“Combinicatie” - Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

nhl.nl

“Combinicatie” - Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Alumni Communicatie • uitgave 14 - december 2008

De Intercomm verschijnt twee maal per jaar voor oud-studenten van de opleiding Communicatie van de NHL.

Intercomm

“Combinicatie”

In combinatie met communicatie

Vele ballen tegelijk in de lucht houden, op het gebied van werk, gezin,

studie of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Bijna iedereen heeft in deze tijd

wel met een combinatie van verschillende “rollen” te maken. In dit nummer

vind je een aantal ervaringen van alumni over combinaties in en met

communicatie en gaan we dieper in op de verschijning van de multi-jobber.

De redactie

Informatie vanuit de opleiding

Relatiemiddag

Op 11 november 2008 heeft de opleiding Communicatie een relatiemiddag

gehouden met als thema ‘kennis delen + kennismaken’.

Alle stage-instellingen waren uitgenodigd om met de docenten van de

opleiding van gedachten te wisselen over de onderlinge samenwerkingsmogelijkheden.

Ongeveer 30 externe deelnemers en 30 docenten deden

mee aan het programma.

Onder de bezielende leiding van collega Ritsko van Vliet werd het een

inspirerende middag waar nieuwe contacten werden gelegd en oude aangehaald.

Zo konden we menig oud-student ontmoeten onder de externe

gasten. Na een inleiding van afdelingshoofd Rob Koning over de ontwikkelingen

in HBO-land, maakte Sjoerd Weiland, communicatiemanager Kamer

van Koophandel Noord-Nederland, ons deelgenoot van zijn ervaringen als

stagebegeleider. In de zaal was er veel herkenning voor zijn feedback en

tips over het omgaan met stagiaires. Maar de mooiste herinnering is voor

Sjoerd toch altijd het verschil in hoe ze binnenkomen en hoe ze weggaan.

In de twee workshoprondes, die volgden op de plenaire sessie, werd uitgebreid

gediscussieerd aan de hand van stellingen. De deelnemers bogen

zich over de rolverdeling tussen stagebegeleider en stagedocent, over

de afstudeerstage en het adviesrapport, over het al of niet betalen voor

studentenopdrachten, over de wijze van communiceren met elkaar en de

rol van het kenniscentrum en over het competentiegerichte onderwijs.

Na afloop werd er tijdens de borrel onder de lampionnen nog wat

nagepraat en was de eensluidende conclusie: dit moeten we vaker doen.

www.nhl.nl


De opkomst van de multi-jobbers

Opeens duiken ze overal op. Jonge mensen die zich bewust niet laten vastleggen

door één baas, die vol passie gaan voor meerdere banen en gewoon doen wat ze

leuk vinden: de multi-jobbers. Is het een trend? Ligt het aan de vele keuzemogelijkheden

die we hebben of speelt misschien de financiële crisis mee?

Combineren is niets nieuws. We combineren

werk met een gezin, met mantelzorg

of met een studie. Maar we combineren

werk ook steeds vaker met werk. De

groep ZZP-ers (zelfstandige zonder

personeel) en freelancers stijgt al jaren

en daarmee ook de groep multi-jobbers.

Cijfers van het CBS geven aan dat er ruim

een half miljoen mensen zijn met meer

dan één baan. Ze werken vooral in de

gezondheidszorg, sport, recreatieve en

creatieve sector.

Eén baan is geen baan

Multi-jobben is echt van deze tijd.

Veelgehoorde redenen zijn dat het heerlijk

is je eigen tijd in te kunnen delen,

je niet snel verveeld raakt en meerdere

dingen tegelijkertijd uit kunt proberen. Natuurlijk is het hard werken en moet je

flexibel zijn. Maar elke keer in het diepe

springen geeft genoeg voldoening om

daarmee om te gaan.

Colofon

Intercomm is een uitgave van het

Alumninetwerk van de Noordelijke

Hogeschool Leeuwarden, opleiding

Communicatie. Deze uitgave verschijnt

twee keer per jaar.

