Brochure schooljaar 2013-2014 downloaden - Into Study Exchanges

into.highschool.nl

Brochure schooljaar 2013-2014 downloaden - Into Study Exchanges

HigH ScHool 2013 – 14

OrientatiOn

Camps

into oRiEntAtion CAMPS in

nEW YoRK, toRonto, LonDEn,

RoME, MADRiD, AUCKLAnD,

ARgEntinië &

ZUiD-AfRiKA

USA | ARGENTINIË | AUSTRALIË | BRAZILIË | CANADA | COSTA RICA | ENGELAND |

FRANKRIJK | IERLAND | ITALIË | NIEUW-ZEELAND | NOORWEGEN | SCHOTLAND |

SPANJE | ZUID-AFRIKA


2 |

into nederland

into bestaat in Europa sinds 1986; sinds die tijd

zijn er duizenden jongeren naar het buitenland

gegaan via into. Behalve in Nederland heeft

into ook kantoren in twaalf andere Europese

landen. In Nederland bestaat into sinds 1994 en

we verzorgen highschoolprogramma’s naar o.a.

de USA, Argentinië, Australië, Brazilië, Canada,

Costa Rica, Engeland, Frankrijk, Ierland, Italië,

Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Schotland, Spanje

en Zuid-Afrika. Heb je de voorkeur voor een andere

bestemming? Neem dan contact met ons

op en wij kijken vervolgens wat we voor je kunnen

doen.

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. De

highschoolstudenten en hun ouders zijn belangrijk

voor ons. into is geen grote organisatie,

waar je één van de velen bent. Op kantoor

Namens het into team:

Carina Appel, Froukje Bonenkamp, Esther Loverbosch, Maaike ten Brink-de Vries

Don t Dream it... Do it!

kennen we je en we kunnen jou en je ouders

goed begeleiden.

Onze partnerorganisaties, die

voor de keuze van gastgezinnen

en scholen verantwoordelijk

zijn, hebben veel ervaring met uitwisselingen. In

de USA werken wij uit sluitend met organisaties

die aangesloten zijn bij het CSIET (Council on

Standards for International Educational Travel),

de onafhankelijke organisatie van Amerikaanse

uitwisselingsorganisaties.

Samen met andere uitwisselingsorganisaties

in Nederland

hebben wij een overkoepelende

organisatie opgericht genaamd Stichting Platform

Intercultureel Leren (SPIL).

Op de volgende bladzijden lees je alles

over onze programma’s en de verschillende

landen. Wanneer je na het lezen nog

vragen hebt, die niet in de brochure beantwoord

zijn, neem dan even contact met ons op.

Laat je door onze brochure inspireren en kom

bij ons voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

(zie voor locaties achterkant brochure).

Je kunt dan heel gericht vragen stellen

en wij kunnen jou en je ouders informeren over

de door jou gekozen bestemming. Wij verheugen

ons op je komst.

Je kunt ons ontmoeten op diverse studie- en onderwijsbeurzen,

voorlichtingsdagen op school of

op één van onze open dagen. Zie voor actuele informatie

onze website: www.into-highschool.nl

Titelfoto: Eva Hölzl, USA

inhOud

Goed om te weten 3

Van droom tot werkelijkheid 4 – 5

Gastgezin 6 – 7

Orientation Camps 8 – 9

USA 10 – 11

Canada 12

Australië 13

Nieuw-Zeeland 14

Zuid-Afrika 15

Argentinië | Brazilië 16

Costa Rica 17

Spanje 18

Engeland 19

Overige bestemmingen 20

Bent u een leuk gastgezin? 21

into’s voorwaarden /

belangrijke informatie

22

Kennismakingsformulier 23


Doen niet alle organisaties hetzelfde?

Misschien, maar er zijn altijd verschillen. Wat is

anders bij into?

persOOnlijke kennismaking

Wij nodigen jou en je ouders uit voor een uitvoerig

persoonlijk kennismakingsgesprek. Dit

informatieve gesprek dient als wederzijdse kennismaking.

Het kennismakingsgesprek is een

vrijblijvende zaak en is niet bindend aan ons

programma. Aan dit gesprek zijn geen kosten

verbonden en het wordt gehouden in verschillende

regio’s.

kOrting OF gratis regiOVOOrkeur

Voor diegene die kiest voor een highschoolprogramma

in de USA en de volledige aanmeldingsformulieren

inlevert voor 1 december 2012 kan

kiezen voor een gratis regiovoorkeur of een korting

van € 300. Is je bestemming Spanje en meld

je je voor 15 januari 2013 aan, dan kun je kiezen

voor een gratis regiovoorkeur. Je kunt kiezen uit

Madrid, Sevilla of Granada.

VOOrbereidingsseminar

Ongeveer 2 maanden voor vertrek vindt er

een tweedaags voorbereidingsseminar plaats.

Tijdens dit seminar word je door middel van

creatieve en gezellige activiteiten nog eens

extra voorbereid op je buitenlandse avontuur

en alles wat daarmee te maken heeft. Dit

seminar is alleen voor de deelnemers én bij

de programmaprijs inbegrepen. Het seminar

wordt geleid door ervaren trainers en enthousiaste

oud-deelnemers. Je krijgt antwoorden

op vragen, praktische informatie en daarnaast

worden voorschriften en regels nogmaals

uit gelegd.

Wij zijn ervan overtuigd dat een goede voorbereiding

een eerste stap is voor een succesvol

jaar in het buitenland.

goed om te weten

Oudermiddag

Daarnaast vergeten wij de ouders/verzorgers

niet. Voor de thuisblijvers organiseren we een

informatiemiddag. Wij geven dan laatste belangrijke

informatie en er is gelegenheid om vragen

te stellen.

OrientatiOn Camps

Onze deelnemers die naar de USA, Argentinië,

Canada, Engeland, Italië, Nieuw- Zeeland, Spanje

en Zuid-Afrika gaan kunnen deelnemen aan een

Orientation Camp. Zie voor voorwaarden en

meer informatie pagina’s 8 en 9.

begeleiding „thuisblijVers“

Dit is net zo belangrijk als de begeleiding van

onze studenten in het gastland. Wij zijn goed

bereikbaar en waarborgen een goed contact

voor informatieuitwisseling tussen studenten,

ouders en onze partnerorganisaties, dit zowel

voor, als tijdens het verblijf.

intO returnee Club

Na je terugkeer is het avontuur nog niet voorbij.

Onze Returnee Club is actief in diverse Europese

landen en organiseert gezellige activiteiten

en geeft je de kans na te praten. Na je verblijf

in het buitenland nodigen we je ook uit voor

een bijeenkomst waarbij je je ervaringen met

je jaargenoten van into kunt delen. Bovendien

ontvang je ook informatie over de „werkzaamheden“

die je als returnee nog voor into kunt doen,

als je dat leuk vindt.

Wat Verder nOg?

into hecht veel waarde aan persoonlijk contact

met onze deelnemers. Met veel returnees hebben

we dan ook nog jarenlang contact. Ook zijn

bijvoorbeeld al onze „modellen“, die je hier in de

brochure ziet, deelnemers aan het into programma

geweest. Voor vertrek ontvang je nog een

into t-shirt dat je tijdens je reis aan kunt doen.

Don't Dream it!

Do it!

www.into-highschool.nl

| 3


4 |

Van droom tot ...

Waarschijnlijk vraag je je af, hoe het programma

en de procedure er verder uit zal zien? Dat leggen

wij graag uit.

deelname VOOrWaarden

Voor deelname aan het into highschoolprogramma

gelden onder meer de volgende voorwaarden:

je moet minstens 15 jaar zijn bij aanvang

van het programma en in het algemeen geldt

dat je niet ouder mag zijn dan 18 ½ wanneer

je vertrekt (kijk elders in de brochure voor de

exacte leeftijdsgrens per bestemming). Je moet

een goed gemiddeld rapport hebben en een voldoende

voor Engels. Tenslotte, en dat is eigenlijk

het belangrijkste, je dient goed gemotiveerd te

zijn, flexibel, tolerant en aanpassingsvermogen

te hebben.

Het into programma is toegankelijk voor VMBO,

HAVO en VWO leerlingen. Een uitzondering hierop

is de USA; scholieren die meer dan twaalf

jaar onderwijs hebben gevolgd worden niet

geaccepteerd door onze Amerikaanse partners

die zich moeten houden aan de regels van de

Department of State. Dit betekent dat leerlingen

met een VWO diploma niet naar de USA kunnen

maar wel kunnen kiezen voor andere bestemmingen.

aanmelding

Je vult het kennismakingsformulier volledig in.

Je vindt het achterin deze brochure op pagina

23. Voeg een kopie van je laatste rapport toe en

stuur het formulier en de kopie naar ons toe. Je

kunt het formulier ook online invullen en verzenden

via onze website.

Aan het insturen van het kennismakingsformulier

en deelname aan een vrijblijvend, persoonlijk

kennismakingsgesprek zijn bij into geen kosten

verbonden.

kennismakingsgesprek

Na ontvangst van het kennismakingsformulier,

nodigen wij jou en je ouder(s) uit voor een uitvoerig

persoonlijk informatief gesprek. Wij leren

jou een beetje kennen. Jij en je ouders kunnen

een nog beter idee van into krijgen; wij zullen

dan ook alle verdere vragen beantwoorden. Na

het gesprek weet je meteen of je met into mee

kunt. Het kennismakingsgesprek is en blijft uiteraard

een vrijblijvende zaak en is niet bindend

aan ons programma. Op de laatste pagina van

de brochure kun je lezen waar de gesprekken

gehouden worden.

WOrdt mijn VerblijF in het buitenland

erkend?

Vraag dit na op school. Reken in de regel op een

welwillende ondersteuning van je (toekomstige)

schoolleiding. Of het buitenlandse schooljaar erkend

wordt in Nederland hangt af van de beslissing

van je school, je cijfers en je vakkenkeuze

op de High School.

intO OVereenkOmst

Na het succesvol verlopen gesprek, sturen we je

bevestiging van je acceptatie in het programma.

