Wat te doen bij overlijden? - Werkgroep Verder

werkgroepverder.be

Wat te doen bij overlijden? - Werkgroep Verder

2

Inhoud

Inleiding 3

Wat zijn de meest dringende zaken nadat 4

iemand is overleden?

Een arts moet de dood vaststellen 4

Een begrafenisondernemer of uitvaartverzekering 4

moet worden gecontacteerd

Het overlijden moet worden aangegeven 4

bij de burgerlijke stand

Wat als er geen stoffelijk overschot is? 5

Wie moet er nog op korte termijn 6

verwittigd worden?

De werkgever van de overledene 6

De dienst Pensioenen 6

De zorgkas van de overledene 6

De boekhouder van de overledene 6

De notaris of de testamentuitvoerder 7

Het ziekenfonds van de overledene 7

De banken en de financieringsinstellingen 8

waar de overledene cliënt was

De verzekeringsmaatschappijen 8

De huiseigenaar 9

Nutsvoorzieningen 9

Abonnementen 9

De verenigingen waarvan de overledene lid was 9

De dienst van het wegverkeer 9

Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 10

Het ‘openvallen van de nalatenschap’ 10

Wat omvat de nalatenschap? 10

Basisbeginselen van het huwelijksvermogensrecht 10

Wie zijn de erfgenamen? 11

Sommige erfgenamen genieten wettelijke 11

bescherming

Hoe komt u te weten of er andere bedingen 12

in het spel zijn?

Vaststelling van de erfgenamen 13

De nalatenschap aanvaarden of verwerpen 13

De aangifte van de nalatenschap 14

Successierechten 15

Hoe moet het verder met het inkomen 16

de nabestaanden?

Uw partner was actief in de privé-sector als 16

loontrekkende of zelfstandige of genoot een

vervangingsinkomen als bruggepensioneerde,

invalide of werkzoekende

Uw partner werkte in een overheidsdienst 17

De aanvraagprocedure 18

U mag cumuleren 18

Het overlevingspensioen 19

Het tijdelijk overlevingspensioen 20

De inkomensgarantie voor ouderen 20

Kinderbijslag 20

Gezinsbond 22

Weeskinderen 22

Overlijden door arbeidsongeval 22

Overlijden als gevolg van een beroepsziekte 23

Groepsverzekering via de werkgever 23

(of als zelfstandige)

De CM-pensioendienst 23

Moet er hulp ingeroepen worden? 24

Thuiszorgplan 24

Gezinszorg 24

Poetsdienst 24

Thuisbezorging van (warme) maaltijden 25

Kinderoppas 25

Oppasdienst voor thuiszorgpatiënten 25

Thuisverpleging Wit-Gele Kruis 25

Personenalarm 26

De maatschappelijk werker van uw CM 26

Het OCMW van uw gemeente 26

Opname in een bejaardentehuis 26

De dienstencheque 27

Beknopt: wie doet wat? 28

Nuttige adressen 30

More magazines by this user
Similar magazines