Brochure pleziervaartuigenverzekering - Mevas

mevas.nl

Brochure pleziervaartuigenverzekering - Mevas

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen

Collectieve

Pleziervaartuigenverzekering


Het plezier van vrijuit varen

De rust van water of juist de wind in de zeilen. Varen geeft u het gevoel

van vrijheid, los van het drukke dagelijkse leven. Dat gevoel wilt u niet missen.

Vandaar dat u uw boot goed verzekert. Ook omdat de aansprakelijkheidswet-

geving aanzienlijk is aangescherpt. De Allianz Pleziervaartuigenverzekering

biedt u de mogelijkheid alleen het aansprakelijkheidsrisico te verzekeren of

te kiezen voor een uitgebreide dekking.

Allianz Pleziervaartuigen

Aansprakelijkheidsverzekering

Kiest u voor de aansprakelijkheidsverzekering, dan is

schade of letsel die u met uw vaartuig toebrengt aan

derden gedekt tot € 5.000.000,- per gebeurtenis. U heeft

hierbij geen eigen risico. Bovendien worden de lichtings-

en opruimingskosten van het vaartuig vergoed.

Allianz Pleziervaartuigen

Uitgebreide verzekering

Met deze uitgebreide verzekering van Allianz heeft

u een complete verzekering waarmee u – naast de

aansprakelijkheid – ook schade aan uw eigen vaartuig

dekt. Uiteraard vergoedt de verzekering ook de financiële

schade als uw vaartuig wordt gestolen of vermist. Zelfs de

inboedel is gratis meeverzekerd tot 20% van het verzekerd

bedrag van het vaartuig. Bovendien heeft de verzekering

een uitgebreide ongevallendekkinging voor:

• geneeskundige behandeling € 2.500,-

• overlijden € 7.500,-

• blijvende invaliditeit € 15.000,-

Uitgebreide hulpverlening

Met de uitgebreide verzekering kunt u altijd rekenen op

professionele hulpverlening van TravelCare. Zowel in

Nederland als in het buitenland. Als u door een ongeval

of andere externe oorzaak niet meer verder kunt, nemen

de deskundige hulpverleners van TravelCare alle zorg uit

handen.

Hoge bonuskorting

Schadevrij varen loont. Ieder jaar dat u geen schade

claimt, wordt het kortingspercentage op uw premie

hoger. De korting kan oplopen tot 40%. Heeft u ten

minste twee jaar lang de maximale korting, dan heeft

een eventuele schade geen directe gevolgen voor uw

kortingspercentage. Die blijft 40%.

Prettig is bovendien dat niet iedere schade gevolgen

heeft voor uw bonuskorting, zoals schade:

• waarbij Allianz Nederland geen vergoeding

verschuldigd is

• die volledig verhaald kan worden

• waarvan u de vergoeding binnen één jaar terugbetaalt

aan Allianz Nederland

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico dat

afhankelijk is van het soort vaartuig en de maximale

snelheid. Het eigen risico varieert van € 45,- tot € 225,-.

U kunt dit eigen risico vrijwillig verhogen waarmee uw

premie lager wordt. U betaalt geen eigen risico:

• als het vaartuig totaal verloren gaat

• bij ongevallen van opvarenden

• bij schade aan de inboedel

• bij aansprakelijkheidsschade


Drie vaargebieden

U kunt kiezen uit drie vaargebieden:

Het standaard vaargebied:

de binnenwateren van Nederland, België, Luxemburg,

Duitsland en Frankrijk.

De binnenwaterdekking:

het standaard vaargebied zonder het IJsselmeer, de

Waddenzee, de Markerwaard, de Dollard, de Eems en de

Westerschelde.

De uitgebreide zeedekking:

het standaard vaargebied plus de 10 mijls-zone (Noordzee),

het klein vierkant of het groot vierkant.

Extra vergoedingen

Als uw vaartuig schade heeft, kunnen er extra kosten

bijkomen. In dat geval worden boven het verzekerd bedrag

kosten vergoed voor:

• stalling, vervoer en demontage

• toezenden van onderdelen

• de huur van een vervangend vakantieverblijf tot

€ 125,- per dag met een maximum van

€ 1.250,- per gebeurtenis

• het voorkomen en verminderen van schade

• het lichten en opruimen van het vaartuig

De schadevergoeding

Schade aan het vaartuig wordt vergoed op basis van de

reparatiekosten. Kan het vaartuig niet meer gerepareerd

worden, dan wordt de waarde van het vaartuig vlak voor de

schade vergoed.

