10.09.2013 Views

BlaBlaBlaarthem juli 2009 PDF - Stichting Blaarthem

BlaBlaBlaarthem juli 2009 PDF - Stichting Blaarthem

BlaBlaBlaarthem juli 2009 PDF - Stichting Blaarthem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nieuwsberichten <strong>Blaarthem</strong> <strong>juli</strong> <strong>2009</strong><br />

Redactie-adres:<br />

Grieglaan 4, 5654 SG Eindhoven<br />

buurtkrantblaarthem@gmail.com<br />

Kopij voor volgend nummer:<br />

In dit nummer<br />

Actieve bewoners!<br />

Waardebonnen ook voor<br />

<strong>Blaarthem</strong><br />

Kasteel <strong>Blaarthem</strong><br />

Steunpunt Bennekel<br />

Nieuwe jeugdsites<br />

1 oktober <strong>2009</strong><br />

4<br />

<strong>Blaarthem</strong> gaat bruisen!<br />

Nummer vier van Buurtkrant<br />

<strong>Blaarthem</strong> ligt nu voor u!<br />

Een nieuwe lay-out, een<br />

ander blad dan u gewend<br />

bent. Een krantje met kleur,<br />

een krantje van <strong>Blaarthem</strong>,<br />

een krantje van ons!<br />

Als redactie zijn we trots op<br />

deze aanzet tot een buurtkrant<br />

écht voor en door<br />

bewoners.<br />

Er staat veel te gebeuren in<br />

<strong>Blaarthem</strong>. Een grote groep<br />

bewoners heeft zich inmiddels<br />

al actief ingezet om,<br />

Deze krant heet nu nog blabla blaarthem. Dat kan zo<br />

blijven maar u mag ook meedenken over een andere<br />

bladtitel. Daarom dagen we alle <strong>Blaarthem</strong>ers uit<br />

om een leuke en toepasselijke naam te bedenken. En<br />

natuurlijk staat daar iets tegenover: de inzender van de<br />

leukste naam krijgt niet alleen eeuwige roem in de wijk<br />

maar mag zelfs met naam en foto in de krant! Maar ...<br />

u mag ook genoegen nemen met een cadeaubon voor<br />

overheerlijk Italiaans ijs. Dus, laat uw creativiteit de<br />

vrije loop en stuur vóór 15 september uw bedenksels in.<br />

buurtkrantblaarthem@gmail.com of Buurtkrant<br />

<strong>Blaarthem</strong>, Grieglaan 4, 5654 SG Eindhoven.<br />

blabla<br />

blaarthem<br />

als bewonersvereniging, initiatieven te ontwikkelen die onze<br />

buurt gezellig en leefbaar kunnen maken en houden.<br />

Want velen zijn het er over eens dat we in <strong>Blaarthem</strong> wel iets<br />

