10.09.2013 Views

Juni 2011 - Stichting Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen

Juni 2011 - Stichting Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen

Juni 2011 - Stichting Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

COLOFON<br />

Dit is een nieuwsbrief van St. <strong>Woonzorg</strong><br />

<strong>West</strong> <strong>Zeeuws</strong>-<strong>Vlaanderen</strong>.<br />

Hiertoe behoren de locaties:<br />

De Stelle (verpleeghuiszorg) Oostburg<br />

De Burght (verzorgingshuiszorg) Breskens<br />

Rozenoord (verzorgingshuiszorg) Sluis<br />

Hooge Platen (wooncomplex) Breskens<br />

De nieuwsbrief is bedoeld voor medewerkers,<br />

vrijwilligers en diverse anderen die binnen de<br />

<strong>Stichting</strong> <strong>Woonzorg</strong> werkzaam of op andere<br />

wijze betrokken zijn.<br />

De nieuwsbrief is ook te raadplegen op<br />

onze website: www.woonzorgwzv.nl<br />

Redactie:<br />

- P. Monsieurs (voorzitter)<br />

- T. ter Haar<br />

- A. Vervaet<br />

Kopij:<br />

digitaal aanleveren bij:<br />

woonzorgnieuws@wwzv.nl<br />

Deadline voor de volgende uitgave van<br />

<strong>Woonzorg</strong>nieuws is 17 juni.<br />

U kunt zich ook opgeven om de nieuwsbrief digitaal<br />

te ontvangen per e-mail. Stuur daarvoor een email<br />

met het mailadres waarop u de brief wenst te<br />

ontvangen naar: avervaet@zzv.nl<br />

Nr. 5 • juni <strong>2011</strong><br />

<strong>West</strong> <strong>Zeeuws</strong>-<strong>Vlaanderen</strong>


Opleidingen binnen WOONZORG<br />

Scholingen en Opleidingen<br />

Vooruit kijken:<br />

Op 9 en 16 juni en op 23 en 30 juni <strong>2011</strong> gaan 7 medewerkers/werkbegeleiders van de locaties Rozenoord,<br />

De Burght en De Stelle een twee daagse cursus volgen, “Methodisch opleiden in de beroepspraktijk<br />

vorming”georganiseerd vanuit de erkenningorganisatie “Calibris”.<br />

BHV bijscholing EHBO is gepland op 9 juni <strong>2011</strong> voor medewerkers die Bedrijfshulpverlener zijn van de<br />

<strong>Woonzorg</strong>centra De Burght, Rozenoord, voor Hooge Platen. En van het Verpleeghuis De Stelle.<br />

Terugblikken:<br />

Workshops Ergochoaches 11 en 12 mei <strong>2011</strong> georganiseert door ViaZorg is gevolgd door 1 fysiotherapeut en 4<br />

ergocoaches uit het Verpleeghuis.<br />

Thema’s waren:<br />

1. Praktijkrichtlijnen Zorg in de praktijk<br />

2. Hoe zorg ik ervoor dat mijn collega’s doen wat ik zeg?<br />

3. Stimuleren van zelfredzaamheid<br />

4. Statische belasting in de zorg; wat staat ervoor?<br />

PDL en transfer/ Til technieken bijscholing van 17 mei, bijgewoond door 20 deelnemers uit alle locaties.<br />

De PDL ( passiviteit van het dagelijks leven) methode wordt gebruikt, voor een complex van handelingen,<br />

maatregelen en voorzieningen die bijdragen tot optimale begeleiding, verzorging en verpleging van bewoners bij<br />

wie zelfzorgtekorten niet meer zijn terug te dringen. De PLD methode heeft betrekking op een 7-tal gebieden: liggen,<br />

zitten, gewassen worden, verschoond worden, gekleed worden, verplaatst worden en gevoed worden.<br />

Voor de Transfer/Til technieken kijk eens naar de protocollen in de “KICK protocollen” toegankelijk voor alle<br />

medewerkers van <strong>Woonzorg</strong> via een icoontje op de bureaubladen van de computers.<br />

In alle locaties zijn er veel leerlingen met hun opleiding bezig en veel stagiaires die hun stages volgen. Graag aandacht<br />

voor begeleiding. In alle locaties zijn er veel studenten Beroepsoriëntatie en Maatschappelijke stages. Graag aandacht<br />

voor begeleiding. Voor meer informatie of vragen neem gerust contact op met Tineke ter Haar. Opleidingscoördinator<br />

per mail tineke@zzv.nl of per telefoon 0117 – 459058.<br />

EEn vakantiE-Ervaring voor hEt lEvEn?<br />

<strong>West</strong> <strong>Zeeuws</strong>-<strong>Vlaanderen</strong><br />

www.woonzorgwzv.nl


OR-VERKIEZINGEN 14 juNI<br />

Alle leden van de OR (ondernemingsraad) treden tegelijk af, maar zijn terstond herkiesbaar.<br />

