Views
5 years ago

klik hier voor volledige OPEN BRIEF - Siwe

klik hier voor volledige OPEN BRIEF - Siwe

klik hier voor volledige OPEN BRIEF -

DE UNIEKE KOLENWASSERIJ OP MIJNTERREIN VAN BERINGEN BEDREIGD In wat volgt leest u een aantal persoonlijke bedenkingen, die het uitzonderlijk belang van de kolenwasserij te Beringen, heden bedreigd met “declassering” als monument, verduidelijken en beklemtonen. De Vlaamse overheid, die destijds zeer terecht de belangrijkste gebouwen van de steenkoolmijn van Beringen beschermde, staat nu onder sterke druk van malafide plannen van promotoren (met “B-Mine” als hoofdrolspeler) om de beschermde kolenwasserij (de allerlaatste van Vlaanderen) te “declasseren”. Wat onlangs gebeurde te Rostock met ons laatste Congoschip Charlesville II (declasseren + wegvoeren – lees : laten verschroten), dreigt nu te gebeuren voor een Vlaams monument ! -1. Een industrieel monument declasseren moet vermeden worden. In Vlaanderen vormen het aantal beschermde industriële relicten een kleine minderheid binnen het geheel van de monumenten en landschappen. In de loop van de laatste dertig jaar werden gelukkig diverse belangrijke relicten uit deze sector, soms na veel tijd en moeite, beschermd. Voor een “declassering” –elke declassering heeft een zeer pijnlijke kant- moeten er o.i. stevige argumenten op tafel liggen, evidente redenen om een stuk erfgoed, dat de overheid, geruggesteund door experten eerst waard vonden om te beschermen en te vrijwaren ten bate van de huidige en toekomstige generaties, los te laten. Die redenen zie ik vandaag niet in Beringen. De druk van B-Mine is groot, maar een monument als de kolenwasserij mag geen slachtoffer worden van projectontwikkelaars, van private belangen, van korte termijn denken en een totaal gebrek aan inlevingsvermogen in de diverse kwaliteiten en mogelijkheden die het monument biedt. Zie hierover ook verder. -2. Beringen als integraal te behouden geheel, dus mét kolenwasserij. Er is steeds vanuit de overheid vooropgesteld, tot op heden, dat van het gehele Kempische kolenbekken de mijn van Beringen als enige site zo integraal mogelijk zou behouden blijven, met als beeld “Beringen, poort van de Vlaamse mijnstreek”. De aanwezigheid van het Mijnmuseum op de mijnsite (reeds voorbereid en opgestart voor de eigenlijke sluiting in 1989) was hieraan niet vreemd en het gestegen aantal bezoekers in het vernieuwde Mijnmuseum, waarvan het merendeel zowel de collecties als de belangrijkste mijngebouwen bezoeken is veelzeggend. Op een aantal secundaire gebouwen na is de mijn van Beringen integraal bewaard. Beringen is voor de meeste bezoekers een start- en ankerpunt van hun mijnstreekverkenning. Het is de ook enige mijn waarvan een aantal kerngebouwen nog niet herbestemd zijn en waar, hoewel ook daar heel van belangrijke, succesrijke publieke evenementen plaatsvinden, het oorspronkelijk karakter zo sterk behouden bleef.

Klik hier voor volledig pdf-bestand - Siwe
Klik hier om het volledige bestand te openen als pdf - YES! wiki ...
Klik hier om het volledige bestand te openen als pdf - YES! wiki ...
Klik hier voor een weergave van de volledige aanbiedingsfolder
Klik hier voor het volledige artikel - Kluwer Management
Klik hier voor het volledige interview. - Nic Oud
Klik hier voor de volledige fotoserie van Robert Radevan...
Klik hier voor de volledige folder - Westhoek.be
Klik hier om het volledige maandprogramma te downloaden en te ...
Klik hier voor de volledige versie - MSD Animal Health
Klik hier voor het volledige interview. - Hgc
Klik hier voor het volledige artikel. - Organiq
Klik hier voor het volledige interview. - Hgc
Klik hier voor het volledige rapport Podia 2011 - VSCD
Klik hier voor een volledig overzicht om te boeken en te betalen via ...
Klik hier voor het volledige artikel - Kluwer Management
Klik hier voor het volledige artikel in de Noppennieuws - Quantya
Klik hier voor de volledige resultaten van het onderzoek. - Jobat
Klik hier om de volledige flyer te zien. - Winob
Klik hier voor volledig pdf-bestand - Siwe
Klik hier voor de volledige publicatie - Vondst advocaten
Klik hier voor het volledige artikel - Kluwer Management
klik hier voor de volledige brochure - Waterweg Wonen
Klik hier voor de volledige PDF - Heutink ICT
Klik hier voor het jaarverslag over 2004, inclusief de volledige ...
Klik om de folder te openen. - FotoStudio Beeldtaal
Klik hier voor de volledige versie - MSD Animal Health
Klik hier voor de volledige reisgids van 2014 - Handicamp Outdoor
Klik hier voor volledige tekst met fotoos (PDF) - Heemkundekring De ...
Klik hier voor het volledige jaarverslag 2007/2008 - FC Utrecht