Zorg voor elkaar - CombiCare

mediqcombicare.nl

Zorg voor elkaar - CombiCare

vaker sUCCes

in behandeling

endeldarMkanker

Uitwaaitips

deze herfst

MindfUlness:

leven in

het MoMent

.CCnieuws van CombiCare/september 2011

Zorg voor

elkaar


Niets SLUIT lekkage beter BUITEN dan...

Kneedbare Pastaschijven

De nieuwe kneedbare pastaschijven van Salts voorkomen lekkage,

waardoor er minder kans is op een pijnlijke of beschadigde huid.

Geheel naar individuele wensen te vormen, te kneden of te rollen

voor een comfortabele en lekkagevrije barrière rondom de stoma.

De British Skin Foundation heeft het onderzoek van

Salts naar huidvriendelijke pastaschijven goedgekeurd.

SecuPlast is niet prikkelend - zelfs niet op een pijnlijke

of beschadigde huid.

• BEL GRATIS •

0800 - 022 82 82

GEMAKKELIJK TE

KNEDEN

De kneedbare pastaschijven

zijn gemakkelijk te kneden

zonder eerst te verwarmen.

VOCHTOPNEMEND

SecuPlast heeft een hoog

absorptievermogen.

Ontlasting of urine kan niet

meer in aanraking komen

met de huid.

REKT GEMAKKELIJK

MEE

Voor een nog betere

pasvorm. Gemakkelijk te

breken en te herstellen.

EXTRA ZEKERHEID

Vormt een stevige barrière

rondom de stoma. De

kneedbare pastaschijven

blijven goed zitten, ook

bij beweging.

NIEUW

Wilt u meer informatie over SecuPlast bel dan met onze gratis informatielijn: 0800 022 82 82 –

bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur of vul onderstaande coupon in en maak kennis met SecuPlast

Stuur deze coupon in een gesloten envelop, zonder

postzegel naar: Medeco, antwoordnummer 208, 3260

VB, Oud-Beijerland. Uw informatie zal met de grootst

mogelijke discretie worden behandeld. Het proefpakket

wordt in een neutrale verpakking verzonden.

Excellence in stoma care

Ja, ik wil kennismaken met

Naam: ......................................................... Voorletter(s): ..............................................m/v

Adres: ......................................................... Postcode: ..........................................................

Woonplaats: ............................................... Telefoon: ............................................................

THIN

STANDARD

LARGE


inhoUd

vraag! 4

kijk - “Ons werk kent Veel emOtiOnele

en psychOsOciale kanten” 6

prodUCt 9

@ - Verschillende internetsites 11

thUis - erik ten Velden - “hardlOpen

is mijn lust & mijn leVen” 12

inforMatie - minder stress bij kanker 15

vrije tijd - mindfulness:

leVen in het mOment 16

sChijnwerper - ingrid eskens &

nicOlle schOenmakers 19

doen - uit(waai) tips, lekker

Op stap deze herfst 22

vereniging - kwf kankerbestrijding 25

lijf - “Vaker succes in behandeling

endeldarmkanker en uitzaaiing

naar de leVer” 26

jong - let’s get beautiful 29

proeven - hartige brOOdtaart

met zalm en brOccOli 31

gelezen 32

agenda 33

pUzzel 34

Colofon 39

ColUMn 39

geaChte lezer,

eric geurts

Directeur

Vooraf

Deze week ontving ik een brief van een klant die grote problemen

had met het verdwijnen van huidreinigingsmiddelen uit het

basispakket. Ook vroeg deze klant zich af of combicare voldoende

moeite had gedaan om dit tegen te houden. Voor deze klant

was het gebruik van dit middel belangrijk om de plak gemakkelijk

van zijn huid af te halen en lijmresten te verwijderen, zodat een

volgende plak zich weer goed kon hechten aan de huid. Vorig

jaar is op advies van het cVZ (college Voor Zorgverzekeringen)

het basispakket gewijzigd. eén van de wijzigingen betrof de

huidreinigingsmiddelen voor stomadragers. Voordat het cVZ

een advies uitbrengt aan de minister kunnen verschillende

partijen op dit advies reageren. Ook combicare maakt hier

gebruik van. Natuurlijk zijn wij niet voor een dergelijke versobering

van het basispakket. Wij weten als geen ander dat veel

stomadragers baat hebben bij dit product. echter de stijgende

kosten van de gezondheidszorg maken het noodzakelijk om

periodiek het basispakket te herzien. bij deze herziening wordt

niet alleen geschrapt, maar worden ook nieuwe zaken toegevoegd.

Dit jaar is bijvoorbeeld de bekkenbodemfysiotherapie

aan het pakket toegevoegd. Als stomadrager heeft u hier wellicht

niet veel aan, maar voor mensen met een continentieprobleem

is dit wel weer waardevol. een sterke stomavereniging heeft ook

invloed. Om die reden bevelen we de patiëntenvereniging ook

van harte bij u aan. toch nog even terug naar het probleem van

de klant die de brief schreef. een andere mogelijkheid om zonder

huidreiniger de huidplak toch gemakkelijk te kunnen verwijderen

kan ook bereikt worden door een andere huidplak te kiezen. Uw

stomaverpleegkundige kan u hierover adviseren. belangrijk om

te weten is dat dit absoluut geen consequenties hoeft te hebben

voor uw zekerheid! Graag herhaal ik nog eens een oproep die ik

vaker op deze plek heb gedaan. Als u problemen hebt met de

kleeflaag van de plak of met uw huid rondom de stoma, meldt

dat dan bij ons of bij uw stomaverpleegkundige. We kunnen u

meestal helpen en houden op deze manier de kosten zo laag

mogelijk.

eric Geurts

Directeur

.cc - september 2011 3


Vraag!

wilt U reageren op een brief of heeft U

zelf een vraag? sChrijf dan een brief

naar de redaCtie van .CC nieUws onder

verMelding van het briefnUMMer. de

redaCtie zal Uw brief dan doorstUren

of plaatsen in een volgende Uitgave.

geaChte redaCtie, (110901)

Ik heb kort geleden een stoma gekregen en nu

moet ik nog bestraald worden om er zeker van te

zijn dat alle kwaadaardige cellen weg zijn. Ik heb

gehoord dat de huid daar slecht tegen kan, hoe

gaat dat onder mijn stomamateriaal? Ik ben bang

dat het zakje niet meer zal plakken als de huid stuk

gaat. Ik gebruik een ééndelig ileo-stomazakje.

Mevrouw k. te t.

Geachte mevrouw K.,

De huid kan inderdaad worden beïnvloed door de

bestraling. Deze kan rood en schraal worden of zelfs

stuk gaan. U kunt bijvoorbeeld gedurende de periode

van bestraling eventueel tweedelig materiaal gaan

gebruiken om de huid minder te belasten doordat

het materiaal minder vaak verwisseld hoeft te worden.

Ik adviseer u hierover contact te zoeken met uw

stomaverpleegkundige in het ziekenhuis.

rian ligthart

specialistisch verpleegkundige

4 .cc - september 2011

geaChte redaCtie, (110902)

sinds een paar maanden heb ik een blijvend stoma.

blijvend, omdat ik na allerlei ingrijpende onderzoeken

te horen kreeg dat er een tumor was ontdekt in mijn

rectum. Nu de ingreep achter de rug is en ik aan het

‘wennen’ ben aan een leven met een stoma, kijk ik

terug op de periode voorafgaand aan mijn operatie.

Na het gesprek met de chirurg, die mij vertelde dat ik

een stoma zou krijgen, waren de weken vol gepland

met allerlei afspraken.

Zo werd ik o.a. doorverwezen naar de stomaverpleegkundige,

die mij in twee uur tijd allerlei informatie gaf

over de verschillende soorten stomamaterialen en de

consequenties voor mijn sociale leven. Zij beantwoordde

allerlei vragen die ik had verzameld. Ook vertelde ze mij

dat ze, kort voor de operatie, weer contact met mij op

zou nemen voor het aftekenen van de plek van de stoma.

Zelf heb ik ook ‘rondgekeken’ op internet, waarbij vooral

de websites stomaatje.nl en die van combicare mij

veel informatie opleverden. Het was voor mij dus belangrijk

om zowel informatie te krijgen via het gesprek

met de arts en de stomaverpleegkundige, als mede

door op eigen initiatief te zoeken op internet.

Mevrouw a.r. te g.

Geachte mevrouw A.,

Uw verhaal onderstreept nogmaals het belang

van goede voorlichting door alle partijen die zich

rondom een dergelijke, grote ingreep met de patiënt

bezighouden. Naast de noodzakelijke persoonlijke

contacten, kan internet een grote bron van informatie

zijn. Het is ook belangrijk dat die informatiebehoefte

na de operatie en het ontslag uit het ziekenhuis

wordt vervuld. Naast een regelmatig contact met

uw stomaverpleegkundige zal combicare u van de

nodige informatie voorzien middels de website, de

informatieve magazines en niet in de laatste plaats

door rechtstreeks contact met onze klantenservice.

Ook kunt u met uw vragen terecht bij de Nederlandse

stomavereniging, via www.stomavereniging.nl of op

telefoonnummer 0346 - 26 22 86

henk beekhuizen

specialistisch verpleegkundige


geaChte redaCtie, (110903)

Ik zorg als wijkverpleegkundige voor een mevrouw die

twee jaar geleden een colostoma heeft gekregen in verband

met dikkedarmkanker. eerst ging het goed, maar

de plak van het tweedelige systeem laat nu steeds snel

los; soms moeten we twee keer per dag een nieuwe

plak aanbrengen. Onder de stoma zit een grote, harde

zwelling. Wat is jullie advies?

Mevrouw j. de j. te v.

Geachte mevrouw De J.,

De zwelling kan worden veroorzaakt door een breuk,

maar kan ook andere oorzaken hebben. Het is belangrijk

dat een arts dit beoordeelt. sommige tweedelige

systemen kunnen minder flexibel zijn dan andere

systemen. Voor deze mevrouw is het in deze situatie

wellicht beter om een meer flexibel systeem te gebruiken

(één- of tweedelig). Dit is soepeler. Het is in alle

gevallen verstandig om contact op te nemen met

de stomaverpleegkundige van uw patiënt voor een

uit gebreider advies en hiervoor een controleafspraak

te maken op de stomapolikliniek.

jolanda smelt

specialistisch verpleegkundige

stoMa steUnbandages -

beleidszaken

er is de afgelopen maanden veel te doen geweest

omtrent steunbandages. combicare heeft zich

ervoor ingespannen deze aan iedereen te kunnen

blijven leveren, ongeacht zorgverzekeraar. Uitzonderingen

op te leveren aantallen zijn er wel,

afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd

bent. Vraag uw stomaverpleegkundige

of onze klantenservice naar de spelregels en

hoe wij dit in de praktijk voor u kunnen oplossen.

U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met

uw zorgverzekeraar en uw polisvoorwaarden

opvragen. Deze zijn ook op te vragen via internet,

op: www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/polisvoorwaarden/

traCk & traCe

bij CoMbiCare

sinds 1 maart jl. wordt de verzending van

uw pakket hulpmiddelen verzorgd door

mediq Logistiek.

“geaChte klantenserviCe”, (110904)

Vraag!

wat kUnt U van ons verwaChten?

• Wanneer u vóór 15.00 uur bestelt,

wordt uw pakket in principe de volgende

werkdag afgeleverd

• Uw pakket wordt afgeleverd tussen

12.00 uur en 21.00 uur

• Bij de aflevering van uw pakket moet

u tekenen voor ontvangst

• Op ieder gewenst tijdstip kunt u zien waar

uw pakket is. Kijk hiervoor op onze website

www.combicare.nl en klik op de button

“Niet langer wachten”.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met onze

klantenservice op telefoon nummer 0800 – 8009.

Op de klantenservice gaat de telefoon, één van de vele

telefoontjes op een dag. Het betreft een mevrouw die

een vraag heeft. Zij heeft een etui gevonden met verschillende

pasjes, waaronder een pasje van combicare.

Hier staat een nummer op dat ze mij voorleest. Ik vind

in het systeem de gegevens van de eigenaresse en

vraag de eerlijke vinder naar haar telefoonnummer.

Vervolgens bel ik de mevrouw op die haar pasjes kwijt

zou moeten zijn. Ik leg haar uit dat iemand haar etui

heeft gevonden en dat zij deze graag terug wil geven.

mevrouw kijkt gauw in haar tas en blijkt inderdaad al

haar pasjes te missen. Zij reageert zeer blij en ik geef

haar het telefoonnummer van de eerlijke vinder. eind

goed al goed. Zo zie je maar: ook daar is een combicare-pasje

goed voor!

wilma kummeling

Medewerker klantenservice

p. Jansen

1 000 000

.cc - september 2011 5


kijk

“ Ons werk kent veel emotionele

en psychosociale kanten”

hildegard bUijl, Yvonne dörr en ans de brUijn riChten ziCh op

de wondverzorging, inContinentie- en stoMazorg binnen het

erasMUs MC, loCatie daniël den hoed. gedrieën ontvangen zij

als verpleegkUndig ConsUlenten een groeiend aantal kankerpatiënten

in het rotterdaMse onCologisChe CentrUM.

“Die toename zal onder andere met

de vergrijzing te maken hebben”,

zegt Yvonne Dörr, die samen met

Hildegard buijl is aangeschoven.