Daarnaast ontvang je van ons een e-mail met je

inloggegevens zodat je de aanmeldingsformulieren

online kunt invullen. Het is ook mogelijk

dat je de papieren versie van de aanmeldingspapieren

moet invullen; hierover krijg je, indien

van toepassing, van kantoor bericht. Jij laat ons

weten of je meegaat, daarna sturen wij de into

over eenkomst toe.

aanname

Zodra wij de ingevulde aanmeldingsformulieren

hebben ontvangen wordt je aanmelding voor het

into programma bindend. Van de ontvangst van

deze aanmeldingsformulieren en de toelating

door onze partner ontvang je ook een bevestiging.


plaatsing

Onze partnerorganisatie beoordeelt en bekijkt je

aanmeldingspapieren en verdeelt deze onder de

zgn. „local representatives“. Zij zoeken voor jou

een gastgezin en bezorgen je een plaats op een

High School. Zodra de school en het gastgezin

gevonden zijn, laten we jou dat direct weten.

Het tijdstip van plaatsing is onafhankelijk van het

tijdstip van aanmelding.

Visum

Voor een highschoolprogramma heb je een visum

nodig (behalve voor de Europese bestemmingen).

Voor vertrek ontvang je alle benodigde

documenten en formulieren om je visum aan te

kunnen vragen. De visumprocedures zijn verschillend

voor de diverse bestemmingen. into

zal je hierover informeren.

Je hebt in ieder geval een geldig paspoort nodig.

Ook bij Europese bestemmingen wordt dit aangeraden

i.v.m. eventuele schooltrips.

inFOrmatie

Voor je vertrek ontvang je regelmatig informatie

over je komende verblijf in het buitenland. Culturele

aspecten komen aan de orde en we geven

informatie over de ‘culture shock’.

Onze returnees (voormalige High School studenten)

geven tips en doen verslag van hun ervaringen.

VOOrbereidingsseminar

Zo’n 2 maanden voor vertrek (meestal begin

juni) vindt ons voorbereidingsseminar plaats. Zie

ook blz. 3.

Vertrek en aankOmst

Niets staat je vertrek nu meer in de weg. Je

wordt op de luchthaven van bestemming door je

gastfamilie en/of coördinator opgehaald.

CertiFiCaat

Na je verblijf ontvang je van ons in elk geval, na

succesvolle deelname aan het programma, een

certificaat.

Je avontuur kan beginnen...

Don't Dream it!

Do it!

... werkelijkHeid

www.into-highschool.nl

| 5


6 |

gaStgezin

bestaat het ideale gastgezin?

De meesten van jullie dromen waarschijnlijk

van een gastgezin met twee broers of zusjes

van ongeveer dezelfde leeftijd, die naar dezelfde

school gaan en bovendien nog een hond of

een kat hebben. Deze families zijn er natuurlijk

wel, maar ook ouders van wie de kinderen niet

meer thuis wonen of kinderloze echtparen kunnen

gastouders zijn. Datzelfde geldt natuurlijk

ook voor alleenstaande ouders (NB. een meisje

wordt in ieder geval niet bij een alleenstaande

man geplaatst).

Hartelijkheid en gastvrijheid zijn de sleutels

waardoor je gastland snel je tweede thuis wordt.

Het ideale gastgezin is dat gastgezin dat je begrijpt

en waar jij je thuis voelt, onafhankelijk van

de samenstelling van het gezin.

Waar WOnen de gezinnen?

De meeste gastgezinnen wonen in voorsteden,

kleine steden of landelijke gebieden. Daar vindt

men in zijn algemeenheid snel aansluiting en

treft men open, geïnteresseerde mensen aan,

die er plezier in hebben jou hun eigen levensgewoonten

bij te brengen.

de gOede instelling

Het gastgezin is een wezenlijke basis voor het

resultaat van het uitwisselingsprogramma. Zij

zal je niet als gast, maar als nieuw familielid

opnemen. Wil dit functioneren dan wordt veel

openheid en nieuwsgierigheid van je verlangd.

Uitwisselingsstudenten zijn vaak bang dat het

gastgezin niet aan de verwachtingen voldoet.

Maar ook de gastgezinnen hopen natuurlijk dat

zij niet een arrogante en verwende scholier in

huis gehaald hebben. Dat betekent dus: beide

kanten verheugen zich en beide kanten hebben

hun bedenkingen. Het kan zijn, dat in het begin

veel dingen je vreemd voorkomen. Wanneer je

je echter mengt met hen, aan de familieactiviteiten

deelneemt, je nieuwe omgeving met respect

behandelt en bereid bent je aan te passen,

heb je een grote kans een nieuwe cultuur tot je

eigen cultuur te maken.

mOtiVatie Van de gastgezinnen

De gastgezinnen geven zich op uit idealistische

motieven. Ze zijn trots op hun eigen land en willen

graag hun eigen manier van leven aan anderen

laten zien.

In sommige landen, zoals de USA, nemen de

gezinnen de studenten onvoorwaardelijk op. Dat

betekent dat de gastgezinnen nooit een financiële

ondersteuning krijgen voor het opnemen

van een gaststudent. In andere landen zoals

Nieuw-Zeeland, Canada, Engeland en Spanje is

financiële tegemoetkoming gebruikelijk.

persOOnlijke keus

Ook als gastgezin moet men zich aanmelden.

Er dienen formulieren ingevuld te worden en de

gezinnen worden bezocht.

De gastgezinnen worden onafhankelijk van hun

huidskleur, religie of hun beroep uitgekozen. Belangrijk

is dat de gezinnen liefdevol en hartelijk

zijn.

Wie kOmt bij Welk gastgezin?

De gastgezinnen beslissen zelf welke student zij

in hun gezin willen opnemen. De medewerkers

van onze partnerorganisaties bezoeken de gezinnen

en leggen hen de aanmeldingen voor van

verschillende uitwisselingsstudenten. De gezinnen

zoeken dan hun nieuwe familielid uit.


kan ik Van gastgezin Wisselen?

Ook in de beste families kan het tot misverstanden

en meningsverschillen komen. In zulke gevallen

zijn wij en de partnerorganisaties er voor

jou. Gezamenlijk met je lokale coördinator probeer

je de moeilijkheden op te lossen. Zouden

er problemen zijn die niet met een gesprek op te

lossen zijn en die onoverkomelijk blijken, waardoor

men eigenlijk niet meer samen zou kunnen

wonen, dan is er na overleg en toestemming van

de partner wellicht een overplaatsing mogelijk.

In ieder geval is het belangrijk dat je problemen

niet voor je houdt, maar zo vroeg mogelijk contact

opneemt met je lokale coördinator, de partnerorganisatie

zelf of into in Nederland. Alleen

als zij of wij op de hoogte zijn kan er gezocht

worden naar een oplossing.

bemiddeling in het gastland

Bij vragen en problemen kun je contact opnemen

met de lokale coördinator. Hij of zij kent het

gezin, de school en zal je helpen. Onze partnerorganisatie

beschikt over een dicht netwerk van

medewerkers.

Bovendien kun je je ook te allen tijde tot de partnerorganisatie

wenden. En ten slotte zullen wij

er natuurlijk ook nog voor je zijn en staan je met

onze ervaring ook steeds bij.

www.into-highschool.nl

|7


8 | OrientatiOn Camps

orientation campS

OrientatiOn Camps

Deelnemers, die naar de USA, Canada, Engeland,

Zuid-Afrika, Argentinië, Nieuw-Zee land,

Italië of Spanje gaan kunnen hun programma met

een Orientation Camp beginnen. Bij deze kampen

worden de studenten opgehaald en begeleid door

begeleiders van into of de lokale partnerorganisatie.

OrientatiOn Camp in neW YOrk

Als USA deelnemer kun je deelnemen aan onze

5-daagse oriëntatie in New York City (alleen bij

vertrek in de zomer). Een unieke start van je

programma en je maakt samen met andere into

deelnemers alvast kennis met de „American

Way of Life”. Activiteiten zijn onder meer workshops,

sightseeing, dagtrips en daarnaast zul

je ook de mogelijkheid hebben om te shoppen.

Onder andere zul je de Statue of Liberty, China

Town, Ground Zero, Central Park en Time Square

bezoeken. Je kunt uitkijken naar een spannende

en onvergetelijke tijd en een fantastisch begin

van je exchange programma.

Prijs: € 350 (zie blz. 11 van deze brochure voor

prijzen inclusief en exclusief dit kamp)

OrientatiOn Camp in tOrOntO

Deelnemers aan ons programma naar Canada

kunnen hun uitwisselingsjaar met een

4-daagse oriëntatie beginnen; dit is een leuke

mogelijkheid om een onvergetelijk begin van je

uitwisselingsjaar te hebben. Daarnaast zul je niet

alleen met Nederlandse studenten samen zijn

maar ook met andere Europese into studenten.

De vele tips en informatie zullen de overgang

naar je nieuwe omgeving vergemakkelijken.

Tijdens de oriëntatie krijg je workshops en zul

je veel leuke plekjes in Toronto en de omgeving

bezoeken zoals Chinatown, International Hockey

Museum, Toronto Waterfront, CN Tower, en nog

veel meer!

Prijs: € 350 (alleen mogelijk voor studenten die

in de zomer vertrekken)

OrientatiOn Camp in lOnden

Onze studenten die naar Engeland gaan zullen

eerst 4 dagen deelnemen aan het kamp in Londen.

Je zult overnachten in een centraal gelegen

hostel in Londen. Ook studenten van onze

andere into landen zullen deelnemen aan het

kamp dus je zult een internationale atmosfeer

meemaken. Tijdens deze vier dagen zul je veel

tips en informatie krijgen en daarnaast staat ons

into team 24 uur per dag voor je klaar. Aan het

einde van het kamp ga je per National Express

naar je gastgezin.

