SIP® PROTECTION SIP® PROTECTION

sioenshop.com

SIP® PROTECTION SIP® PROTECTION

SIP ® SIP PROTECTION

® PROTECTION

UW VEILIGHEID IS ONZE PRIORITEIT

www.sip-protection.com


INHOUD

INTRODUCTIE ..................................................................................................................................................................................................... 3

NORMERINGEN ................................................................................................................................................................................................ 4

GAMMA TRADITION .................................................................................................................................................................................. 8

GAMMA INNOVATION ............................................................................................................................................................................. 18

GAMMA PROGRESS ................................................................................................................................................................................... 22

GAMMA SIP ® CL.2 ........................................................................................................................................................................................ 26

STRETCH GAMMA 6.1 ............................................................................................................................................................................... 30

STRETCH COMFORT GAMMA .......................................................................................................................................................... 34

SPECIALE TOEPASSINGEN .................................................................................................................................................................. 36

SIP ® FASHION GAMMA ........................................................................................................................................................................... 42

VOET- EN BEENBESCHERMING ...................................................................................................................................................... 44

HAND- EN ARMBESCHERMING ..................................................................................................................................................... 46

HOOFDBESCHERMING ............................................................................................................................................................................. 48

SIP ® ACCESSOIRES ....................................................................................................................................................................................... 50

MAATTABEL ......................................................................................................................................................................................................... 51

INDEX .......................................................................................................................................................................................................................... 52


SIP ® PROTECTION

Uw veiligheid is onze prioriteit.

Sinds meer dan 25 jaar investeert SIP ® Protection in de ontwikkeling, design en productie

van beschermende kledij voor de gebruiker van kettingzagen.

In 2001 heeft SIP ® Protection de groep SIoen Industries vervoegd. Dankzij de ondersteuning

van die groep zijn de productontwikkelingen en -innovaties sterk toegenomen.

Het beschermingssysteem van de SIP ® Protection kledij bestaat uit de combinatie van een

aantal immobilisatie- of vertragingsprincipes van de ketting van de kettingzaag.

Daardoor kunnen producten op de markt gebracht worden die aan de strenge europese

en 381- normen beantwoorden en die door hun samenstelling licht, comfortabel en

gemakkelijk te onderhouden zijn.

SIP ® Protection heeft zijn eigen R&D afdeling (onderzoek en ontwikkeling), waar alle

beschermkledij ontwikkeld en getest wordt. ons testlabo laat ons toe om oplossingen te

vinden voor de specifieke behoeftes voor gebruikers van kettingzagen. Zo bekomen we

het ideale evenwicht tussen veiligheid en comfort.

SIOEN LABO: FOTO VAN ONZE KETTINGZAAGTEST:

Voor de praktijktesten doen we beroep op professionele gebruikers, die onze bosbouwkledij

uitgebreid testen tijdens hun dagelijkse activiteiten. Zij besteden enorm veel aandacht aan

de ergonomie, de kwaliteit en het draagcomfort om nadien hun bevindingen door te geven.

op basis van die informatie kunnen wij onze producten steeds verder aanpassen aan de

behoeften van de drager.

Uiteraard zijn al onze modellen conform de geldende europese normen.

Want uw veiligheid is onze prioriteit!

Veiligheid betekent een optimale balans

tussen bescherming en comfort.


NORMERINGEN

Uw veiligheid is onze prioriteit.

De pictogrammen die u binnenin de kledij vindt, geven de verschillende niveau’s van beschermingsvereisten weer die binnen

het kader van de desbetreffende Europese normen gedefinieerd zijn.

Hoe hoger de waarde toegekend aan een parameter, hoe hoger de graad van bescherming.

EN 381

VEILIGHEIDSKLEDIJ

BESCHERMING TEGEN MANUELE KETTINGZAGEN

De europese norm en 381 heeft betrekking op de veiligheidskledij voor manuele gebruikers van kettingzagen.

Deze norm bestaat uit een aantal onderdelen die telkens specifieke lichaamsdelen behandelen:

- en 381-5 : beenbeschermers

- en 381-7 : handschoenen

- en 381-9 : beenkappen

- en 381-11 : bovenlichaam

De norm voorziet een aantal klassen die op basis van de snelheid van de ketting worden getest.

- Klasse 0 : 16 m/s

- Klasse 1 : 20 m/s

- Klasse 2 : 24 m/s

- Klasse 3 : 28 m/s

niet alle klassen zijn toegestaan in elk deel van de norm (zie verder voor details).

Alle testen met betrekking tot de bescherming tegen snijwonden worden, behalve indien anders vermeld, uitgevoerd na 5 wasbeurten

op 60°C en 5 droogbeurten aan de waslijn. De kledij van SIP ® Protection beantwoordt aan de norm en 381. Door een voortdurende

kwaliteitscontrole en de passie voor uw veiligheid voldoen de producten van SIP ® Protection aan de strengste eisen.

Bovenstaande klassen mogen niet verward worden met de categoriëen veiligheidskledij.

De kledij voor gebruikers van kettingzagen wordt ingedeeld in categorie 2 (Individuele Beschermingsmiddelen),

maar er is helemaal geen verband met klasse 2 van de norm en 381.

Op uw kettingzaagkledij vindt u steeds het type (indien van toepassing), de klasse en het pictogram van norm EN 381 terug.

ClASSIFICAtIe VAN De VeIlIgHeIDSKleDIj peR CAtegORIe

CAtegORIe I

Kleine risico's

CAtegORIe II

Middelgrote risico's

CAtegORIe III

Hoge risico's

CE-onderzoek(*): zie bijkomende informatie pag 7

verklaring van conformiteit

CE-onderzoek (*)

+ verklaring van conformiteit

CE-onderzoek(*)

+ verklaring van conformiteit

+ testen van stalen door een erkende instantie

Werkkledij die beschermt tegen oppervlakkige

verwondingen van machines, regenkledij

Kledij, veiligheidsschoenen en handschoenen

tegen snijwonden, bril, helm en oogbescherming,

fluorescerende kledij en laarzen tegen snijwonden

Bril en helm tegen temperaturen tot +100°C en

-50°C, elektrische schokken en vallen van grote

hoogte

Opgelet:

Géén enkele veiligheidskledij biedt 100% bescherming en vervangt eveneens géén goede opleiding en werkmethode.


EN 381-5

VEILIGHEIDSKLEDIJ - BEENBESCHERMERS

BESCHERMING TEGEN MANUELE KETTINGZAGEN

Dit deel specifieert de eisen voor beenbeschermers en maakt op basis van de geboden bescherming een onderscheid tussen drie

verschillende modellen (of designs) van beenbeschermers:

- Model A en B zijn bedoeld voor professionele bosbouwers die perfect opgeleid

en geïnformeerd zijn om in de groensector te werken.

- De kledij van model C zijn bestemd voor personen die het niet gewend zijn

om met kettingzagen te werken.

tYpe A tYpe B

tYpe C

VOORAANZICHT ACHTERAANZICHT VOORAANZICHT ACHTERAANZICHT VOORAANZICHT ACHTERAANZICHT

Model A biedt aan de voorkant van elk been

180° frontale bescherming plus 5 cm aan de

binnenkant van het rechterbeen en 5 cm aan

de buitenkant van het linkerbeen.

De bescherming begint op maximaal 5 cm

van de onderkant van het been en stopt op

minimaal 20 cm boven het kruis.

De bescherming moet bij model A en B duurzaam vastgemaakt zijn aan de zijkant van de beschermende vulling

en een kracht van minimaal 200 n kunnen verdragen. Klasse 0 (16 m/s) is niet van toepassing op en 381-5.

EN 381-7

VEILIGHEIDSKLEDIJ - HANDSCHOENEN

BESCHERMING TEGEN MANUELE KETTINGZAGEN

Beschrijft de voorschriften voor handschoenen tegen snijwonden.

Dit deel kent 2 designs, A en B

EN 381-9

VEILIGHEIDSKLEDIJ - BEENKAPPEN

BESCHERMING TEGEN MANUELE KETTINGZAGEN

Model B is een kopie van model A en biedt

5 cm extra bescherming aan de binnenkant

van het linkerbeen.

EN 381- 11

VEILIGHEIDSKLEDIJ - VOORSCHRIFTEN VOOR JASSEN

BESCHERMING VAN HET BOVENLICHAAM

Model C biedt rond elk been volledige

bescherming (360°). De bescherming begint

op maximaal 5 cm van de onderkant van het

been en stopt op minimaal 20 cm boven de

voorkant van het kruis en op minimaal 50 cm

onder de achterkant van het kruis.