“In 2010 ontvingen wij 86 nieuwe

patiënten waarbij een stoma werd

aangelegd en 207 nieuwe patiënten

voor wondzorg. Dat zijn er vrij veel

voor een klein ziekenhuis als het

onze.” Onderling hebben de drie

verpleegkundig consulenten geen

scheiding in het werk aangebracht.

Op het gebied van wondzorg houden

zij zich bezig met grote postoperatieve

wonden en oncologische

ulcera. een specifieke behandeling

op het gebied van incontinentie

komt in de Daniël den Hoed kliniek

niet zoveel voor, zij ontvingen hiervoor

20 nieuwe patiënten in 2010.

Yvonne dörr

leeftijd: 56 jaar

woonplaats: lage zwaluwe

(onder de moerdijk)

familie: getrouwd met bert,

3 kinderen

vrije tijd: yvonne maakt zelf

haar kleding. zij bezoekt graag

musea en tentoonstellingen, met

name op het gebied van mode.

het aziatische continent is haar

favoriete vakantiebestemming:

zowel de mensen, het klimaat als

de natuur spreken haar erg aan.

Vanaf het moment dat de patiënt

van de arts te horen krijgt dat hij

of zij een stoma krijgt, volgt een

gesprek bij één van de verpleegkundig

consulenten. Zij bepalen

de uiteindelijke plaats van de stoma

samen met de patiënt en houden

tijdens de opname een vinger aan

de pols zodat het hele traject goed

wordt doorlopen. Het is de bedoeling

dat de patiënt na ontslag uit

het ziekenhuis zelfredzaam is.

6 .cc - september 2011

hildegard bUijl

leeftijd: 56 jaar

woonplaats: Oud-beijerland

familie: getrouwd met hans,

2 kinderen, 1 kleinzoon

vrije tijd: hildegard brengt veel

tijd door met haar kleinzoon.

Verder houdt zij van wandelen

in de natuur en van vakanties

met de caravan of verder weg.

als levens genieter is zij gek op

koken en proeven. liefst kleine

hapjes die verfijnd en tongstrelend

zijn.


ans de brUijn

leeftijd: 51 jaar

woonplaats: Voorschoten

familie: getrouwd, 2 kinderen

vrije tijd: ans houdt van de

sporten spinnen en tennis,

van lezen en shoppen.

anders benaderen

Het werken in een specialistisch

oncologisch centrum vereist een

aangepaste benadering, al valt dit

de ervaren verpleegkundig consulenten

zelf nauwelijks meer op. “We

zijn ons altijd bewust van de emotionele

en psychosociale kanten van

de patiënt”, aldus Hildegard buijl.

“Die raken ons telkens weer, maar

toch wen je eraan. Wij zijn een

derdelijns ziekenhuis en als mensen

bij ons komen hebben zij vaak al

een heel traject achter de rug. Vaak

hebben zij kanker die is teruggekeerd

of is er sprake van een complexe

vorm van kanker waar een

ander ziekenhuis niet de juiste

behandelmethode voor heeft.

sommige patiënten zijn juist heel

blij met de mogelijkheid die we

nog kunnen bieden en bij sommige

mensen is de pijp echt leeg”,

legt zij uit.

“Het is voor ons zaak om goed in

te schatten wat de patiënt nodig

heeft”, vult Yvonne Dörr haar colle-

kijk

ans de brUijn over CoMbiCare

Omdat zijzelf helaas niet bij het interview aanwezig was, vroegen wij Ans de bruijn,

de collega van Hildegard en Yvonne, telefonisch om haar mening over de samenwerking

met combicare. “Die is uitmuntend”, aldus de verpleegkundig consulent. “Drie zaken

vinden wij van belang: ten eerste de service aan patiënten. Het ruime assortiment, de

snelle levering aan huis en de telefonische bereikbaarheid van een gespecialiseerd verpleegkundige

in geval van problemen. ten tweede zijn onze patiënten vaak erg ziek,

waardoor het prettig is dat een huisbezoek van een verpleegkundige tot de mogelijkheden

behoort. tenslotte zijn we zeer te spreken over de telefonische klantenservice.

Zij nemen de tijd voor mensen en hebben kennis van zaken.” Over mogelijke aandachtspunten

moet zij even nadenken. “Ik vind persoonlijk de startpakketten die gebruikt

worden als informatiemateriaal in een pre-operatief gesprek erg veel informatie bevatten.

Onze ervaring is dat het beter is deze informatie meer gedoseerd te verstrekken.

maar iets anders kan ik niet bedenken. Al met al zijn we zeer tevreden. bij combicare is

de uitvoering op een constant hoog niveau. Daar kunnen we altijd op vertrouwen.”

ga aan. “Dat doen we door open

vragen aan hen te stellen. Aan de

hand van de antwoorden kunnen

we kijken of we het zelf kunnen

behappen. Wanneer er bijvoorbeeld

sprake is van extreme angst, verstoorde

relaties tussen kinderen en

ouders of rouwverwerking vanwege

zeer ingrijpende gebeurtenissen,

verwijzen wij de patiënt door naar

ons psychosociale team. De jarenlange

ervaring heeft geleerd hoe

we hiermee om moeten gaan.”

vertroUwensband

Hildegard buijl knikt bevestigend en

zegt: “Iedereen die hier binnenkomt

mag bang zijn voor wat komen

gaat. Wij proberen vertrouwen te

geven en uit te leggen welke zaken

er wel en niet kunnen ge beuren.

Op een hele eerlijke manier bouw je

daarmee een band op. We kunnen

in begrijpelijke taal de bevindingen

van de arts uitleggen en mogelijk

een vertekend beeld wegnemen.

Het belangrijkste is daarbij dat je

een patiënt ziet als mens. Niet als

een ziektebeeld. Wij kennen

iedereen bij naam en dat doet hen

goed. Op deze manier kunnen we

ieder op z’n eigen manier proberen

te steunen”, aldus de verpleegkundig

consulent. “en dat is tevens wat

ons werk zo leuk maakt. Ieder mens

is anders, met noden en behoeften

waar je verstandelijk op in moet

springen. tegelijkertijd ben je met

je handen bezig om allerlei problemen

op te lossen. Daarnaast vereisen

de activiteiten in dit ziekenhuis

dat we continu moeten schakelen

tussen wond- en stomazorg. Geen

dag is hier hetzelfde.”

Volgens Yvonne Dörr ligt de charme

van haar beroep mede in de zoektocht

naar de manier waarop je iets

toe kunt voegen in de verzorging en

ondersteuning van de patiënt. Yvonne:

“Iedereen reageert anders en

heeft iets anders nodig. soms is dat

een grapje en soms juist een serieus

woord. Het is complex werk en je

bent samen bezig met iets wat ertoe

doet. Ook in zijn algemeenheid. De

oncologische zorg staat hier in de

Daniël den Hoed kliniek op een zeer

hoog niveau. Al met al maakt dat ons

werk als verpleegkundig consulenten

zeer interessant.”

.cc - september 2011 7


Dit is de ideale oplossing, ik heb het zelfs uitgeprobeerd in bad

en dan nog merk je het niet. Een superuitvinding die lekker

zacht is en zich goed vormt naar mijn lichaam, zelfs over de

hechtingen heen. Je kunt het ook gemakkelijk verwijderen. Ik

weet zeker dat ik dit blijf gebruiken, want dit maakt mijn leven

makkelijker. En dat mag ook wel, want ik heb veel complicaties

gehad. Mijn stoma, die ik negen jaar geleden kreeg, is onlangs

verplaatst van de linker naar de rechterkant. Dan is het fi jn als

er ook eens iets gemakkelijk gaat.”

Mw. G. van Baaren, gebruikt voortaan SenSura Mio

“ Deze elastische huidplak is een

superuitvinding, omdat hij zich

goed vormt naar mijn lichaam.”

Ieder mens is anders en iedere buik is anders.

Daarom ontwikkelde Coloplast SenSura ® Mio;

een elastische huidplak die de contouren van het

lichaam perfect volgt.

Coloplast heeft een mensgerichte benadering

bij de ontwikkeling van producten. Coloplast

heeft samengewerkt met

stomaverpleegkundigen en de gebruikers van

haar producten bij het ontwikkelen van beter

passend stomamateriaal. Dit heeft geleid tot

de BodyFit Technologie, die inspeelt op de

individuele lichaamscontouren.

SenSura Mio met elastische huidplak

SenSura Mio is een 1-delig colostomazakje

waarvan de huidplak gebaseerd is op de

revolutionaire BodyFit Technologie. De

huidplak is elastisch en vormt zich naar de

Stomazorg

Urologie & continentiezorg

Wond- en huidzorg

individuele lichaamscontouren waardoor een

goede pasvorm wordt gecreëerd. Door de

elasticiteit kan de huidplak de lichaamsbe-

wegingen volgen en blijft de goede pasvorm

steeds behouden.

En dat dit een groot verschil maakt, blijkt wel

uit de vele positieve reacties van de mensen

die SenSura Mio al geprobeerd hebben.

Coloplast ontwikkelt producten en diensten die het leven makkelijker maken voor mensen met een fysieke aandoening. We richten ons op stomazorg, urologie,

continentiezorg en wond-en huidzorg. Daarbij werken we nauw samen met mensen die onze producten gebruiken. Dit helpt ons om producten te ontwikkelen en oplossingen

te bieden die aansluiten op de persoonlijke behoeftes van onze klanten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Coloplast, telefoonnummer: 0800 022 98 98.

Het Coloplast logo is een geregisteerd merk van Coloplast A/S. © 2010-07

All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark

Coloplast BV

Postbus 1111

3800 BC Amersfoort

E-mail: nlcare@coloplast.com

Telefoon: 0800-022 98 98

www.coloplast.nl


asko healthCare

De stomacare bandages kleurloos

en conser vatief? echt niet! De

stomacare bandages van basko

Healthcare worden postoperatief

gebruikt ter ondersteuning van

de buikwand en ter preventie van

een hernia. De bandages zijn vooral

bekend om hun draagcomfort en

hoogwaardige kwaliteit en waren

jarenlang alleen leverbaar in wit.

Daar is vorig jaar al verandering

in gekomen door de populairste

hollister

Hollister introduceert de FormaFlex vormbare huidplak.

De huidplak heeft een geribbelde structuur met

een flexibele toplaag en is met de hand vormbaar in

de juiste pasvorm. De huidplak is goed bestand tegen

vocht en biedt hierdoor een lange draagduur.

laprolan

stomacare modellen ook in de

kleur beige aan te bieden. Vanaf het

najaar van 2011 zijn deze modellen

ook leverbaar in antraciet.

Daarnaast is het assortiment

uit gebreid met een nieuw model:

de stomacare- ‘easyOpener’.

Deze is voorzien van een speciaal

ont worpen klittenbandsluiting

onder de opening van de stoma.

De sluiting vergemakkelijkt het

sinds 1 juni jl. is het assortiment van Laprolan uitgebreid met

Laprolan Laprocare comfort black. een ééndelig colo- en ileozakje

met een comfort huidplaat en een zwart stomazakje.

Voor bepaalde producten kunnen extra machtigingen nodig zijn. Informeer

bij uw eigen stomaverpleegkundige of dit product voor u geschikt is.

product

ver wisselen van het stomazakje

aanzienlijk. De bandage hoeft

namelijk niet eerst te worden

verwijderd om het zakje te kunnen

wisselen. De ‘easy Opener’ bandage

is 15 cm. hoog.

welland

Welland introduceert nieuwe ileostomiezakjes,

één- en tweedelig zonder

filter. De zakjes zijn voorzien van ritselarme,

zijdezachte tissue. De tissue

droogt snel op na zwemmen en/of

douchen. Het legen van het zakje

gaat gecontroleerd met een lipje aan

de onder zijde van de uitloop.

.cc - september 2011 9


Vormt zich naar de individuele

lichaamscontouren.

Voor een zeker gevoel.

Volgt de bewegingen van het lichaam.

SenSura ® Mio is de eerste elastische huidplak en is gebaseerd op de BodyFit-Technologie.

De huidplak vormt zich naar de individuele lichaamscontouren en volgt de bewegingen van

het lichaam. SenSura Mio is verkrij gbaar als 1-delig colostomazakje.

Meer informatie? Ga naar www.sensuramio.nl of bel gratis 0800 022 98 98

Coloplast ontwikkelt producten en diensten die het leven van mensen met zeer persoonlij ke en delicate medische aandoeningen vergemakkelij ken. Door nauw

samen te werken met de mensen die onze producten gebruiken, ontwikkelen wij oplossingen die op hun bij zondere behoeften zij n afgestemd. Wij noemen dat

intieme gezondheidszorg. Onze activiteiten spitsen zich toe op stomazorg, urologie en continentiezorg, en wond- en huidzorg. We zij n wereldwij d actief en stellen

meer dan 7000 mensen tewerk.

Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. © 2011-03.

Alle rechten voorbehouden aan Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denemarken.

Ja, ik wil graag de eerste elastische huidplak proberen! Stuur mij een gratis proefpakket SenSura ® Mio.

Coloplast BV

Postbus 1111

3800 BC Amersfoort

Telefoon: 0800 - 022 98 98

www.coloplast.nl

Naam: Voorletter: Geslacht o M o V

Adres: Postcode: Woonplaats:

Telefoon: Geboortedatum: / /

E-mail:

Soort stoma:

Stuur de volledig ingevulde bon op naar Coloplast ® Care, antwoordnummer 40 3800 VB Amersfoort.

