Views
5 years ago

Diefdijk m.e.r. en MKBA eindrapportage - Belvedere

Diefdijk m.e.r. en MKBA eindrapportage - Belvedere

Diefdijk m.e.r. en MKBA eindrapportage -

Witteveen+Bos Willemskade 19-20 postbus 2397 3000 CJ Rotterdam telefoon 010 244 28 00 telefax 010 244 28 88 RACM Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA Versterking van de Diefdijklinie referentie projectcode status UT382-2 concept projectleider projectdirecteur datum E. Ruiijgrok D. Bel 25 – 06 - 2008 autorisatie naam paraaf goedgekeurd Het kwaliteitsmanagementsysteem van Witteveen+Bos is gecertificeerd volgens ISO 9001 : 2000 © Witteveen+Bos Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

Diefdijk m.e.r. en MKBA eindrapportage - Belvedere
Ontwerpen met onzichtbaar erfgoed - Belvedere
Kansen door kennis: Ontsluiting van kastelen en ... - Belvedere
Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA - Rijksdienst voor het ...