Beschermende zone


EN(V) 342

VEILIGHEIDSKLEDIJ

BESCHERMING TEGEN KOUDE

Deze norm definieert de vereisten voor persoonlijke beschermkledij bestemd om te dragen bij termperaturen

lager dan -5°C. De volgende parameters worden vermeld

x: gemeten resulterende thermische isolatie getest met ondergoed type B (zie etiket)

y: luchtdoorlaatbaarheid (3 niveau’s)

z: ademende eigenschappen (3 niveau’s)

EN 388

VEILIGHEIDSKLEDIJ - HANDSCHOENEN

VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO’S (PRESTATIENIVEAU)

EN 471

SIGNALISATIEKLEDIJ VOOR PROFESSIONELEN

GOEDE ZICHTBARE KLEDIJ (DEFINITIE VAN 3 KLASSEN)

Parameters:

x: oppervlakte fluorescerend en retro-reflecterend materiaal (3 niveaus)

X: Minimum oppervlak zichtbaar volgens eN 471-regels in m 2

Klasse 3 Klasse 2 Klasse 1

Fluorescerend achtergrondmateriaal 0,80 0,50 0,14

Retro-reflecterend materiaal 0,20 0,13 0,10

Materiaal met gecombineerde eigenschappen - - 0,20

Anders gezegd: voor EN 471 klasse 2 is 5000 cm 2 fluokleur vereist en 1300 cm 2 retro-reflectie

y: kwaliteit van het retro-reflecterend materiaal (2 niveau’s)

We onderscheiden 2 klassen. Bepaalde materialen hebben

gecombineerde eigenschappen en zijn zowel fluorescerend als retro-reflecterend.

EN(V) 343

VEILIGHEIDSKLEDIJ

BESCHERMING TEGEN GURE WEERSOMSTANDIGHEDEN ( REGEN - WIND - KOUDE)

Deze europese norm betreft beschermkledij tegen regen, wind en koude bij temperaturen tot -5°C.

een eerste pictogram voorziet 2 performantieparameters:

x: waterdichtheid (3 niveau’s)

y: ademende eigenschappen (3 niveau’s)

X: De waterdichtheid wordt uitgedrukt in milimeter waterkolom Y: Ademende eigenschappen

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

Voor behandeling ≥ 800 mm - -

Voor behandeling en naden ≥ 800 mm ≥ 800 mm ≥ 1300 mm

Na elke voorbehandeling* - ≥ 800 mm ≥ 1300 mm

*voorbehandelingen: wassen en/of chemisch reinigen,

abrasie, inwerking van brandstof, olie en flexie.

EN 510

VEILIGHEIDSKLEDIJ

SPECIFICATIES VOOR BESCHERMINGSKLEDING BIJ RISICO OM VERSTRIKT

TE RAKEN IN BEWEGENDE ONDERDELEN

EN 340

ALGEMENE NORM VOOR KLEDIJ

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

Waterdampweerstand Ret>150 20


CE NORMERING

EUROPESE NORMALISATIE

Het Ce teken wijst op conformiteit met de fundamentele gezondheids- en veiligheidseisen van de richtlijn 89/686/eeG.

Alle in de handel verkrijgbare producten van SIP ® Protection voldoen aan de bepalingen van de CE.

ONDERHOUD VAN UW KETTINGZAAGKLEDIJ

De werking van de veiligheidsinleg berust op het feit dat er lange vezels uit de veiligheidsinleg worden getrokken die dan het

aandrijfwiel van de motorkettingzaag blokkeren. (zie afbeelding labotest pag. 3) Het is dus van fundamenteel belang dat deze vezels

gemakkelijk uit de inleg kunnen worden getrokken en niet vast blijven zitten vanwege :

- Verhitting: warm motorzaagblok

- Vuil en vet: niet wassen

- Krimp: verkeerd wassen - niet boven 60°C, niet centrifugeren & niet in de droogtrommel

- Foutieve stiksels: verkeerde reparatie vermijden - enkel buitenlaag repareren en niet door de protectie stikken

Als u de instructies bij uw kledij volgt, zullen de producten van SIP ® Protection op een dag misschien uw leven kunnen redden.

WAS- EN ONDERHOUDSSYMBOLEN

WASSeN

normaal wassen op 60°C

normaal wassen op 40°C

max. 60°C / beperkte mechanische actie /

spoelen bij dalende temperatuur (afkoelen) /

beperkt zwieren

idem als hierboven, maar bij 40°C

max. temp. 30°C / mechanische actie sterk

beperken / normaal spoelen / beperkt zwieren

enkel handwas / niet machinaal wassen /

max. 40°C / voorzichtig behandelen

niet wassen

BleKeN

Geen bleekmiddel op basis van chloor gebruiken

DROgeN

droogkast / normale cyclus

droogkast / lage cyclus

droogkast verboden

DROOgKUIS

alle normale solventen

alle solventen uitgezonderd trichlorethyleen

enkel petroleum solventen en R113

beperkte bewegingen

geen droogkuis

StRIjKeN

max 200°C

max 150°C

laag max 110°C

strijken met stoom houdt risico’s in

niet strijken / geen stoombehandeling


1SP2

GAMMA TRADITION

BOSBOUW BROEKEN - BAVETBROEKEN - OVERALL - JASSEN

Aan dit gamma heeft SIP ® Protection haar huidige reputatie te danken.

De lichte buitenstof is robuust en tegelijk comfortabel.

Kortom, een ideaal gamma voor bosbouwers.

BOSBOUW BROEK

FRONTALE BESCHERMING TYPE A

europese norm en 381-5

klasse 1

OMSCHRIJVING:

Robuuste buitenstof PeS/CoT /

Tussenbeenlengte 78 cm

volgens de maat / elastische

lendenband / Lendenbovenstuk

voor groter comfort / Knopen voor

bretellen / Stokmeterzak /

1 opgestikte zak met overslag

aan de rechterachterzijde /

2 steekzakken / Lussen voor riemen /

3-naaldstikking in het kruis

MATEN:

Maten XS tot 4XL

KLEUR:

503 dennengroen / fluo oranje

Robuuste buitenstof PeS/CoT

LICHT & ROBUUST

Knopen voor bretellen

3-naaldstikking


Lendenbovenstuk

voor groter comfort

Lussen voor riem

2 steekzakken

Knopen voor bretellen

Stokmeterzak

GAMMA TRADITION


1SPQ

BOSBOUW BROEK

MET FRONTALE

BESCHERMING TYPE A

Frontale bescherming type A

+ 5 cm extra op linkerbeen

europese norm en 381-5

Klasse 1

MATEN:

Maten XS tot 3XL

KLEUR:

503 dennengroen / fluo oranje

508 dennengroen / fluo geel

De InITIALPRo broek (1SPQ) werd volledig volgens de

aanwijzigingen van professionele instructeurs ontwikkeld.

De praktijk bewijst dat een groot aantal ongelukken kunnen

vermeden worden door slechts 5 cm bijkomende

bescherming aan het linkerbeen toe te voegen, bovenop de

vereisten van de en 381-5 type A.

VOORAANZICHT

VOORZIJDE ACHTERAANZICHT

ACHTERZIJDE

5 CM ExTRA

Standaard bescherming

Volgens de EN 381-5

klasse 1

ExTRA

BESCHERMINGSZONE

extra beschermingszone

van 5 cm op het linkerbeen

OMSCHRIJVING:

en 381-5, klasse 1, type A + 5 cm ExTRA bescherming op het linkerbeen /

Tussenbeenlengte 78 cm volgens de maat / elastische lendenband / Lendenbovenstuk

voor extra comfort / Knopen voor bretellen / 1 stokmeterzak / 1 opgestikte zak met klep /

2 steekzakken / 3-naaldstikking in het kruis

Lendenbovenstuk

voor groter comfort


1SP3

VERLENGDE BOSBOUW BROEK

FRONTALE BESCHERMING TYPE A

europese norm en 381-5

klasse 1

OMSCHRIJVING:

Zelfde eigenschappen als 1SP2

MAAR: Tussenbeenlengte 84-86 cm

volgens de maat

MATEN:

Maten S tot 3XL

KLEUR:

503 dennengroen / fluo oranje

1SC1

BOSBOUW OVERALL

FRONTALE BESCHERMING TYPE A

europese norm en 381-5 klasse 1

OMSCHRIJVING:

Bescherming aan de armen en de schouders / Rugventilatie /

Ritssluiting met dubbele scheidbare rits / 4 opgestikte

zakken / Stokmeterzak / 3-naaldstikking in het kruis

MATEN:

Maten XS tot 3XL

KLEUR:

503 dennengroen / fluo oranje

1SP6

BOSBOUW BROEK MET

TOTALE BESCHERMING TYPE C

europese norm en 381-5

Klasse 1

OMSCHRIJVING:

Robuuste buitenstof PeS/CoT /

Tussenbeenlengte 78-80 cm volgens

de maat / elastische lendenband /

Lendenbovenstuk voor extra comfort /

Knopen voor bretellen / 1 stokmeterzak /

2 steekzakken

MATEN:

Maten XS tot 3XL

KLEUR:

503 dennengroen / fluo oranje

1SR6

VERLENGDE BOSBOUW BROEK

MET TOTALE BESCHERMING TYPE C

europese norm en 381 -5

Klasse 1

OMSCHRIJVING:

Zelfde eigenschappen als 1SP6

MAAR: Tussenbeenlengte 84-86 cm

volgens de maat

MATEN:

Maten S tot 3XL

KLEUR:

503 dennengroen / fluo oranje

GAMMA TRADITION


1SPI

BOSBOUW BROEK

MET FRONTALE

BESCHERMING TYPE A

Frontale bescherming type A

europese norm en 381-5

Klasse 1

MATEN:

Maten S tot 3XL

KLEUR:

503 dennengroen / fluo oranje

OMSCHRIJVING:

en 381-5, klasse 1, type A / elastische lendenband / Lendenbovenstuk / Knopen voor

bretellen / Meshvoering / Dubbel rekbaar kruis / Voorgevormde knieën / HyDURA ®

versteviging aan de knieën / Vochtregulerende “Wicking” functie aan onderkant

broekspijpen / 1 stokmeterzak / GSM zak / 2 steekzakken

Lendenbovenstuk

voor groter comfort

Stokmeterzak

GSM zak

HyDURA ® verstevigingen

aan de kniezone

HyDURA ® , een waterdichte en extreem

sterke stof biedt optimale bescherming

voor alle buitenactiviteiten.