Ik gebruik nu producten van het merk: midi zakjes / maxi zakjes*

o Ik ga akkoord met: De gegevens worden door Coloplast BV verwerkt conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Coloplast kan deze gegevens

gebruiken om te informeren naar uw ervaringen en om u op de hoogte te houden van producten en services. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld

en niet verstrekt aan derden. U kunt altijd bezwaar aantekenen tegen de verwerking door Coloplast van uw gegevens door contact op te nemen met

Coloplast Care: nlcare@coloplast.com

CC032011


www.kankerwiehelpt.nl

organisatie

De website is ontwikkeld op initiatief van de locaties maastricht

en Nijmegen van Integraal Kankercentrum Nederland

(IKNL) en Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) in samenwerking

met de ziekenhuizen in de regio Zuidoost-Nederland.

voor wie

bestemd voor mensen die in de zuidelijke helft van

Nederland wonen. De website geeft een overzicht van

zorgverleners en organisaties die kankerpatiënten en hun

naasten op uiteenlopende gebieden ondersteuning en

verlichting kunnen bieden. Zowel tijdens de ziekte als

in de periode daarna. Aanvullend vindt u er alge mene

informatie over kanker.

detail

Via het blauw gekleurde keuzemenu navigeert u naar de

gewenste hulp in de buurt. U kunt selecteren op ziekenhuis,

hulpverlener of onderwerp. Na

doorklikken vindt u de contactgegevens.

De algemene informatie

over kanker is afkomstig

van KWF Kankerbestrijding.

U vindt er bijvoorbeeld uitleg

over de verschillende vormen

van kanker.

www.darmkanker.info

organisatie

De website www.darmkanker.info valt onder de

ver antwoordelijkheid van de maag Lever Darm

stichting.

voor wie

De website informeert patiënten over de preventie

en vroege opsporing van darmkanker en over de

wetenschappelijke details en het omgaan met de

ziekte. Ook wanneer u een naaste heeft met darmkanker

vindt u hier nuttige tips en informatie.

detail

Aan de linkerzijde van de pagina vindt u actuele berichten

over onderzoeken naar darmkanker en specifieke

zorgkwesties. Zoekt u informatie over bijvoorbeeld

risicofactoren, voedingsadviezen en begeleiding, dan

@

www.toekomstnakanker.nl

organisatie

toekomst na kanker

is een initiatief van het

Integraal Kankercentrum

Amsterdam.

voor wie

toekomstnakanker.nl is

bedoeld voor mensen die

in de noordelijke helft van

Nederland wonen. De website wijst de weg naar

verschillende zorgverleners en organisaties die

kankerpatiënten en hun naasten op uiteenlopende

gebieden ondersteuning en verlichting kunnen

bieden. Zowel tijdens de ziekte als in de periode

daarna.

detail

De site gaat per deelregio in op tien thema’s:

nazorg ziekenhuis, zorg thuis, hulp bij verwerken,

sport en revalidatie, voeding, uiterlijke verzorging,

patiënten organisaties, hulp- en informatiebronnen,

vakantie en creativiteit én werk en verzekeringen.

Klikt u een thema aan, dan krijgt u uitleg van de

verschillende mogelijkheden en vindt u de contactgegevens

bij u in de buurt.

kunt u doorklikken via een keuzemenu in de blauwe

balk. er wordt veel aandacht besteed aan lotgenotencontact,

zowel via ervarings verhalen als via een internetforum

waar flink gebruik van wordt gemaakt.

.cc - september 2011 11


thuis

erik ten velden

“ hardlopen is

mijn lust &

mijn leven”

deCeMber is een feestMaand. Maar in het jaar 2009 gold dat niet voor erik ten velden

en zijn faMilie. nadat hij net hersteld was van prostaatkanker hing heM een nieUwe

diagnose boven het hoofd: blaaskanker. pas na de jaarwisseling zoU zijn blaas

worden verwijderd, Met een stoMa tot gevolg. een paar onzekere weken gingen

voorbij, Maar een ding was zeker: erik zoU weer hardlopen!

Het is begin 2010 en voorzichtig begint erik ten Velden

(67) te rennen. Zijn zoon Niels en dochter mieke rennen

naast hem. Nog geen twee maanden geleden kwam hij

van de operatietafel en nu rent hij alweer zachtjes over

de dijk in zijn woonplaats. “Het was een emotioneel

moment. mijn kinderen hebben erg meegeleefd.”

12 .cc - september 2011

gezonde kleUr

Het waren heftige maanden geweest. In september

2009 liep erik nog de marathon van budapest. “Het was

warm en ik transpireer altijd veel. Na afloop plaste ik opeens

bloed. Omdat ik net hersteld was van prostaatkanker

was ik alert en liet ik me onderzoeken, maar de arts

zei dat duursporters wel vaker bloed plassen. met twee

weken rust zou het wel over gaan. Niets was helaas minder

waar. Ik verloor uiteindelijk zoveel bloed dat ik een

transfusie nodig had. Vier liter kreeg ik toegediend. mijn

altijd zo gezonde kleur had de artsen op het verkeerde

been gezet. Oneindig veel onderzoeken volgden en we

moesten steeds weken wachten op de uitslag.”

“Ik had poliepen op mijn blaas”, vervolgt hij zijn verhaal.

“Deze werden weggehaald en het bloedverlies stopte.

maar ze bleken kwaadaardig en agressief, mijn blaas

moest er dus uit. Het was inmiddels december en ik

kon pas in januari geopereerd worden. De hele feestmaand

was een ramp. Aan de ene kant werd ik nerveus;

als het zo agressief was, konden we dan nog wel zoveel

weken wachten? Aan de andere kant wist ik wat me te

wachten stond en ik kon er maar niet aan wennen. een

stoma? Ik?”


erik ten velden

leeftijd: 67 jaar

familie: erik is getrouwd met rini en woont in

noord-holland. beiden zijn gepensioneerd. zij

hebben samen twee volwassen kinderen, mieke

en niels, en vier kleinkinderen: lucas, milan,

gijs en jord. sporten doet erik het liefst en dan

vooral hardlopen. daarnaast is hij voorzitter van

de schaakvereniging en geniet hij van zijn familie

en de fietsvakanties met zijn vrouw.

Confrontatie

Voor de operatie liet de verpleegkundige in het ziekenhuis

in Alkmaar hem zien hoe een stoma eruit ziet en

waar die zou komen. Dat moment was confronterend.

maar zij toonde ook een artikel uit een vorige uitgave

van .cc stoma, over een man die nog kon hardlopen met

zijn stoma. Het stelde hem gelijk weer gerust. Inmiddels

loopt erik ten Velden zelfs weer wedstrijden. met pasen

zou hij zijn eerste marathon lopen. “Ik was er helemaal

klaar voor. Helaas kreeg ik de dag ervoor griep en moest

ik verstek laten gaan. Ik loop in de categorie 65+ en kom

vaak dezelfde mensen tegen. We lopen dan in een

groepje, alleen moet ik steeds even stoppen. Het is vaak

wel even slikken als ik ze vooruit zie gaan, terwijl ik mijn

stomazakje moet legen. Gelukkig haal ik ze meestal weer

in. Ik win zelfs nog wel eens een prijs. Wat ben ik blij dat

ik het nog kan! Hardlopen is echt mijn lust en mijn leven.”

best een gedoe

Zoals met alles was het ook wennen om met een stoma

te rennen. “Je voelt namelijk geen aandrang meer om te

plassen, je moet zelf voelen hoe vol de zak is. en zeker

omdat ik veel transpireer is het belangrijk dat ik heel veel

drink. maar dan moet ik ook vaker stoppen om te legen.

Het is best een gedoe soms… Inmiddels heb ik uitgevonden

dat het kliksysteem, waar ik minimaal twee dagen

mee kan doen, het beste voor mij werkt. met die zakjes

voor één dag had ik veel meer lekkages.”

“Het is een zoektocht naar wat het beste bij je past”,

vindt hij. “De verpleegkundige in het ziekenhuis was

daarbij mijn rots in de branding. Voor elk probleem had

zij een oplossing. en ook door combicare wordt het

draaglijker. Ze leveren altijd op tijd en soms vind ik bij

“ mijn altijd zo gezonde

kleur had de artsen op het

verkeerde been gezet”

thuis

de levering een pakje stroopwafels. Dat is toch attent.

meestal sta ik positief in het leven, maar ik kan niet ontkennen

dat ik ook wel eens sta te vloeken op dat ding als

het niet goed zit of bij een lekkage. Of als ik mijn vrouw

met een kratje bier zie sjouwen, omdat dat voor mij niet

meer verantwoord is. Dat hoor ik rini toch niet te laten

doen? Het is soms frustrerend.”

sChUine blikken

De eerste keer in de sportschool was voor hem even

wennen. Vooral omdat hij na het sporten tussen al die

mannen staat te douchen. erik ten Velden: “Je ziet dan

heel wat schuine blikken. Ik ga dan het gesprek aan en

vertel ze dat het hen ook kan gebeuren. Zodra het ijs

gebroken is praten we er heel open over. Ze vinden het

meestal fijn om te zien dat ik nog kan sporten. Het is

prettig dat in andere situaties niemand iets aan me ziet.

Ik merk dat het in mijn omgeving al geen onderwerp van

gesprek meer is. mijn kleinkinderen vonden het in het

begin reuze interessant. Ze wilden er alles over weten.

Inmiddels is het al niets bijzonders meer.”

tot slot kondigt de sportieve stomadrager een nieuw

hoogtepunt aan in zijn leven na de operatie: “eind dit

jaar gaan we op vakantie naar canada en daar ga ik

alsnog mijn eerste marathon lopen. De route loopt

langs de Niagara rivier en de finish is bij de watervallen.

Daarna begint onze rondreis. Ik kijk er ontzettend

naar uit!”

.cc - september 2011 13


DESIGNED for Life

FOCUSED on You

NovaLife Colo 1 en 2 delig

Iedereen heeft een eigen levensverhaal, elk verhaal is speciaal. Dus voordat we NovaLife,

onze nieuwe generatie stomamateriaal, hebben ontwikkeld, hebben we geluisterd naar de

gebruikers. Dit heeft geleid tot een hernieuwd design met de modernste specificaties. Het is

volledig ´DESIGNED for Life´.

Ontvang een gratis Dansac NovaLife proefpakket en test de nieuwe generatie Dansac stomamateriaal.

Ik wil graag:

ééndelig tweedelig

Ik wil graag:

uitknipbaar voorgestanst

Mijn stomamaat is: mm.

Designed for Life. www.dansac.nl

Life STORIES

Naam: M/V

Adres:

Postcode/Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Ik ben akkoord met onderstaande Privacy verklaring.

Stuur deze antwoordcoupon in een ongefrankeerde envelop naar:

Dansac - Antwoordnummer 423 - 3800 VB - Amersfoort

NIEUW

Dansac NovaLife Colo

1 en 2 delig

Uw privacy is van belang voor Dansac (Dansac is een onderdeel van Hollister B.V.) en aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk, "Dansac"). Dansac respecteert uw privacy rechten en erkent het belang om de informatie die wij over u verzamelen, te beveiligen. Leest u deze Privacy Statement alstublieft goed door voordat u uw toestemming

verleent aan deze bepalingen. Persoonsgegevens die door Dansac worden verzameld kunnen contact informatie en informatie omtrent uw gezondheid, interesses / hobby's, geslacht, leeftijd, product voorkeuren en levensstijl omvatten. Dansac kan deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen over Dansac en haar producten en diensten.

Met uw instemming met deze Privacy Statement (door het onderstaande hokje aan te vinken), kan Dansac deze informatie verwerken en delen met derde partijen (zorgverleners, distributie partners en anderen) om, namens Dansac, contact met u op te nemen, of om u te voorzien van Dansac producten voor de behandeling van uw aandoening.

Dansac zal persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derde partijen. De persoonsgegevens die Dansac verzamelt kunnen worden opgeslagen in een land buiten de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten. U mag de persoonsgegevens die van u zijn verzameld te allen tijde inzien en aanpassen door contact op te nemen met Dansac. Indien

u niet langer meldingen van Dansac, of derde partijen op verzoek van Dansac, wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Dansac door te bellen met 0800 3824111, maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur, of door een email te sturen aan info@dansac.nl.


Minder stress

bij kanker

sietske van der Veldt is medeoprichtster

van de stichting care

for cancer en merkt elke dag weer

hoeveel ze kan betekenen voor haar

cliënten. “Ons belangrijkste doel is

het zoveel mogelijk wegnemen van

de stress en onzekerheid die patiënten

met kanker ervaren. We noemen

het ‘naastzorg’, omdat we al tijdens

de behandeling met de patiënten in

gesprek gaan. We beantwoorden

vragen, geven tips en helpen ze op

weg naar een goed herstel.”

Missie

Vijf jaar geleden begonnen sietske

en haar compagnon machteld de

bont met een pilot in het catharinaziekenhuis

in eindhoven. Inmiddels

zijn vijfendertig oncologieverpleegkundigen

in het hele land bezig met

dezelfde missie. en de vijf consulten

die ze met een patiënt plannen

worden sinds dit jaar door alle grote

zorgverzekeraars vergoed. “We

stimuleren patiënten om niet met

hun vragen te blijven rondlopen.

De eerste stap naar hulp is altijd

lastig. met onze sessies proberen

wij de drempel te verlagen.”

