12.09.2013 Views

Jaargang 30, nummer 3 - Atledo

Jaargang 30, nummer 3 - Atledo

Jaargang 30, nummer 3 - Atledo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

xcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb

nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb

nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

asdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzx

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Jaargang 30, nr 3, 2012

vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

- 2 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

In dit Nummer

In dit Nummer

Belangrijke Contactgegevens

Het Woord is aan de Voorzitter

Van de Redactie

Goud voor Phill Pols bij indoor Regio Dordrecht

Atledo beloont haar vrijwilligers

Atledo-junioren beste sporters van Dongen

Pupillen naar 1e pupillencompetitie bij DAK Drunen

CD-junioren competitie in Waalwijk

Oproep tot deelname Midzomernachtestafettemarathon

Het regent lintjes bij Atledo

Atledo Kantine 9 juni opening van het EK

Drie Brabantse titels en tien finaleplaatsen D-junioren

De poldercross van Warmond op vrijdag 17 augustus

“De 8 van Atledo” en de uitslagen

Team jongens pupillen eerste geplaatst en naar B.F.P.

Interview met… Jan Trommelen

De Koning van Spanje

Jubileum Atledo 30 jaar

Met spoed Kantinebeheerder gevraagd !!

Vacatures

Evenementen / Agenda

Trainers / Groepsbegeleiders

Trainingsschema's

Vakantietrainingen 2012

Verjaardagen

- 3 -

Volgende

Volgende

uitgave

uitgave

1 aug.

juni 2012

2012

Kopij

Kopij

tot

tot

22

22

mei

juli

inleveren

inleveren

Colofon ‘t Lopertje:

Clubblad : ATV Atledo

Verschijnt : 6 keer per jaar. (1 febr., 1 april, 1 juni, 1aug., 1 okt., 1 dec.)

Oplage : Digitaal + 50 papieren versies

Redactie : Lisette Sanders-Vertelman clubblad@atledo.nl

Coördinator Pers & Publiciteit :

Lisette Sanders-Vertelman pers-publiciteit@atledo.nl

Website : webbeheer@atledo.nl

Op de foto’s in dit blad rust geen auteursrecht.

Clubhuis Atledo

Hertog Janstraat 41

5104 EX Dongen

Tel.: 0162-319064

Website: www.atledo.nl


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

- 4 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Belangrijke Contactgegevens

Clubhuis Atledo: Tel.0162-319064

Voorzitter: Gerdjan Kipping Tel. 06-48070293. voorzitter@atledo.nl

Secretaris: Hens Koreman Tel.0162-321242 secretaris@atledo.nl

Penningmeester: Albert Verschure penningmeester@atledo.nl

Tel. 085-8775259 (bereikbaar op vrijdag, anders bericht inspreken)

PR-commissie: Henk van Tilburg Tel.0162-313088 hjmvtilburg@home.nl

Bestuurslid Algemeen: Michel Sanders Tel.0162-320287 m.sanders@atledo.nl

TC-Atletiek: Johan Flipsen Tel.0162-317524 TC-atletiek@atledo.nl

TC-Loop: Hendrik van Gerven Tel.0162-316243 TC-loop@atledo.nl

Vrijwilligerscoördinator:

Contributie: Marianne Verschure contributie@atledo.nl

Tel. 085-8775259 (bereikbaar op vrijdag, anders bericht inspreken)

Ledenadministratie: André Langeveld ledenadministratie@atledo.nl

Kantinebeheerder: Tiny Broeders Tel.0162-312004

- 5 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

- 6 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Het Woord is aan de Voorzitter

Tussen de bedrijven door.

Sinds het vorige Lopertje is er alweer veel gebeurd.

Baancompetities voor jong en oud, avondwedstrijden,

werpdriekamp, wegwedstrijden, trimlopen… Ondanks het te koude

en regelmatig natte weer van de afgelopen periode hebben veel

Atledo’ers een keus gemaakt uit het grote aanbod aan

sportevenementen dat de regio kent, zodra de lente is

aangebroken. Overigens betekent die overvloed aan loop- en

atletiekevenementen wel dat we weleens in elkaars vaarwater zitten. Soms is daar

niet aan te ontkomen, maar jammer is dat wel. De ene keer wat meer voor ons, de

andere keer wat meer voor een andere vereniging. Zo gebeurde het dat twee jaar

geleden onaangekondigd Dwars Door de Reeshof op de zondag na Dwars Door

Dongen werd geplaatst, wat invloed heeft op deelnemende scholen, trimmers en

bedrijven/sponsors, en zo gebeurt het dat dit jaar de vrijdag voor Dwars Door

Dongen een loopgala in Tilburg plaatsvindt, dat goede wedstrijdlopers op de Engelse

mijl en de 10 km. weghoudt.

Daarentegen vindt onze Jubileumeerkamp, het WAT-weekend (WAT staat voor

Wedstrijd Atletiek Tweedaagse) onbedoeld gelijktijdig met de

pupillen/juniorenmeerkamp van Scorpio plaatsvindt. Hopelijk slagen we er met de

verenigingen en wedstrijdstichtingen in om volgend jaar minder in elkaars vaarwater

te zitten waar het de belangrijkste evenementen betreft. Ons visitekaartje is natuurlijk

alweer voor de 28 e keer Dwars Door Dongen, dat op het moment van schrijven nog

moet plaatsvinden. De weersvooruitzichten zijn in ieder geval goed en het aantal

voorinschrijvingen ligt hoger dan vorig jaar. Ik hoop dat het iedere deelnemer en

medewerker zaterdag een mooie dag beleeft en na afloop op het terras nog

nababbelt met sterke verhalen over de volbrachte loop. Op onze website en in het

volgende clubblad kunt u dat allemaal teruglezen.