Aantal zetels:<br />

In de OR zijn 11 zetels beschikbaar, als volgt verdeeld:<br />

6 zetels voor de kiesgroep verpleeghuis en 5 zetels voor de kiesgroep verzorgingshuizen.<br />

De verkiezingen vinden alleen plaats als er zich meer kandidaten aanmelden dan<br />

dat er zetels zijn. Ook kan zich de situatie voordoen, dat er slechts voor één van de twee kiesgroepen<br />

verkiezingen moeten plaatsvinden. De OR streeft er naar om drie de woonzorgcentra:<br />

Rozenoord, Hooge Platen en De Burght binnen de OR vertegenwoordigd te hebben.<br />

Aanmelding:<br />

Kandidaten kunnen zich op twee manieren aanmelden voor de OR<br />

1. Via hun vakbond en 2; via een handtekeningenlijst.<br />

Kiesgerechtigde en verkiesbare personen:<br />

1. Kiesgerechtigd zijn de personen, die gedurende tenminste zes maanden in de onderneming<br />

werkzaam zijn.<br />

2. Verkiesbaar tot lid van OR zijn de personen, die gedurende tenminste één jaar in de onderneming<br />

werkzaam zijn en een arbeidsovereenkomst hebben van minimaal 16 uur per week.<br />

Zittingsduur:<br />

De OR-leden worden voor 3 jaar gekozen. Na deze drie jaar vinden er dus algehele verkiezingen<br />

plaats. Tussentijdse verkiezingen vinden o.a. plaats bij:<br />

• Fusie<br />

• Reorganisatie<br />

• Vroegtijdige aftreding van OR-leden.<br />

In de volgende editie van <strong>Woonzorg</strong>nieuws hopen wij u de nieuwe OR te kunnen voorstellen.<br />

Vakantiegeld?<br />

Werken bij <strong>Woonzorg</strong>!<br />

Ben jij:<br />

• Minimaal 15 jaar?<br />

• Meerdere weken beschikbaar in de zomer?<br />

• Iemand die graag met mensen omgaat en het leuk vindt om huishoudelijk of verzorgend/verplegend werk te verrichten?<br />

• Iemand die een goedbetaalde vakantiebaan zoekt?<br />

Dan ben jij de persoon die wij zoeken!<br />

<strong>Stichting</strong> <strong>Woonzorg</strong> <strong>West</strong> <strong>Zeeuws</strong>-<strong>Vlaanderen</strong> is op zoek naar vakantiekrachten, voornamelijk in de maanden juli en augustus. Er zijn<br />

diverse baantjes binnen onze locaties te Oostburg, Breskens en Sluis. Je salaris is afhankelijk van je leeftijd en de functie die jij gaat<br />

uitvoeren. In de onderstaande tabel staan de bruto-uurlonen volgens FWG 10 CAO-VVT.<br />

Interesse?<br />

Schrijf je sollicitatiebrief naar:<br />

<strong>Stichting</strong> <strong>Woonzorg</strong> <strong>West</strong> <strong>Zeeuws</strong>-<strong>Vlaanderen</strong><br />

Afdeling P & O<br />

Pastoor van Genklaan 6<br />

4501 AJ Oostburg<br />

E-mail: Carolien@zzv.nl<br />

Leeftijd Salaris<br />

15 jaar € 3,85<br />

16 jaar € 4,82<br />

17 jaar € 5,78<br />

18 jaar € 6,75<br />

19 jaar € 7,71<br />

20 jaar € 8,67<br />

21 jaar en ouder volgens tabel<br />

periodiek/volgnummer<br />

Heb je ervaring in de verzorging/verpleging, ben je met een opleiding bezig, dan krijg je salaris op basis van behaalde competenties.<br />

Vragen?<br />

Voor informatie kun je terecht bij mevrouw Caroline van den Broecke. Tel: 0117-459410<br />