moeten doen om te voorkomen dat de wijk verloedert en we<br />

ons onnodig veel aan elkaar gaan storen. Een aantal zaken<br />

moet geregeld worden door gemeente, woningbouwvereniging,<br />

politie of andere instelling. Maar de meeste zaken<br />

zijn eigenlijk onze eigen verantwoordelijkheid. Alleen wijzelf<br />

kunnen met elkaar zorgen voor een wijk waarin we positief<br />

met elkaar omgaan en op een ongedwongen manier rekening<br />

houden met elkaar. Een buurt waarin we prettig met elkaar<br />

kunnen leven.<br />

Een van de initiatieven vanuit de bewoners is de Buurtkrant<br />

<strong>Blaarthem</strong>. Elkaar informeren via een buurtkrant schept<br />

meer betrokkenheid. Ineens iets lezen over de hobby van die<br />

jongen van drie huizen verder of dat er een straatfeest<br />

georganiseerd gaat worden of hoe jouw straat er uitzag<br />

60 jaar geleden. Resultaten vanuit de bewonersvereniging,<br />

plannen en projecten. Van alles is mogelijk, als het maar met<br />

onze buurt te maken heeft. Zo leren we de buurt en elkaar<br />

iets beter kennen en geeft het de buurt meer kleur.<br />

Daarom nodigen we alle bewoners van de wijk, jong en oud,<br />

van harte uit om mee te denken, mee te schrijven of ons te<br />

informeren over interessante onderwerpen.<br />

Wij zijn in ieder geval enthousiast en hebben er zin in om<br />

<strong>Blaarthem</strong> te laten bruisen!<br />

Op de foto de redactie van links naar rechts: Marion van Beurden,<br />

Kim Roefs, Sandra Karadag, Maureen Monen en Marieke Reniers


2<br />

Steeds meer actieve<br />

bewoners in <strong>Blaarthem</strong>!<br />

In <strong>Blaarthem</strong> was een bewonersgroep al<br />

enige tijd actief om aandachtspunten<br />

binnen de wijk te bespreken en wanneer<br />

nodig aan te pakken. Maar om zeker te<br />

weten of dit ook bij anderen leefde en<br />

of er meer mensen actief zouden willen<br />

worden, is besloten om een enquête uit<br />

te zetten.<br />

De enquêtes<br />

Samen met het stadsdeelteam<br />

Gestel en Welzijn Eindhoven is de<br />

initiatiefgroep aan de slag gegaan.<br />

Om de behoeften van alle bewoners in<br />

<strong>Blaarthem</strong> te peilen is er huis-aan-huis<br />

een enquête verspreid. Op deze manier<br />

kregen alle bewoners in <strong>Blaarthem</strong> de<br />

mogelijkheid aan te geven wat en waar<br />

men in de wijk graag wat verbeteringen<br />

ziet en wat reeds als positief wordt<br />

ervaren in de buurt.<br />

43% van de verstuurde enquêtes<br />

kwam retour en dat was een heel goed<br />

resultaat. De initiatiefgroep heeft zich<br />

gestort op alle ontvangen enquêtes.<br />

Enkele avonden gingen op aan het<br />

turven van gegevens, waardoor<br />

duidelijker werd wat bewoners precies<br />

van hun wijk vinden.<br />

Eerste bewonersavond:<br />

de presentatie<br />

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen<br />

is een eerste bewonersavond<br />

georganiseerd, waarvoor alle bewoners<br />