Een groot deel van het noodzakelijke baanonderhoud is inmiddels uitgevoerd,

hoewel de deelname teleurstellend laag was. Het baanonderhoud moet gebeuren

voor goedkeuring van de baan door de Atletiekunie, wat weer een vereiste is voor

medewerking van de gemeente Dongen wanneer de toplaag moet worden

vervangen of grotere reparaties moeten worden verricht. Uitbesteding van deze

werkzaamheden is erg duur en zou ertoe leiden dat de contributie verhoogd moet

worden. We willen toch allemaal van deze mooie accommodatie gebruik blijven

maken? Een zaterdag daaraan mee helpen (uit vier mogelijke data) moet dan toch

mogelijk zijn.

Eind maart vierden we met elkaar als vrijwilligers een avondje feest, voorzien van

magische trucs door tafelgoochelaar Stan Broeders en lekker hapjes door de dames

van Activiteitencommissie.

Louis Hendrix werd voor zijn inzet voor Atledo beloond met een magnumfles van zijn

favoriete bier, Palm.

Twee andere Atledovrijwilligers werden voor hun inzet voor Atledo de afgelopen 30

(!) jaar (en voor andere verenigingen) namens Hare Majesteit door de burgemeester

van Dongen tot Lid van de Orde van Oranje Nassau benoemd.

- 7 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Het Woord is aan de Voorzitter

Bert van ’t Westeinde en Henk van Tilburg waren beide totaal verrast, maar terecht

zeer trots en blij met dit blijk van ultieme waardering, evenals het bestuur van Atledo

dat erg trots is op beide heren. Beide wisten van niets, wat vooral in het geval van

Henk erg leuk was, aangezien hij het feest voor Bert mee organiseerde.

Ook sporters van Atledo werden in het zonnetje gezet. Lekan Dalenberg

vervolmaakte een loepzuivere hattrick door voor de derde keer op rij tot Sportman

van het Jaar 2011 bij de junioren te worden, dit keer vanwege zijn nationale titels bij

het verspringen en hordenlopen. Nu moest hij onder andere afrekenen met

Daan van Krevelen. Laatstgenoemde werd met zijn vrienden van de C-junioren

(Bram van Elshout, Robin Mertens, Cas van Eersel, Martijn Flipsen en Pim van der

Pol) echter wel tot Sportploeg van het Jaar 2011 gekozen voor hun vijfde plaats in de

landelijke competitiefinale. Ondertussen hebben de jongens pupillen zich al voor de

Brabantse regiofinale geplaatst en is Cas Blakenburg drie keer Brabants kampioen

bij de D-junioren geworden. Allemaal gefeliciteerd hiermee.

Een bijzondere uitstapje tussendoor was weggelegd voor de pupillen en

C/D-junioren. Samen met de jeugd van Spiridon mochten we een dag sporten en

rondkijken op de Vliegbasis Gilze-Rijen. Weer een blijk van de uitstekende

samenwerking tussen ons en onze vrienden van Spiridon. Het uitje was te danken

aan voorzitter Peter von Meijenfeldt van Spiridon en commodore Ten Haaf van de

Vliegbasis. Tijdens de Rijense beursvloer had de commodore laten weten dat de

vliegbasis wat wilde terugdoen voor de Rijense bevolking. Peter pikte dit op en kwam

overeen dat de jeugd op bezoek mocht komen. Daarbij liet hij weten dat hij vond dat

Atledo er ook bij moest zijn, omdat de jeugdatleten van Spiridon op vrijdag op onze

baan mee mogen doen aan de bonustrainingen en onze beide jeugdafdelingen vorig

jaar samen op jeugdkamp zijn geweest.

- 8 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Het Woord is aan de Voorzitter

Het was een prachtige, zonnige dag, waarbij alternatief werd gesport (onder andere

een gevangene bevrijden door codes op te sporen terwijl men rondliep met een

brancard met een gewonde, “handgranaat” gooien en een steprace), een helikopter

(een Cougar voor de kenners) bewonderen, die ook mocht worden betreden, een

show van de brandweer met de grootste blusauto die in no-time duizende liters water

rondspoot en omgaan met een (ongeladen) machinegeweer. Tussendoor konden we

lunchen in de onder-officiersmess. Een hele mooie dag waar zowel de jeugdleden

als de begeleiders met veel plezier aan terugdenken.

En nu mogen we alweer vooruit gaan kijken naar de wedstrijden en feesten die nog

komen gaan.

Op 9 juni kunnen we eerst met zijn allen gezellig Nederland –Denemarken kijken in

de kantine (en zo de jubileumkas spekken), de dag erop is alweer de inmiddels

traditionele ouder-kind-wedstrijd waarna de in een ander jasje gestoken

Oliebollenestafettemarathon een succes moet worden als

Midzomernachtestafettemarathon. Met zomers weer wordt het voor de vrijwilligers

ook een stuk prettiger opbouwen dan bij -10 graden.