Naast workshops zullen er stadstours georganiseerd

worden en bezoek je onder andere het

London Eye, Madame Tussauds, Buckingham

Palace, etc. Verder zul je ook vrije tijd hebben om

bijvoorbeeld te shoppen.

Prijs: bij de programmaprijs inbegrepen (alleen

voor studenten die in de zomer vertrekken)


OrientatiOn Camp in zuid-aFrika

Voor onze Zuid-Afrika deelnemers wacht een

oriëntatie in Pretoria of Kaapstad bij aankomst.

Een goed begin van je avontuur; tijdens de driedaagse

oriëntatie zul je kennismaken met de

lokale cultuur en daarnaast uitwisselingsstudenten

ontmoeten van andere nationaliteiten.

Tijdens deze dagen wordt er een seminar georganiseerd

waar je nuttige informatie krijgt voor

je uitwisseling. Er wordt een stadstour georganiseerd

en in de avond zijn er gezamenlijke diners.

Na deze oriëntatie zul je vertrekken naar je

eindbestemming waar je wordt opgehaald door

je gastgezin en/of je coördinator.

Prijs: inbegrepen bij het programma

OrientatiOn Camp in argentiniË

Als je met ons naar Argentinië gaat kun je deelnemen

aan het 8-daagse kamp in Rosario. Deze

oriëntatie is erg uitgebreid en bestaat voor

een groot gedeelte uit culturele workshops en

Spaanse lessen. Je wordt dus erg goed voorbereid

op het leven in Argentinië.

Er wordt een stadstour georganiseerd en daarnaast

maak je een boottocht over de Parana Rivier.

Verder maak je kennis met een Argentijnse,

Uruguayaanse en Zuid-Braziliaanse muziekvorm

en dansstijl; de Milonga. Uiteraard is er ook tijd

om te relaxen en te shoppen. Kortom: een geweldig

begin van je avontuur in Argentinië.

Prijs: inbegrepen bij het programma (Voor zowel

studenten die vertrekken in de zomer als in de

winter.)

OrientatiOn Camp in rOme

Voor onze Italië uitwisselingsstudenten wordt er

een 5-daagse oriëntatie georganiseerd in Rome.

Tijdens deze dagen krijg je een introductie van

de Italiaanse taal en worden er workshops en

excursies georganiseerd. Je zult de highlights

van Rome bezoeken zoals de Trevifontein, het St

Pietersplein en het Colosseum. Daarnaast krijg

je ook vrije tijd om bijvoorbeeld te gaan shoppen.

Prijs: inbegrepen bij het programma

OrientatiOn Camps

OrientatiOn Camp in auCkland

Voor de Nieuw-Zeeland deelnemers wordt een

5-daags kamp in Auckland georganiseerd, de

grootste stad van Nieuw-Zeeland. Vanzelfsprekend

zullen de vele tips en informatie die je krijgt

de overgang naar je nieuwe manier van leven

gemakkelijker maken. Ons Auckland kamp is de

ideale start voor je avontuur in Nieuw-Zeeland.

Je kunt je verheugen op verschillende highlights

zoals de Sky Tower, het Auckland Museum, het

bezoek aan een Maori Show, Mount Eden, een

stadsrondvaart en een bezoek aan een schapenboerderij.

Ook zul je de mogelijkheid krijgen om

te gaan shoppen. Op dag 5 vertrek je naar je

gastgezin.

Prijs: € 380 (alleen mogelijk voor studenten die

in de zomer vertrekken)

OrientatiOn Camp in madrid

Onze deelnemers die naar Spanje gaan kunnen

er voor kiezen om naar ons 8-daags oriëntatie

kamp in Madrid te gaan.

Gedurende de oriëntatie krijg je een taalcursus

Spaans en naast workshops worden er ook

excursies georganiseerd. Je zult highlights zoals

Plaza Mayor, Tapas Trail en Museo Nacional

Centro de Arte Reine Sofia bezoeken. Daarnaast

krijg je tijd om te shoppen op bijvoorbeeld de

Gran Via, de grootste winkelstraat van Madrid.

Een flamenco diner of een theatervoorstelling

maakt de oriëntatie compleet. Na de oriëntatie

vertrek je naar je gastgezin en kun je meteen je

nieuwe kennis van de Spaanse taal in de praktijk

brengen.

Prijs: inbegrepen bij het programma (alleen voor

de studenten die in de zomer vertrekken).

www.into-highschool.nl

| 9


10 | usa

USa

De USA is het meest in trek bij onze deelnemers.

De typische „American way of life“ te ervaren

en de „spirit“ van een Amerikaanse High

School te beleven, is en blijft de wens van velen.

Onze studenten die in de zomer naar de USA

vertrekken kunnen deelnemen aan ons 5-daagse

Orientation Camp. Zie pagina 8 voor meer informatie.

high sChOOl

Het leven op je High School vormt een belangrijk

deel van je verblijf in het buitenland.

Het schoolsysteem in de USA kent een Elementary

School waar je vanaf je zesde jaar op komt,

gevolgd door High School. De onderwijswetgeving

wordt per Staat geregeld. Dit kan kleine verschillen

met zich meebrengen.

Op een normale schooldag worden de scholieren

vaak ‘s morgens door een schoolbus opgehaald,

tenzij ze vlakbij wonen of eigen vervoer

hebben. De lessen beginnen doorgaans tussen

07.00 en 08.00 uur. Na 3 of 4 lesuren is er een

lunchbreak. In de kantines van de scholen kun je

voordelig en goed eten; er is meestal een grote

keus. De lessen eindigen ongeveer om 15.00

uur. Daarna staat de schoolbus weer klaar voor

de terugreis.

West

Op je schooldagen volg je dagelijks ongeveer

zes of zeven lessen. Iedere dag krijg je dezelfde

vakken. Het is belangrijk welke vakken je kiest,

omdat je het eerste semester dagelijks dezelfde

lessen krijgt. Daarna kies je meestal opnieuw. In

de eerste twee weken heb je meestal nog de

mogelijkheid om te veranderen, mocht je echt

de verkeerde keus hebben gemaakt.

De grootte van de scholen en het aantal leerlingen

per school kan erg verschillen. Ook kleine

scholen bieden een veelvoud aan vakken en

sporten in vergelijking met Nederland.

Het schooljaar begint ongeveer een week na je

aankomst (aug./sept.) en eindigt in mei of juni.

De exacte startdatum en einddatum zijn afhankelijk

van de school waar je geplaatst wordt.

Daarnaast zijn er soms zgn. „hitte- of ijsdagen“,

die aan het einde van het schooljaar ingehaald

worden.

Het hele schooljaar door, echter vooral aan het

begin van elk semester of trimester, worden

scholieren door een decaan begeleid. Dit is belangrijk

omdat de meeste leerlingen vaak uit vele

vakken kunnen kiezen. Sommige vakken kunnen

ook op verschillende niveaus gevolgd worden.

Naast enkele verplichte vakken, zoals Engels en

„American History“, kent de High School vele

Central

south

east

andere interessante vakken die de leerling de

mogelijkheid geeft zijn talenten en capaciteiten

verder te ontwikkelen. Aanspraak op specifieke

vakken kun je echter niet maken.

Aan het eind van ieder semester of trimester

krijg je een report card, waarop de resultaten

staan vermeld.

spOrt en Vrije tijd

Behalve het gebruikelijke lesschema zijn er de

voor de High School kenmerkende „naschoolse“activiteiten.

Deze activiteiten zijn vrijwillig en

duren tot ongeveer 17.00 of 18.00 uur. Meestal

staan na die tijd de schoolbussen weer klaar om

de scholieren naar huis te brengen.

Keuze is vaak mogelijk uit de meest uiteenlopende

sporten, zoals American football, baseball,

cheerleading; je kunt er ook voor kiezen om

je aan te sluiten bij bv. het schoolorkest of de

dramaclub. Bij deelname aan deze activiteiten is

vooral het sociale aspect be langrijk; elkaar ontmoeten,

contacten leggen en vriendschappen

sluiten. Uitwisselingsstudenten worden beslist

aangeraden deel te nemen aan deze activiteiten.

De sporten die aangeboden worden zijn

per seizoen verschillend. Zo heb je de kans om

met meerdere sporten mee te doen gedurende

je jaar. De talrijke uren die op de High School


doorgebracht kunnen worden, zijn de basis voor

de ‘school spirit’. Deze komt vooral naar voren

bij de sportwedstrijden die in het weekend tussen

de verschillende High Schools worden gehouden,

bijgewoond door de vele enthousiaste

medescholieren en vaak ook ouders.

Maar ook ‘s avonds is de school vaak nog open

voor activiteiten als concerten, theateruitvoeringen

en feestjes. Hoogtepunt is de „prom“, een

indrukwekkende en zeer feestelijke afsluiting

van het laatste schooljaar.

usa-regiO en staatsVOOrkeur

Deelnemers aan ons USA programma kunnen

een regio- of Staatsvoorkeur aangeven. Dit kan

vanaf € 300. Echter wij adviseren om deze voorkeur

open te laten. into heeft goede ervaringen

met alle Staten.

kOrting OF gratis regiOVOOrkeur

Voor diegene die kiezen voor een highschoolprogramma

in de USA en hun volledige aanmeldingspapieren

inleveren voor 1 december 2012

kunnen kiezen voor een gratis regiovoorkeur of

een korting van € 300.

mijn Verhaal

Een jaar High School was iets wat ik altijd

al graag wilde doen; het Amerikaanse leven

ervaren en van mijn keuze om te gaan zal ik

nooit spijt hebben. Een jaar High School geeft

je zo veel nieuwe ervaringen, een nieuwe

familie, andere cultuur en nieuwe vrienden. In

het begin dacht ik dat 10 maanden misschien

te lang was, maar na 5 maanden had ik het

gevoel dat ik er nog maar net was en moest

ik er nog echt niet aan denken om naar huis

te gaan! De taal was voor mij in het begin

best moeilijk, maar ik had het super snel te

pakken en na een paar maanden had ik een

Amerikaans accent wanneer ik Nederlands

praatte. Sport is een heel belangrijk onderdeel

van de school, je hebt de mogelijkheid

om van alles na schooltijd te doen, super leuk

en een goede manier om mensen te leren

kennen. Herinneringen die ik heb opgedaan

zullen me altijd bij blijven en ik kijk terug op

een super leuke tijd!