Kruis versterkt met

stretch stof en 3-naaldstikking

Vochtregulierende “Wicking” functie

Deze functie voorkomt het doordringen van

het water in de protectielaag, waardoor het gewicht van de

protectie niet verzwaard wordt.


1SJ4

BOSBOUWJAS

OMSCHRIJVING:

Fluo oranje voor een goede zichtbaarheid /

Rugventilatie / opgezette zak met overslag /

Verlengd rugpand

MATEN:

Maten XS tot 3XL

KLEUR:

503 dennengroen / fluo oranje

1SG2 1SG3

BOSBOUW BAVETBROEK MET

FRONTALE BESCHERMING

TYPE A

europese norm en 381-5 klasse 1

OMSCHRIJVING:

Tussenbeenlengte 78 cm volgens

de maat / elastische lendenband /

Lendenbovenstuk / opening op de

rechte kant d.m.v. knoop- en ritssluiting

/ Borstzak / Stokmeterzak /

2 steekzakken / 3-naaldstikking in

het kruis

MATEN:

Maten XS tot 4XL

KLEUR:

503 dennengroen / fluo oranje

1SG6

BOSBOUW BAVETBROEK MET TOTALE BESCHERMING TYPE C

europese norm en 381-5 klasse 1

OMSCHRIJVING:

Tussenbeenlengte 78-80 cm volgens de maat / elastische lendenband /

Lendenbovenstuk / opening op de rechte kant d.m.v. knoop- en ritsluiting /

Borstzak / Stokmeterzak / 2 steekzakken / 3-naaldstikking in het kruis

MATEN:

Maten S tot 4XL

KLEUR:

503 dennengroen / fluo oranje

VERLENGDE BAVETBROEK MET

FRONTALE BESCHERMING TYPE A

europese norm en 381-5

klasse 1

OMSCHRIJVING:

Zelfde eigenschappen als 1SG2

MAAR: Tussenbeenlengte 84 cm

volgens de maat

MATEN:

Maten XS tot 4XL

KLEUR:

503 dennengroen / fluo oranje

GAMMA TRADITION


Bescherming

aan beide schouders

Rugventilatie

1SJ1

BOSBOUWJAS

MET BESCHERMING

Bescherming volgens de

europese norm en 381-11

Klasse 0

Bescherming

aan de armen

opgezette zak

Verlengd rugpand

OMSCHRIJVING:

Bescherming aan de armen en de

schouders / Fluo oranje inzetstuk voor

een goede zichtbaarheid / Rugventilatie /

opgezette zak / Sluiting van de mouwen

d.m.v. drukknopen / Verlengd rugpand

MATEN:

Maten XS tot 4XL

KLEUR:

503 dennengroen / fluo oranje

GAMMA TRADITION


5SA7

LEDEREN RIEM

OMSCHRIJVING:

Lederen riem voor leggings en

broeken / Koppelriemgesp met

2 pennetjes

MATEN:

110 cm

125 cm

1ST2

LEGGING MET FRONTALE

BESCHERMING TYPE A

europese norm en 381-5

klasse 1

OMSCHRIJVING:

Ritssluiting langs beide benen / Gulp met

ritssluiting / Vastmaken met een elastische

riem / Mogelijkheid tot verwijden van de

broekspijp door 1SX3

(apart verkrijgbaar p. 17)

MATEN:

eén universele maat

KLEUR:

503 dennengroen / fluo oranje


1ST3

LEGGING MET FRONTALE

BESCHERMING TYPE A

europese norm en 381-5

klasse 1

OMSCHRIJVING:

Ritssluiting langs beide

benen / Gulp met ritssluiting /

Mogelijkheid tot verwijden van

de broekspijp door 1SX3 (apart

verkrijgbaar p. 17) / Vastmaken

met een riem 5SA7 (apart

verkrijgbaar p. 16)

MATEN:

eén universele maat

KLEUR:

503 dennengroen / fluo oranje

1SX3

VERBREDERS VOOR LEGGING

OMSCHRIJVING:

Loopt tot aan de ritssluiting aan de

achterkant van de benen /

Voor leggings 1ST2, 1ST3 en 1ST6

MATEN:

50 mm breed

KLEUR:

503 dennengroen / fluo oranje

1ST6

LEGGING MET TOTALE

BESCHERMING TYPE B

europese norm en 381-5

Klasse 1

OMSCHRIJVING:

Ritssluiting langs beide benen / Gulp

met ritssluiting / Mogelijkheid tot

verwijden van de broekspijp door

1SX3 (apart verkrijgbaar p. 17) /

Vastmaken met een riem 5SA7

(apart verkrijgbaar p. 16)

MATEN:

eén universele maat

KLEUR:

503 dennengroen / fluo oranje

1SX8*

VERBREDERS VOOR

BRANDWEER LEGGING

OMSCHRIJVING:

Loopt tot aan de ritssluiting aan de

achterkant van de benen / Voor legging 1ST4

MATEN:

50 mm breed

KLEUR:

058 marine / fluo rood*

*(Zolang de voorraad strekt)

1ST4*

LEGGING VOOR BRANDWEER

MET FRONTALE BESCHERMING

TYPE A

europese norm en 381-5

Klasse 1

OMSCHRIJVING:

Ritssluiting langs beide benen / Gulp

met ritssluiting / Vastgemaakt met een

elastische riem / Reflecterende streep /

Mogelijkheid tot verwijden van de

broekspijp door 1SX8

(apart verkrijgbaar p. 17)

MATEN:

eén universele maat

KLEUR:

058 marine / fluo rood*

*(Zolang de voorraad strekt)

Dit product wordt vervangen

door artikel 1SU8 (pagina 39)

GAMMA TRADITION


GAMMA INNOVATION

BOSBOUW BAVETBROEKEN - JASSEN - BROEKEN

Een waterafstotende stof aan de voorzijde en een versteviging van de

bilpartij beschermen tegen abrasie, vuilopname en scheuren. Deze kledij

kan zowel in het bos als voor de boomverzorging en het snoeien gebruikt

worden dankzij de zakken, de verstevigingen en het dubbel rekbare kruis

van de broek.

1SG7*

BOSBOUW BAVETBROEK

MET FRONTALE

BESCHERMING TYPE A

europese norm en 381-5

Klasse 1

OMSCHRIJVING:

FPA gekeurd / Tussenbeenlengte 80-88 cm

volgens de maat / Lendenbovenstuk /

2 steekzakken / Borstbovenstuk met zak /

Dubbele stokmeterzak / opgezette zak op

het linker dijbeen / Regelbare bretellen /

Kruis voorzien van stretch stof en 3-naaldstikking

/ Waterafstotende buitenstof /

Lendenbovenstuk voorzien van knoop- en

ritssluiting voor het gemakkelijk instappen

MATEN:

Maten XS tot 4XL

KLEUR:

526 flessengroen / fluo oranje

527 marine / fluo rood*

*(Zolang de voorraad strekt)

opgezette zak op

het linker dijbeen

Waterafstotende

buitenstof

WATERAFSTOTEND


1SJ6*

BOSBOUWJAS ZONDER

KETTINGZAAGBESCHERMING

OMSCHRIJVING:

Fluo oranje inzetstuk voor een goede zichtbaarheid /

Verlengd rugpand / 2 borstzakken / 2-weg ritssluiting /

Gebreide polsen / Rugventilatie

MATEN:

Maten XS tot 3XL

KLEUR:

526 flessengroen / fluo oranje

527 marine / fluo rood*

*(Zolang de voorraad strekt)

Verlengd rugpand

Rugventilatie

elastische tailleband

GAMMA INNOVATION


1SJ5*

BOSBOUWJAS MET

KETTINGZAAGBESCHERMING

europese norm en 381-11

klasse 0

OMSCHRIJVING:

Bescherming aan de armen en de

schouders / Fluo oranje inzetstuk

voor een goede zichtbaarheid /

Rugventilatie / 2 borstzakken /

Gebreide polsen / Verlengd rugpand

MATEN:

Maten XS tot 4XL

KLEUR:

526 flessengroen / fluo oranje

527 marine / fluo rood*

*(Zolang de voorraad strekt)

1SP7*

BOSBOUW BROEK MET

FRONTALE BESCHERMING TYPE A

europese norm en 381-5

klasse 1

OMSCHRIJVING:

Tussenbeenlengte 80-88 cm volgens de maat /

elastische lendenband / Lendenbovenstuk / Knopen

voor bretellen / Dubbele stokmeterzak /

1 opgestikte zak met overslag / 2 steekzakken /

Voorzak op het linkerbeen / Kruis voorzien van stretch

stof en 3-naaldstikking

MATEN:

Maten XS tot 4 XL

KLEUR:

526 flessengroen / fluo oranje

527 marine / fluo rood*

*(Zolang de voorraad strekt)

GAMMA INNOVATION


1SQP

TeXXIon ® buitenstof

4-way stretching

opgezette dijzak met van

velcro voorziene overslag

BOSBOUW BROEK

MET BESCHERMING

Bescherming volgens de

europese norm en 381-5

klasse 1

MATEN:

Maten S tot 3XL

KLEUR:

833 rood / zwart

834 kaki / zwart

835 antracietgrijs / zwart

Voorgevormde knieën

voorzien van ARMoRTeX ®

GAMMA PROGRESS

PROGRESS BROEKEN

Om tegemoet te komen aan de verwachtigingen van de meest veeleisende

gebruiker, ontwikkelde SIP ® Protection het Progress gamma. Deze producten

worden in 3 kleurcombinaties (rood / zwart, kaki / zwart, antracietgrijs / zwart)

vervaardigd en bestaan elk in hun uitvoering met of zonder bescherming

tegen snijwonden.

