Beleidsregels voor het innemen van standplaatsen en venten in de ...

diemen.nl

Beleidsregels voor het innemen van standplaatsen en venten in de ...

Afdeling Vergunningen en Handhaving, Team Openbare Ruimte

Overzicht tijdelijke standplaatsen

Naam Branche Locatie Openingstijden Dagen Verkoopmiddel M2

1 Bosch kerstbomen Voorplein

Niet opgenomen 6 december Betreft stalling 40

winkelcentrum

t/m 24

december 200

2 Bon kerstbomen Gruttoplein Niet opgenomen 6 december

t/m 24

december 200

Betreft stalling 40

3 Verwijk oliebollen Voorplein

Niet opgenomen Half oktober, Wagen 30

Winkelcentrum

november,

december

Voorts zijn er in het verleden standplaatsvergunningen verleend voor het innemen

van een incidentele standplaats op willekeurige locaties, zoals de Diemer Omroep

Stichting op Koninginnedag, Automark voor kentekens graveren en ruitreparatie,

UPC, Van de Steege makelaars en de Scientology kerk. Deze laatste drie stonden

op het voorplein van het winkelcentrum Diemerplein. Deze incidentele standplaatsen

zijn allen voor 1 of enkele dagen verleend.

Ventvergunningen

In Diemen zijn twee vaste ventvergunningen verleend.

Naam Branche Waar Tijden Dagen Verkoopmiddel

1 Pulvirenti ijs Heel

Diemen

09.00-21.00 u Maandag t/m zaterdag IJskar

2 Van den eieren Heel Niet

Maandag, donderdag en Auto

Hengel

Diemen opgenomen vrijdag

3. Juridisch kader

3.1. Huishouding van de Gemeente

De wettelijke grondslag voor het reguleren van de standplaatsen en venters is te

vinden in artikel 108 van de Gemeentewet. Het artikel erkent de autonome

bevoegdheid van het gemeentebestuur tot het stellen van regels en het bestuur

inzake de huishouding van de gemeente. Het reguleren van de straathandel wordt tot

de huishouding van de gemeente gerekend.

3.2. Algemene plaatselijke verordening Diemen 2006

In de Algemene plaatselijke verordening Diemen (APV) is gebruik gemaakt van de

bevoegdheid op grond van de Gemeentewet regels te stellen ten aanzien van het

venten en innemen van een standplaats. De artikelen 5.2.2. (venten) en 5.2.3.

(standplaatsen) roepen een vergunningenstelsel in het leven. Het stelsel houdt in dat

Aanvullende nota straathandel augustus 2007 7

More magazines by this user
Similar magazines