van <strong>Blaarthem</strong> werden uitgenodigd.<br />

11 mei was het dan zover. De zaal liep<br />

vol en de avond kon beginnen. Er werd<br />

gestart met het doornemen van de<br />

uitslag van de enquêtes. Puntsgewijs<br />

kwamen alle aandachtpunten aan bod<br />

die door bewoners in de enquête<br />

werden aangegeven. Ook was er een<br />

toneelvereniging aanwezig die de<br />

enkele aandachtspunten nog eens<br />

verduidelijkte.<br />

Iedereen kreeg steeds de mogelijkheid<br />

om op de bevindingen te reageren en<br />

aanvullingen te geven. Het beeld werd<br />

hierdoor nog een extra verduidelijkt en<br />

compleet gemaakt.<br />

Na het bedanken van de initiatiefgroep,<br />

kregen alle aanwezigen uitleg over<br />

het waardebonnensysteem, waarover<br />

elders in deze krant meer te lezen is.<br />

Vervolg<br />

Na een korte pauze is de avond voortgezet<br />

met mensen die zich actief in willen<br />

gaan zetten voor de buurt, dit kan<br />

gaan om meedenken en/of meedoen!<br />

Met een 30-tal enthousiaste bewoners<br />

zijn vervolgafspraken gemaakt en zijn<br />

verdere stappen kort doorbesproken.<br />

Tweede bewonersavond<br />

De tweede avond op 15 juni om 19.30<br />

uur in de Harmonie, stond in het teken<br />

van het vervolg op de aandachtspunten<br />

die tijdens de eerste avond besproken<br />

waren. Na een algemeen deel is de


groep uiteengegaan in drie werkgroepen,<br />

te benoemen; veiligheid en<br />

verkeer, onder leiding van de politie;<br />

woonomgeving en speelvoorzieningen,<br />

onder leiding van het stadsdeelteam<br />

Gestel; sociale activiteiten, onder<br />

leiding van Welzijn Eindhoven.<br />

In de groepen is aan de hand van de<br />

resultaten van de enquête een prioriteitenlijst<br />

opgesteld, van de meest<br />

belangrijkste dingen om aan te pakken<br />

aflopend naar de minst belangrijke.<br />

Toen alle groepen dit gedaan hadden,<br />

vond er een gezamenlijke terugkoppeling<br />

plaats waar kort werd verteld wat<br />

er in de groepen besproken was.<br />

Na deze terugkoppeling werd er<br />

geïnventariseerd wie er interesse heeft<br />

in een bestuurlijke functie. En tot grote<br />

vreugde waren er verschillende aanwezigen<br />

die zich daarvoor aanmeldden.<br />

Om verder te werken in de werkgroepen,<br />

de samenstelling van het bestuur te<br />

bespreken en een eventuele rechtelijke<br />

vorm te bespreken is een volgende<br />

afspraak gemaakt, en wel op woensdag<br />

22 <strong>juli</strong>. Wij willen alvast een ieder bedanken<br />

voor de aanwezigheid en inzet<br />

en hopen op een fijne samenwerking!<br />

Bewoners <strong>Blaarthem</strong> kunnen<br />

waardebonnen aanvragen<br />

Huurgeld voor de vechtsportclub voor meisjes in het<br />

buurthuis. Planten en bomen voor een parkje dat buurtbewoners<br />

gaan aanleggen op een braakliggend terrein.<br />

Een tweedehands computer om met ouderen in de straat<br />