DEADLINES<br />

Deadlines <strong>Woonzorg</strong>nieuws<br />

vanaf februari <strong>2011</strong><br />

uiterste<br />

datum<br />

aanleveren<br />

kopij<br />

Vrijdag 17<br />

juni <strong>2011</strong><br />

Vrijdag 19<br />

augustus<br />

<strong>2011</strong><br />

Vrijdag 16<br />

september<br />

w<strong>2011</strong><br />

Vrijdag 14<br />

oktober<br />

<strong>2011</strong><br />

Vrijdag 18<br />

november<br />

<strong>2011</strong><br />

uitgave<br />

juli/aug.<br />

<strong>2011</strong><br />

september<br />

<strong>2011</strong><br />

oktober<br />

<strong>2011</strong><br />

november<br />

<strong>2011</strong><br />

dec. <strong>2011</strong> /<br />

jan. 2012<br />

Verschijningsdatum<br />

1 juli <strong>2011</strong><br />

1 september<br />

<strong>2011</strong><br />

1 oktober<br />

<strong>2011</strong><br />

3 november<br />

<strong>2011</strong><br />

1 december<br />

<strong>2011</strong><br />

<strong>West</strong> <strong>Zeeuws</strong>-<strong>Vlaanderen</strong>


Nieuwe teamleiders in Hooge Platen: Minouk de Poorter<br />

Interview met Minouk de Poorter, teamleider extramuraal en<br />

facilitair sinds 1 april <strong>2011</strong>:<br />

Minouk wil je wat over jezelf vertellen?<br />

Ik ben in 1983 geboren in Oostburg, als een Kerstkindje. Ik<br />

woon in Oostburg, ben samenwonend en heb een dochter<br />

van 4 jaar. Ik ben naar de Lagere school gegaan van de<br />

St.Bavo. Hierna heb ik op het Zwin mijn HAVO-diploma gehaald.<br />

Welke beroepsopleiding ben je toen gaan volgen?<br />

Ik heb na de HAVO de opleiding Communicatie gevolgd bij HZ<br />

te Vlissingen. Hier ben ik na 2 jaar mee gestopt. Het was niet<br />

wat ik er van verwachtte. In tussentijd ben ik gestart als weekendhulp<br />

in de keuken van De Burght. Nadat ik gestopt was bij<br />

de HZ ben ik ook door de week in de keuken komen werken<br />

als keukenassistent.<br />

Dat was je eerste ervaring in de zorgwereld?<br />

In het begin dacht ik echt dat ik nooit iets in de zorg zou gaan<br />

doen. Maar de contacten met bewoners, die erg positief waren,<br />

werd ik ook enthousiast voor de zorg. Binnen De Burght zagen<br />

ze dat blijkbaar ook wel zitten met me en ben ik uiteindelijk<br />

gestart met de opleiding voor nivo 3IG. Deze ben ik in één keer<br />

doorgestoomd en met een positief resultaat afgesloten. Ik heb<br />

hierna nog ongeveer 5 jaar als gediplomeerde gewerkt in De<br />

Burght.<br />

je was toe aan een nieuwe uitdaging?<br />

Zo kun je dat wel noemen. Ik heb gesolliciteerd naar een<br />

functie binnen De Stelle en ben gaan werken binnen afdeling<br />

Boterbloem. Ook hier heb ik ongeveer 5 jaar gewerkt.<br />

Wat is je ervaring binnen De Stelle?<br />

Het is me goed bevallen. Gewerkt met leuke collega’s. De doelgroep<br />

waar ik mee en voor werkte beviel me uitstekend, leuke<br />

cliënten. In die periode naast diverse cursussen ook de cursus<br />

tot EVV-er gevolgd.<br />

je zegt 5 jaar gewerkt binnen de Boterbloem.<br />

Hierna weer toe aan een nieuwe uitdaging?<br />

Inderdaad. Ik vind de zorg heel leuk, maar was toe aan een<br />

andere uitdaging. Toe aan meer verdieping, meer interesse in<br />

zaken rondom de zorg, meer organisatorische aspecten. Ik heb<br />

gesolliciteerd op de vacature van teamleider binnen Hooge<br />

Platen en ben aangenomen.<br />

je bent nu een ruim een maand in je nieuwe functie<br />

actief. Wat is je ervaring tot nu toe?<br />

Het zijn drukke weken. Ik doe veel nieuwe indrukken op.<br />

Het is allemaal nieuw: nieuwe cliënten, een nieuw gebouw,<br />

extramuraal en facilitair is ook nieuw voor me. Maar ik heb een<br />

hele positieve indruk gekregen van het werk en een positieve<br />

ervaring opgedaan tot nu toe. Een grote stimulans om door te<br />

gaan. Ik ben zeer positief over de begeleiding die ik krijg van Els<br />

De Schepper, die al sinds 1 maart vervangt op deze positie. Ook<br />

de begeleiding door Luc Weemaes locatiemanager, ervaar is als<br />

zeer positief.<br />

Wat zijn je verwachtingen voor het eerste half jaar?<br />

