nota Keetbeleid - Fris Valley

frisvalley.nl

nota Keetbeleid - Fris Valley

De keetleden

Aantal vaste keetleden _______ personen

Leeftijd keetleden Tussen ________ en _______ jaar

Introducés toegelaten Ja/nee/soms/alleen vrienden/alleen tijdens feesten/altijd/anders namelijk ____________

_________________________________

Ledenlijst (naam, adres, woonplaats, Ja/nee

telefoonnummer, geboortedatum en

handtekening ouders/voogd/volwassen

jongere)

Betrokkenheid ouders Geen/afspraken/controle en toezicht/aanwezig/ /anders namelijk ___________________

_________________________________

Alcohol in de keet

Drank in de keet Nee/zwak alcoholisch/sterk alcoholisch/beiden

Drugs in de keet Nee/ja namelijk _______________________________________

Professionele uitstraling bar Ja/nee

Betaling van drank Zelf meenemen/turflijst/pot/vaste bijdrage per periode/per drankje/anders namelijk ____

____________________________

Winstoogmerk Geen/kleine winst/winstoogmerk/anders namelijk ____________

Aanschaf van drank Jongeren/keeteigenaar (jongere)/keeteigenaar (ouder)/ouders/anders namelijk

__________________________

Voorraad drank in verhouding tot omvang

aantal keetleden

Weinig/gepast/veel

Afspraken drankgebruik Nee/ouders houden toezicht/onderlinge afspraken/ anders namelijk ________________

____________________________

Schenken van alcohol aan jongeren onder

de 16?

Ja/nee

Schenken van alcohol aan jongeren die

dronken zijn?

Ja/nee

Deelgenomen aan homeparty? Ja/nee

Deelgenomen aan IVA-training Ja/nee

Conclusie

Type keet Huiskamerkeet/buurtkeet/semi-commerciële keet

Overtreding wetgeving Nee/ja, namelijk ______________________________________

Overtreding standaard huishoudelijk

reglement

Nee/ja, namelijk ______________________________________

Onmiddellijke controle nodig van Gemeente/jeugdwerk/brandweer/VWA/politie/anders namelijk ____________________

_______________________________

Toegestaan aantal keetbezoekers _______personen

Risico’s Alcoholgebruik/drugsgebruik/(ongewenste) seksuele handelingen/

radicale overtuigingen/brandveiligheid/sociale veiligheid/anders namelijk

__________________________

Actie Geen/keetreglement verstrekken of verlengen/waarschuwing/keetreglement intrekken

Pagina - 017

Similar magazines