Wat te doen bij overlijden? - Werkgroep Verder

werkgroepverder.be

Wat te doen bij overlijden? - Werkgroep Verder

ij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden (dus niet

noodzakelijk de woonplaats). Bij die aangifte moeten de volgende documenten

worden voorgelegd:

• het overlijdensattest

• indien de overledene wordt gecremeerd, een crematieattest van de arts

• de identiteitskaart van de overledene

• het trouwboekje (voor gehuwden, weduwnaars en weduwen)

• het rijbewijs

• het laatste pensioenstrookje indien de overledene gepensioneerd was.

Het gemeentebestuur zal de pensioenkas verwittigen.

• een attest op het gebied van wilsbeschikking van de overledene (niet te

verwarren met een testament). Iedereen kan bij de dienst bevolking of

burgerlijke stand van haar of zijn woonplaats een formulier ‘mijn

wilsbeschikking’ invullen over cremeren of begraven, afstand van organen, ter

beschikking stellen van het lichaam voor medisch onderzoek etc. Het bestaan

van een dergelijke wilsbeschikking wordt genoteerd in het rijksregister.

Bij aangifte van het overlijden, gaat de ambtenaar na of er een wilsbeschikking

werd opgemaakt. Let op: een door de overledene zelf geschreven

wilsbeschikking is eveneens geldig wanneer ze met de hand is geschreven,

gedateerd en ondertekend.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een overlijdensakte op.

Die overlijdensakte wordt ook doorgestuurd naar de woonplaats van de

overledene. Hiervan krijgt u een aantal uittreksels die u zowel kunt bekomen in

de gemeente van overlijden als in de woongemeente. U hebt er verscheidene

nodig, o.a. voor de werkgever van de overledene, het ziekenfonds, de bank(en),

leningmaatschappijen, verzekeringen, de vakbond enz.

Een tip: het is gemakkelijker er bij de aangifte enkele méér te vragen dan

achteraf te moeten teruggaan voor bijkomende exemplaren.

Wat gebeurt er als er geen stoffelijk overschot is?

Dat kan bijvoorbeeld bij een vliegtuigongeval boven de zee of bij een

natuurramp. Dan is het aan de rechtbank om officieel de dood vast te stellen en

een overlijdensattest op te maken.

5

More magazines by this user
Similar magazines