Download hier onze folder - Belleaqua

belleaqua.be

Download hier onze folder - Belleaqua

INDIVIDUELE

INFILTRATIE

AZURA-

UNITSYSTEEM


I

N

D

I

V

I

D

U

E

L

E

I

N

F

I

L

T

R

A

T

I

E

OVER WATER

INFILTREREN

Een goed werkend infiltratiesysteem moet aan vele eisen

voldoen. BelleAqua biedt u daarom het Azura-unitsysteem

aan. Dit is een ondergronds bekken gebouwd uit

modules in kunststof, dat het overtollige hemelwater

opvangt en langzaam laat doordringen in de ondergrond.

Het Azura-unitsysteem is zeer stevig. Aangevuld met

verdicht zand en voorzien van een wegverharding is het

zelfs geschikt voor zwaar verkeer. Meer dan 95% van het

infiltratiesysteem bestaat uit holle ruimtes, wat de buffercapaciteit

maximaliseert. Alle wanden van het Azuraunitsysteem

zijn waterdoorlatend waardoor de infiltratie

maximaal werkt. Bovendien zorgt de beperkte hoogte

van het Azura-unitsysteem voor een goede werking bij

hoge waterstand. De Azura-unit is overigens ook voorzien

van prefab-aansluitingen.

WELK WATER INFILTREREN?

Op uw individueel infiltratiesysteem kunt u volgende systemen

aansluiten:

• de overloop van uw hemelwaterput

• hemelwater van andere verharde oppervlakten dat

u in een rooster of kolkputje opvangt

• eventueel het gezuiverde afvalwater, als u zelf uw

afvalwater zuivert.

OVER WETGEVING

EN SUBSIDIES

WAT ZEGT DE OVERHEID?

Het hemelwater dat niet hergebruikt kan worden, moet u

zoveel mogelijk uit de openbare riolering trachten te houden.

De enige verantwoorde manier waarop u overtollig

hemelwater kunt wegwerken, is door een individueel

infiltratiesysteem te plaatsen. De meeste gemeenten eisen

een infiltratiesysteem met een bepaalde minimumcapaciteit.

In heel uitzonderlijke gevallen wijkt de gemeente van deze

regel af, bijvoorbeeld als het grondwaterpeil heel hoog is.

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN

Vaak zullen de gemeenten en het gewest enkel een subsidie

toekennen voor het plaatsen van een hemelwaterput als u de

overloop aansluit op een infiltratiesysteem.

De grootte van de subsidie is afhankelijk van gemeente tot

gemeente. Vraag ernaar bij de gemeentelijke milieudienst.

DE OVERLOOP VAN HET SYSTEEM

Afhankelijk van de plaatselijke mogelijkheden zal de

gemeente u toelaten de overloop aan te sluiten op:

• een gracht

• een waterloop

• een gemengde of gescheiden openbare riolering

Bij een gescheiden openbare riolering mag u echter

nooit de overloop aansluiten op de vuilwaterriool.


AZURA-UNITSYSTEEM: UW INFILTRA

WAT IS HET AZURA-UNITSYSTEEM? HET AZURA-UNITSYSTEEM KUNT U

GEBRUIKEN VOOR:

Het Azura-unitsysteem bestaat uit blokvormige modules in

kunststof, die omwikkeld zijn met geotextiel. Deze modules

vormen ondergrondse bekkens voor hemelwater. Zij vangen

bij zware regenval het hemelwater op, stockeren het tijdelijk

en infiltreren het langzaam in de bodem.

Soms vervangen we het waterdoorlatende geotextiel door

een waterdicht geomembraan bij toepassingen in de

industrie- of infrastructuurbouw.

HOE WERKT

HET AZURA-UNITSYSTEEM?

• particuliere woningen

• industriële infiltratiebekkens voor hemelwater

• bufferbekkens voor hemelwater met vertraagde

afvoer naar gracht, waterloop of openbaar riool

• opslagbekkens voor hemelwater bv. bij hergebruik

• voorraadbekkens voor bluswater.

1 • Geleidelijke infiltratie in de bodem

Via de overloopput komt het water in de infiltratie-units

waar het tijdelijk wordt gebufferd.

Bij zeer zware regenval kan het Azura-unitsysteem vol

geraken en zal het water via de overloopput naar een

gracht, waterloop of openbare riolering lopen.