Redactie

Nynke Dijkstra

Hilde Dolsma

Mirjam Hermanides

Ymie Kamsma

Annet van der Meulen

Marieke Vinckers

Mendy Visser

Ritsko van Vliet

Opmaak en vormgeving

Marko Kinderman

Bezoekadres

NHL

Kenniscentrum Communicatie

Hempenserweg 29

8935 BD Leeuwarden

2 / ALUMNI COMMUNICATIE / DECEMBER 2008

Quarterlife crisis

Mannen van 50 die een tatoeage nemen

en een motor kopen? Ook twintigers en

dertigers hebben last van ‘is dit nu echt

alles?’. De alsmaar groeiende keuzemogelijkheden

in onze samenleving is de

belangrijkste oorzaak voor een quarterlife

crisis. Waar oudere generaties nog vast

zaten in het traditionele patroon als het

gaat om werken en kinderen krijgen, zijn

de dertigers van nu de eerste groep die

zo massaal met de toenemende keuzevrijheid

worden geconfronteerd. Multijobben

is dan dé oplossing. Je hoeft nog

geen keuze te maken. Je onderzoekt wat

bij je past en pakt daardoor gestructureerd

de moeilijkheid van al die keuzemogelijkheden

aan.

Speeltip 3: spreid je winkansen

De tijd dat een werknemer meegroeide

met zijn bedrijf van stage tot pensioen lijkt

voorbij. Collega’s die jarenlang wel en wee

met elkaar delen, vind je nog zelden. De

(onzekere) economische realiteit zet aan

tot een groter verloop binnen bedrijven,

waardoor het risico op (tijdelijke) werkloosheid

groter wordt. Om te vermijden

dat je even geen inkomsten hebt, kan je

aan risicospreiding doen. Net zoals een

belegger moet vermijden al zijn geld op

één aandeel in te zetten, moet een werknemer

vermijden om al zijn geld in één

baan te verdienen. De oplossing voor

financiële zekerheid: multi-jobben.

Combineren is geen keuzes durven maken?

Combineren kan juist ook heel duidelijk

keuzes maken zijn!

Bron:

Viva, Netto.be, Quarterlifequest.nl

T: (058) 251 12 89

E: kenniscentrum.communicatie@nhl.nl Kijk ook eens op: nhl-communicatie.hyves.nl


Combineren: een bekend begrip voor Silvia Meeuwsen

Het woord combineren klinkt Silvia Meeuwsen (30) niet onbekend in de oren. Ze

combineerde de Verkorte Opleiding Communicatie (VOC) tweeëneenhalf jaar lang

met een fulltime baan en studeerde als eerste VOC’er af in oktober dit jaar. Vanaf

begin 2009 gaat Silvia haar communicatiebaan combineren met het moederschap.

“Ondanks het feit dat ik tijdens mijn studie wel eens moest schipperen tussen studie,

werk en privé, had ik deze ervaring voor geen goud willen missen”, stelt Silvia.

In het dagelijks leven werkt Silvia als communicatiemedewerker

bij Ciba Heerenveen

BV. Het hoofdkantoor bevindt zich in het

Zwitserse Basel. “De locatie Heerenveen

maakt speciale toevoegingen voor de coating,

drukinkt, kunststof en elektronische

materialenindustrie. Onze producten zorgen

er bijvoorbeeld voor dat een autolak krasvast

of UV-bestendig wordt”, aldus Silvia.

De keuze voor Communicatie

Silvia’s keuze voor de opleiding

Communicatie gaat bijna tien jaar terug.

“In 1999 startte ik als negentienjarige, na

de opleiding MEAO Directiesecretaresse

afgerond te hebben, met de opleiding

Communicatie aan de NHL. Ik genoot van

het studentenleven en had een bijbaantje

op ’t Pannekoekschip. Ik wilde het liefst

met zo weinig mogelijk inzet het meest

optimale resultaat halen. Met een zesje

was ik tevreden.”