te kunnen oefenen voor de computerles. Het zijn zomaar<br />

wat voorbeelden van aanvragen uit andere Eindhovense<br />

wijken voor waarbonnen/vouchers.<br />

Het vouchersysteem is een systeem waarbij niet de gemeen-<br />

te de dingen bedenkt maar de inwoners zelf met initiatieven<br />

komen. Wanneer initiatieven goed zijn voor het belang en de<br />

leefbaarheid van de buurt kunnen die initiatieven beloond<br />

worden met waardebonnen (vouchers) waarvan de plannen<br />

betaald kunnen worden. Een buurtraad (regiegroep)<br />

Activiteiten in de wijken<br />

rondom <strong>Blaarthem</strong><br />

• Waanzinnige woensdagen; vakantie activiteit in de<br />

Bennekel vanuit Buurt Belang Bennekel<br />

• Mozaïekmarathon 24 t/m 28 augustus,<br />

vanuit Buurt Belang Bennekel<br />

• Laatste week van de vakantie, 31 augustus tot en met<br />

4 september, Vakantie Speelweek. Wijkvereniging<br />

Hanevoet.<br />

• Zaterdag 12 september wijkdag 50 jaar Genderbeemd.<br />

Op het speelveld Mendelssohnlaan van 12.00 tot 17.00<br />

uur<br />

• Zaterdag 12 september live muziek in de feesttent op de<br />

Mendelssohnlaan van 20.00 tot 01.00 uur<br />

• Zondag 13 september Bennekeldag. Wijkdag rondom de<br />

Ketting Tinelstraat.<br />

• Zondag 20 september fietstocht Genderdal. Aanmelden<br />

bij de Buurtinfowinkel Bruckenerplein.<br />

• Zaterdag 10 oktober opschoondag <strong>Blaarthem</strong>.<br />

Te verwachten:<br />

• September: <strong>Blaarthem</strong> wijkmiddag in samenwerking<br />

met de scholen rondom de Lidl.<br />

beoordeelt en beslist welke initiatieven in aanmerking komen<br />

en reikt de waardebonnen uit. Die bonnen kunnen vervolgens<br />

ingewisseld worden bij de gemeente.<br />

Voor het indienen en laten beoordelen van een idee moet u<br />

een ‘aanvraagformulier waardebon’ invullen. Dit formulier<br />

kunt u halen bij de Buurtinfowinkel Bennekel aan de<br />

Tinelstraat. Zij kunnen u ook helpen met het invullen van dit<br />

formulier.<br />

Beste inwoners van <strong>Blaarthem</strong>, werk uw ideeën uit.<br />

Laten we niet praten maar doen!<br />

Er is geld, ook voor onze wijk, dus samen kunnen we<br />

<strong>Blaarthem</strong> verfraaien!<br />

3


4<br />

Kasteel <strong>Blaarthem</strong>?!<br />

Kasteel <strong>Blaarthem</strong> voor de brand in 1893<br />

Wat topografie en geschiedenis over<br />

ons stukje Gestel. Wij wonen met<br />

z’n allen in <strong>Blaarthem</strong>, maar wat is<br />

<strong>Blaarthem</strong> nu precies en waar dankt<br />

Blaartem zijn naam aan?<br />

Onze wijk in de wijk Gestel wordt<br />

begrensd door de Hoogstraat/<br />

<strong>Blaarthem</strong>seweg, Karel de Grotelaan en<br />

de Keizer Karel Vijfde Singel. <strong>Blaarthem</strong><br />

een kleine driehoek in de wijk Gestel!<br />

De naam <strong>Blaarthem</strong> komt van een<br />

voormalig kerkdorp dat al in de 11e eeuw bestond. <strong>Blaarthem</strong> lag in het dal<br />

