst</strong>.nl<br />

Peter Harskamp <strong>in</strong> Gallery Bell’Arte<br />

<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 27<br />

‘Il grande maestro’ van het paletmes<br />

Gallery Bell’Arte <strong>in</strong> Maastricht presenteert tot het e<strong>in</strong>d van het jaar schilderijen en<br />

beelden van ‘Il grande maestro’ van het paletmes: Peter Harskamp.<br />

Harskamp schildert (naast stillevens) personages – figuren <strong>in</strong> hun dagelijkse doen en<br />

laten: enkel<strong>in</strong>gen, man of vrouw, al dan niet omgeven door dieren, <strong>voor</strong>al katten of uilen.<br />

Hij doet dit <strong>in</strong> een gestileerd realisme, waarbij de figuren en hun omgev<strong>in</strong>g erg contemplatief<br />

overkomen en uitgezuiverd zijn van bijkomstigheden. Het geheel straalt schoonheid,<br />

evenwicht, stilte en verteder<strong>in</strong>g uit.<br />

In tegenstell<strong>in</strong>g tot deze tijd vormen ze een bron van rust. Zijn <strong>kunst</strong>werken laten ons<br />

mensen en dieren zien die vervormd lijken en haast geometrische contouren vertonen.<br />

Deze relatieve abstractie leidt evenwel niet tot een statische vormgev<strong>in</strong>g. De dynamiek<br />

blijft overe<strong>in</strong>d en de figuren tonen zich als vleesgeworden archetypen.<br />

De expositie duurt t/m 26 december. Gallery Bell’Arte aan de Jekerweg 51 is dagelijks<br />

geopend, behalve op maandag. Zie <strong>voor</strong> meer <strong>in</strong>formatie www.gallerybell-arte.com<br />

Galerie Van Strien <strong>in</strong> Nieuw Amsterdam<br />

Vrouwen en mensjes<br />

Vijf vrouwen bepalen het beeld bij galerie Van Strien deze herfst. Drie schilders - Francis<br />

Kilian, Anja Jager, Hester Schroor - en twee keramisten – T<strong>in</strong>eke van Gils, Lies van<br />

Vlijmen. Tot en met de kerst.<br />

In haar recente werk gaat Francis Kilian te rade bij de Renaissanceschilders. In Het Huwelijk<br />

(naar Petrus Christus) vergroot ze een detail op een doek van 100x280 cm. Haar visie<br />

op Anna von Kleve (naar Holbe<strong>in</strong>) laat de oorspronkelijke compositie m<strong>in</strong> of meer <strong>in</strong>tact.<br />

Francis ziet de oude meesters als ‘wegwijzers <strong>voor</strong> haar eigen zoektocht’ . Ze vertelt de<br />

oude verhalen na, met krachtige penseelstreken en paletmes, <strong>in</strong> gloedvolle, rijke kleuren.<br />

Ook Anja Jager heeft iets met de Renaissance. Maar hier gaat het om ragfijn geschilderde<br />

fantasieportretten met de techniek van de oude meesters met eitempera <strong>in</strong> e<strong>in</strong>deloos veel<br />

dunne laagjes. Met een portret van Marc-Marie Huijbregts won Anja <strong>in</strong> 2010 een aflever<strong>in</strong>g<br />

van het tv-programma Sterren op het doek. ‘Het portret koos mij’ zei Marc- Marie ter<br />

verantwoord<strong>in</strong>g van zijn keuze, ‘niet andersom’. S<strong>in</strong>ds kort waagt Anja zich ook aan de<br />

olieverf <strong>voor</strong> haar vrouwenportretten.<br />

De karikaturale portretten van Hester Schroor roepen uiteenlopende reacties op. Ze zijn niet<br />

mooi, haar figuren, ze hebben soms iets angstaanjagends, meelijwekkends, of op zijn m<strong>in</strong>st<br />

iets geks wat dan vaak ook weer bijna, of zelfs voluit grappig kan zijn. Met Hester kijk je als<br />

het ware door mensen heen en dan zie je de angsten, de onzekerheden, de vormen van<br />

gekte of geheime verlangens die normaal gesproken achter maskers - moeizaam - verborgen<br />

gehouden worden. Ze werkt <strong>in</strong> eitempera met uiterst fijne penselen van marterhaar,<br />

en bladgoud. Het boek Hester Schroor Vertekend van Harry Tupan, conservator van het Drents<br />

Museum, laat de kwaliteit van dit werk overtuigend zien.<br />

Mensen en mensjes <strong>in</strong> grappige situaties. Dat is het keramische werk van Lies van Vlijmen.<br />

Zoals dat mannetje met hoge<br />

hoed, staande <strong>in</strong> een bootje,<br />

torst een grote vis op zijn rechterschouder.<br />

Tevreden met de<br />

vangst? Wie zal het zeggen…<br />

T<strong>in</strong>eke van Gils verdiende haar<br />

sporen <strong>in</strong> keramiekland. In 2008<br />

nam ze deel aan een theepottententoonstell<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> Sjanghai.<br />

Reden genoeg om eens een<br />

collectie theepotten naar Nieuw<br />

Amsterdam te halen. Uw bezoek<br />

geeft m<strong>in</strong>stens recht op een kopje<br />

thee uit zo’n mooie blauwwitte<br />

Ch<strong>in</strong>ese pot.<br />

Tentoonstell<strong>in</strong>g: 28 oktober - 26<br />

december, bij galerie Van Strien,<br />

<strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong> en vormgev<strong>in</strong>g,<br />

Vaart nz 176 <strong>in</strong> Nieuw Amsterdam.<br />

Open vr-zo 13-17.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie:<br />

www.galerievanstrien.nl


Krützmann Lijsten is uw groothandel <strong>in</strong><br />

schilderijlijsten <strong>voor</strong> de Kunsthandel en Lijstenmakers<br />

branche. Naast het beleveren van<br />

onze klanten met onze lijsten en glas kunt u<br />

ook bij ons terecht <strong>voor</strong> het opspannen van<br />

doeken of het verzorgen van complete <strong>in</strong>lijst<strong>in</strong>gen<br />

tot het hoogste conserverende niveau.<br />

Wij zijn zeer kritisch op onze collectie en leveranciers<br />

en constant op zoek naar <strong>in</strong> onze<br />

collectie passende nieuwe modellen.<br />

Wij hebben een verrassende collectie van<br />

Di Duria Design, handgekleurde / vergulde<br />

lijsten alsmede kle<strong>in</strong> meubelen uit eigen atelier.<br />

Maar ook hebben we een grote collectie over<br />

de hoek gekleurde Italiaanse lijsten.<br />

Onder het motto: “Wij willen niet groot,<br />

maar speciaal en exclusief zijn”, hebben wij<br />

onze collectie lijsten samengesteld. De collectie<br />

is overwegend klassiek en van een hoog<br />

afwerk<strong>in</strong>gsniveau van Bologni Arreda, Cavalli<br />

& Poli, Salvadori en vele anderen.<br />

Vanuit ons magazijn <strong>in</strong> Castricum leveren we<br />

rechtstreeks b<strong>in</strong>nen 48 uur <strong>in</strong> de Benelux,<br />

Duitsland en Engeland. Wij leveren zowel lijsten<br />

op verstekservice, aan de meter of gemonteerde<br />

lijsten.<br />

Wie zijn wij?<br />

Krützmann Lijsten is ontstaan <strong>in</strong> 2001 vanuit<br />

de gerenommeerde lijstenmakerij <strong>in</strong> Amsterdam.<br />

Door de grootschalige <strong>in</strong>koop en de<br />

grote <strong>voor</strong>raad lijsten konden ook andere lijstenmakerijen<br />

vanuit deze <strong>voor</strong>raad bediend<br />

worden.<br />

Door de overname <strong>in</strong> 2004 door Erik van Duuren<br />

is deze activiteit verder uitgebouwd om<br />

uite<strong>in</strong>delijk als zelfstandige groothandel <strong>in</strong><br />

2007 vanuit Castricum verder te opereren.<br />

<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 28<br />

Krützmann Lijsten<br />

Ons adres is: Gasstraat 15 1901 NA Castricum met<br />

voldoende parkeergelegenheid op eigen terre<strong>in</strong>.<br />

Tel. 0251-650633 • Fax. 0251-652259<br />

Email: <strong>in</strong>fo@krutzmannlijsten.nl<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie zie onze<br />

website www.krutzmannlijsten.nl<br />

of volg ons op facebook


<strong>kunst</strong>krabbels<br />

Vlaamse <strong>kunst</strong> <strong>in</strong> Galerie Moeëjen Daag<br />

Het Spaanse landschap <strong>in</strong> Tegelen<br />

De mooie, zeer verzorgde en <strong>in</strong>spirerende ruimte van Galerie Moeëjen<br />

Daag vormt t/m 14 november het decor <strong>voor</strong> de werken van Marleen<br />

Pauwels en Kris Heyse. Zij zijn twee Vlaamse <strong>kunst</strong>enaars die zich <strong>in</strong><br />

2001 vestigden <strong>in</strong> het Spaanse Catalonië en na jaren rondreizen hun ‘plek’<br />

vonden <strong>in</strong> de Zuid-Spaanse prov<strong>in</strong>cie Cadiz.<br />

Pauwels experimenteerde aanvankelijk met grafische technieken en collages,<br />

resulterend <strong>in</strong> abstracte composities. Gaandeweg <strong>in</strong>tegreerde zij figuren <strong>in</strong><br />

haar werk en via haar schildertechniek liet Pauwels de strakke composities<br />

evolueren tot verweerde en afbladderende decors als sett<strong>in</strong>g <strong>voor</strong> deze figuren,<br />

die transparant en fragiel ogen maar toch evengoed <strong>in</strong> krachtige, heldere<br />

en trefzekere lijnen werden neergezet.<br />

De naakte mens <strong>in</strong> een kale omgev<strong>in</strong>g, wars van attributen en anekdotes,<br />

met als enig gezelschap: sporen van een verleden en fragmenten van teksten,<br />

verborgen <strong>in</strong> onderliggende lagen. Fragmenten die af en toe zichtbaar<br />

worden als zonlicht door een wolkendek, soms ook nadrukkelijker aanwezig<br />

Eerste grote overzicht van Lewis H<strong>in</strong>e <strong>in</strong> Rotterdam<br />

Fotograferen <strong>voor</strong> verander<strong>in</strong>g<br />

Het <strong>Nederland</strong>s Fotomuseum <strong>in</strong> Rotterdam presenteert tot en met<br />

6 januari de eerste grote overzichtstentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong><br />

van de beroemde Amerikaanse fotograaf Lewis H<strong>in</strong>e. Hij was een<br />

gepassioneerd fotograaf die met zijn foto’s het leven van mensen wilde<br />

verbeteren. Zijn foto’s van immigranten op Ellis Island, k<strong>in</strong>derarbeid en arbeiders<br />

die hoog boven New York aan het Empire State Build<strong>in</strong>g werkten,<br />

behoren tot de fotografische iconen van de 20ste eeuw.<br />

De <strong>in</strong>ternationaal reizende tentoonstell<strong>in</strong>g omvat ruim 200 foto’s en documenten,<br />

veelal <strong>in</strong> orig<strong>in</strong>ele staat en afkomstig uit de collectie van het<br />

George Eastman House <strong>in</strong> Rochester. Met trots toont het <strong>Nederland</strong>s Fotomuseum<br />

deze tentoonstell<strong>in</strong>g die past b<strong>in</strong>nen het streven om aandacht<br />

te besteden aan de canon van de <strong>in</strong>ternationale documentaire fotografie.<br />

Actueel<br />

Lewis W. H<strong>in</strong>e (1874-1940) behoort tot de fameuze fotografen als Joel Meyerowitz,<br />

Robert Frank, Robert Capa, Eugène Atget, waaraan het <strong>Nederland</strong>s<br />

Fotomuseum <strong>in</strong>drukwekkende tentoonstell<strong>in</strong>gen heeft gewijd. H<strong>in</strong>e staat bekend<br />

als de 20ste-eeuwse pionier van de sociaal-documentaire fotografie.<br />

Typerend <strong>voor</strong> H<strong>in</strong>e is dat hij sterk geloofde <strong>in</strong> de overtuig<strong>in</strong>gskracht van de<br />

fotografie. Gewapend met zware camera vocht hij <strong>voor</strong> sociale rechtvaardigheid.<br />

Hij reisde <strong>voor</strong> de National Child Labor Committee meer dan 75 duizend<br />

kilometer door de Verenigde Staten om k<strong>in</strong>deren te fotograferen die werkten<br />

<strong>in</strong> de landbouw, mijnen, fabrieken, naaiateliers en op straat. Mede door zijn<br />

foto’s werd k<strong>in</strong>derarbeid daadwerkelijk aangepakt. De thema’s <strong>in</strong> het werk<br />

van H<strong>in</strong>e: k<strong>in</strong>derarbeid, situaties van menselijke onwaardigheid en de kwetsbaarheid<br />

van immigranten en vluchtel<strong>in</strong>gen zijn nog steeds actueel. Ondanks<br />

zijn huidige bekendheid, vroege successen en het feit dat veel overheids<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen<br />

zijn foto’s gebruikten, stierf hij <strong>in</strong> 1940 <strong>in</strong> totale armoede.<br />

zijn. Teksten die bepalend zijn geweest <strong>voor</strong> het tot stand komen van deze<br />

schilderijen, verstilde en krachtige beelden die existentiële vragen oproepen.<br />

De huid van Pauwels’ schilderijen is letterlijk en figuurlijk ‘doorleefd’ als<br />

gevolg van langdurige en <strong>in</strong>tensieve bewerk<strong>in</strong>gen, van het steeds opnieuw<br />

aanbrengen van lagen papier, zand en verf, afgescheurd en weggeschuurd.<br />

Diezelfde gelaagdheid en werkwijze kenmerkt ook het werk van Kris Heyse.<br />

De schilderijen van beide <strong>kunst</strong>enaars zijn letterlijk ‘beelden’, ontstaan uit<br />

bouwlagen. Heyse gebruikt lagen van zand en aarde <strong>in</strong> verschillende kleuren,<br />

afkomstig uit diverse gebieden <strong>in</strong> Spanje en soms vermengd met marmerpoeder.<br />

Het zand wordt verlijmd en, na drog<strong>in</strong>g, opgeschuurd. Bij de afwerk<strong>in</strong>g<br />

wordt het poeder gebruikt, dat overbleef na het schuren, samen met houtskool<br />

en pastelkrijt.<br />

Heyse v<strong>in</strong>dt <strong>in</strong>spiratie <strong>in</strong> het Spaanse landschap en is <strong>voor</strong>al geïntrigeerd door<br />

één van de meest boeiende aspecten van het schilderen, namelijk het verdwijnen<br />

<strong>in</strong> het verschijnen en omgekeerd: wat je zichtbaar maakt, is tegelijk<br />

het onzichtbaar maken van iets anders. De zichtbaarheid van het één impliceert<br />

de onzichtbaarheid van het ander…<br />

Het werk van Heyse, telkens <strong>in</strong>gekaderd <strong>in</strong> de meest natuur-vreemde vorm,<br />

namelijk het vierkant, is als het ware het herscheppen van het geologische<br />

landschap. Zijn artistieke zoektocht beg<strong>in</strong>t <strong>in</strong> het Spaanse landschap. In eerste<br />

<strong>in</strong>stantie is hij als het ware land art-<strong>kunst</strong>enaar, die het landschap z<strong>in</strong>tuiglijk<br />

op hem laat <strong>in</strong>werken.<br />

Velen ervaren het werk van Pauwels als triest (wat het volgens haar helemaal<br />

niet is!). Misschien kunnen deze mensen geholpen worden met volgende<br />

bemerk<strong>in</strong>g van Immanuel Kant: ‘Een <strong>kunst</strong>werk is niet de <strong>voor</strong>stell<strong>in</strong>g van iets<br />

moois, maar de mooie <strong>voor</strong>stell<strong>in</strong>g van iets.’<br />

Naast deze expositie worden doorlopend de beelden en wandobjecten geëxposeerd<br />

van Sjaak Smetsers <strong>in</strong> zijn thuisbasis galerie Moeëjen Daag. Adres:<br />

Grotestraat 61a, Tegelen. Open: vr/za 12-17 of op afspr.: 077-3747510.<br />

Zie ook www.moeejendaag.nl<br />

Empire State Build<strong>in</strong>g en Build<strong>in</strong>g the Rotterdam<br />

In 1932 publiceerde Lewis H<strong>in</strong>e het bekende fotoboek Men at Work over<br />

de bouw van het Empire State Build<strong>in</strong>g. Vanuit de meest gewaagde plekken<br />

maakte hij de foto’s van het 381 meter hoge gebouw en toonde hij<br />

de kracht van de mens. De hoge gebouwen op de Wilhem<strong>in</strong>apier zijn<br />

al jaren beeldbepalend <strong>voor</strong> de skyl<strong>in</strong>e van Rotterdam, zoals het Empire<br />

State Build<strong>in</strong>g dat was <strong>voor</strong> New York rond 1930. De Wilhelm<strong>in</strong>apier is vol<br />

<strong>in</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g.<br />

In 2013–2014 wordt De Rotterdam opgeleverd, ontworpen door OMA van<br />

Rem Koolhaas. De Rotterdamse fotograaf Ruud Sies volgt al vier jaar lang<br />

de totstandkom<strong>in</strong>g van het grootste gebouw van <strong>Nederland</strong>. Het project<br />

Build<strong>in</strong>g the Rotterdam – a work <strong>in</strong> progress is geïnspireerd op het werk van<br />

Lewis H<strong>in</strong>e en legt de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g met de Wilhelm<strong>in</strong>apier als historische<br />

plek. Voor het <strong>Nederland</strong>s Fotomuseum een reden om een deel van dit<br />

project op te nemen <strong>in</strong> de tentoonstell<strong>in</strong>g van Lewis H<strong>in</strong>e.<br />

Tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

De expositie is met 170 v<strong>in</strong>tage foto’s uit de periode 1903 tot en met<br />

1937 en 42 documenten het eerste uitgebreide en goed gedocumenteerde<br />

overzicht <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong> en zelfs <strong>in</strong> Europa. H<strong>in</strong>e’s gehele oeuvre is te zien,<br />

vanaf zijn vroegste portretten van immigranten op Ellis Island tot aan zijn<br />

werk <strong>in</strong> Europa na de Eerste Wereldoorlog. Bij de tentoonstell<strong>in</strong>g verschijnt<br />

een publicatie met reproducties van foto’s en documenten, <strong>in</strong>clusief een<br />

volledige repr<strong>in</strong>t van Men at Work uit 1932, het enige boek dat H<strong>in</strong>e tijdens<br />

zijn leven produceerde. Het <strong>Nederland</strong>s Fotomuseum aan de Wilhelm<strong>in</strong>akade<br />

332 <strong>in</strong> Rotterdam is dagelijks geopend, behalve op maandag.<br />

<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 29<br />

KNSTBKN<br />

Erotique Rod<strong>in</strong><br />

De Franse beeldhouwer<br />

August Rod<strong>in</strong> was<br />

zijn tijd ver <strong>voor</strong>uit<br />

toen hij als eerste<br />

naar bewegend model<br />

tekende. Hij legde ze<br />

met grote snelheid vast,<br />

hun beweg<strong>in</strong>g volgend.<br />

Rod<strong>in</strong> zelf noemde<br />

ze dess<strong>in</strong>s <strong>in</strong>stantanés<br />

(vluchtige teken<strong>in</strong>gen).<br />

Op zeer <strong>in</strong>tieme wijze<br />

maken geven deze schetsen een <strong>in</strong>kijkje <strong>in</strong><br />

Rod<strong>in</strong>s creatieve proces. Zijn passie <strong>voor</strong> het<br />

vrouwelijk naakt, de vrouwelijke seksualiteit<br />

en de menselijke emotie en beweg<strong>in</strong>g wordt<br />

onder de loep genomen <strong>in</strong> het boek Erotique<br />

Rod<strong>in</strong> (Wbooks, € 27,95). In enkele heldere<br />

essays krijgen de teken<strong>in</strong>gen een plek <strong>in</strong><br />

het leven en werk van Rod<strong>in</strong>. Het boek sluit<br />

aan op de gelijknamige tentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

het S<strong>in</strong>ger Museum Laren. Daar zijn t/m 13<br />

januari tientallen teken<strong>in</strong>gen uit het Parijs<br />

Musée Rod<strong>in</strong> <strong>voor</strong> het eerst <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong> te<br />

zien en komt ook de <strong>in</strong>vloed op het werk van<br />

modernisten als Klimt en Schiele aan bod.<br />

Ben van Voorn<br />

Nostalgie en eigenz<strong>in</strong>nigheid. Deze begrippen<br />

kenmerken het werk van Ben van Voorn (1927-<br />

2004). Dochter Saskia van Voorn schreef samen<br />

met <strong>kunst</strong>enaars als Rob<strong>in</strong> d’Arcy Schillock en<br />

Aafke Steenhuis een<br />

rijk geïllustreerd boek<br />

Nostalgie en eigenz<strong>in</strong>nigheid kenmerken het<br />

werk van Ben van Voorn. Een romantisch verlangen<br />

naar de schoonheid van het oude Drentse landschap, naar<br />

het mooie <strong>in</strong> de natuur, naar de vrijheid van de vagebond<br />

die kan gaan en staan waar hij maar wil. over Heimwee het naar het eenvoudige landleven leven en bezorgdheid en werk<br />

over de maatschappelijke ontwikkel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong><br />

sterkten hem <strong>in</strong> zijn opvatt<strong>in</strong>g dat wat <strong>in</strong> het landschap de<br />

moeite waard was, door moderniser<strong>in</strong>g stond te verdwijnen.<br />

Zijn oeuvre omvat dromerige aquarellen, verstilde stillevens<br />

en vlot gepenseelde landschappen <strong>in</strong> olieverf, surre- van alistische de ‘andere werelden’ die Drentse <strong>in</strong> zijn hoofd rondspookten, <strong>kunst</strong>e-<br />

maar ook bijtende spotprenten die de omgang van mensen<br />

met de natuur hekelden.<br />

Ben van Voorn werkte vanaf 1947 <strong>voor</strong> de Toonder<br />

Studio’s <strong>in</strong> Amsterdam als illustrator. Eerst enkele<br />

jaren <strong>in</strong> vaste dienst, later als freelancer. Zo tekende hij o.a. naar, tot e<strong>in</strong>d 1969 de Ben achtergronden <strong>voor</strong> de bekende Bommel- van Voorn –<br />

strip. Daarna besloot hij, tot verdriet van Marten Toonder,<br />

met dit illustratiewerk te stoppen. Toonder accepteerde Van<br />

Voorns overweg<strong>in</strong>g dat hij meer tijd vrij wilde maken <strong>voor</strong><br />

zijn eigen <strong>kunst</strong>enaarschap. Als reactie op Van Voorns besliss<strong>in</strong>g<br />

schrijft Toonder: “Het ‘opladen van de accu’ is een notities goed en moedig plan, waar van ik veel waarder<strong>in</strong>g <strong>voor</strong> heb. een veelzijdig<br />