De dag daarna organiseert Atledo de derde en laatste wedstrijd van de

seniorencompetitie. Met twee teams bij de mannen (met jeugdig talent en ervaren

masters naast de senioren) en één damesteam zal Atledo vol inbeeld zijn en de

atleten zouden het geweldig vinden om in groten getale door hun mede-Atledo’ers te

worden toegejuicht.

De jubileumcommissie zit ondertussen ook niet stil en werkt onverdroten door aan

mooie feesten en sportieve festijnen in onze jubileumweek

(25 augustus – 2 september). Via website en clubblad wordt u hier nog verder over

geïnformeerd, maar ook op onze Facebook fanpagina en de diverse Facebook

evenementenpagina’s wordt volop gediscussieerd over wat komen gaat. Neem eens

een kijkje en klets mee.

Het volgende clubblad verschijnt weer op 1 augustus. Daarom wens ik toch alvast al

diegenen die ik voor de zomervakantie niet meer spreek, een hele fijne vakantie toe.

En aan alle andere tot ziens bij een van de vele wedstrijden, evenementen of

gewoon trainingen bij Atledo.

Met sportieve groet,

Gerdjan Kipping,

Voorzitter Atledo

- 9 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Van de Redactie

Geschreven door Friso van Dooren,voorzitter PR.

Hallo allemaal,

Het Lopertje is deze keer voor een deel gewijd aan enkele niet

alledaagse gebeurtenissen die de afgelopen periode de revue zijn

gepasseerd.

In de plaatselijke media hebben jullie het al kunnen lezen: er zijn

twee welbekende personen van Atledo benoemd tot Lid in de Orde van Oranje

Nassau, te weten Bert van ’t Westeinde en Henk van Tilburg. De redactie feliciteert

deze heren van harte en hoopt dat zij nog tot in lengte van jaren hun bijdrage aan de

vereniging zullen kunnen en blijven leveren. Gerdjan Kipping doet hiervan verslag.

Nog een felicitatie gaat uit naar Louis Hendrix die tijdens de vrijwilligersavond werd

benoemd tot vrijwilliger van het jaar.

Er komt in dit Lopertje weer het nodige nieuws naar buiten over het komende 30-jarig

jubileum. Win een ballonvaart boven Dongen voor twee personen. Koop op 26 mei in

de kantine een lot voor twee euro en raad de winnende afstand bij het Speerwerp

Gala. Maar dat is lang niet het enige nieuws over het Jubileum. Lees wat de

mysterieloop voor je in petto heeft en wat het WAT-weekend inhoudt en nog vééééél

meer…… De commissieleden zitten er klaar voor!!

De Koning van Spanje jaagt niet alleen op olifanten in Afrika maar doet nog veel

meer. Thomas Bernard en Bert Lemmens hebben het aan den lijve ondervonden

in……..Gulpen !

Helma heeft weer fantastisch nieuws van een indoorwedstrijd in Dordrecht met

schitterende prestaties van de broertjes Pols.

Op zaterdag 21 april trekken maar liefst 16 Atledo pupillen ten strijde bij DAK in

Drunen voor de eerste pupillencompetitie en gaan, ondanks de slechte

weersvoorspelling aan het einde van de dag voldaan en met een goed gevoel

naar huis.

Op dezelfde dag rijden de CD-junioren voor de eerste competitiewedstrijd met een

forse delegatie jongens en meisjes naar Waalwijk. Kris Beerens doet verslag van

een geslaagde dag.

Een team jongens pupillen heeft zich in Tilburg geplaatst voor de Brabantse Finale

Pupillencompetitie op 26 augustus bij HAC in Helmond.

Proficiat jongens en ga nu voor een podiumplaats!

Tim Schellekens doet verslag van de verrichtingen van de D-junioren op 12 mei in

Zundert. Met tien finaleplaatsen en drie titels kunnnen de D-junioren terugkijken op

een zeer geslaagd Brabants kampioenschap.

- 10 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Van de Redactie

Weet je het nog pupillen en junioren: De redactie stelt het op prijs wanneer pupillen

en junioren zelf eens een actueel verslagje met foto evt. van de eigen ervaring

tijdens een wedstrijddag indienen. Om dit te stimuleren stelt de redactie een

kantinetraktatie beschikbaar.

Alsof je onder een chocoladefontein hebt staan douchen, zo zie je er uit als je mee

had gedaan aan de Poldercross van Warmond; een ware belevenis!

“De 8 van Atledo” op 15 april was voor de 50 lopers een hernieuwde en leuke

kennismaking met het gevarieerd doch altijd weer pittige rondje trimbos in combinatie

met het rondje om de kanovijver.

Luud Rutten roept iedereen op voor deelname aan een

Midzomernachtestafettemarathon op 23 juni a.s. dit op basis van de

Oliebollenestafettemarathon. (De langste naam op de langste dag).

Een organisatieteam zorgt voor het welslagen van de

Midzomernachtestafettemarathon (ff tellen: 30 letters).

Op 9 juni breekt het EK los. Een ieder is vanaf 17.00 uur welkom in de Atledo kantine

en kan op een groot scherm de verrichtingen van Oranje aanschouwen. De entree

bedraagt twee euro en komt ten goede aan het 30-jarig jubileum.