Vijf consulten bij de patiënt thuis is

meestal genoeg, zo blijkt uit ervaring

van de organisatie, om in kaart

te brengen waar de behoeftes van

een patiënt liggen en ze op de

hoogte te stellen van het zorgaanbod

buiten het ziekenhuis. “Dat kan

variëren van yoga tot een rouwtherapeut

en van zorg voor de kinderen

tot lotgenotencontact. Ook bemiddelen

we regelmatig tussen patiënt

en werkgever. We hebben gemerkt

dat ‘naastzorg’ ertoe kan leiden dat

een patiënt gewoon kan blijven werken.

Daarnaast kunnen we een rol

spelen in de relatie met een partner.

Het is in al deze gevallen vooral belangrijk

dat de ziekte en de effecten

daarvan bespreekbaar worden.”

angsten wegneMen

bij tineke van bree namen de consulten

met care for cancer veel van

haar angsten weg. “bij de dokter vergeet

ik weleens een vraag te stellen

of is er simpelweg te weinig tijd om

alles te bespreken. Het is zo fijn om

iemand te hebben die wel genoeg

tijd heeft om met je mee te denken.

tijdens onze gesprekken komen

steeds meer vragen bij me op. bij

haar is niets gek of raar. mijn man is

”Ook merkt

de patiënt:

ik doe het

nog niet

zo slecht”

informatie

tineke van bree (54) Uit eindhoven kreeg in noveMber 2010 te horen dat ze darMkanker

heeft. drie operaties volgen en tineke krijgt te Maken Met een stoMa en een zware

CheMokUUr. “via het ziekenhUis kwaM ik in ContaCt Met ieMand van Care for CanCer.

het was een onzekere tijd, Maar zij heeft Me in veel dingen gerUst kUnnen stellen.”

ook een paar keer bij het gesprek geweest

en dat heeft ons enorm geholpen.

Het is jammer dat ze maar vijf

keer mag komen, maar ik mag haar

gelukkig ook bellen of e-mailen.”

sietske: “Het is heel belangrijk dat

patiënten met kanker ervaren dat

het leven niet stil hoeft te staan. We

stimuleren hen aanspraak te maken

op het gezonde deel van hun lichaam.

Wie in contact blijft met zijn

eigen mogelijkheden ervaart meer

kwaliteit van leven. Het is zo niet

alleen makkelijker om na herstel de

draad weer op te pakken, ook merkt

de patiënt: ik doe het nog niet zo

slecht.”

meer informatie vindt u op de

website www.careforcancer.nl

machteld de bont sietske van der Veldt

.cc - september 2011 15


Vrije tijd

Mindfulness:

leven in het

moment

hoe vaak hoor je Mensen niet verzUChten

‘de dagen vliegen voorbij’? de dag strooMt

vol Met alledaagse dingen, die vervolgens op

de aUtoMatisChe piloot worden afgeraffeld.

het leven gaat langs hen heen. de onvrede

die dat gevoel Met ziCh Meebrengt kent eChter

een waardige opponent: MindfUlness. dit

begrip opent de deUr naar een verbeterde

kwaliteit van leven.

Foto: Flim’s Yoga Studio, www.flimsyoga.com

16 .cc - september 2011

De oorsprong van mindfulness ligt in het boeddhisme,

als onderdeel van het zogenaamde achtvoudige pad

naar verlichting. Het bestaat onder meer uit een vorm

van meditatie waarin men zich bewust is van de fysieke

en geestelijke sensaties en situaties van het moment.

Zonder daar verder op te reageren. met andere woorden:

u geeft bewust aandacht aan hetgeen zich nu aandient.

Het vormt onderdeel van een levenshouding die

zich kenmerkt door het accepteren van alle situaties en

ervaringen, zowel positief als negatief. Door mindfulness

te beoefenen leert u de werkelijkheid te aanvaarden en

bewust aandacht te geven aan uzelf en alles om u heen.

te leven in het moment, met innerlijke kalmte en rust.

Diverse westerse wetenschappers hebben het begrip

mindfulness uit de boeddhistische context gehaald. Zij

gebruiken de positieve effecten om mensen effectief

te leren omgaan met pijn, stress, vermoeidheid en depressies.

Feitelijk is een soort samensmelting ontstaan

van boeddhistische principes en westerse psychologische

kennis met goede, wetenschappelijk aangetoonde

resultaten. Naast positieve effecten op de hierboven

genoemde klachten meldt men ook resultaten bij

mensen met hartklachten, maagdarmproblemen, angststoornissen

en slaapproblemen. en dat voor langere

termijn! Ook bij mensen zonder klachten verbetert


Heeft u interesse in een kennismaking met

mindfulness? Neem dan de tijd voor de volgende

vijf oefeningen en ervaar wat het met u doet.

1Kies een normale dagelijkse bezigheid die u routinematig

uitvoert. bijvoorbeeld eten, douchen of haren

kammen. Doe deze bezigheid zo geconcentreerd dat

u zich volledig bewust bent van de ervaring. Wat u

proeft, wat u voelt, wat u hoort en ruikt.

2

Wanneer u ’s ochtends en ’s avonds op de rand

van uw bed plaatsneemt, haal dan vijf keer langzaam

aandachtig adem. concentreer u puur op

het instromen en uitstromen van de lucht.

3

4

Ga zitten in een ontspannen houding en laat uw

gedachten de vrije loop. merk op hoe de ene

gedachte tot de andere leidt en weer verdwijnt.

pak de krant en probeer één enkel nieuwsbericht

terug te leiden tot de essentie van het bericht.

Ontdoe het van stemmingmakerij en nutteloze

toevoegingen. Laat u niet opwinden en vel geen

oordeel; het is wat het is. Wat blijft er over?

5Neem met regelmaat een korte pauze tijdens uw

bezigheden. Ga rustig zitten, ontspan uw schouders

en wees bewust van uw ademhaling. ‘Luister’ met

aandacht naar wat uw lichaam voor signalen geeft.

mindfulness de kwaliteit van leven aanzienlijk. Ongeacht

geloof of afkomst ziet menig mens een mindfullnesstraining

of cursus tegenwoordig als een

goede mogelijkheid om innerlijke rust te creëren in

het hectische leven van alledag.

flink aan de bak

Hoe ziet zo’n training eruit? Voor een officiële mindfulnesstraining

of aandachtstraining moet u flink aan

de bak. Net als autorijden of het beoefenen van een

technische sport is mindfulness een vaardigheid die

sterk ontwikkeld kan worden door het veel te doen.

sommige trainingen hebben acht weken lang elke week

een groepsbijeenkomst van een paar uur en vereisen

één uur huiswerk op de overige dagen. behoorlijk intensief,

maar dat is voor sommige mensen ook nodig om

een totaal andere manier van beleven aan te leren.

Want hoe logisch de uitleg ook klinkt, het in de praktijk

brengen valt nog niet mee. bij voldoende oefening ontstaat

pas de gewenste verandering in levenshouding.

tijdens de groepsbijeenkomsten worden oefeningen in

yoga en meditatie gedaan. Ademhaling speelt hierbij

een voorname rol. De cursist leert zich hierop te concentreren

zonder de frequentie of diepte bewust te

veranderen. eén van de belangrijkste oefeningen is

Vrije tijd

de bodyscan, waarbij ieder lichaamsdeel afzonderlijk

op zijn beurt alle aandacht krijgt. Het brengt de cursist

beter in contact met zijn of haar lichaam. Vervolgens

wordt de aandacht gericht op andere gewaarwordingen

zoals gedachten, gevoelens en lichaamssensaties. Daarnaast

zijn er aandachtige bewegingsoefeningen, die u

bewust maken van uw lichaam tijdens bewegingen.

intens beleven

Opmerkelijk is de intensiteit waarmee u dingen beleeft

door er uw volle aandacht aan te schenken. Iedereen

heeft wel eens een magnetron-hap weggewerkt voor

de televisie, maar dat heeft niets te maken met ruiken,

proeven en de beleving van smaaksensaties tijdens het

nuttigen van met zorg en liefde klaargemaakt voedsel.

een gerecht op een prachtig opgemaakt bord kan u het

water in de mond doen lopen. een perfect kopje koffie

kan een genot zijn om even bij weg te dromen. Kortom:

als u ergens aandacht aan besteedt wordt de beleving intenser.

en wie aandachtig leeft, heeft meer oog voor het

kleine geluk om ons heen. een vogel die uit volle borst zijn

repertoire ten gehore brengt. een bloem die voorzichtig

ontluikt, een oranje zon die trillend achter de horizon verdwijnt

en een paarsroze gloed op de wolken werpt. Leven

in het moment kan een ware verrijking zijn.

Tal van landelijke trainingbureaus verzorgen in het hele

land tegen betaling cursussen mindfulness. Ook bij lokale

yogastudio’s kunt u meestal wel voor mindfulness terecht.

Wie huiverig is voor groepslessen kan ook online trainingen

volgen, zoals via www.psychologiemagazine.nl en

www.leidenuniv.nl. Via deze laatste website kunt u ingesproken

mindfulness-meditatieoefeningen downloaden.

Dat meditatie, yoga en mindfulness heilzaam kunnen

zijn voor lichaam en geest, is ook bij een aantal zorgverzekeraars

onder de aandacht gekomen. Zo hebben

een aantal zorgverzekeraars bepaalde therapieën opgenomen

in hun aanvullende zorgpolissen. Kijk voor meer

informatie in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering

of neem contact op met uw verzekeraar om na

te gaan of genoemde therapieën onderdeel zijn van uw

zorgpolis en of u hiervoor in aanmerking kunt komen.

.cc - september 2011 17


NIEUW

Softima ® Key

De sleutel die altijd past

compleet assortiment 2-delig stoma opvangsysteem

NIEUW

Gebruiksgemak door een juiste combinatie van huidvriendelijkheid, flexibiliteit en zekerheid.

Huidplaten: volledig hydrocolloïd, vlak of convex.

Ileostoma: keuze uit 3 geïntegreerde sluitsystemen:

Softima® Key Flow Control geïntegreerde dubbele sluiting mét controle;

Softima® Key Roll-Up geïntegreerde sluiting;

Softima® Key Maxi grotere opvangzak met dopsluiting.

Alle Softima® Key ileozakjes zijn voorzien van het lekvrije B. Braun filter.

Colostoma: Softima® Key Colo opvangzakjes.

Urinestoma: Softima® Key Uro urine opvangzakje met antidruppelsysteem.

Urine stelt specifieke eisen aan een kleefkoppeling.

Het Softima® Key Uro zakje is dan ook voorzien van een specifieke

en innovatieve lijmlaag, die bestand is tegen urine.

Hiermee is dé lekvrije kleefkoppeling voor urine opvangzakjes een feit.

Interesse?

Informeer vrijblijvend via 0412-67 25 04 naar de mogelijkheden

die wij voor u hebben in ons complete assortiment.

B. Braun Medical B.V. · Postbus 659 · NL-5340 AR OSS · info.bbmnl@bbraun.com · www.bbraun.nl


ingrid eskens

& nicolle

schoenmakers

1wie bent U?

Ingrid: “Ik ben Ingrid eskens, alweer zo’n 10 jaar

stomaverpleegkundige in het tweesteden ziekenhuis

te tilburg. Ik ben 25 jaar getrouwd en heb twee

zonen die, vanwege het studeren, op kamers wonen

in rotterdam en eindhoven.”

Nicolle: “Ik ben Nicolle schoenmakers, 45 jaar en

stomaverpleegkundige sinds 1996. Verder ben ik

getrouwd en heb ik drie kinderen.”

2

wat vindt U het allerleUkste onderdeel

van Uw werk?

Nicolle: “Aan mijn werk vind ik de zelfstandigheid

prettig. Ook de diepgang tijdens contacten met

de patiënten. en je moet nogal eens creatief zijn.

Ingrid: “Het allerleukste moment vind ik wanneer

patiënten tevreden de poli verlaten. Dat kan om

verschillende redenen zijn, maar het geeft mij weer

het gevoel werkelijk iets voor een ander te kunnen

betekenen.”

3

wie is Uw voorbeeld en waaroM?

Nicolle: “mijn moeder. Van haar heb ik veel kunnen

leren. Hoe ik bepaalde zaken zou moeten doen,

maar ook waar ik het anders zou aanpakken.”

Ingrid: “Ik heb niet een specifiek persoon als voorbeeld.

Ik probeer juist bij iedereen iets af te kijken en er

dan op langere termijn iets mee te doen. Verder vind

ik dat je gewoon eerlijk en dicht bij jezelf moet blijven.”

4

waar hoUdt U ziCh bUiten het werk het

liefst Mee bezig?

Nicolle: “Ik ben een echte bourgondiër en houd van

gezellig eten, een lekker wijntje en een kaarsje. Het

5

6

schijnwerper

Ingrid (vooraan) en Nicolle

liefst met een groot gezelschap aan tafel. Ook lees

ik graag een goed boek bij de haard. Wanneer de

temperatuur het toelaat ben ik graag buiten. bijvoorbeeld

om te barbecueën of langs de lijn de kids aan te

moedigen tijdens het sporten. Daarnaast houd ik erg

van kamperen! (Lachend:) O ja, ik ben zelf ook héél

fanatiek met sporten. eénmaal per week speel ik een

avondje badminton. tenzij het me op één of andere

manier lukt om eronder uit te komen.”

