11.09.2013 Views

NSGK werkbladen.def

NSGK werkbladen.def

NSGK werkbladen.def

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

November: kleurplaat<br />

jongere kinderen<br />

©<strong>NSGK</strong>. Dit werkblad hoort bij het Blauwe Vogel Scholenpakket van de <strong>NSGK</strong>. Ook meevliegen? Kijk op www.deblauwevogel.nl


November: suikerziekte<br />

oudere kinderen<br />

Je eet niet alleen omdat je dat lekker vindt. Met het eten komen voedingsstoffen in je lichaam.<br />

Die zorgen ervoor dat je je spieren kunt gebruiken, dat je kunt hardlopen, goed kunt nadenken,<br />

enzovoort. Kortom: die voedingsstoffen zorgen ervoor dat je blijft leven. Hoe dat kan? Je lichaam<br />

gaat iets doen met die voedingsstoffen. Het ‘verbrandt’ ze. Dan komt er energie vrij. En die energie<br />

wordt gebruikt om te bewegen, te denken, te ademen, je hart te laten kloppen en ga zo maar door.<br />

Glucose en insuline<br />

Wat voor voedingsstoffen zijn dat precies? Het belangrijk-<br />

ste is de glucose, die ook wel bloedsuiker wordt<br />

genoemd. Glucose wordt door het lichaam gemaakt uit<br />

bijvoorbeeld brood, aardappelen en rijst, maar ook uit<br />

zoete dingen als jam, limonade, koek en gebak.<br />

Het bloed neemt de glucose mee door je hele lichaam,<br />

als een soort vervoersbedrijf van glucose, zodat je het<br />

overal in je lichaam, in je lichaamscellen, kunt gebruiken.<br />

Maar als het vervoersbedrijf met glucose langskomt en de<br />

glucose wordt niet uitgeladen, dan heb je er niks aan. Nu<br />

maakt je lichaam een bepaalde stof: insuline. De insuline<br />

zorgt ervoor dat de lichaamscellen suiker uit het bloed<br />

kunnen opnemen. Je zou kunnen zeggen dat de insuline<br />

voor de ‘uitpakkers’ zorgt: de mannen die de glucose uit<br />

het bloed halen en naar de cellen toebrengen.<br />

Te weinig insuline<br />

Maar wat gebeurt er nou als je lichaam te weinig insuline<br />

maakt? Dan zijn er te weinig uitpakkers. En dus stroomt er<br />

bloed door je lichaam met teveel glucose, terwijl je<br />

lichaamscellen daar te weinig van krijgen. Allebei is slecht<br />

voor je, maar teveel glucose in het bloed is eigenlijk het<br />

ergste.<br />

Wat de gevolgen zijn? Je voelt je gauw moe, je moet veel<br />

plassen en hebt vaak dorst. Ook kan het zijn dat je jeuk<br />

krijgt over je hele lichaam en wondjes die slecht genezen.<br />

Dit heet suikerziekte.<br />

Wat kan er tegen suikerziekte gedaan worden?<br />

Allereerst kun je ervoor zorgen dat er minder glucose in<br />

het bloed komt. Dat kan door gezond te leven en gezond<br />

te eten. Maar ook door regelmatig voor gezonde<br />

lichaamsbeweging te zorgen en - als je te dik bent - door<br />

af te afvallen. Helpt dat niet of niet genoeg, dan krijg je<br />

tabletten van de dokter. En helpen die ook niet genoeg<br />

dan zul je insuline moeten gaan gebruiken. Dat wordt in je<br />

lichaam ingespoten met een dun naaldje. Zo zorg je dan<br />

kunstmatig voor genoeg uitpakkers.<br />

Maar hoe dan ook, het blijft iets waar iemand die<br />

suikerziekte heeft, dag aan dag aan moet denken en<br />

mee bezig moet zijn.<br />

Opdracht<br />

Teken de uitpakkers: Van het bloed met glucose mag je<br />

een lange rij vrachtwagens maken, of vrachtschepen of<br />

een goederentrein. De uitpakkers staan klaar om zoveel<br />

mogelijk glucose uit te pakken. Wat doen ze met die glu-<br />

cose? Zet er zo duidelijk mogelijk bij wat er gebeurt, zodat<br />

iemand die de tekst niet gelezen heeft, het ook begrijpt.<br />

©<strong>NSGK</strong>. Dit werkblad hoort bij het Blauwe Vogel Scholenpakket van de <strong>NSGK</strong>. Ook meevliegen? Kijk op www.deblauwevogel.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!