Voor Tom Poes is het natuurlijk sneu. Maar ik zal het zien<br />

te redden. Er zijn vele tekenaars, maar er is maar één Ben<br />

van Voorn.”<br />

Beg<strong>in</strong> jaren ‘80 wist Marten Toonder hem opnieuw te strikken,<br />

nu als achtergrondschilder <strong>voor</strong> de Bommelfilm van<br />

Rob Houwer, waar<strong>voor</strong> Van Voorn schitterende aquarellen <strong>kunst</strong>enaar (Philippe<br />

maakte van soms wel zes meter lang. Deze prestatie zorgde<br />

<strong>voor</strong> een <strong>in</strong>ternationale reputatie <strong>in</strong> de tekenfilm<strong>in</strong>dustrie.<br />

Van de Gaumont Studio’s <strong>in</strong> Parijs kwamen opdrachten<br />

Notities van een<br />

b<strong>in</strong>nen <strong>voor</strong> een tweetal Asterix films, die een groot succes<br />

werden. Er kwamen meer aanbied<strong>in</strong>gen uit Parijs en ook<br />

veelzijdig <strong>kunst</strong>enaar<br />

uit Canada. Maar na een paar films hield Ben de boot af. Hij Boucher, vond zijn eigen vrijheid belangrijker. € 29,50). Hij<br />

In zijn stille atelier <strong>in</strong> Yde experimenteerde hij<br />

met allerlei technieken; hield samen met <strong>kunst</strong>enaar<br />

en vriend Jan Schroot 30 jaar lang een dagboek bij, geïllustreerd<br />

met vele vaak humoristische penteken<strong>in</strong>gen en pag<strong>in</strong>agrote<br />

aquarellen. Hij schilderde landschappen en stil- begon als illustrator<br />

levens <strong>in</strong> olieverf en aquarel, en <strong>in</strong> zijn keramiekwerkplaats<br />

ontstonden opmerkelijke series tegeltjes met Picasso-achtige<br />

illustraties, die later hun weg vonden naar prachtige<br />

keramische borden. In dit boek is zijn veelomvattende en<br />

<strong>in</strong>teressante oeuvre samengebracht en is zijn leven en zijn<br />

liefde <strong>voor</strong> de <strong>kunst</strong> <strong>in</strong>zichtelijk beschreven door verschil- <strong>voor</strong> lende auteurs. de Toonder Stu- BEN VAN VOORN<br />

ISBN 97890 70462 00 0<br />

9 7 8 9 0 7 0 4 6 2 0 0 0<br />

dio’s. Toen hij later de<br />

achtergronden tekende<br />

<strong>voor</strong> de Bommelfilm van Rob Houwer, werd hij<br />

een wereldwijd veel gevraagd tekenaar <strong>voor</strong><br />

animaties. Maar liever maakte hij zijn eigen<br />

werk: dromerige aquarellen, verstilde stillevens,<br />

vlot geschilderde landschappen en surrealistische,<br />

andere werelden. Doordat ook op<br />

zijn getekende dagboeken wordt <strong>in</strong>gegaan en<br />

verschillende collega<strong>kunst</strong>enaars een eigen<br />

her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g aan Van Voorn aan het verhaal<br />

toevoegden, is het een <strong>in</strong>tieme en persoonlijke<br />

publicatie geworden. Pictura <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gen<br />

toont t/m 9 december een overzicht van zijn<br />

veelzijdige werk. Ook <strong>in</strong> het gemeentehuis<br />

<strong>in</strong> Vries (Dr.) is een presentatie over Ben van<br />

Voorn <strong>in</strong>gericht.<br />

KunstKrant<br />

BEN VAN VOORN<br />

Notities van een veelzijdig <strong>kunst</strong>enaar BOUCHER<br />

Oproep<br />

Kunstredacteurs<br />

<strong>in</strong> Zuid- en West-nederland<br />

De KunstKrant zoekt schrijvers met een<br />

<strong>kunst</strong>historische achtergrond en/of ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

de <strong>kunst</strong>journalistiek om vanuit de eigen regio<br />

over tentoonstell<strong>in</strong>gen te berichten.<br />

Reacties met cv en enkele publicaties naar:<br />

KunstKrant, postbus 494, 9700 aL, gron<strong>in</strong>gen<br />

of redactie@<strong>kunst</strong>krant.com<br />

<strong>in</strong>licht<strong>in</strong>gen: illand pietersma (hoofdredactie),<br />

06-18535018.<br />

KunstKrant


Schilderen , beeldhouwen of tekenen op de Wackers Academie<br />

Het uitgangspunt van de particuliere opleid<strong>in</strong>g is dat studenten eerst<br />

leren tekenen en daarna de schilder<strong>kunst</strong> onder de knie leren krijgen.<br />

Een oude methode die haar vruchten afwerpt.<br />

Er hangt een persoonlijke en betrokken sfeer <strong>in</strong> het academiegebouw<br />

<strong>in</strong> Amsterdam. Studenten komen van he<strong>in</strong>de en verre en variëren <strong>in</strong><br />

de leeftijd van achttien tot zeventig jaar. Zij hebben er wat <strong>voor</strong> over<br />

om les te krijgen van gedreven en professionele <strong>kunst</strong>enaars als Sam<br />

Drukker, Luk van Driessche, Maarten Welbergen, Jim Harris, Irma<br />

Braat en Robert Vorstman. En dat is niet <strong>voor</strong> niets, de lessen zijn<br />

van hoge kwaliteit en toegankelijk <strong>voor</strong> mensen van ieder niveau.<br />

Eerst leren tekenen<br />

Eens werd tegen Michelangelo gezegd: “Gij moet eerst kunnen tekenen<br />

en het materiaal beheersen, wilt gij zelfs een stuk marmer<br />

kunnen beoordelen”. En dat is precies waar ook de klassieke en fi guratieve<br />

Wackers Academie anno 2012 <strong>in</strong> gelooft. Dat docenten veel<br />

hameren op aspecten als vorm, plaats<strong>in</strong>g, verhoud<strong>in</strong>g en compositie,<br />

blijkt als een leraar over de schouders van de student meekijkt bij<br />

een les modeltekenen: “Hoeveel hoofden passen er <strong>in</strong> het hele lichaam?”<br />

her<strong>in</strong>nert hij de student. Met een bre<strong>in</strong>aald meet de student<br />

nog eens na. Hij telt en merkt dan dat de verhoud<strong>in</strong>gen niet correct<br />

zijn en veegt het houtskool van zijn papier. De student knikt en gaat<br />

ijverig aan de slag: er valt nog heel wat te leren.<br />

Voor ieder wat wils<br />

De Wackers Academie biedt <strong>voor</strong> ieder wat wils. Er is een avond en<br />

weekend opleid<strong>in</strong>g, wackers basics, met een studiebelast<strong>in</strong>g van zes<br />

uur per week. Voor wie meer wil is er de deeltijdopleid<strong>in</strong>g, (twee en<br />

een halve dag per week les krijgen). Voor wie wat m<strong>in</strong>der wil is er<br />

een gevarieerd scala aan cursussen,. Voor de gevorderden worden er<br />

gespecialiseerde Master Classes georganiseerd.<br />

Plastic poppen en metalen kaasschaven<br />

Van het natekenen van een sleutelbos met Oost-Indische <strong>in</strong>kt, tot<br />

het naar waarnem<strong>in</strong>g overnemen van opeengestapelde stoelen en<br />

krukken, het is slechts een greep uit het gevarieerde lesaanbod. Met<br />

de olieverf nog vers op de doeken, maakt een groepje studenten<br />

een rondje door de ateliers en bespreken zij het werk van hun collega’s.<br />

Speelgoed, potten en pannen, vazen en andere <strong>voor</strong>werpen<br />

staan <strong>in</strong> de kasten van de ateliers. Spullen waarvan je <strong>in</strong> de eerste<br />

<strong>in</strong>stantie zou denken dat het niet <strong>in</strong> een atelier thuis hoort. Maar als<br />

je goed kijkt naar de werken van de leerl<strong>in</strong>gen, komen de plastic<br />

pop, marmeren vaas en metalen kaasschaaf terug <strong>in</strong> de geschilderde<br />

stillevens die op de vensterbanken staan te drogen. Op de woensdagochtend<br />

begeven eerste- en tweedejaarsstudenten zich naar het<br />

Vondelpark, de dierentu<strong>in</strong> of de bibliotheek <strong>voor</strong> het maken van<br />

buitenstudies. Met vaak geïnteresseerde omstanders om zich heen,<br />

leren zij snel impressies vast te leggen en deze eventueel later <strong>in</strong> het<br />

atelier uit te werken.<br />

Nieuw talent<br />

Walter Bosman, Silvia Copray, G<strong>in</strong>eke Zikken, Paul Smulders,<br />

Bairbre Duggan, Kayo Temel en Lies Jonkers: allemaal namen van<br />

oud-studenten waarvan het werk regelmatig terug te v<strong>in</strong>den is <strong>in</strong> galeries,<br />

tentoonstell<strong>in</strong>gen of beurzen. De academie is daar trots op en<br />

levert ieder jaar weer studenten af die hun weg naar succes v<strong>in</strong>den<br />

Website: www.wackersacademie.nl<br />

Een Giclée <strong>voor</strong> een nieuwe abonnee!<br />

A b o n n e m e n t KunstKrant<br />

Ja, Ja, ik ik wil wil op op de de hoogte blijven van van de de <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong> <strong>kunst</strong> <strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong>. Noordoost-<strong>Nederland</strong>. Ik v<strong>in</strong>d het gemakkelijk Ik v<strong>in</strong>d hetom<br />

gemakkelijk om de Kunst Krant thuis bezorgd te krijgen. Voor €18,- (verzend- en adm<strong>in</strong>i stratie -<br />

de KunstKrant thuis bezorgd te krijgen. Voor € 18,- (verzend- en adm<strong>in</strong>istratiekosten) krijg ik de<br />

kosten) krijg ik de eerste 6 nummers thuisgestuurd. Zonder opzegg<strong>in</strong>g wordt het abonnement<br />

eerste<br />

automatisch<br />

6 nummers<br />

verlengd.<br />

thuisgestuurd. Zonder opzegg<strong>in</strong>g wordt het abonnement automatisch verlengd.<br />

naam<br />

adres<br />

Molene<strong>in</strong>d NZ 22<br />

postcode<br />

DE KUNST...<br />

IN UITLEEN<br />

● 9203 ZP Drachten ● telefoon 0512 - 51 32 23 ● www.<strong>kunst</strong>uitleen-veenstra.nl<br />

Word nu abonnee van de<br />

KunstKrant en maak kans op<br />

een <strong>in</strong>gelijste giclée van Re<strong>in</strong><br />

Pol. Deze giclée wordt verloot<br />

onder de nieuwe abonnees<br />

die zich <strong>in</strong> november en<br />

december 2012 aanmelden.<br />

In het volgende nummer<br />

wordt de w<strong>in</strong>naar bekend<br />

gemaakt.<br />

Deze Giclée is beschikbaar gesteld<br />

door Art Revisited.<br />

Voor Giclée Dealers zie:<br />

www.artrevisited.com<br />

woonplaats<br />

Hierbij machtig ik de abonnementenservice van de Kunst Krant om €18,- af te schrijven van<br />

mijn bank-/giroreken<strong>in</strong>g<br />

bank-/gironummer<br />

t.n.v.<br />

plaats<br />

datum handteken<strong>in</strong>g<br />

Deze bon <strong>in</strong>vullen en <strong>in</strong> een voldoende gefrankeerde envelop opsturen naar:<br />

Abonnementenservice KunstKrant — Postbus 7 — 9780 AA Bedum<br />

Of mail naar <strong>in</strong>fo@<strong>kunst</strong>krant.com • www.<strong>kunst</strong>krant.com<br />

pag<strong>in</strong>a 30 <strong>kunst</strong>krant november/december 2012<br />

Pr<strong>in</strong>tDruk.nl<br />

•Flyers<br />

• Uitnodig<strong>in</strong>gen<br />

• Programma's<br />

• Brochures<br />

• Posters<br />

• Entreebewijzen<br />

Voor tentoonstell<strong>in</strong>gen, activiteiten<br />

en evenementen<br />

Voordelige comb<strong>in</strong>atiemogelijkheden<br />

van yers, posters e.d.; vraag <strong>in</strong>formatie<br />

Schilderijen en grafi ek van Gerda Elfr<strong>in</strong>g<br />

Wisselende exposities met keramiek, brons etc.<br />

Oeverstraat 9, 3961 AM • Wijk bij Duurstede, • www.elfr<strong>in</strong>g-art.nl<br />

open<strong>in</strong>gstijden: zaterdag en zondag van 13.30 u tot 17.00 u.


<strong>kunst</strong>krabbels<br />

Elf Britse <strong>kunst</strong>enaars bij Grimm Gallery Amsterdam<br />

Recent British Pa<strong>in</strong>t<strong>in</strong>g: een selectie<br />

Recent British Pa<strong>in</strong>t<strong>in</strong>g is een tentoonstell<strong>in</strong>g van en over schilder<strong>kunst</strong>, samengesteld<br />

door curator Tom Morton. De titel is een verwijz<strong>in</strong>g naar de<br />

‘reizende groepstentoonstell<strong>in</strong>gen’ uit het e<strong>in</strong>d van de jaren ’70 en beg<strong>in</strong><br />

jaren ’80, toen Engelse overheids<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen zich beijverden om Engelse <strong>kunst</strong><br />

<strong>in</strong> het buitenland te tonen en te promoten. Conform de tijdgeest getuigden deze<br />

tentoonstell<strong>in</strong>gen van aversie tegen de cultuur en samenlev<strong>in</strong>g, waarb<strong>in</strong>nen zij<br />

zich verstrikt geraakt voelden.<br />

Recent British Pa<strong>in</strong>t<strong>in</strong>g, een vervolg op de tentoonstell<strong>in</strong>g Recent British Sculpture<br />

die Morton <strong>in</strong> 2010 <strong>voor</strong> Grimm Gallery samenstelde, is geen overzichtstentoonstell<strong>in</strong>g.<br />

Het is een selectie van 11 <strong>kunst</strong>enaars die tussen 1930 en 1980 zijn<br />

geboren en die ieder <strong>voor</strong> zich een unieke positie <strong>in</strong>nemen <strong>in</strong> de hedendaagse<br />

schilder<strong>kunst</strong>.<br />

“Recent British Pa<strong>in</strong>t<strong>in</strong>g omvat een hele rij aan onderzoeksgebieden, als daar<br />

zijn: de specifieke problematiek van figuratief en abstract werk, de rusteloze<br />

relatie tussen schilder<strong>kunst</strong> en haar eigen (post digitale) zijnswijze, de erfenis<br />

van verschillende modernistische strom<strong>in</strong>gen, en het maatschappelijke effect<br />

van beeldvorm<strong>in</strong>g. Andere aandachtspunten zijn autobiografie, performance,<br />

film, humor, en wat we schilder<strong>kunst</strong>ig evenwicht zouden kunnen noemen. Recent<br />

British Pa<strong>in</strong>t<strong>in</strong>g biedt geen expliciete stell<strong>in</strong>gname, maar is al evenm<strong>in</strong> een<br />

simpel feest van meervoudigheid. Misschien dat het bij deze tentoonstell<strong>in</strong>g nog<br />

wel het meeste draait om de vraag op grond waarvan een schilderij - of een<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g - tot stand komt”, aldus Tom Morton.<br />

De expositie is t/m 24 november te zien <strong>in</strong> Grimm Gallery, Keizersgracht 82 &<br />

Frans Halsstraat 26, Amsterdam. Open wo-za 12-18. Zie www.grimmgallery.com<br />

Bij galerie en grafisch atelier Sopit<br />

Renze Koenes na 30 jaar<br />

terug <strong>in</strong> Castricum!<br />

In Galerie Sopit is t/m 2 december<br />

werk te zien van de schilder<br />

en graficus Renze Koenes uit<br />

Deventer. Een bijzondere gelegenheid,<br />

Koenes is van oorsprong Castricummer<br />

en <strong>in</strong> 1982 naar Kampen<br />

vertrokken om daar illustratieve<br />

vormgev<strong>in</strong>g te studeren aan de Hogeschool<br />

<strong>voor</strong> de Kunsten ‘Constantijn<br />

Huygens’. S<strong>in</strong>dsdien houdt hij<br />

zich bezig met vrij tekenen, schilderen<br />

en het maken van grafiek. Verder<br />

doceert hij part-time aan de Jan<br />

des Bouvrie Academie <strong>in</strong> Deventer.<br />

Met liefde verbeeldt Koenes <strong>in</strong> verschillende technieken alledaagse onderwerpen,<br />

waarbij hij de suggestie van ruimte en stofuitdrukk<strong>in</strong>g ondergeschikt maakt aan<br />

een tamelijk onverwacht spel van vlakke vormen, patronen, contrasten en kleur.<br />

Ondanks de vervorm<strong>in</strong>gen die hij welbewust toepast blijven de afgebeelde <strong>voor</strong>werpen<br />

en huiselijke scènes uit de omgev<strong>in</strong>g van de <strong>kunst</strong>enaar herkenbaar.<br />

Naast het schilderen met gouache en olieverf is Koenes gespecialiseerd <strong>in</strong> de zeefdruktechniek.<br />

In zijn zeefdrukken blijft hij zijn thematiek en hang naar sterke stiler<strong>in</strong>g<br />

trouw, wat altijd sterk <strong>in</strong> het oog spr<strong>in</strong>gende, maar <strong>in</strong>tieme <strong>in</strong>terieurs oplevert.<br />

Bronzen beelden<br />

Mede-exposante Inez Warnaar creëert <strong>in</strong> haar atelier <strong>in</strong> het landelijk gelegen dorp<br />

Driehuizen op spontane wijze beelden. Soms geïnspireerd door een emotionele gebeurtenis,<br />

een andere keer door een bijzondere houd<strong>in</strong>g van een poserend model.<br />

Warnaars werk correspondeert altijd<br />

aan een <strong>in</strong>nerlijk beleven van dat<br />

moment; vrolijk, verdrietig, <strong>in</strong>getogen,<br />

trots, dromerig, eenzaam, humoristisch<br />

etc. De beelden worden<br />

eerst opgebouwd <strong>in</strong> klei en daarna<br />

gegoten <strong>in</strong> brons. De afwerk<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

de gieterij verzorgt zij zelf. Haar<br />

creaties worden ook wel ‘gestolde<br />

emoties’ genoemd.<br />

Galerie Sopit aan de Anna Paulownastraat<br />

22 te Castricum is ’s<br />

zondags open van 13.00 tot 17.00<br />

uur. Zie ook www.sopit.nl<br />

Oogstrelende fotografie<br />

<strong>in</strong> GrenzBlickAtelier<br />

Op 3 november viert Galerie GrenzBlickAtelier <strong>in</strong> de Duitse<br />

grensplaats Bocholt-Suderwick om 15.00 uur haar eenjarig<br />

bestaan met de feestelijke open<strong>in</strong>g van een bijzondere tentoonstell<strong>in</strong>g,<br />

met werk van twee fotografen van wereldformaat.<br />

Rutger ten Broeke en Blanka Wasowicz zijn <strong>in</strong>ternationaal bekend<br />

vanwege hun klassieke zwart-wit fotografie, die zij - geheel <strong>in</strong> de<br />

traditie van de grote Amerikaanse fotografen - op analoge wijze en<br />

met behulp van grootformaat camera’s maken.<br />

Rutger ten Broeke (Arnhem, 1944) legt zich bij zijn fotografie <strong>voor</strong>al<br />

toe op het vrouwelijk naakt, waarbij hij het kwetsbare lichaam<br />

vaak <strong>in</strong> een overweldigende natuurlijke of <strong>in</strong>dustriële omgev<strong>in</strong>g<br />

plaatst. Zijn foto’s kenmerken zich door een perfecte compositie,<br />

een fabelachtige detailler<strong>in</strong>g en een oogstrelende toonweergave.<br />

Ten Broeke werkte aanvankelijk als professioneel modefotograaf<br />

maar legde zich halverwege de 70-er jaren geheel toe op de <strong>kunst</strong>fotografie.<br />

Zijn werk bev<strong>in</strong>dt zich <strong>in</strong>middels <strong>in</strong> <strong>voor</strong>aanstaande<br />

musea en collecties <strong>in</strong> o.a. Amsterdam, Keulen, Hamburg, Frankfurt,<br />

San Francisco, Chicago en Parijs. Ten Broeke exposeerde over<br />

de hele wereld, recentelijk <strong>in</strong> Berlijn. Daarnaast gaf hij vele jaren<br />

les aan de Kunstacademie AKI <strong>in</strong> Enschede (nu ArtEZ) en aan de<br />

Filmacademie <strong>in</strong> Amsterdam.<br />

Blanka Wasowicz (Warschau, 1951) zoekt haar thema’s eerder <strong>in</strong><br />

de mythologische iconografie. Archaïsche, mystieke en etnische<br />

motieven komen steeds terug <strong>in</strong> haar geraff<strong>in</strong>eerd samengestelde<br />

beelden. Haar foto’s ademen de sfeer van schilders als Holbe<strong>in</strong>,<br />

Rafael en Jan van Eyck.<br />

De <strong>kunst</strong>enaars zijn bij de open<strong>in</strong>g op 3 november aanwezig. Het<br />

werk van Rutger ten Broeke en Blanka Wasowicz is daarna tot de<br />

Kerstdagen te zien op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12 tot 17<br />

uur <strong>in</strong> het GrenzBlickAtelier, Hahnenpatt 15a, Bocholt-Suderwick.<br />

In het weekend van 24 en 25 november geeft Rutger ten Broeke<br />

twee workshops. Meer <strong>in</strong>formatie op www.grenz-blick.eu<br />

<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 31<br />

KNSTNWS<br />

Van Mander <strong>in</strong>stituut<br />

Het Rijksmuseum en het RKD bundelen<br />

per 1 januari hun krachten <strong>in</strong> het Karel<br />

van Mander Instituut. Hierdoor zal een van<br />

de grootste wetenschappelijke <strong>kunst</strong>historische<br />

<strong>in</strong>stituten ontstaan. Het doel is de<br />

kennis van de <strong>Nederland</strong>se <strong>kunst</strong> <strong>in</strong> <strong>in</strong>ternationale<br />

context te vergroten. Daarnaast<br />

wil het als brug fungeren tussen musea,<br />

universiteiten en andere <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen.<br />