Ingrid: “Ik ben dol op vrije tijd. De invulling hiervan varieert:

soms uren kletsen met het liefst een heleboel vriendinnen,

soms lekker shoppen of bij mooie avonden lang

op het terras hangen. In de winter word ik ook blij van een

goed boek bij de open haard of goede films. er zijn zoveel

dingen om van te genieten! echter: aan poetsen heb ik

een bloedhekel, maar het moet af en toe gewoon even.”

waar drooMt U van?

Nicolle: Om over een rosa van ‘Goede tijden’ te beschikken.

Het lijkt me zo heerlijk wanneer alles thuis

al schoongemaakt is… de tafel feestelijk gedekt, een

kaarsje erbij en een lekker wijntje. Als ze niet teveel in

de weg loopt, word je daar toch helemaal vrolijk van?”

Ingrid: “Waar ik van droom laat ik in het midden. “maar

ik zou wel willen zeggen: droom niet teveel in de toekomst,

je leeft nu!”

welke vraag hoopt U niet van ons te horen?

Nicolle: “Je kunt mij alles vragen! Wat voor antwoord

je gaat krijgen moet je maar afwachten...”

Ingrid: “Ik hoop niet de vraag te krijgen hoe ik denk

dat de stomazorg er over 10 jaar uitziet voor de

stomaverpleegkundigen van de poliklinieken van nu.

soms zie ik de toekomst wat te negatief.”

.cc - september 2011 19


Wedden dat wij uw leven met

een stoma kunnen verbeteren?

De oprichters van EuroTec

stonden eerder aan de basis

van ConvaTec international.

Zij richten in Nederland ook de

stomaspeciaalzaak CombiCare

op en hadden daar ruim 10.000

stomapatiënten in zorg.

De ervaringen en problemen

van zoveel stomadragers met

hulpmiddelen van álle fabrikanten

inspireerde EuroTec tot verbetering

van stomahulpmiddelen.

Een tikje arrogant?

Het is misschien typisch Nederlands

om te beweren dat je iets beter kunt

dan anderen. Maar als wij uw leven

met een stoma inderdaad kunnen

verbeteren? Dan verliest u welliswaar

de weddenschap, maar u krijgt er

dan wel een beter leven voor terug.

En als u wint...?

Als EuroTec er niet in slaagt om de

verzorging van uw stoma te verbeteren

dan hebt u dubbel winst. Want

dan gaat het al heel goed met u en

feliciteren wij u met een gratis es

champagne.

Neem de uitdaging aan

Stuur vandaag nog de coupon ingevuld

in. U hebt immers niets te verliezen.

Bellen of e-mailen mag ook.

Wij zorgen er dan voor dat u een koffertje

met gratis monsters krijgt, waarmee

u de weddenschap aangaat.

Ons assortiment

Op deze pagina’s laten wij u slechts

een greep zien uit ons enorme assortiment.

Dat bestaat uit meer dan 500

producten, die vaak ook universeel

en vernieuwend zijn.

**Coloplast, Assura en Sensura zijn gedeponeerde handelsmerken van Coloplast AS, Denemarken.

*ConvaTec en Natura zijn gedeponeerde handelsmerken van E.R. Squibb & Sons, USA.

Win een

beter leven

of een es

champagne!

Een greep uit ons assortiment:

Er is geen plak met ens zo soepel als

die van EuroTec. Een plak die nooit insnijdt

in de stoma en meerekt als de stoma

opzwelt. In veel maten verkrijgbaar

die ook nog kunnen worden opgerekt. Op

maat knippen hoeft dus bijna nooit meer.

Een unieke serie plakken. Vlakke plakken

met of zonder pleisterrand of met een

bolle klee aag; convex of extra convex.

EuroTec heeft twee 2-delige systemen. Bij het COMBIMATE SYSTEEM is het een

kwestie van simpel aandrukken. Dit systeem is volledig uitwisselbaar met het Natura

systeem van ConvaTec*. Plakken en zakjes van beide merken passen dus op elkaar.

Bij het FLEXIMATE SYSTEEM wordt het zakje vergrendeld met een borgring net als

bij Coloplast. U wilt gaan voor een zeer soepele plak die beter en langer blijft zitten,

maar uw Coloplast zakje behouden? Ook dat kan.

De zakjes en plakken van het Fleximate

systeem zijn volledig uitwisselbaar

met die van het ColoPlast

Assura en SenSura**

EuroTec plak

systeem. U kunt dus

eventueel kiezen voor

de beste combinatie

van verschillende

fabrikanten.

Coloplast zakje


De 1-delige en 2-delige zakjes van EuroTec zijn er in heel veel modellen en

voorgestanste openingen. De ileostomiezakjes zijn leverbaar met een handige

klittenbandsluiting met ‘Finger Pocket’. De nieuwste generatie 1-delige zakjes

van EuroTec heeft ook een rekbare klee aag die met de stoma meegeeft.

Antwoordcoupon (zonder postzegel opsturen naar: r: EuroTec, Eur uroTec, Antwoordnummer Antwoord 960, 4700 VB, Roosendaal)


Dhr. Mevr. .............................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................

Adres: ............................................................................................................................................................ Tel.: .........................................................................................................................

Postcode: .................................................. Plaats: ..................................................................................................................................................................................................................


Colostoma Ileostoma Urostoma Stomadiameter *: .............................. mm.

Ik gebruik nu: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................1-delig systeem 2-delig systeem, ensmaat: ................... mm Merk: ..............................................................................................................................vlakke klee aag bolle klee aag


Stuur mij uw gratis stomazakboekje


Stuur mij vrijblijvend monsters toe. Als deze mij niet beter bevallen dan het product

dat ik thans gebruik krijg ik een gratis es champagne van EuroTec.


Stuur mij een uitnodiging voor één van uw Open Dagen.

EuroTec Eu Euro rooTec

zak zakjes zijn ook leverbaar

met me met kijkve kijkvenster. k venst Handig bij het aanbrengen

bren engenn

en bij tussentijdse tu inspecties.

Varimate wiggetjes voorkomen lekkages

bij plooien aan weerszijden van de stoma.

Varimate Resist pastaschijven en ogen zijn een begrip als opvulmiddel rond de

stoma. Gebruikt u Eakin schijfjes? Vraag dan die van EuroTec eens aan.

U zult aangenaam verrast zijn. Met de Resist strip kan men plooitjes opvullen.

Voor iedereen een passend product

In Roosendaal maakt EuroTec nog véél meer producten. Als u in onderstaande coupon aangeeft wat u nu gebruikt

sturen wij u monsters toe van de voor u meest geschikte producten. Vindt u na de test uw huidige systeem nog steeds

beter? Dan wint u een es champagne. Wij durven die uitdaging aan. U ook?

Wilt u zelf eens ervaren hoe stomahulpmiddelen worden gemaakt? U bent dan van harte welkom op één van onze

goed verzorgde Open Dagen.

* De echte maat van de stoma, niet de ensmaat en niet de opening in de klee aag.

EuroTec

Postbus 1597

4700 BN Roosendaal

Telefoon : 0165 - 551226

Fax : 0165 - 541656

6-11

Internet : www.eurotec.nl

Email : info@eurotec.nl CCN


doen

uit(waai) tips,

lekker op stap

deze herfst

nU de dagen weer korter worden is het heerlijk oM het thUis gezellig te Maken.

Maar wanneer het Mogelijk is trekken we af en toe lekker een dagje eropUit.

waar naartoe? hieronder vindt U enkele tips.

winterfair

Van 18 tot en met

24 november 2011

wordt in de Jaarbeurs

in Utrecht ook dit jaar

weer de margriet Winter

Fair georganiseerd.

U kunt zich hier laten

inspireren voor de

komende maanden.

Op deze winterfair

kunt u veel leuke

dingen zien en beleven.

Zo kunt u bijvoorbeeld

deelnemen aan

inspirerende winterworkshops,

winkelen,

lezingen van margriet-columnisten bijwonen,

modeshows bekijken en nog heel veel meer. Wilt

u weten wat de trends in binnen- en buitenland

zijn dit jaar? en leuke ideeën opdoen voor de

aankleding van uw huis en de invulling van

bijvoorbeeld uw decembermaand? U kunt hier

uw hart ophalen. er zijn verschillende winter-

en kersthuisjes, pleinen en kramen die stijlvol zijn

ingericht in winter- en kerstsfeer. er is tevens een

kooktheater met kookworkshops waar u de fijne

kneepjes kunt leren voor het op tafel zetten van

een origineel of juist traditioneel feestgerecht.

Meer informatie vindt u op

www.margrietwinterfair.nl

22 .cc - september 2011

stooMtraM

MUseUM

De locomotief fluit en de stoker schept kolen

op het vuur. een spannende tijdreis maken

tussen de historische Westfriese steden Hoorn,

medemblik en enkhuizen kan op wel heel originele

wijze. Klaar voor vertrek? De museumstoomtram

is geen museum met vitrines, maar

wel met een spoorlijn, werkplaats, stationsgebouwen,

locomotieven en rijtuigen. een

verhaal over de geschiedenis van de stoomtram

in Nederland.

De collectie stoomtramlocomotieven, rijtuigen

en wagons is gerestaureerd en wordt rijdend

ge presenteerd op de lokaalspoorweg tussen

Hoorn en medemblik uit 1887. Deze is compleet

met de oorspronkelijke stations bewaard gebleven.

rondom het sinterklaas- en kerstfeest

zijn er spe ciale ritten en arrangementen, wat

de bijzondere beleving van het museum nog

meer luister bijzet. Daarnaast worden er het

hele jaar door themaritten en bijzondere evenementen

georganiseerd. Hier wordt met

de bijzondere collectie stoomlocomotieven,

rijtuigen en goederenwagons de historie van

de stoomtram in Nederland nader belicht.

Bezoekadres: Dedemstraat 8 in Hoorn.

www.museumstoomtram.nl


’t velUws zand

sCUlptUrenfestijn

U hoeft voor dit zandspektakel niet eens af

te reizen naar de kust. Dit jaar wordt u op

de Veluwe verrast met ‘Garderen aan Zee’.

Wanneer u bij de ingang eenmaal de duinen

bent gepasseerd, maakt u kennis met een

wondere onderwaterwereld. een prachtig

licht -en geluidspel neemt u mee naar grote

dieptes.

buiten vindt u twaalf grote zandsculp turen.

Deze staan dit jaar in het teken van de

uitvindingen en uitvinders van de laatste

eeuw, zoals einstein en Da Vinci. Ook is er

een binnenexpositie te zien. Zelfs met wat

natter herfstweer kunt u hier zien hoe op

fascinerende wijze de wereld van de zee

uit zand is verrezen. U kunt het zandsculpturenfestijn

bezoeken tot 29 oktober 2011.

Het adres is Oude Barneveldseweg

5 in Garderen. Meer informatie vindt

u op www.zandsculpturenfestijn.nl

Foto: els van Os

boekenMarkt

doen

Hoewel moderne media, zoals een ‘e-book’ of ‘tablet’

het echte boek proberen te vervangen, kan er toch

niets op tegen een mooi gebonden exemplaar van

uw favoriete boek. Heeft u ook zo’n voorliefde voor

boeken met geschiedenis en karakter, en oog voor

kwaliteit en koopjes, dan is het bezoeken van één

van de boekenmarkten deze herfst vast iets voor u.

Lange rijen kleurige boeken, gecategoriseerd op

soort of schrijver, om uren langs te struinen. Op

zoek naar een mooie poëziebundel, een klassieker

van weleer of een spannend boek om de winterdagen

mee tegemoet te gaan. Op de boekenmarkt

is werkelijk voor ieder wat wils. Voor wie op zoek is

naar een originele aanschaf een idee: loopt u eens

op uw gemak over de markt. Kijk rustig naar alle

boeken en ontdek waar u door wordt aangetrokken.

bekijk en koop het eerste boek wat u aanspreekt

en u zult zien dat juist dít boek u iets te vertellen

heeft.

Op www.hollandsemarkten.nl staat een overzicht

van boekenmarkten. Bijvoorbeeld 24 september 2011

in Zeist, 1 oktober 2011 in Raalte of 12 november 2011

in Rijswijk.

.cc - september 2011 23


Legen met een lipje...

Standaard

op al onze ileozakjes!

Naam Dhr/Mevr

Adres

PC•Plaats•Provincie

Telefoon

E-mail

Wilt u ook graag legen met een lipje? Bestel hier uw proefmateriaal

en ontvang tevens een ludieke attentie. Bel GRATIS 0800-WELLAND

(0800-9355263) of vul dit antwoordformulier in.

Ik wil graag:

O 1-delig O 2-delig

O Vlak O Convex

U wordt geheel vrijblijvend gebeld voor een persoonlijke instructie van het materiaal. Vergeet daarom a.u.b. niet

uw telefoonnummer te noteren. Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid verwijzen wij u graag naar

onze website, www.welland.nl of bel met ons Klant Contact Center. Stuur dit antwoordformulier gratis op in een

envelop (postzegel niet nodig) naar:

Welland Nederland BV • Antwoordnummer 2011

6666 ZX Heteren • T +31 (0)88 6670066

Ongekende waarde in stomazorg.

...wel zo handig!