Na twee jaar Communicatie was Silvia niet

meer gemotiveerd om door te gaan met

de opleiding. “Ik hakte de knoop door en

besloot als secretaresse aan de slag te

gaan”, antwoordt Silvia.

Werken en leren: een pittige combinatie

Toch bleef een baan in de communicatie

een ultieme droom. Toen Silvia in 2005

als communicatiemedewerker aan de slag

kon bij Ciba, greep ze deze kans dan ook

met beide handen aan. “Aangezien ik me

Silvia temidden van haar klasgenoten

verder wilde professionaliseren binnen

het communicatievak, ben ik in mei 2006

met de versnelde opleiding Communicatie

begonnen.” Een combinatie die de nodige

discipline vergde. “Het moeilijke aan werken

en leren vond ik de combinatie met

een fulltime baan, een gezinsleven, een

sociaal leven en een huishouden. Sommige

dingen moet je echt even op een tweede

plaats zetten.” Gelukkig hadden Silvia’s

familie en vrienden er alle begrip voor als

ze vanwege tentamens eens een verjaardag

moest afbellen. “Familie en vrienden

hebben mij enorm gesteund en daar ben ik

ze dan ook erg dankbaar voor!”

Ouder en verstandiger

Behalve de beperkte vrije tijd die ontstond

door de combinatie werken en

leren, vond Silvia het wel heel plezierig

om op oudere leeftijd haar studie weer

op te pakken. “Doordat ik ouder en

‘Hoewel de combinatie fulltime werken,

studeren, een gezinsleven, sociaal leven en

een huishouden erg pittig was, had ik deze

tijd voor geen goud willen missen.’

verstandiger was, ging ik veel serieuzer

met m’n studie om.” Naast een grotere

motivatie vond Silvia het heel prettig

om met allemaal medestudenten uit het

werkveld in een klas te zitten. “Dit bood

de mogelijkheid om allerlei ideeën uit te

wisselen over het vakgebied.”

Werken en moederschap

Nu Silvia haar papiertje op zak heeft, wil ze

alles wat ze geleerd heeft tijdens de studie

graag in praktijk brengen. “Helaas vallen

er, door centralisatie van communicatieactiviteiten

naar het hoofdkantoor, bij mijn

huidige werkgever steeds meer communicatiewerkzaamheden

weg. Vanaf 2009 wil

ik daarom op zoek gaan naar een nieuwe

baan waar ik mijn ambities hoop waar te

kunnen maken.” Maar voordat het zover

is, hebben Silvia en haar vriend eerst een

nieuwe uitdaging voor de boeg: in december

verwachten zij hun eerste kindje.

Na haar zwangerschapsverlof in 2009

start Silvia haar zoektocht naar een nieuwe

baan. Een baan die ze zal combineren met

het moederschap. “Dat ik ook de zorg

voor ons kindje ga combineren met een

baan in de communicatie, staat vast. Want

ik wil hoe dan ook blijven werken in de

communicatie.”

3


De verrijking van twee totaal verschillende banen

Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft Snackpoint de Canterlanden uit

Gytsjerk de lekkerste patat van Friesland! Dat blijkt uit de cafetaria top-100 die

eind oktober bekend werd gemaakt. En laat bij het beste cafetaria van Friesland

alumnus Marko Kinderman bedrijfsleider zijn. Naast zijn horecabaan zette Marko

twee jaar geleden zijn eigen vormgevingsbureau ‘Fraai Communicatie’ op. Een op

het eerste gezicht ietwat ongewone combinatie voor een afgestudeerde student

Communicatie. De hoogste tijd om eens bij de ondernemende alumnus langs te

gaan voor een goed gesprek: en natuurlijk voor een lekker patatje mèt!