Mijzelf verder te ontplooien en ontwikkelen.<br />

Groeien in de functie naar<br />

een gedegen teamleider waarop<br />

medewerkers en cliënten kunnen<br />

bouwen. Ik vertrouw er op een<br />

waardevolle aanvulling te zijn in<br />

het leidinggevende corps binnen<br />

<strong>Woonzorg</strong>.<br />

Minouk, bedankt voor het prettige<br />

en open gesprek en namens de<br />

redactie veel succes in je nieuwe<br />

functie.<br />

Nieuwe teamleiders in Hooge Platen: Mirjam Scherbeijn<br />

Interview met Mirjam Scherbeijn – Blaakman, teamleider intramuraal<br />

en verpleegunit sinds 1 mei <strong>2011</strong>:<br />

Mirjam wil je wat over jezelf vertellen?<br />

Ik ben geboren in 1969 in het ziekenhuis in Oostburg, maar<br />

ben in Aardenburg opgegroeid. Ik woon daar nog steeds met<br />

echtgenoot en een zoon van 15 jaar en een dochter van 12<br />

jaar. Ik ben er naar de lagere school geweest en daarna de<br />

MAVO/HAVO gevolgd in Oostburg. Na de Havo ben ik niet<br />

meer verder gegaan op school. Het werken in de Verpleging<br />

leek me veel leuker dan de school.Ik ben toen de ziekenverzorging<br />

gaan doen in De Stelle, en<br />

in 1991 hiervoor mijn diploma<br />

gehaald.<br />

Maar je bent niet in De<br />

Stelle gebleven?<br />

Nee. De verpleging trok me nog<br />

meer en ben zodoende gestart<br />

in De Honte, Terneuzen, met de<br />

opleiding tot verpleegkundige.<br />

Ik heb hier jaren gewerkt op de<br />

afdeling Orthopedie.<br />

Heb je tot je hier begon<br />

altijd gewerkt op die afdeling?<br />

Nee. Ik heb daar wel eens<br />

waargenomen en toen merkte ik dat ik toch wel meer wilde.<br />

Ik heb de managementopleiding gevolgd en in totaal 5 jaar<br />

gewerkt op de OK, en dan met name de hele planning eromheen.<br />

Ik heb niet aan de OK-tafel gestaan. Alles bij elkaar heb ik<br />

20 jaar bij ZorgSaam gewerkt.<br />

Het is nu de eerste volledig leidinggevende functie die ik vervul.<br />

En toen was je toe aan een nieuwe uitdaging?<br />

Ja, ik wilde meer met de basis te maken hebben, dichterbij de<br />

cliënt waar je toch voor werkt. De cliënt staat centraal.<br />

Wat hoop je hier te vinden/bereiken?<br />

Allereerst, zoals ik al zei, het contact met de cliënten, de basis.<br />

Er voor zorgen dat we met alle medewerkers een kwalitatief<br />

goede zorg kunnen en willen leveren. Dat het hele proces van<br />

zorgverlening, met alles wat er bij hoort, goed gaat en blijft<br />

lopen. En dat in een goede sfeer zowel met bewoners als met<br />

medewerkers.<br />

Mirjam, je bent net 4 dagen bezig binnen Hooge<br />

Platen, wat is je eerste ervaring?<br />

Het is een totaal andere organisatie waarbij ik veel leer over o.a.<br />

hoe een en ander verloopt, maar wordt hier goed in begeleid.<br />

Ik kan met mijn vragen altijd terecht. Ik maak kennis met veel<br />

nieuwe mensen: cliënten en medewerkers en voel me daar<br />

heerlijk bij. Het is allemaal nog heel nieuw.<br />

Mirjam, bedankt voor het spontane gesprek en namens de<br />

redactie veel succes in je nieuwe functie.


In- en uitdiensttredingen<br />

IN DIENST<br />

De Stelle<br />

Mandy Obrie 1 mei <strong>2011</strong> Activiteitenbegeleider<br />

uIT DIENST<br />

De Stelle<br />

Joke Maas – Sperber 15 mei <strong>2011</strong> Teamleider <strong>Woonzorg</strong><br />

Karin Pieters 1 juni <strong>2011</strong> Verpleegkundige<br />

12,5 jARIG juBILEuM<br />

De Burght<br />

J. Klaassen 1 juni <strong>2011</strong> Huishoudelijk assistent<br />

De Stelle<br />

Bianca Datthijn-Ghijs 15 juni <strong>2011</strong> Helpende niveau 2<br />

25 jARIG juBILEuM<br />

De Stelle<br />

Karin de Greef - van Espen 1 juni <strong>2011</strong> Verzorgende 3-IG<br />

Ronnie de Neve 1 juni <strong>2011</strong> Teamleider <strong>Woonzorg</strong><br />

Suzanne Smit - de Nood 1 juni <strong>2011</strong> Verzorgende 3-IG<br />

Trudy Voerman – Krijger 1 juni <strong>2011</strong> Verzorgende 3-IG<br />

Vrijwilligersoverleg op De Burght<br />

Wat zou <strong>Stichting</strong> <strong>Woonzorg</strong> zijn zonder zijn vele vrijwilligers?<br />