CC0911


Vereniging

2

Opgeven is geen optie

Deelnemers van de Alpe d’HuZes komen boven op de berg samen

kwf

voor een groepsfoto. Ruim 3000 deelnemers beklommen in juni 2010

maximaal zes keer de legendarische Franse berg Alpe d’Huez en

haalden daarmee het recordbedrag van 12,1 miljoen euro op voor

KWF Kankerbestrijding.

bestuurliJke VerANtWOOrDiNG

bestuurliJke VerANtWOOrDiNG 3

kankerbe strijding

kanker is een vreselijke ziekte die velen van ons direCt of

indireCt treft. talloze Mensen over de gehele wereld delen

gezaMenlijk een drooM: een wereld waarin kanker niet

langer een dodelijke ziekte is. kwf kankerbestrijding is een

Maat sChappelijke organisatie die Met steUn van de bevolking

deze drooM probeert waar te Maken.

wat doet kwf kankerbestrijding?

Zij zijn al 62 jaar de drijvende kracht

achter kankerbestrijding in Nederland.

Hun doelen: minder kanker,

meer genezing van de ziekte en een

betere kwaliteit van leven voor hen

die ermee te maken hebben. Dat

doen zij door te investeren in wetenschappelijk

onderzoek, preventie,

voorlichting en patiëntenondersteuning.

“We zijn er voor mensen die

leven met kanker en de mensen die

met hen samenleven”, aldus een

woordvoerder. “Alles wat we doen,

alle keuzes die we maken en de activiteiten

die we ontplooien zijn terug

te leiden naar onze doelstellingen.”

waar wordt MoMenteel

veel aandaCht aan besteed?

KWF Kankerbestrijding wil de kankerzorg

in Nederland verbeteren,

waarbij de patiënt de kans krijgt om

de regie te voeren over zijn of haar

behandeling. Ook dienen onderzoeksresultaten

zo snel mogelijk

voor de patiënten beschikbaar te

zijn. tegelijkertijd streeft KWF

Kankerbestrijding naar een rookvrij

Nederland. Om dit alles te kunnen

realiseren is een organisatie neer-

gezet, die kan bouwen op een

brede inzet van vrijwilligers in

regionaal verband.

wat zijn de resUltaten?

Hét grote medicijn tegen kanker

is nog niet gevonden, maar er wordt

wel degelijk vooruitgang geboekt

in de strijd. een belangrijk cijfer om

succes aan te tonen, is de zogenaamde

vijfjaarsoverleving. Dat

betreft het percentage mensen

dat nog in leven is, vijf jaar nadat

zij de diagnose kanker kregen. ten

tijde van de oprichting van KWF

Kankerbestrijding in 1949 was dit

percentage 25%. Nu is dat 59%!

Ook op voorlichting- en preventiegebied

is er vooruitgang geboekt.

Zo heeft KWF Kankerbestrijding

samen met de Hartstichting en het

Astma Fonds de stichting stIVOrO

opgericht om roken te ontmoedigen.

“tijdens de oprichting in 1974

rookte 70% van de mensen, nu is

dat 28%”, aldus KWF Kankerbestrijding.

Daarnaast biedt men een

breed pakket voorlichtingsinformatie,

ondersteuning en behartigen

zij patiëntenbelangen.”

hoe koMt kwf kankerbestrijding

aan geld?

De jaarlijkse huis-aan-huiscollecte

is een belangrijke inkomstenbron.

Daarnaast verstrekken ruim 880.000

donateurs, particuliere gevers en

bedrijven donaties. KWF Kankerbestrijding

deelt mee in de opbrengst

van diverse landelijke loterijen en

heeft daarnaast haar eigen seizoensloterijen.

een belangrijke bron

van inkomsten vormen de acties die

particulieren zelf organiseren: van

een inzameling op school tot de

beroemde fietstocht Alpe d’HuZes,

die in 2011 maar liefst 20 miljoen

euro bijeenbracht. Ook nemen

mensen KWF Kankerbestijding in

hun testament op als begunstigde.

KWF Kankerbestrijding vindt het

niet alleen belangrijk om geld in te

zamelen, maar minstens zo belangrijk

om dat geld goed en verantwoord

te besteden. Kort samengevat

gaat het grootste deel naar de financiering

van wetenschappelijk onderzoek

en het opleiden van onderzoekers:

84,6 miljoen euro in 2010. In

datzelfde jaar werd 22 miljoen euro

besteed aan voorlichting, preventie

en patiëntenondersteuning.

“ ruim één op de drie nederlanders

krijgt gedurende zijn leven kanker”

.cc - september 2011 25


lijf

“ Vaker succes in behandeling

endeldarmkanker en

uitzaaiing naar de lever ”

De relatie tussen deze twee vormen van kanker is

evident. eén op de vijf mensen heeft bij constatering

van endeldarmkanker al uitzaaiing naar de lever. In een

later stadium ontwikkelt zich bij 30 tot 50% van de

patiënten alsnog een levertumor. Waarom de ronddwarrelende

kankercellen zich vooral vastzetten in de

lever is niet helder, maar het geeft wel aan dat het een

en ander nauw met elkaar is verbonden. De behandeling

van deze levermetastasen is één van de specifieke aandachtsvelden

van dr. Verhoef. maar eerst kijken we samen

met hem naar de ontwikkelingen in de behandeling

van de oorspronkelijke aandoening: endeldarmkanker,

in de medische wereld het ‘rectumcarcinoom’ genaamd.

Dr. Kees Verhoef (links): “Jaarlijks voeren we meer

dan honderd leveroperaties uit”

het erasMUs MC, loCatie daniël den hoed is een CentrUM in rotterdaM

dat ziCh volledig heeft gespeCialiseerd in de MedisChe kennis en de behandeling

van kanker. dr. kees verhoef is daar hoofd van de afdeling

ChirUrgisChe onCologie. in vogelvlUCht neeMt hij ons Mee langs een

aantal nieUwe behandelMethoden op het gebied van endeldarMkanker

en Uitzaaiing naar de lever. “er is inMiddels veel Mogelijk”, legt hij Uit.

“Met naMe de behandeling van levertUMoren neeMt een enorMe vlUCht.”

26 .cc - september 2011

behandeling endeldarMkanker

“Het rectum bevindt zich in het onderste gedeelte van

de buik”, legt hij uit. “Dit is een heel nauw gebied om

goed in te kunnen opereren. een vrij hoog percentage

(20%) van de endeldarmtumoren bleek in het verleden

dan ook terug te keren na een ‘succesvolle’ operatie op

dezelfde plaats. Derhalve is er een voorbehandeling in

het leven geroepen, in de vorm van radiotherapie. Deze

voorbestraling kan voor een korte of langere periode

worden uitgevoerd. bij kleine rectumtumoren bestralen

we vijf dagen achtereen 10 minuten per keer, waardoor

de kans op terugkeer na de operatie aanzienlijk wordt

verkleind. Dit is overigens aangetoond in een wereldberoemd

Nederlands onderzoek. bij grote rectumtumoren

bestralen we vijf weken lang, vijf dagen per week, 10

minuten per dag. Hieraan wordt tegenwoordig ook

chemotherapie toegevoegd, die als een soort ‘windje

in de rug’ voor de bestraling dient. Na deze behandeling

wachten we 6 tot 10 weken. In deze periode zien we

de tumor steeds kleiner worden, waardoor hij beter te

opereren is. Hiermee komt het percentage succesvolle

operaties, waarna de tumor volledig blijkt te zijn verdwenen,

aanzienlijk hoger te liggen”, aldus de chirurg.

“ in 6-10 weken tijd

zien we de tumor

steeds kleiner worden”


expertise van gespecialiseerde centra kan in veel gevallen

opheldering brengen over de mogelijkheden.

momenteel is in de Nederlandse ziekenhuizen een trend

zichtbaar om ook bij relatief kleine tumoren de langdurige

chemo/radiatietherapie toe te passen. De kans dat de

tumor hierdoor volledig wordt uitgeschakeld of dermate

wordt verkleind, dat het rectum kan worden gespaard

en er geen stoma behoeft te worden aangelegd, is waarschijnlijk

hoger. Wereldwijd lopen hier studies naar, waaronder

de zogenaamde cArts-studie: een Nederlandse

studie, geïnitieerd door prof. dr. J.H.W de Wilt, waar de

Daniël den Hoed kliniek ook aan deelneemt.

een andere ontwikkeling in gespecialiseerde centra

betreft de toepassing van radiotherapie tijdens de

operatie. Dit vindt plaats wanneer het randje gezond

weefsel (de zogenaamde crm) tussen de tumor en het

operatievlak of het resectievlak kleiner dan 2 millimeter

blijkt te zijn. De kans op terugkeer van de tumor is dan

namelijk zeer groot. De Daniël den Hoed kliniek is één

van ongeveer vijf centra in Nederland waar radiotherapie

tijdens de operatie momenteel plaatsvindt.

lijf

Uitzaaiing naar de lever

Zoals hierboven al uiteengezet, leidt endeldarmkanker

in een flink aantal gevallen tot uitzaaiing in de lever.

Over de behandelmogelijkheden bestaat veel onduidelijkheid.

Dr. Verhoef: “Waar men tot in de jaren tachtig

van de vorige eeuw geen mogelijkheden tot genezing

zag, vertellen de cijfers momenteel een veel positiever

verhaal. er is wel degelijk genezing mogelijk, met behulp

van een operatie en chemotherapie. Leverchirurgie

wordt steeds vaker toegepast. ter illustratie: 9 jaar geleden

deden we er in de Daniël den Hoed kliniek circa

20 per jaar. Nu voeren we jaarlijks meer dan honderd

van dit soort operaties uit.”

“Inmiddels is de techniek zover dat een leveroperatie

veilig is”, vervolgt de chirurg. “Veel ziekenhuizen verwijzen

hun patiënten al door naar gespecialiseerde centra

zoals Daniël den Hoed. echter, dit gebeurt nog niet vaak

genoeg. Onze expertise kan in veel gevallen opheldering

brengen over de mogelijkheden. tegenwoordig is de

vijfjaarsoverleving 30 tot 70%, afhankelijk van het risico

zoals bijvoorbeeld het aantal uitzaaiingen, de grootte

van de uitzaaiingen, de tijdsduur na de darmkanker, de

hoeveelheid van het eiwit ceA in het bloed en het stadium

van de oorspronkelijke (endeldarm)tumor. bottom

line: de mate van succes hangt van vele factoren af. maar

ook in de meest ongunstige gevallen bestaat de kans dat

we toch nog iets voor de mensen kunnen betekenen.”

toekoMst

In de toekomst verwacht dr. Verhoef dat de mogelijkheden

tot succes verder toenemen. met name in combinatie

met chemotherapie om tumoren kleiner te maken

en zelfs te laten verdwijnen. Verder biedt de zogenaamde

stereotactische radiotherapie de mogelijkheid om met

behulp van platina staafjes en een computer het exacte

centrum van een tumor te berekenen en te behandelen.

Voorts is de tAce-procedure in opkomst. Hiermee

worden chemobolletjes direct in de tumor geplaatst,

met voorlopig zeer hoopgevende resultaten. Ook uit

ver beterde anesthesie en andere operatiemiddelen valt

volgens de chirurg voordeel te halen. “Het zijn slechts

enkele van de beschikbare mogelijkheden. maar ik

verwacht een aanzienlijke verdere verbetering in de

behandelingsmogelijkheden.”

herstel van de lever

een leveroperatie heeft in principe geen invloed op de kwaliteit van leven van een patiënt. In de eerste

fase na de operatie is vaak sprake van moeheid en pijn bij het litteken, maar bij een gezonde leverfunctie

kan de chirurg ongestraft tot 80% van het orgaan verwijderen. een lever heeft de prachtige eigenschap

zichzelf te herstellen. 24 uur na de operatie is al een verandering in de cellen zichtbaar. Als stelregel is

na één jaar 80% van het oorspronkelijke levervolume weer terug.

.cc - september 2011 27


Colo Colostomie

IleoIleostomie

UroUrostomie

Colo Ileo Uro Ervaar de kwaliteit!

Antwoordummer 332 info@marleneurope.eu

4000 VB Tiel www.marleneurope.eu

Telefoon 0344 - 65 14 22

Aanvraag gratis proefpakket:

Voor een

comfortabel en

zelfverzekerd

gevoel!

• De meest huidvriendelijke

en fl exibele huidplak

• Hoog draagcomfort

• Vlak of convex

• Zowel 1- als 2-delig

Dhr./mevr.:

Adres: Postcode:

Plaats: Tel.:

Colo/Ileo/Urostoma: Eendelig/Tweedelig: Vlak/Convex:

Aanvragen kan ook op onze website www.marleneurope.eu


jong

een Mooie ketting Maken, een kleUrige arMband of oorbellen: het is enorM leUk oM te doen! je kUnt

het zo eenvoUdig of gek Maken als je zelf wilt. alles wat je nodig hebt is wat basisMateriaal, tijd en

een Creatieve bUi. Met een Mooi sieraad oM voel je je vaak nét even iets Mooier en zelfverzekerder.

Hieronder vind je twee voorbeelden. eén wat makkelijker

en één iets moeilijker om te maken. Ook op internet zijn

er heel veel voorbeelden te vinden van sieraden en daar

kun je ook materialen bestellen. Gewoon even Googlen.

Veel plezier!

praChtige kralenring

wat heb je nodig

• Ongeveer 15 à 20 mooie glaskralen

• Hetzelfde aantal stukjes gekleurd

ijzerdraad van 5 cm. lang

• Drie extra stukjes ijzerdraad om een

ring mee te maken van vijftien cm. lang

• Een kniptangetje, om het draad op lengte

te knippen

• Eventueel een platbektang

hoe Maak je de ring

Kies ongeveer vijftien tot twintig glaskralen uit.