Na de regenbui infiltreert het water langzaam in de

bodem.

Bij een zware regenbui kan zelfs een goed doorlatende bodem

al dat water niet infiltreren. Het Azura-unitsysteem

vergemakkelijkt deze infiltratie.

Het vormt een ondergronds buffervolume dat het water tijdelijk

opslaat. Daarna infiltreert het water geleidelijk in de bodem of

wordt het vertraagd afgevoerd naar een gracht, waterloop of

openbare riolering.


TIESYSTEEM

WAARIN IS DIT

INFILTRATIESYSTEEM UNIEK?

Het Azura-unitsysteem heeft deze uitzonderlijke

eigenschappen:

• een zeer hoge druksterkte

• een maximale buffercapaciteit

• een maximale infiltratiecapaciteit

• een hoogte van slechts 40 cm

• de mogelijkheid om het systeem om te vormen naar

buffering met vertraagde afvoer

2 • Vertraagde afvoer naar gracht, waterloop of

openbare riolering

3

In zeer ondoordringbare bodems, zoals zware leemgond of

kleigrond, zal het water onvoldoende infiltreren. BelleAqua zal

in dat geval het Azura-unitsysteem omvormen naar een

bufferingssysteem met vertraagde afvoer . Dit gebeurt met

een gekalibreerde opening in de overloopbuis.

HOE HET AZURA-UNITSYSTEEM

DIMENSIONEREN.

Het volume hangt af van de aangesloten oppervlakte en de

bestemming van de overloop:

• Als het individuele infiltratiesysteem overloopt in

een gracht, waterloop of riool, eist de gemeente

een bepaald buffervolume. Meestal is dit 10 à

15 l/m 2 aangesloten oppervlak.

• Zonder overloop voorziet u best 25 l/m 2 . Wij raden

u ook aan een overstort naar een lager gelegen

zone in de tuin te voorzien voor extreme neerslag.

• Maar wat als de gracht, waterloop of openbare

riolering te ondiep is?

De overloopbuis van het Azura-unitysteem zit een 60-tal cm

lager dan de ingang van het systeem. Bij een ondiepe

gracht, waterloop of openbare riolering kan de overloopbuis

dus te laag komen. In dat geval zal BelleAqua u een

overloopput aanbieden die een in- en uitgang heeft op

dezelfde hoogte.


V

O

O

R

D

E

L

E

N

V

A

N

D

I

T

C

O

N

C

E

P

T

STABIEL

RUIMTEBESPAREND

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

DUURZAAM

BEDRIJFSZEKER

MAXIMALE BUFFERCAPACITEIT

MAXIMALE INFILTRATIECAPACITEIT

FLEXIBEL

GEMAKKELIJK INSTALLEERBAAR

TECHNISCHE GEGEVENS

GEOTEXTIEL

Type: HF 180-L

Treksterkte langs 35 kN/m

Treksterkte dwars 40 kN/m

Rek langs 25 %

Rek dwars 15 %

Perforatieweerstand 13 mm

Debiet 50 l/m2 /sec

Zanddoorlatendheid 230 max. micron

Samenstelling PE

UNITS

De Azura-units zijn zeer stevig en bestand tegen zwaar

verkeer.

Het Azura-unitsysteem wordt volledig ondergronds

geplaatst, bij voorkeur onder de oprit. Er is dus geen ruimteverlies.

Het Azura-unitsysteem vergt geen onderhoud. Bij eventueel

gebruik van een blad- en zandvangput dient men

enkel de uitneembare zeefemmer te reinigen.

De Azura-units bestaan volledig uit polypropyleen en zijn

bijgevolg zeer duurzaam.

Ook bij een hoge waterstand blijft de infiltratie verzekerd

door de beperkte hoogte van de units (40 cm).

De Azura-units bestaan voor 95% uit holle ruimten die als

buffering dienen.

Alle wanden van de Azura-units zijn waterdoorlatend. Ook

langs de zijwanden infiltreert het water naar de bodem.

In de overloopput kan het infiltratiesysteem eenvoudig

worden omgevormd naar een bufferingssysteem met vertraagde

afvoer.

We voorzien een prefab-buisaansluiting met een diameter

tot 160 mm voor een snelle en eenvoudige installatie.