Functie-eisen: patat bakken, leiding

geven én vormgeven

De vijfentwintigjarige Marko Kinderman,

afgestudeerd in 2004, heeft wat je wel

mag noemen een bijzondere combinatie

aan werkzaamheden: hij is vormgever

èn bedrijfsleider van een cafetaria. Voor

andere mensen niet altijd een verklaarbare

keuze, voor Marko momenteel een prima

combinatie. “Ik kan zowel mijn passie voor

het ondernemen kwijt als mijn passie voor

het vormgeven. Daarnaast doe ik met de

verschillende klussen als vormgever veel

ervaring op, wat mijn creativiteit bevordert.

Ik ontmoet elke dag veel mensen,

geen dag is hetzelfde!”

Hoe is deze combinatie ontstaan?

Na de studie Communiatie is Marko

Communicatiewetenschappen gaan studeren

aan de Universiteit van Twente. “Toen

ik na een half jaar studeren werd benaderd

door reclamebureau Visser & de Graef

begon het toch te kriebelen.” Marko zette

de stap, stopte met zijn studie en ging drie

dagen per week aan de slag als vormgever

bij Visser & de Graef. Daarnaast werkte

hij drie dagen per week bij Snackpoint de

4 / ALUMNI COMMUNICATIE / DECEMBER 2008

‘De combinatie van mijn baan als bedrijfsleider

in de cafetaria en mijn eigen vormgevingsbedrijf

zie ik als een verrijking.’

Canterlanden, waar hij al sinds zijn zestiende

met veel plezier rondloopt.

Toen zich na anderhalf jaar de kans voordeed

om bedrijfsleider te worden van

Snackpoint de Canterlanden besloot hij

zijn baan bij Visser & de Graef op te zeggen.

Voor Marko vormde de uitbreiding

van de Canterlanden met een nieuwe cafetaria

en een brasserie een nieuwe uitdaging

en vol enthousiasme stortte hij zich hier

in. Marko werd bedrijfsleider van de cafetaria

en heeft het samen met zijn team ver

geschopt door gelijk na één jaar de titel

‘Beste cafetaria van Friesland’ te krijgen.

Fraai Communicatie

Hoewel de titel een kroon op zijn nieuwe

uitdaging bij de Canterlanden vormde,

hield Marko de mogelijkheden open om

weer als vormgever aan de slag te gaan.

Als bedrijfsleider had Marko inmiddels de

nodige ervaring opgedaan, waardoor de

stap naar zelfstandig ondernemerschap een

logische keuze was. Een keuze die om lef

en doorzettingsvermogen vraagt. In 2006

startte hij met zijn eigen vormgevingsbureau

Fraai Communicatie. “Mijn werkzaamheden

lopen eigenlijk wel in elkaar over. Via

mijn werk bij de Canterlanden doe ik veel

contacten op en zo krijg ik weer verschillende

opdrachten binnen. Het mes snijdt

dus aan twee kanten.”

Opdrachten voor zijn eigen bedrijf Fraai

Communicatie lopen binnen: van ontwerpen

voor verschillende tandartsenpraktijken,

kledingwinkels en verschillende ontwerpen

voor nieuwe websites. Ook is Marko sinds

vier jaar vormgever van de Intercomm. Hij

heeft de vormgeving in een nieuw jasje

gestoken en is nu tevreden over de uitstraling

van de Intercomm. Marko wil middelen

afleveren waar hij tevreden mee is. ‘Het is

ten slotte mijn eigen visitekaartje’.

Over de combinatie van twee banen is

Marko erg enthousiast. Hij ziet dan ook

geen nadelen. Marko: “De combinatie van

mijn baan bij de Canterlanden en mijn

baan als vormgever is voor mij ideaal.

Combinatie van deze jobs is alleen maar

een verrijking, zorgt voor afwisseling, geeft

inspiratie, zorgt voor een goed netwerk en

biedt volop kansen en uitdagingen!”