Gelukkig zijn er nog altijd enthousiaste mensen die kiezen<br />

voor dit werk! Ook op locatie De Burght in Breskens zijn er 36<br />

vrijwilligers actief op allerlei gebied. Men verricht diverse taken;<br />

zelfstandig, maar ook onder begeleiding en samen met de<br />

activiteitenbegeleider. De sfeer is altijd goed, men zet zich altijd<br />

voor de volle 100% in en ook de samenwerking onderling<br />

verloopt prima, dit alles met dat ene doel voor ogen: het welzijn<br />

van de cliënt.<br />

Om alles in goede banen te leiden, lopende activiteiten/ taken<br />

door te nemen, interne/externe mededelingen te doen en<br />

natuurlijk ideeën en meningen uit te wisselen over het vrijwilligerswerk,<br />

vindt er 2x per jaar een vrijwilligersoverleg plaats. Tijdens<br />

dit overleg wordt er ook altijd teruggeblikt naar het vorige<br />

overleg of een bespreking over een bepaald onderwerp verder<br />

uitgediept. Maar vooral de toekomst is belangrijk; vooruit kijken.<br />

De vrijwilligers spreken ook wel uit, dat ze betrokken worden<br />

bij De Burght, dat ze mogen meedenken en meepraten over<br />

diverse onderwerpen. Maar ook hun eigen initiatief wordt zeer<br />

op prijs gesteld.<br />

Op 17 november 2010 werd er tijdens het overleg een bespreking<br />

gehouden, met de vraag: “Hoe gaan we om met alle<br />

veranderingen binnen de zorg”? Een 4-tal vragen werd in kleine<br />

groepjes besproken, en vervolgens in de grote groep de resultaten<br />

aan elkaar medegedeeld. Op het overleg van 11 mei <strong>2011</strong><br />

werd hier nog eens op teruggeblikt en bepaalde resultaten nog<br />

eens besproken.De 4-tal vragen waren:<br />

• Benoem positieve veranderingen binnen locatie De Burght.<br />

• Benoem negatieve veranderingen binnen locatie De Burght.<br />

• Hoe gaan we om met de veranderingen waar we moeite<br />

mee hebben?<br />

• Wat is er voor nodig om tevreden te zijn als vrijwilliger binnen<br />

De Burght? En hoe behouden we die tevredenheid?<br />

Op de laatste vraag werd geantwoord dat; de waardering die<br />

men krijgt van de cliënt, maar ook van de medewerkers en<br />

familie heel stimulerend werkt binnen het vrijwilligerswerk. Een<br />

goede communicatie met de leiding en onderling, werkt ook<br />

mee om die tevredenheid te behouden. Humor is ook heel<br />

belangrijk! Met een lach en een schouderklopje kun je veel<br />

bereiken in de benadering naar cliënten, maar ook naar elkaar<br />

toe. Bedenk hoe je zelf bejegend zou willen worden als je zelf<br />

later in een woonzorgcentrum zou wonen. De eigen regie<br />

komt hier dan ook weer om de hoek kijken!<br />

Relativeren tijdens je vrijwilligerswerk maakt alles ook een stuk<br />

luchtiger.<br />

Op 19 april waren de vrijwilligers van De Burght uitgenodigd<br />

voor de themamiddag: Dementie. De middag werd geleid<br />

door de gastspreeksters Lia Ongenae en Bianca van Haelst,<br />

beiden werkzaam op het RGC. Een interessante middag, weer<br />

een opfrisser, want het was weer al enkele jaren geleden dat<br />

dit onderwerp weer eens werd besproken. Dementie neemt<br />

steeds meer toe onder de ouderen, verschillende soorten<br />

dementie, ook bij ons in De Burght. Dus van groot belang om<br />

op de hoogte te blijven. De vrijwilligers gaven aan veel herkenning<br />

te ervaren tijdens deze middag. Maar vooral ook weer de<br />

benaderingswijze naar de cliënten toe, gaf wederom weer wat<br />

handvaten voor allen.<br />

Op 11 mei <strong>2011</strong> werd op het overleg de agenda punt voor<br />

punt doorgenomen, iedereen kon weer zijn/haar zegje doen,<br />

meedenken en discussiëren. Helaas was er te weinig tijd voor<br />

de bespreking; “De 4 kernwaarden die richtinggevend zijn voor<br />

ons handelen”. Afgesproken werd dat we daar in een volgend<br />

overleg op terug komen. Iedereen kreeg de uitgebreide beschrijving<br />

over de 4 kernwaarden mee naar huis, met de vraag;<br />

dit eens op het gemak door te lezen en bedenken wat men er<br />

van vind, en hoe men dit in zou passen binnen het vrijwilligerswerk<br />

op De Burght.<br />

Jullie hebben hier kunnen lezen dat vrijwilligers zich voor de<br />

volle 100% inzetten voor locatie De Burght, dus voor <strong>Stichting</strong><br />

<strong>Woonzorg</strong>, zich aanpassen aan de omstandigheden<br />

en zoals ze<br />

zelf zeggen: “We zullen<br />

doorgaan”.<br />

Arianne Koster,<br />

Activiteitenbegeleider,<br />

Vrijwilliger- coördinator,<br />

De Burght.<br />

25 juni Zomermarkt in Verpleeghuis<br />

de Stelle te Oostburg<br />

Zaterdag 25 juni zet Verpleeghuis de Stelle<br />

haar deuren open voor een grootse Zomermarkt!<br />

Er is die dag van alles te beleven; er<br />

is een rommelmarkt, tombola, verkoop per<br />

opbod, straattheater, muziek, wafels bakken,<br />

etc.Bij goed weer is er ook rondom de Stelle<br />

ruimte voor diegenen die hun spulletjes willen<br />

verkopen.<br />

Opbrengst voor de bewoners.<br />

De opbrengst van deze dag is bedoeld voor<br />

de bewoners van het verpleeghuis. ( Een<br />

plaats voor de rommelmarkt kost 5 euro) Met<br />

de hulp van personeel, familie en vrijwilligers<br />

beloofd het een gezellige dag te worden. De<br />

Zomermarkt begint om 10.00uur en duurt<br />

tot 16.00 uur. Wilt U deelnemen aan de<br />

rommelmarkt, of wilt U iets doneren voor de<br />

verkoop per opbod, dan kunt U dit aangeven<br />

bij onderstaande personen:<br />

Marijke Kok 0117-459394 (mail: marijkk@zzv.nl)<br />

Anthoinette Versluijs 0117-459395<br />

(activiteitenbegeleiders verpleeghuis de stelle)