De frikandellen zijn dan gratis (denk aan de lijn).

Jan Trommelen was dit keer het slachtoffer om geïnterviewd te worden door

Anke Flipsen. Meestal is het omgekeerd maar hier zie je een voorbeeld van iemand

die dank zij zijn dochter via allerlei cursussen nog een hele carrière maakt als

wedstrijdleider, jurylid en scheidsrechter.

Overigens, Jan wordt heel blij van een zak dropjes.

Verder zijn er nog veel openstaande vacatures. Bekijk de alsmaar groeiende lijst

eens goed, misschien is het iets voor je.

Wij wensen jullie veel leesplezier met dit nieuwe clubblad en zien graag de kopij voor

de volgende uitgave (vóór 22 juli) weer tijdig in onze inbox.

En hopen op velerlei verhalen over de Dwars Door Dongen.

Dongen, 25 mei 2012.

- 11 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

- 12 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Goud voor Phill Pols bij indoor Regio Dordrecht

Geschreven door Helma op 26 maart 2012.

Zaterdag 24 maart gingen Phill en Chuck Pols naar

een indoorwedstrijd in Dordrecht. Het zou een zware

wedstrijd worden met veel sterke tegenstanders.

En om op het podium te komen zouden beiden hun

persoonlijke records op alle gebieden moeten

verbeteren. Chuck mocht eerst kogelstoten. Hij werd

tweede op het onderdeel met een hele mooie afstand

van 5.85 meter en de tweede beste afstand.

Daarna was verspringen aan de beurt.

Mooie sprongen, op precies zijn oude record van

3.09 meter en op dit onderdeel als vierde geëindigd,

met maar een paar cm verschil.

Het sprinten ging helaas wat minder, mocht helaas net

naast het podium gaan staan, op de vierde plaats.

Phill ging daarna starten met verspringen.

De eerste sprong was

al mooi met

3,97 meter, maar hij

was niet tevreden.

Voor een goede

sprong in deze

wedstrijd zou hij verder moeten springen. Eigenlijk

wilde hij zelfs het clubrecord verbeteren. Zijn tweede

en derde sprong gingen naar 4.24 meter. Net drie cm

van het clubrecord af. Mooie PR en een eerste plaats

op het onderdeel.

Daarna mocht hij sprinten. Hiervoor moest hij onder de tijd

van de beste in deze wedstrijd uitkomen. Hij liep helaas

niet in dezelfde serie, dus moest het op eigen kracht.

Ook hierin wilde hij gaan voor het clubrecord. Na afloop

kwam hij met een blij gezicht aanlopen. Zijn tijd 9.23 sec.

Op 0.01 sec van het clubrecord af, maar weer de beste

prestatie van vandaag, bij de A-pupillen tweede jaars en

een PR.

Ook kogelstoten lukte aardig, met ook een nieuwe PR van

8,76 cm. Ook hier weer eerste op dit onderdeel. Een zeer

goede prestatie van Phill en een mooie beker verdiend

voor de 1 e plaats.

- 13 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

- 14 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Atledo beloont haar vrijwilligers

Geschreven door Michel Sanders op 3 april 2012.

Op vrijdag 30 maart j.l. hield ATV Atledo haar jaarlijkse Vrijwilligersavond.

Zoals iedere vereniging steunt Atledo ook op vele vrijwilligers. Om deze vrijwilligers

te bedanken organiseert Atledo ieder jaar een avond speciaal voor deze mensen.

Ook is het de gelegenheid om diverse van deze vrijwilligers eens extra in het

zonnetje te zetten voor hun bewezen diensten.

Dit jaar werd Louis Hendrix door voorzitter Gerdjan Kipping naar voren geroepen.

Louis is een van de oudste leden en vooral een man die op de achtergrond zijn

bijdrage heeft geleverd met allerlei klusjes op de accommodatie en tijdens

evenementen. Ook is Louis al jaren een trouw supporter van de Instromersgroep

(voorheen Aspiranten); velen die dit programma hebben doorlopen zullen hem

ongetwijfeld wel kennen.

Louis werd beloond met een grote fles van zijn geliefde drank. (Palm)

De goedverzorgde avond, georganiseerd door de dames van de

Activiteitencommissie, werd opgeluisterd door tafelgoochelaar Stan Broeders, die

velen versteld deed staan met zijn trucs.

Al met al een geslaagde avond waar velen weer naar volgend jaar uikijken.

- 15 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

- 16 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Atledo-junioren beste sporters van Dongen

Geschreven door Gerdjan Kipping

We wisten het natuurlijk allemaal al, maar tijdens het Sportcafé in de Salamander op

10 april jl. werd andermaal bevestigd dat de Atledojeugd de best sportende jeugd

van Dongen is. Bij de junioren waren Lekan Dalenberg en Daan van Krevelen voor

hun individuele prestaties genomineerd voor Sportman van het Jaar 2011 (Lekan als

Nederlands kampioen verspringen en 60 meter horden indoor en Daan voor twee

bronzen medailles op de Brabantse kampioenschappen bij het kogelstoten en het

speerwerpen), terwijl de competitieploeg van de C-junioren (naast Daan waren dat

verder Martijn Flipsen, Bram van den Elshout, Robin Mertens, Cas van Eersel en

Pim van der Pol) bij de junioren was genomineerd als Sportploeg van het Jaar 2011.