Het werk als vormgever bij Visser & de

Graef mist hij zo nu en dan nog wel. ‘

Spijt heb ik niet van mijn keuze’. Wat de

toekomst biedt, in ieder geval genoeg

uitdaging! Over 10 jaar ziet hij zichzelf

niet meer als bedrijfsleider werken

bij de Canterlanden. Een carrière in de

Communicatie blijft trekken en dat zie ik

absoluut zitten voor de toekomst!”

www.fraaicommunicatie.nl


Het smoelenboek

In de rubriek ‘het smoelenboek’kijken we terug met een aantal alumni. Wat was

destijds je antwoord op de vraag ‘welke functie vervul je over 10 jaar? Deze keer

blikken we terug met Janita Veenstra en Mirjam de With, lichting 1999.

Janita zei toen:

”Over 10 jaar ben ik de communicatieadviseur

van de premier!”

“Nee echt, heb ik dat gezegd?

Het lijkt me trouwens wel een dynamische

en hele leerzame functie maar volgens mij

staat je sociale leven vrijwel on hold. En

ik zal voor de functie bedanken als Geert

Wilders premier zou zijn.

Momenteel werk ik als accountmanager bij

YoungWorks. Dit is een reclameadviesbureau

in Amsterdam dat gespecialiseerd is

in jongerencommunicatie.

Ik ben verantwoordelijk voor de realisatie

van diverse projecten van verschillende

klanten. Het kan hier om een landelijke

voorlichtingscampagne gaan of het realiseren

van een lespakket en de bijgehorende

communicatie.

Ik heb destijds mijn sociale leven in

Friesland achtergelaten en ben naar

Amsterdam verhuisd waar ik niemand

kende. Dat was best lastig en daarom was

ik erg op mijn werk gefocust. Nu is dat

gelukkig anders. Ik heb de afgelopen jaren

veel fijne mensen in Amsterdam ontmoet

Janita Veenstra

en omdat ik nu accountmanager ben, houd

ik me vooral bezig met hoofdlijnen en niet

meer met de details. Inmiddels zijn werk en

privé goed in balans. Ik heb de ambitie om

over een paar jaar een combi-baan te hebben:

2 dagen op een onderwijsinstelling

en 3 dagen op een reclame- of communicatiebureau.”

Mirjam zei toen:

”Over 10 jaar hoop ik de regisseur van

een goede speelfilm te zijn.”

“Ik ben nog steeds hard aan het werk om

deze droom te verwezenlijken.

Toen ik vijf jaar geleden afstudeerde, ben

ik naar de filmacademie gegaan. Eerst een

jaar in Amsterdam en daarna nog drie jaar

in Brussel. Sinds vorig jaar woon ik weer in

Amsterdam en ben ik zelfstandig ondernemer

en werk ik als regisseur.

Dat was een spannende stap, film maken

is de garantie op een onzeker bestaan,

je gaat van project tot project en weet

nooit of je over drie maanden weer werk

zult hebben. Uiteindelijk had ik veel geluk.

Na het vieren van mijn diploma-uitreiking,

Mirjam de With

kwam ik om vijf uur ’s ochtends thuis,

drie uur later werd ik uit bed gebeld door

Noortje Wilschut (oud-communicatieklasgenoot,

ook werkzaam in de filmindustrie).

De regie assistent van ‘de Fuik’ was ziek

geworden, of ik wilde invallen. Een uur

later zat ik in een auto op weg naar de set.

Sinds die tijd heb ik nog geen dag zonder

werk gezeten. Momenteel werk ik aan

speelfilms als regie assistent, onder andere

‘de Fuik’, ‘Het leven uit een dag’ en de

serie ‘ik ben Willem’. Tussendoor regisseer

ik zelf kortere films en commercials en zo

nu en dan een bedrijfsfilm. Ik wil nog een

half jaar assisteren, omdat ik daar veel van

leer, daarna wil ik stoppen om me fulltime

op mijn eigen filmprojecten te richten.