HOOGSTE COMFORT

OMSCHRIJVING:

Buitenstof: stevige Ribstop CoRDURA ® stretch / ARMoRTeX ® stretch versteviging ter

hoogte van knieën en binnenkant enkels / Inzetstuk in het kruis voor extra comfort /

Tussenbeenlengte 82 cm volgens de maat / Voorzien van 6 knopen voor bretellen /

2 steekzakken voorzien van een ritssluiting met grote schuiver voor extra comfort /

opgezette dijzak met ritssluiting voorzien van grote schuivers / nierbescherming met

mousse / Stevige riemlussen / Voorgevormde knieën / Achterzak met velcro overslag

en extra ritssluiting / Stokmeterzak / GSM zak

nierbescherming met mousse

GSM zak


1SSP

KLIM- / WERKBROEK

MATEN:

Maten S tot 3XL

KLEUR:

833 rood / zwart

834 kaki / zwart

835 antracietgrijs / zwart

OMSCHRIJVING:

Buitenstof: stevige Ribstop CoRDURA ® stretch / ARMoRTeX ® stretch versteviging ter

hoogte van knieën en binnenkant enkels / Inzetstuk in het kruis voor extra comfort /

Tussenbeenlengte 85 cm volgens de maat / Voorzien van 6 knopen voor bretellen /

2 steekzakken voorzien van een ritssluiting met grote schuiver voor extra comfort /

opgezette dijzak met ritssluiting voorzien van grote schuivers / nierbescherming met

mousse / Stevige riemlussen / Voorgevormde knieën / Achterzak met velcro overslag

en extra ritssluiting / Stokmeterzak / GSM zak

De buitenstof, TeXXIon ® , werd samen met onze fabrikant specifiek voor dit gamma

ontwikkeld. Deze stof bevat 86% CoRDURA ® , om te kunnen beantwoorden aan de

zwaarste arbeidsomstandigheden, en 14% SPAnDeX ® om het product in 4 richtingen

elastisch te maken, waardoor we het hoogste comfort kunnen aanbieden.

Daarnaast werd de stof behandeld met TeFLon ® HT, die de stof extreem water,- ; olie-

en vuilafstotend maakt. Hierdoor wordt de effectieve levensduur van de kledij en de

efficiëntie van de bescherming fors verhoogd. De ARMoRTeX ® stretch verstevigingen

(op basis van 31% KeVLAR ® ) op de knieën en andere kwetsbare punten,

zijn de afwerking van deze collectie.

ARMoRTeX ® maakt gebruik van zeer sterke

vezels met snijwerende eigenschappen. een

ARMoRTeX ® vezel van 10 mm doorsnee kan

om als voorbeeld te gebruiken 2400 kilogram

trekkracht doorstaan.

CoRDURA ® is een textiel van polyamidevezel

die ontwikkeld werd door DuPont ® en is

3 keer zo duurzaam als polyester materiaal.

Het is optimaal resistent tegen abrasieve

invloeden, scheuren en is tevens bestendig

tegen ruwe behandeling.

Het Progress gamma is dan ook geschikt voor

de veeleisende boomverzorger, die zowel

werkt op de grond als in de bomen.


ACHTERAANZICHT

2 borstzakken met ritssluiting

onderarmventilatie

Ingelegde 2-weg rits

Polsband met split- en

drukknoopvernauwing

1SJP

BOSBOUW JAS

MET BESCHERMING

Bescherming volgens de

europese norm en381-11

Klasse 0

OMSCHRIJVING:

Buitenstof: stevige Ribstop CoRDURA ® stretch / ARMoRTeX ® stretch versteviging

op de schouders / 2 borstzakken met ritssluiting / Ingelegde 2-weg rits / Schouders

versterkt met ARMoRTeX ® / GSM zak op de linkermouw ter hoogte van de biceps /

onderarmventilatie / Polsband met split- en drukknoopvernauwing / Rugventilatie /

Taille verstelbaar door elastiek / Verlengd rugpand / Klep met broderie SIP ® Protection

MATEN:

Maten S tot 3XL

KLEUR:

830 rood / fluo geel / zwart

831 kaki / fluo oranje / zwart

832 antracietgrijs / fluo oranje / zwart

ARMoRTeX ® stretch

versteviging aan de schouders


Verlengd rugpand

Afritsbare mouwen

1SKP

BOSBOUW JAS

MATEN:

Maten S tot 3XL

KLEUR:

830 rood / fluo geel / zwart

831 kaki / fluo oranje / zwart

832 antracietgrijs / fluo oranje / zwart

OMSCHRIJVING:

Buitenstof: stevige Ribstop CoRDURA ® stretch / ARMoRTeX ®

stretch versteviging op de schouders / 2 borstzakken met ritssluiting /

Ingelegde 2-weg rits / Schouders versterkt met ARMoRTeX ® /

Afritsbare mouwen / GSM zak op de linkermouw ter hoogte van de biceps /

onderarmventilatie / Polsband met split- en drukknoopvernauwing /

Rugventilatie / Taille verstelbaar door elastiek / Verlengd rugpand /

Klep met broderie SIP ® Protection

Polsband met split-

en drukknoopvernauwing

GAMMA PROGRESS


GAMMA SIP ® CL.2

BOSBOUWJAS - BROEK - OVERALL - FLEECE

Het SIP ® CL.2 gamma bewijst dat SIP ® Protection zich altijd verbindt tot de

ontwikkeling van innovatieve producten. Met een maximaal comfort biedt het

SIP ® CL.2 gamma een bescherming klasse 2, volgens de Europese norm EN 381-5.

Het SIP ® CL.2 gamma beschermt de gebruiker tegen de kettingzaag tot een

kettingsnelheid van 24 m/s. Voor het SIP ® CL.2 gamma kozen wij de beste stoffen.

1SQN KLASSE 2

BOSBOUW BROEK KLASSE 2

MET FRONTALE BESCHERMING TYPE A

europese norm en 381-5 klasse 2, 24 m/s

OMSCHRIJVING:

Stof PeS/CoT 65%-35% / Waterafstotende stof /

elastische lendenband / Lendenbovenstuk /

Knopen voor bretellen / 2 steekzakken / 1 dubbele

zak voor GSM/vijl of stokmeter / 1 achterzak /

HyDURA ® versteviging aan de knieën /

Tussenbeenlengte van 78 cm volgens de maat

MATEN:

Maten S to 3XL

KLEUR:

716 bosgroen / fluo geel

HyDURA ® versteviging

aan de knieën

HyDURA ® , een waterdichte en extreem

sterke stof biedt optimale bescherming

voor alle buitenactiviteiten.

VOORAANZICHT

KLASSE 2: 24 M/S

Lendenbovenstuk

voor extra comfort

Steekzakken


ACHTERAANZICHT

Voorzien van knopen

voor bretellen

elastische lendenband

Afsluitbare achterzak

voorzien van klep

Dubbele stokmeterzak

en GSM/vijl zak

SIP ® CL.2

GAMMA SIP ® CL.2


Steekzakken

Regelbare bretellen

Borstbovenstuk met ritssluiting

elastische lendenband

HyDURA ® versteviging

aan de knieën

1SWN

FLEECE BODYWARMER

OMSCHRIJVING:

Fluo geel inzetstuk voor een

goede zichtbaarheid / Past in de jas 1SKn

MATEN:

Maten S tot 2XL

KLEUR:

716 bosgroen / fluo geel

1SHN

KLASSE 2

BOSBOUW BAVETBROEK MET

FRONTALE BESCHERMING TYPE A

europese norm en 381-5 klasse 2, 24 m/s

Links: 180° aan de voorkant van het been

+ 5 cm aan de buitenkant

Rechts: 180° aan de voorkant van het been

+ 5 cm aan de binnenkant

OMSCHRIJVING:

Stof PeS/CoT 65%-35% / Waterafstotende stof /

elastische lendenband / Lendenbovenstuk /

Borstbovenstuk / opening op de rechte kant d.m.v.

knoop- en ritssluiting / 2 steekzakken /

1 dubbele zak voor GSM of vijl / Tussenbeenlengte

van 78 cm volgens de maat / HyDURA ®

versteviging aan de knieën

MATEN:

Maten S tot 3XL

KLEUR:

716 bosgroen / fluo geel


1SKN

BOSBOUWJAS

OMSCHRIJVING:

Fluo geel inzetstuk voor een goede zichtbaarheid /

Verlengd rugpand / Armsluiting door middel van drukknoppen /

Borstzakken / Rugventilatie / Uitneembare mouwen /

Combineerbaar met fleece 1SWn

MATEN:

Maten S tot 3XL

KLEUR:

716 bosgroen / fluo geel

1SJN

BOSBOUWJAS MET BESCHERMING

Bescherming volgens de

en 381-11 klasse 0

OMSCHRIJVING:

Bescherming aan de armen en de schouders /

Fluo geel inzetstuk voor een goede

zichtbaarheid / Waterafstotende stof /

Rugventilatie / Armsluiting door drukknopen /

Borstzakken / Verlengd rugpand

MATEN:

Maten S tot 3XL

KLEUR:

716 bosgroen / fluo geel

SIP ® CL.2 GAMMA


Lendenbovenstuk

voor extra comfort

Voorzak op het

linkerbeen

GSM-zak

STRETCH GAMMA 6.1

BOSBOUWJAS - BROEK - OVERALL

Het Stretch gamma 6.1 bewijst dat SIP ® Protection zich altijd verbindt tot

de ontwikkeling van innovatieve producten. Met een maximaal comfort van 6

beschermingslagen, biedt het Stretch gamma 6.1 een bescherming klasse 1,

volgens de Europese norm EN 381-5.

Het Stretch gamma 6.1 biedt de gebruiker bescherming tegen een

kettingzaag snelheid van 20 m/s.Voor het Stretch gamma 6.1 werden

hoogwaardige stretch stoffen gekozen.

LICHT & COMFORTABEL

1SQA

BOSBOUW BROEK MET

FRONTALE BESCHERMING TYPE A

europese norm en 381-5

klasse 1

OMSCHRIJVING:

Tussenbeenlengte 78 cm volgens de maat /

Ultralichte broek / Dubbel rekbare en

waterafstotend stof / elastische lendenband /

Lendenbovenstuk / Knopen voor bretellen /

Steekzak / GSM-zak / Voorzak op het

linkerbeen / Versteviging aan de knieën met

ARMoRTeX ®

MATEN:

Maten XS tot 3XL

KLEUR:

684 zwart / fluo geel

ARMoRTeX ® versteviging aan de knieën


1SK7

BOSBOUWJAS

OMSCHRIJVING:

Dubbel rekbare en waterafstotend stof / Fluo geel

inzetstuk voor een goede zichtbaarheid / Verlengd

rugpand / Rugventilatie / Borstzak /

Sluiting aan de armen d.m.v. drukknopen

MATEN:

Maten S tot 3XL

KLEUR:

684 zwart / fluo geel

1SQB

VERLENGDE BOSBOUW BROEK MET

FRONTALE BESCHERMING TYPE A

europese norm en 381-5

klasse 1

OMSCHRIJVING:

Zelfde eigenschappen als ISQA

MAAR: Tussenbeenlengte 84 cm

volgens de maat

MATEN:

Maten S tot 3XL

KLEUR:

684 zwart / fluo geel

STRETCH GAMMA 6.1


Deze bi-stretch broek (1SSK) voor klimmers bevat

geen bescherming tegen kettingzagen en is dus

ideaal voor het lichte snoeiwerk of situaties waar u

een comfortabele, lichte en tegelijkertijd robuuste

broek voor nodig hebt.

kniebescherming

Versterking

aan de enkels

Versterking op

het zitvak

Steekzakken

1SSK

KLIMBROEK

1SCQ

OVERALL MET

FRONTALE BESCHERMING

TYPE A

overall zonder mouwen

europese norm en381-5

Klasse 1

OMSCHRIJVING:

en 381-5 klasse 1, type A / Bi-stretch /

Waterafstotend / Tussenbeenlengte

84 cm volgens de maat / elastische riem in

rug / Rugventilatie d.m.v. 6 oogjes /

Dubbele ritssluiting / Stokmeterzak /

opgezette zak met klep op het linkerbeen /

2 opgezette borstzakken met klep /

Versterking aan de knieën, zitvlak en

schouders

MATEN:

Maten XS tot 3XL

KLEUR:

494 rood / fluo geel

OMSCHRIJVING:

Bi-stretch / Waterafstotend /

Tussenbeenlengte 82 cm

volgens de maat / 4 zakken met

ritssluiting / elastische riem in

rug / Lus voor riem en knopen

voor bretellen / Versterking aan

knieën, zitvlak en binnenkant van

het onderbeen / Beenvernauwing

d.m.v. klittenband

MATEN:

Maten XS tot 3XL

KLEUR:

494 rood / fluo geel

De robuuste buitenstof

gecombineerd met het comfort van

het SIP ® 6.1 gamma, zorgt ervoor

dat deze overall zonder mouwen

(1SCQ) over alle essentiële

kenmerken beschikt waar de

veeleisende gebruiker naar op zoek

is. Daarnaast blijft de rug steeds

bedekt waardoor u constant

beschikt over een groot comfort en

bewegingsvrijheid.

STRETCH GAMMA 6.1


Rugventilatie

STRETCH COMFORT GAMMA

BOSBOUWJAS - BROEKEN

Dit gamma kan gebruikt worden voor boomverzorging dankzij de stretch stof met

7% LYCRA ® , de verstevigingen aan de belangrijkste steunpunten, de knieën en de

bilpartij. Om te vermijden dat u ergens blijft vasthangen, zijn er geen opgestikte

zakken op de achterzijde en geen gereedschapszak. De stof aan de buitenkant is

waterafstotend. Het “Stretch Comfort” gamma is verkrijgbaar in rood / fluo geel,

gestikt met een veelkleurige draad en in flessengroen / oranje.

REKBAAR & COMFORTABEL

1SJ7

BOSBOUWJAS

OMSCHRIJVING:

Dubbel rekbare stof / Fluo inzetstuk voor een goede

zichtbaarheid / Verlengd rugpand / 2 borstzakken /

Ingelegde 2-weg rits / Gebreide polsen /

Rugventilatie

MATEN:

Maten XS tot 3XL

KLEUR:

494 rood / fluo geel


1SQ1

BOSBOUW BROEK MET

FRONTALE BESCHERMING TYPE A

europese norm en 381-5

Klasse 1

OMSCHRIJVING:

Dubbel rekbare stof / Tussenbeenlengte

78 cm volgens de maat / elastische

lendenband / Lendenbovenstuk / Knopen

voor bretellen / Stokmeterzak /

2 steekzakken / Voorzak op het linkerbeen

MATEN:

Maten 2XS tot 3XL

KLEUR:

517 flessengroen / oranje

494 rood / fluo geel

1SR5

VERLENGDE BOSBOUW BROEK

MET FRONTALE BESCHERMING

TYPE A

europese norm en 381-5

Klasse 1

OMSCHRIJVING:

Zelfde eigenschappen als 1SQ1

MAAR: Tussenbeenlengte 84 cm

volgens de maat

MATEN:

Maten XS tot 2XL

KLEUR:

494 rood / fluo geel

Voorzak op linker dijbeen

Versterking

aan de knieën

STRETCH COMFORT


SPECIALE TOEPASSINGEN

SIGNALISATIE - KETTINGZAAGKLEDIJ

Dit signalisatiegamma maakt gebruik van high-vis kleuren in combinatie met

reflecterende banden om een optimale zichtbaarheid te bewerkstellen.

Dit resulteert in een optimale veiligheid van de gebruiker en beantwoordt aan

de norm EN 471 (zichtbaarheid) en EN 381 (bescherming tegen kettingzagen).

1SG9

1SP9

SIGNALISATIE BAVETBROEK MET

FRONTALE BESCHERMING TYPE A

europese norm en 381-5 Klasse 1

Signalisatie volgens en 471 Klasse 2

SIGNALISATIE BROEK MET

FRONTALE BESCHERMING TYPE A

europese norm en 381-5 Klasse 1

Signalisatie volgens en 471 Klasse 2

OMSCHRIJVING:

Tussenbeenlengte 78 cm volgens de maat / elastische

lendenband / Lendenbovenstuk / Knopen voor bretellen /

Stokmeterzak / 1 opgestikte zak met overslag /

2 steekzakken / Reflecterende banden

MATEN:

Maten XS tot 3XL

KLEUR:

FC1 fluo oranje

Fy1 fluo geel

OMSCHRIJVING:

Tussenbeenlengte 78 cm volgens de maat / elastische

lendenband / Lendenbovenstuk / opening op de rechte

kant d.m.v. knoop- en ritssluiting / Borstbovenstuk met

zak / Stokmeterzak / 2 steekzakken /

Reflecterende banden

MATEN:

Maten S tot 3XL

KLEUR:

FC1 fluo oranje

Fy1 fluo geel

KETTINGZAAGKLEDIJ


1SJ9

SIGNALISATIE JAS

MET BESCHERMING AAN DE ARMEN

EN DE SCHOUDERS

europese norm en 381-11 klasse 0

Signalisatie volgens de en 471 klasse 2

OMSCHRIJVING:

Bescherming aan de armen en de

schouders / Rugventilatie / Sluiting aan de

mouwen door drukknopen / Verlengd

rugpand / Reflecterende banden

MATEN:

Maten XS tot 3XL

KLEUR:

FC1 fluo oranje

Fy1 fluo geel

1SX9

VERBREDER VOOR LEGGING

OMSCHRIJVING:

Loopt tot aan de ritssluiting aan de

achterkant van de benen / Voor legging 1ST9

MATEN:

50 mm breed

KLEUR:

FC1 fluo oranje

Fy1 fluo geel

1ST9

SIGNALISATIE LEGGING MET

FRONTALE BESCHERMING TYPE A

europese norm en 381-5 klasse 1

Signalisatie volgens de en 471 klasse 2

OMSCHRIJVING:

Ritssluiting langs beide benen / Gulp met ritssluiting /

Mogelijkheid tot verwijden van de broekspijp door 1SX9

(apart verkrijgbaar p. 37) / Vastmaken met riem /

Reflecterende banden

MATEN:

eén universele maat

KLEUR:

FC1 fluo oranje

Fy1 fluo geel

SIGNALISATIE


SPECIALE TOEPASSINGEN

BRANDWEER - SIGNALISATIE KETTINGZAAGKLEDIJ

Deze brandweerlegging met kettingzaagbescherming in signalisatiekleur en met

brede reflecterende banden van 70 mm biedt de drager een hoge zichtbaarheid,

volgens de Europese Norm EN 471, klasse 2.