Je kunt kiezen voor één kleur, of voor juist een

hele bonte kleurencombinatie zoals op de foto.

Knip de drie lange stukjes ijzerdraad af. Vlecht dit

tot het lang genoeg is om een ring van te buigen.

Houd er rekening mee dat je extra ruimte nodig

hebt voor de nog te bevestigen kralendraden.

Draai de uiteinden strak vast tot je een mooie

ronde ring hebt.

Knip hetzelfde aantal ijzerdraadjes van ongeveer

5 cm. als je kralen hebt.

rijg de kraal tot aan het midden van het ijzerdraad

en draai het draad vervolgens om elkaar

heen. Wanneer je dit gedaan hebt met alle kralen

vouw je de uiteinden om de ring heen en draai je

dit vast met een platbektang. De uiteinden goed

van de ring afbuigen,

zodat het niet prikt.

Je hebt nu een prachtige,

unieke ring.

Helemaal naar jouw

eigen smaak samengesteld!

foto’s: Atelier Zeven

knopenarMband

wat heb je nodig

• Een stukje stevig nylondraad of dun elastisch draad

• Een aantal mooie kralen in jouw favoriete kleur

• Een paar bijzondere knopen

• Een stompe, wat dikkere naald

• Eventueel een sluiting

hoe Maak je de arMband

Doe het uiteinde van de draad door de naald. rijg

eerst een kleine kraal aan de draad en leg hier heel

los een knoopje in. Wanneer je alle kralen en knopen

geregen hebt, haal je het knoopje er weer uit maar

het zorgt er nu voor dat de kralen niet van het

draadje af rollen.

rijg drie mooie kralen aan de draad. Nu rijg je een

knoop door één van de gaatjes. Hier bovenop doe

je een kraal en daarna steek je de naald door een

tweede gaatje van de knoop.

Vervolgens rijg je weer drie of vier kralen. Daarna

volgt weer een knoop en zo ga je verder tot de

armband lang genoeg is en om je pols past.

Haal het knoopje van de eerste kraal uit en knoop

het begin en het einde

van het draad aan

elkaar vast. Wanneer

je de armband van

nylondraad maakt kun

je aan de uiteinden

een sluiting maken.

.cc - september 2011 29


Eakin Surround Eakin Pastaschijven

De Surround huidbeschermer kan effectief gebruikt

worden in uiteenlopende toepassingen, zoals de nefrostomie

katheter, de suprapubische katheter, de trachetomie- en

pegkatheter. Verkrijgbaar in groot en klein formaat (98 mm

en 48 mm).

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoon:

Email:

Kruis uw gewenste maat van de

Surround aan

Kruis uw gewenste maat van de

Pastaschijf aan

Al meer dan

3

jaar optimale huidbescherming!

48 mm doorsnede

48 mm doorsnede

Dhr.

Mevr.

98 mm doorsnede

98 mm doorsnede CC211

De pastaschijf vormt een

beschermende ‘jas’ rondom

uw stoma en vermindert zo

aanzienlijk de kans op lekkage.

Geheel naar individuele

wensen te vormen,

te kneden of te rollen.

• Optimale huidbescherming; vormt een ‘jas’

rondom uw stoma

• Vermindert de kans op lekkage aanzienlijk

• Te gebruiken onder uw stomazakje

• Kneedbaar; neemt de vorm van uw lichaam aan

• Flexibel

• Volledig vergoed

• Verkrijgbaar in groot en klein formaat (98 mm & 48 mm)

Proefmateriaal aanvragen?

Vul het antwoordstrookje in en stuur deze in

een gesloten envelop (zonder postzegel) naar

onderstaand adres en u ontvangt van ons tevens

een leuke attentie!

U kunt uw proefmateriaal ook via internet aanvragen,

ga dan naar onze site: www.eakin.nl

ontdek eakin ®

Eakin Healthcare bv

Lingewei 9, 4004 LK Tiel

Antwoordnummer 309

4000 VB Tiel

[ t ] 0344-652351

[ f ] 0344-652317

info@eakin.nl

www.eakin.nl

stoma & wond


hartige broodtaart

met zalm en broccoli

benodigdheden

(voor 4 personen)

250 gram broccoli, in kleine roosjes

200 gram verse zalmfilet

Zout

Versgemalen peper

1 eetlepel citroensap

6 sneetjes oud wit- of bruinbrood

4 eieren

200 ml. crème fraîche

250 ml. melk

100 gram geraspte belegen kaas

125 gram kerstomaatjes

een heerlijk reCept voor zowel een

warMe nazoMeravond als een storMaChtige

herfstdag. wat het weer ook

zal zijn, hij sMaakt altijd even goed!

deze hartige taart is redelijk eenvoUdig

te Maken.

bereiding

blancheer de broccoliroosjes ongeveer 5 minuten,

tot ze beetgaar zijn. Ze hebben nu een mooie, heldergroene

kleur. spoel ze af met ijskoud water, zodat ze

de kleur behouden en laat ze goed uitlekken.

Verwarm de oven voor op 200 graden.

snijd de zalmfilet in blokjes en kruid ze met zout, peper

en 1 eetlepel citroensap. Verkruimel het brood met

korst in de keukenmachine. Gebruik geen vers brood,

dit verkruimelt slecht en vormt een deegklomp. Klop in

een kom de eieren los met crème fraîche en melk en

meng het broodkruim en de kaas erdoor. Verdeel dit

mengsel in een ingevette taartvorm van 26 cm. en leg

de blokjes zalm met de broccoliroosjes en kerstomaatjes

erin. strooi er nog wat zeezout en peper over. In de

voorverwarmde oven bakt u de taart in 35 minuten

goudbruin en gaar.

eet smakelijk!

proeven

.cc - september 2011 31


xxxxxxxxx

gelezen

jUlia en

haar stoMa

Dit stripboek gaat over een

meisje (Julia) dat een stoma

krijgt. Julia kan nog steeds alle

dingen doen die ze eerst ook

kon. maar hoe doet ze dat nu

mét een stoma? stoeien met

haar broertje Daan bijvoorbeeld?

en zwemmen en dansen?

Gelukkig helpen haar ouders,

haar opa en oma haar en haar beste vriendin tara. Én

Julia ontmoet in het ziekenhuis lotgenoot tijl. tijl kan

heel goed relativeren, heeft humor en vooral: heel

veel goede tips! Het stripboek is het bedoeld voor

kinderen, maar het is ook heel geschikt voor hun ouders,

familieleden en bekenden.

Julia en haar stoma is een stripboek van de Nederlandse

stomavereniging. Het eerste exemplaar heeft

voorzitter thijs Fonville op 5 maart 2011 overhandigd

aan dr. richard Langemeijer, kinderchirurg en eva

Fris, een jonge stomadraagster die heeft geadviseerd

bij de totstandkoming van het stripboek.

inforMeren

Het stripboek is informatief, soms grappig en

geeft een goed beeld van hoe het in werkelijkheid

is om een stoma te krijgen en te hebben. Het boek,

geschreven door clinty thuijls en getekend door

Oirik (erik Nieuwenhuis), is tot stand gekomen in

nauwe samenwerking met stomaverpleegkundigen

en kinderchirurgen.

Het is de bedoeling om op deze manier jongeren

met een stoma en jongeren die binnenkort een

stoma krijgen te informeren over het leven met

een stoma.

Uitgave: julia en haar stoma

aUteUr: clinty thuijls

tekeningen: Oirik (erik nieuwenhuis)

Uitgever: nederlandse stomavereniging

besChikbaar: sinds 5 maart 2011

julia en haar stoma is te bestellen via de

website van de nederlandse stomavereniging:

www.stomavereniging.nl.

32 .cc - september 2011

relatie &

seksUaliteit*

*Met een stoMa

Dit boek is gemaakt door en voor stomadragers

en hun directe omgeving. Het idee voor dit boekje

is ontstaan toen een vrouwenmagazine stichting

stomaatje benaderde voor een reportage over ‘de

eerste keer’ met een stoma. stichting stomaatje

heeft vervolgens met een aantal mensen een

gesprek over dit onderwerp gehad. Deze interviews

zijn aangevuld met algemene informatie

over relaties, seksualiteit en zwangerschap met

een stoma.

belangrijke onderwerpen die

aan de orde koMen

• Het gevaar van afstand binnen een relatie:

na een ziekte is intimiteit soms belangrijker

dan seksualiteit

• Je lichaam voelt niet meer hetzelfde. Je bent

onzeker over je eigen lichaam, dat er niet

meer uitziet of niet meer functioneert zoals

voorheen.

• Geef je stoma niet de schuld van je single

zijn, er spelen altijd andere factoren mee

• Afgewezen worden is pijnlijk, maar dat

gebeurt ook bij mensen zonder stoma

Uitgave: relatie &

seksualiteit (met een stoma)

aUteUr: stichting

stomaatje, onder redactie

van eliene roelse

Uitgeverij: Van brug

isbn: 978-906523-2427

forMaat: paperback,

88 pagina’s

prijs: € 15,00

besChikbaar: sinds

20 april 2011 in de boekhandel


jan,

wij Met z’n tweeën,

dat blijft voor altijd

“Achter de wolken schijnt de zon”, een welbekende

uitspraak die de mens hoop biedt

in uitzichtloze situaties. ria weet ondanks

haar ziekte de donkere wolken aan de kant

te schuiven. en waren er teveel wolken, dan

ontdekte ze er wel ergens een zilveren randje

aan. In dit boek heeft Jan zijn verhaal over hoe

hij en zijn vrouw de hoogte- en dieptepunten

met elkaar hebben gedeeld beschreven.

samen met de blogs van ria krijgt de lezer

hierdoor een beeld van een leven in voor-

en tegenspoed. Op 5 oktober 2009 plaatst

Jan het treurige bericht dat ria in vrede is

overleden. “Een ontmoeting, een samen

beleven en daarna een afscheid van elkaar.”

lotgenotenbijeenkoMst nederlandse

stoMavereniging

datum 25 oktober 2011

tijd 18.30 - 21.30 uur

plaats Koningin beatrix

Ziekenhuis - Winterswijk

titel: wij met z’n tweeën,

agenda

landelijke bijeenkoMst nederlandse

stoMavereniging

datum 5 november 2011

tijd Aanvang 10.15 uur (zaal open)

plaats eindhoven

vereniging anUsatresie

datum 5 november 2011

tijd Nader te bepalen

plaats Arnhem – rijnstate

Ziekenhuis

gelezen

dat blijft voor altijd

aUteUr: jan

aantal pagina’s: 180

geïllUstreerd: nee

Uitvoering/forMaat: paperback

12,5 cm x 20 cm

isbn 978-94-6176-197-2

versChijningsdatUM: 13 mei 2011

vaste prijs: € 16,95

noot van de redaCtie

in juli 2011 kregen wij het bericht dat bij jan opnieuw kanker is

geconstateerd. hij vindt het erg belangrijk om zijn boek onder

de aandacht te brengen. de opbrengsten gaan naar het kwf.

reCtifiCatie

In .cc stoma, uitgave april 2011, is abusievelijk

vermeld: vrijdag 23 september 2011 - Workshop

bewegen en Voeding (samenwerking Dansac en

combicare). Deze workshop zal niet plaatsvinden.

.cc - september 2011 33


puzzel

Hartelijk dank voor alle kaarten en berichten met het antwoord van de

kruiswoordpuzzel in .cc nieuws van combicare – april 2011. “een nieuwe

lente, een nieuw geluid” was de juiste oplossing van de kruiswoordpuzzel.

hier volgen de prijswinnaars.

1e prijs, een cadeaubon t.w.v. € 25,00: G. Ashton uit D.H.

2e en 3e prijs, een cadeaubon t.w.v. € 10,00:

p. Loekemeyer uit V. en W. berendijk uit r.

Alle prijswinnaars:

van links naar rechts: 1 kant van een zaak - 7 doortrapt

- 12 waterstand - 13 verlokken - 16 deel van de

bijbel - 17 bovenste dakrand - 19 soort stof - 20 operagebouw

in milaan - 22 verenigingsgebouw - 24 hert

- 26 type onderwijs - 27 fier - 29 vordering - 31 noot

- 32 deel van Noord-Holland - 34 eb of vloed - 35

bruto - 36 in orde - 38 bijwoord - 39 thans - 40 aardrijkskundige

aanduiding - 41 heildronk - 43 aspirant

- 45 plaats in Frankrijk - 47 boom - 48 persoonlijk

voornaamwoord - 49 peulvrucht - 51 eetbaar bolgewas

- 52 wereldkampioenschap - 53 europees

parlement - 54 knevel - 55 voorzetsel - 58 voorzetsel

- 60 lekkernij - 62 emmertje - 65 zendgemachtigde -

68 planeet - 69 palmriet - 71 drager van radiogolven

- 74 loterijbriefje - 75 lidwoord - 76 aangrenzend - 79

persoonlijk voornaamwoord - 80 dagmars - 81 deel

van een viool (1/5).

van boven naar beneden: 1 ergernis - 2 achtergelaten

afdruk - 3 en volgende - 4 klein vertrek - 5 schop - 6

erg - 7 sudan (internet) - 8 onderricht - 9 oorspronkelijke

bewoner van peru - 10 deel van een geweer

- 11 lichaamsdeel van een dier - 14 schijngestalte van

de maan - 15 in elkaar - 18 groente - 21 zangstem - 23

bevel - 25 vogelproduct - 28 schaapkameel - 30

opvallende daad - 32 op die manier - 33 plaats in

Drenthe - 35 verlegen - 37 lekkernij - 38 precies - 40

voorzetsel - 42 gesneden stier - 44 beroepsspeler -

46 onheilspellend - 50 wereldrecord - 52 prijs - 54

trottoir - 55 iep - 56 lang stuk hout - 57 duw - 59 niet

(in samenstellingen) - 61 geur - 63 vogel - 64 veldvrucht

- 66 pas - 67 ongevuld - 70 drinkbakje -

72 inhoudsmaat - 73 rijksnormaalschool - 77 neon

- 78 Daniël (bijbelboek).

