Armoede en armoedebeleid Amsterdam, Stadsdeel Zuid - DSP-groep

dsp.groep.nl

Armoede en armoedebeleid Amsterdam, Stadsdeel Zuid - DSP-groep

vrouwen in Amsterdam van 65 jaar en ouder hebben dus 1,85 maal zoveel kans tot de minima te

behoren dan de gemiddelde Amsterdammer. Dat risico is voor alleenstaande oudere niet-westers

allochtone vrouwen nog veel groter: 77,3% van hen behoort tot de sociale minima.

Ook in Zuid is een oververtegenwoordiging te zien van alleenstaande vrouwen in de groep oudere

minima (65 jaar en ouder). Van de 3006 sociale minima in Zuid zijn er 1.491 alleenstaande

vrouwen (49,6%).

In 2011 was 17,3% van de Amsterdamse 65-plussers met een minimuminkomen een

alleenstaande man. In stadsdeel Zuid was dat percentage veel hoger: 22,0%. Het risico van

bejaarde alleenstaande mannen op armoede is in Amsterdam derhalve ongeveer gelijk aan het

risico dat de gemiddelde Amsterdammer in deze loopt (17,3% tegen 16,6%) en daarmee veel lager

dan dat van alleenstaande oudere vrouwen. In stadsdeel Zuid lopen alleenstaande oudere mannen

daarentegen een beduidend hoger risico tot de sociale minima te behoren dan de gemiddelde

burger in het stadsdeel (22,0% tegen 12,6%).

Dat alleenstaande oudere mannen minder vaak arm zijn dan hun vrouwelijke leeftijdsgenoten hangt

ongetwijfeld samen met het feit dat de arbeidsparticipatie van deze mannen in de tijd dat ze tot de

beroepsbevolking behoorden groter was dan die van vrouwen. Ook hier zien we armoede bij

alleenstaande oudere niet-westers allochtone mannen veel vaker voorkomt dan bij autochtone

oudere alleenstaande mannen: 68,9% (Amsterdam) en 61,4% (Zuid) van hen behoort tot de sociale

minima.

34 RAPPORT | Armoede en armoedebeleid Amsterdam, Stadsdeel Zuid | DSP-groep

More magazines by this user
Similar magazines