NatuurKunstPark 2010 NatuurKunstPark 2010 - Kunstenaars ...

flevokunst.nl

NatuurKunstPark 2010 NatuurKunstPark 2010 - Kunstenaars ...

Anthea Simmonds

“In het begin was het woord,

en het woord was ‘om’”

Een tijdelijk axis-mundi

voor het Natuurpark

Anthea Simmonds, 2010

zie www.flevokunst.nl

D e a x i s m undi (Latijn: as van de wereld

o f w e r e l d as),...Het is de centrale lijn

w a a r a l l e s om draait, zowel letterlijk als

f i g u u r l i j k.Afhankelijk van de context van het

g e l o o f s s y steem wordt de axis mundi hetzij als

t y p i s c h v rouwelijk hetzij typisch mannelijk

b e s c h o u w d . ... (wikipedea)

K a r i a t i d e n ( e nkelvoud: kariatide, ook Caryatide)

z i j n v r o u w e n b eelden die gebruikt worden als pilaren

o f p i l a s t e r s . ..

( W i k i p e d i a )

Endless Column

Constantin Brancusi

version I, 1918

Caryatid from the Erechtheion

(British Museum)

More magazines by this user
Similar magazines