De oplossing van de nieuwe kruiswoordpuzzel

kunt u sturen naar de

redactie van .cc nieuws van combicare,

o.v.v. oplossing kruiswoordpuzzel,

postbus 468, 2800 AL GOUDA. Of

per e-mail naar puzzel@combicare.nl

de sluitingsdatum is 21 oktober 2011.

sUdokU

34 .cc - september 2011

krUiswoordraadsel

In bijgaand diagram is een

aantal cijfers geplaatst.

Aan u de taak om in alle

andere vakjes een cijfer in

te vullen, zodanig, dat op

elke horizontale en verticale

regel en in elk van de

negen blokjes van 9 cijfers

waaruit het diagram is

opgebouwd alle cijfers

van 1 tot en met 9 éénmaal

voorkomen.


dansac

welland nederland

ik wil graag een proefpakket ontvangen:

ik heb interesse in ileozakjes, legen met een lipje:

colostoma ileostoma urostoma

1-delig 2-delig

1-delig 2-delig

Vlak convex

novalife 2-delig doorspoelbaar (colostoma)

u wordt geheel vrijblijvend gebeld voor een persoonlijke instructie van het materiaal.

Vergeet daarom a.u.b. niet om uw telefoonnummer te noteren.

mijn stomamaat is: ________ mm.

stuur deze bon naar:

dansac

t.a.v. klantenservice

antwoordnummer 423

3800 vb aMersfoort

naam VOOrletters m/V

naam VOOrletters m/V

adres

adres

pOstcOde wOOnplaats

stuur deze bon naar:

welland nederland

afd. klant Contact Center

antwoordnummer 2011

6666 Ma heteren

pOstcOde wOOnplaats

telefOOnnummer

telefOOnnummer

uw gegevens worden door dansac

conform de wet bescherming

persoonsgegevens verwerkt.

e-mail

uw gegevens worden door welland

conform de wet bescherming

persoonsgegevens verwerkt.

e-mail

hollister

eakin healthcare

ik wil graag meer informatie ontvangen over:

graag ontvang ik een gratis proefpakket inclusief

leuke attentie van:

formaflex, de nieuwe huidplak van hollister. de huidplak is

eenvoudig te vormen en daardoor praktisch in het gebruik.

een stomamal en een schaar zijn daarbij niet meer nodig.

ik heb een * colostoma ileostoma urostoma

* graag aankruisen wat van toepassing is

colo Vlak uro Vlak

colo convex uro convex

colo activiteitenzakje baby ileo / convex

ileo Vlak baby uro

ileo convex (vernieuwd!)

mijn stomamaat is: ________ mm.

ik gebruik nu: ___________________________________________

ontdek eakin!

stuur deze bon naar:

hollister

klantenservice

antwoordnummer 397

3800 vb aMersfoort

naam VOOrletters m/V

adres

pOstcOde wOOnplaats

stuur deze bon naar:

eakin healthcare

service Center

antwoordnummer 309

4000 vb tiel

naam VOOrletters m/V

adres

pOstcOde wOOnplaats

telefOOnnummer

telefOOnnummer

uw gegevens worden door hollister

conform de wet bescherming

persoonsgegevens verwerkt.

e-mail

uw gegevens worden door eakin

healthcare conform de wet bescherming

persoonsgegevens verwerkt.

e-mail


GRATIS STOMAZORGTASJE

Vraag nu middels de bon

verderop in dit blad een

proefpakket aan en ontvang

gratis een speciaal ontworpen

stomatasje. Zo kunt u altijd

eenvoudig uw stomazakjes

opbergen en meenemen.

LAPROLAN B.V.

Antwoordnummer 9025

6640 ZX Beuningen

T (024) 677 78 00

F (024) 677 77 81

LaproCare ®

Comfort Black

E info@laprolan.nl

I www.laprolan.nl

36 .cc - september 2011

I www.laprocare.nl

Soms onderdeel

van uw lichaam…

Soms onderdeel

van uw kleding…

Laprolan B.V. luistert graag naar stomadragers die net een stapje verder durven denken.

Dat is de reden waarom wij LaproCare Comfort Black hebben ontwikkeld. Een

stomazakje zou, net als de stoma zelf, een onderdeel moeten kunnen worden van het

leven en het lichaam. Soms is dat zo onzichtbaar mogelijk…. en soms mag het gewoon

gezien worden… Die keuze laten wij graag over aan de stomadragers zelf. Onze

vertrouwde comfort huidplaat, nu dus ook verkrijgbaar met een zwart zakje.

CC-09-11-st


medeco

coloplast

stop lekkage!

de dermacol-stomakraag zorgt ervoor dat ontlasting

of urine niet meer in aanraking kan komen met uw huid.

ik ontvang graag gratis:

een proefpakket van sensura mio 1-delige colostomazakjes

informatie over coloplast accessoires

de nieuwste uitgave van coloplast care nieuws

ja, ik wil graag (vrijblijvend) kennismaken met de

dermacol-stomakraag voor optimale zekerheid en

ontvang graag een proefpakket.

ik heb een colostoma / ileostoma / urostoma *

*doorhalen wat niet van toepassing is

mijn stomadiameter* is: ________ mm.

ik gebruik nu producten van het merk:

* De echte maat van de stoma, niet de flensmaat en niet de

opening van de huidplak.

stuur deze bon naar:

Medeco

t.a.v. informatielijn

antwoordnummer 208

3260 vb oUd-beijerland

naam VOOrletters m/V

adres

stuur deze bon naar:

Coloplast Care

antwoordnummer 40

3800 vb aMersfoort

naam VOOrletters m/V

adres

pOstcOde wOOnplaats

pOstcOde wOOnplaats

telefOOnnummer

telefOOnnummer

uw gegevens worden door medeco

conform de wet bescherming

persoonsgegevens verwerkt.

e-mail

uw gegevens worden door coloplast

conform de wet bescherming

persoonsgegevens verwerkt.

e-mail

convatec

laprolan

ja, ik ontvang graag gratis:

ik wil graag een gratis proefverpakking

ontvangen van laproCare:

informatie over producten

1-delig 2-delig

kneedbare technologie Vitala

colo- of ileostoma *

* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is

diameter stoma ___________

ik heb een colostoma / ileostoma / urostoma*

*doorhalen wat niet van toepassing is

huidig merk stomazakje ___________________

stuur deze bon naar:

Convatec

t.a.v. Customer service

antwoordnummer 10060

3440 tb woerden

naam VOOrletters m/V

adres

stuur deze bon naar:

laprolan

antwoordnummer 9025

6640 zX beUningen

naam VOOrletters m/V

adres

pOstcOde wOOnplaats

pOstcOde wOOnplaats

telefOOnnummer

telefOOnnummer

uw gegevens worden door convatec

conform de wet bescherming

persoonsgegevens verwerkt.

e-mail

uw gegevens worden door laprolan

conform de wet bescherming

persoonsgegevens verwerkt.

e-mail

.cc 0410


De nieuwe huidplak van Hollister: FormaFlex

Uw vorm van vrijheid

Eenvoudig te vormen

FormaFlex van Hollister

Uw leven geeft u vorm op uw eigen manier. Daarom ontwikkelde Hollister

FormaFlex: de nieuwe huidplak met de veilige, persoonlijke pasvorm. Met de

hand brengt u deze exibele huidplak eenvoudig in de juiste vorm. Belangrijk

detail: daar komt geen schaar aan te pas, want knippen is niet meer nodig.

FormaFlex is uitgerust met een huidvriendelijke hechtstrip en maakt een langere

draagtijd mogelijk. U kunt erop vertrouwen: de huidplak behoudt zijn vorm en blijft

op zijn plaats. Een veilig gevoel bij alles wat u onderneemt! FormaFlex is leverbaar

in drie maten en is geschikt voor alle Conform 2 zakjes.

Elke dag in vorm? Vraag dan een proefpakket aan met de antwoordkaart

elders in dit magazine. U kunt ook gratis bellen naar de klantenservice van

Hollister, 0800 02 303 52, of een kijkje nemen op onze website: www.hollister.nl.

Details maken het verschil

Hollister bv

Postbus 2662

3800 GE Amersfoort

Tel: (033) 45 01 000

klantenservice@hollister.com

www.hollister.nl


.CC

.colofon

.cc is een uitgave van medisch

speciaalzaak combicare bV

en verschijnt 3x per jaar.

.cc, uitgave stoma wordt verspreid in

een oplage van 27.500 en wordt gratis

toege zonden aan onder andere: klanten

van combicare, stomaverpleeg kundigen,

zieken huizen, chirurgen, continentieverpleegkundigen,

abonnees en zorgverzekeraars

redactie .CC

H. beekhuizen

L. Kok

m. Koster

p. Kuil

s. van tiggelen

N. Zaeyen (eindredactie)

redactieadres

.cc

postbus 468

2800 AL Gouda

info@combicare.nl

Ingezonden brieven worden

geplaatst buiten verantwoordelijkheid

van de redactie.

externe redactie

beentjes teksten, Alphen aan den rijn

abonnementen administratie

postbus 468

2800 AL Gouda

advertentie exploitatie

combicare bV

postbus 468

2800 AL Gouda

tel. 0182 – 62 24 44

plaatsing van advertenties ter

be oordeling van de redactie.

Advertenties kunnen zonder opgaaf

van reden geweigerd worden.

vormgeving en druk

Verheul communicatie, Alphen aan den rijn

VOOR INFORMATIE, BESTELLEN OF

VOOR VRAGEN OVER UW BESTELLING

KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN ONDER-

STAANDE TELEFOONNUMMERS:

Stomazorg

0800 – 8009 (gratis)

Continentie- en retentiezorg

0800 – 023 78 35 (gratis)

Klantenservice algemeen

0182 – 611 777

Kantoortijden

08.30 uur – 17.15 uur

CombiCare BV

postbus 468

2800 AL GOUDA

Antwoordnummer 10056

2800 Vb GOUDA

Internet voor informatie en bestellen

www.combicare.nl

in het MoMent

column

“Hier, proef dit eens”, zegt John tegen me. Voor me zie ik een uitgestoken

hand met daarin een blad van een struik. In het blad een

twintigtal half kreupele, verdwaasde mieren, omdat de eeltige

bruine hand van onze gids zich zojuist tot een vuist sloot met de

krioelende massa erin. “Groene mieren”, zegt hij in het gebrekkige

engels dat zijn Aboriginal afkomst verraadt. sterker nog, ik vermoed

dat deze donkere verschijning helemaal geen John heet,

maar Yabbayabbawoomoodjidji of een andere, voor toeristen onuitspreekbare

naam. schaapachtig lachend kijk ik van zijn hand

naar zijn gezicht. Hij denkt toch niet echt dat ik hier midden in de

Australische bush mieren ga eten? maar Yabba is serieus. Ik kijk

naar de grote, rode mieren met hun groene bips, haal mijn schouders

op en steek er ééntje in mijn mond.

Ik kan u vertellen dat je in zo’n situatie volledig ‘in het moment’ zit.

mindfulness in optima forma. Ik kan me de smaak nog levendig voor

de geest halen. Groene mieren smaken naar citroen, en het getrippel

van mierenpootjes op je tong is een vreemde gewaarwording.

Het was een momentopname van een ervaring die ik wellicht maar

één keer in mijn leven mee zal maken. Niet vies, niet bijzonder lekker

maar wel uniek. Die ervaring is nu elf jaar geleden en ik herinner

het me als de dag van gisteren. Waarschijnlijk omdat ik die paar

seconden met volle aandacht ervoer.

Ik weet dat het in ons dagelijks leven niet meevalt om te genieten

van ‘het moment’. Van de kleine dingen om je heen, zoals smaak,

de geur van een bloem of het gevoel van de wind in je gezicht.

Zeker niet als er prikkels van buitenaf je leven binnendringen die

onrust en negatieve emoties opwekken, met de constante stroom

nieuwsberichten voorop. Om nog maar te zwijgen van de allesoverheersende

negatieve aandacht die een grote ziekte zoals

kanker opeist. en aangezien één op de drie mensen in zijn leven

kanker krijgt, is de kans groot dat u zich op dit moment meer

zorgen maakt om de toekomst, dan oog heeft voor ‘het moment’.

toch zit juist hier veel kracht en schoonheid in. Wanneer u in staat

bent deze momenten te pakken en in uw geheugen te griffen zet

u volgens de boeddhisten een belangrijke stap op weg naar

‘verlichting’. en daar heeft zelfs kanker geen grip op.

marco beentjes

externe redacteur combicare

.cc - september 2011 39

More magazines by this user
Similar magazines