Lieneke

New Hampshire, USA

highlights

• 5-daags Orientation Camp

in New York

• Vaak extra excursies mogelijk

• Voor 1 december € 300 korting

of gratis regiovoorkeur

termijnen & prijzen

Schooljaar:

(excl. 5 dagen New York)

Schooljaar:

(incl. 5 dagen New York)

Half schooljaar:

(excl. 5 dagen New York)

Half schooljaar:

(incl. 5 dagen New York)

Half schooljaar:

(vertrek januari 2014)

termijnen

01-12-2012 eerste sluitingsdatum

(tot deze datum krijg je een gratis regiovoorkeur of

€ 300 korting)

15-04-2013 algehele sluitingsdatum of zolang er

plaats is

01-10-2013 sluitingdatum 2e semester

(vertrek januari 2014)

Als je als bestemming de USA kiest kun je je aanmelden

indien je na 1 maart 1995 geboren bent.

usa

| 11

Camp VideO

7.450 €

7.800 €

6.950 €

7.300 €

6.950 €

www.into-highschool.nl


12 | Canada

British

ColumBia

canada

Canada is qua oppervlakte bijna het grootste

land ter wereld, dit terwijl het maar ongeveer 33

miljoen inwoners telt. In Canada wordt Engels

en Frans gesproken. 80% van de Canadezen

heeft Engels als moedertaal. Canadezen zijn erg

vriendelijke mensen en staan open voor andere

culturen. Tijdens dit programma zul je deze gastvrijheid

zeker als speciaal ervaren.

Wij hebben twee programma’s in Canada, beide

in het Engelstalige gedeelte van Canada. Naast

het reguliere programma hebben wij een speciaal

programma dat de mogelijkheid biedt om zelf

een school uit te kiezen.

Het speciale programma is voor deelnemers

tussen de 15 en 19 jaar. Voor het reguliere programma

mag je niet ouder zijn dan 18 jaar en 9

maanden op de laatste dag van je programma.

Voor studenten is het mogelijk om deel te

nemen aan het Toronto Orientation Camp voor

€ 350 extra (zie voor meer informatie pagina 8).

regulier prOgramma

Bij dit programma worden studenten meestal

geplaatst in de provincie Ontario. Je wordt geplaatst

bij een gastgezin en gaat naar een lokale

High School. Op de meeste scholen kies je per

semester 4 vakken en kun je dus het tweede

half jaar nieuwe vakken kiezen. Scholen hebben

vaak een groot aanbod aan vakken.

ontario

Scholen beginnen meestal om 08.00 uur en eindigen

om 14.30 uur. Na school kun je meedoen

met verschillende clubjes en sporten. Populaire

sporten zijn American football, soccer, rugby,

hockey, tennis, cross-country skiing, snowboarding,

downhill skiing, volleyball, basketball, badminton,

track & field en cross-country running.

speCiaal prOgramma

Bij dit programma mag je je eigen school uitkiezen

kijkend naar bijvoorbeeld de locatie, de

vakken die worden gegeven op de school of de

sporten waaraan je kunt deelnemen.

Op elke school kun je kiezen uit verschillende

sporten zoals curling, golf, cross country, football,

snowboarden, hockey, rugby, basketball,

badminton en tennis. Daarnaast bieden sommige

scholen speciale sportprogramma’s aan zoals

het Hockey Program, Equine Studies, Golf-,

Soccer-, of Sailing Academy.

Het aanbod van de vakken is groot. Zo kun je

bijvoorbeeld kiezen voor television production,

fashion design, photography, outdoor education,

jazz band, theatre, dance, psychology, international

business en travel & tourism.

Je kunt kiezen uit verschillende districten. Meer

informatie over deze districten en de scholen

vind je terug op onze website of neem voor

meer informatie contact op met het kantoor.

mijn Verhaal

Sinds augustus ben ik hier, in Kelowna, BC,

Canada. Op school volg ik vakken zoals Video

Production, Photography en Directing. De

schoolspirit, de gele schoolbus en prom maken

de definitie van ‘high school’ compleet.

Tijdens een jaar als deze, ervaar je Canada

van binnen en buiten. Winters vol sneeuw,

kou en ieder weekend skiën, zomers van

30°, avondeten aan het strand en kampvuren.

Mijn Engels is enorm verbeterd, ik heb

‘maple syrup’ geproefd, ‘deer’ gegeten en

de vriendelijkheid van Canadezen ervaren. Ik

weet zeker dat je, als je voor Canada kiest,

samen met mij zult

zeggen: “Canada is

awesome, eh!”

Hannah

Kelowna, Canada

highlights

• 4-daags Orientation Camp

in Toronto

• Bij het speciale programma

veel excursies

• Ook Franstalig gastgezin mogelijk

termijnen & prijzen

regulier prOgramma

Schooljaar:

september – juni

Half schooljaar:

september – januari

februari – juni

speCiaal prOgramma

Camp VideO

10.750 €

8.950 €

Programma mogelijk vanaf ± 11.500 € voor een half

schooljaar en 18.500 € voor een schooljaar. Neem

contact op met het into kantoor voor meer informatie.

Toronto Orientation Camp 350 €


Australië, het vijfde werelddeel, is een groot

land met een oppervlakte 2 keer zo groot als

Europa. 85% van het land is „outback“; uitgestrekte

woestijn en boslanden die dun bevolkt

zijn. In groot contrast hiermee staan de metropolen

Sydney, Mel bourne en Perth. Gebergte

en canyons, eindeloze stranden en kleurrijke

koraalriffen, zoals het beroemde Great Barrier

Reef, getuigen van de veelzijdigheid van de Australische

natuur. Wat ook zeker genoemd moet

worden is de unieke dierenwereld met koala’s,

wombats en kangoeroes.

beVOlking

Australië telt ongeveer 22 miljoen inwoners. De

bevolking staat als zeer gastvrij en „laid back“

te boek. Het grootste gedeelte van de bevolking

heeft Europese voorouders. Aboriginals, de oorspronkelijke

bewoners, omvatten momenteel

nog maar ±2 % van de bevolking. Hun eeuwenoude

cultuur fascineert nog steeds.

het sChOOlsYsteem

Je hebt in elk geval enkele verplichte vakken

zoals Engels, geschiedenis en nog minstens

een vak als wiskunde of scheikunde. Daarnaast

heb je de keuze uit vele andere vakken en naschoolse

activiteiten. Vaak word je in de 11e klas

geplaatst omdat in de 12e klas hoofdzakelijk

toetsen worden afgenomen. Op de meeste

scholen wordt nog een schooluniform gedragen.

Het gemiddelde niveau is goed op een Australische

High School.

spOrt en Vrije tijd

Hobby’s en sporten nemen een belangrijke

plaats in in het degelijks leven in Australië. De

populariteit van de sporten kan verschillen per

regio. In het algemeen zijn vooral zwemmen,

rugby, cricket, hockey, basketball, voetbal en

Australian Football zeer geliefd. Naast sporten

kun je ook kiezen voor verschillende andere activiteiten

zoals muziekles.

aanmeldingstermijnen

Er zijn maar weinig plaatsen beschikbaar in

Australië. Wij nemen studenten aan zolang er

plaats is.

Leeftijd: 14 tot 18 jaar. (je mag niet ouder zijn

dan 18 jaar en 6 maanden op de laatste dag van

je programma).

highlights

• Extra excursiemogelijkheden

south australia

Queensland

Brisbane •

neW south

Wales

• adelaide

sydney •

melbourne


ViCtoria

aUStralië

mijn Verhaal

G'day mates!

Na maanden wachten was eindelijk de dag

aangebroken dat ik naar Australië vloog. Eenmaal

aangekomen in Melbourne, hoorde ik

mensen roepen: "Nienkie, Nienkie!" Het was

mijn hostfamily, die mij stond op te wachten!

Het klikte meteen met het hele gezin. Mijn

host broertje en zusje wilden constant mijn

hand vast houden. Eenmaal op school waren

contacten gauw gelegd, iedereen wilde alles

over mij en het verre Nederland weten. Na

ongeveer een maand dacht ik in het Engels

en werd mijn taal alsmaar beter. Van vrienden

en familie heb ik veel 'Aussie slang' geleerd,

die ik nu nog steeds gebruik. Ondertussen

had ik vossen, koala's en zelfs kangoeroes

gespot vlak bij ons huis! Van mijn reis naar

Australië heb ik geen moment spijt gehad en

zou het zo weer doen. Ik heb veel geleerd en

leuke mensen ontmoet.

Zeker een

aanrader!

Cheers,

Nienke Kok,

Australië

termijnen & prijzen

Schooljaar:

februari – november/december

juli – mei/juni

Half schooljaar:

februari – mei/juni

juli – november/december

australiË

10.900 €

9.600 €

De zomervakantie is in de maanden december en

januari

www.into-highschool.nl

| 13


14 | nieuW-zeeland

nieUw-zeeland

Nieuw-Zeeland staat bekend om zijn indrukwekkende

natuur en is verdeeld in twee grote eilanden

(Noorder-, en Zuidereiland). Het land heeft

veel te bieden op het vlak van buitenactiviteiten

en trekt elk jaar veel toeristen.

Onze studenten die in de zomer naar Nieuw-

Zeeland vertrekken kunnen deelnemen aan

ons 5-daags Orientation Camp in Auckland. Zie

voor meer informatie pagina 9. Voor deelnemers

geldt dat je niet ouder mag zijn dan 18 op de

eerste dag van je programma.

beVOlking

Ongeveer 4,3 miljoen Nieuw-Zeelanders leven

overwegend van het toerisme en de schapenteelt.

