Opdrachtformulier en checklist rechtspositiebepaling VvE (PDF)

eigenhuis.nl

Opdrachtformulier en checklist rechtspositiebepaling VvE (PDF)

Opdrachtformulier voor een rechtspositiebepaling

Gegevens Vereniging van Eigenaren

Naam VvE : …………………………………………………….

Naam opdrachtgever : ……………….…………………………………….

Adres : ……………….…………………………………….

Postcode : ……………………………………………………..

Woonplaats : ………………….………………………………….

Lidnummer VvE : ………………….………………………………….

Telefoon overdag : ……………………………………………………..

E-mail : …….……………………………………………….

Persoonlijke gegevens (indien u uw vraag/vragen op basis van uw

individuele lidmaatschap aan ons voorlegt)

Naam : ……………….…………………………………….

Adres : ……………….…………………………………….

Postcode : ……………………………………………………..

Woonplaats : ………………….………………………………….

Lidnummer : ………………….………………………………….

Telefoon overdag : ……………………………………………………..

E-mail : …….……………………………………………….

Hiermee bevestig ik dat ik (namens de VvE) bij dit opdrachtformulier een schriftelijke

toelichting van de zaak zal toezenden met een omschrijving van het probleem en de

vraag/vragen.

Rechtsbijstandverzekering

Hebt u, of de VvE een rechtsbijstandverzekering? 0 Ja 0 Nee

Zo ja, bij wie verzekerd? ……………………………………………

Sluit de schriftelijke toestemming van de rechtsbijstandverzekering bij.

Indien wij deze toestemming niet tijdig hebben ontvangen, dan zullen de kosten van de

rechtspositiebepaling rechtstreeks bij u of de VvE in rekening worden gebracht.

Plaats: …………………………………. Datum: …………………………….

Handtekening: …………………………

Het ingevulde opdrachtformulier, de gekopieerde stukken en de checklist kunt u

sturen aan:

Vereniging Eigen Huis

Juridische Ledenservice

Postbus 735

3800 AS AMERSFOORT


Checklist mee te sturen stukken

• Graag ontvangen wij kopieën van de akte van splitsing, het reglement van splitsing

en de splitsingstekening.

Aanwezig: 0 Ja 0 Nee

Meegestuurd: 0 Ja 0 Nee

• Graag ontvangen wij (eventueel) kopieën van de relevante notulen van de

(bestuurs)vergadering van de Vereniging van Eigenaren

Aanwezig: 0 Ja 0 Nee

Meegestuurd: 0 Ja 0 Nee

• Voordat u uw vraag aan ons voorlegt, is er vaak de nodige correspondentie

gevoerd.

Graag ontvangen wij ook kopieën hiervan.

Aanwezig: 0 Ja 0 Nee

Meegestuurd: 0 Ja 0 Nee

• Als het van belang is voor het beantwoorden van uw vraag/vragen verzoeken wij

- indien mogelijk - foto’s mee te sturen. Deze kunnen voor ons heel verhelderend

zijn.

Aanwezig: 0 Ja 0 Nee

Meegestuurd: 0 Ja 0 Nee

More magazines by this user
Similar magazines