Ondanks dat ik alleen maar communicatie

ging studeren omdat ik was afgewezen

aan de filmacademie, ben ik erg blij dat

ik deze opleiding toch heb afgerond. De

Filmacademie is een kunstopleiding en ik

merk dat ik veel concrete kennis vanuit de

communicatietijd nog dagelijks gebruik.”

5


Kwestie van investeren en kiezen

Thijs Augusteijn (29) heeft een liefde voor schrijven èn voor muziek. Hij werkt sinds

2006 als tekstschrijver op de NHL, dat doet hij 32 uur per week. Maar: “Als ik met

muziek mijn brood zou kunnen verdienen en mijn hypotheek zou kunnen betalen,

dan zou ik geen moment twijfelen!”

Zijn muzikale carrière begon minder glansrijk

dan je van een gepassioneerd zanger

zou verwachten: “Ik ben begonnen met

blokfluit. Toen mijn blokfluitleraar op

wereldreis ging, ben ik noodgedwongen

accordeon gaan spelen. Na een halfjaar

bedacht ik dat ik eigenlijk wel jazztrompettist

wilde worden.” Thijs kwam zodoende

bij de fanfare van Schiermonnikoog

terecht, het eiland waar hij opgroeide. Hij

lacht: “Daar hadden ze nog wel een bugel

voor me liggen. Later stapte ik over op

trombone. Mijn armpjes waren overigens

nog te klein voor schuiftrombone, dus

werd het een ventieltrombone.” Hij schudt

lachend zijn hoofd: “Tot en met dat

instrument was mijn muzikale carrière alles

behalve vrijwillig.”

Optredens

Zo rond zijn zestiende kocht hij een

redelijk dure, maar erg goede gitaar voor

zichzelf. “Mijn beste aankoop ooit. Van

mijn 16e tot en met mijn 21e heb ik in

Leeuwarden wekelijks privéles gehad en

ondertussen zat ik in allerlei bandjes. Ook

solo ging ik ondertussen straatfestivals

en talentenjachten af. Toen ontstond de

ambitie om gitarist te worden.” Nog altijd

treedt Thijs veel op. Soms solo, maar

meestal samen met Chris Mustamu onder

de naam Noorderlieden. “Chris schrijft

Engelse nummers, ik Nederlandse. We vullen

elkaar goed aan bij optredens. In een

Evert Kwok 2 is uit!

Opnieuw 45 pagina’s met hilarische

grappen, absurde cartoons en

gortdroge woordspelingen.

Het boekje is te bestellen via

www.evertkwok.nl en in de betere

stripboekenhandel.

6 / ALUMNI COMMUNICATIE / DECEMBER 2008

rumoerige kroeg is het lastig de aandacht

vast te houden met kleine luisterliedjes.

Daarom proberen we vaak ook nog een

andere act toe te voegen als we optreden.”

Leven van de muziek

Toen hij nog studeerde, speelde hij dagelijks

zeker drie uur op z’n gitaar. Daar

heeft hij nu geen tijd meer voor en dat

gaat hem aan het hart. Intussen heeft hij

zich bij de KvK aangemeld als freelance

tekstschrijver in de hoop dat hij uiteindelijk

daarvan rond kan komen en zelf kan

bepalen hoe hij de balans verdeelt. “Het

liefst zou ik fulltime muziek maken, vooral

met een eigen band of alleen met een

drummer en een bassist.” Hij fronst even

en glimlacht dan. “Die band komt er ook

wel, ergens volgend jaar. Ik denk dat het

een kwestie is van investeren en van kiezen.

Misschien heb ik de kloten er gewoon

niet voor om die keuze te maken, maar als

er iets is waaraan ik mijn hart heb verpand,

dan is het muziek.”

Een keer naar Thijs luisteren? Ga naar

www.noorderlieden.nl


‘Combineren verrijkt!’