Lekan won voor de derde keer op rij (en de keer daarvoor was

het Mark Schellekens), dus waar in Dongen het talent rondloopt,

mag nu wel bekend verondersteld worden. Daarom was het ook

een heel passende beloning dat de hele C-juniorenploeg ook

Sportploeg van het Jaar werd (na een eerdere nominatie voor de

dames masters). Om het feest compleet te maken won Nadine

Broersen bij de dames alweer de titel van Sportvrouw van het

Jaar. Nadine begin met atletiek bij Atledo, bleek erg getalenteerd

en stapte over naar Sprint en de nationale selectie op Papendal,

maar vergat Atledo niet. Ze traint nog wekelijks op onze baan en

wij zijn dus ook trots op haar. Op dit moment probeert Nadine

zich in het

Oostenrijkse

Götzis bij de

beroemde

meerkampw

edstrijd te plaatsen voor het EK

eind juni (en heel misschien

zelfs voor de Olympische Spelen

in Londen, hoewel de Spelen

van Rio de Janeiro 2016 een

realistischer doel zijn).

Tussen de uitreikingen door was

er het traditionele vermaak. Dit

keer was de “petje-op-petje-afkwis”

vervangen door “Ren-Je-

Rot”. Misschien kwam het door die nostalgie uit vervlogen tijden dat de wat minder

jonge schrijver dezes in de finale overbleef met Jordy Pfrommer. Ook deze kwis zou

dus in ieder geval door Atledo gewonnen worden. De jeugd gaf dit keer nog beleefd

voorrang aan de veteraan, zodat die zijn dochter met een mooie nieuwe sporttas kon

verblijden.

Weer een memorabele Atledoavond. Mogen er nog vele volgen.

- 17 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Pupillen naar 1e pupillencompetitie bij DAK Drunen

Geschreven door Theo Waars en Helma de Kort op 23 april 2012.

Zo vlak voor de meivakantie, doet Atledo mee aan de 1e pupillencompetitie op

zaterdag 21 april. We zijn te gast bij DAK Drunen.

Afgelopen dagen hield ik nauwlettend de weersites in de gaten. Buienradar,

Accuweather en Piet Paulusma, maar geen van allen kon een positieve

weersvoorspelling geven. We zullen wel zien! Maar een ding staat vast: "We gaan er

een positieve competitiedag van maken".

Om 9.30 uur verzamelen we bij "De Salamander". We vertrekken gewapend met

paraplu's, regenkleding en sporttassen naar het mooie Drunen. Daar aangekomen

bleek het slechte weer nog wel mee te vallen. Toch hebben we voor de zekerheid

een partytent geïnstalleerd.

Onder de bezielende leiding van Alex van Krevelen en zoon Daan werd de

warming-up in gang gezet. Zestien Atledo pupillen doen er vandaag mee.

Om 11.00 uur gaat het startschot. We gaan bekijken of er deze dag nog wat PR's

worden behaald.

Er werd flink gestreden en PR-s gehaald. Belangrijk is om zoveel mogelijk punten

binnen te halen. De punten van de beste drie A-pupillen worden opgeteld en van de

beste drie B en C-pupillen. Er werden vele punten binnengehaald voor zowel de

Atledo meisjes als de Atledo jongens. Er zijn geen prijsuitreikingen. Na de twee

wedstrijden worden alle punten bij elkaar opgeteld en dan gaan de twee beste

ploegen uit de regio naar de finale

Om 13.00 uur schijnt de zon er zin in te hebben. Wat een genot voor kind en ouder!

Het tijdschema was ons ook in positieve zin gezind. Een half uur tijdswinst. Nog niet

eerder meegemaakt. Nog even een groepsfoto maken, om het groepsgevoel te

vereeuwigen. En daarna werden de kinderen getrakteerd op chips.

Marjolein Bogers is weer een jaartje ouder geworden.

Van harte gefeliciteerd Marjolein!

De jongens en de meisjes hebben allemaal goed gepresteerd. Hier en daar hoorde ik

dat er mooie PR's zijn behaald. Goed gedaan hoor! Wil je de definitieve uitslagen

zien, kijk dan op de website van DAK Drunen.

Voor de C-pupillen jongens was Stijn Mahieu in goede vorm en haalde drie keer een

PR voor zowel sprint, verspringen als balwerpen. Bij de jongens B-pupillen voor

Chuck Pols een PR op de sprint (tweede plaats) en Finn Hultermans twee keer een

PR bij verspringen en balwerpen (13de plaats).

Bij de A-pupillen jongens vier deelnemers Geert van Krevelen met een mooie PR op

de 60 meter sprint (zesde plaats). Luuk Waars gooide met kogelstoten flink over zijn

oude PR heen (vierde plaats). Voor Ruben geen PR maar wel een mooie 1,35 meter

gehaald bij hoogspringen en de tweede plaats in het klassement en Phill geen PR

maar wel de eerste plaats.

- 18 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Pupillen naar 1e pupillencompetitie bij DAK Drunen

Bij de meisjes C-pupillen waren de prestaties er niet minder om.

Roos de Jong ging met twee nieuwe PR-s het veld af, en Kimberley de Jong met een

PR bij verspringen.