Museum-app Amersfoort<br />

In Amersfoort is een app gelanceerd <strong>voor</strong><br />

het zogenaamde Museuml<strong>in</strong>t langs de drie<br />

musea Mondriaanhuis, Flehite en <strong>kunst</strong>hal<br />

KadE. De app verrast met <strong>in</strong>teressante<br />

weetjes over de historische hoogtepunten<br />

die onderweg tussen de locaties te v<strong>in</strong>den<br />

zijn. Ook zijn er op de route digitale puzzelstukjes<br />

verstopt. Wie ze allemaal v<strong>in</strong>dt,<br />

krijgt bij bezoek aan een van de drie musea<br />

een aandenken.<br />

Lisser Art Museum<br />

In de Keukenhof bij Lisse zal <strong>in</strong> 2015 een<br />

nieuw museum worden geopend. Het Lisser<br />

Art Museum (‘t LAM) museum is een<br />

<strong>in</strong>itiatief van de Van den Broek Foundation<br />

(w<strong>in</strong>kelketen Dirk van den Broek). In ‘t LAM<br />

zal de <strong>kunst</strong>collectie van de Foundation getoond<br />

worden. Het gaat om zowel moderne<br />

als oudere <strong>kunst</strong> rond het thema voedsel.<br />

Philip Elchers verhuisd<br />

Uitgeverij Philip Elchers is verhuisd van de<br />

rand van de Gron<strong>in</strong>ger b<strong>in</strong>nenstad naar het<br />

centrum, aan de Boter<strong>in</strong>gestraat 41. Elchers<br />

is een non-profit uitgeverij op de gebieden<br />

<strong>kunst</strong>, cultuurhistorie en literatuur. Aan<br />

een <strong>kunst</strong>boekuitgave is vaak een expositie<br />

verbonden. In januari en februari viert<br />

de uitgeverij haar 25-jarig bestaan met een<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Pictura <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gen,<br />

samen met <strong>kunst</strong>enaar Hans Boer, van wie<br />

een nieuw boek verschijnt.<br />

PAN Amsterdam<br />

Van 18 t/m 25 november is <strong>in</strong> de RAI de<br />

26ste editie van PAN Amsterdam. De eigentijdse<br />

<strong>kunst</strong>beurs staat <strong>voor</strong> verrass<strong>in</strong>g,<br />

variatie en kwaliteit. Vorig jaar kwamen al<br />

meer dan 50.000 bezoekers af op deze ‘reis<br />

door de tijd van alle mogelijke <strong>kunst</strong>- en<br />

designuit<strong>in</strong>gen’ – van beelden uit de klassieke<br />

oudheid tot modern design, en van<br />

hedendaagse <strong>kunst</strong> en fotografie tot oude<br />

meesters.<br />

Galerie Mokum 50 jaar<br />

Galerie Mokum <strong>in</strong> Amsterdam bestaat vijftig<br />

jaar en viert dat t/m 11 november met<br />

de tentoonstell<strong>in</strong>g Mokum 50. Vele aan de<br />

galerie verbonden <strong>kunst</strong>enaars maakten<br />

speciaal een <strong>kunst</strong>werk van 50 x 50 cm.<br />

Tevens verscheen het boek Mokum 50 (Art<br />

Revisited, € 39,50) met werk van 44 Mokum<strong>kunst</strong>enaars.<br />

BRVN<br />

Heeft u ideeën of suggesties <strong>voor</strong> de Kunst-<br />

Krant? Stuur ze ons. U kunt uw opmerk<strong>in</strong>gen<br />

en <strong>in</strong>gezonden brieven mailen naar:<br />

<strong>in</strong>fo@<strong>kunst</strong>krant.com


Op 12 december 2012 opent het Stedelijk Museum Zwolle zijn<br />

nieuwe tentoonstell<strong>in</strong>g ‘De millenniumdoelen <strong>in</strong> de geschiedenis<br />

van Zwolle’. Daar<strong>in</strong> wordt aan de hand van de hedendaagse<br />

millenniumdoelen teruggekeken naar het verleden.<br />

In 2000 hebben de Verenigde Naties acht millenniumdoelen<br />

geformuleerd om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen<br />

aan te pakken, zoals het terugdr<strong>in</strong>gen van armoede, k<strong>in</strong>dersterfte,<br />

ongelijkheid tussen man en vrouw en het aanpakken van<br />

milieuproblematiek. Deze doelen zijn door 189 landen en vele<br />

lagere overheden onderschreven, zo ook door Zwolle. Doelen<br />

die niet alleen gelden <strong>voor</strong> tweede- en derdewereldlanden, maar<br />

die ook <strong>in</strong> ons eigen land spelen. Denk daarbij aan de recente<br />

opricht<strong>in</strong>g van de voedselbanken, ongelijke betal<strong>in</strong>g mannen en<br />

vrouwen of de relatief hoge k<strong>in</strong>dersterfte.<br />

Het Stedelijk Museum Zwolle heeft bekeken wat deze<br />

millenniumdoelen <strong>voor</strong> Zwolle betekenen. Hierdoor ontstaat<br />

een <strong>in</strong>teressante kijk op de geschiedenis van de stad Zwolle<br />

en omgev<strong>in</strong>g. In de tentoonstell<strong>in</strong>g zal de armoedebestrijd<strong>in</strong>g<br />

van de middeleeuwen aan de orde komen, maar ook het<br />

Hanzeverbond, de cholera-epidemieën uit de negentiende eeuw en<br />

de handel<strong>in</strong>gsonbekwaamheid van vrouwen die <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong> tot<br />

1957 (!) <strong>voor</strong>tduurde.<br />

‘De millenniumdoelen <strong>in</strong> de geschiedenis van Zwolle’ is te zien tot<br />

2018 <strong>in</strong> het Stedelijk Museum Zwolle.<br />

www.stedelijkmuseumzwolle.nl<br />

pag<strong>in</strong>a 32 <strong>kunst</strong>krant november/december 2012<br />

geopend vanaf 12-12-2012<br />

De millenniumdoelen<br />

<strong>in</strong> de geschiedenis van Zwolle<br />

Pronken<br />

9 december 2012 t/m 5 mei 2013<br />

Les Deux Garçons<br />

Michel Vanderheijden van T<strong>in</strong>teren & Roel Moonen<br />

Ineke Otte<br />

Marianne van Heeswijk<br />

Pronken is zo oud als de mensheid. We pralen, paraderen, prijken en<br />

scheppen graag op. Pronken doen we met ons <strong>in</strong>terieur, auto, lichaam,<br />

voedsel en nog veel meer. Om <strong>in</strong>druk te maken lieten overheden <strong>in</strong><br />

het verleden zilveren <strong>voor</strong>werpen maken zoals bekers en schalen. De<br />

gemeente Zwolle, liet zelfs <strong>in</strong> 1667 een speciale zilverkast maken waar<strong>in</strong><br />

het stadszilver werd bewaard. Deze bijzondere kast is op de expositie te<br />

zien.<br />

In de kerken zien we vaak een overdaad aan pronk. Op de d<strong>in</strong>ertafel<br />

pronken we graag met bijzondere en kostbare etenswaren en tafelgerei.<br />

De volgende <strong>kunst</strong>enaars reageren op de pronkstukken uit de collectie<br />

van het museum.<br />

Les Deux Garçons, sculpturen van taxidermie (opgezette beesten).<br />

Ineke Otte is ontwerpster van moderne sieraden, sjaals, verlicht<strong>in</strong>g,<br />

tafels, glas en objecten.<br />

Marianne van Heeswijk. Ze verzamelt afgedankte gebruiks<strong>voor</strong>werpen<br />

uit verschillende culturen en huiselijke sferen en verwerkt deze met<br />

behulp van diverse technieken tot “decadente” illustratieve objecten.


<strong>kunst</strong>krabbels<br />

Guus Slauerhoff op drie fronten<br />

Das Dase<strong>in</strong> und ich<br />

De Drentse <strong>kunst</strong>enaar Guus Slauerhoff (1945) is deze periode op drie<br />

plekken <strong>in</strong> de picture. Ten eerste is hij regelmatig te zien <strong>in</strong> theater De<br />

Nieuwe Kolk <strong>in</strong> Assen, dat 23 september geopend is. Voor het project<br />

Theater als atelier wil hij een seizoen lang ervaren hoe de nieuwe culturele<br />

<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het eerste jaar gestalte krijgt. Met het project zal hij een accent<br />

zetten op de theater. Hoe dat vorm krijgt, zal <strong>in</strong> de loop van het jaar<br />

duidelijk moeten worden.<br />

Daarnaast zijn er twee overzichtstentoonstell<strong>in</strong>gen van Slauerhoffs werk<br />

onder de titel Das Dase<strong>in</strong> und ich. T/m 9 december <strong>in</strong> de Galerij <strong>in</strong> Drachten<br />

en van 17 november tot 23 december bij galerie Op de W<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Westeremden.<br />

Henriette Hogew<strong>in</strong>d van galerie Op de W<strong>in</strong>d omschrijft zijn werk als volgt:<br />

Guus Slauerhoff (1945) verbeeldt de relatie tussen mensen onderl<strong>in</strong>g en<br />

tussen mensen en de ‘grote vragen’ aan de hand van zijn eigen Dase<strong>in</strong>.<br />

De betekenis van een mensenleven zoals dat op rationele wijze benaderd<br />

wordt wanneer we denken aan de maakbare mens als economische factor<br />

<strong>in</strong> onze samenlev<strong>in</strong>g, wordt gespiegeld ten opzichte van de anatomie van<br />

het leven: de betekenis van de liefde, de lust, de passie, het lijden, het<br />

sterven, dood zijn.<br />

Kijkend naar zijn werk vallen twee constanten op: Zijn lijnvoer<strong>in</strong>g en<br />

zijn onderwerp. Soms als contourenschets dienend, vaker als <strong>voor</strong>zichtige<br />

afbaken<strong>in</strong>g tussen twee menselijke figuren <strong>in</strong> hun relatie, tekent en<br />

schildert Slauerhoff lijnen die net zo beweeglijk zijn of juist <strong>in</strong> rust zoals<br />

datgene wat zich tussen mensen kan afspelen. Zijn onderwerp is hij zelf.<br />

En zijn <strong>kunst</strong>enaarschap bestaat uit het zichtbaar maken van het wezenlijke<br />

van zijn bestaan, zijn Dase<strong>in</strong>, ons Dase<strong>in</strong>, mits wij durven participeren<br />

<strong>in</strong> zijn <strong>kunst</strong>.<br />

Guus Slauerhoff confronteert ons met onze eigen kwetsbaarheid. En dat<br />

voelt ongemakkelijk. Open staan <strong>voor</strong> de eigen essentie <strong>in</strong> relatie tot de<br />

grote levensvragen; het durven benoemen van mijlpalen en kompas terwijl<br />

je weet ze niet gevolgd te hebben of juist ambieert ze te leven… ja;<br />

dan sterkt dit werk ook en bevestigt wellicht dat het een <strong>kunst</strong> is te leven.<br />

Deze mooie en meervoudige tentoonstell<strong>in</strong>g zal Marcel Mör<strong>in</strong>g, schrijver,<br />

met een <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g op de w<strong>in</strong>d brengen, op zaterdag 17 november, rond<br />

16.00 uur, bij Kunstgang Op de W<strong>in</strong>d, Vierburenweg 11 <strong>in</strong> Westeremden.<br />

Poëzie <strong>in</strong> Porsele<strong>in</strong> bij Kunstuitleen Zwolle<br />

<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 33<br />

KNSTNWS<br />

Manders naar Venetië<br />

Het ontwerp Room with Broken Sentence van<br />

curator Lorenzo Benedtti en <strong>kunst</strong>enaar<br />

Mark Manders is door het Mondriaan<br />

Fonds gekozen als <strong>Nederland</strong>se <strong>in</strong>zend<strong>in</strong>g<br />

<strong>voor</strong> de Biënnale van Venetië. Voor de 55ste<br />

editie van de Biënnale maakte het fonds<br />

<strong>voor</strong> het eerst gebruik van een ‘open call’<br />

aan curatoren, om met een beknopt plan<br />

te komen. De Biënnale van Venetië beg<strong>in</strong>t<br />

volgend jaar op 1 juni.<br />

BOK komt op <strong>voor</strong><br />

<strong>kunst</strong>enaars<br />

Voortgekomen uit de perikelen rond het<br />

btw-tarief op <strong>kunst</strong>, dat <strong>in</strong>middels weer<br />

naar 6% is teruggebracht, is er een nieuwe<br />

sticht<strong>in</strong>g ontstaan die de belangen van<br />

<strong>kunst</strong>enaars wil behartigen: Beroeps Organisatie<br />

Kunstenaars (BOK). Initiator van de<br />

sticht<strong>in</strong>g is Henk Hofstra. Leden van BOK<br />

kunnen bij<strong>voor</strong>beeld kort<strong>in</strong>g krijgen op<br />

<strong>kunst</strong>enaarsbenodigdheden en zorgverzeker<strong>in</strong>g,<br />

of hulp krijgen bij <strong>in</strong>casso. Bovendien<br />

zijn er gratis helpdesks <strong>voor</strong> juridische<br />

bijstand of sociale zekerheid. Er is een<br />

nieuwe site ontwikkeld, www.boknet.nl,<br />

waar meer <strong>in</strong>formatie te v<strong>in</strong>den is.<br />

Keramiste Marja Hooft exposeert t/m 15 januari bij Kunstuitleen Zwolle. Hooft vermengt traditie met<br />

experiment. Van porsele<strong>in</strong>, een materiaal dat van oudsher gebruikt wordt <strong>voor</strong> gebruiks<strong>voor</strong>werpen,<br />

maakt zij <strong>kunst</strong>objecten zoals sculpturen, dierfiguren en wandobjecten. Aan de andere kant transformeert<br />

ze ook gewone gebruiks<strong>voor</strong>werpen tot <strong>kunst</strong> door middel van eigenz<strong>in</strong>nige toevoeg<strong>in</strong>gen. Ze focust<br />

zich op de schoonheid van het materiaal, en tracht daarmee de kracht van de natuur <strong>in</strong> beeld te brengen.<br />

In 1985 heeft Hooft de experimentele <strong>kunst</strong>enaarsgroep Cheops opgericht. Deze groeper<strong>in</strong>g had als doel een<br />

alternatief te scheppen <strong>voor</strong> de tot dan toe vrij traditionele <strong>Nederland</strong>se keramiek. Toen Cheops werd opgeheven<br />

g<strong>in</strong>g haar aandacht weer uit naar het figuratieve <strong>in</strong> keramiek. Ze maakt mens- en dierfiguren, objecten<br />

waar de toeschouwer een verhaal aan kan verb<strong>in</strong>den.<br />

Hierbij zijn de vormeigenschappen en structuren van<br />

het porsele<strong>in</strong> een belangrijk uitgangspunt. Door te focussen<br />

op deze materiaaleigenschappen creëert Hooft<br />

zowel expressieve als rustige en serene objecten.<br />

Marja Hooft heeft de Rietveld Academie en de Rijksacademie<br />

doorlopen. Van 1970 tot 1973 heeft ze gewerkt<br />

op de experimentele afdel<strong>in</strong>g van De Porceleyne Fles/<br />

Royal Delft. Van 1979 tot 2011 is ze werkzaam geweest<br />

als docente keramiek op verschillende <strong>kunst</strong>academies.<br />

De verkoopexpositie Poëzie <strong>in</strong> Porsele<strong>in</strong> is t/m 15 januari<br />

gratis te bezichtigen bij Kunstuitleen Zwolle aan de<br />

Voorstraat 31. Open: di-za 11-17, do 11-21.<br />

Gratis <strong>kunst</strong>boek Land, Lucht en Water!<br />

Stuur een email naar post@roesd.nl met uw naam en adresgegevens o.v.v. ‘<strong>kunst</strong>krant’.<br />

De eerste 10 <strong>in</strong>zenders ontvangen geheel gratis het eigenwijze boekje Land,<br />

Lucht en Water over het geschilderde landschap. ISBN 978-90-72736-30-7.<br />

wo, do, vr 10 - 17.30 uur<br />

zaterdag 10 - 17 uur<br />

De Holm 34, 9356 VB Tolbert<br />

0594-549707<br />

post@roesd.nl • www.roesd.nl


✃<br />

24-27 januari 2013<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie & arrangementen:<br />

www.<strong>kunst</strong>enantiekweekend.nl<br />

GROTE KERK<br />

NAARDEN-VESTING<br />

GEOPEND VAN 11-18 UUR<br />

VRIJDAG TOT 21.30 UUR<br />

NU NOG UITGEBREIDER!<br />

Het beursoppervlak van het altijd druk bezochte Kunst & Antiek Weekend, is<br />

substantieel uitgebreid met een 15-tal exposanten <strong>in</strong> een stijlvol paviljoen dat<br />

direct met de Grote Kerk <strong>in</strong> Naarden-Vest<strong>in</strong>g verbonden is. Met deze uitbreid<strong>in</strong>g<br />

zijn de collecties van meer dan 60 standhouders te bewonderen en is er een nog<br />

breder en gespecialiseerder aanbod van toegankelijke oude en hedendaagse <strong>kunst</strong>.<br />

pag<strong>in</strong>a 34 <strong>kunst</strong>krant november/december 2012<br />

MET € 3,- KORTING NAAR KUNST & ANTIEK WEEKEND NAARDEN 2013 Bij <strong>in</strong>lever<strong>in</strong>g van deze strook <strong>in</strong>gevuld met uw<br />

e-mailadres, ontvangt u € 3,- kort<strong>in</strong>g op de toegangsprijs van € 16,50 (maximaal 2 personen en niet geldig <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met andere acties)<br />

E-mail:


expositieagenda Stuur<br />

Gron<strong>in</strong>gen Kunstroutes Gron<strong>in</strong>gen<br />

adorp<br />

Hooghe Huys Torenweg 31, T 050-5020535, open za/zo 12-16. T/m<br />

11 nov Aly vd Wal, Marian Gerrits. 17 nov t/m Annemarie de Groot.<br />

Kerk 10 t/m 18 nov, za/zo 14-17. Erica Scheper, Henrik Kröner<br />

(schilderijen), Janneke Koopman (sieraden).<br />

app<strong>in</strong>gedam<br />

Galerie Kés Art Prof. Clever<strong>in</strong>gaple<strong>in</strong> 1, T 06-21564427.<br />

Museum Møhlmann Westers<strong>in</strong>gel 102-104, T 0596-682856, open<br />

vr-zo 13-17. T/m 16 dec 14e Onafhankelijke Realisten tentoonstell<strong>in</strong>g,<br />

88 <strong>kunst</strong>enaars.<br />

Museum Stad App<strong>in</strong>gedam Wijkstraat 25. T/m 6 jan Sporen uit de<br />

middeleeuwen.<br />

De Noordelijke Kunsthof Blankenste<strong>in</strong> 2, T 0596-624488, open<br />

vr-zo 14-17.<br />

bad nieuweschans<br />

Galerie Ateliertwee Voorstraat 32, T 0597-655420, dagl. op verzoek<br />

12-18. Ingrid Constance, Hans van Herwijnen, schilderijen.<br />

Atelier/beeldentu<strong>in</strong> Cilia de la Court Oudezijl 14, T 0597-671737, <strong>in</strong><br />

pr<strong>in</strong>cipe altijd open.<br />

Gesso-Giz Voorstraat 17, T 06-30518706, open za/zo 11-17 en op<br />

afspr. Wim Hendriks, José van Bergen.<br />

Old Ambt Glasblazerij & Galerie Hamdijk 21, T 0597-655213, open<br />

do-zo 13.30-17.30. Glas<strong>kunst</strong>.<br />

bell<strong>in</strong>gwolde<br />

Emmelot Boeken&Kunst, Hoofdweg 74, T 0597-530738, open za/<br />

zo 13-17.<br />

Museum De Oude Wolden Hoofdweg 161, T 0597-531509, open wovr<br />

10-17. T/m 2 dec Typisch Hollands, div. <strong>kunst</strong>enaars. T/m 2 dec<br />

Greet Kloeg, assemblages. 9 t/m 30 dec Yvonne Struys, objecten.<br />

delfzijl<br />

Galerie HOP Het oude postkantoor, open wo, za 13-17.<br />

Kroonstad Atelier-galerie, E.H. Roggenkampweg 4, open wo, za<br />

13.30-17. T/m 1 dec Klaas Wiersma, Johanna Marree. 15 dec t/m 19<br />

jan div. quilt<strong>kunst</strong>enaars.<br />

den andel<br />

Galerie Den Andel Streekweg 1, T 0595-422726, open vr-zo 13–17<br />

en op afspr. T/m 6 jan Diepgang, Diederik Kraaijpoel, Sietse W.<br />

Jonker, Stijn Rietman e.a.<br />

eenrum<br />

Kunsthuis Noordwaarts Hoogstraat 14, T 0595-438150, open vr-zo<br />

13-17 en op afspr.<br />

De Oude Post Galerie Raadhuisstraat 2, T 0595-491434, open dagl.<br />

13-17. Ulrich H. Reis<strong>in</strong>g, sieraden, beelden, schilderijen.<br />

Galerie het Raadhuis Raadhuisstraat 17, T 0595-497002, open<br />

vr-zo 13-17. T/m 23 dec Zover het oog reikt, Gerard Koster 80 jaar,<br />

schilderijen.<br />

f<strong>in</strong>sterwolde<br />

De Gron<strong>in</strong>ger Kroon Reiderwolderpolder 4, T 0597-354261, open<br />

za 14-17, zo 11-18. en op afspr. T/m 6 jan Stad en Ommeland, Anke<br />

Slooff, Antje Sonnensche<strong>in</strong>, Wouter Okel e.a.<br />

gron<strong>in</strong>gen<br />

Kunstruimte 09 Hereb<strong>in</strong>nens<strong>in</strong>gel 11, T 050-8795291, open wo-zo<br />

13-17.<br />

Aa<strong>kunst</strong> Aweg 47-48, T 050-3126963, open do-za 13-17. 3 nov t/m<br />

22 dec Lekker uitwaaien, Gelos Michailidis, Chris Hendriks e.a.<br />

Ann’s Art Munnekeholm 8, T 050-3122822, open do-za 12-17 en op<br />

afspr. T/m 24 nov Annemiek Vos, schilderijen.<br />

Kunsthandel Richard ter Borg Folk<strong>in</strong>gestraat 33, T 050-3110918,<br />

open wo-za 12-17.<br />

Galerie Peter ter Braak Noorderhaven 50, T 050-3180311, open vr/<br />

za 11-18. Schilderijen 20e eeuw.<br />

CBK Gron<strong>in</strong>gen Tromps<strong>in</strong>gel 27, T 050-3680160, open wo-zo 13-17.<br />

T/m 2 dec Martijn Veldhoen, video. 14 dec t/m 6 jan nom<strong>in</strong>aties<br />

Hendrik de Vries Stipendium 2012.<br />

Galerie Doornik & Schelfhout Munnekeholm 22, T 06-25365567,<br />

open wo-za 13-17 en op afspr. T/m 18 nov Waddenland, Tim Blaauw,<br />

Siemen Dijkstra e.a.<br />

Philip Elchers Oude Boter<strong>in</strong>gestr. 41, open di-za 13-17.<br />

Forma Aktua P<strong>in</strong>akotheek Nieuwstad 10, T 050-3133342, open<br />

di-zo 13-17. T/m 21 nov Klassiek, Karianne Krabbendam (beelden),<br />

Els Meeles, Hanneke van Limburg (schilderijen).<br />

Galleria Unexpected Schuitendiep 47, T 050-3183144, ma-vr 9.30-<br />

16.30, za/zo 13.30-16.30. 4 nov t/m 16 dec Gron<strong>in</strong>gen bij <strong>kunst</strong>licht,<br />

Ingrid Fokkens, Sieger Zuidersma, schilderijen.<br />

Gron<strong>in</strong>ger Museum Museumeiland 1, T 050-3666555, open di-zo 10-<br />

17, vr 10-22. T/m 18 nov Y<strong>in</strong> Xiuzhen, objecten. T/m 17 mrt Collectie<br />

Veendorp, Breitner, Israels, Toorop e.a. T/m 31 mrt Urban Gothic,<br />

Marc Bijl. 9 dec t/m 5 mei Nordic Art, the modern breakthrough.<br />

Atelier Henk Kraayenzank Visserstraat 40, T 050-3135798, open<br />

za/zo 13-17. T/m 18 nov Dome<strong>in</strong> Sander Jorn Vermeulen, Henk<br />

Kraayenzank.<br />

Fotogalerie Lichtzone Oude Kijk <strong>in</strong> ’t Jatstraat 36, open wo-zo 12-17.<br />