Voordelen van de Allianz

Pleziervaartuigenverzekering

• Uitgebreide dekking

• No-claimkorting tot 40% en beschermingsregeling

• 24- uurs hulpverlening via TravelCare

• Premiekorting bij vrijwillig eigen risico

• Keuze uit drie vaargebieden

Overzicht Pleziervaartuigen

Uitgebreide verzekering

De Allianz Pleziervaartuigen Uitgebreide

verzekering dekt:

• aansprakelijkheid

• schade door brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag

en vliegtuigschade

• schade door diefstal, verduistering, vermissing

• schade door de aard van het vaartuig en onder

voorwaarden door eigen gebrek

• schade door van buiten komend onheil

• extra kosten bij schade

• schade aan de uitrusting en de inboedel

• uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door

een ongeval van een opvarende

• hulpverlening TravelCare

Interesse?

Wilt u profiteren van de voordelen van de Allianz

Pleziervaartuigenverzekering? Of heeft u nog vragen?

Bel dan met de medewerkers van de Verzekering Service

op nummer (010) 45 41 777. Zij helpen u graag verder. Op

basis van uw aanvraag, ontvangt u een offerte. U kunt dan

op uw gemak ons aanbod vergelijken met uw huidige polis.

Besluit u op ons voorstel in te gaan, dan heeft u altijd nog 14

dagen bedenktijd. En uiteraard zorgen wij voor een vlekkeloze

overgang van uw huidige polis.

Online regelen

Wilt u direct weten of de Allianz Autoverzekering u voordeel

biedt? Op www.anvp.nl kunt u uw premie berekenen, een

offerte aanvragen en uw verzekering afsluiten. Ook kunt u er

een wijziging doorgeven en schade melden.


Eén advies wil ik

meegeven: houd

altijd je handen

binnenboord tijdens

het aanmeren.


Meer verzekeringen uit het Collectief Verzekeringsplan

Met de Allianz Pleziervaartuigenverzekering profiteert u van gunstige premies en uitstekende

voorwaarden. Die voordelen heeft u ook bij de andere verzekeringen uit het Collectief Verzekeringsplan.

• Autoverzekering • Doorlopende Reisverzekering

• Motorverzekering • Caravanverzekering

• Woonhuisverzekering • Kostbaarhedenverzekering

• Inboedelverzekering • Ongevallenverzekering

• Glasverzekering • Rechtsbijstandverzekering

• Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren • Verkeersrechtsbijstandverzekering

Allianz Nederland

Als u kiest voor de Pleziervaartuigenverzekering, kiest u

voor Allianz Nederland, één van de grootste verzekeraars

ter wereld. Die omvang biedt u extra zekerheid en

schaalvoordeel, maar doet niets af aan onze uitstekende

service en schadeafhandeling. Integendeel, u kunt altijd

rekenen op onze dienstverlening, 24 uur per dag, 7 dagen

per week. En ook als u schade heeft, zorgen wij direct

voor een adequate oplossing of uitkering.

Allianz Nederland is specialist in collectieve verzekeringen.

In onze dienstverlening willen wij u zo goed

mogelijk bijstaan als u een beroep op uw verzekering

moet doen. Dat doen we met de Verzekering Service voor

al uw verzekeringsvragen en de Schadeservice voor een

voortvarende schadeafhandeling.

Service

Voor meer informatie over deze verzekering kunt u contact

opnemen met uw verzekeringsadviseur of met Allianz Nederland.

Wij helpen u graag verder. In onze dienstverlening stellen wij uw

belang voorop. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over

onze service.

Heeft u een klacht over onze producten of diensten, dan vragen

wij u deze eerst aan ons voor te leggen. Vindt u onze reactie

onvoldoende, dan kunt u terecht bij:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

www.kifid.nl


www.anvp.nl

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen

Postbus 761

3000 AT Rotterdam

Tel (010) 454 17 77

Fax (010) 454 16 03

anvp@allianz.nl

V6004.90

More magazines by this user
Similar magazines