Anne de Jong ging ook met twee keer een PR naar huis op verspringen en

balwerpen en evenaarde het clubrecord van 1.00 meter bij hoogspringen.

Ze behaalde de derde plaats. Marjolein Bogers haalde ook twee keer een PR op

verspringen en balwerpen. Zij werd tweede.

Bij de meisjes B-pupillen was er voor Susan Lodewijks een mooie PR bij verspringen

met 2,70 meter en bij de sprint en voor Clarinda de Jong bij verspringen 3.08 meter

Zij behaalde de vijfde plaats.

Voor de meisjes A-pupillen werden helaas de scores wat minder, maar hun

persoonlijke prestaties toch zeer goed. Desiree Trommelen scoorde een PR bij

verspringen(12de plaats) en ook voor Mette Akkermans waren er mooie prestaties.

Anne Lodewijks gooide ook hoge ogen met PR bij verspringen en op kogelstoten.

Om 15.00 uur gaan we met een goed gevoel naar huis en kunnen de kinderen

genieten van een welverdiende vakantie.

We moeten nog even afwachten tot we de definitieve plaatsingen als competitieteam

van regio 13 kunnen aflezen op de site. Maar we maken goede kansen

- 19 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

CD-junioren competitie in Waalwijk

Geschreven door Kris Beerens op 23 april 2012.

Met onheilspellende weersverwachtingen gingen atleten, trainers / ouders /

supporters en juryleden zaterdag 21 april richting Waalwijk voor de eerste

competitiewedstrijd.

De D-junioren en C-junioren meisjes hadden een gecombineerd team aangezien het

aantal meisjes binnen onze vereniging zeer klein is. Met nog wat last-minute

aanpassingen door enkele afmeldingen gingen deze meiden puur voor hun eigen

prestaties naar Waalwijk. De estafette liep prima, ondanks dat ze pas de dag van

tevoren hadden geoefend op de wissels.

Indy Flipsen liep een taktisch sterke 1000 meter, ze begon rustig en pikte langzaam

maar zeker telkens wat loopsters voor haar op. Haar eindtijd van 3.26.8 min. was

goed voor een nieuw PR met bijna vier seconden en plaats vijf.

Meike Haarbosch was zenuwachtig voor haar 80 meter horden, maar dat was

nergens voor nodig. In een solide vijf-pas liep naar een prima tijd van 18.13 sec.

Maxime Beverwijk moest met iets zwaardere gewichten werpen dan ze gewend was

maar dat hinderde haar niets. De discus van één kg vloog naar 17.72 meter en dat

was goed voor plaats drie.

Anne Leemans verraste zichzelf en haar trainers door een uitstekende vertesprong

van 3.58 meter, een PR met meer dan een halve meter. Hopelijk zijn de meisjes

volgende keer compleet en kan er gekeken worden hoe de meisjes zich verhouden

met de andere verenigingen.

De C-junioren jongens hadden er zin in vandaag. De estafette aan het begin van de

dag ging goed, de wissels liepen en de jongens schreeuwden hun longen schor

nadat ze het stokje hadden overgebracht. Een vierde plaats met 52.62 tot gevolg.

Lekan Dalenberg en Niels Verheugd liepen de 100 meter horden.

Lekan ging prima van start in drie-pas maar kwam halverwege de race net niet lekker

uit en moest noodgedwongen en half dribbelend over op een vier-pas. Dit koste hem

wat tijd maar plaats vier en 17.62 sec op de klokken stemde de trainers

tevredenheid.

Kort daarachter zat Niels. Hij had goed getraind en liep in een keurig vier-pas ritme

over de hordes en finishte in 18.31 sec.

Yared Eshete stootte voor het eerst met de vier kilo zware kogel. Hij was zeer

content mijn zijn superstoot van 9.24 meter. Veel verder dan hij ooit met een kogel

had gestoten en bovendien een tweede plaats in het totaalveld.

Pim van der Pol was met snode plannen naar Waalwijk gekomen. Hij zou keihard

gaan openen in de eerste ronde van de 800 meter om daarna te kijken waar het

schip zou stranden. Hopelijk op een nieuw persoonlijk record. Zijn missie slaagde

niet compleet, maar zijn tijd van 2.29.83 min. was maar een kleine seconde

verwijderd van zijn PR.

Glenn Pols had een goede wedstrijd. Na een goede speerworp wat net geen record

was, verbeterde hij zich wel met de discus naar 25.08 meter. Dit was alweer zijn

17 e persoonlijk record van dit seizoen.

- 20 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

CD-junioren competitie in Waalwijk

Timo Waars moetst na de estafette heel lang wachten tot hij mocht beginnen aan zijn

individuele onderdelen. Hij worstelde wat met zijn aanloop bij het verspringen maar

kwam toch tot 4.13 meter. De 100 meter ging weer wat sneller als voorheen in een

record van 14.15 sec.

De D-junioren jongens waren met een overvolle ploeg aanwezig in Waalwijk.

Al gelijk in het begin van de dag ging het mis voor de jongens. De eerste wissel in de

estafette wilde niet vlotten en het team werd gediskwalificeerd. Gelukkig mochten de

jongens aan het einde van de dag nog overlopen. Jammer genoeg ging het nu bij de

laatste wissel fout en opnieuw volgde een diskwalificatie. Deze domper mocht de

pret niet drukken want voor de rest lieten de D-jongen louter top-prestaties zien.