12 mei: Dag van de zorg<br />

Een tour langs de locaties van woonzorg<br />

Donderdag 12 mei, de dag van de verzorging heb ik een tour gemaakt langs de locaties van stichting <strong>Woonzorg</strong>. Ik was met nog<br />

een aantal personen op de hoogte van de inzet van medewerkers uit vooral de ondersteunende diensten ten behoeve van de<br />

medewerkers op de dagelijkse werkvloer. Dit alles kwam natuurlijk uiteindelijk ook ten goede van de cliënten.<br />

Binnen De Burght tref ik Sylvia Oosterling, teamleider van de Kolfweide en facilitair binnen Rozenoord, aan op de<br />

werkvloer. Zij is bezig met de randzorg, bedden opmaken, pedaalemmers legen. Sylvia vertelt leuke reacties te<br />

krijgen van zowel medewerkers als cliënten. Het is voor ieder dan ook een verrassing dat dit gebeurt vandaag. 2<br />

Jaar geleden heeft ze in de zorg meegeholpen binnen dezelfde locatie.<br />

Dan op weg naar Hooge Platen. Loek van Gigch, beleidsmedewerkers, assisteert in de huiskamer<br />

op de verpleegafdeling De Boulevard. Hij heeft het zichtbaar naar zijn zin hier. Hij vindt het een<br />

leuke actie. Even later tref ik Violet Flynn, personeelsfunctionaris, aan samen met Els De Schepper,<br />

teamleider, op de verzorgingsunit. Beiden zijn bezig met de randzorg. De collega’s reageren<br />

enthousiast hoor ik, ze vinden het een leuke actie. Violet geeft aan dat ze duidelijk de eigen regie<br />

ervaart van de cliënten. Ze geven duidelijk aan wat en hoe ze het wensen. Els zal later op de<br />

ochtend nog met de broodwagen langs de deuren gaan.<br />

Hierna onderweg naar Rozenoord. Claudine van Landschoot, receptionist, zie ik in de keuken, ze is daar flink aan<br />

het schoonmaken geweest. Ze heeft zich deze ochtend spontaan ingezet in de keuken toen ze<br />

aankwam op haar werkplek. Ze zegt heel leuke reacties te hebben gekregen. Op een van de etages kom ik Karen<br />

Hermans, personeelsadministratie, tegen samen met haar begeleider Jeanine Tourny. Ze gaan beiden met de<br />

broodkar langs de deur van de cliënten. Het valt karen op dat de cliënten veel hulp nodig<br />

hebben. 2 Jaar geleden had ze zich ingezet in het huishoudelijk werk. Op een andere<br />

plaats zie ik Minouk de Poorter, teamleider in Hooge Platen, samen werken met Cindy de<br />

Wever, 3IG, bij een cliënt op haar appartement. Beide dames geven blijk dat ze heel erg<br />

leuk vinden en dat wordt ondersteund met veel gelach. Dit straalt ook duidelijk af op de<br />

cliënt, ze heeft een prima humeur en ziet de lol er wel van in. Kortom: ze geniet. Marleen<br />

Buijsse, teamleider in Rozenoord, heeft deze ochtend al meegeholpen in de verzorging en met medicijnen<br />

delen. Ilonka Brakman, receptionist De Burght) is inmiddels gearriveerd in de zaal van Rozenoord alwaar zij<br />

tot het middaguur zal meehelpen. Ilonka is overigens degene die de oproep had gedaan en de indeling<br />

verzorgde waar iedereen zich voor aangemeld heeft. We moeten eerlijk vermelden dat alles nogal op het laatste nippertje werd<br />

geregeld. Complimentje voor haar.<br />

Na Rozenoord weer rap terug naar De Burght. Hier zie ik Patrick Delrue, arbocoördinator, aan het werk<br />

in de keuken tijdens een overlegje en ik zie hem met twee pollepels tegelijk, in elke hand één in de soep<br />

roeren. Ik neem aan dat dit wel arbotechnisch verantwoord is! Op dit moment komt ook de frituurkar<br />

aangereden en de keuringsdienst voor de Voeding.<br />

Het is namelijk geregeld dat er op alle locaties frites en een snack wordt aangeboden aan medewerkers<br />

en vrijwilligers. Of de keuringsdienst voor de Voeding ook op alle locaties is geweest is mij niet bekend.<br />

