Beleidsregels voor het innemen van standplaatsen en venten in de ...

diemen.nl

Beleidsregels voor het innemen van standplaatsen en venten in de ...

Afdeling Vergunningen en Handhaving, Team Openbare Ruimte

2. Uitgangssituatie oktober 2006 standplaatsen en venters

Standplaatsen

In onderstaand overzicht is een indeling in typen standplaatshouders weergegeven.

Nr. omschrijving Type locatie Aard vergunning

1 Standplaatshouders die voor 1 dag in de week Gebied rondom het Jaarvergunning

een standplaats innemen

winkelcentrum

2 Standplaatshouders die voor meerdere dagen Industrie- en

Jaarvergunning

een standplaats innemen

kantorengebied

3 Standplaatshouders die seizoensgebonden Gebied rondom het Vergunning voor

werken

winkelcentrum bepaalde tijd

4 Standplaatshouders die 1 of enkele dagen Gebied rondom het Vergunning voor

een standplaats innemen

winkelcentrum bepaalde tijd

Verder hebben wij te maken standplaatshouders die uit het verleden nog een

schriftelijke toezegging voor onbepaalde tijd hebben (denk aan de wereldwinkel).

Een schriftelijke toezegging heeft niet dezelfde juridische status als een vergunning.

Slechts aan een vergunning kunnen voorschriften verbonden worden. Deze

voorschriften zijn noodzakelijk om de veiligheid en bruikbaarheid van de openbare

ruimte te kunnen garanderen.

Voorts zijn er standplaatshouders die vanuit een bouwwerk handelen, zoals

bijvoorbeeld een kiosk. Zij nemen gedurende lange tijd feitelijk met of zonder

standplaatsvergunning, met al dan niet een bouwvergunning een standplaats in.

Uitwerking nota straathandel augustus 2007 5

More magazines by this user
Similar magazines