Meer informatie vindt u in het wijkbericht. - Utrecht Bereikbaar

utrechtbereikbaar.nl

Meer informatie vindt u in het wijkbericht. - Utrecht Bereikbaar

www.utrecht.nl

Wijkbericht

Werkzaamheden 24 Oktoberplein februari 2012

De werkzaamheden voor de bouw van de fly-over op

het 24 Oktoberplein zijn nog steeds in volle gang. De

contouren van de pijlers en oplegtafels van de fly-over en

de damwanden van de toeritten zijn al duidelijk zichtbaar.

De aannemer gaat nu aan de slag met de volgende

fase. Half februari wordt het verkeersplein in één nacht

omgezet naar een kruising.

Van plein naar kruising

Half februari wordt het verkeersplein veranderd in een

kruispunt. Dit gebeurt tussen 20.00 uur op vrijdagavond 17

februari en 12.00 uur op zaterdag 18 februari. Het verkeer

op de Pijperlaan gaat voor een langere periode op één

weghelft rijden. Via een doorsteek over de middenberm

ter hoogte van de Bizetlaan (Ibis hotel) komt het verkeer

weer op de eigen weghelft. De Beneluxlaan blijft voorlopig

richting het plein nog afgesloten. In week 7, maandag 13

tot en met vrijdag 17 februari, wordt op het werkterrein op

het middenplein het asfalt van het toekomstige kruispunt

aangebracht en worden voorbereidingen getroffen voor het

aanbrengen van een tijdelijke verkeersregelinstallatie. Alle

werkzaamheden kunnen gepaard gaan met overlast, zowel

geluids- als trillingsoverlast. Ook wordt er deze avond en

nacht gebruik gemaakt van bouwlampen die enige overlast

kunnen veroorzaken.

Extra voorbereidende werkzaamheden kruising

Op donderdag 16 februari en vrijdag 17 februari vinden er

overdag tussen de spitsen voorbereidende werkzaamheden

plaats. Het verkeer rijdt tussen deze tijdstippen op sommige

richtingen over één rijstrook. Actuele informatie staat op

www.utrecht.nl/24oktoberplein.

Afsluitingen en omleidingen 17-18 februari

Tijdens deze avond- en nachtwerkzaamheden is een aantal

wegen rondom het 24 oktoberplein afgesloten. De omleidingen

worden aangegeven met gele borden en zijn als volgt:

Verspreidingsgebied: Oog in Al, Jaarbeursgebied, deel Kanaleneiland

Januari 2012

Stadsontwikkeling

Telefoon: 030-286 00 00

www.utrecht.nl/24oktoberplein

Vanaf de Ds Martin Luther Kinglaan

- Er is alleen verkeer (over één rijstrook) mogelijk de stad

in, via de Weg der Verenigde Naties, en rechtsaf naar de

Beneluxlaan.

- Linksaf slaan naar de Pijperlaan is deze nacht niet

mogelijk. Verkeer naar Oog in Al, Zuilen en Overvecht

wordt omgeleid via het Westplein.

Vanaf de Pijperlaan

- Het verkeer kan alleen de stad uit, over één rijstrook, naar

de A2.

- Verkeer naar het Antoniusziekenhuis aan de Beneluxlaan

wordt deze nacht omgeleid via de Leidseweg, Ravellaan,

Kanaalweg en de Admiraal Helfrichlaan.

- Verkeer naar Kanaleneiland wordt omgeleid via de Ds

Martin Luther Kinglaan, Hooggelegen, Stadsbaan, Marinus

van Tyrusviaduct en de Prins Clausbrug.

- Verkeer naar het centrum wordt geadviseerd via de

Pijperlaan, Leidseweg, Ravellaan, Kanaalweg, Admiraal

Helfrichlaan en Overste den Oudenlaan naar de Weg der

verenigde Naties te rijden of via de Majellaknoop en de

Vleutenseweg.

Vanaf de Weg der Verenigde Naties

Van 20.00 uur tot circa 22.00 uur

- Het verkeer kan de stad uit over één rijstrook, naar de A2

of de Pijperlaan.

- Linksaf slaan naar de Beneluxlaan is niet mogelijk.

- Het verkeer naar Kanaleneiland wordt omgeleid vanaf het

Westplein via de Croeselaan, de Van Zijstweg, de Overste

den Oudenlaan naar het Anne Frankplein.

- Verkeer op de Weg der Verenigde Naties naar

Kanaleneiland wordt omgeleid via de Gershwinlaan,

Ravellaan, Kanaalweg, Overste den Oudenlaan en het Anne

Frankplein.