van de Gender, die stroomafwaarts samenkwam<br />

met de noordelijker gelegen<br />

Rungraaf. Tussen deze rivieren en het<br />

dal van de Dommel lagen dekzandruggen.<br />

De Rungraaf is verdwenen en de<br />

Gender is vervangen door een afwateringskanaal.<br />

Slechts de Hoogstraat, die<br />

over een dekzandrug loopt, wijst nog op<br />

de middeleeuwse situatie. Bij dit dorp<br />

stond kasteel <strong>Blaarthem</strong> dat uit de<br />

middeleeuwen stamde, in het dal van<br />

de Gender tussen Gestel en Meerveldhoven<br />

in, daar waar nu de wijk Genderbeemd<br />

is.<br />

In 1898 werd kasteel <strong>Blaarthem</strong> gerestaureerd,<br />

bij deze restauratie ontstond<br />

brand waardoor het kasteel geheel werd<br />

verwoest. In 1912 kocht boer Johannes<br />

Coppelmans de ruïne de visrechten en<br />

omliggende landerijen. In 1914 liet hij<br />

de ruïne slopen.<br />

Voordat in 1974 de wijk Genderbeemd<br />

gebouwd werd zijn er nog opgravingen<br />

geweest. Er werden muurresten en een<br />

Bewoners van de Bennekel kunnen<br />

al een aantal jaren terecht in de<br />

Buurtinfowinkel van het Buurtplatform<br />

Bennekel Belang (BBB). Met de<br />

komst van zogeheten steunpunten<br />

in meerdere buurten in de stad<br />

kunnen ook steeds meer andere<br />

Eindhovenaren daarvoor terecht in<br />

hun buurt. Ook de Bennekel heeft<br />

een steunpunt. Dit is gehuisvest<br />

in de Buurtinfowinkel (Tinelstraat<br />

5). Voor de bewoners van de Bennekel<br />

en omliggende wijken, zo ook<br />

<strong>Blaarthem</strong>, betekent de komst van<br />

het steunpunt vooral dat ze er voor<br />

nog meer zaken terecht kunnen.<br />

Verschillende organisaties zoals<br />

Maatschappelijk Werk, het Sociaal<br />

Raadsliedenwerk, het Regionaal<br />

Opleidingen Centrum (ROC), de<br />

politie en de gemeente, houden<br />

er spreekuur. Bewoners kunnen er<br />

terecht met vragen, advies en /of<br />

informatie. Het is de bedoeling deze<br />

spreekuren verder uit te breiden.<br />

drietal ronde waterputten gevonden.<br />

Ook werden er ijzeren kookpotten en<br />

tinnen eetkommetjes gevonden. Helaas<br />

was er niet voldoende tijd om goed<br />

archeologisch onderzoek te doen. Als u<br />

meer wilt weten over de geschiedenis<br />

van dit stukje Eindhoven kijk dan<br />

www.wikipedia.org/wiki/Kasteel_<br />

<strong>Blaarthem</strong><br />

Nog meer over toen&nu in <strong>Blaarthem</strong>,<br />

Gestel en Eindhoven is terug te vinden<br />

op twee bijzonder leuke websites:<br />

www.rhc-eindhoven.nl en<br />

www.eindhoveninbeeld.nl<br />

Deze sites staan vol verhalen en foto’s<br />

van toen en nu. Best kans dat u zichzelf<br />

terugziet. Of een oude liefde!<br />

Steunpunt Bennekel<br />

Sociaal raadslieden werk<br />

Sociaal Raadsliedenwerk is onderdeel<br />

van Welzijn Eindhoven. Wij geven op<br />

individuele basis informatie en advies<br />

over allerlei kwesties op sociaal juridisch<br />

gebied. U kunt daarbij denken<br />

aan vragen of problemen op het gebied<br />

van:<br />

Uitkeringen en sociale zekerheid,<br />

arbeidszaken en ontslag, belasting en<br />

kwijtscheldingen, huisvesting, huurtoeslag<br />

en huurproblemen, consumentenzaken,<br />

personen- en familierecht,<br />

gemeentelijke (inkomens)-voorzieningen,<br />

onderwijs, studiefinanciering<br />

en scholing, allerlei maatschappelijke<br />

instellingen<br />

Spreekuur Sociale Raadslieden<br />

Elke dinsdag van 13.00 uur<br />

tot 15.30 uur<br />

Spreekuur Politie<br />

Elke dinsdag van 13.00 uur<br />

tot 15.00 uur


Met een gerust hart op vakantie<br />

Helaas gaan inbrekers meestal niet met<br />

vakantie; zij blijven maar aan het werk!<br />

De meesten van ons doen er al<br />