T/m 18 nov Duister, Pim Benus, Anja Datema e.a.<br />

Galerie Mooi Man Noorderstationsstraat 40, T 050-57110394, open<br />

vr-zo 14-18.<br />

<strong>Nederland</strong>s Stripmuseum Westerhaven 71, T 050-3178470, open<br />

di-zo 10-17. T/m 13 jan Donald Duck weekblad 60 jaar.<br />

Galerie Noord Nieuwstad 6, T 050-3113322, open di-za 13-17, 1e<br />

zo vd maand 13-17. T/m 22 nov Reflectie Harm en vrienden, Gjalt<br />

Blauw, Harm Holtkamp, Jan Hov<strong>in</strong>g, Henny Mulder.<br />

Lethyn Art Steentilstraat 40-42, T 06-29102240, open do-za 12-17 en<br />

op afspr. T/m 1 dec Anja Knoopers, Jan vd Br<strong>in</strong>k e.a.<br />

Openbare bibliotheek Oude Boter<strong>in</strong>gestr. 18. T/m 4 jan Jasper<br />

Oostland e.a.<br />

Het Paleis Boterdiep 111, T 050-3118849. 16 dec, 13-17. Culturele<br />

Zondag, o.a. veil<strong>in</strong>g <strong>kunst</strong>werken.<br />

Kunstlievend Genootschap Pictura Walburgstraat 1, T 050-3122953,<br />

open wo-za 13-17, zo 14-17. T/m Ben van Voorn.<br />

Remonstrantse kerk Coehoorns<strong>in</strong>gel 14, open ma-vr 9-16.30. T/m<br />

2 nov Ans Bakker, glas. 19 nov t/m 18 jan Waanz<strong>in</strong>nig porsele<strong>in</strong>,<br />

Jeroen Bechtold.<br />

Galerie with tsjall<strong>in</strong>g Oosterstraat 26, open wo-vr 12-18, za 12-17.<br />

houwerzijl<br />

Ruimtela Hollemastr. 16, T 06-16692184, open za/zo 13-17 en op<br />

afspr. T/m 11 nov 4:1 Alie Waalkens, Els van’t Klooster e.a.<br />

middelstum<br />

Borg Ewsum Oosterburen 1, T 0595-552195, wo-zo 13-17. T/m 23<br />

dec Het land kleurt, Josefien Alkema, Diewer Elema, Mary Velthoen.<br />

KunstClusters<br />

Za/zo 3 en 4 nov, 12-18. Exposities en evenementen van<br />

25 <strong>kunst</strong>enaars op 5 adressen <strong>in</strong> het Oldambt. Info: www.<br />

<strong>kunst</strong>aanderandvannederland.nl<br />

W<strong>in</strong>terWelvaart Gron<strong>in</strong>gen<br />

14 t/m 16 dec, vr 17-21, za/zo 12-18. Kunstroute <strong>in</strong> galerieën<br />

en op schepen langs Hoge en Lage der A en Noorderhaven <strong>in</strong><br />

Gron<strong>in</strong>gen met tiental <strong>kunst</strong>enaars en gastexposanten.<br />

Atelier Route 99 Noord-West Gron<strong>in</strong>gen<br />

1e zo vd mnd, 12-17. 17 <strong>kunst</strong>enaars <strong>in</strong> Noordwest-Gron<strong>in</strong>gen.<br />

Zowel figuratief als abstract. Info: www.route99.nl<br />

Noorder 7<br />

1e zo vd mnd 12-17. 30 km lange route door NO-Gron<strong>in</strong>gen.<br />

Routebeschrijv<strong>in</strong>g bij bibliotheken, VVV en locatie Waar<strong>kunst</strong>.<br />

Info: www.noorder7.nl<br />

Open atelier Stad en Ommeland<br />

1e zo vd mnd 12-17. Info: 050-4062064.<br />

Open ateliers Ten Boer Sticht<strong>in</strong>g KAT<br />

1e zo vd mnd 13-17. Info: Bertus Hidd<strong>in</strong>g, Kollerijweg 18,<br />

Woltersum, tel: 050-5710707 of www.sticht<strong>in</strong>gkat.nl<br />

Open Ateliers Westerkwartier<br />

1e zo vd mnd 12-17. 10 <strong>kunst</strong>enaars <strong>in</strong> de regio Westerkwartier.<br />

Info: www.openatelierswesterkwartier.nl<br />

nieuwolda<br />

Galerie 10 bij 10 Dok 1a. T 0655374588, open vr/za 13-17.30, zo<br />

14-17 en op afspr.<br />

Kunstpodium de Leegte Hoofdstraat 115, T 0596-541172, open<br />

op afspr. T/m 2 dec <strong>kunst</strong>kr<strong>in</strong>g Ooghoogte, Petra Koen, Maarten<br />

Ronhaar e.a.<br />

niezijl<br />

Galerie Ruigewaert Rijksstraatweg 1, T 0594-213738, open za/zo<br />

12-18 en op afspr. T/m 4 nov Christiaan Afman, Marcel Duran e.a. 11<br />

nov t/m 6 jan jubileumexpositie 5 jaar Ruigewaert, 26 <strong>kunst</strong>enaars.<br />

saaxumhuizen<br />

Galerie de Pronkkoamer Saaxumhuizerweg 2, T 0595-425078,<br />

open za/zo 10.30-17. (jan/feb gesl.) 1 t/m 30 dec Sytske Feitsma<br />

(keramaik), Jelle van Nymwegen, Mar Vedder (grafiek).<br />

sappemeer<br />

Galerie de Smederij De Vosholen naast nr 58, T 0598-399899 tst<br />

243, open do-za 13.30-16.30. 3 nov t/m 15 dec De uitdag<strong>in</strong>g, quilts.<br />

scheemda<br />

Galerie Beeldkracht Torenstraat 6-8, T 0597-591068, open wo-za<br />

10-18, zo 12-17 en op afspr. T/m 4 nov Ad Arma, div. techn.<br />

slochteren<br />

Kunsthal Slochteren gemeentehuis, Hoofdweg 10a, open ma-vr<br />

9-16.30. T/m 13 nov 8 Slochter <strong>kunst</strong>enaars, Lucas Kle<strong>in</strong>, Trijnie<br />

Mohlmann, Hans Pr<strong>in</strong>s e.a. 16 nov t/m 22 jan Huib vd Stelt (schilderijen),<br />

Marjan Schaap (beelden keramiek).<br />

ten boer<br />

Atelier Horneman Ticheldobben 8, T 06-50563099, open vr/za<br />

11-17, zo 13-17 en op afspr. T/m 27 jan Gathered through Facebook,<br />

Jans Muskee, Annemarie Busschers e.a.<br />

ter apel<br />

Klooster Ter Apel/Galerie II Boslaan 3-5, T 0599-581370, open<br />

di-za 10-17, zo 13-17. T/m 14 apr Kloosterl<strong>in</strong>gen, Annie van Gemert,<br />

foto’s.<br />

thes<strong>in</strong>ge<br />

Kunsthal Bart Art Box Thes<strong>in</strong>gerweg 4, T 050-3061909/06-<br />

43533703, open za/zo 13-17. T/m 25 nov Vader 83 & dochter 45, Cor<br />

de Nobel & Borg de Nobel, o.a. teken<strong>in</strong>gen, schilderijen.<br />

tolbert<br />

Roesd De Holm 34, T 0594-549707, open wo-vr 10-17.30, za 10-17.<br />

T/m 3 nov Eric De Vree, schilderijen.<br />

uithuizen<br />

Kunstuitleen Schoolstraat 14, open di-vr 13.30-16, vr 18.30-19.45.<br />

Museum Eddy Roos Emmaweg 50, T 0595-431067, open apr t/m okt<br />

za/zo 13-17 en op afspr. Eigen werk en Rachel Dieraert, schilderijen.<br />

veendam<br />

Galerie 5 VanBeresteyn, Museumple<strong>in</strong> 5c, T 0598-631030, open<br />

di-za 12-17. T/m 1 dec deelnemers Kunst om de vijvers.<br />

Veenkoloniaal Museum Museumple<strong>in</strong> 5, T 0598-364224, open di-do<br />

11-17, vr-zo 13-17. T/m 6 jan Twijduustern, Rieneke Gollnau, Willy vd<br />

Duyn, Paul Borggreve e.a., <strong>kunst</strong> en literatuur.<br />

‘t waar<br />

Galerie Waar<strong>kunst</strong> Hoofdweg 1, T 0598-446390, open za 14-17, zo<br />

11-17. T/m 4 nov Mark Lisser, Gert Sennema e.a.<br />

wehe den hoorn<br />

Galerie Jacoba Wijk Mernaweg 29, T 0595-572531, zo 13-17 en op<br />

afspr. T/m dec 16 dec Janpeter Muilwijk e.a.<br />

westeremden<br />

Kunstgang Op de w<strong>in</strong>d Aylsumaheerd, Vierburenweg 11, T 0596-<br />

551877, open vr-zo 13-17 en op afspr. T/m 11 nov Sferen, Marcia<br />

Krijgsman, werk op papier. 17 nov T/m 23 dec Das Dase<strong>in</strong> und Ich,<br />

Guus Slauerhoff, schilderijen. Jan Bodde, schilderijen.<br />

w<strong>in</strong>schoten<br />

Galerie Marten Randa Stationsweg 41, T 0597-414140, open vr<br />

12-22, za/zo 12-18 en op afspr. Ook beeldentu<strong>in</strong>.<br />

zuidhorn<br />

Cultureel centrum Jellemaweg 3, T 0594-507088, open<strong>in</strong>gstijden<br />

bibliotheek. T/m nov Huib vd Stelt, Hilde van Popta e.a.<br />

expositiegegevens en persberichten <strong>voor</strong> de KunstKrant van januari/februari<br />

uiterlijk 10 december naar het volgende adres: KunstKrant Noordoost-<strong>Nederland</strong>,<br />

Postbus 494, 9700 AL Gron<strong>in</strong>gen, of e-mail naar <strong>kunst</strong>krant@live.nl<br />

Friesland<br />

ALDTSJERK<br />

Galerie Bloemrijk Vertrouwen Van Sm<strong>in</strong>iaweg 70, T 058-2561176,<br />

06-25356418, open do-za, 14-17 en op afspr. 9 nov t/m 5 dec He<strong>in</strong>e<br />

Noordstra (grafiek), Eva Mendlik (beelden).<br />

AMELAND<br />

Kunstmaand Ameland november, 70 <strong>in</strong>ternationale <strong>kunst</strong>enaars op<br />

30 locaties, open do-za, ma.<br />

Galerie Bo Lumen Douwe Klipweg 10, Ballum, open wo-za 10.30-<br />

16.30.<br />

Dit Eiland Burenlaan 1, Hollum, T 0519-554405, open za/zo 11.30-<br />

15.30 en op afspr. Armando, Warffemius, Raveel e.a.<br />

Philadelphia galerie & atelier, Rixt van Doniastr. 2, Nes, T 0519-<br />

543092. Johan Faber, Ingo Leth, Sjoukje Iedema e.a.<br />

BEETSTERzWAAG<br />

Galerie Van Har<strong>in</strong>xma Van Har<strong>in</strong>xmaweg 4, T 0512-385511, open<br />

vr-zo 13-17.<br />

Kunsthuis Syb Hoofdstraat 70, T 0512-382376, open za/zo 13-17.<br />

Galerie Terbeek Hoofdstraat 42, T 0512-820300, open wo-zo 13-17<br />

en op afspr. 4 nov t/m Parels van de zee.<br />

Kunstruimte Wagemans Hoofdstraat 24a, T 06-51552333, open<br />

vr-zo 12-17. en op afspr.<br />

BERLIKUM<br />

Atelier Hiske Wiersma Kleasterdyk 32, T 06-20193896, open 1e za/<br />

zo vd mnd 13-17 en op afspr. Schilderijen. 3 t/m 25 nov za/zo 13-17<br />

Evert van Hemert (beelden),<br />

BURUM<br />

Galerie-studio Aafke Holman Herestr. 2, T 0594-249621, open za/<br />

zo 13-17. Aafke Holman (schilderijen). T/m 25 nov Morgen, schildergroep<br />

Artoptwee.<br />

DAMWOUDE<br />

Atelier Jan Re<strong>in</strong>der Adema Hoofdweg 43, T 0511-424696, open vr/<br />

za 13.30-17 en op afspr.<br />

Galery Koos Hiemstra Hoofdweg 25, T 0511-421251, open op afspr.<br />

of op avontuur. Eigen werk.<br />

DE WILGEN<br />

Atelier Amapola Hoptunen 13, T 06-52539055, open za/zo 13-17<br />

en op afspr. T/m 2 dec Margôt Ritman, Dientje Kats, Gerard Herder,<br />

schilderijen, beelden.<br />

Galerie Buitengewoon Dr. Heawei 52, T 0512-518684, open 1e en<br />

ltste za/zo vd mnd 13-17 en op afspr. T/m 30 dec Boeddhisme <strong>in</strong><br />

Bhutan, Ton Wolswijk, John Moest, foto’s.<br />

DRACHTEN<br />

Fries Congrescentrum Oprijlaan 3, T 06-55112997, open ma-vr<br />

9-17, za/zo 11-17. T/m 15 dec Ankie Douma (schilderijen), Ineke<br />

Posthumus (keramiek). Ku[n]st <strong>in</strong> zicht, div. <strong>kunst</strong>enaars.<br />

De Galerij Burg. Wuiteweg 24, <strong>in</strong>gang Boelensstraat, T 0512-335025,<br />

open wo-zo 14-17 en rond <strong>voor</strong>stell<strong>in</strong>gen De Lawei. T/m 9 dec<br />

Das Dase<strong>in</strong> und Ich, Guus Slauerhoff, div. techn. 16 dec t/m 3 feb<br />

Groeien, Mieke Raatjes, Ardie Blok e.a.<br />

Galerie atelier Henk Hofstra Morra 11, T 0512-518830, open<br />

vr/za 11-17 (eerst even bellen) en op afspr. div techn., en ook<br />

gastexposanten.<br />

Karmelklooster Burg. Wuiteweg 162, T 0512-512103, open za/zo<br />

13-17 en op afspr.<br />

Museum Dr8888 Museumple<strong>in</strong> 2, T 0512-515647, open di-za 11-17,<br />

zo, feestd. 13-17.<br />

Kunstuitleen Veenstra Molene<strong>in</strong>d NZ 22, T 0512-513223. Permanente<br />

expositie Piet de Vries, etsen, schilderijen. Boiten, Hassan,<br />

schilderijen.<br />

FRANEKER<br />

Galerie der Franeker Courante Kunsten Eise Eis<strong>in</strong>gastraat 21, T<br />

0517-382308, open za 12-15.30 (tot 1 okt) en op verzoek. Douwe<br />

Elias, schilderijen.<br />

Museum Martena Voorstraat 35, T 0517-392192, open di-vr 10-17,<br />

za/zo 13-17.<br />

GORREDIJK<br />

Galerie Hoogenbosch Stationsweg 66, T 0513-465178, open do-zo<br />

13.30-17.30 en op afspr. T/m 11 nov Marije Bouman (schilderijen),<br />

Maria Hees (sieraden); stockverkoop tribale & Aziatische <strong>kunst</strong>.<br />

HARLINGEN<br />

Galerie De Vis Noorderhaven 40, T 0517-417116, open do/vr 12.30-<br />

17, za 11-17 en op afspr. T/m 15 dec My own private landscape,<br />

Myra de Vries, Martijn Lucas van Erp e.a., schilderijen.<br />

HASKERDIJKEN<br />

Kunstruimte De Kapelle Kappelewei 6, T 06-25361666, open do-zo<br />

12-17. T/m 30 nov Portretten, Titus Bovenberg.<br />

HAULERWIJK<br />

Galerie Hummel Leeksterweg 29, T 0516-425000, open di-vr 9.30-<br />

17.30, do tot 21, za 9.30-16. T/m 2 mrt Couleur Locale, cursisten<br />

Antje Sonnensche<strong>in</strong>; quiltgroep De Glimmertjes.<br />

HEERENVEEN<br />

Museum Belvédère Oranje Nassaulaan 12, T 0513-644999, open dizo<br />

11-17. 2 nov t/m 17 feb ReSet, eigen collectie en gastexposanten.<br />

Museum Willem van Haren M<strong>in</strong>ckelersstr. 11, T 0513-623408,<br />

open di-vr 11-17, za/zo 13-17. T/m 11 nov Annemieke Harkema,<br />

teken<strong>in</strong>gen.<br />

KOLLUM<br />

Galerie Jitsche Hemkes p/a Drukkerij Broersma, Voorstraat 100/102,<br />

T 0511-451321, open t/m half dec, ma-vr 14-17, za/zo even bellen.<br />

Hans de Jong, Thom de Jong, schilderijen, beelden, grafiek.<br />

Atelier Kunstlokaal 7 Voorstraat 55, T 0511-450752, open vr/za 14-<br />

17, <strong>in</strong>dien aanw. en op afspr. Max en Louise de W<strong>in</strong>ter, schilderijen.<br />

Kunstroutes Friesland<br />

Kunstroute ‘Ars et Natura’<br />

Elk laatste volledige wknd vd mnd - behalve <strong>in</strong> dec – za/<br />

zo 13-17. Kle<strong>in</strong>e route langs 3 kle<strong>in</strong>schalige locaties tussen<br />

Beetsterzwaag en Drachten. Info: www.ateliertonterl<strong>in</strong>den.nl<br />

Kunst aan de Kust Harl<strong>in</strong>gen<br />

9 galeries, ateliers en een museum op loopafstand <strong>in</strong> Harl<strong>in</strong>gen.<br />

Boekjes verkrijgbaar bij bibliotheken, VVV’s en hotels.<br />

Info: www.<strong>kunst</strong>aandekust.nl<br />

<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 35<br />

KOUDUM<br />

Atelier-Galerie 13 Manen Hoofdstraat 37a, open di-do 10-17. Monumentaal/symbolisch,<br />

beelden, schilderijen div. <strong>kunst</strong>enaars.<br />

Galerie De Souverijne Hoofdstraat 26-28, T 06-10374486, open<br />

wo-za 13-16 en op afspr. T/m 22 dec Xaqu<strong>in</strong> Chaves, Mary Mata,<br />

schilderijen.<br />

KûBAARD<br />

Galerie Moglas Joarumerleane 4a, T 0515-781040, onregelmatig<br />

open en op afspr. T/m 6 dec Hester Kornelis, foto’s.<br />

LEEUWARDEN<br />

Atelier Dirk Be<strong>in</strong>tema Turfmarkt 8, T 0629238982, open do-za<br />

13-17.30 en op afspr.<br />

Historisch Centrum Groeneweg 1, T 058-2332350, open di-vr 11-17,<br />

za/zo 13-17. T/m 3 mrt Sporen van Saskia, vrouw van Rembrandt <strong>in</strong><br />

Leeuwarden.<br />

Galerie De Kle<strong>in</strong>e Hoogstraat Kle<strong>in</strong>e Hoogstraat 14, T 058-8442545,<br />

tijdens exposities do-za 13.30-17 en op afspr. 8 nov t/m 15 dec<br />

Hella Maas, Margreet Boonstra (schilderijen), Jitse Sikkema (beelden).<br />

Kunstuitleen Friesland Wissedw<strong>in</strong>ger 1, T 058-2125400, open di-vr<br />

10-17, za 12-17. T/m 3 nov Alexander van Noort.<br />

Galerie/atelier ’t Lamberthûs Eewal 90, T 058-2501099, open vr/za<br />

13-17, juli/aug op afspr.<br />

Pier Pander Museum Groeneweg 1, T 058-2338399, open za/zo<br />

13-17.<br />

Keramiekmuseum Pr<strong>in</strong>cessehof Grote Kerkstraat 11, T 058-<br />

2948958, open di-zo 11-17. 2 nov 14-16 u. Antiekspreekuur. 25 nov<br />

t/m 24 feb W<strong>in</strong>terse taferelen, design ontmoet traditie.<br />

Galerie De Roos van Tudor Eewal 47-49, T 058-2161636, open wo-vr<br />

13.30-17, za 11-17, 2e zo vd mnd 14-17. T/m 18 nov Identiteiten,<br />

Maartje Strik, schilderijen. 24 nov t/m 15 jan Landschappen, van<br />

Els<strong>in</strong>ga tot L<strong>in</strong>deboom.<br />

Kunsthandel & galerie De Vries Turfmarkt 1, T 06-52037004 open<br />

do-za 13-17.30 en op afspr.<br />

World Trade Center Leeuwarden Heliconweg 52, T 058-2941600,<br />

open dagl. 7-23. 23 nov t/m 17 feb Marian Hulshof, gebrandschilderd<br />

raam en schilderijen.<br />

NIJEGA<br />

Galerie D<strong>in</strong>ie Boogaart Kommisjewei 21-23, T 0512-372735, open<br />

vr-zo 13-17.<br />

OFFINGAWIER<br />

Galerie Off<strong>in</strong>gawier Fiifgeawei 25, T 0515-415771, open op afspr.,<br />

of <strong>in</strong>dien aanw. Landschappen Gert Jan Veenstra. 17 nov t/m 6 jan<br />

za/zo 13-17 W<strong>in</strong>terexpositie.<br />

OLDEBERKOOP<br />

Kunstruimte Hiemstra Oosterwoldseweg 17, T 0516-451861, open<br />

vr-zo 13-17.30.<br />

OLTERTERP<br />

Galerie Lauswolt bij De Slag, Selmien West 2, T 0512-301695, open<br />

di-za 10-12, 13.30-17, zo 13.30-17. T/m 18 nov Dolsma, Os<strong>in</strong>ga,<br />

Pander e.a.<br />

OUDE BILDTzIJL<br />

Aerden Plaats Ds. Schuil<strong>in</strong>gstraat 4-6, T 0518-421012, open za/zo,<br />

mei t/m sept wo-ma 10.30-16.30. Kunstkr<strong>in</strong>g Uytland.<br />

Galerie/atelier De Trapjes Oude Bildtdijk 94, T 0518-421293, open<br />

1e za/zo vd mnd 13-17 en op afspr. John Maes (schilderijen, grafiek),<br />

Joske Maes-Pellens (beeldweefsels).<br />

RUIGAHUIzEN<br />

De Egelantier <strong>kunst</strong>uitleen, Jan Jurjens<strong>in</strong>gel 3, open 1e, 3e za vd<br />

mnd 14-16.30. Petra van Rijn, schilderijen, ikonen.<br />

SNEEK<br />

Galerie Peter Bax S<strong>in</strong>gel 82, T 0515-422772, open di-vr 13.30-18,<br />

do 19-21, za 10-17. T/m 10 nov Huibert Sabelis, Olivier Julia, Lydia<br />

de Jonge e.a.<br />

TJERKWERD<br />

Gerrit Wijngaarden Waltaweg 25, T 0515-579323, open op afspr. 4<br />

nov t/m 16 dec open atelier, zo 14-17.30.<br />

VEENKLOOSTER<br />

Galerie de Kuiperij Kleasterwei 14a, T 0511-443081, open vr, za<br />

13-17 en op afspr. T/m 24 nov Loes Botman (teken<strong>in</strong>gen), Corrie<br />

Erkelen (keramiek).<br />

Galerie Noordvleugel Fogelsangh State, Kleasterwei 1, T 0511-<br />

442436, open di-za 10-17. Doorlopende expositie 10 realisten.<br />

VEENWOUDEN<br />

De Schierst<strong>in</strong>s Hoofdstraat 1, open di-zo 13.30-17. T/m 2 dec<br />

