Openbare verlichting - Politiekeurmerk Veilig Wonen

politiekeurmerk.nl

Openbare verlichting - Politiekeurmerk Veilig Wonen

Openbare verlichting;

Niet de techniek maar de prestatie…

of

Waarom ook al weer verlichten

Lilian Tieman en Hans Schelvis


Centrum voor Criminaliteitpreventie en

Veiligheid

• Ministerie van Binnenlandse Zaken

• Verbond van Verzekeraars

• Raad van Hoofdcommissarissen

Landelijk beheerder PKVW:

• Regeling PKVW

• Handboeken

• Website www.politiekeurmerk.nl

• Basis Registratie Systeem

• Opleidingen en examens

• Communicatie


Effect betere straatverlichting

• 8 Amerikaanse en 5 Britse onderzoeken

• Effect is 20% minder criminaliteit in wijken waar een

goed verlichtingsniveau is

• Inbraken

• Diefstallen

• Geweldsdelicten

• Vandalisme

• Straatroof

• Hoger gevoel van veiligheid

Bron: Home Office Research Study 251


Van verkeersveiligheid naar (ook)

Sociale veiligheid


Een wijziging van armaturen of de

locatie


Openbare verlichting in het PKVW

• Alle openbare woon- en winkelgebieden, inclusief

parkeerplaatsen, straten, pleinen,

voet- en (brom)fietspaden, paden op

binnenterreinen binnen woongebieden dienen

verlicht te worden.


Prestatie-eis (1)

• Horizontale gemiddelde verlichtingssterkte (E gem.)

minimaal 3 lux.

• Gelijkmatigheid (Uh.) ten minste 0,30.

• RA-waarde van minimaal 25.

- laagste niveau’s van de NSVV tabellen voor

woonwijken…


Prestatie-eis (2)

• Horizontale gemiddelde verlichtingssterkte

minimaal 2 lux.

• Gelijkmatigheid ten minste 0,30 Uh.

• RA-waarde van minimaal 60.

- bij hogere verkeersintensiteit gaat de NSVV naar

hogere lux-waarden…


Prestatie-eis (3)

• Horizontale gemiddelde verlichtingssterkte

minimaal 3 lux.

• Gelijkmatigheid ten minste 0,20 Uh.

• RA-waarde van minimaal 60.


Groen icm openbare verlichting

• Afstemming groenplan

en verlichtingsplan

• Bomen hebben de

neiging tot groeien,

lichtmasten niet

• Hoe mooi kan een

boom verlicht zijn…

• winst is dus ook uit

beheer te halen


Dimmen Openbare verlichting

“Dimmen”

1 lux met een gelijkmatigheid van 0,3 Uh.

RA waarde minimaal 60

Voorwaarden:

1. Via de Landelijke Beoordelingscommissie

2. Inbraakrisico 50% landelijk gemiddelde

3. Gelijkmatigheid blijft voldoen

4. Dimmen alleen tussen 00 en 06 uur

5. Overeenkomst dat politie ivm criminaliteit

opschalen kan vragen

6. Onderzoek naar effect en beleving


Dimmen Openbare verlichting

• NSVV heeft daar bedenkingen bij in het

kader van verkeersveiligheid


Dimmen Openbare verlichting

• Newcastle geeft bewoners zeggenschap

indien dimmen ongewenste situaties tot

gevolg heeft


Waar zou nog (meer?)verlichting moeten

komen?

• Sociaal onveilige

plaatsen zoals zij- en

achterpaden

• Verplichte route voor

bewoners


Waar zou nog (meer?)verlichting moeten

komen?

• Dat kan door middel

van openbare

verlichting


Waar zou nog (meer?)verlichting moeten

komen?

• Maar zeker bij nieuwe

ontwikkeling ook door

de ontwikkelaar op de

woonhuisaansluiting

• Gemeente kan daar

leidend in zijn door het

toepassen van het

PKVW


Waar geeft verlichting

schijnveiligheid?

• Recreatieve routes,

door bos of park

• Heeft wel een relatie

met

hondenuitlaatzones


Soms echter…

• Is er geen redelijk

alternatief; verplichte

route en moet er toch

verlicht worden

• Dan technische

mogelijkheden

benutten


Verlichting Hargapark Schiedam


Waar kunnen verder keuzes gemaakt

worden?

• Tunnels voor

gemotoriseerd verkeer

• Zeer regelmatig een

veelvoud aan

verlichting terwijl voor

en na de tunnel slechts

3 lux gehaald wordt


Waar kunnen verder keuzes gemaakt

worden?

• Tunnels voor langzaam

verkeer

• 15 lux is voldoende in

avond en

nachtsituaties, situaties

bekend met 225 lux

• Rechtstand en

doorzicht belangrijk


Waar kunnen verder keuzes gemaakt

worden?

• Juist in de dagsituatie

kan enige verlichting in

een langzaam

verkeertunnel gewenst

zijn ivm het contrast


Waar kunnen verder keuzes gemaakt

worden

Verlichting van

Rijkswegen

• Keuzes waar het ook

qua verkeersveiligheid

met minder kan


Waar kunnen verder keuzes gemaakt

worden?

• Verlichting van

buitengebied

• Zoals gesteld;

fietsroutes scholieren

spelen hierbij wel een

rol


Technische mogelijkheden oneindig

• In Tilburg kan de

politie via SMS

calamiteitenverlichting

in het uitgaansgebied

aanzetten


www.politiekeurmerk.nl


www.politiekeurmerk.nl

• Alle PKVW handboeken en brochures zijn daar

gratis te downloaden


Bedankt voor uw aandacht

More magazines by this user
Similar magazines