alles aan om dieven buiten de deur te<br />

houden; we hebben degelijke sloten,<br />

houden ramen gesloten als we weg zijn<br />

en doen er alles aan om het inbrekers<br />

niet al te aantrekkelijk en makkelijk te<br />

maken. Maar als we ons huis voor een<br />

tijdje onbeheerd achterlaten vanwege<br />

vakantie is het toch verstandig om<br />

eens na te gaan of we misschien nog<br />

extra aandacht moeten besteden aan<br />

inbraakpreventie. De politie kan en wil u<br />

daar graag bij helpen.<br />

De politie controleert<br />

U kunt door middel van een vakantiekaart<br />

de politie op de hoogte stellen van<br />

uw vakantie. Wanneer u ten minste<br />

7 dagen weg bent komt de politie<br />

minimaal één maal uw woning controleren<br />

tijdens een normale surveillance.<br />

Als bewijs stopt de agent een controlebewijs<br />

in de brievenbus zodat u bij<br />

thuiskomst weet dat er gecontroleerd<br />

is. Ook in geval van brand of andere<br />

calamiteiten weet de politie dan wie<br />

gewaarschuwd moet worden.<br />

U kunt een vakantiekaart afhalen bij<br />

het politiebureau of u kunt deze downloaden<br />

op www.politie.nl/brabant-zuidoost/projecten/vakantiekaartactie<br />

Hier leest u ook nog meer over de<br />

vakantiekaart. Maar u kunt natuurlijk<br />

ook bellen naar 0900-8844 voor extra<br />

informatie.<br />

Lever dan de ingevulde kaart in bij het<br />

politiebureau en u gaat vast met een<br />

geruster hart op pad!<br />

Tips<br />

Overigens heeft de politie nog veel meer<br />

tips, ook voor vakantiegangers. Enkele<br />

tips die we alvast kunnen melden:<br />

Nieuwe jeugdsites<br />

Nieuwe website speciaal<br />

voor kinderen!<br />

Vanaf april <strong>2009</strong> is de<br />

spiksplinternieuwe website<br />

van Welzijn Eindhoven voor<br />

kinderen online! Een site<br />

speciaal voor kinderen waarop<br />

alle activiteiten per wijk,<br />

nieuwtjes en participatieprojecten<br />

vanuit Kinderwerk<br />

van Welzijn Eindhoven<br />

te vinden zijn. De site is<br />

helemaal gericht op kids in<br />

uitstraling en indeling. Je<br />

kunt er snel en gemakkelijk<br />

zien wat er in jouw wijk voor<br />

kinderen allemaal te doen<br />

is, je inschrijven voor leuke<br />

activiteiten en je mening<br />

geven.<br />

Neem dus snel een kijkje op<br />

www.kinderenineindhoven.nl<br />

Website voor jongeren<br />

in Eindhoven!<br />

Vanaf mei <strong>2009</strong> is de spiksplinternieuwe<br />

website van<br />

Welzijn Eindhoven voor jongeren<br />

online! Een site speciaal<br />

voor jongeren waarop<br />

onder andere informatie te<br />

vinden is over verschillende<br />

activiteiten die voor en door<br />

jongeren georganiseerd zijn<br />

op het gebied van sport,<br />

cultuur, ontmoeting en vrije<br />

tijd. Elk jongencentrum heeft<br />

een eigen pagina op de website,<br />

en is per wijk te vinden.<br />

Daarnaast is er ruimte voor<br />

vragen, informatie, advies en<br />

ondersteuning, onder andere<br />

met betrekking tot vrijwilligerswerk,(school)maatschappelijk<br />

werk, dak- en<br />

Laat planten op hun gebruikelijke<br />

plaats staan en geef uw huis een<br />

bewoonde indruk. Laat net zoveel<br />

licht branden als gewoonlijk (gebruik<br />

een schakelklok). Zorg ervoor dat uw<br />

inboedel niet in de etalage staat; sluit<br />

bijvoorbeeld uw glasgordijnen.<br />

Berg ladders en andere klimmaterialen<br />

goed op achter slot en grendel.<br />

Laat iemand, bijvoorbeeld uw buren,<br />

weten waar en hoe u te bereiken bent<br />

en hang in de meterkast een kaartje<br />

met gegevens van personen die in<br />

geval van nood gewaarschuwd kunnen<br />

worden. Vraag bijvoorbeeld uw<br />

buren de brievenbus te legen en het<br />

gras te maaien.Nog een hele handige<br />