Vrouwelijke modellen, Hermien Koen, gem. techn. 8 dec t/m 20 jan<br />

Peter Lazarov, prenten.<br />

WOLVEGA<br />

Hannie Me<strong>in</strong> Keramiekgalerij Frisaxstraat 12, T 0561-614545, open<br />

ma 13.30-18, di-vr 09.30-18, do tot 21, za 09.30-17.<br />

WORKUM<br />

Galerie Berger Noard 23A , T 06-20234810, open di-za 11-17; novfeb:<br />

<strong>in</strong>dien aanw. of op afspr. Div. <strong>kunst</strong>enaars, sieraden, schilderijen,<br />

objecten.<br />

Jopie Huisman Museum Noard 6, T 0515-543131, open dagl 13-17,<br />

apr t/m okt ma-za 10-17, zo 13-17. T/m 30 dec Fisk & Frij, van Jopie<br />

Huisman tot Jan Mankes.<br />

Galerie Kesk-Art Noard 5, T 06-30590478, open vr-zo 13-18, mei-okt<br />

wo-vr 13-18, za/zo 11-18.<br />

Drenthe<br />

ANNEN<br />

Paviljoen Breeland De Bulten 4, T 0598-468577, open 2 t/m 4 nov,<br />

vr 18-21, za/zo 11-18. Verrassend, lustrumexpositie, Gertjan Scholte-<br />

Albers, Tim Blaauw, Siemen Dijkstra e.a.<br />

Atelier-galerie de Strubbel Schipborgerweg 5, T 0592-271974, open<br />

op afspr. Cees Drubbel, schilderijen.<br />

ASSEN<br />

Adventskerk L<strong>in</strong>delaan, open vrij 10-11.30, zo 10.30-12. T/m 16 nov<br />

Gert Roelofsen.<br />

B’art galerie/atelier, Vaart zz 93, T 0592-398093, open wo-vr 9-12,<br />

za/zo 13-17 en op afspr. Jan Ketelaar, Marc de Jong, Edzard Krol e.a.<br />

CBK Drenthe/<strong>kunst</strong>uitleen Assen Weiersstr. 1/f, T 088-0128000,<br />

open wo-vr 13-17, za 13-16. T/m 18 nov Ergens anders, Karola<br />

Pezarro, textiel.<br />

DeFKa Vennestraat 88, T 0592-315316, open do-za 13-17. 23 nov De<br />

opstell<strong>in</strong>g, Betty Simonides te gast bij Joop Striker.


expositieagenda Stuur<br />

KunstSalon Assen Vaart nz 6, open vr-zo 13-17.<br />

Kunstruimte Rudy Lanjouw Portugallaan 60, T 06-21863399, open<br />

1e za/zo vd mnd 12-17 en op afspr.<br />

Drents Museum Br<strong>in</strong>k 1, T 0592-377773, open di-zo 11-17. T/m 27<br />

jan Screech, through thick and th<strong>in</strong>, Simon Schrikker, schilderijen. 17<br />

nov t/m 3 mrt De Sovjet Mythe, socialistisch realism 1932-1960.<br />

TT Hall De Haar 11, open za/zo 3/4 nov 11-17. Art Assen, <strong>kunst</strong>beurs.<br />

BALLOO<br />

Galerie Drentsche Aa Balloo 27, T 0592-241214, open vr/za 13-17<br />

en op afspr.<br />

COEVORDEN<br />

Coevorder Kunst Collectief expositieruimte, Sallandsestraat 5, T 06-<br />

25503692, open vr/za, koopzo 13-17. Wisselende exposities.<br />

DE SCHIPHORST<br />

De Havixhorst beeldenpark, Schiphorsterweg 34-36, T 0522-441487,<br />

open dagl. 11-17. T/m dec Renaissance van het Noorden.<br />

DIEVER<br />

Atelier Jenny Nes Broekemastraat 21, T 0521-593255, open vr-za,<br />

1e, 3e zo vd mnd 13-16 en op afspr. Schilderijen.<br />

DIEVERBRUG<br />

Atelier/galerie Jan Won<strong>in</strong>g Dieverbrug 51, T 06-30100309, open<br />

do-za 11-17. Schilderijen.<br />

DWINGELOO<br />

Art Garden Drenthe Hon<strong>in</strong>gvlaken 10, T 0521-599064, open di-za<br />

10-18, zo 13-17. Elke 2 mnd nieuw werk.<br />

Keramiek- & grafiekatelier Elysia Verhoeven en Siemen Dijkstra,<br />

Lheeweg 10b, T 0521-597636/597146, open di-zo 13-17 en op afspr.<br />

EELDE<br />

Museum De Buitenplaats Hoofdweg 76, tel. 050-3095818, open dizo<br />

11-17. 3 nov t/m 17 feb Siegfried Woldhek, Evel<strong>in</strong>e van Duyl.<br />

ELIM<br />

Galerie Afterdaan Carstensdijk 148, T 0528-352634/06-10545755,<br />

open za/zo 13-17 en op afspr.<br />

ELP<br />

Galerie Roy Greve Hoofdstraat 32, T 0593-380008, open op afspr.<br />

Portret-beelden.<br />

EMMEN<br />

CBK De Fabriek, Ermerweg 88b, T 0591-685820, open wo-zo 13-17.<br />

T/m 18 nov Ergens anders, Karola Pezarro. T/m 25 nov Schatgraven<br />

<strong>in</strong> het Emmermeer, Lies Kortenhorst. 24 nov t/m 20 jan Duality -<br />

nonduality, Marthijn de Groot. 30 nov t/m 20 jan Circus, Amateur<br />

Kunstenaar Emmen.<br />

Grote Kerk Marktple<strong>in</strong>, open di-do, za 13-17. T/m 25 nov Kunst Rijk<br />

Emmen, Van Tongeren, Kanters, Tielens e.a.<br />

Kunsthuis 1927 Dordsestraat 27, T 0591-618003, open ma-vr<br />

9-17.30, do tot 20.30, za 9-17. O.a. Herman Brood, Anton Heyboer.<br />

GASSELTERNIJVEEN<br />

Kunstgalerie Arnold Gasselterweg 1, T 0599-513340, open wo-za,<br />

1e zo vd mnd 13.30-17.30. Schilderijen 19e, 20e en 21e eeuw.<br />

Galerie Pommona Hoofdsrtaat 58, T 0599-512867/06-29204451,<br />

open 10-17 en op afspr.<br />

GEES<br />

L’Argenterie Antique Weth. H. Euv<strong>in</strong>gstraat 3, T 0524-582290.<br />

Beelden <strong>in</strong> Gees beeldentu<strong>in</strong> en galerie, Schaapveensweg 16, T<br />

0524-582141, open wo-zo 12-17. T/m 25 nov Herfsexpositie.<br />

HAVELTE<br />

Yvonne Casander Veldkamp 7, T 0521-599310, 06-50487771, open<br />

op afspr. Schilderijen, objecten.<br />

Galerie Jan Jetten Dorpstraat 33, T 0521-341605, open za/zo 13-17<br />

en op afspr. Olieverfschilderijen en aquarellen.<br />

HOOGHALEN<br />

Galerie Wildevuur Zwiggelterweg 4, T 0593-592411, open vr-zo<br />

12-18 en op afspr. T/m 11 nov Hans Musters.<br />

LHEE<br />

Atelier Galerie Anny van Veen Lhee 75, T 0521-597433, open di-vr<br />

10-18, za 10-17. T/m dec Geert Biel (glas), Joke Sp<strong>in</strong> (schilderijen).<br />

MEPPEL<br />

Drukkerijmuseum Kle<strong>in</strong>e Oever 11, T 0522-242565, open di-za 13-<br />

17. T/m 29 dec Zonder pers, Peter Wortel, grafiek.<br />

Galerie/atelier Nies Nijland-Pol Zuide<strong>in</strong>de 52 T 0522-256575, open<br />

vr/za 13-17 en op afspr. Nies Nijland, keramiek, schilderijen en<br />

gastexposanten.<br />

Kunsthuis Secretarie Hoofdstraat 22, T 0522–850644, open di-zo<br />

13–17, do 10–17, vr 18-20. T/m 16 dec Kle<strong>in</strong>e grapjes, grootse <strong>kunst</strong>,<br />

Chantal van Heeswijk, Redmer Hoekstra e.a.<br />

Richard ter Borg, Gron<strong>in</strong>gen<br />

VEILING<br />

26 november 2012 19.00 uur<br />

Kijkdagen vr 23 za 24 en zo 25<br />

www.terborg.com<br />

Herbert Zangs, Jan Alt<strong>in</strong>k, Jan Jordens,<br />

Frederick Serger, Armand Bouten,<br />

Johan Dijkstra, Jan Wiegers, Arie Zuidersma,<br />

Otto Eerelman, Jo van Dijk,<br />

Ekke Kleima, Henk Melgers, Adriaan Lubbers,<br />

Slavko Kopac, Jannes de Vries, e.v.a.<br />

Kunsthuis De Stijl Touwstraat 6, 06-30666682, open wo-vr 13.30-<br />

17.30, za 11-17 en op afspr.<br />

NIEUW AMSTERDAM<br />

Galerie van Strien Vaart nz 176, T 0591-551630, open vr-zo 13-17.<br />

T/m 26 dec Francis Kilian, Hester Schroor e.a., schilderijen, keramische<br />

beelden.<br />

NIEUW BUINEN<br />

Goedewaagen Keramisch museum, Glaslaan 29a, T 0599-616090,<br />

open ma-vr 10-16, za/zo 13-17.<br />

Silo del Arte Zuiderdiep 7, T 06-22922601, dagelijks welkom. Erik<br />

Zwezerijnen, schilderijen en Louisa van den Hof, glas<strong>kunst</strong>.<br />

NIJLANDE<br />

Art-Melvy Gallery Nijlande 19, T 0592-243294, open op afspr.<br />

Yvonne Visser (beelden) e.a. Beeldentu<strong>in</strong>.<br />

PATERSWOLDE<br />

Galerie Aanblick Fletcher Familiehotel, Gron<strong>in</strong>gerweg, T 050-<br />

5340485, dagl 8-22. T/m 31 dec Gertjan Scholte-Albers, Jan Br<strong>in</strong>kgreve,<br />

Frans Brommer, Inge Groenen e.a.<br />

Galerie Lemferd<strong>in</strong>ge Lemferd<strong>in</strong>gelaan 2, T 050-3091377, open vr-zo<br />

12-17. T/m 18 nov Via Firenze, Jikke Jager, Kees Thijn e.a.<br />

ROLDE<br />

Collectie Harms Rolde Hoofdstraat 38, T 0592-242521, open za 13-17<br />

en op afspr. Realistische schilder<strong>kunst</strong> beg<strong>in</strong> 20ste eeuw tot heden.<br />

Atelier Kees van Rijen Nijlanderstraat 16, T 0592-242560, open op<br />

afspr. of <strong>in</strong>dien aanw. Schilderijen.<br />

RODEN<br />

Galerie Barth-Art Padkamp 21, open wo-vr 13-17, za 10-17.<br />

Tsjechisch glas en hedendaagse <strong>kunst</strong>. 4 nov t/m 30 dec J<strong>in</strong>drich<br />

Barth, wandreliëfs.<br />

Koetshuis Mens<strong>in</strong>geweg 3, T 050-5013035, open do-zo 13-17. T/m<br />

18 nov Tot op het bot, Jan Kenter, Herman Noordermeer, Suzanne<br />

Bodde. 24 nov t/m 8 dec Uit de Hoogte, Rianne Kooijman, Zaha<br />

Heveskes e.a.<br />

RUINEN<br />

Atelier Femke Anne Meppelerweg 36, T 06-14348108, open dagl<br />

(<strong>in</strong>dien aanw.) en op afspr. Femke Anne Kaldenberg, schilderijen.<br />

Galerie/atelier Benderse Benderse 15, T 0522–472569, open <strong>in</strong>dien<br />

aanw. en op afspr. Hendrik Oomen (schilderijen), Ineke Oomen (glas<br />

<strong>in</strong> lood).<br />

SCHOONEBEEK<br />

Atelier de Salon ’t Rak 15, T 0524-531266, open <strong>in</strong>dien aanw. en op<br />

afspr. O.a. Marjolijn van G<strong>in</strong>kel, schilderijen.<br />

TYNAARLO<br />

Niet Nieuw Design Transportweg 2, T 0592-545554, open di-vr 10-<br />

18, za 11-17. T/m 8 jan Harry Tu<strong>in</strong>man, schilderijen, foto’s.<br />

Pronckgoedt Kunst en Antiek, Esweg 2, T 0592-541812, open za/zo<br />

10–17 en op afspr. Schilderijen, Drentse schilders, antiek.<br />

VLEDDER<br />

Atelier De Klei L<strong>in</strong>de Dorpsstraat 10, T 0521-382787, open ma-za<br />

10-18 en op afspr. Cees Vermeer, Liz Hansen, beelden.<br />

Henk Pries Pastorieweg 23, T 0521-381325, open op afspr. Landschapsaquarellen.<br />

Ramart Vledder Oosterkamp 10, T 06-27086088, open 1e zo vd<br />

mnd, sept: 3e zo vd mnd. Herman Brood, Hugo Claus, Cremer e.a.<br />

Galerie-boetiek ’t Veurhuus Schapendrift 10, T 0521-381932, open<br />

vr/za vanaf 12 u. en op afspr. Annette Kiewiet-Huit<strong>in</strong>k (beelden),<br />

sieraden, aardewerk, etc.<br />

Museums Vledder Br<strong>in</strong>k 1, T 0521-383352, open apr t/m kerstvak.<br />

wo-zo 11-16. T/m 6 jan Over landschap, dicobol en rechte hoeken,<br />

Annemiek de Haan, Jean le Noble. Beeldentu<strong>in</strong>: John Beemsterboer,<br />

Jan Piet vd Berg.<br />

VRIES<br />

Gemeentehuis Tynaarlo Kornoeljeple<strong>in</strong> 1, T 0592-266662, open<br />

ma-vr. 1 nov t/m 21 dec Ben van Voorn (1927-2004).<br />

WAPSE<br />

Atelier Auke Rodrigo Ten Darperweg 82, T 0561-432710/06-<br />

30284135, open wo/do, za 14-17 en op afspr. Schilderijen.<br />

WAPSERVEEN<br />

Atelier 133A Midden 133a, T 0521-341380, open do-za 13-17 en op<br />

afspr. Ineke van Tiel, schilderijen, etsen, objecten.<br />

Overijssel<br />

ALMELO<br />

Alberts <strong>kunst</strong>uitleen en galerie Grotestr. 117, T 0546-454721, open<br />

di-za 12-17.30.<br />

KUNST B&V<br />

Verhuur en verkoop<br />

schilderijen, teken<strong>in</strong>gen,<br />

grafiek aan particulieren<br />

en bedrijven van<br />

Tentoonstell<strong>in</strong>g Landschappelijk<br />

Door Diek Boerman en Hieke Veenstra<br />

Diek Boerman benadert het landschap als kathedraal en<br />

Hieke Veenstra schildert het <strong>in</strong>tieme landschap.<br />

Open za en zo 3 en 4 nov.;1 en 2 dec. van 11-17 uur<br />

of op afspraak:even bellen 0592-559332.<br />

Zie ook www.<strong>kunst</strong>bv.nl • Email: <strong>in</strong>fo@<strong>kunst</strong>bv.nl<br />

Norgerweg 153, 9494 TA Yde T 0592-559332<br />

E <strong>in</strong>fo@<strong>kunst</strong>bv.nl I www.<strong>kunst</strong>bv.nl<br />

pag<strong>in</strong>a 36 <strong>kunst</strong>krant november/december 2012<br />

expositiegegevens en persberichten <strong>voor</strong> de KunstKrant van januari/februari<br />

uiterlijk 10 december naar het volgende adres: KunstKrant Noordoost-<strong>Nederland</strong>,<br />

Postbus 494, 9700 AL Gron<strong>in</strong>gen, of e-mail naar <strong>kunst</strong>krant@live.nl<br />

Groeneveld galerie en skulpturenpark, Groeneveldsweg 8, T 0546-<br />

818111, open wo-zo 12-17. Schilderijen, glas, keramiek, beelden.<br />

Sticht<strong>in</strong>g Indigo Kunsthal Hof 88, Hofkamerstraat, Elisabethhof 6,<br />

open di-zo 13.30-17.<br />

Lads <strong>kunst</strong> + exposities Molenstr. 23, T 0546-459490, open wo-vr<br />

10-17.30, do 10-21, za 11-17.<br />

BEUNINGEN<br />

Het D<strong>in</strong>kelwerk Denekamperstraat 49, T 0541-355955, open di-vr<br />

10-17, za 10-16, zo 13-17. Kunstenares Kar<strong>in</strong> Veldhuis, edelsmid<br />

Patricia de Jonge, Rikie Braakhuis (Tiffany, glas).<br />

BLOKzIJL<br />

Galerie Kunst & Kleur Bierkade 9, open di-za 10-18, zo 12-17. Collectief<br />

van schilders, keramisten en sieradenontwerpers.<br />

Atelier Maria Mosselman Brouwerstr. 7/9, T 0521-515605/06-<br />

50488003, open do-za 10-17. Schilderijen, beelden, mode.<br />

DALMSHOLTE<br />

Heileuvers Schilderijenhuis Dalmsholterdijk 17, open ma-za 9-18.<br />

Iedere 2 mnd nieuwe expositie van schilderijen en grafiek.<br />

DEDEMSVAART<br />

Atelier 3 6 4 Langewijk 364, T 0523-232782, open 2e zo vd mnd.<br />

Henk Boudewijns, foto’s, Immy van Huizen, Leonarda van Eijk, Joanne<br />

Eekman, schilderijen/grafiek, Marie Louise M<strong>in</strong>ke, beelden.<br />

DELDEN<br />

Galeriet Piet Boon Zone Oost, Langestr. 46, T 074-2919600, open<br />

di-vr 11-17.30, za 11-17, zo 14-17.<br />

De Pook galerie & <strong>kunst</strong>uitleen, Noorderhagen 58a, T 074-3767065,<br />

open wo-vr 13-18, za 11-17, zo 13-17.<br />

De Witte Kamer Langestr. 47, T 074-2593555, open wo-vr 13-17.30,<br />

za 11-17, zo 13-17.<br />

DEN HAM<br />

Expositiehuis Middendorpshuis, Grotestr. 4, T 0546-671864, open<br />

wo-za 14-16. T/m 3 nov Nelleke van Loon, schilderijen.<br />

DENEKAMP<br />

Art Atelier Nordhornsestr. 236a, open vr-zo 10-17 en op afspr.<br />

Permanente expositie van Lony W<strong>in</strong>g.<br />

DEVENTER<br />

Galerie Kiek-Kus Roggestr. 16, T 0570-642573, open wo-zo 11-17.<br />

Galerie Kon<strong>in</strong>gshof Grote Overstr. 16-18, T 0570-672753, open ma,<br />

di, do-za 12-18.<br />

Galerie/atelier De Kunsten TG Gibsonstr. 19, 0570-615569, open<br />

vr-zo 13-17.<br />

Kunstenlab Laboratoriumple<strong>in</strong> 1, T 0570-611848, open di-zo 13-17.<br />

DIEPENHEIM<br />

Galerie Àlafran Grotestr. 45, T 0547-351718, open wo-zo 12-17 en<br />

op afspr.<br />

Kunstverenig<strong>in</strong>g Diepenheim Grotestr. 17, T 0547-352143, open<br />

di-zo 11-17. T/m 2 dec Hester Oerlemans, Carlijn Mens.<br />

Galerie Visée Grotetr. 41, T 06-18653279, open vr-zo 13-17 en op<br />

afspr., jan gesloten. T/m 4 nov Ben Joosten.<br />

ENSCHEDE<br />

Galerie Beeld & Aambeeld Walstraat 13, T 053-4300357, open<br />

wo-za 10-17, do 10-21. T/m 21 nov Chiara Scarpitti (sieraden), Peter<br />

vd Akker, (gem. techn.)<br />

Concordia Expositie 21rozendaal, Het Rozendaal 21, T 053-4300999,<br />

open do-zo 11-17 en op afspr. T/m 11 nov Dan Walw<strong>in</strong>, Maurice<br />

Bogaert, films.<br />

Concordia Expositie Langestraat 56, T 053-4300999, open ma-vr<br />

10-18, za 10-16. 12 dec t/m 9 mrt Moeders & vaders.<br />

Louk’s atelier/galerie Walstraat 63, T 053-4332211, open di-za<br />

10-17.<br />

Fotogalerie Objektief Walstraat 33, T 053-4322507, open wo-za<br />

12.30-17.<br />

Roombeek zessprong Ateliers, Kottendijk 110b, T 06-27909008<br />

open t/m 11 nov vr 18-20.30 en op afspr. Fiona Weide.<br />

TETEM <strong>kunst</strong>ruimte Stro<strong>in</strong>ksbleekweg 16, T 053-2308791, open do-zo<br />

11-17. T/m 11 nov Kuda, Damian Gilley, The blue noise department.<br />

T/m 18 nov Encounters, Bill Sp<strong>in</strong>hoven van Oosten, <strong>in</strong>stallatie. 1 nov<br />

t/m 2 dec W<strong>in</strong>tergasten, tien B93 <strong>kunst</strong>enaars + gastexposanten.<br />

GIETHOORN<br />

Galerie Du<strong>in</strong>e-Rhee Molenweg 36, T 0521-360210, open zo 14-17<br />

en op afspr. T/m 22 jan Henk Lassche, schilderijen.<br />

Kulturhus De Eendracht Eendrachtsple<strong>in</strong> 1, open ma-vr v.a. 8 u.<br />

Rhoda Kunst en Keramiek B<strong>in</strong>nenpad 41, T 0521-362040, open<br />

ma-zo 10-18 en op afspr. Landschappen en stillevens van o.a. G.J.<br />

Veenstra, H. Wijngaard, R. Smelt, en R. Meilof.<br />

HENGELO<br />

Passion for Stones beeldentu<strong>in</strong>, Reigerweg 40, T 074-2420170, open<br />

ma-za en op afspr. 10-17. Ties Mulder.<br />

Galerie en Kunstuitleen de Pook Deldenerstraat 77, T 074 2919759.<br />

Gallery Signaal Enschedesestraat 238, T 074-2470597, open zo 14-17<br />

en op afspr.<br />

HOLTEN<br />

Galerie/Atelier Henk Mulder Oranjestraat 29, T 06-53837281, za<br />

13-17 en op afspr.<br />

Nagelhoutzaal Kulturhus, Smidsbelt 6, open ma-vr 10-17. Collectie<br />

Nagelhout.<br />

KAMPEN<br />

Gemeentelijke expositieruimte IJsselkade 33, T 038-3317417, open<br />

di-za 11-17. 3 nov t/m 15 dec Visionaire pelgrimages, Tom Kuper,<br />

schilderijen.<br />

Ikonenmuseum Buiten Nieuwstraat 2, T 038-3858483, open wo<br />

13-17, do-za 10-17. T/m 3 nov Henk Helmantel.<br />

Galerie IQ <strong>kunst</strong>uitleen Oudestraat 241, T 038-3318746, open do<br />