Per eilandbewoner zijn er 12 schapen. Het

overgrote deel van de bevolking woont in de

grote steden op het noordelijk eiland; Auckland,

en Wellington. Het merendeel heeft Europese

voorouders, vooral uit Groot-Brittannië kwamen

er 150 jaar geleden veel. De oorspronkelijke bevolking

van Nieuw-Zeeland zijn de Maori‘s. Zij

maken momenteel nog ongeveer 13% van de

totale bevolking uit.

De Nieuw-Zeelanders, die als gemoedelijk en

uitgebalanceerd bekend staan, noemen zichzelf

„Kiwi‘s“. De kiwi is een vogel, zo groot als een

kip, zonder vleugels, die in het oerwoud voorkomt.

Hij werd door de eilandbewoners tot kenmerk

verkozen.

darfield

auckland

het sChOOlsYsteem

Het Nieuw-Zeelandse schooljaar begint in februari

en eindigt in november/december en is in 4

termijnen opgedeeld. De scholieren geven zich

op voor 5 tot 6 vakken, waarvan enkele verplicht

zijn en andere vrij om te kiezen. Zoals bv. toerisme,

fotografie en design. Vaak wordt er nog

een uniform gedragen.

spOrt en Vrije tijd

Nadat de lessen zijn afgelopen hebben de studenten

de mogelijkheid aan verschillende sportactiviteiten

deel te nemen. Bijzonder geliefd zijn

rugby, cricket en zeilen.

speCiaal prOgramma

Naast het reguliere programma bieden wij ook

het speciale programma aan. Bij dit programma

mag je zelf je school uitkiezen kijkend naar de

locatie, sporten en activiteiten die op de school

worden georganiseerd. Tijdens je verblijf zul je

de kans hebben om avontuurlijke sporten te beoefenen

en Nieuw-Zeeland op een andere manier

te leren kennen. Je kunt met ons contact

opnemen indien je meer informatie wilt ontvangen

over dit programma. Dit programma is mogelijk

voor deelnemers tot 19 jaar.

mijn Verhaal

G’day! How are ya!? Nieuw-Zeeland (Aotearoa):

het land van de lange witte wolk. Het

land waar mijn dromen zijn uitgekomen, de

dromen die ik van te voren verwachtte en de

doelen die ik van te voren had gesteld. Ik ben

in totaal 6 maanden met into naar Nieuw-

Zeeland geweest en heb daar het speciale

programma gevolgd. Ik koos voor Darfield

High School omdat er binnen die school

veel werd gedaan met avontuur en sport. Ik

volgde dan ook vakken zoals Outdoor Education

waar je met de klas elke maand een trip

maakt om zo de geweldige natuur van Nieuw-

Zeeland te ontdekken.

Ik ben erg goed geholpen op school en kreeg

alle aandacht die nodig was om zelf dingen te

organiseren en om er op uit te gaan. Kortom:

houd jij van avontuur en belevenis? Dan is

Nieuw-Zeeland jouw land!

Wouter, Darfield

highlights

• 5-daags Orientation Camp

in Auckland

• Bij speciaal programma veel

excursiemogelijkheden

Camp VideO

• Bij speciaal programma mogelijk om je eigen

school te kiezen

termijnen & prijzen

regulier prOgramma

Schooljaar:

februari – november/december

juli – begin juni

Half schooljaar:

februari – juni

juli – november/december

speCiaal prOgramma

12.800 €

10.200 €

Programma mogelijk vanaf ± 12.000 voor een half

schooljaar en 18.500 € voor een schooljaar. Neem

contact op met het into kantoor voor meer informatie

Auckland Orientation Camp 380 €

De zomervakantie is in de maanden dec. en januari


Zuid-Afrika is een Engelstalig en zeer veelzijdig

land en daarom ook één van de meest interessante

landen van de wereld. De verschillende

bevolkingsgroe pen, de buitengewoon mooie

landschappen en het aangename klimaat maken

Zuid-Afrika een aantrekkelijk land om te kiezen.

het land en de beVOlking

Zuid-Afrika bestaat uit negen provincies en er

wonen ongeveer 45 miljoen mensen van verschillende

culturen. Er zijn elf officiële talen die

gesproken worden, waaronder Engels, Afrikaans,

Zulu en Xhosa. De gastgezinnen komen

uit alle bevolkingsgroepen en spreken in de regel

Engels en nog een andere Zuid-Afrikaanse taal.

Er is geen tijdsverschil met Europa. In dit programma

krijg je met grotere cultuurverschillen

te maken wat extra aanpassingsvermogen en

flexibiliteit van je kan vragen. Dit maakt deze bestemming

juist bijzonder.

het sChOOlsYsteem

Het schooljaar loopt van eind januari tot eind

november. Het schooljaar is in 4 termijnen ingedeeld.

Met daartussen 2 tot 6 weken vakantie.

Je wordt geplaatst op een lokale High School, dit

is voor leerlingen van klas 8 tot 12, in de leeftijd

van 12 tot 18. Sommige scholen zijn „boys or

girls only“, ga er dus niet automatisch van uit op

een gemengde school geplaatst te worden. Het

dragen van een schooluniform is op de meeste

scholen verplicht.

Verplichte vakken zijn Engels en soms ook Afrikaans.

Andere vakken waaruit je kunt kiezen zijn

o.a. wiskunde, wetenschap, biologie, aardrijkskunde,

geschiedenis en economie. De schooldagen

beginnen rond kwart voor acht en duren tot

half drie. Leeftijd: 15 tot 18 jaar.

spOrt en Vrije tijd

Na schooltijd zijn er meestal sportwedstrijden of

trainingen. Voor degenen die niet zo sportief zijn,

zijn er ook andere mogelijkheden als schaken,

drama, zingen of kalligrafie.

plaatsing aan de kust

De Zuid-Afrikaanse kust is beroemd om haar

schoonheid, pittoreske plaatsen en kleine steden

die midden tussen wijnbouwgebieden liggen.

Een bijzondere optie geldt voor alle deelnemers:

tegen een meerprijs van € 600 kun je

je voorkeur aangeven voor een plaatsing aan de

kust.

OrientatiOn Camp zuid-aFrika

In Zuid-Afrika wordt een oriëntatie gegeven na

aankomst voor zowel jaar- als halfjaar studenten.

Daarna vertrek je naar je gastgezin (dit is

inbegrepen in de prijs). Zie voor meer informatie

pagina 9.

zuid-aFrika

südaFrika

zUid-afrika

mijn Verhaal

termijnen & prijzen

Schooljaar:

eind januari – december

eind juli – juni

Half schooljaar:

eind januari – juni

eind juli – december

Kaapstad


Hallo into,

Het is een beetje te lang geleden, sorry voor

dat, maar ik heb hier nog steeds een geweldig

leventje. Ik heb vandaag een brief van

jullie ontvangen en de tijd gaat inderdaad ontzettend

snel.

Ik wil niet eens nadenken over de farewell

hier. School gaat hier nog steeds goed en

over een paar dagen hebben we een schoolreisje

naar een pretpark. Hier in mijn gastgezin

heb ik het erg naar mijn zin.

Groetjes aan de crew vanuit Jo'burg

Quinten

Zuid-Afrika

highlights

• 3-daags Orientation Camp

• Extra excursiemogelijkheden

• Voorkeur voor kustplaatsing mogelijk

6.600 €

6.100 €

Toeslag plaatsing aan de kust 600 €

3-daags Orientation Camp is inclusief in de programmaprijs

De zomervakantie is in de maanden december en

januari

www.into-highschool.nl

| 15


16 |

argentiniË | braziliË

Buenos

aires


argentinië

Een schooljaar in Argentinië geeft je de mogelijkheid

om Spaans, één van de meest gesproken

talen ter wereld, te leren en bovendien een indruk

te krijgen van de fascinerende Latijns-Amerikaanse

cultuur. Argentinië is het op-1-na grootste

land van Zuid-Amerika. Omringd door het

Andes-gebergte in het westen en de Atlantische

Oceaan in het oosten, strekt het land zich uit van

het tropische noorden naar Vuurland, in het zuiden

van het continent. Argentinië wordt ook wel

het „Land met de zes continenten“ genoemd.

Temperamentvolle Tango, „Gauchos“, de eindeloze

Pampa, de enorme kuddes runderen én

Màxima, daar denkt men aan bij Argentinië. Er

is echter nog zo veel meer te ontdekken! Buenos

Aires, een mix van Parijs en Rome met Zuid-

Amerikaanse flair behoort tot de levendigste steden

van Latijns-Amerika. Men ontmoet elkaar bij

BBQ’s en drinken de beroemde Mate-thee en

genieten van het leven.

het sChOOlsYsteem

In Argentinië begint het schooljaar begin maart

en eindigt in november. De lessen vinden zowel

´s morgens als ´s middags plaats. Er wordt les

gegeven volgens een vast lesrooster en net zoals

in Nederland kun je in Argentinië kiezen voor

een profiel. Op veel scholen wordt een schooluniform

gedragen. Sporten en andere activiteiten

vinden plaats na de lessen.

OrientatiOn Camp argentiniË

Onze deelnemers starten hun High School avontuur

met een 8-daags Orientation Camp. Dit is

bij de prijs inbegrepen. Zie voor meer informatie

pagina 9.

reis – iguazÚ WaterVallen

Deze trip is bij de prijs inbegrepen. De watervallen

liggen in het Noordoosten van Argentinië tegen

de grens van Brazilië aan. Ze liggen midden

in het regenwoud. Onderweg naar de watervallen

ontdek je de fascinerende planten- en dierenwereld

van de jungle van heel dichtbij. Een onbeschrijfelijk

mooi plekje op aarde! De reis naar de

Iguazú watervallen zal 5 dagen duren en houdt

o.a. in; het bezoek aan de Iguazú watervallen

aan de kant van Argentinië en Brazilië, een bezoek

aan de Itaipú dam (Brazilië/Paraguay) en het

Punto Tripartio, waarvandaan je een adembenemend

uitzicht hebt op het drielandenpunt Argentinië,

Brazilië en Paraguay. Voor Argentinië geldt

een leeftijdsgrens van 15 tot 18 jaar (je mag niet

ouder zijn dan 18,5 wanneer je vertrekt).

highlights

• 8-daagse oriëntatie in Rosario inclusief

taalcursus

• Gratis reis naar de Iguazú watervallen

• Extra excursiemogelijkheden

termijnen & prijzen: argentiniË

Schooljaar:

februari – november/december

eind juli – eind juni

Half schooljaar:

februari – begin juli

juli – december

7.300 €

6.800 €

8-daags Orientation Camp en Reis naar de Iguazú

watervallen zijn inclusief de programmaprijs.

