What will you What will you What will you What ... - Techniek Op Maat

techniekopmaat.nl

What will you What will you What will you What ... - Techniek Op Maat

© OFE

Installatie

What What will will you

you

start?

start?

Wie is volgens jou schuldig aan bovengenoemde

ongelukken en waarom?

Discussieer hierover in de klas.

Als jij de baas van deze vier heren was,

welke ‘strafmaatregel’ zou jij dan nemen?

Discussieer hierover in de klas.

In In de de wachtkamer wachtkamer van van van dr dr Bob.

Bob.

Daar heb je Johnny. Johnny is gestruikeld over

een stuk gereedschap dat Ronnie heeft laten

slingeren. Johnny is erg boos op Ronnie.

En daar heb je Ronnie ook. Ronnie is

uitgegleden over een

stapel papieren die

Patrick op de grond

heeft laten liggen. Ronnie

is erg boos op Patrick.

En – dat kan geen toeval zijn – daar zit Patrick.

Patrick is gevallen over een drempel die Mike

vergeten is te markeren. Patrick is erg boos op Mike.

Het is een mooi stelletje bij elkaar.

Want het is niet de eerste keer dat ze zo zitten.

Vorig jaar, toen het zo’n strenge winter was, was

de situatie eigenlijk hetzelfde. Het had ’s nachts

flink gevroren en gesneeuwd. Johnny – een

beetje lui van nature – had aan Ronnie gevraagd

of hij ‘even’ voor de gladheidsbestrijding

wilde zorgen. Johnny moest namelijk

nog even sms’en naar zijn vriendinnetje.

Ronnie – een beetje lek van nature – moest

plassen en vroeg of Patrick het wilde doen.

Patrick wilde graag nog even een sigaretje roken en

vroeg of Mike het wilde doen. Mike – een beetje

vergeetachtig – zei ‘ja’ en vergat het direct.

Toen ze met z’n vieren snel en tegelijkertijd aan de

slag wilden, gleden ze uit. Score: drie gebroken

armen en twee gebroken tenen…

1

lesbrief 15

STRUIKELEN, STRUIKELEN, UITGLIJDEN UITGLIJDEN UITGLIJDEN EN EN VALLEN

VALLEN


Oorzaken Oorzaken van

van

struikelen, struikelen, uitglijden uitglijden en

en

vallen

vallen

Vorst en sneeuwval kunnen ervoor zorgen dat je

buiten uitglijdt. Maar ook binnen liggen gevaren

op de loer. Oneffenheden van vloeren bijvoorbeeld

kunnen vallen en struikelen veroorzaken. Niveauverschillen

kunnen ervoor zorgen dat je je verstapt.

De meeste ongelukken worden echter veroorzaakt

door een rommelige werkplek. Als je allerlei zaken

laat rondslingeren, kun je gemakkelijk struikelen,

uitglijden of vallen. Houd je werkplek dus

opgeruimd en zorg dat je niet kunt struikelen over

snoeren, afval of gereedschap.

Voorkomen Voorkomen van

van

struikelen, struikelen, uitglijden uitglijden en

en

vallen

vallen

Je kunt op twee manieren voorkomen dat je

struikelt, uitglijdt of valt. Je kunt de risico’s

wegnemen of je kunt ervoor zorgen dat je de

risico’s beheerst.

Risico’s Risico’s Risico’s wegnemen

wegnemen

• Een Een goed goed ontwerp

ontwerp

De architect of ontwerper moet er rekening mee

houden dat er geen onveilige situaties kunnen

ontstaan. Bijvoorbeeld door voldoende opbergruimte

te maken.

• Aanpassen Aanpassen Aanpassen van van van de de situatie situatie

situatie

Binnen

Binnen

Snoeren zijn vaak nodig om verschillende

elektrische apparaten te kunnen gebruiken.

Hang snoeren echter op een ordelijke manier

op, bijvoorbeeld in haken aan de muur. Zo

voorkom je dat je over losliggende snoeren

struikelt en valt.

Buiten

Buiten

Als er sprake is van sneeuw en ijs, doe dan op

tijd aan gladheidbestrijding, zodat je niet kunt

uitglijden.

• Repareren Repareren

Repareren

Als je op een oneffen ondergrond moet werken,

is er een grote kans dat je

struikelt en valt.

Zorg er dus voor dat de

ondergrond hersteld

wordt voordat je

met de werkzaamheden

begint. Als je

merkt dat bepaalde

afzettingen beschadigd

zijn, zorg er dan voor dat die beschadigingen

zo snel mogelijk worden gerepareerd. Anders

zullen sommige mensen de afzetting negeren.

• Orde Orde en en netheid: netheid: ‘good ‘good housekeeping’

housekeeping’

Losliggend materiaal, gereedschap en

afvalproducten (verpakking, resten en olie) op

of rond de werkplek zijn de directe oorzaak van

veel ongevallen. Ruim je werkplek dus regelmatig

op. Dit is ook jouw verantwoordelijkheid!