10-18, vr 10-21, za 10-17. Antonio Poioumen, Herman Brood, Robert<br />

Whitaker e.a.<br />

Koornmarktspoort IJsselkade 1, T 038-3317361, open di-za 11-17.<br />

T/m 23 dec Pat Gentenaar-Torley, gem techn.<br />

’t Posthuys Oudestraat 137-1, do-za 11-17. 24 nov t/m 22 dec Peter<br />

vd Kroef (teken<strong>in</strong>gen), Wim Meyles (beelden).<br />

Stedelijk Museum Kampen Oudestraat 133, T 038-3317361, di-za<br />

10-17, zo 13-17. T/m 18 nov Paul de Reus, beelden.<br />

LOSSER<br />

Galerie Artisto Mart<strong>in</strong>usple<strong>in</strong> 14, open do-za 13.30-16.<br />

Galerie Erfje Kuiper Kloppenstraat 42, T 053-5385995, open do-zo<br />

12-17 en op afspr. Jan Kuiper, bronzen beelden, Anneke Kuiper,<br />

quilts. T/m 25 nov Harrij Johannes, digitale <strong>kunst</strong>.<br />

Glasatelier het Lugtkasteel Hooibeek 9, T 053-5381094. Christ<strong>in</strong>a en<br />

Ben van der Lugt, glas, emaille, sieraden.<br />

NIJVERDAL<br />

Galerie Sous-Terre Van den Bergsweg 3, T 0548-616838, open ma<br />

13-17, di-za 10-17.<br />

OLDENzAAL<br />

Art Atelier Markt 13, open werkdagen 10-17. Lony W<strong>in</strong>g.<br />

OMMEN<br />

Galerie Aly Schutte en galerie Eric Schutte Dalmsholterweg 6, T<br />

0529-456361/455762, open di 13-17, vr/za 10-17 en op afspr. Aly<br />

Schutte, Anne Christie Warner-Schutte, Eric Schutte, schilderijen. 27<br />

nov t/m 1 dec Culturele week.<br />

Nationaal T<strong>in</strong>nen Figuren Museum Markt 1, T 0529-454500, open<br />

za 11-17, zo 13-17.<br />

OOTMARSUM<br />

Chez-Moi Ton Schulten Galerie International, Marktstraat 4-6/<br />

Gasthuisstraat 3-6, T 0541-291760, open wo-vr 14–17, za 11-17, zo<br />

13-17. Ton Schulten en gastexposanten.<br />

Galerie Bianca Leus<strong>in</strong>k Grotestraat 26, open di-zo 13-17. Schilderijen<br />

Bianca Leus<strong>in</strong>k.<br />

Annemiek Punt galerie/glasatelier, Kloosterstraat 5, T 0541-293245,<br />

open wo-vr 13.30-17, za 11-17 en op afspr.<br />

Museum Ton Schulten Kerkple<strong>in</strong> 16-17, T 0541-291763, open wo-zo<br />

14-17, za 11-17.<br />

Tarpan Art Markt 7, open wo-vr 13-17, za 11-17, zo 12-17. O.a. Wil<br />

Willemsen, Hendrik van Veenendaal, Ad Arma en Ad Verstijnen.<br />

STAPHORST<br />

Galerie He<strong>in</strong> Elfer<strong>in</strong>k Kastanjelaan 5, T 0522-242414, open do<br />

14-18, vr/za 10-18, 2de zo vd mnd 13-17 en op afspr. T/m 17 nov<br />

Henrik Eiben, Iris Bouwmeester. 22 nov t/m 5 jan Space, Expand<strong>in</strong>g,<br />

Henriëtte van ’t Hoog, Gracia Khouw e.a.<br />

STEENWIJK<br />

Instituut collectie Hildo Krop Gasthuislaan 2, T 0512-53862, open<br />

zo, ma-do 11-16.<br />

Stadsmuseum Markt 64, T0521-511704, open di-vr 10-12, 13-17, za<br />

13-17. T/m 13 dec Bert Brante, Miek Brante-Bloemen, schilderijen.<br />

IJHORST<br />

De Galerij Kerkweg 12, T 0522-441367, open vr-zo 14-18 en na<br />

afspr.<br />

WEERSELO<br />

De Driehoek galerie & atelier, Lemselosestraat 6 T 0541-662626/<br />

662575, 06-23379642, open do-za 14-17 en op afspr. Irene Schildkamp<br />

en werk <strong>in</strong> stock.<br />

Atelier Marten Bo<br />

WETERING<br />

HARDENBERG<br />

Atelier Daniëlle Broekhuizen-Mazzola Weter<strong>in</strong>g-oost 56, T 0521-<br />

Galerie IQ <strong>kunst</strong>uitleen De Mulderij 15, T 0523-270023, open di-vr 371388, open op afspr.<br />

10-17, do 10-21, za 11-17. Theo Boeren, Herman Brood, George<br />

Heidweiler e.a., schilderijen, glas, keramiek, brons.<br />

WIERDEN<br />

KNSTSPR Wilhelm<strong>in</strong>aple<strong>in</strong> 3a, T 0523-260013, open wo, za 14-17. Galerie Tolg’Art Tolgaarde 6-8, T 0546-657589, open do 13-17.30,<br />

T/m 1 dec Goddichten, Henk Heideveld, div. techn.<br />

vr 13-20.30, za 10-16, 1e zo vd mnd 13-17 en op afspr. T/m 17 nov<br />

Atelier Marten Bos<br />

CONSERVERING EN RESTAURATIE VAN SCHILDERIJEN<br />

schoonmaken van schilderijen<br />

hechten van scheuren <strong>in</strong> doek<br />

en bedoeken<br />

repareren van panelen<br />

behandelen van bladderendeen<br />

loszittende verf<br />

restauratie van schilderijlijsten<br />

<strong>in</strong>lijsten van schilderijen<br />

schadetaxaties<br />

Hoofdstraat West 48, 8391AP Noordwolde Fr tel. 0561 433033 www.ateliermartenbos.nl


expositieagenda Stuur<br />

Kunstroutes Overijssel<br />

Kunstroute Overijssel<br />

Za/zo 24 en 25 nov, 10-17. Meer dan 60 <strong>kunst</strong>enaars, ateliers,<br />

galeries <strong>in</strong> Zwolle. Startpunt Vornkenstraat 6, Zwolle.<br />

Kunstschatten Losser<br />

2de zo vd mnd 13-17. 17 galerieën en ateliers <strong>in</strong> gemeente<br />

Losser. Info: galerie Erfje Kuiper, Kloppenstraat 42, Losser en<br />

www.<strong>kunst</strong>schattenlosser.nl<br />

Atelierroute Vechtdal<br />

Mei t/m aug laatste wknd vd mnd 11-17.<br />

Info: www.vechtdal<strong>kunst</strong>.nl<br />

Natuurgebied De Weerribben<br />

Route met twaalf <strong>kunst</strong>werken. Info: Bezoekerscentrum De<br />

Weerribben, Ossenzijl.<br />

Kunststappen<br />

1e zo vd mnd 13-17. Galeries en ateliers <strong>in</strong> Almelo en Wierden.<br />

Info: www.<strong>kunst</strong>stappen.nl<br />

Anneke Kieft, Joepe Bos (schilderijen), Hanneke Bloemen (beelden).<br />

22 nov t/m 29 dec Ellen Kroeze, Tamme de Boer (schilderijen), Marja<br />

van Elsberg (beelden).<br />

Drokje petit galerie atelier, Kupersweg 2x, T 0546-657589, open<br />

10-22 (even bellen).<br />

zWOLLE<br />

Ateliers Cyclamenstraat Cyclamenstraat 14-16, T 06-14623102, za/<br />

zo 24/25 nov 13-17, Open Ateliers Joepe Bos (schilderijen), Hanne<br />

Ruiter (sieraden).<br />

Galerie Delfi Form Praubstraat 4, T 038-4226835, do/vr 10.30-17.30,<br />

za 13-17 en op afspr.<br />

Galerie In Beeld Koestraat 13, T 06-52677090, open zo 14-17 en op<br />

afspr. T/m 25 nov Janet Timmerije, schilderijen, keramiek.<br />

Galerie IQ <strong>kunst</strong>uitleen Marsweg 42, T 038-4605656 open ma-vr<br />

10-17, za 11-17. Meer dan 1000 <strong>kunst</strong>werken. Theo Koster, Herman<br />

Brood, Peter Meijer e.a.<br />

Kunstuitleen zwolle Voorstraat 31, T 038-4216118, open di-za<br />

11-17, do 11-21. T/m 1 dec Jeannet Klement, keramiek. T/m 15 jan<br />

Poëzie <strong>in</strong> porsele<strong>in</strong>, Marja Hooft.<br />

Stedelijk Museum Melkmarkt 41, T 038-4214650, open di-zo 11-17.<br />

T/m 18 nov Rituelen, Loes Heeb<strong>in</strong>k, Marc Vellay e.a. 9 dec t/m 5 mei<br />

Pronken, Les Deux Garçons, Ineke Otte, Marianne van Heeswijk. 12<br />

dec t/m 2018 Millenniumdoelen.<br />

Het Vrouwenhuis Voorstraat 46, T 038-4224823, open alleen <strong>voor</strong><br />

groepen, alleen op afspr. Zes penseelpr<strong>in</strong>sessen, Aleijda Wolfsen,<br />

Aleida Greve e.a.<br />

Flevoland<br />

ALMERE<br />

Corrosia! Expo Markt 5, T 036-5215929, open di-za 12-17.<br />

D.O. Gallery Marktmeesterstr. 18, T 036-5247839, open wo-vr 10-18.<br />

Het Kunsthuis New Yorkweg 39, T 036-5329182, w<strong>in</strong>keltijden.<br />

Museum De Paviljoens Odeonstr. 3, T 036-5450400, open 12-17.<br />

T/m 30 juni De Paviljoens 2001-2012: Yael Davids, Job Koelewijn,<br />

Germa<strong>in</strong>e Kruip e.a.<br />

DRONTEN<br />

Galerie <strong>kunst</strong>uitleen Aan de Amstel Amstel 44, T 0321-325501,<br />

open do-za 10-17.<br />

Alligt De Vliet 8, T 0321-337838, open tijdens kantooruren. Permanent<br />

KIKO. Keramiek en foto’s.<br />

EMMELOORD<br />

Galerie KIK Bedrijfsweg 20, T 06-27523759, open do-za 13.30-17.30,<br />

vr 19-21 en op afspr.<br />

Style Color Galerie shop, Lange Ner<strong>in</strong>g 13. T/m 13 jan Atalanta<br />

Kunstgroep, Hilly Bl<strong>in</strong>ksma, Car<strong>in</strong> Staal e.a.<br />

ESPEL<br />

Galerie de Paardenstal Noordermiddenweg 2-1, T 0527-612654,<br />

open do-za, 1e, 3e, 5e zo vd mnd 13.30-17. T/m 4 nov Marjole<strong>in</strong> van<br />

G<strong>in</strong>kel, Margreet Zwetsloot. 8 nov t/m 15 dec Gertjan Scholte-Albers,<br />

Yvon Wordragen e.a.<br />

LELYSTAD<br />

Atelier 05 Karveel 5505, T 0320-245108, open mei t/m sept ltste zo<br />

vd mnd 12-17, hele jaar op afspr. Mart<strong>in</strong>e Bakker, schilderijen.<br />

Bos F<strong>in</strong>e Art Buitenplaats 131, T 0320-244826, open zo 14-17 en op<br />

afspr. T/m 21 dec Herfstexpositie, Karel See, Louis Meijs e.a.<br />

Go4art Hollandse Hout 296, T 0320-228899, open di-do, 1e zo vd<br />

mnd 14-17. Angèle Hoegee, Marius Meulenberg, Roland Meijer,<br />

beeldentu<strong>in</strong>.<br />

NAGELE<br />

Museum Nagele R<strong>in</strong>g 23, T 0527-653077, open do-zo 13-17. 4 nov<br />

t/m 27 jan Een glimlach <strong>in</strong> de polder, Geertruida Krake (schilderijen),<br />

Willem Hoogeveen (beelden).<br />

SCHOKLAND<br />

Museum Schokland Middelbuurt 3, T 0527-251396, open vr-zo, 1/4<br />

t/m 1/11 di-zo, juli/aug dagl. 11-17. T/m 31 dec Broeders <strong>in</strong> <strong>kunst</strong><br />

en kerk, Henk Helmantel & Maarten ’t Hart.<br />

zEEWOLDE<br />

Atelier Nestor Krachtenveld 52, T 036-5225229, open di-vr 9-12,<br />

za12-15. Kathelijne Hes, Ineke te Kaate, Wilhelmien Nijboer e.a.<br />

Kunstroutes Flevoland<br />

Kunst Route Lelystad<br />

Ltste zo vd mnd 14-17. Open ateliers <strong>kunst</strong> en <strong>kunst</strong>nijverheid.<br />

Info: www.<strong>kunst</strong>routelelystad.com<br />

Gelderland<br />

ALMEN<br />

Galerie De blauwe deur Bakkersteeg 2, T 0575-433447, open wo<br />

10-17, do/vr (e<strong>in</strong>d mrt-1 nov) 14-17, 1e za/zo vd mnd 12-17.<br />

APELDOORN<br />

Coda Museum Vosselmanstraat 299, T 055-5268400, open di-vr 10-<br />

17.30, do-koopavond, za 10-17, zo 13-17. T/m 13 jan Zilver en Goud,<br />

Anneke Schat, Cees Post. T/m 24 mrt Un peu de terre sur la peau,<br />

keramische sieraden.<br />

ARNHEM<br />

Dudok Kon<strong>in</strong>gstraat 40, T 026-3511872. T/m 12 nov Met&Voor,<br />

Albert vd Weide, teken<strong>in</strong>gen.<br />

Museum Moderne Kunst Arnhem Utrechtseweg 87, T 026-3775300,<br />

open di-vr 10-17, za/zo 11-17. T/m 18 nov Mark Outjers. T/m 2 dec<br />

The Shapeshifter, Anya Janssen. T/m 27 jan Regressive, Erw<strong>in</strong> Olaf.<br />

18 nov t/m 17 feb Neorealisme <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong>.<br />

Galerie Plaatsmaken Emmastraat 73, open wo-vr, zo 12-17.<br />

Galerie De Vijf Eiken Parkstraat 45, T 026-3511004, open 1e zo vd<br />

mnd, 12.30-17 en op afspr.<br />

APPELTERN<br />

Sous-Terre Walstraat 2a, open dagl 10-18. Galerie en beeldenpark.<br />

BARCHEM<br />

Woodbrookershuis Woodbrookersweg 1, T 0573-441734, open mavr<br />

9-17. Marijke Sondorp, teken<strong>in</strong>gen.<br />

BARNEVELD<br />

Museum Nairac Langstraat 13, T 0342-415666, open di-vr 10-17,<br />

za 13-17.<br />

BENNEKOM<br />

De Kijkdoos Ericapark 1, open 3 t/m 25 nov vr-zo 14-17. Metamorfose,<br />

Maria Roelofsen (jut<strong>kunst</strong>), Rob<strong>in</strong> Noorda (foto’s), Evelien<br />

Lohbeck (animaties).<br />

BERG EN DAL<br />

Afrika Museum Postweg 6, T 024-6847272, open ma-vr 10-17, za/<br />

zo 11-17.<br />

BREEDENBROEK<br />

Galerie 21 Terborgseweg 21, open vr-zo 13.30-17.30. 3 nov t/m 9<br />

dec Aly Bru<strong>in</strong>sma (schilderijen), L<strong>in</strong>da Faber (keramiek), D<strong>in</strong>y vd Lee<br />

(sieraden).<br />

CULEMBORG<br />

Galerie Kobalt Stationsple<strong>in</strong> 1, T 06-14257039, open wo, vr, zo<br />

13-17.<br />

DOESBURG<br />

Galerie 8’r Paardenmarkt 8, T 0313-479083, open 1e zo vd mnd en<br />

op afspr. Marga Bles, beelden, Ad van de Br<strong>in</strong>k, schilderijen.<br />

Galerie P&E Art & Tax Meipoortstr. 16, T 0313-472144, open wo-za<br />

12-17, 1e zo vd mnd 12-17 en op afspr.<br />

DOETINCHEM<br />

Galerie Evie J.G. Heuthorststr. 45, T 0314-362688, open ma-vr 10-17.<br />

Het Web Galerie Kunstcentrum, De Veentjes 35, T 0314-362996,<br />

open vr-zo 14-17, za 11-17, koopzo 12-17. T/m 2 dec Reit van Schie<br />

(papier<strong>kunst</strong>), Rolf Wolters (houten meubelen).<br />

DOORWERTH<br />

Museum Veluwezoom Kasteel Doorwerth, Fonte<strong>in</strong>allee 2, open di-zo<br />

11-17. T/m 17 feb EuroArt: Kijken, zien en verbeelden, actuele <strong>kunst</strong><br />

uit Dachau, Tervuren, gemeente Renkum.<br />

ELBURG<br />

Museum Elburg Jufferstraat 6-8, open di-za 11-17. 17 nov t/m 16<br />

mrt In gesprek, reacties op collectiestukken.<br />

Galerie Withaar Beekstraat 11, T 0525-682698, open wo-za 13.30-<br />

16.30. Re<strong>in</strong>t en Rian Withaar, schilderijen.<br />

GELSELAAR<br />

Gelster Galerie Driessenweg 2, open vr-zo 13.30-17.<br />

HATTEM<br />

Anton Pieck Museum / Voerman Museum Achterstraat 46-48, T<br />

038-4442897, open di-za 10-17. T/m 1 mei De bijzondere wereld van<br />

Thé Tjong-Kh<strong>in</strong>g.<br />

Galerie de Rode Jas Kruisstraat 15, T 038-4449999, open do-za<br />

13.30-17.<br />

HEERDE<br />

De Queeste galerie en Beeldentu<strong>in</strong>, Koerbergseweg 6, T 06-<br />

20881914, open vr 19-21, za/zo 14-17.<br />

Het Veen landgoed, Veenweg 12, open wo-zo 13-18, beeldenpark.<br />

HEUMEN<br />

Marishuis ateliermuseum Jac Maris (1900-1996), Looistraat 57, T<br />

024-3580151, open wo 14-17, za/zo 13-17.<br />

LAAG-KEPPEL<br />

Galerie 1880 Hummeloseweg 4a, T 0314-382208, open do-zo 13-17<br />

en op afspr. Brood, Heijboer, Corneille e.a.<br />

Espace Enny Dorpsstraat 14, T 0314-381808, open do-za 11-17 en<br />

op afspr. T/m 1 dec Short stories of silence, Lynne Leegte, Carla vd<br />

Puttelaar, Lique Schoot, o.a. foto’s.<br />

Galerie de Waker Dorpsstraat 9, T 0314-380507, open do-zo 13.30-<br />

17.30 en op afspr. Regelmatig wisselende collecties.<br />

LOCHEM<br />

Galerie Air Kijksteeg 9, T 0573-252396, open za/zo 13-17 en op<br />

afspr. T/m 4 nov Ina Wolters, schilderijen.<br />

Kunsthandel De Drieluik Achterstraat 6, T 0573-256656, wo-za<br />

11-18, zo 12-18.<br />

NIJKERK<br />

Museum Oud Nijkerk Holkerstraat 6, open wo, vr 13.30-16.30, za<br />

10-16. T/m 15 dec Drago Recenica, schilderijen.<br />

Galerie Polhus Spoorstr. 1a, T 033-2456986, open vr-zo 13.30-17.<br />

Kunstroutes Gelderland<br />

KunstzondagVorden<br />

Zo 9 dec, 11-17. Route langs vijf galeries en vier ateliers <strong>in</strong><br />

en om Vorden. Overzichtsexpositie aan Dorpsstraat 9. Info en<br />

routebeschrijv<strong>in</strong>g bij VVV aan de Kerkstraat 1b en op<br />

www.<strong>kunst</strong>zondagvorden.nl<br />

Kunst <strong>in</strong> Beeld zutphen<br />

1e zo vd mnd. 9 galeries en musea <strong>in</strong> en rond Zutphen.<br />

Info: www.<strong>kunst</strong><strong>in</strong>beeld.com<br />

Een rondje <strong>kunst</strong> zutphen<br />

1e zo vd mnd, 12-17. 11 open ateliers.<br />

expositiegegevens en persberichten <strong>voor</strong> de KunstKrant van januari/februari<br />

uiterlijk 10 december naar het volgende adres: KunstKrant Noordoost-<strong>Nederland</strong>,<br />

Postbus 494, 9700 AL Gron<strong>in</strong>gen, of e-mail naar <strong>kunst</strong>krant@live.nl<br />

NIJMEGEN<br />

Architectuurcentrum Nijmegen Ridderstraat 27, T 024-3244382,<br />

open wo-zo13-17, 1e do vd mnd 19-21u.<br />

Galerie de Natris Van Dulckenstraat 20, T 024-3234689, open zo<br />

13-17.<br />

Galerie Stills Voorstadslaan 68, T 024-6416350, open do-zo 12-17.<br />

T/m 25 nov groepsexpositie.<br />

Museum het Valkhof Kelfkensbos 59, T 024-3608805, open di-vr<br />

10-17 en za/zo 11-17. T/m 6 jan Art <strong>in</strong> Europa, pop art, Richter,<br />

T<strong>in</strong>guely e.a.<br />

Galerie Wit Licht Grotestraat 48, T 06-44943517, open do 14-20, vr<br />

12-18, za/zo 12-17.<br />

OTTERLO<br />

Kröller-Müller Museum Houtkampweg 6, T 0318-591241, open di-zo<br />

10-17, beeldentu<strong>in</strong> tot 16.30. T/m 20 jan Dieren <strong>in</strong> de <strong>Nederland</strong>se<br />

beeldhouw<strong>kunst</strong>.<br />

VELP<br />

Art Gallery O-68 Oranjestraat 68, 026-3639222, open di-vr 14-17.<br />

T/m 25 nov Aborig<strong>in</strong>al Art.<br />

Klas Vijf Oranjestr. 36d, T 026-4458575, do-za 12-17, zo 13-17.<br />

VORDEN<br />

Galerie A-quadraat Mosselseweg 12a, 0575-556456/06-54397579,<br />

open vr-zo 13-17 en op afspr.<br />

Galerie Agnes Raben Nieuwstad 20, T 0575-551647, open do-ma<br />

11-17 en op afspr. T/m 20 jan Hidden Traces, Frans Drummen, Anne<br />

Semler e.a. 1 dec t/m 20 jan Maria Hees, tassen.<br />

WAGENINGEN<br />

Het Depot Generaal Foulkesweg 64, T 0317-424420, open do-zo<br />

11-17.<br />

Galerie Wit Hamelakkerlaan 38, T 0317-410930/06-21712810, open<br />

do-zo 13.30-17.30.<br />

WINTERSWIJK<br />

Galerie Help u zelven Wilhelm<strong>in</strong>astraat 9, T 0543-531784, open<br />

wo-za, 1e zo vd mnd 12-17.<br />

zEVENAAR<br />

Galerie Meander Arnhemseweg 4, T 0316-331855, open do-zo 13-<br />

17.30, behalve 1e zo vd mnd, en op afspr.<br />

zUTPHEN<br />

Galerie De andere Kant Marspoortstraat 16, 0575-476996, open<br />

wo-za 11-17, 1e zo vd mnd 12-17 en op afspr.<br />

Galerie izarte Laarstraat 47, T 0575-549370/06-13802505, open wo<br />

12-18, do/vr 10-18, za 10-17, 1e, ltste zo vd mnd 12-17 en op afspr.<br />

T/m 11 nov Leven <strong>in</strong> Kliptown, Hanneke de Vries, David Blom, foto’s.<br />