Heb jij ook gestemd op de stelling? Sinds kort kondigen we namelijk de stelling aan

op onze alumni-hyves-site (nhl-communicatie.hyves.nl). ‘Combineren verrijkt’ was

als eerste aan de beurt. 70% van de stemmers is het met de stelling eens en vindt

dat snel schakelen voor creatieve ideeën zorgt. Iets minder enthousiast was 10 %

van de stemmers. Zij vonden dat wanneer je combineert, je alles in de lucht houdt,

maar dat is het dan ook. En blijkbaar heeft 20% van de stemmers het nu al te druk

en vindt dat wanneer je gaat combineren, je alles maar half-half kunt doen.

Natuurlijk is het dan ook interessant om

hier eens dieper op in te gaan. Marcel

Bellinga en Johan Koning aan het woord:

Combineren verrijkt?

Of ik even wilde reageren op de stelling

dat combineren verrijkt. Tja, wat combineren

we dan? Verschillende disciplines

in ons mooie vakgebied? Of bedoelen

de bedenkers het combineren van werk,

hobby, gezin, vrienden et cetera? Mijn

eerste reactie is dat in beide gevallen

combineren zeker wat oplevert. Het

zorgt voor een afwisselend bestaan toch?

Zolang je maar voorkomt dat je alleen

maar achter de feiten aanloopt om baas,

collega’s, partner, kinderen, trainer en

vrienden tevreden te houden. Dus zitten

er al modules ‘plannen en organiseren’ en

‘prioriteiten stellen’ in onze oude opleiding.

Als het de bedenkers ging om het

combineren van disciplines binnen het

werk, dan is combineren zelfs noodzaak.

Johan Koning en zijn zoon Pim

Wat is een strateeg zonder uitvoerder? Of

een communicatiespecialist zonder marketingkennis?

Combineer ze er vrolijk op los!

Marcel Bellinga,

communicatieadviseur Fokus Wonen Groningen

Voorlichting & Communicatie, lichting 1994

Combineren verrijkt?

Op 1 januari 2002 werd mijn eerste ‘kindje’

geboren, want toen zag mijn bedrijfje

LetterLuck tekstproducties (kijk op www.

letterluck.nl) officieel het levenslicht. Best

spannend allemaal natuurlijk, maar in feite

betekende het gewoon dat ik verder ging

met wat ik al lang deed: het schrijven van

verhaaltjes. Iets anders was de tweede

belangrijke geboorte deze eeuw; die van

zoontje Pim op 17 mei 2007. Niet alleen

betekende het een hele verantwoording

om vader te zijn, maar ook een omschake- Marcel Bellinga

ling. Met een vrouw die in de zorg werkt,

betekent dat bijvoorbeeld op sommige dagen extra vroeg stoppen met werken –

of later beginnen, ‘s avonds (zo beperkt

mogelijk) langer doorwerken en zorgen

dat ik in ieder geval op tijd terug ben van

afspraken buiten de deur, om Pimmetje

van de oppas te halen. Maar bovenal

houdt het in dat ik precies weet waarvoor

ik werk: om er in ieder geval voor te zorgen

dat Pim kan opgroeien en wellicht in

de toekomst zelf enkele geboorten kan

meemaken. ‘t Leukst is overigens als Pim

met de interne telefoon naar zolder (kantoor)

belt: “Papa, boodjeetuh!” Waar ik

dan ook mee bezig ben, ik snel naar beneden

om de gezamenlijke middagboterham

te nuttigen.

Johan Koning, Hengelo

Publiciteit & Presentatie lichting 1995

7


Enthousiasmeren, schakelen, verbinden en combineren

Ik heb mijn leven lang al verschillende zaken

met elkaar gecombineerd. Ook al kreeg ik

pas op mijn tweeëndertigste mijn eerste

echte baan. Cateringmanager bij PTT Post

Friesland. Nou ja, het heette toen coördinator

Kantinezaken. “Hé ti ta tovenaar” of

“ouwe goochelaar”, riepen de postbodes

’s morgens om acht uur vanachter een balletje

pinda als ik de kantine binnenkwam.