tip van iemand uit de redactie: zet een<br />

babyfoon bij de buren zodat zij kunnen<br />

letten op vreemde geluiden.<br />

Kijk voor nog meer tips en informatie<br />

op www.politie.nl/Brabant-Zuid-Oost/<br />

Preventie/Veilig_wonen<br />

Goede reis en voor straks, welkom thuis!<br />

5<br />

thuislozen en jonge moeders.<br />

Kortom, een complete<br />

website voor jongeren in<br />

Eindhoven!<br />

Neem dus snel een kijkje op<br />

www.jongerenineindhoven.nl


6<br />

KlantenContactCentrum<br />

gemeente Eindhoven<br />

Voor al uw vragen aan de gemeente<br />

maar ook voor initiatieven en<br />

meldingen over uw woonomgeving<br />

(denk aan bijvoorbeeld zwerfvuil of<br />

losliggende stoeptegels).<br />

telefoon: (040) 238 60 00<br />

e-mail: 2386000@eindhoven.nl<br />

bezoekadres: Stadhuisplein 10.<br />

De balie KCC is geopend maandag t/m<br />

vrijdag van 8.30 - 17.00 uur<br />

Buurtinfowinkel Bennekel<br />

Geopend op maandag t/m donderdag<br />

van 9.30 tot 16.00 uur en op vrijdag<br />

van 9.30 tot 12.00 uur<br />

telefoon (040) 251 51 44<br />

email: bennekel@chello.nl.<br />

bezoekadres: Tinelstraat 5<br />

Buurtinfowinkel OOG<br />

Geopend op maandag t/m donderdag<br />

van 9.30 tot 15.00 uur en op vrijdag<br />

van 9.30 tot 12.00 uur<br />

telefoon (040) 292 84 44<br />

e-mail: stichting.oog@chello.nl.<br />

bezoekadres: Brucknerplein 3<br />

Stadsdeelteam Gestel<br />

Voor vragen over het buurtoverleg:<br />

Patrick Driessen, wijkcoördinator.<br />

En kijk ook eens op<br />

www.eindhoven.nl/gestel voor nieuws<br />

over ons stadsdeel.<br />

telefoon (040) 238 83 99<br />

Welzijn Eindhoven<br />

Hier kunt u terecht met alle soorten<br />

vragen en problemen. Of het nu gaat<br />

wie, wat, waar<br />

in <strong>Blaarthem</strong><br />

om vragen over relaties, identiteit,<br />

werk, onderwijs, opvoeding, wonen,<br />

financiën, verwerking, gezondheid of<br />

verslaving, iedereen kan hier terecht.<br />

Jong of oud, uit welke buurt of wijk dan<br />

ook.<br />

telefoon: (040) 219 33 00<br />

www.welzijneindhoven.nl<br />

bezoekadres: Beemdstraat 8<br />

5652 AB Eindhoven<br />

Politie<br />

Buurtbrigadier Rob van der Zee is<br />

bereikbaar op Rob van der Zee houdt<br />

iedere dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur<br />

inloopspreekuur in de buurtinfowinkel<br />

OOG aan het Brucknerplein. Vooraf<br />

aanmelden is dus niet nodig. Ook voor<br />

inwoners van <strong>Blaarthem</strong>!<br />

telefoon: 0900-8844<br />

voor spoedgevallen belt u natuurlijk<br />

altijd 112<br />

Ook in de krant?<br />

Heb je tips, foto’s, verhalen waarvan je denkt dat het leuk is<br />

voor de buurtkrant? Wil je reageren of wil je graag zelf iets<br />

schrijven? Doen! Alleen dan kunnen we er een echte buurtkrant<br />

van maken; voor en door buurtbewoners!<br />

Stuur je inzending digitaal naar<br />

buurtkrantblaarthem@gmail.com of per post naar Redactie<br />

Buurtkrant <strong>Blaarthem</strong> Grieglaan 4, 5654 SG Eindhoven.<br />

De sluitingsdatum voor inzendingen voor de volgende<br />

Buurtkrant <strong>Blaarthem</strong> is 1 oktober.<br />

Inzendingen kunnen anoniem geplaatst worden maar je<br />

naam moet wel bekend zijn bij de redactie. Hoewel we<br />

natuurlijk uitgaan van leuke bijdragen, behouden we ons het<br />

recht voor om inzendingen in te korten als ze te lang zijn of<br />

inzendingen te weigeren als ze kwetsend zijn.<br />

Redactie: Marion van Beurden, Kim Roefs (Welzijn Eindhoven),<br />

Maureen Monen, Sandra Karadag en Marieke Reniers.<br />

Gespot<br />

Opgefleurd is<br />

zó gebeurd!<br />

Ontwerp www.sterdesign.nl Drukwerk drukkerij van druenen Oplage 1.500 stuks

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!