Galerie Bozana Milic Nieuwstad 66, T 0575-476996, open do-za, 1e<br />

zo vd mnd 12-17 en op afspr.<br />

Museum Henriette Polak Zaadmarkt 88, T 0575-516878, open di-zo<br />

11-17.<br />

Stedelijk Museum Rozengracht 3, T 0575-516878, open di-zo 11-17.<br />

4 nov t/m 3 feb Wild & dromerig, Jan Mens<strong>in</strong>ga (1924-1998).<br />

Utrecht<br />

AMERSFOORT<br />

Museum Flehite Wests<strong>in</strong>gel 50, T 033-2471100, open di-vr 11-17,<br />

za/zo 12-17. 18 nov t/m 24 feb Tobeen, eigenz<strong>in</strong>nig kubist, poëtisch<br />

realist, schilderijen.<br />

KAdE Smallepad 3, T 033-4225030. T/m 6 jan The dwell<strong>in</strong>g life of<br />

man, topstukken van Amerikaanse en Europese fotografen.<br />

Mondriaanhuis Kortegracht 11, T 033-4600170, open di-vr 11-17,<br />

za/zo 12-17. T/m 27 jan Traditie en toeval, Ronald de Bloeme, Olaf<br />

Holzapfel, Jan vd Pavert. Bang <strong>voor</strong> rood, geel en blauw? Bart vd<br />

Leck, Piet Mondriaan.<br />

UTRECHT<br />

Aborig<strong>in</strong>al Art Museum Oudegracht 176, T 030-2380100, open di-vr<br />

10-17, za/zo 11-17. T/m 9 dec Outsider/Insider, Gordon Bennett. V.a.<br />

dec Storytellers.<br />

Bak Lange Nieuwstr. 4, open wo-za 12-17, zo 13-17. T/m 23 dec<br />

How much fascism? Burak Delier, Jonas Staal, Milica Tomic e.a.<br />

Bos F<strong>in</strong>e Art kantoor Eelman Nienhuys Makelaars, Nachtegaalstraat<br />

3, T 06-16484645, open za/koopzo 14-17 en na afspr.; bezichtigen<br />

tijdens kantoortijden. T/m 21 dec Willy Bel<strong>in</strong>fante, Laetitia de Haas,<br />

Dick Bruna e.a.<br />

Centraal museum Agnietenstr. 3, T 030-2362362, open di-zo 11-17.<br />

T/m 20 dec hedendaagse teken<strong>kunst</strong>. T/m 1 sept 2015 Dit is het<br />

Centraal Museum, Van Scorel, Van Doesburg, Koch, Rietveld e.a.<br />

Flatland Gallery Lange Nieuwstr. 7 T 030-2315181, open wo-za 13-<br />

17. T/m 23 dec Wang N<strong>in</strong>gde, foto’s.<br />

Kunsthandel Meijer Domple<strong>in</strong> 1, T 030-2332503, open do/vr 12-18,<br />

za 11-17.<br />

Morren galleries Oudegracht 338-340, T 030-2317752, open wo-za<br />

11-17, zo 12-17.<br />

Morren galleries Burg. Reigerstr. 2a, T 030-2381867, open wo-za<br />

11-17, zo 12-17.<br />

Museum <strong>voor</strong> hedendaagse Aborig<strong>in</strong>al Kunst Oudegracht 176, T<br />

030-2380100, open di-vr 10-17, za/zo 11-17. T/m 9 dec Outsider/<br />

<strong>in</strong>sider, Gordon Bennett.<br />

Galerie Wed Wed 2, T 030-2145195, open do/vr 12-17.30, za 11-17.<br />

SOEST<br />

Galerie de Ploegh Pimpelmees 3, T 035-6090411, open wo-vr 11-17,<br />

za 11-16. T/m 10 nov Betteke Akkerman, Tabita Blok e.a. 25 nov t/m<br />

23 feb Grafiekmanifestatie de Ploegh.<br />

WIJK BIJ DUURSTEDE<br />

Galerie Ahrens Oeverstr. 25, T 0343-572406, open za/zo 13-17 en op<br />

afspr. T/m 25 nov Christiaan Lieverse, Ramon Ott<strong>in</strong>g e.a.<br />

Galerie Article Oeverstr. 17, T 0343-573534, open za, 1e, 3e zo vd<br />

mnd 13-17 en op afspr. T/m 10 nov Rosal<strong>in</strong>de Bakker, Jenny Roost.<br />

Galerie De Bekor<strong>in</strong>g Oeverstr. 21, T 0344-682607, open do-za 11-17,<br />

zo 13-17.<br />

Galerie Elfr<strong>in</strong>g Art Oeverstr. 9, T 06-125-17258, open za/zo 13.30-17.<br />

Gerda Elfr<strong>in</strong>g, schilderijen. Wisselende exposities, keramiek, brons.<br />

Gitta Glas<strong>kunst</strong> atelier, Kostverlorenpad 1a, T 06-18162050, open 1e,<br />

3e za/zo vd mnd 13.30-17.<br />

Kunst&Schip tjalk Vrouw Aaltje, Stadshaven, T 06-13714430.<br />

Libra Books & Art Peperstr. 37, T 0343-480129, open vr/za 11-17, 1e<br />

zo vd mnd 13.30-17.<br />

Galerie Betsy Liepert Oeverstr. 8, T 0343-575740, open za/zo 12.30-<br />

730 en op afspr. T/m 6 jan Victoria de Haas (schilderijen), Toos Vos,<br />

Ad vd Br<strong>in</strong>k (beelden).<br />

Galerie Mignon Peperstr. 52a, T 06-44671389, open za/zo 13.30-<br />

17.30. T/m Hermanus, Rian van Nieuwkerk.<br />

<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 37<br />

De Pruimengaard beeldentu<strong>in</strong>, Middelweg Oost 9a, T 0343-573410,<br />

open vr-zo 13-18.<br />

Galerie De Realiteit Kostverlorenpad 1b, T 06-54993994, open vr/<br />

za, 1e zo vd mnd en op afspr.<br />

Noord-Holland<br />

AALSMEER<br />

Sous-Terre Kudelstaartseweg 1, T 0297-364400, open za/zo 13-17<br />

en op afspr.<br />

ALKMAAR<br />

Op ArtMuseum Pettemerstr. 12, open dagl. 10-18. Optische <strong>kunst</strong>.<br />

Sluistu<strong>in</strong>en Oude Heldersweg 85b, open di-za 10-17. T/m 15 nov<br />

Sluistu<strong>in</strong>én<strong>kunst</strong>, beelden div. <strong>kunst</strong>enaars.<br />

Stedelijk Museum Canadaple<strong>in</strong> 1, T 072-5489789, open di-zo<br />

10-17. Permanent: De Gouden eeuw van Alkmaar, Saenredam, Van<br />

Honthorst, Van Oostsanen e.a.<br />

AMSTELVEEN<br />

Cobra Museum Sandbergple<strong>in</strong> 1, T 020-5475050, open di-zo 11-17.<br />

T/m 13 jan Bram Bogart e.a.<br />

AMSTERDAM<br />

Gallery238 Brouwersgracht 238, T 06 14355222, open do-zo 12.30-<br />

17.30. Lita Cabellut, Zhuang Hong Yi, Cole Morgan e.a.<br />

Galerie 244 Pieter Calandlaan 244a, open di-za 11-17.<br />

Ak<strong>in</strong>ci Lijnbaansgracht 317, T 020-6380480, open di-za 13-18. T/m<br />

24 nov Ester Tielemans. 21 t/m 25 nov Istanbul Contemporary 2012.<br />

Amsterdam Art Weekend 2012 vr 30 nov t/m zo 2 dec op div.<br />

locaties. 1e <strong>in</strong>ternationaal georiënteerde <strong>kunst</strong>manifestatie.<br />

Amsterdam Museum Kalverstr. 92/St. Luciensteeg 27. T/m dec Mijn<br />

stad, Barbara Broekman, tapijt.<br />

Galerie BMB Kerkstraat 127-129, T 020-6229963, open wo-za 12.30-<br />

17.30 en na afspr. 10 nov t/m 5 jan Portrettenparade, Loes Enklaar,<br />

Dorien Plaat, Ludo W<strong>in</strong>kelman e.a.<br />

Galerie Brandt Pr<strong>in</strong>sengracht 799, T 020-6223132, open wo-za<br />

11.30-17.30, zo 12-17.<br />

Pr<strong>in</strong>s Claus Fund Gallery Herengracht 603, T 020-3449160, open<br />

ma-vr 10-17. T/m 23 nov Culture <strong>in</strong> defiance.<br />

Gallery Delaive Spiegelgracht 23, T 020-6259087, open di-za 10-<br />

17.30, zo op afspr. 3 nov t/m 15 dec Sam Francis.<br />

Flatland Gallery Lijnbaansgracht 314, T 06-54964664, open wo-za<br />

13-18. T/m 10 nov Ruud van Empel. 30 nov t/m 5 jan Paper, Janpeter<br />

Muilwijk.<br />

Foam fotografiemuseum, Keizersgracht 609, T 020-5516500, open<br />

dagl 10-18, do-vr 10-21.<br />

Annet Gel<strong>in</strong>k Gallery Laurierstr. 187-189, T 020-3302066, open di-vr<br />

10-18, za 13-18. T/m 16 nov Glenn Sorenssen. 24 nov t/m 12 jan Erik<br />

van Lieshout.<br />

Greenbox Museum@of contemporary art from Saudi Arabia Korte<br />

Leidsedwarsstraat 12, T 06-24282884, open wo-vr 13-17 en op afspr.<br />

Eigentijdse <strong>kunst</strong> uit Saudi Arabië.<br />

Grimm Gallery Keizergracht 82 & Frans Halsstr. 26, open wo-za 12-<br />

18. T/m 24 nov Recent British Pa<strong>in</strong>t<strong>in</strong>g, Edw<strong>in</strong> Burdis, Phoebe Unw<strong>in</strong>,<br />

Rose Wylie e.a.<br />

Hermitage Amstel 51, T 020-5308755, open dagl. 10-17, wo 10-17.<br />

T/m 31 jan Impressionisme: sensatie & <strong>in</strong>spiratie, Monet, Renoir e.a.<br />

T/m 25 april V<strong>in</strong>cent van Gogh.<br />

Galerie Carla Koch Veemkade 500, T 06-4397440, open na afspr.<br />

Kopsalon Centrum PS, 2e Kostverlorenkade 15, open ma-vr 13-18, za<br />

10-14, zo 14-17.30. T/m 18 nov Roos van Lierop, schilderijen.<br />

Galerie Lieve Hemel Spiegelstr. 3, T 020-6230060, open di-za 12-18.<br />

Museum Van Loon Keizersgracht 672, T 020-6245255, open wo-ma<br />

11-17. T/m 21 jan Daniëlle van Ark, foto’s.<br />

Huis Marseille Keizersgracht 401, T 020-5318980, open di-zo 11-18.<br />

T/m 9 dec Viewpo<strong>in</strong>t.<br />

Galerie Mokum Oudezijds Voorburgwal 334, T 020-6243958, do-zo<br />

12-17. T/m 11 nov Mokum 50 jaar! Groepsexpositie.<br />

Morren Galleries Pr<strong>in</strong>sengracht 572, T 020-3206015, open do-za<br />

11-17, zo 12-17.<br />

vh St. Nicolaas Lyceum Pr<strong>in</strong>ses Irenestr. 21, open 23 t/m 25 nov; 28<br />

nov t/m 2 dec, ma-vr 15-21, za/zo 12-21. Kunstvlaai 2012, Inexactly<br />

This, ca. 70 deelnemers.<br />

Nieuwe Kerk Dam, T 020-6386909, open dagl. 10-17. T/m 11 nov<br />

The last supper, Andy Warhol.<br />

Gallery N<strong>in</strong>e Keizersgracht 522, T 06-13212049, open do-za 12-17<br />

en op afspr.<br />

Atelier Oostervosch V<strong>in</strong>kenstr. 154, open do/vr, zo 12-17 en op<br />

afspr. T/m 30 nov Lotte Teuss<strong>in</strong>k.<br />

Persmuseum Zeeburgerkade 10, T 020-6928810, open di-vr 10-17,<br />

zo 12-17. T/m 27 jan Peter van Straaten & Jo Spier, teken<strong>in</strong>gen.<br />

Eduard Plant<strong>in</strong>g Gallery Eerste Bloemdwarsstraat 2 l<strong>in</strong>ks, T 020-<br />

3206705, open wo-za 13-18.<br />

RAI Parkhal (hal 8), Europaple<strong>in</strong>. 18 t/m 25 nov, dagl 11-19. PAN<br />

Amsterdam, <strong>kunst</strong>beurs.<br />

The Ravestijn Gallery Westerdoksdijk 603-a, T 020-5306000, open<br />

ma-vr 9-17, za 12-17. 3 nov t/m 30 dec Incomparable: women of<br />

style, Rose Hartman, foto’s.<br />

Rembrandthuis Jodenbreestr. 4, T 020-5200400, open dagl. 10-17.<br />

Rijksmuseum Jan Luijkenstr. 1, T 020-6747470, open dagl. 9-18.<br />

Topstukken uit de Gouden Eeuw.<br />

Stedelijk Museum Museumple<strong>in</strong> 10, T 020-5732911, di/wo 11-17,<br />

do 11-22, vr-zo 10-18. T/m 11 nov Beyond Imag<strong>in</strong>ation. 15 dec t/m<br />

1 apr Mike Kelley.<br />

Galerie Diana Stigter Elandsstr. 90, T 020-6242361, open wo-vr<br />

11-18, za 13-18.<br />

Wilhelm<strong>in</strong>a Gasthuis Marius van Bouwdijk Bastiaansestr. 38, T 020-<br />

6161515, open di-zo 13-17. 17 nov t/m 16 dec WG OK – van WG naar<br />

AMC, manifestatie.<br />

BLARICUM<br />

Galerie De Vlierhove Fransepad 1, <strong>in</strong>g. Dorpsstr., T 035-5383736,<br />

open do-zo 14-17.<br />

CASTRICUM<br />

SOPIT galerie en grafisch atelier, Anna Pauwlonastraat 22, open<br />

zo 13-17. T/m 2 dec Renze Koenes (schilderijen), Inez Warnaar<br />

(beelden).<br />

HAARLEM<br />

De Hallen Grote Markt 16, T 023-5115775, open di-za 11-17, zo 12-17.<br />

Frans Hals Museum Groot Heiligland 62, T 023-5115775, open di-za<br />

11-17, zo 12-17. T/m 20 jan De Hollandsche Michelangelo, Cornelis<br />

van Haarlem (1562-1638).<br />

Teylers Museum Spaarne 16, T 023-5160960, open di-za 10-17, zo<br />

12-17.<br />

HILVERSUM<br />

GSA Kunstenaarsverenig<strong>in</strong>g/CBK, Langestraat 52, T 0345-6237121,<br />

di-za 12-17, zo 14-17.


expositieagenda Stuur<br />

Kunstroute Noord-Holland<br />

Kunstlijn Haarlem<br />

Vr-zo 2 t/m 4 nov. Kunstevenement met ruim 200 <strong>kunst</strong>enaars<br />

op 150 locaties <strong>in</strong> en rond Haarlem. Vr 2 nov v.a. 21 u Nacht<br />

van de Kunst <strong>in</strong> Haarlemse b<strong>in</strong>nenstad. Info: www.<strong>kunst</strong>lijn.org<br />

HOORN<br />

Galerie Oost 99 Grote Oost 99, T 0229275742, open do-zo 13-17.<br />

IJMUIDEN<br />

Felison Cruise Term<strong>in</strong>al 23 t/m 25 nov, vr 13-19, za/zo 13-17. 15<br />

eigentijdse <strong>kunst</strong>enaars Brooqz – art.<br />

LAREN<br />

Galerie Bianca Landgraaf Zomertu<strong>in</strong> 11, T 035-5335987, open wo-zo<br />

13-17.<br />

S<strong>in</strong>ger Museum Oude Drift 1, T 035-5393939, open di-zo 11-17. T/m<br />

13 jan Erotique, Rod<strong>in</strong>.<br />

Gallery Lilly zeligman Torenlaan 4-8, T 035-5414787, open wo-za<br />

12-17, zo 15-17 en op afspr.<br />

SINT MAARTENSBRUG<br />

Boot & Steyn galerie en beeldentu<strong>in</strong>, Grote Sloot 164, T 022-<br />

4561069, open op afspr en 24/25 nov 13-17. Romee Kanis en<br />

gastexposanten.<br />

VIJFHUIzEN<br />

Kunstfort Fortwachter 1, T 023-5589013, open vr-zo 13-17. T/m 1<br />

dec Front to back, Fransje Killaars, <strong>in</strong>stallaties.<br />

Zuid-Holland<br />

ALPHEN AAN DE RIJN<br />

Galerie Helga Hofman gebouw M+, Hoorn 131, T 0172-421174,<br />

open wo/do 12-17, za 11-17 en op afspr. T/m 1 dec Udo Dziersk.<br />

STA-ART galerie Hooftstraat 33, T 0172-769112, open wo-za 11-17,<br />

koopzo 13-17.<br />

BERGSCHENHOEK<br />

Artihove Art Center Hoeksekade 162, T 010-5296060, open ma-vr<br />

9-17, za 10-16, zo 12-16.<br />

CAPELLE AAN DE IJSSEL<br />

Esmare Kunstkab<strong>in</strong>et ’s Gravenweg 368, T 06-22757782, open vr/<br />

za 11-17.<br />

DELFT<br />

Kunstencentrum Kadmium Koornmarkt 48f, T 015-2130965, open<br />

do-zo 12-17. T/m 25 nov Attaque, Jaco vd Vaart, Tilleke Schwarz e.a.<br />

Legermuseum Korte Geer 1, T 015-2150500, open t/m 6 jan di-vr<br />

10-17, za/zo 12-17.<br />

Museum Het Pr<strong>in</strong>senhof S<strong>in</strong>t Agathaple<strong>in</strong> 1, T 015-2602358, open<br />

di-zo 11-17. T/m 6 jan Delftse meesters van nu: Chris Dagradi. T/m 1<br />

sept 2013 Delfts blauw, <strong>kunst</strong> of kitsch.<br />

DEN HAAG<br />

Galerie Ariana Vondelstr. 20, T 070-3923613, open wo-za 11.30-17,<br />

1e zo vd mnd 14-17 en op afspr. T/m 17 nov Loes Stuyfzand, Janos<br />

Lorant.<br />

Art on Tour Palaceple<strong>in</strong> 252, open do-zo 13-17.<br />

Museum Beelden aan zee Harteveltstraat 1, open di-zo 11-17. T/m<br />

20 jan Onthull<strong>in</strong>g van de steen, Leo de Vries. Le Cirque, Silvia B.<br />

Sculptural Sk<strong>in</strong>, Carla vd Puttelaar.<br />

Fotomuseum Den Haag Stadhouderslaan 43, T 070-3381144, open<br />

di-zo 12-18. T/m 13 jan Masterclass, Arnold Newman.<br />

GEM Stadhouderslaan 43, T 070-3381133, open di-zo 12-18. T/m 16<br />

dec Het geheimz<strong>in</strong>nige leven van Oskar Serti. T/m 6 jan Nabeeld,<br />

Amie Dicke.<br />

Gemeentemuseum Stadhouderslaan 41, T 070-3381111, open di-zo<br />

11-17. T/m 11 nov Keep on dream<strong>in</strong>g, Hans van Bentem. T/m 1<br />

jan Ontdek het moderne, Monet, Kand<strong>in</strong>sky, Bacon e.a. T/m 6 jan<br />

Fabulous Fifties/Fabulous Fashion. Bridget Riley – Sikkensprijs 2012.<br />

T/m 10 feb P<strong>in</strong>-up. T/m 1 jan 2014 Mondriaan en De Stijl.<br />

LoCo-Art Nieboerweg 228, T 070-3464485.<br />

Galerie Maurits van de Laar Herderstr. 6 open wo-za 12-18, ltste zo<br />

vd mnd 13-17.<br />

Mauritshuis Korte Vijverberg 8, T 070-3023456, open di-za 9-17, zo<br />

11-17.<br />

Pulchri Studio Lange Voorhout 15, T 070-3461735, open di-zo 11-17.<br />

10 t/m 30 nov Peter de Leeuwe & Toer van Schaik (beelden). Wim<br />

Bettenhausen (schilderijen, grafiek). 17 nov t/m 9 dec Verenig<strong>in</strong>g<br />

Spanjaardshof. 1 dec t/m 24 jan Grafiek A tot Z, nationale grafiektentoonstell<strong>in</strong>g.<br />

Galerie Ramakers Toussa<strong>in</strong>tkade 51, T 070-3634308, open wo-za<br />

12-17. T/m 11 nov On the road to Kathmandu, Job Koelewijn, Warffemius,<br />

Sjoerd Buisman e.a.<br />

Galerie De Twee Pauwen Oranjestraat 1/Noorde<strong>in</strong>de, T 070-<br />

3925443, open wo-za 11-17, zo 13-17.<br />

GOUDA<br />

Galerie Hon<strong>in</strong>gen Hoge Gouwe 127, T 0182–551366, open do-zo<br />

13-17 en op afspr.<br />

Museum Gouda Achter de kerk 14, T 0182-331002, open di-vr 11-17,<br />

za/zo 12-17. T/m 4 nov Wim Jansen, teken<strong>in</strong>gen. T/m 27 jan, Rood,<br />

geel en groen, aardewerk.<br />

LEIDEN<br />

IS-projects Drie Octoberstr. 16a, open zo 14-17, ma-za 13-17 na afspr.<br />

De Lakenhal Oude S<strong>in</strong>gel 28/32, T 071-5165360, open di-vr 10-17,<br />

za/zo 12-17. T/m 13 jan Parelen <strong>in</strong> <strong>kunst</strong>, natuur & dans, Rob Birza,<br />

Berend Strik, Peter Struycken e.a. T/m 13 jan De Stijl.<br />

Galerie Patio Voltastraat 16, T 071-362604. Marianne Benko (schilderijen),<br />

Olav Sl<strong>in</strong>gerland (keramiek).<br />

NIEUWKOOP<br />

’t Regthuys Reghthuysple<strong>in</strong> 1, open di-zo 12-17, za 10-16.<br />

Hoeve Rijlaarsdam Nieuwveenseweg 59, T 0172-574030, open doza<br />

10-17, zo (tijdens exposities) 13-17.<br />

NOORDWIJK<br />

ArtBoutique Hogeweg 55, T 071-3618754, open na afspr. Jan vd<br />

Br<strong>in</strong>k, Jan Nederlof, John Wassenaar e.a.<br />

Palace Hotel Picképle<strong>in</strong> 8, T 071-3653000, open dagl. T/m 1 nov<br />

Scheepsportretten, Rob van Assen, schilderijen.<br />

ROTTERDAM<br />

Ahoy Ahoy-weg 10, za/zo 10/11 nov, 13-17.30. Nationale Kunstdagen.<br />

Boijmans van Beun<strong>in</strong>gen Museumpark 18-20, T 010-4419400, open<br />

di-zo 11-17. T/m 1 jan Jeff Wall. T/m 10 feb De weg naar Van Eyck.<br />

Chabot Museum Museumpark 11, T 010-4363713, open di-vr 11-<br />

16.30, za 11-17, zo 12-17.<br />

Kunsthal Museumpark, Westzeedijk 341, T 010-4400301, open di-za<br />

10-17, zo 11-17. T/m 6 jan Avant-gardes, Picasso, Mondriaan e.a.<br />

T/m 10 feb Aristide Maillol, beelden.<br />

<strong>Nederland</strong>s Fotomuseum Las Palmas, Wilhelm<strong>in</strong>akade 332, T<br />