VOORBEELD

Type: AZURA

L x B x H / unit 1000 x 500 x 400 mm

Holle ruimte 95%

Open wandoppervlakte 43%

Verticale druksterkte 40 T/m2 volgens de NF T56-101

Aansluitingen Ø 160 mm

Samenstelling gerecycleerd PP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RUIMTEBEHOEFTE

Het Azura-unitsysteem wordt volledig ondergronds

geplaatst en neemt dan ook geen ruimte in beslag.

U plaatst de Azura-units best in één laag (40 cm hoog).

Dit vergroot het infiltratieoppervlak tot het maximum. Een

ondiep bekken maakt de afstand tot het grondwater

bovendien ook groter.

VOORBEELD

Een woning met 200 m2 harde oppervlakken

(150 m2 dak en 50 m2 andere verharde oppervlakken)

Overloop Berekening Opslagcapaciteit Afmetingen van het bekken

Met overloop 200 m2 x 10 l/m2 2000 liter 2,5 x 2 meter

Zonder overloop 200 m2 x 25 l/m2 5000 liter 5 x 2,5 meter

OVERLOOPPUT

Type: AZURA-UNITSYSTEEM

Putlichaam Ø 315 mm

Wanddikte 6,2 mm

In- en uitlaat Ø 110 mm

Aansluiting units Ø 110 mm

Deksel Ø 315 mm

Uitloopbocht en overloopbuis Ø 110 mm

Samenstelling PVC

Goedkeuringsnummer BUtgb ATG/2493 (SECO-WTCB-DGV)


INSTALLATIETIPS

BelleAqua geeft u graag de volgende tips bij de installatie

van uw Azura-unitsysteem:

• Sluit de overloop van uw hemelwaterput rechtstreeks

op het infiltratiesysteem aan. Dit water is immers zuiver.

• Houd bladeren en slib uit het systeem door een zeefen

zandvangput te installeren tussen de andere

verharde oppervlakken en het systeem.

• Plaats het infiltratiesysteem onder een verhard

oppervlak of minstens onder een gronddekking van 2

spades diep. Zo vermijdt u beschadiging door

grondwerken.

• Als het infiltratiesysteem overloopt naar een

gemengde riool, plaats dan een terugslagklep. Zo kan

er geen afvalwater naar het bekken terugstromen.

ONDERHOUD

BelleAqua kan voor het Azura-unitsysteem een zandvangput

voorzien. Deze heeft een uitneembare zeefemmer en een

lichtgewicht deksel voor een makkelijk onderhoud. Hoe vaak u

moet reinigen hangt af van de begroeiing in uw tuin en in de

omgeving. Regelmatig reinigen verlengt de levensduur van

uw systeem.

TIPS VOOR EEN CORRECT GEBRUIK

Zorg ervoor dat enkel proper water in de bodem kan

infiltreren:

• Giet zeker geen scheikundige producten

(bv. verfverdunners) in uw opvangrooster.

• Gebruik geen reinigingsproducten wanneer u

buitenoppervlakten schoonmaakt.

• Was uw auto beter in de carwash, die is

waterbesparend en heeft een benzine- en

olieafscheider.

• Plant geen diepwortelende bomen en struiken binnen

een afstand van 1 m van het infiltratiesysteem.

Wat doet BelleAqua?

De naam van ons bedrijf zegt het helemaal: wij bieden

oplossingen aan naar een zuiver waterbeheer. Dit doen

we van A tot Z: van analyse, over ontwerp, tot installatie

en onderhoud.

Wie zijn onze klanten?

Diverse particulieren en bedrijven

doen een beroep op ons:

¥ Eigenaars van woningen

¥ Landbouwbedrijven

¥ Horecazaken

¥ KMOs

¥ Openbare besturen

Welke producten biedt BelleAqua aan?

BelleAqua s productgamma bevat

hoogkwalitatieve systemen voor:

¥ Individuele waterzuivering (IBA en KWZI-systemen)

¥ Gebruik van hemelwater

¥ Infiltratie van hemelwater en gezuiverd afvalwater

¥ Afscheiding van olie, benzine, vet, zetmeel,...

¥ Mazouttanks

¥ ...

De Vletlaan 32a

B-2920 Kalmthout

Tel:+32(0)3 666 53 03

Fax:+32(0)3 666 55 03

info@belleaqua.be

www.belleaqua.be

Similar magazines