Scott Pols liet zich van zijn goede kant zien met een derde plaats bij het verspringen

met een afstand van 4.10 meter.

Wout Soeters deed voor het eerst mee met een atletiekwedstrijd en was lichtjes

gespannen. Zijn sprong van 3.26 meter bij het verspringen en zijn tijd van 13.66 sec

op de 80 meter smaakte naar meer.

Rick Theeuwes kwam nog wat vermoeid van zijn schoolkamp aan op de atletiekbaan

in Waalwijk en liep naar 4.55.01 min op de 1000 meter.

Sam van der Pol had in de aanloop van de wedstrijd wat last van zijn gezondheid

maar dat was niet merken tijdens de wedstrijd. Twee records op het kogelstoten

(8.61 meter) en het discuswerpen (21.63 meter) waren het resultaat.

Jelle de Roon was speciaal voor de 1000 meter overgekomen. De straffe wind

verhinderde een top tijd maar de eindtijd van 3.25.82 min was goed voor plaats vijf

en een berg punten.

Joram de Bont en Xander Mahieu hadden donderdag nog goed getraind voor de

80 meter horden en lieten op de training al zien aan elkaar gewaagd te zijn.

Ze startten beiden in dezelfde serie en liepen bijna simultaan over de hordes.

Joram had een net iets beter eindschot en finishe in 17.98 sec, Xander kwam tot

18.31 sec.

Quirijn van Dongen had zijn zinnen gezet op een goede discusworp. Dat lukte ook

getuige zijn 14.01 meter. Volgende keer over de 15 meter is het doel.

Last but not least, Cas Blakenburg. Hij was geplaagd met een vervelende lies

blessure en had daar aardig wat last van. Niettemin was hij de grote puntenpakker

van de D-jongens. Zowel bij het hoogspringen als bij de 80 meter horden was hij de

beste van heel het veld. Nu weer even wat rust zodat hij de volgende wedstrijd weer

kan knallen.

Zowel de D-jongens als de C-jongens werden vierde in hun poule, de meisjes waren

iets bescheidener op plek tien.

De volgende competitiewedstrijd is op zaterdag 26 mei bij atletiekvereniging

Typhoon in Gorinchem.

Hopelijk doet dan weer iedereen mee en kunnen de trainers weer gaan sleutelen aan

een nog betere opstelling.

- 21 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

- 22 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Oproep tot deelname Midzomernachtestafettemarathon

Geschreven door Luud Rutten op 25 april 2012.

Na vier jaren van de Oliebollenestafettemarathon wordt het tijd voor iets anders, iets

nieuws, maar wel op basis van het winters evenement en dan nu in zomerse

omstandigheden.

Op zaterdag 23 juni 2012 start om 17.30 uur de Midzomernachtestafettemarathon.

Wij roepen iedereen, zowel deelnemers van de vorige estafettemarathons,

toeschouwers en aspirant deelnemers op om samen een team te formeren en op

zaterdag 23 juni op het Atledoterrein aan de start te verschijnen.

Het evenement staat dit jaar in het teken van de midzomernacht (de langste dag en

dus ook de kortste nacht). Op verzoek van de deelnemers kan er dit jaar naast de

hele marathon er ook met een team voor de halve marathon worden ingeschreven.

Net als bij de andere estafettemarathons verzoeken wij de teams zich onder een

originele naam in te schrijven en zich in een passende outfit aan te kleden zoals b.v.

iets carnavalesks zodat het evenement eruit ziet als zomercarnaval.

Na het loopevent is er een heuse after party waarbij een disco zal zorgen voor de

muzikale omlijsting, zodat iedereen onder het genot van een drankje en hapje nog

lang kan genieten van deze zomeravond. De belangrijkste kenmerken zijn:

Wanneer: Zaterdagavond 23 juni 2012.

Start: Zowel voor de hele als de halve marathon om 17.30 uur.

We streven naar een eindtijd van 21.00 uur

Waar: Atledoterrein

Teams: Dienen voor de hele marathon te bestaan uit minimaal vier en

maximaal acht personen. Voor de have marathon mag het team

bestaan uit minimaal drie tot maximaal acht personen.

Parcours: Is aangepast zodat er niet meer door het bosje wordt gelopen.

Lengte van de ronde: 1.400 meter. De hele marathon gaat over 30 rondjes en

de halve marathon gaat over 15 rondjes In beide gevallen moet

de laatste ronde door het hele team gelopen worden.

Inschrijving: Per team met de button op de Aledosite www.atledo.nl

Aankleding: Naast een originele teamnaam verzoeken wij de teams in een

bijpassende outfit te lopen. Het kan warm zijn, dus hou daar

rekening mee.

Inschrijfgeld: Net als vorig jaar EUR 15,00 per team (zowel voor de hele als de

halve marathon) te voldoen bij het afhalen van de startnummers

op zaterdag 23 juni 2012

Prijsuitreiking: Om ca. 22.00 uur voor de drie snelste teams alsmede voor het

best verklede team.

After party: Vanaf 21.00 uur start de disco zodat we nog lang na kunnen

praten en genieten op het Atledoterrein.