Het loopt storm op de frites. Ik moet zeggen: hij is ook van goede kwaliteit en grote porties. Ook cliënten,<br />

die gezamenlijk in De Grote Zaal eten, komen naar buiten en krijgen tegen betaling ook een portie frites,<br />

waarna een enkeling weer naar binnen gaat voor zijn warme maaltijd!<br />

Inmiddels is Ria Calus, teamleider De Burght, weer teruggekomen van haar inzet binnen afdeling Klaproos in De Stelle. Het was<br />

een heel leuke ervaring en veel positieve reacties gekregen van de medewerkers. Het was voor hen een complete verrassing.<br />

Greet Demetsenaere komt nu ook aan en is precies op tijd voor de frites. Greet helpt vanmiddag mee in de verzorging.<br />

Dan ga ik op pad naar De Stelle. Hier aangekomen bemerk ik dat de aanleg van een nieuwe riolering<br />

aan de voorkant en je dus De Stelle moeilijk kan bereiken, geen belemmering is voor de friteskar. Deze<br />

staat opgesteld in de tuin bij afdeling Klaproos. Ook hier tref ik enthousiaste smullers aan van de frites en<br />

de snacks. De laatste korstjes worden opgepeuzeld. Ook zie ik om de hoek dat de frites technisch wordt<br />

gekeurd door de medewerkers van de Technische Dienst. Zij vinden het zekere verantwoord.<br />

Binnen De Stelle is Tineke ter Haar, opleidingscoördinator, actief met een groot<br />

aantal stagiaires. Een viertal stagiaires zijn speciaal voor deze dag van het ROC<br />

gekomen om in De Stelle stage te lopen. Prima actie. Ik maak vervolgens een rondje langs de afdelingen.<br />

Op afdeling Boterbloem spreek ik Eva Willemsen, BOL 3e jaars 3IG. Het is haar 2e stage op Boterbloem en<br />

vindt het erg leuk. Ook zie ik hier Soraya Van Troost, BOL nivo4 2e jaars. Zij is met haar klas van het ROC<br />

op stage gestuurd deze dag en is zodoende een dag in De Stelle. Ze vindt het een leuk leerbedrijf met<br />

een goede begeleiding.


Binnen afdeling Klaproos zie ik Esmeralda Michielsen en Jara Kraaijenzank. Beiden zijn zeer enthousiast<br />

over hun stage binnen deze afdeling. Vinden de actie ook heel leuk. De ervaring is heel positief. Er is veel<br />

aandacht voor cliënten nu; ze zijn sneller klaar en het is veel rustiger op de afdeling.<br />

Op afdeling korenbloem tref ik 3 stagiaires namelijk: Jeffrey van Acker, Bol 3IG 1e stage, Lotte Bosch, BOL<br />

nivo 4 (2e jaar) stage voor 1 dag, Jorieke Jansen, Bol 3, 3e jaars. Ze willen wel samen op de foto maar het<br />

haar moet natuurlijk wel goed zitten. Ze geven te kennen dat ze het naar hun zin hebben en stellen de<br />

actie van vandaag zeer op prijs. In de huiskamer zie ik Stephanie Dijkgraal HBOV 1e jaar. Zij loopt nu haar<br />

6e week stage. In de huiskamer is het erg rustig en relaxed. Stephanie is bezig bij een cliënt met handverzorging en juist de<br />

vingernagels aan het lakken. De cliënt geniet er zichtbaar van.<br />

Hierna ga ik naar afdeling klaverblad om ook de stagiaires op de foto te zetten echter wat een teleurstelling: ze zijn er<br />

niet. Ze zijn zojuist met een aantal cliënten gaan wandelen en zouden een terrasje gaan pakken. Natuurlijk is dit<br />

geen teleurstelling! Dit is een positief resultaat van de actie. Cliënten zijn allen in een mooie tijdsperiode verzorgd<br />

waardoor er nu tijd is om met ze op stap te gaan. Daar doen we het uiteraard allemaal voor: voor de cliënt en<br />

voor ondersteuning van de medewerkers die direct aan het bed staan van deze cliënten. Ze voelden zich echt<br />

gesteund vandaag.<br />

Er waren nog meer medewerkers die zich aangemeld hadden zoals Frank van<br />

de Bunder, ergotherapeut, Carmen Fenijn,<br />

fysiotherapeut, Marion Verstringe, Sharon Hennion,<br />

secretaresse. Als laatste passeer ik het kantoor van<br />

het Maatschappelijk Werk en kom in gesprek met<br />

Rieneke Reijnders. Zij heeft o.a. de voorraadkasten<br />

schoongemaakt vanmorgen. Wijnanda van de Veire,<br />

had zich vanmorgen spontaan aangemeld en heeft<br />

samen met de activiteitenbegeleiding geholpen bij<br />

de verzorging van het ontbijt.Ze vonden het een<br />

goede actie, echt een verrassing voor de zorgmedewerkers, die het<br />

geheel zeer op prijs stelden.<br />

Zo is een dag voorbij gegaan waarbij we denk ik er in geslaagd zijn<br />

veel lachende gezichten te zien van evenveel tevreden cliënten<br />

en medewerkers. Dat gebeurt ook binnen <strong>Woonzorg</strong>. Dank<br />

voor de organisatie en de spontane medewerking van<br />

allen. Het geheel leverde leuke plaatjes op.<br />

Peter J. Monsieurs.<br />

T’arbo(ho)ekje - Agressie<br />

Elke dag liggen we na een zware dagtaak languit in de zetel naar het kastje te staren in een poging onze vermoeide oogleden open te houden. We proberen beelden te zien van onszelf aan een<br />

