Wat te doen bij overlijden? - Werkgroep Verder

werkgroepverder.be

Wat te doen bij overlijden? - Werkgroep Verder

6

Wie moet er nog op korte termijn

verwittigd worden?

De werkgever van de overledene

De werkgever heeft een uittreksel van de overlijdensakte nodig. Hij zal er voor

zorgen dat alle nog uit te betalen lonen of wedden, vergoedingen, premies e.a.

worden uitbetaald.

Was de overledene bediende, dan zal de werkgever het vakantiegeld

rechtstreeks aan de erfgenamen uitbetalen. Was de overledene een arbeider of

arbeidster, dan moet u de uitkering van het vakantiegeld aanvragen bij het

vakantiefonds waarbij de overledene was aangesloten.

Ambtenaren en gepensioneerde ambtenaren hebben recht op een begrafenisvergoeding

van de overheid waar zij tewerkgesteld waren. Deze vergoeding

vraagt u aan bij het tewerkstellende bestuur of bij de pensioendienst.

De dienst Pensioenen

Daarover hoeft u zich geen zorgen te maken. Het gemeentebestuur zorgt

hiervoor nadat u aangifte hebt gedaan van het overlijden.

De gemeentelijke administratie zal u bijstaan in de aanvraag van uw

overlevingspensioen. Ook de CM-pensioendienst kan u hierbij helpen. U leest er

meer over pagina 23. Eventuele moeilijkheden in deze overbruggingsperiode

kunnen opgelost worden via het OCMW door het toekennen van voorschotten.

De zorgkas van de overledene

Als de overledene uitkeringen ontving vanwege de zorgkas (bv. uitkeringen

wegens arbeidsongeschiktheid) dient de zorgkas op de hoogte gebracht te

worden van het overlijden.

De boekhouder van de overledene

Oefende de overledene een zelfstandige activiteit uit, vraag dan haar of zijn

boekhouder of accountant op zakelijk vlak de nodige stappen te zetten

(schrapping van de inschrijving in het handelsregister, aangifte van stopzetting

van de werkzaamheden bij de BTW administratie, contacten met de

belangrijkste schuldeisers en klanten, liquidatie of verkoop van de handelszaak,

ontbinding of verkoop van de vennootschap of doorvoeren van de nodige

statutenwijziging ervan…).

More magazines by this user
Similar magazines