KLASSE 2 KETTINGZAAGBESCHERMING

KLASSE 2 SIGNALISATIE

Deze kledij biedt géén

bescherming tegen vlammen!

De kettingzaagbescherming beantwoordt

aan de eisen van de europese norm

en 381-5, klasse 2, voor kettingzagen tot

24 m/s. De buitenstof is waterdicht en

ademend. Door de combinatie van al deze

elementen is deze kledij uitermate geschikt

voor het gebruik in de extreme

omstandigheden waarin brandweerlieden

met de kettingzaag werken.


Verstelbare bretellen voor

een beter draagcomfort

Reflecterende

banden 70 mm

1SU8

Ritssluiting binnenkant

aan beide benen

BRANDWEERLEGGING

MET KETTINGZAAGBESCHERMING

europese norm en 381-5, type A, klasse 2: 24m/s

Signalisatie volgens de en 471 klasse 2, fluo rood

Reflecterende banden 70 mm

OMSCHRIJVING:

In combinatie met brandweerbroek / Buitenstof

waterdicht en ademend / Machinewasbaar op 60°C /

Bevestiging op de rug met elastische riem en verstelbare

gespen / Bretellen voor een zeer groot draagcomfort /

Ritssluiting langs beide benen, vergemakkelijkt het

aantrekken / Gewijzigde pasvorm voor een optimale

ergonomie bij het dragen van interventiekledij

MATEN:

eén universele maat

KLEUR:

815 fluo rood / marine

KETTINGZAAGKLEDIJ

ADEMEND

KLASSE 2

KOUDE BESCHERMING WATERDICHT

elastische riem met

verstelbare gespen

Buitenstof ademend

en waterdicht

WINDDICHT

Door een waterafstotende PA of PeS

buitenlaag in combinatie met een

hydrofiele polyurethaanlaag blijft u met

SIoPoR ® perfect warm en droog.

De hoge ademendheidsgraad biedt u extra

draagcomfort, waardoor het in

alle weersomstandigheden

aangenaam werken is.


elastische lendenband

extra bescherming:

Waterdichte PVC stof +

regelbare mousse

SPECIALE TOEPASSINGEN

GAMMA BOSMAAIER - GEEN KETTINGZAAGBESCHERMING

Voorkant: waterdichte stof met mousse om inslagen te absorberen.

Achterkant: polyester-katoen voor een betere ademendheid.

1SQ8

BOSMAAIER BROEK

ZONDER KETTINGZAAG

BESCHERMING

Lendenbovenstuk

OMSCHRIJVING:

Versterking op de voorkant van

de benen met een waterdichte

polyamide stof en een mousse /

opgestikte zak op de achterkant /

2 steekzakken / Stokmeterzak

MATEN:

Maten XS tot 4XL

KLEUR:

517 flessengroen / oranje

2 steekzakken

1SQ4

BOSMAAIER BROEK

ZONDER KETTINGZAAG

BESCHERMING

OMSCHRIJVING:

Versterking op de voorkant van de benen

met een waterdichte PVC stof en een

regelbare mousse met hoge dichtheid /

opgestikte zak op de achterkant /

2 steekzakken / Stokmeterzak

MATEN:

Maten XS tot 4XL

KLEUR:

509 groen / kaki

1ST8

BOSMAAIER LEGGING

ZONDER KETTINGZAAG

BESCHERMING

OMSCHRIJVING:

Versterking op de voorkant van

de benen met een waterdichte

polyamide stof en een mousse /

elastische lendenband /

Ritssluiting langs beide benen

MATEN:

eén universele maat

KLEUR:

517 flessengroen / oranje


1SQ5

5SA3

BOSMAAIER SCHORT

ZONDER KETTINGZAAG

BESCHERMING

OMSCHRIJVING:

Lederen schort uit één stuk

van 100 cm x 70 cm

MATEN:

eén universele maat

KLEUR:

WJ0 beige

BOSMAAIER BROEK

ZONDER KETTINGZAAG

BESCHERMING

Signalisatie volgens de en 471 klasse 2

OMSCHRIJVING:

Versterking op de voorkant van de benen met

een waterdichte PVC stof en een uitneembare

mousse met hoge dichtheid / opgestikte zak op

de achterkant / 2 steekzakken / Stokmeterzak /

Reflecterende banden

MATEN:

Maten XS tot 3 XL

KLEUR:

511 fluo geel / marine

510 fluo oranje / groen

1SX4

BEENKAP VOOR BOSMAAIERS

OMSCHRIJVING:

Waterdicht / opening aan de zijkant met een ritssluiting /

onderaan de voet voorzien van een stalen kabel

MATEN:

eén universele maat

5SA2

BOSMAAIER SCHORT

ZONDER KETTINGZAAG

BESCHERMING

OMSCHRIJVING:

Lederen schort / Riem over

de nek / Riem over de taille

en 2 riemen over elk been

MATEN:

eén universele maat

KLEUR:

WJ0 beige

5SA1

SCHEENBEENBESCHERMER

OMSCHRIJVING:

ABS / Rubberen veter om af te stellen /

Lederen voetsteun

MATEN:

eén universele maat

GAMMA BOSMAAIER


SIP ® FASHION GAMMA

REGENJAS - REGENBROEK - ALL WEATHER JAS - FLEECE

1SJ3

REGENJAS

Regenjas volgens de

europese norm en 343

OMSCHRIJVING:

Verlengd rugpand en regenzoom

onderaan de jas / Fluo oranje

inzetstuk / Kap in kraag /

Ventilatiegaatjes onder de armen /

Ritssluiting met waterdichte

overslag / Borstzak

MATEN:

Maten S tot 2XL

KLEUR:

041 kaki / fluo oranje

Waterdichte

overslag

Verlengd

rugpand

1SP4

REGENBROEK

Regenbroek volgens

de europese norm en 343

OMSCHRIJVING:

elastiek aan de taille / onderaan zijn brede broekspijpen met lange ritssluitingen,

zodat u zonder problemen bosbouwlaarzen en schoenen kunt aantrekken

MATEN:

Maten S tot 2XL

KLEUR:

041 kaki / fluo oranje


1SL2*

ALL WEATHER JAS

OMSCHRIJVING:

Kap in kraag / Rits- en

drukknoopsluiting /

Verschillende zakken /

Combineerbaar met de fleece 1SL3

MATEN:

Maten S tot 3XL

KLEUR:

676 kaki / oranje*

*(Zolang de voorraad strekt)

1SL3*

FLEECE

OMSCHRIJVING:

2 ingezette zakken /

Thermische isolatie ToG: 1, 23 /

Combineerbaar met de regenjas 1SL2

MATEN:

Maten S tot 3XL

KLEUR:

AS0 kaki / oranje*

*(Zolang de voorraad strekt)

SIP ® FASHION


VOET- EN BEEN BESCHERMING

BOSBOUWSCHOENEN - BOSBOUWLAARZEN

3SB3

BOSBOUWSCHOENEN “FORESTIA”

en 345-1

en 345-2 S HRo, klasse 2, 24 m/s

MATEN:

39-47 + 49-50

De veiligheidsschoenen FoReSTIA

combineert sterkte, veiligheid en

comfort. Dankzij het waterdicht,

ademend AQUASToP membraan en

de klasse 2 bescherming (24 m/s)

zult u deze schoen verkiezen voor uw

grondwerken. Deze schoen werd in

samenwikkeling met professionals

op het terrein ontwikkeld!