Voor Argentinië geldt: De zomervakantie is in de

maanden december, januari en februari

São Paulo •

Brazilië

Carnaval, Portugees, Samba en voetbal zijn vaak

de kernwoorden waar men aan denkt bij Brazilië.

Toch is dat zeker niet alles wat het land te bieden

heeft. Dit grote Zuid-Amerikaanse land is een

land van extremen: mediterraan klimaat, stranden,

savanne, tropisch regenwoud en gebergte.

De 14 grootste steden in Brazilië hebben 2 tot

16 miljoen inwoners! De bevolking is warm,

vriendelijk en bijzonder gastvrij. Het is een bonte

verzameling van vele rassen en bevolkingsgroepen;

een multiculturele samenleving. Andere

nationaliteiten zijn hier altijd van harte welkom.

De zuidelijke levensstijl is hier zonder meer van

toepassing.

De bevolking, natuur, Capoeira, Rio, het wereldberoemde

carnaval, de ritmische (steeldrum)

muziek en de vele Latijnse dansen (samba, rumba

en de lambada) dragen zeker bij aan het fascinerende

en magische karakter van deze unieke

bestemming.

het sChOOlsYsteem

Om de overgang naar je nieuwe school makkelijker

te maken krijg je bij aankomst een survival

cursus Portugees. Het schooljaar in Brazilië

begint in februari en eindigt eind november/

begin december. Dagelijks worden er 6 lesuren

gegeven in de voormiddag, soms ook 2-3 keer

per week in de namiddag nog eens 2 lesuren.

Alle studenten volgen hier op school dezelfde


verplichte academische vakken waaronder Portugees,

Engels, geschiedenis en aardrijkskunde.

Op de meeste scholen wordt een schooluniform

gedragen. De vrijetijdsbestedingen vinden

meestal na school plaats bij clubs of verenigingen

in de gemeenschap.

Voor Brazilië geldt een leeftijdsgrens van 15 tot

19 jaar.

mijn Verhaal

Met into naar Brazilië.

Een jaar in Brazilië is geweldig. Je leert de

cultuur kennen op een bijzondere manier,

geniet van de gastvrijheid van de Brazilianen

en je staat open voor nieuwe uitdagingen.

Het zal je wereld verrijken en je zal veel leren.

Ik heb 10 maanden in Brazilië veel plezier

beleefd en wilde bijna niet meer terug naar

Nederland. into en de Partnerorganisatie

hebben dit voor mij mogelijk kunnen maken.

Ga ervoor en geniet!

Laura

Goiânia

highlights

• Inclusief cursus Portugees

• Optionele excursiemogelijkheden

• Extra taalcursus mogelijk

termijnen & prijzen: braziliË

Schooljaar:

februari – november/december

eind juli – eind juni

Half schooljaar:

februari – begin juli

juli – december

6.900 €

6.300 €

coSta rica

• San José

Pura Vida! Dit is een uitdrukking die veel wordt

gebruikt door Costa Ricanen, ofwel ’Ticos’. De

letterlijke vertaling is puur leven maar de uitdrukking

heeft meer betekenis en wordt vaak gebruikt

om te laten weten dat alles goed gaat of

als je iemand gedag zegt. Deze expressie zegt

iets over de Ticos: geniet van het leven!

Costa Rica heeft ongeveer 4,5 miljoen inwoners

en is een Midden-Amerikaans land dat grenst

aan Panama en Nicaragua. Costa Rica betekent

letterlijk rijke kust. Dit omdat de biodiversiteit ongelooflijk

groot is en er veel verschillende planten-

en dierensoorten zijn. In Costa Rica vind je

tropische regenwouden, vulkanen, nationale parken

en mooie stranden aan zowel de Stille Oceaan

als de Caribische kust. De Costa Ricanen

hechten veel waarde aan familie, brengen veel

tijd samen door en zijn erg gastvrij. Ze houden

van levendigheid, tradities en familiefeesten.

sChOOlsYsteem

De Costa Ricanen besteden veel aandacht aan

het schoolsysteem en scholen zijn vaak internationaal

georiënteerd. Sommige lessen worden

dan ook in het Engels gegeven, ideaal voor een

uitwisselingsstudent. Op de meeste scholen

termijnen & prijzen: COsta riCa

Schooljaar:

februari – november/december

eind juli – eind juni

Half schooljaar:

februari – begin juli

juli – december

COsta riCa

wordt een schooluniform gedragen. De lessen

zijn van ongeveer 7.00 tot 17.00 uur en je zult een

vast rooster hebben met een aantal verplichte

vakken (wiskunde, wetenschap, aardrijkskunde

en Spaans) en vaak een aantal keuzevakken

(zoals muziek, kunst, religie en Engels). Na

schooltijd kun je je aanmelden voor sporten of

activiteiten op school of in de gemeenschap.

Voetbal, volleybal, dans en zwemmen zijn populair

en daarnaast gaan jongeren graag naar de

film, shoppen, en brengen veel tijd met familie

en vrienden door.

Voor Costa Rica geldt een leeftijdsgrens van

15 tót 18 jaar (je mag geen 18 zijn wanneer je

vertrekt)

highlights

• Introductie in San José

• Extra excursiemogelijkheden

• Voor extra toeslag is een privé school of Engelstalig

onderwijs mogelijk

• Taalcursus extra bij te boeken

• Geen kennis van de Spaanse taal nodig voor

vertrek

8.900 €

7.900 €

www.into-highschool.nl

| 17


18 | spanje

Portugal


sevilla


madrid

granada


Spanje

Voor velen is Spanje een populair vakantieland.

Maar wat weten we van de cultuur en de taal?

De rijke cultuur en de bruisende levensstijl maken

Spanje tot een ideale bestemming voor een

highschoolprogramma. Je komt er snel achter

dat Spanje meer te bieden heeft dan paella en

flamenco.

„España es diferente“– Spanje is anders betekent

dat, en dat is terecht. In de architectuur, muziek,

dans, gerechten, gebrui ken, tradities en volksfeesten

hebben vele culturen hun sporen achtergelaten.

Deze worden tot op de dag van vandaag

nog ten volle geleefd. Alleen al de „Feria de Abril“

lokt elk jaar toeristen uit de hele wereld naar Sevilla.

Een andere culturele spreiding zie je ook

terug in de verschillende talen die in Spanje gesproken

worden: Castelaans wordt in het grootste

gedeelte van Spanje gesproken, dat noemen

wij Spaans. Daarnaast wordt er nog Catalaans,

Baskisch of Galicisch gesproken. Spaans is één

van de wereldtalen.

beVOlking

De open en vriendelijke manier van doen van

de Spanjaarden, maakt het makkelijk contacten

te leggen en nieuwe vrienden te maken. Door

het klimaat wordt veel tijd buiten doorgebracht.

Of, als ze binnen zijn, dan vind je Spanjaarden

van alle leeftijden in de tapas bar of ze gaan met

vrienden naar de bioscoop. De dagelijkse routine

is heel anders dan hier. De avonduren zijn

de belangrijkste van de dag. Ze eten zelden voor

21.00 uur en in de middag houden ze vaak siesta.

het sChOOlsYsteem

De sfeer op de Spaanse scholen is informeel.

Toch is het wat anders dan je gewend bent; traditioneler

en wat strenger.

De scholen beginnen begin september. De

laatste twee schooljaren worden „Bacchillerato“

genoemd. Hier kunnen de Spaanse scholieren

zich gaan specialiseren. Naast verplichte vakken

kunnen ze kiezen voor verschillende richtingen

waaronder natuurwetenschappen, kunst,

technologie of maatschappijwetenschappen, of

eventueel combinaties daarvan. De scholen beginnen

meestal om 08.30 uur.

Naschoolse activiteiten spelen zich met name af

bij lokale clubs of verenigingen.

Voor Spanje geldt een leeftijdsgrens van 15 tot

19 jaar.

OrientatiOn Camp madrid

into biedt de mogelijkheid om je uitwisselingsjaar

te beginnen met een Orientation Camp in

Madrid. Zie voor meer informatie pagina 9.

gratis regiOVOOrkeur

Indien je je voor 15 januari 2013 aanmeldt kun

je kiezen voor een gratis regiovoorkeur. Je kunt

kiezen tussen Madrid, Sevilla, en Granada.

mijn Verhaal

Hola!

Ik zit op dit moment in Spanje en heb het

ontzettend naar mijn zin! De Spaanse gastvrijheid,

de taal, het eten, de muziek… In

totaal toch een hele andere cultuur dan we

kennen in Nederland. Ook al is het jaar nog

niet voorbij, ik kan nu al zeggen dat het een

hele mooie ervaring is en ik raad het dan ook

iedereen aan! Een taal kun je niet leren uit

een boek, daarom is dit een hele goede en

leuke manier om dat te doen! ¡Buena suerte

con tu decisión!

Esther

Spanje

highlights

• 8-daags Orientation Camp in Madrid inclusief

taalcursus

• Regiovoorkeur gratis voor 1 januari 2013

• Optionele excursies (Granada, Valencia, Sevilla)

termijnen & prijzen

Schooljaar:

september – juni

Half schooljaar:

september – januari/febrari

8.500 €

6.300 €

Orientation Camp Madrid is inclusief de programmaprijs


Een verblijf in Engeland is aan te bevelen voor

studenten die waarde hechten aan de „Britse“

Engelse taal.

beVOlking

De Britten hebben een bijzonder gevoel voor

humor. Zij houden van hun typische manier van

grappen maken en verwachten dat ook van anderen.

