Medewerker Business support Studentenpool

rsm.nl

Medewerker Business support Studentenpool

Facilicom Facility Solutions

Medewerker Business support

Studentenpool

Facilicom is een Nederlandse onderneming, die ruim 40 jaar facilitaire diensten verricht voor

bedrijven, organisaties, overheden en instellingen. Facilicom is onder meer actief in schoonhouden,

beveiliging, bedrijfscatering, personeelsdiensten, bouw en installatie en horecatechniek en levert voor

steeds meer opdrachtgevers combinaties van diensten, gebundeld tot één geïntegreerd pakket.

Facilicom Services Group telt ruim 32.000 medewerkers en is actief in Nederland, België, Frankrijk en

Engeland.

Voor de ondersteuning van onze Facility Managers zijn we een studentenpool aan het opzetten,

die gaan werken in de functie van medewerker business support.

Naast de competenties in onderstaand profiel vragen wij:

- Een gemiddelde beschikbaarheid van minimaal 2 dagdelen per week

- Dat je voor een langere tijd beschikbaar bent

Naast voldoende werk en een leuke bijbaan bieden wij:

- Flexibel rooster (rekening houdend met je wisselende rooster en je beschikbaarheid)

- Bruto uurloon van €11,-

Iets voor jou? Stuur je c.v. met een korte motivatie naar Annemiek Voorhans, via

avoorhans@facilicom.nl

1. Identificatiegegevens

Opleidingsniveau MBO+ werk- en denkniveau

Funtielevel 2

Geeft leiding aan Nvt

Rapporteert aan Teamleider

Synoniem aan

2. Doel van de functie

Is in samenwerking met de afdeling verantwoordelijk voor het (financieel) administratief ondersteunen

en de kwaliteitsondersteuning van het facilitaire team bij het object. Is daarnaast verantwoordelijk voor

het verhelpen en voorkomen van verstoringen in het facilitaire proces.

3. Taken en verantwoordelijkheden

- Ondersteunt (financieel) administratief het facilitair team voor de accounts die aangesloten zijn bij

de centrale Back-Office;

- Ondersteunt bij het opstellen en beheren van de accountadministratie voor het site-management;

- Verzorgt uitgaande- en inkomende correspondentie;

- Maakt, verstuurt en archiveert inkooporders en/of bestellingen;

- Ondersteunt het facilitair team bij het uitvragen en opstellen van offertes;

- Ondersteunt bij het opstellen van managementrapportages;

- Stelt contractboeken op;

- Verzorgt en ondersteunt bij klanttevredenheid onderzoeken;

Juli 2011 pagina 1 van 2


- Ondersteunt bij de voorbereiding op een interne audit en de hieruit voortvloeiende acties;

- Verzorgt en controleert de factuurverwerking;

- Neemt klachten, wensen, informatieaanvragen en storingsmeldingen aan, verwerkt en handelt

deze af;

- Signaleert en analyseert afwijkingen en trends;

- Medeverantwoordelijk voor de kwaliteitsborging zoals gesteld door opdrachtgever en FFS.

4. Competenties

FSG kerncompetenties

Resultaatgericht (ontwikkelingsstap 1)

Is gericht op het resultaatgericht uitvoeren van kernactiviteiten. Aanvaard hierbij verantwoordelijkheid

voor het eindresultaat. Voelt zich verantwoordelijk voor en committeert zich aan persoonlijke

doelstellingen. Houdt hierbij rekening met de organisatiedoelstellingen.

Creëren klantwaarde (ontwikkelingsstap 2)

De medewerker voelt zich verantwoordelijk om de klant de dienstverlening te bieden die de klant

nodig heeft, iedere dag opnieuw. De medewerker verdiept zich persoonlijk in de klant om te weten hoe

de klant behandeld wil worden en diens verwachtingen waar mogelijk te overtreffen.

De medewerker voelt zich verantwoordelijk voor een goede dienstverlening naar de klant toe en

maakt hierin het verschil door iedere dag opnieuw te kijken naar mogelijkheden om de specifieke

behoeften van zijn klant(en) in te vullen en waar mogelijk te overtreffen.

Functie kerncompetenties

Zorgvuldigheid / Accuratesse (ontwikkelingsstap 2)

Neemt de richtlijnen, afspraken en (kwaliteits)criteria in het werk serieus. Gericht op het zorgvuldig en

efficiënt omgaan met de voor de functie relevante informatie en informatiestromen. Heeft hierbij oog

voor details. Is gericht op het (laten) werken met richtlijnen en (kwaliteits)normen binnen de eigen

afdelingen en bewaakt de zorgvuldigheid en efficiëntie waarmee met informatie wordt omgegaan.

Voortgangscontrole (ontwikkelingsstap 1)

Laat blijken zich bewust te zijn van de noodzaak tot procedurebewaking en een gestructureerde

aanpak van het werk. Oefent controle uit op de voortgang van processen en taken; onderneemt acties

om hierin te voorzien. Toetst de gerealiseerde voortgang regelmatig aan het te behalen resultaat.

Initiatief / Zelfstandigheid / Proactief handelen (ontwikkelingsstap 1)

Problemen of belemmeringen signaleren en zo snel mogelijk oplossen. Alert zijn op en anticiperen op

kansen, nieuwe situaties of problemen en er in een vroeg stadium naar handelen. Neemt

verantwoording binnen de eigen werksituatie om tot de afgesproken resultaten te komen, ook als dit

extra werk met zich mee brengt of als er andere maatregelen moeten worden genomen.

Juli 2011 pagina 2 van 2

More magazines by this user
Similar magazines