KETTINGZAAG BESCHERMING

OMSCHRIJVING:

Rundsleder / Ademend en waterdicht AQUASToP membraan /

Zool genaaid en gekleefd / Anti-hitte, anti-slijtage, anti-olie en anti-slip

zool / Stalen veiligheidsschelp en 345 met weerstand van 200 J /

Zool tegen perforaties en 345 met weerstand 1100 n / Zowel vetergaten

als stalen haakjes voor veters

Stalen veiligheidsschelp

BOSBOUWSCHOENEN “RANGERS”

en ISo 20345 SB P en en ISo 17249

klasse 2 met schachthoogte 20 cm

OMSCHRIJVING:

nubuck leder / Inox zool tegen perforaties /

Stalen veiligheidsschelp / Zool genaaid en

gekleefd / nitrile antislipzool / Bestand tegen

benzine en vuur

MATEN:

Maten 36-47 + 48

KLEUR:

Kaki

Bruin*

*(Zolang de voorraad strekt)

BETERE

KWALITEIT

Anti-perforatie zool


3SA5

BEENKAPPEN TEGEN SNIJWONDEN

en 381-9 klasse 0

enkel voor occasioneel gebruik

OMSCHRIJVING:

In combinatie met een paar schoenen,

die beantwoorden aan de en 345 /

2 lederen riemen achteraan en

1 staalkabel onderaan

MATEN:

Maten 39-42

43-46

Anti-bacteriële behandeling

3SC7

BOSBOUWLAARZEN MET

KETTINGZAAGBESCHERMING

en 345-2, klasse 3: 28 m/s

OMSCHRIJVING:

Rubberen laarzen - in latex gedompeld / Bescherming tegen

kettingzagen - klasse 3: 28 m/s / Gebreide binnensok /

Anti-bacteriële behandeling / Schelp zonder naden / Roestvrije

antiperforatie stalen plaat / Stalen teenbescherming, 200 J /

Antislipzool bestendig tegen hitte en oliën / Veters om laars

aan kuit aan te spannen

MATEN:

37 tot 48

Roestvrije antiperforatie stalen plaat


2SA1

HAND- EN ARM BESCHERMING

BOSBOUW HANDSCHOENEN - MANCHETTEN

BOSBOUW HANDSCHOENEN

en 388 3 1 3 2

en 420

OMSCHRIJVING:

Groene nerfzijde / Met lange

levensduur voor licht laden en lossen

in het bos / Piqué aramidedraad /

Versteviging van de middelhand /

elastisch lint om rond de pols vast

te snoeren / Bescherming tegen

trillingen

MATEN:

Maten 8 tot 12

2SB0

KLIMHANDSCHOENEN CRISS-CROSS

OMSCHRIJVING:

Gebreid polyester / PVC coating op de beide zijden /

Anti-glijden in droge en vochtige weeromstandigheden /

Fluo oranje voor een hoge zichtbaarheid

MATEN:

eén universele maat

2SA3

BOSBOUW HANDSCHOENEN

en 388 3 1 3 2

OMSCHRIJVING:

Voor laden en lossen in het bos en

intensief gebruik van de

kettingzaag / Groene nerfzijde /

Versteviging van de handpalm

tegen vibraties / Versteviging van de

middelhand / Piqué aramidedraad /

Gebreide pols / Bescherming tegen

trillingen

MATEN:

Maten 7 tot 12

1SX1

MANCHETTEN

OMSCHRIJVING:

Bescherming tegen snijwonden 360° aan de onderarm /

Ribmanchetten / elastiekband achter de elleboog / Fluo

oranje of felrode kleur voor een goede zichtbaarheid

MATEN:

eén universele maat

KLEUR:

C82 fluo oranje

FR1 fluo rood

2SA5

BOSBOUW HANDSCHOENEN

MET BESCHERMING OP BEIDE

HANDEN TEGEN SNIJWONDEN

en 381-7 klasse 0, 16 m/s

en 388 3 1 3 2

OMSCHRIJVING:

Bescherming op de beide

handen / Voor intensief werk

in het bos / Groene nerfzijde /

Piqué aramidedraad

MATEN:

Maten 8 tot 12


2SA4

BOSBOUW HANDSCHOENEN

MET BESCHERMING OP BEIDE

HANDEN TEGEN SNIJWONDEN

en 381-7 klasse 0, 16 m/s

en 388 3 1 3 2

OMSCHRIJVING:

Bescherming op de beide handen /

Voor zwaar werk in het bos /

Aanbevolen voor boomverzorging /

Groene nerfzijde /

Piqué aramidedraad

MATEN:

Maten 8 tot 12

2SB5

BOSBOUW HANDSCHOENEN KLASSE 1

MET BESCHERMING OP LINKER HAND

TEGEN SNIJWONDEN

en 381-7 klasse 1, 20 m/s

en 388 3 1 3 2

OMSCHRIJVING:

Bescherming op linkerhand / Groene nerfzijde /

oranje versteviging van de middelhand /

Versterking handpalm en duim / Polsband

18 cm / Leder met chroom behandeld /

Polsband dubbel gestikt / Alle naden zijn met

KeVLAR ® draad gestikt / Voldoet aan en420:5,

Algemene eisen voor werkhandschoenen /

Waterdichtheid volgens nF G 62 004 /

Mechanische eigenschappen volgens en 388:

- Abrasie: 3

- Snijweerstand: 1

- Scheurweerstand: 3

- Perforatie: 2

MATEN:

Maten 8 tot 12

2SA7

BOSBOUW HANDSCHOENEN MET

BESCHERMING

OP LINKERHAND TEGEN

SNIJWONDEN

en 381-7 klasse 0, 16 m/s

en 388 3 1 3 2

OMSCHRIJVING:

Bescherming op de linkerhand / Voor

intensief werk in het bos / Groene

nerfzijde / Rugzijde hand fluo oranje /

Piqué aramidedraad / Bescherming tegen

trillingen

MATEN:

Maten 9 tot 10

2SB4

HANDSCHOENEN KLASSE 1 MET

BESCHERMING OP BEIDE HANDEN TEGEN SNIJWONDEN

en 381-7 klasse 1, 20 m/s

en 388 3 1 3 2

OMSCHRIJVING:

Bescherming op beide handen / Groene nerfzijde / oranje versteviging van de

middelhand / Versterking handpalm en duim / Polsband 18 cm / Leder met chroom

behandeld / Polsband dubbel gestikt / Alle naden zijn met KeVLAR ® draad gestikt /

Voldoet aan en420:5, Algemene eisen voor werkhandschoenen / Waterdichtheid

volgens nF G 62 004 / Mechanische eigenschappen volgens en 388:

- Abrasie: 3

- Snijweerstand: 1

- Scheurweerstand: 3

- Perforatie: 2

MATEN:

Maten 8 tot 12


4SB8

HELM VOOR

BOOMVERZORGERS

en 397:1995

HOOFDBESCHERMING

GEHOOR- , OOR-, EN OORBESCHERMING

OMSCHRIJVING:

ABS / Weerstand tegen UV /

Licht gewicht 315 gr. / Ventilatie /

Ankerpunten voor gehoor

beschermer + vizier /

FPA gekeurd

4SB7*

HELM VOOR BOOMVERZORGERS

en 397: 1995 en en 166

OMSCHRIJVING:

Met regelbare binnenhelm met vier

ankerpunten / Gevlochten kinband /

Ventilatie / ABS / Gewicht: 340 gr.

*(Zolang de voorraad strekt)

4SC8

HELM + GEHOORBESCHERMER +

VIZIER VOOR BOSMAAIER

en 352-1, en 397 en en 1731

OMSCHRIJVING:

Lichte helm in polyethyleen /

4 ankerpunten / Geluidsdemping

nRR 22 db, SnR 23 db /

Vizier met metalen netgaas

HOOFDBESCHERMING

4SB2

VIZIER

en 1731

OMSCHRIJVING:

Vizier / Regelbaar met metalen

netgaas / Draagbaar met de

gehoorbeschermers 4SB9 en 4SC1

en op de helmen 4SB7 en 4SB8

1SY8

NEKBESCHERMING

CnUQe 9010

OMSCHRIJVING:

nekbescherming uit PVC zorgt

ervoor dat water niet in de hals

loopt en past op helm 4SB8 van

SIP ® Protection (apart verkocht)

4SC6

SET VOOR BOSMAAIERS

en 352-1 en en 1731

OMSCHRIJVING:

Licht gewicht / Geluidsdemping

nRR 22db, SnR 25 db /

Vizier 8’’x 12’’ / Bescherming

tegen takken en snijwonden


4SB9

GEHOORBESCHERMING

en 352-3

OMSCHRIJVING:

Regelbaar in de hoogte op roestvrije

schacht en 2 posities in de breedte /

Geluidsdemping H32 db, M 23 db,

L 14 db, SnR 26 db / Met adapter

voor helm 4SB7 en 4SB8

4SA5

GEHOORBESCHERMER EN VIZIER

VOOR BOSMAAIERS

en 1731 en en 352-2

Ideaal voor gebruikers van de bosmaaier

OMSCHRIJVING:

Licht gewicht / Ideaal voor gebruikers van

de bosmaaier

4SB6

BESCHERMINGSBRIL VOOR

BOOMVERZORGERS

en 166 en en 170

OMSCHRIJVING:

Lichte bril in polycarbonaat

UV absorptie 99,5% aan 370 mn

Lichttransmissie superieur aan 95%

4SC1

GEHOORBESCHERMING

en 352-3

OMSCHRIJVING:

Regelbaar in de hoogte op

roestvrije schacht en 2 posities

in de breedte / Geluidsdemping H35

db, M 27 db, L 18 db, SnR 30 db /

Met adapter voor helm 4SB7 en 4SB8

4SC7

GEHOORBESCHERMER

en 352-2

Ideaal voor gebruikers van de bosmaaier

OMSCHRIJVING:

Gehoorbeschermer / Geluidsdemping

nRR, 22 db, SnR 23 db

4SA6

VEILIGHEIDSBRIL

en 166

OMSCHRIJVING:

Bril voor boomverzorgers /

Kleurloos glas / Regelbare brilpoot


5SA6

BRETELLEN MET LUSSEN

OMSCHRIJVING:

Roestvrij spanmechanisme dat in de hoogte regelbaar is

MATEN:

Lengte: 110 cm - Breedte: 4 cm

KLEUR:

FCS fluo oranje

FyS fluo geel

5SA4

SCHOENVET

5SA7

RIEM

OMSCHRIJVING:

Lederen riem voor leggings en

broeken / Koppelriemgesp met

2 pennetjes

MATEN:

110 cm

125 cm

OMSCHRIJVING:

Kleurloos dierlijk vet / Maakt de

schoen waterafstotend en houdt het

leder soepel / onmisbaar voor een

goed onderhoud

SIP ® ACCESSOIRES

BRETELLEN MET KNIJPERS

OMSCHRIJVING:

Roestvrij spanmechanisme dat in de

hoogte regelbaar is

MATEN:

Lengte: 110 cm - Breedte: 4 cm

KLEUR:

FCS fluo oranje

1SX2

KOORDBESCHERMING

OMSCHRIJVING:

Bescherming tegen snijwonden van touwen

of halsterriemen / Sluiting met zelfklevend lint

dat bovenaan keert / Metalen hechtring / Fluo

rode kleur voor een goede zichtbaarheid

MATEN:

eén universele maat

KLEUR:

Fluo rood


MAATTABEL SIP ® PRODUCTEN

ALLE MATEN WORDEN IN CM VERMELD

BOSBOUWjASSeN

Borstomtrek

leggINgS

Tailleomtrek

BROeKeN gAMMA tRADItION - gAMMA COMFORt - gAMMA SpeCIAlISAtIeS

Tailleomtrek

Lichaamslengte

BROeKeN gAMMA INNOVAtION

Tailleomtrek

Lichaamslengte

BROeKeN gAMMA pROgReSS - gAMMA SIp ® Cl.2

Tailleomtrek

Lichaamslengte

HANDSCHOeNeN

Bestelmaat

Omtrek handpalm (B) mm

Lengte hand (A) mm

SCHOeNeN eN lAARZeN

Bestelmaat (EUR)

Bestelmaat (UK)

BeeNKAppeN

tegen snijwonden

Maat veiligheidsschoenen

Bestelmaat

Beenkappen voor bosmaaiers

Eén universele maat TU

1. lichaamslengte

2. hoogte taille - voet

3. tussenbeen

4. mouwlengte nek - pols

5. borstomtrek

6. tailleomtrek

7. heupomtrek

8. halsomtrek

9. hoogte nek - taille

XS S M l Xl 2Xl 3Xl 4Xl

84-88 92-96 100-104 108-112 116-120 124-128 132-136 140-144

Universele maat: 82-106

68-72 76-80 84-88 92-96 100-104 108-112 116-120 124-128

170-182 170-182 170-182 170-182 170-182 170-182 170-182 170-182

68-72 76-80 84-88 92-96 100-104 108-112 116-120 124-128

170-176 170-176 176-188 176-188 176-188 188-194 188-194 188-194

66-74 74-82 82-90 90-98 98-106 106-117 117-129 129-141

170-182 170-182 170-182 170-182 170-182 170-182 170-182 170-182

8 9 10 11 12

203 229 254 279 304

182 192 204 215 226

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

4 5 6 6,5 7 8 9 9,5 10 11 12 13

39-42 43-46

TM/9 GT/10

Copyright ® SIOEN INDUSTRIES 02.2009 (1° herdruk). Alle rechten voorbehouden.

Alle productfoto’s zijn niet bindend. In de realiteit kunnen textielkleuren licht verschillen van de gedrukte kleuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten.

SIP ® Protection zoekt constant naar de perfectie voor elk detail. Hierdoor zijn modelwijzigingen mogelijk.


SIP ® INDEX

Producten geordend op referentienummer

REF. GAMMA PAGINA REF. GAMMA PAGINA

1SC1 Gamma Tradition ...................................11

1SCQ Gamma 6.1 Stretch ...............................33

1SG2 Gamma Tradition ...................................13

1SG3 Gamma Tradition ...................................13

1SG6 Gamma Tradition ...................................13

1SG7 Gamma Innovation ...............................18

1SG9 Speciale toepassingen ...........................36

1SHN Gamma SIP ® CL.2 ..................................28

1SJ1 Gamma Tradition ...................................15

1SJ3 SIP ® fashion gamma .............................42

1SJ4 Gamma Tradition ...................................13

1SJ5 Gamma Innovation ...............................21

1SJ6 Gamma Innovation ...............................19

1SJ7 Gamma Stretch Comfort .......................34

1SJ9 Speciale toepassingen ...........................37

1SJN Gamma SIP ® CL.2 ..................................29

1SJP Gamma Progress ...................................24

1SK7 Gamma 6.1 Stretch ...............................31

1SKN Gamma SIP ® CL.2 ..................................29

1SKP Gamma Progress ...................................25

1SL2 SIP ® fashion gamma .............................43

1SL3 SIP ® fashion gamma .............................43

1SP2 Gamma Tradition .....................................8

1SP3 Gamma Tradition ...................................11

1SP4 SIP ® fashion gamma .............................42

1SP6 Gamma Tradition ...................................11

1SP7 Gamma Innovation ...............................21

1SP9 Speciale toepassingen ...........................36

1SPI Gamma Tradition ...................................12

1SPQ Gamma Tradition ...................................10

1SQ1 Gamma Stretch Comfort .......................35

1SQ4 Speciale toepassingen ...........................40

1SQ5 Speciale toepassingen ...........................41

1SQ8 Speciale toepassingen ...........................40

1SQA Gamma 6.1 Stretch ...............................30

1SQB Gamma 6.1 Stretch ...............................31

1SQN Gamma SIP ® CL.2 ..................................26

1SQP Gamma Progress ...................................22

1SR5 Gamma Stretch Comfort .......................35

1SR6 Gamma Tradition ...................................11

1SSK Gamma 6.1 Stretch ...............................33

1SSP Gamma Progress ...................................23

1ST2 Gamma Tradition ...................................16

1ST3 Gamma Tradition ...................................17

WWW.SIP-PROTECTION.COM

UW VERDELER:

1ST4 Gamma Tradition ...................................17

1ST6 Gamma Tradition ...................................17

1ST8 Speciale toepassingen ...........................40

1ST9 Speciale toepassingen ...........................37

1SU8 Speciale toepassingen ...........................39

1SWN Gamma SIP ® CL.2 ..................................28

1Sx1 Hand- en armbescherming ....................46

1Sx2 SIP ® Accessoires ....................................50

1Sx3 Gamma Tradition ...................................17

1Sx4 Speciale toepassingen ...........................41

1Sx8 Gamma Tradition ...................................17

1Sx9 Speciale toepassingen ...........................37

1SY8 Hoofdbescherming ................................48

2SA1 Hand- en armbescherming ....................46

2SA3 Hand- en armbescherming ....................46

2SA4 Hand- en armbescherming ....................47

2SA5 Hand- en armbescherming ....................46

2SA7 Hand- en armbescherming ....................47

2SB0 Hand- en armbescherming ....................46

2SB4 Hand- en armbescherming ....................47

2SB5 Hand- en armbescherming ....................47

3SA3 Voet- en beenbescherming ....................44

3SA5 Voet- en beenbescherming ....................45

3SB3 Voet- en beenbescherming ....................44

3SC7 Voet- en beenbescherming ....................45

4SA5 Hoofdbescherming ................................49

4SA6 Hoofdbescherming ................................49

4SB2 Hoofdbescherming ................................48

4SB6 Hoofdbescherming ................................49

4SB7 Hoofdbescherming ................................48

4SB8 Hoofdbescherming ................................48

4SB9 Hoofdbescherming ................................49

4SC1 Hoofdbescherming ................................49

4SC6 Hoofdbescherming ................................48

4SC7 Hoofdbescherming ................................49

4SC8 Hoofdbescherming ................................48

5SA1 Speciale toepassingen ...........................41

5SA2 Speciale toepassingen ...........................41

5SA3 Speciale toepassingen ...........................41

5SA4 SIP ® Accessoires ....................................50

5SA5 SIP ® Accessoires ....................................50

5SA6 SIP ® Accessoires ....................................50

5SA7 SIP ® Accessoires ....................................50

SIOEN HEADOFFICE • Fabriekstraat 23 • B-8850 ARDOOIE - BELGIUM

Tel. : +32 (0) 51 740 800 • Fax: +32 (0) 51 740 963 • sip.protection@sioen.be

SIOEN FRANCE • France Pavillon Hermes • 110, AV. Gustave Eiffel Zi La Coupe • F-11100 NARBONNE - FRANCE

Tél.: 33 4 68 42 35 15 • Fax: 33 4 68 42 27 43 • www.sioen-france.com

Copyright ® SIOEN INDUSTRIES 02.2009

Similar magazines