Brochure schooljaar 2013-2014 downloaden - Into Study Exchanges

into.highschool.nl

Brochure schooljaar 2013-2014 downloaden - Into Study Exchanges

plaatsing

Onze partnerorganisatie beoordeelt en bekijkt je

aanmeldingspapieren en verdeelt deze onder de

zgn. „local representatives“. Zij zoeken voor jou

een gastgezin en bezorgen je een plaats op een

High School. Zodra de school en het gastgezin

gevonden zijn, laten we jou dat direct weten.

Het tijdstip van plaatsing is onafhankelijk van het

tijdstip van aanmelding.

Visum

Voor een highschoolprogramma heb je een visum

nodig (behalve voor de Europese bestemmingen).

Voor vertrek ontvang je alle benodigde

documenten en formulieren om je visum aan te

kunnen vragen. De visumprocedures zijn verschillend

voor de diverse bestemmingen. into

zal je hierover informeren.

Je hebt in ieder geval een geldig paspoort nodig.

Ook bij Europese bestemmingen wordt dit aangeraden

i.v.m. eventuele schooltrips.

inFOrmatie

Voor je vertrek ontvang je regelmatig informatie

over je komende verblijf in het buitenland. Culturele

aspecten komen aan de orde en we geven

informatie over de ‘culture shock’.

Onze returnees (voormalige High School studenten)

geven tips en doen verslag van hun ervaringen.

VOOrbereidingsseminar

Zo’n 2 maanden voor vertrek (meestal begin

juni) vindt ons voorbereidingsseminar plaats. Zie

ook blz. 3.

Vertrek en aankOmst

Niets staat je vertrek nu meer in de weg. Je

wordt op de luchthaven van bestemming door je

gastfamilie en/of coördinator opgehaald.

CertiFiCaat

Na je verblijf ontvang je van ons in elk geval, na

succesvolle deelname aan het programma, een

certificaat.

Je avontuur kan beginnen...

Don't Dream it!

Do it!

... werkelijkHeid

www.into-highschool.nl

| 5

Similar magazines