Vanaf circa 22.00 uur

- Vanaf dit tijdstip is de Weg der Verenigde Naties de stad

uit volledig afgesloten vanaf de Gershwinlaan.

- Doorgaand verkeer naar Kanaleneiland, de A2 en

A12 wordt omgeleid via de Gershwinlaan, Ravellaan,

Kanaalweg, de Overste den Oudenlaan, het Anne

Frankplein naar de Europalaan (richting A12) of het

5 meiplein (richting A2).

- Verkeer naar Oog in Al kan via de Gershwinlaan en

Leidseweg naar de Haydnlaan rijden.

Om ongeveer 08.00 uur zaterdagmorgen 18 februari kan

het verkeer gaan rijden over het nieuwe kruispunt en zijn

alle richtingen weer open, alleen op de Weg der Verenigde

Naties de stad uit op één rijstrook. Vanaf 12.00 uur zijn alle

rijstroken weer open.

Omleidingen voor fietsers en voetgangers

Vanaf zaterdag 18 februari 08.00 uur moeten fietsers en

voetgangers gebruik maken van de nieuwe oversteekplaatsen

op de kruising in plaats van de oversteekplaatsen van

het plein. Het fietspad achter het Texaco tankstation en

de Pijperlaan oostzijde wordt tijdelijk afgezet voor de

werkzaamheden aan het fiets- en voetpad. Een omleiding

over de Pijperlaan westzijde wordt aangegeven met gele

borden.

Bereikbaarheid tankstation TEXACO

Vanaf vrijdagavond 17 februari 22.00 uur tot zaterdagmorgen

18 februari 12:00 uur is het TEXACO benzinestation niet

bereikbaar. Vanaf zaterdag 12.00 uur is het station alleen via

de Pijperlaan bereikbaar. De Pijperlaan blijft de definitieve

nieuwe ingang en de Weg der Verenigde Naties de uitgang.

Werkzaamheden Rijkswaterstaat

Eind januari 2012 is het zover: Rijkswaterstaat gaat de eerste

tunnelbuis van de Leidsche Rijntunnel openstellen voor het

verkeer. In de komende maanden wordt de tunnel per buis in

gebruik genomen. Medio 2012 zijn de vier tunnelbuizen open

voor verkeer.

Rijkswaterstaat verwacht ernstige verkeershinder op de A2

ter hoogte van de Leidsche Rijntunnel voor verkeer vanuit

de richting Amsterdam van vrijdag 17 februari 21.00 uur tot

en met maandag 20 februari 05.00 uur. Advies is om vanaf

Amsterdam naar Utrecht te rijden via A9, A1 en A27. Verkeer

vanuit Den Bosch richting Amsterdam ondervindt weinig

hinder. Afrit 8 blijft wel open.

Voor meer informatie kijk op van AnaarBeter.nl of bel

0800-8002.

Wekelijks bouwspreekuur gemeente Utrecht

Tijdens de hele periode van werkzaamheden rondom het

plein is er wekelijks een spreekuur in de bouwkeet op het

werkterrein. U kunt hier zonder afspraak terecht op vrijdag

van 10.00 uur tot 11.00 uur.

Informatie en contact

Op de website van de gemeente vindt u steeds de actuele

informatie over de werkzaamheden en de maatregelen om

de verkeershinder rond het 24 Oktoberplein zoveel mogelijk

te beperken. We verwijzen hiervoor naar www.utrecht.

nl/24oktoberplein. Hier vindt u meer informatie over de

herinrichting van het plein, impressies van de fly-over en

antwoorden op veelgestelde vragen. U kunt uw opmerkingen

en vragen sturen naar 24oktoberplein@utrecht.nl of bellen

met het Klantcontactcentrum van de gemeente Utrecht

030 - 286 0000.

Mijlpalen in de planning

Februari

Start omzetting plein naar kruispunt

Start werkzaamheden Pijperlaan oostzijde *

Start werkzaamheden Beneluxlaan oostzijde*

Maart

Plaatsing prefabliggers fly-over

April

Omzetting verkeer naar Pijperlaan oostzijde

Start werkzaamheden Pijperlaan westzijde*

Start werkzaamheden Beneluxlaan westzijde (gedeeltelijk)*

Juni

Aanbrengen asfalt toeritten en fly-over

Juli

Ingebruikname fly-over

Ingebruikname Pijperlaan westzijde

Na de zomer

Na de bouwvakantie ingebruikname Beneluxlaan

(beide zijden)

Aanbrengen definitieve verharding plein

Aanbrengen groenvoorzieningen

Oplevering eind 2012

* o.a. opbreken, vervangen riolering, aanbrengen fundering

en trottoirbanden, asfalt, markeringen.

More magazines by this user
Similar magazines