Culinaire fijnproevers heeft men de Britten

nooit gevonden, maar wie dat gelooft heeft

nog nooit „fish and chips“, „baked beans“ of

„pie“ geprobeerd!

het sChOOlsYsteem

Het Engelse schoolsysteem kent 3 termijnen. Vanaf

ongeveer 11 jaar beginnen Engelse studenten

met de middelbare school. Zij ronden deze 5 jaar

later af door de GCSE examens te doen (General

Certificate of Secondary Education). Als studenten

verder willen leren gaan ze naar de Sixth Form College.

Hier kunnen scholieren na het eerste jaar de

„AS-exams“ behalen en het tweede en laatste

jaar de ‘Advanced level exams’. De meeste uitwisselingsstudenten

worden geplaatst in de Sixth

Form. De leeftijdsgrens voor toelating is minimaal

16 jaar. De schooltijden zijn van ongeveer 9 tot 16

uur. De Sixth Form Colleges zijn scholen voor de

hoog ste opleiding, hun studenten hebben hun latere

richting voor de universiteit al gekozen (een

soort vooropleiding voor de universiteit). Aan de

Technical en Art Colleges, ook wel „Colleges of

further Education“ genoemd, kunnen de Britse

studenten zowel de GCSE alsook de A-levels behalen

voor hun eindexamen. Daarnaast kunnen ze

in speciale vakken, zoals techniek, rechten of economie

nog examen doen.

belangrijk

Per semester volg je 3 tot 5 vakken. Net zoals in

Nederland kun je in Engeland verschillende profielen

kiezen zoals ‚Humanities & Social Science’,

Mathemathics & Sciences’ en ‚Creative & Artistic’.

Indien je deelneemt aan het schooljaar programma

dan is het wellicht mogelijk om mee te doen aan

de examens. Dit is afhankelijk van je school en je

prestaties. Wanneer je deel mag nemen aan één

van deze examens moeten wij je er op wijzen dat

de kosten voor de examens níet bij de programmaprijs

zijn inbegrepen.

Leeftijd: 16 tot 19 jaar.

OrientatiOn Camp lOnden

Bij de programmaprijs inbegrepen is een

4-daags bezoek aan Londen aan het be gin van

het highschoolprogramma. Zie voor meer informatie

pagina 8.

engeland

mijn Verhaal

Hi there!

Na de middelbare wist ik totaal niet wat ik

wilde doen, dus besloot ik een jaartje naar

Engeland te gaan. De Engelsen zijn super

vriendelijk, spreken je aan met Love en Darling,

en op de scholen is ontzettend veel te

doen. Er zijn sportteams en allerlei clubs en

de vakken gaan van psychologie tot fashion

class! Met school maken we ook regelmatig

“field trips” waardoor je veel van het hele

land te zien krijgt! Eenmaal in Engeland kom

je erachter dat die 10 maanden toch sneller

gaan dan verwacht en in mijn geval wilde ik

niet meer terug en wilde hier naar de universiteit!

Al met al was het een geweldig jaar,

leer je ontzettend veel en meest belangrijk,

een jaar vol met

leuke dingen!

highlights

• 4-daags Orientation Camp

in Londen

termijnen & prijzen

Schooljaar:

september – mei/juni

Half schooljaar:

september – januari

januari – mei/juni

engeland

Kayleigh,

England

Camp VideO

8.400 €

6.700 €

Orientation Camp Londen is inclusief de programmaprijs

www.into-highschool.nl

| 19


20 |

oVerige BeStemmingen

nOOrWegen

Noorwegen heeft 4.8 miljoen inwoners en is

het meest westelijke deel van Scandinavië.

De Noordkaap, Bergen, fjorden, cross country

skiën, langlaufen, gletsjers en Oslo zijn een paar

voorbeelden van activiteiten en bezienswaardigheden

in Noorwegen. Gedurende dit programma

ga je naar een lokale High School waar je

een profiel kunt kiezen. Buiten school kun je je

inschrijven bij clubs en verenigingen. Je verblijft

bij een Noors gastgezin waar je meedraait met

het gezin en zo meer over de cultuur leert.

Schooljaar: 6.300 €

Half schooljaar: 5.600 €

italiË

Italië is het land van de pizza, het temperament,

de scheve toren van Pisa, Rome, zon & strand,

Toscane, de mooie auto’s en nog veel meer. Tijdens

je uitwisseling zul je de mooie Italiaanse

taal leren en onderdeel uitmaken van een Italiaans

gastgezin. De Italianen besteden graag tijd

aan familie en vinden het leuk om met de hele

familie samen te eten.

Schooljaar: 6.400 €

Half schooljaar: 5.800 €

Frankrijk

Frankrijk kennen we in Nederland als vakantieland

waarbij we denken aan stokbrood, Parijs

en haar Eiffeltoren, wintersport- en strandvakanties.

Als uitwisselingsstudent leer je dit land op

een andere manier kennen. Door naar een École

Secondaire te gaan en bij een gastgezin te wonen

beheers je de taal snel en leer je meer over

de franse cultuur.

Schooljaar: 6.900 €

Half schooljaar: 5.400 €

ierland en sChOtland

Ierland en Schotland zijn een deel van het Verenigd

Koninkrijk en nét even iets anders dan

Engeland. Ierland staat bekend om haar ruige

kusten, kastelen, de Ierse ‘Stepdance’ en de

gastvrijheid. Men denkt bij Schotland vaak aan

geruite kilts, doedelzakken, kliffen en groene

landschappen. Tijdens je uitwisseling verblijf je

bij een lokaal gastgezin en ga je naar een school

in de buurt. Zie onze website voor meer details

over het schoolsysteem.

IERLAND Schooljaar: 9.500 €

IERLAND Half schooljaar: 7.700 €

SCHOTLAND Schooljaar: 8.100 €

SCHOTLAND Half schooljaar: 7.100 €


Wij zijn regelmatig Op zOek naar gastgezinnen

die een uitWisselingsstudent

in huis Willen nemen

In januari en september komen ieder jaar uitwisselingsstudenten

uit onder andere Zuid-Amerika,

Australië en Europa voor een (half) schooljaar

naar Nederland om bij een gastgezin te wonen

en naar een middelbare school te gaan.

Lijkt het jou en je familie leuk om een buitenlandse

student kennis te laten maken met de

Nederlandse taal en cultuur en vinden jullie het

leuk wat meer te leren over het land en gewoontes

van een buitenlandse student? Vraag dan

informatie aan via onze website. Je kunt ons

ook bellen (073-5941435) of een e-mail sturen

office@intostudy.nl

Om in aanmerking te komen als gastgezin hoef

je niet zelf aan ons programma deel te nemen.

Bent U een leUk gaStgezin?

Hallo!

Waar kan je beter terrecht komen dan in

het kleine maar gezellige Nederland. Hier in

Nederland ben je de vrijste man ter wereld.

Dankzij jouw fiets kan jezelf bepalen waar

en wanneer je naar toe gaat. Dus kun je altijd

opzoek naar een persoonelijke avontuur.

In Holland mag je altijd jouw eigen mening

hebben, de Nederlanders zijn mensen die

echt open van geest zijn. Persoonelijk was

dit jaar de gespaanest ervarging dat ik heb

ooit gedaan.

Groetjes, Antoine (uit Belgisch Wallonië)

Dedemsvaart

Dag!

Ik ben Sam, ik kom uit Australië en voor de

laatste 5 maanden ik heb gewoond in Nederland

bij een gast familie die woont in Eindhoven

ook. De mensen en docenten hebben

geprobeerd hun Engels. Ik kom naar Nederland

zonder kennis van het Nederlands maar

nu ik kan praten heel goed Nederlands, maar

ik kan niet begrijpen alles, ik ben echt zo blij

met mijn verblijf in Nederland, ik heb nooit

zijn heimwee of jetlag! Ik heb ook deelgenomen

in dingen dat ik gedachte ik zou nooit

doe, en had een gezellig tijd!

Ik heb zit in 4HAVO en heb bestudeerd Nederlands,

geschiedenis, aardrijkskunde, Engels,

tekenen, godsdienst en wiskunde.

Hier in Nederland er iets vreemd dingen

dat ik gedachte ik zou nooit probeer maar ik

denk nu dat ze is wel lekker! Sommige dingen,

zoals, stamppot, frikadel, pindakaas en

hagelslag, en ook stroopwafels! Gedurende

mijn tijd hier ik heb gemaakt heel veel vrienden

die willen blijven in mijn hart voor altijd.

Dus, eindelijk ik zou graag willen bedanken

iedereen dat heeft gemaakt dit uitwisseling

program speciaal voor mij. Allemaal heeft gemaakt

een grote verschil.

Groetjes,

Sam (uit Australië)

Eindhoven

www.into-highschool.nl

| 21


22 |

into’S Voorwaarden /

Belangrijke informatie

aanmeldingstermijnen

Hieronder volgen de data dat aanmeldingspapieren

binnen moeten zijn op ons kantoor.

De datum 01 december 2012 geldt enkel voor

de 1e sluiting voor de USA. Worden de aanmeldinsformulieren

volledig voor die datum ingeleverd

dan krijg je een gratis regiovoorkeur of

kun je kiezen voor 300,– € korting (alleen voor

USA deelnemers).

De datum 15 januari 2013 geldt enkel voor de

1e sluiting voor Spanje. Worden de volledige

aanmeldingformulieren voor die datum ingeleverd

dan krijg je een gratis regiovoorkeur (Madrid,

Granada of Sevilla).

De datum 15 april 2013 geldt in principe als sluitingsdatum

voor alle bestemmingen.

De datum 01 oktober 2013 geldt als sluitingsdatum

voor alle bestemmingen met vertrek in

januari 2014.

Voor alle bestemmingen geldt dat hoe eerder

we je aanmeldingspapieren binnen hebben hoe

beter; want vol is vol. Bij sommige populaire bestemmingen

kunnen we eerder vol zitten dan de

sluitingsdatum.