010-2030405, open di-vr 10-17, za/zo 11-17. T/m 6 jan Fotograferen<br />

<strong>voor</strong> verander<strong>in</strong>g, Lewis H<strong>in</strong>e. 3 nov t/m 13 jan Lunar landscapes<br />

Maasvlakte, Marie-José Jongerius.<br />

Cokkie Snoei Mauritsweg 55, T 010-4129274, open do-za 13-18.<br />

T/m 11 nov Kim van Norren.<br />

Witte de With Witte de Withstr. 50, T 010-4110144, open di-zo<br />

11-18.<br />

zic zerp Galerie Van Speykstr. 129, T 06-27823456, open wo-za<br />

12-18 en op afspr. T/m 15 nov In holositu, Sarah vd Pols, teken<strong>in</strong>gen.<br />

RIJSWIJK<br />

Museum Meermanno House of the book, Pr<strong>in</strong>sessegracht 30, open<br />

do-zo 12-17. T/m 25 nov Papier Biënnale Rijswijk 2012, Laura Behar,<br />

Ebon Heath, Ros Rixon e.a.<br />

Museum Rijswijk Herenstraat 67, open do-zo 13-17, open do-zo<br />

12-17. T/m 25 nov Papier Biënnale, Frits Achten, Katsumi Hayakawa,<br />

Debra Weisberg e.a.<br />

SCHIEDAM<br />

Pand Paulus Korte Haven 125, open vr-zo 13-17. T/m 11 nov<br />

Zilvertoon, Gerard van Soest, foto’s.<br />

Stedelijk museum Hoogstr. 112, T 010-2463666, open di-zo 10-17.<br />

T/m 13 jan In welke taal zal ik u mijn verhaal vertellen.<br />

zEIST<br />

Slot zeist Z<strong>in</strong>zendorflaan 1, T 030-6921704, open di-vr 11-17, za/zo<br />

13-17. T/m 30 dec Een gelaagde werkelijkheid, Evert Thielen.<br />

Zeeland<br />

MIDDELBURG<br />

GalleryMaritime Centrum van moderne maritieme <strong>kunst</strong>. Gortstr. 43,<br />

T 06-22591452, open do-za 12-17.<br />

De Vleeshal Zusterstr. 7, T 0118-652000, open di-zo 13-17. T/m 16<br />

dec Yona Friedman, Jean-Baptiste Decavèle.<br />

zeeuws Museum Abdij 3-4, T 0118-653000, open di-zo 11-17. T/m<br />

11 nov Stripshow 1850. T/m 3 mrt Vlas, Christien Me<strong>in</strong>dertsma. T/m<br />

20 mei De porsele<strong>in</strong>en schatten van Willem Bal.<br />

zIERIKzEE<br />

Galerie La Ligne Rouge Meelstraat 25, T 0111-413752, open za/zo<br />

13-17. T/m 30 dec Collioure <strong>in</strong> foto & acryl.<br />

Kunstroute zeeland<br />

Kunst & Cultuurroute Middelburg<br />

1e za/zo vd mnd, 13-17. Route langs alle galeries en <strong>kunst</strong>ateliers<br />

van Middelburg.<br />

Noord-Brabant<br />

DEN BOSCH<br />

Jan van Hoof Galerie Vughterweg 58-60, T 073-6142343, open do-zo<br />

14-18 en op afspr. T/m 4 nov Master<strong>in</strong>g Art. 25 nov t/m 23 dec 20<br />

jaar Van Hoof Galerie, Creyton, Van Heeswijk, Goosen, Mandersloot<br />

e.a.<br />

Galerie Mark Peet Visser Parade 29, T 073-6125774, open do-zo<br />

12-18 en op afspr.<br />

EINDHOVEN<br />

Van Abbemuseum Bilderdijklaan 10, T 040-2381000, open di-zo<br />

11-17. T/m 6 jan Piero Gilardi.<br />

Galerie Willy Schoots Willemstr. 27, T 040-2222592, open wo-vr<br />

11-18, za 11-17. T/m 2 feb Une grand parade.<br />

FIJNAART<br />

Van Lien Museum + galerie, Kadedijk 2, T 0168-464888, open vr-zo<br />

13-18. T/m 30 dec Passionato, Clary Mastenbroek.<br />

HEEzE<br />

Galerie des Beaux Arts Jan Deckersstr. 45, T 040-2262810, open<br />

wo-za 11-17, zo 13-17.<br />

LITHOIJEN<br />

Sous-Terre Batterijstr. 23a, T 0412-482159, open za/zo 13-17 en op<br />

afspr.<br />

NUENEN<br />

Galerie Bonnard Berg 41, T 040-2837878, open vr-zo 13-18.<br />

OISTERWIJK<br />

Etienne Gallery De L<strong>in</strong>d 38, T 013-5299599, open wo-zo 12-17. T/m<br />

11 nov Landscapes to cityscapes, Paul Balmer, schilderijen.<br />

OSS<br />

Museum Jan Cunen Molenstr. 65, T 0412-629328, open di-zo 12.30-<br />

16.30. T/m 31 dec 2013 Pizzeria Vasari, Gijs Friel<strong>in</strong>g.<br />

Galerie K26 Kruisstraat 26, T 0412-795209, open do17-21, vr-zo<br />

13-17. 8 nov t/m 2 dec Vice Versa, 16 <strong>kunst</strong>enaars van Verkuno uit<br />

Roden e.o. 6 t/m 9 dec Fotoclub Oss. 13 dec t/m 20 jan Klankkleur.<br />

TILBURG<br />

Verton<strong>in</strong>gsruimte Argument Korte Schijfstr. 17, open do-zo 14-18.<br />

Goretti Kapel Wilhelm<strong>in</strong>apark 53, open 9 t/m 25 nov wo-vr 14-20,<br />

za/zo 12-18. Visuele poëzie. Tonnus Oosterhoff, ACG Vianen e.a.<br />

Galerie Kokon Stationsstraat 38-40, open wo-za 13-17.<br />

De Pont Wilhelm<strong>in</strong>apark 1, T 013-5438300, open di-zo 11-17, 3e do<br />

vd mnd 17-20. T/m 6 jan When I open my eyes, Wout Berger, foto’s.<br />

T/m 27 jan Anish Kapoor.<br />

VALKENSWAARD<br />

De Kunstkeuken galerie & <strong>kunst</strong>uitleen, T 040-2016814, open<br />

wo/do 10.30-18, vr 10.30-21, za 10.30-17, zo 12-17. Erl<strong>in</strong>de Ufkes<br />

Stephanus, Heyboer e.a.<br />

pag<strong>in</strong>a 38 <strong>kunst</strong>krant november/december 2012<br />

expositiegegevens en persberichten <strong>voor</strong> de KunstKrant van januari/februari<br />

uiterlijk 10 december naar het volgende adres: KunstKrant Noordoost-<strong>Nederland</strong>,<br />

Postbus 494, 9700 AL Gron<strong>in</strong>gen, of e-mail naar <strong>kunst</strong>krant@live.nl<br />

WILLEMSTAD<br />

Van Bellen Art Voorstr. 29, T 0168-471147, open wo-za 11-17, zo<br />

12-17.<br />

Limburg<br />

HEERLEN<br />

Kuepers Art Kloosterweg 1, T 06-55522101, open wo-vr 13-18, za<br />

13-17. T/m 8 nov Underneath my sk<strong>in</strong>, Arlaque de Clerque & Raquel<br />

Rodrigo Iglesias.<br />

Schunck* Glaspaleis, Bongerd 18, T 045-5772200. T/m 30 dec<br />

Wir s<strong>in</strong>d so fröhlich, Ton Slits, <strong>in</strong>stallaties. P<strong>in</strong>k, Kim van Norren,<br />

schilderijen.<br />

HORST<br />

Galerie Judy Straten Schoolstraat 7, T 077-3661910, open wo-vr 10-<br />

17, za/zo 13-17. T/m 18 nov Ron Mennen, Rolf Maas, foto’s.<br />

MAASTRICHT<br />

Gallery Bell’Arte Jekerweg 51, T 043-3211702, open di-za 11-17, zo<br />

14-17 en op afspr. T/m 26 dec Peter Harskamp, schilderijen, beelden.<br />

Bonnefantenmuseum Avenue Céramique 250, open di-zo 11-17.<br />

T/m 27 jan Good vibrations, Mary Heilmann. Heavy lights, Maya<br />

Hayuk. Theatre of thought.<br />

O L Vrouwe Galerie O L Vrouweple<strong>in</strong> 4, T 043-3521204, open do/<br />

vr 13-18, za 13-17 en op afspr. 16 nov t/m Suus Suiker (schilderijen),<br />

Dom<strong>in</strong>ique Pr<strong>in</strong>s (beelden) e.a.<br />

ROERMOND<br />

Huis <strong>voor</strong> de Kunsten Kapellerlaan 36, T 0475-399299, open ma-vr<br />

9-17. 15 nov t/m 18 jan Ernstig ziek maar niets te verbergen, Lilith,<br />

foto’s.<br />

ST. ODILIëNBERG<br />

TriVidha atelier-galerie, Molenweg 14a, T 06-22871194, open 23 t/m<br />

26 dec, zo-wo 13-17 en op afspr. Marleen Hansen, schilderijen.<br />

TEGELEN<br />

Galerie Moeëjen Daag Grotestraat 61 A, T 077-3747510, open vr/<br />

za 12-17 en op afspr. T/m 14 nov Marleen Pauwels, Kris Hyse (schilderijen),<br />

Sjaak Smetsers (beelden). 16 nov t/m 5 jan Mattie Schilders<br />

(schilderijen), Sjaak Smetsers (beelden).<br />

VENLO<br />

Museum Van Bommel Van Dam Deken Van Oppens<strong>in</strong>gel 6, T 077-<br />

3513457, open di-zo 11-17.<br />

Duitsland<br />

BAD BENTHEIM<br />

Gallery of art F.B Wilhelmstraße 4, T 0049-5922779044, open vr-zo<br />

14-17.<br />

BOCHOLT-SUDERWICK<br />

GrenzBlickAtelier Hahnenpatt 15a, T 06-53358737/+49-<br />

15122678191. Open 3 nov tot Kerst, do-za 12-17, Rutger Broeke,<br />

Blanka Wasowicz, foto’s.<br />

BORKEN<br />

Stadtmuseum Marktpassage 6, T 0049-2861-939242, open di-za<br />

15-18, zo 10.30-17.30.<br />

BREMEN<br />

Focke Museum Schwachhauser Heerstrasse 240, T 0421-699600-60,<br />

open di 10-21, wo-zo 10-17.<br />

Kunsthalle Bremen Am Wall 207, T 0421-329080, open di 10-21, zo<br />

10-17. T/m 25 nov Wolfgang Wagner-Kutschker. T/m 17 feb Gegen<br />

den Strich, Friedensreich Hundertwasser.<br />

DUISBURG<br />

Museum DKM Güntherstrasse 13-15, T +49-203-9355547-0, open<br />

vr-ma 12-18 en op afspr. T/m 26 nov Norbert Frensch, schilderijen.<br />

Christián Sal<strong>in</strong>eros, landschappen. T/m 28 jan <strong>kunst</strong> uit Gandhara<br />

en <strong>kunst</strong> uit Egypte. Bl<strong>in</strong>ky Palermo, grafiek. T/m 25 mrt Christiane<br />

Möbus, Timm Ulrichs… aus e<strong>in</strong>em Lager.<br />

DüSSELDORF<br />

Museum Kunstpalast Ehrenhof 4-5, T +49-211-8990200, open. T/m<br />

6 jan Das rätselhafte Weib, Max Kl<strong>in</strong>ger. T/m 13 jan Andreas Gursky,<br />

foto’s.<br />

K20 Grabbeplatz 5, T +49-211-8381204, open di-vr 10-18, za/zo<br />

11-18. T/m 6 jan Gillian Wear<strong>in</strong>g, foto, video.<br />

K21 Ständehausstr. 1, +49-211-8381204, open di-vr 10-18, za/zo<br />

11-18. T/m 27 jan Big Picture III, <strong>in</strong>stallaties. T/m 10 feb 100 x Paul<br />

Klee.<br />

Schmela Haus Mutter-Ey-str. 3, +49-211-8381204. T/m 10 mrt Master<br />

of Puppets. Katarzyna Kozyra & The Midget Gallery.<br />

EMDEN<br />

Kunsthalle Emden H<strong>in</strong>ter dem Rahmen 13, T 0049-4921975050,<br />

open di 10-20, wo-vr 10-17, za/zo, feestd 11-18. T/m 20 jan Künstlerk<strong>in</strong>der,<br />

Von Runge bis Richter, von Dix bis Picasso. Neuland! Nolde,<br />

Gaugu<strong>in</strong> und andere Entdecker.<br />

GROSSEFEHN<br />

Galerie Ulbargen Güldnerstrasse 2, T +49-4943407359, open vr-zo<br />

11-18.<br />

HAMBURG<br />

Kunsthalle Glockengiesserwall, open di-zo 10-18, do 10-21. T/m feb<br />

Kunst uit jaren 50.<br />

KEULEN<br />

Museum Ludwig T +49-221-22127519. T/m 6 jan Co-mix, Art Spiegelman.<br />

T/m 3 feb A bigger picture, David Hockney.<br />

LINGEN<br />

Kunstvere<strong>in</strong> L<strong>in</strong>gen Kunsthalle Kaiserstrasse, T 0049-591-59995,<br />

open di-vr 10-17, do 10-20, za/zo 11-17. T/m 4 nov Kim Nekarda,<br />

L<strong>in</strong>gener Kunstpreis 2012.<br />

NEUENHAUS<br />

Kunstvere<strong>in</strong> Grafschaft Bentheim Hauptstrasse 37, open wo-za<br />

15-18, zo 11-18.<br />

NORDHORN<br />

Städtische Galerie Nordhorn Vechteaue 2, T 0049-5921-971100,<br />

open di-vr 14-17, za 14-18, zo 11-18.<br />

KunstKrant<br />

<strong>Informatiekrant</strong> <strong>voor</strong> <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong> <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong><br />

www.<strong>kunst</strong>krant.com<br />

Uitgave, vormgev<strong>in</strong>g & opmaak<br />

Connect Pr<strong>in</strong>tmedia, ISSN 1389-8462<br />

Industrieweg 4, 9781 AC Bedum/Postbus 7, 9780 AA Bedum<br />

E-mail: <strong>kunst</strong>krant@pr<strong>in</strong>tmedia.nl, telefoon: 050-3013636,<br />

fax: 050-3012732<br />

Abonnementen<br />

Aanmeld<strong>in</strong>gen, adreswijzig<strong>in</strong>gen en andere mutaties graag<br />

doorgeven via bovenstaand (e-mail)adres<br />

Opzeggen van een los abonnement kan schriftelijk of via de<br />

e-mail worden gedaan, <strong>voor</strong> 1 december<br />

Abonnementsgeld bedraagt € 18,- per kalenderjaar<br />

Uitgiftepunten<br />

Aanmeld<strong>in</strong>gen, adreswijzig<strong>in</strong>gen en andere mutaties graag<br />

doorgeven via bovenstaand (e-mail)adres<br />

Redactie<br />

Hoofdredacteur: Illand Pietersma, Postbus 494, 9700 AL<br />

Gron<strong>in</strong>gen<br />

E-mail: <strong>kunst</strong>krant@live.nl, telefoon: 06-18535018<br />

Aan dit nummer werkten mee: Wim van der Beek, Eric Bos en<br />

Aernout Hagen<br />

Advertentiewerv<strong>in</strong>g<br />

Eddy van den Berg, T: 038-4220364/06-53170662<br />

E-mail: eddyberg@euronet.nl<br />

Advertenties<br />

Aanleveren van advertenties bij <strong>voor</strong>keur als pdf- of<br />

jpgbestand via de e-mail: <strong>kunst</strong>krant@pr<strong>in</strong>tmedia.nl<br />

Deadl<strong>in</strong>es<br />

Het aanleveren van zowel kopij als advertenties kan tot<br />

uiterlijk de 10e van de maand <strong>voor</strong> verschijn<strong>in</strong>g<br />

Verschijn<strong>in</strong>g<br />

6 keer per jaar: januari/februari, maart/april, mei/juni, juli/<br />

augustus, september/oktober, november/december<br />

Verspreid<strong>in</strong>g<br />

Gratis verspreid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> heel <strong>Nederland</strong> via galeries, musea,<br />

VVV-kantoren, openbare bibliotheken, culturele centra<br />

(theaters etc.), <strong>in</strong>stituten, opleid<strong>in</strong>gen, boekhandels en hotels.<br />

www.<strong>kunst</strong>krant.com<br />

PAPENBURG<br />

Galerie im Forum Alte Werft Ölmühlenweg 11, T +49-4961-3829,<br />

open di-do 15-17, zo 14-17.<br />

RASTEDE<br />

Palais Rastede Feldbreite 23, T 044-0281552, open zo-vr 11-17 u<br />

en op afspr.<br />

WILHELMSHAVEN<br />

Kunsthalle Wilhelmshaven Adalbertstrasse 28, T 0049-442141448,<br />

open di 14-20, wo-zo 11-17. T/m 18 nov 100 Meisterwerke – <strong>in</strong>szenierte<br />

Malerei im Raum.<br />

België<br />

ANTWERPEN<br />

Extra City Kunsthal Tulpstraat 79, T +32-3-6771655, open wo-zo<br />

14-19, do 14-20.<br />

MuHKa Leuvenstraat 32, T +32-3-2609999, open di-zo 11-18, do<br />

11-21. T/m 18 nov Jimmie Durham, retrospectieve. T/m 20 dec Extra<br />

Muros: Meesterwerken <strong>in</strong> het MAS.<br />

Galerie Schoots + Van Duyse Napoleonkaai 15, +32-3-6891314,<br />

open wo-za 12-18.<br />

zeno X Gallery Leopold De Waelplaats 16, T +32-3-2163888, open<br />

wo-za 14-18. T/m 1 dec Jack Whitten.<br />

BRUSSEL<br />

Kon<strong>in</strong>klijke Musea <strong>voor</strong> Schone Kunsten Regentschapstr. 3, T 032-<br />

2-5083211, open dagl 10-17. T/m 27 jan Jordaens en de Antieken.<br />

Jan Fabre.<br />

Galerie Van der Mieden Aalststr. 10, open wo-za 14-18. 15 nov t/m<br />

22 dec Dirk Vander Eecken.<br />

Motive Gallery Vandenbrandestr. 1, T 05-24769580, open wo-za 14-<br />

18.30. 10 nov t/m 12 jan Cauchy Horizons, Mart<strong>in</strong>e Stig, foto’s.<br />

Paleis <strong>voor</strong> de schone <strong>kunst</strong>en Ravenste<strong>in</strong>str. 23, T +32-2-5078200,<br />

open di-zo 10-18, do 10-21. T/m 20 jan Constant Permeke, Thierry<br />

de Cordier.<br />

Alm<strong>in</strong>e Rech Gallery Abdijstr. 20, open di-za 11-19. T/m 17 nov Jeff<br />

Koons. 24 nov t/m 24 jan Olga Forever!, Francesco Vezzoli.<br />

Toots Theatre Vanderborghtgebouw, Schildknaapstr. 50. T/m 6 jan,<br />

wo-zo 10-18.15, Toots90, multimediaspektakel.<br />

Wiels Av. Van Volxemlaan 354, T +32-2-3400050, open wo-zo 11-18.<br />

T/m 25 nov Leigh Ledare e.a., foto’s. T/m 6 jan Wor(ld)k <strong>in</strong> progress?,<br />

Joëlle Tuerl<strong>in</strong>ckx.<br />

GENT<br />

Museum <strong>voor</strong> Schone Kunsten Citadelpark, Fernand Scribedreef 1,<br />

T+32-9-2400700, open di-zo 10-18. T/m 16 dec 3x collectie: Grapheus,<br />

Van Rysselberghe, De <strong>kunst</strong> van het schenken.<br />

S.M.A.K. Citadelpark, T +32-9-2407601, open di-zo 10-18. T/m 11<br />

nov Le Décor et son double, Daniel Buren. Chambers d’Amis.<br />

LEUVEN<br />

Museum Leuven Leopold Vanderkelenstr. 28, T +32-16-272929, open<br />

ma-zo 11-18, do 11-22. T/m 13 jan Roe Ethridge, foto’s. 9 nov t/m<br />

13 jan TegenArchieven, Denmark. T/m 20 jan Focus Guy Mees. Yael<br />

Davids, nieuwe media.


55_383 <strong>Kunstkrant</strong>_Opmaak 1 28-09-12 11:09 Pag<strong>in</strong>a 1<br />

Carla van de Puttelaar<br />

Sculptural<br />

Sk<strong>in</strong><br />

Harteveltstraat 1 Den Haag<br />

D<strong>in</strong>sdag t/m zondag 11.00-17.00 uur<br />

www.beeldenaanzee.nl<br />

Leo de Vries (1932-1994)<br />

Onthull<strong>in</strong>g<br />

van de steen<br />

Mogelijk gemaakt door Sticht<strong>in</strong>g Harten Fonds te Den Haag,<br />

Van Ommeren-De Voogt Sticht<strong>in</strong>g, Sticht<strong>in</strong>g Zabawas,<br />

Vrienden en Zakenvrienden van museum Beelden aan Zee,<br />

Sculpture Club en BankGiro Loterij<br />

<strong>kunst</strong>krant november/december 2012 pag<strong>in</strong>a 39<br />

05.10.2012<br />

20.01.2013<br />

Silvia B.<br />

Le Cirque<br />

Carla van de Puttelaar (1967) Sassoferrato Series 2011, 77 x 51,5 cm, courtesy Kahmann Gallery | Leo de Vries (1932-1994) Introvert 1979-1980, Rood graniet uit Zweden, 138 x 35 x 35 cm, part. coll. Amsterdam | Silvia B. (1963) La Petite Fête 2011, 35 x 30 x 18 cm, courtesy Ron Mandos gallery


Aangesloten bij Nat.<br />

Kunstkoop Regel<strong>in</strong>g<br />

pag<strong>in</strong>a 40 <strong>kunst</strong>krant november/december 2012<br />

G Selmien West 2 <strong>in</strong> Olterterp<br />

alerie Lauswolt Najaars-expositie 2012<br />

met schilderijen van:<br />

Ida Bosma<br />

Elvira Dik<br />

Jan van Loon<br />

en Gezien van de Riet<br />

NGA<br />

Lid van de Ned.<br />

Galerie Associatie<br />

Elvira Dik, Zelfreflectie, 110x100 cm<br />

U bent van harte welkom op deze fraaie expositie<br />

die loopt t/m zondag 20 januari 2013<br />

Henk Helmantel Matthijs Röl<strong>in</strong>g<br />

Heeft u een schilderij van één van deze <strong>kunst</strong>enaars<br />

en u wilt het verkopen? Neem dan kontakt op<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: d<strong>in</strong>sdag t/m zaterdag 10.00 - 12.00 uur en 13.30 - 17.00 uur<br />

zondag 13.30 - 17.00 uur. Tel. 0512 - 30 16 95 www.galerielauswolt.com<br />

Stel uw tomtom <strong>in</strong> op: Olterterp, Aldhof 9, schu<strong>in</strong> tegenover nummer 9 v<strong>in</strong>dt u onze galerie

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!