Gezondheid telt! in drimmelen - Gemeente Drimmelen - 23 juni 2013

drimmelen.shared.1eeurope.nl

Gezondheid telt! in drimmelen - Gemeente Drimmelen - 23 juni 2013

BETEKENIS VAN DE BEVINDINGEN VOOR LOKAAL BELEID IN DRIMMELEN 2

Naast het bevorderen van gezond gedrag moet er ook voldoende aandacht zijn voor

preventie van psychische stoornissen via opvoedingsondersteuning, weerbaarheid en

sociale vaardigheden. Vroegsignalering en daarop volgende begeleiding van kind,

school en ouders bevordert een juiste opvoedstijl en gezonde leefwijze.

In Drimmelen wordt het project Jeugdbemoeizorg uitgevoerd. Er zijn drie

buurtnetwerken rondom jeugd: Made en Drimmelen, Terheijden en Wagenberg,

Hooge en Lage Zwaluwe. In het kader van de opvoedingsondersteuning zijn er het

project Stevig Ouderschap, opvoedspreekuren en cursussen opvoeden. Momenteel

wordt in Drimmelen een inventarisatie verricht naar de verschillende activiteiten op

het gebied van opvoedingsondersteuning.

In het basisonderwijs is er ondermeer aandacht voor pesten en wordt het project

‘Eten+gymen=gewicht dimmen’ uitgevoerd. In het voortgezet onderwijs wordt

gewerkt aan het project ‘De Gezonde Schoolkantine’.

Ook bij ouderen en chronisch zieken is de te behalen gezondheidswinst nog groot.

Preventie richt zich bij de ouderen en chronisch zieken meer op de kwaliteit van leven

dan op winst in levensjaren. Preventie die zich richt op de leefstijl draagt daaraan in

grote mate bij.

Bij de bestrijding van gezondheidsverschillen tussen arm en rijk moet voldoende

aandacht worden besteed aan de opeenstapeling van problemen. De groepen met

een lage sociaal-economische status (SES) zijn echter moeilijk bereikbaar. Alleen in de

grotere gemeenten is een wijkgerichte aanpak effectief, doordat de lage SES-groepen

daar vaak geconcentreerd in de aandachtswijken wonen. Vaak zijn interventies ook

niet speciaal voor de lage SES-groepen ontwikkeld. Hierdoor voelen zij zich niet

aangesproken. Ook in Drimmelen is het belangrijk de lage SES-groepen goed in kaart

te brengen, zodat ze met de juiste methodieken succesvol bereikt kunnen worden. Dit

kan bijvoorbeeld met effectief bewezen interventies als ‘Goede voeding hoeft niet veel

te kosten’ voor mensen in de schuldhulpverlening of ‘Armoede en gezondheid’ voor

kinderen die risico lopen op gezondheidsachterstand.

Hogere effectiviteit door integraal beleid en interventiemix

Sociale en fysieke omstandigheden zijn van invloed op gezond gedrag. De effectiviteit

van de verschillende interventies neemt toe wanneer ze in samenhang worden toegepast,

bijvoorbeeld door voorlichting te geven over gezonde voeding en bewegen én tegelijk

te zorgen voor een gezond aanbod in (school)kantines én veilige fietspaden.

Het streven naar een goede volksgezondheid vraagt dan ook om een integraal beleid.

Dit is niet altijd eenvoudig vorm te geven. Integraal beleid is gebaseerd op externe én

interne samenwerking. Intern kan nagegaan worden óf en hóe andere gemeentelijke

afdelingen kunnen bijdragen aan het behalen van een gezondheidsdoel. Extern

kan samengewerkt worden met de verschillende, bij volksgezondheid betrokken,

voorzieningen.

In het algemeen kan gesteld worden dat meer effect bereikt kan worden met een

zogeheten interventiemix: een samenhangende combinatie van verschillende

maatregelen gericht op de bevordering van de volksgezondheid. Daarin kan aandacht

zijn voor:

11

More magazines by this user
Similar magazines