Risico’s Risico’s beheersen

beheersen

beheersen

• Afzetten

Afzetten

Als je een risico niet gemakkelijk kunt verhelpen,

kun je het risico afschermen door de

gevaarlijke situatie af te zetten. Dat doe je met

het bekende rood-witte afzetlint. Nadeel van dit

lint is dat het geen bescherming biedt als

mensen er tegenaan lopen of rijden. Ook doen

sommige mensen net alsof dit lint er niet

hangt. Daarom is het beter een stevige afzetting

aan te brengen, bijvoorbeeld rood-witte

planken.

• Markeren

Markeren

Soms is het

niet mogelijk

om situaties zo

te veranderen

dat er helemaal geen

risico meer bestaat.

2

lesbrief 15


Denk bijvoorbeeld aan een klein niveauverschil

tussen twee delen van een vloer of een schuin

aflopende verbinding tussen twee verdiepingen.

In zulke situaties is het belangrijk dat je mensen

die zich in de ruimte met oneffenheden

bevinden, wijst op die oneffenheden. Dat kan

door die oneffenheden te markeren. Je kunt

bijvoorbeeld kleurverschillen of zwart-geelindicaties

aanbrengen of je kunt zorgen voor

een goede verlichting.

Een markering moet:

• compleet zijn (van alle kanten zichtbaar);

• functioneel zijn (passen bij het soort gevaar);

• systematisch zijn (er moet een systeem in

de markeringen zitten.

3

lesbrief 15

Zelf Zelf doen doen

doen

Je kunt zelf ook het risico op struikelen, uitgluiden

en vallen verkleinen:

• Let goed op waar je loopt (laat je niet

afleiden).

• Loop in een normaal tempo, ren niet op je

werkplek.

• Draag goed passende schoenen of laarzen met

een profiel in de zool.

• Loop veilig een trap op en af.

- Loop op een steile trap met je gezicht naar

de trap toe (zoals bij een ladder).

- Loop zo min mogelijk met een last. Gebruik

hijswerktuigen of een bouwlift.

- Zorg dat je de eerste en de laatse trede ziet.


1 Vraag

Vraag

Mijn Mijn werkplek werkplek is

is

redelijk opgeruimd (b)

keurig opgeruimd (c)

rommelig (a)

2

Vraag

Vraag

Als Als Als ik ik ga ga werken werken zijn zijn snoeren

snoeren

enigszins opgeruimd, ze liggen zoveel

mogelijk bij elkaar op de grond (b)

niet opgeruimd, ze liggen los op de grond (a)

opgeruimd,

ze hangen in haken aan de muur (c)

3

Vraag

Vraag

Als Als Als ik ik merk merk dat dat bepaalde bepaalde afzettingen

afzettingen

beschadigd beschadigd zijn

zijn

zorg ik er direct voor dat de beschadiging

hersteld wordt (c)

vertel ik het tegen mijn aanwezige collega’s

en begin daarna met mijn werk (b)

begin ik gewoon met mijn

werkzaamheden (a)

Bereken Bereken je je score:

score:

4

Vraag

Vraag

Als Als ik ik een een gevaarlijke gevaarlijke situatie situatie situatie moet moet afzetten, afzetten, dan

dan

gebruik gebruik ik

ik

Vraag Vraag

Vraag

4

Test

Test

altijd rood-witte planken, en als die er niet

zijn rood-wit afzetlint (c)

5

Geef je zelf voor elke A-score 1 punt, voor elke B-score 2 punten en voor elke C-score 3 punten.

15 15 punten

punten

Gefeliciteerd! Je weet heel goed hoe je kunt voorkomen dat jijzelf of iemand anders struikelt, uitglijdt

en valt. Blijf alert.

10 10 10 tot tot 15 15 15 punten

punten

Je beseft goed dat je er zelf voor kunt zorgen dat jij of iemand anders niet struikelt, uitglijdt en valt.

Wel moet je nog wat extra aandacht besteden aan het voorkomen van de risico’s.

Minder Minder dan dan 10 10 punten

punten

Het zal niet lang meer duren of jij of iemand in je omgeving struikelt, glijdt uit en valt. Neem de lesstof

nogmaals door, jij en je omgeving lopen gevaar!

lesbrief 15

altijd rood-wit afzetlint (b)

elk touw dat voorhanden is (a)

Ik Ik markeer markeer oneffenheden oneffenheden in in in een een ruimte ruimte door

door

een stuk gereedschap daar neer te

leggen (a)

kleurverschillen en zwart-geelindicaties aan

te brengen en te zorgen voor goede

verlichting (c)

met uitwisbare stift pijltjes te tekenen (b)

More magazines by this user
Similar magazines