mooi strand (vakantie komt er aan) met alles erop en eraan maar we zien enkel gruwelbeelden: aanslagen, doden, betogingen, herrieschoppers. Het lijkt er op dat alles wat op onze wereld<br />

gebeurt met geweld gepaard gaat. Jammer genoeg spelen die zaken zich ook meer en meer in onze persoonlijke situatie af. De huishoudelijke twisten of botsingen met de kroost laten<br />

we hier buiten beschouwing. Op de werkvloer komt, zelfs in de gezondheidszorg, steeds meer en meer agressie voor. De medewerkers van de Thuiszorg staan als eerste in de<br />

rij om in de klappen te delen want zij begeven zich op vreemd terrein. Maar ook in de veiliger werksituatie zoals bij <strong>Woonzorg</strong> kan agressie optreden. Soms is dit door een<br />

bewoner maar ook de familie kan verrassend asociaal uit de hoek komen. Bij een geval van agressie, zowel fysisch als psychisch( ofte slaan of roepen), moet je weten<br />

waar je grenzen zijn; wat laat je toe. Het is verkeerd om deze grenzen steeds te verleggen en akkoord te gaan met elke vorm van agressie. Op een bepaald<br />

moment kom je zelf op een breekpunt. Het is belangrijk om tekenen van agressie tijdig te herkennen zodat je dit door een gepaste aanpak kunt indijken.<br />

De organisatie is zich goed bewust van zijn plichten tov zijn medewerkers en stelt alles in het werk opdat deze onder de beste en veiligste<br />

arbeidsomstandigheden kunnen werken. Op afdelingen waar het risico op agressief gedrag groot is worden cursussen aangeboden. Er<br />

zijn vertrouwenspersonen waar je terecht kunt na een geval van agressie. Op I Portal kan je een protocol vinden met tips over het<br />

omgaan met agressie en hoe dit moet gemeld worden. Het probleem stelt zich echter dat velen geen melding van agressie<br />

doen omdat ze zich schamen voor een uit de hand gelopen discussie of omdat ze niet als kinderachtig willen<br />

overkomen. Wanneer er bij de arbocoördinator geen meldingen binnenkomen kan er ook geen<br />

actie ondernomen worden om te kijken of een veiliger werksituatie kan gecreëerd worden.<br />

Daarom verzoeken we, voor jullie eigen bestwil, om elke vorm van agressie te melden.<br />

Dit kan dmv de meldingsformulieren: “Agressie en geweld”. Deze zijn te verkrijgen<br />

op I Portal onder “Melding agressie”, bij je leidinggevende of via mail<br />

naar mij PATRID@zzv.nl<br />

We willen geen sfeer van onrust creëren maar willen door preventie<br />

meehelpen aan een veilige (liefdevolle dus agressieloze)<br />

werkvloer. Tot na de vakantie (doorgebracht in<br />

een veilig land). ArboPat<br />

Arbospreuk van de maand<br />

De definitie van zorgoverleg;<br />

Wij hebben de<br />

zorgen en zij<br />

het overleg


“Het Rondeel” in Sluis<br />

krachtige samenhang tussen wonen, zorg en welzijn<br />

Verpleeghuis “De Stelle”<br />

Veerhoeklaan 7, 4501 AE Oostburg<br />

Tel. 0117-459400<br />

Fax 0117-455393<br />

E-mail: destelle@zzv.nl<br />

<strong>Woonzorg</strong>centrum “Rozenoord”<br />

Hoogstraat 58, 4524 AD Sluis<br />

Tel. 0117-495800<br />

Fax 0117-495828<br />

E-mail: rozenoord@wwzv.nl<br />

“Hooge Platen”<br />

Boulevard 21-23, 4511 AA Breskens<br />

Tel. 0117-381210<br />

Fax 0117-381242<br />

E-mail: hoogeplaten@wwzv.nl<br />

<strong>Woonzorg</strong>centrum “De Burght”<br />

Ringlaan<br />

4, 4511 HH Breskens<br />

Tel. 0117-442400<br />

Fax 0117-442401<br />

E-mail: deburght@wwzv.nl<br />

Algemeen Postadres:<br />

Postbus 172, 4500 AD Oostburg<br />

E-mail: info@woonzorgwzv.nl<br />

Internet: www.woonzorgwzv.nl<br />

“Het Lam”<br />

“Toren van Bourgondië”<br />

“KWL-residentie”<br />

<strong>Woonzorg</strong>centrum “Rozenoord”<br />

Verpleeghuis “De Stelle”<br />

“Hooge Platen” Breskens<br />

<strong>Woonzorg</strong>centrum “ De Burght”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!