Haags Peil - Vrienden van Den Haag

vriendenvandenhaag.nl

Haags Peil - Vrienden van Den Haag

Inleiding

De vereniging Vrienden van Den Haag spant zich al

35 jaar in om het vele moois van Den Haag te behouden,

in het zonnetje te zetten, te herstellen, en te behoeden

tegen al te voortvarende ingrepen.

Er is niets op tegen wanneer het gemeentebestuur

van Den Haag de stad wil opstoten in de vaart der

volkeren, maar dit mag niet ten koste gaan van het

bijzonder gewaardeerde woonmilieu, het aangename

verblijfsklimaat, en de – ook voor toeristen –

aantrekkelijke sfeer. Niet voor niets luidt de doelstelling

van de vereniging: het bevorderen van de leefbaarheid

van Den Haag met behoud van zijn karakteristieke

waarden.

Een stad is geen museum, is geen gestolde archi-

tectuur. Een stad is juist altijd in beweging.

In vrijwel iedere stad, ook in Den Haag, is een

Den Haag, groene stad achter de duinen. Foto Ingrid van Biljouw

continu veranderingsproces gaande. Maar hoe

leiden we dat veranderingsproces in goede banen?

Niet door het oude uit te gummen, niet door te

doen alsof we met een blanco vel papier beginnen,

niet door te doen alsof we een braak stuk grond

achter de duinen opnieuw gaan inrichten. Steden

waar men zich kan verheugen in een prettig

verblijfsklimaat, blijken zich van oudsher te

hebben ontwikkeld door aan te bouwen, tussen te

bouwen, om te bouwen, maar steeds met respect

voor het bestaande, en in aansluiting op hetgeen

gehandhaafd bleef.

In 2006 heeft een collega-vereniging van ons in

Haarlem het boekje “De Ideale Stad” 1 ) het licht

doen zien waarin aan de hand van een aantal

Gouden Regels dit proces wordt geanalyseerd.

Similar magazines