Armoede en armoedebeleid Amsterdam, Stadsdeel Zuid - DSP-groep

dsp.groep.nl

Armoede en armoedebeleid Amsterdam, Stadsdeel Zuid - DSP-groep

Opvallend is dat het aandeel van huishoudens van alleenstaande minima in de totale minima Zuid

beduidend hoger is dan in Amsterdam (69,7% tegen 56,6%) en het aandeel eenoudergezinnen

beduidend lager is dan in Amsterdam (13,9% tegen 19,9%). Binnen de groep alleenstaanden tot 65

jaar in Zuid (1.958 personen) is 18,6% arm tegen 21,0% in Amsterdam. Het percentage voor niet-

westerse allochtonen binnen deze groep ligt met 52,5% ligt beduidend hoger. Bij alleenstaande

niet-westerse allochtonen van 65 jaar en ouder is 61,3% (382 personen) arm tegen 77,4% in

Amsterdam 11 .

Binnen het stadsdeel Zuid is de concentratie minimahuishoudens het grootst in de Stadionbuurt en

de Diamantbuurt waar respectievelijk 28% en 25% van de minimahuishoudens zijn gevestigd. Deze

twee buurten kennen relatief ook de meeste mensen met een WWB-uitkering 12 .

Kerncijfers armoede stadsdeel Zuid

Minimahuishoudens 10.380

Minima abs. % van totale bevolking

Personen in minimahuishoudens 15.702 12,6%

Minimahuishoudens naar belangrijkste bron van inkomen % van minimahuishoudens

Bijstand 4.906 47,3%

AOW 2.660 25,6%

Andere inkomstenbron 2.814 27,1%

Specificatie andere inkomensbron % van minimahuishoudens

Inkomen uit werk 1,245 12,0%

UWV-uitkering 812 7,8%

Overig / onbekend 757 7,3%

Minimahuishoudens naar samenstelling % van minimahuishoudens

Alleenstaand 7.237 69,7%

Eenoudergezin 1.448 13,9%

Meerpersoonshuishouden zonder kinderen 968 9,3%

Meerpersoonshuishouden met kinderen 727 7,0%

4.2 Ontwikkeling langdurige armoede

Ook de langdurende armoede (4 opeenvolgende jaren of langer arm zijn) jaar neemt toe. Bijna

160.000 Nederlandse huishoudens hadden in 2011 al ten minste vier jaar een laag inkomen. Dit

waren er 10.000 meer dan in 2010. Het percentage huishoudens met langdurig kans op armoede

steeg hierdoor licht tot 2,5%. Daarmee kwam een einde aan de nagenoeg ononderbroken dalende

trend in de periode 2000-2010. In Amsterdam was in 2011 11,9% van de minimahuishoudens 3

jaar of langer arm. Dat is 71,5% van alle minimahuishoudens. In Nederland behoorde in 2011

geslacht, huishoudenssamenstelling en herkomst, 2011 en Tabel Amsterdamse minima naar leeftijd,

geslacht, huishoudenssamenstelling en herkomst, 2011.

Noot 11 Idem.

Noot 12 Dienst Onderzoek & Statistiek gemeente Amsterdam, Stadsdelen in cijfers 2011 en 2012.

16 RAPPORT | Armoede en armoedebeleid Amsterdam, Stadsdeel Zuid | DSP-groep

More magazines by this user
Similar magazines