Na de bovengenoemde deadlines is inschrijving

alleen mogelijk na overleg met onze partners;

indien zij nog vrije plaatsen hebben. In die gevallen

geldt er een laatboekingstoeslag van 300,– €

Verzekeringen

Een door de overheid goedgekeurde ziektekosten-,

ongevallen-, bagage- en aansprakelijkheidsverzekering

is voor alle niet Europese landen

verplicht. Deze verzekering die into voor de student

afsluit is speciaal gericht op uitwisselingsstudenten.

• Half schooljaar 210,– €

• Schooljaar 420,– €

Reeds bestaande ziektes en aandoeningen of de

gevolgen daarvan zijn niet gedekt, hiervoor dient

in overleg de huidige verzekering te worden aangehouden.

Deelnemers naar Europese bestemmingen

dienen zelf te zorgen voor een passende verzekering.

Uiteraard kunnen deze deelnemers ook

gebruik maken van de door into aangeboden

verzekering. Voor vertrek dien je in elk geval

schriftelijk aan into te kunnen aantonen dat je

ruim voldoende verzekerd bent.

Je kunt via into ook een annuleringsverzekering

afsluiten. Verdere informatie over het optionele

into Annulerings Fonds ontvang je tijdens ons

kennismakingsgesprek.

de aanname OVereenkOmst

De inschrijving voor het into programma wordt

bindend zodra de aanmeldingsformulieren bij

into binnen zijn. Alléén in dat geval zijn bij terugtrekking

van het into programma annuleringskosten

verschuldigd.

kOsten en betalingsWijze

De kosten voor het into programma bij vertrek

in augustus 2013 worden in vier deelbetalingen

voldaan:

• 20% na ontvangst aanmeldingsformulieren;

de 3 overige deelbetalingen van 30%, 35%

en 15% worden verdeeld over de resterende

periode tot een maand voor vertrek.

Bij vertrek in januari 2014 gelden dezelfde percentages:

na ontvangst aanmeldingspapieren

worden de bedragen gelijk verdeeld over de

resterende tijd tot vertrek.

Na ontvangst van de laatste deelbetaling ontvang

je de overige informatie en reisbescheiden,

inclusief je vliegticket.

• into biedt de mogelijkheid om andere betalingstermijnen

overeen te komen.

• into behoudt zich het recht voor op doorberekening

van prijsstijgingen op grond van veranderingen

in valutakoersen, stijgingen van

vluchttarieven, overmacht of andere onvoorziene

omstandigheden.

annulering

Je kunt je voor het vertrek op elk moment terugtrekken.

Dit doe je altijd schriftelijk.

Annuleringskosten:

20% na inzenden van de aanmeldingsformulieren

30% na plaatsing

30% + annuleringskosten vliegticket, indien dit

al geboekt is.

Bij ziekte, ongeval of overlijden van de deelnemer

of direct familielid kunt u altijd een beroep

doen op het into Annulerings Fonds, indien afgesloten.

Indien je voor je eindexamen zakt, krijg je alle reeds

betaalde kosten, onder inhouding van 250,– €

administratiekosten, retour van into, ongeacht

of je deelneemt aan het annuleringsfonds.

gedrag tijdens het VerblijF

Van onze deelnemers wordt verwacht dat ze zich

aan de geldende wetten van het gastland houden.

Verder worden ze geacht de regels en voorschriften

van de (partner) organisatie, het schoolreglement

en de huisregels van hun gastfamilie

na te volgen en te respecteren. Bij overtreding

hiervan moet zij/hij in het ergste geval rekening

houden met uitsluiting van het into programma.

bij de prijs inbegrepen

• Een persoonlijk kennismakingsgesprek op locatie

naar keuze (zie achterkant brochure)

• into informatie pakket

• Voorbereidingsliteratuur, het studentenhandboek

en into newsletters

• 2-daags voorbereidingsseminar bij vertrek in

de zomer (1-daags seminar bij vertrek in de

winter)

• Orientation Camps (indien aangeboden bij bestemming);

zie voor inclusiefprijs op de pagina

van de desbetreffende bestemming of pagina

8 en 9

• Vliegticket (niet-Europese bestemmingen)

• Ontvangst op je eindbestemming

• Huisvesting bij een geselecteerde gastfamilie

• Studieplaats/onderricht op een High School

• Plaatselijke begeleiding en ondersteuning tijdens

het hele verblijf in het buitenland

• Begeleiding thuisblijvers tijdens verblijf student

in het buitenland

• Telefoonnummer 24 uur per dag voor vragen/

problemen in het gastland

• Hulp, indien gewenst, bij het regelen van Europese

reis

• Op aanvraag persoonlijk contact met een into

Returnee

• Hulp bij het verkrijgen en invullen van visumpapieren

• into t-shirt

• into Deelnamecertificaat

• Bijeenkomst na terugkomst en ook deelname

aan de into Returnee Club

niet bij de prijs inbegrepen

• Zakgeld en alle persoonlijke uitgaven; iedere

student heeft een maandelijks bedrag nodig

voor persoonlijk gebruik. Dit bedrag zal ongeveer

150–200 € per maand bedragen.

• Verplichte verzekering voor ziekte, ongevallen,

bagage en aansprakelijkheid voor niet Europese

bestemmingen

• Excursies of reizen die lokaal door de organisatie

worden georganiseerd.

• Reis naar en van Europese bestemmingen

• Naschoolse activiteiten

• Visumkosten

• Schoolboeken, mogelijk schooluniform, school -

bus, lunch op school, kosten voor bepaalde

projecten of excursies.

• Reiskosten van en naar voorbereidingsseminar

• Graduation/diploma indien van toepassing

• Transport van en naar school

• Eventueel wijziging datum vliegticket

• Eventueel op aanvraag af te sluiten into verzekering

voor Europese bestemmingen

besparingen Van kOsten

Er zijn diverse kosten die je ouders besparen als

jij een jaar naar het buitenland gaat. Je ouders

sparen geld uit door het jaar dat je in het buitenland

verblijft, zoals kosten voor o.a. energie,

voeding en huisvesting. En er zijn geen kosten

voor sport of hobbyclubs en vakantie. Volgens

NIBUD/Bureau Budget Voorlichting is dit in totaal

een besparing van min. 1.000,– € per jaar (excl.

Belastingaftrek). In de meeste gevallen geldt

een dubbele kinderbijslag tot 18 jaar.

Aan de in deze brochure gegeven informatie,

welke onder voorbehoud zijn, kunnen geen rechten

worden ontleend.

© Uitgever, samensteller en copyright: into Study Exchanges NL · Inschrijving stichtingen register KvK: 41226521 · Photos copyright: into · Drukdatum: 15.04.2012


into Study Exchanges NL

Hoff van Hollantlaan 2

5243 SR Rosmalen

(Gemeente ’s-Hertogenbosch)

Tel.: 073-594 1435

E-mail: holland@intostudy.nl

Web: www.into-highschool.nl

kenniSmakingSformUlier

Vul dit formulier volledig in en stuur dit samen met een kopie van je laatste rapport naar ons into

adres vermeld op de achterkant van deze brochure:

Je kunt ook Online een kennismakingsformulier invullen en versturen!

| 23

Gewenste keuzes s.v.p. aankruisen:

q USA q Argentinië q Australië q Brazilië

q Costa Rica q Engeland q Canada q Canada Speciaal programma

q Frankrijk q Ierland q Italië q Noorwegen

q Schotand q Spanje q Nieuw-Zeeland q Nieuw-Zeeland Speciaal programma

q Zuid-Afrika q Anders, nl

vertrek maand / jaar:

q Schooljaar q Half schooljaar

q Orientation Camp (indien aangeboden)

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

m/v

Postcode: Woonplaats:

Geboortedatum: Nationaliteit:

Telefoon: Mobiel tel.:

e-mail student:

Naam van ouders:

e-mail ouders:

Naam en leeftijd broers en/of zussen:

Naam van de school:

Adres:

Postcode:

Telefoon:

Plaats:

Schooltype en klas:

Naam en voorletters leerkracht Engels: m/v

Naam en voorletters schooldecaan:

Gemiddeld cijfer Engels:

Algemeen gemiddeld cijfer:

m/v

Ben je de afgelopen twee jaar blijven zitten:

Hoe heb je into Study Exchanges leren kennen?

q Vriend q School(decaan) q (Ex)-deelnemer

q Internet q Informatie middag/avond q Beurs

q Anders, nl

Heb je ook bij andere organisaties informatie gevraagd? Zo ja, welke?

Ik wil mijn kennismakingsgesprek graag in de buurt van

q Amsterdam q Apeldoorn q Den Haag q Emmen

q Groningen q Rotterdam q Rosmalen (gem. Den Bosch)

q Sittard q Utrecht q Zwolle

Wij gaan ermee akkoord dat onze zoon/dochter zich aanmeldt voor deelname aan het into Study

Exchanges programma en hebben volledig kennis genomen van de inhoud van deze brochure. Met

het verzenden van dit formulier ontstaan geen kosten of verplichtingen als wij de aanname procedure

van ons kind niet verder wensen voort te zetten.

Datum Handtekening ouder/verzorger Kandidaat


into Study Exchanges

Hoff van Hollantlaan 2

5243 SR Rosmalen (Gemeente ’s-Hertogenbosch)

Tel.: 073-594 1435

holland@intostudy.nl

www.into-highschool.nl

www.facebook.com/intohighschoolholland

HigH ScHool

Don' t Dream it! Do it!

DE KENNISmAKINGSGESPREKKEN KUNNEN PLAATSVINDEN IN DE BUURT VAN: AMSTERDAM | APELDOORN |

DEN HAAG | EMMEN | GRONINGEN | ROSMALEN (GEM. DEN BOSCH) | ROTTERDAM | SITTARD | UTRECHT | ZWOLLE

Design: www.nonmodo.de

Production & Logistics: www.digikom.com

Similar magazines