Straks nog een anekdote uit die tijd.

Die bekendheid als artiest had je nu eenmaal,

zeker in Leeuwarden, na bijna vijftien

jaar schnabbelen. Nu, na zeven jaar catering

PTT Post, zeven jaar communicatie KPN

Telecom, tien jaar docentschap NHL en een

eigen bedrijf, hoor ik de kreet “ouwe goochelaar”

nog steeds. En dat terwijl ik mij zo

graag wilde bewijzen in het ‘gewone’ werk.

Ik had altijd het idee dat de grote massa

een artiest nooit zo serieus nam. “Die zijn

er immers enkel voor het vermaak”, zag je

ze denken. Het was mijn grote drijfveer in

de jaren tachtig om na jaren avondstudie

het tegendeel te bewijzen.

Ik kom natuurlijk niet van dat goochelen

af. Ook al omdat ik het niet kan laten.

Vaak gebruik ik het als icebreaker bij werk

als spreker, dagvoorzitter of workshopleider.

Daarnaast heb ik zo nu en dan mijn

betaalde hobby, optredens met de Ritsko

Kidsshow. Ik was in het vak veel verder

gekomen als ik alleen artiest was gebleven.

Mijn vader zei altijd: “Als je één ding

goed wil doen, moet je duizend andere

dingen laten.” Ik heb dat later omgedraaid

en riep: “Als je in de communicatie wilt

slagen, moet je duizend andere dingen

hebben gedaan.” Daar sta ik nog steeds

achter. Ik verbaas mij over sommige vier-

dejaars studenten, die dan nog steeds zo

smal bezig zijn, met weinig verschillende

interesses en een nauwelijks ontwikkelde

antennefunctie hebben.

Naast mijn docentschap en infotainment

heb ik nog een project in Indonesië en werk

ik als adviseur binnen de Noordelijke sportwereld.

Altijd draait het bij mij om communicatie

en mensen. Ik wil graag enthousiasmeren,

schakelen, verbinden en combineren.

Ik weet niet anders en ik kan niet anders.

Het verrijkt je leven door al die contacten

uit zoveel verschillende werelden. Gelukkig

heb ik een vrouw, die niet mokkend thuis zit

als ik er niet ben. Integendeel, zij vindt het

heerlijk om met haar eigen dingen bezig te

zijn. Wij hebben tenminste nog iets te vertellen

als wij elkaar zien.

Tenslotte nog dat verhaal in de postkantine.

Ik wilde daar nooit met trucs de

www.nhl.nl/alumni/communicatie

Ritsko van Vliet communiceert met staatssecretaris Nebahat Albayrak bij de opening van

Veiligheidshuis Friesland. foto: Gitte Brugman

goochelaar uithangen. Tot die ene keer

toen een postbode maar bleef zeuren. Ik

ging naar hem toe met een spel kaarten.

Hij mocht een kaart trekken, bekijken en

vervolgens door het spel schudden. Als

ik de kaart in het spel vond kreeg ik een

broodje van hem en omgekeerd als ik de

kaart niet wist gaf ik hem een broodje.

Ik verloor en haalde een broodje kaas in

een gesealde verpakking uit de vitrine.

Triomfantelijk haalde hij het plastic er om

weg en nam een flinke hap. De ‘ik heb je

mooi te pakken’-ogen veranderden vrij

snel in een ‘hier klopt iets niet’-blik. Hij

opende zijn broodje en …… trof daar

gevouwen tussen de kaas zijn eerder

getrokken kaart.

Ritsko van Vliet

ritskovanvliet.nl

kinderenvanamurang.nl

linkedin.com/in/ritskovanvliet

De alumniwerkgroep en de opleiding Communicatie wensen jullie

fijne feestdagen en een schitterend 2009!

More magazines by this user
Similar magazines