Views
5 years ago

ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV

ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV

ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het

1/10 WETENSCHAPPELIJK COMITE VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 06-2005 Betreft: Evaluatie van de programmatie van het FAVV voor 2005 : biologisch luik (dossier Sci Com 2004/38) Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, inzonderheid op artikel 8; Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen; Overwegende het huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, goedgekeurd op 12 juli 2001; Gelet op de adviesaanvraag van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen betreffende het monitoring plan 2005 van het FAVV, en meerbepaald de programmatie van de (micro)biologische analyses; Overwegende de besprekingen tijdens de plenaire zittingen van 10 december 2004 en 14 januari 2005, 1. Referentietermen geeft het volgende advies: Er wordt aan het Wetenschappelijk Comité advies gevraagd betreffende : i) de programmatie van de analyses voor 2005 in zijn geheel; ii) de relevantie van parameters (kiemen, chemische substanties), van matrices, van plaatsen van bemonstering en van frequentie van analyses; iii) de noodzakelijke informatie die ontbreekt voor een juiste wetenschappelijke benutting van de resultaten van het plan. Het analyseplan 2005 werd ter beschikking gesteld aan het Wetenschappelijk Comité onder de vorm van een Access-databank met 2216 records waarbij elke record de informatie bevat over een bepaalde analyse. Deze informatie bevindt zich in verschillende kolommen waarin gegevens betreffende de matrix (sector, categorie en type), de te onderzoeken parameter 1

ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Businessplan 2005-2008 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 10-2012 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
ADVIES 25-2010 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 29-2009 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
ADVIES 20-2012 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
Advies 18-2012 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
ADVIES 34-2009 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
Advies 04-2012 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 21-2008 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 12-2012 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 14-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
Advies 25-2012 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 15-2011 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 14-2009 Samenvatting Summary - Favv
Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
Advies 21-2008 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 06-2007 - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
ADVIES 04-2010 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
ADVIES 36-2009 du Comité scientifique de l'AFSCA - Favv