Organisatieteam: Luud Rutten, Jan Joosen, Reggy Ketting-Olivier en

Berry Schellekens

- 23 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

- 24 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Het regent lintjes bij Atledo

Geschreven door Gerdjan Kipping op 30 april 2012.

Vrijdag 27 april vond er een stevige bui plaats boven het terrein van A.T.V. Atledo.

Het had Hare Majesteit de Koningin behaagd om maar liefst twee Atledo’ers in hart

en nieren te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: Bert van ’t Westeinde

en Henk van Tilburg.

Geen passender omgeving dan de baan en het clubhuis van het jubilerende Atledo

(30 augustus a.s. 30 jaar) om de lintjes uit te reiken. Voor beide kwam dit blijk van

waardering als een volslagen verrassing en dat was te zien, zoals penningmeester

Albert Verschure opmerkte: “Dat ik dit nog mag meemaken.

Bert van ’t Westeinde en Henk van Tilburg sprakeloos en dat op één dag.”

Henk werd op 20 maart jl. door de

Algemene Ledenvergadering tot erelid

benoemd en is dit jaar 25 lid van Atledo.

Bert is lid van Atledo sinds de oprichting in

1982 en sinds enige jaren al erelid

vanwege zijn verdiensten voor de

vereniging.

- 25 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Het regent lintjes bij Atledo

Maar net als Bert begon hij al in het oprichtingsjaar met vrijwilligersactiviteiten voor

Atledo. Zijn zoons sportten er immers al. Door de jaren heen hebben ze allebei een

enorme hoop werk verricht voor Atledo. Vaak ook achter de schermen, zodat het niet

iedereen opviel. Maar voor iedereen die al langere tijd lid is van de club zijn het twee

gezichten die worden vereenzelvigd met Atledo.

Het zijn dan ook verenigingsmannen pur sang.

Samenvattend heeft Bert voor Atledo onder andere gewerkt als kantinebeheerder

(15 jaar), als conciërge tijdens schoolsportdagen (16 jaar), als verantwoordelijke voor

het groenonderhoud, als jurylid en verricht hij vele hand- en spandiensten voor

andere activiteiten van Atledo.

Henk is onder andere actief als algemeen bestuurslid (PR en accommodatiebeheer),

fondsenwerver (en daarbij van groot belang voor de realisatie van het nieuwe

clubgebouw), accommodatiebeheer, onderhoud van het clubhuis en de kleedkamers

en doucheruimten, bardiensten en de coördinatie van het ophalen van oud papier.

Overigens zijn beiden niet alleen voor hun verdiensten voor Atledo beloond.

Bert heeft zich ook decennia ingezet voor de vogeltjesvereniging “The Little Birds” en

als collectant en koster voor de St. Josephparochie en later gefuseerde Dongense

parochies.

Henk zet zich sinds 1976 ook als vrijwilliger in voor onze vrienden van V.V. Dongen,

als leider bij de jeugdafdeling en als verantwoordelijke voor het onderhoud van de

douches en wasgelegenheden.

- 26 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Het regent lintjes bij Atledo

Aan de feestelijkheden ging natuurlijk een hele voorbereiding vooraf, waarbij het

aantal mensen dat hier van wist zo klein mogelijk moest worden gehouden.

Als je wilt dat iets niet (te vroeg) bekend wordt, houd je dat het best voor jezelf.

Tijdens de laatste bestuursvergadering werden de andere bestuursleden

geïnformeerd dat Bert zou worden benoemd. Als vanouds zou Henk zich met de

voorbereidingen van de feestelijkheden bemoeien, inclusief het bestellen van de

bloemen.

Wat Henk daarbij als enige niet wist, was dat hij mede zijn eigen feest aan het

organiseren was.

Bert werd uitgenodigd om als erelid op vrijdagochtend 27 april naar de club te komen

om samen met de andere ereleden en het bestuur een foto te maken in het kader

van het 30-jarig jubileum. Dan was het zeker dat Bert in pak zou verschijnen.

’s Ochtends waren de bestuursleden en ereleden dan ook aanwezig. Toen de

burgemeester (met ambtsketen) en wethouders binnentraden werd het duidelijk dat

er iets bijzonders aan de hand was en Bert begon door te krijgen dat het met hem te

maken had toen zijn familie achter de burgemeester aan kwam, maar wist toch niet

wat hem overkwam toen hij de lovende woorden van de burgemeester over zich

heen moest laten komen. Nadat het kruis hem was opgespeld en hij door iedereen

was gefeliciteerd, vertrok de burgemeester met haar gevolg.

Om een minuutje later weer terug te keren met achter haar dit keer de familie van

Henk, die helemaal niet meer wist hoe hij het had. Tot op de ochtend zelf was ook

Henk druk geweest met de voorbereidingen van het feest voor Bert. Dat dit feest ook

ver hem werd georganiseerd, was geen moment in hem opgekomen. Nadat ook

Henk het kruis opgespeld had gekregen, kon het feest echt beginnen. Hoe lang dat

geduurd heeft, is schrijver dezes onbekend, omdat hij zelf ’s middags nog aan het

werk moest.

Atledo is erg trots op en blij voor en met Henk en Bert.

We zijn blij met de inzet die zij al sinds de oprichting van de club, bijna 30 jaar

geleden, hebben verricht.

Van harte gefeliciteerd dus.

- 27 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

- 28 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Atledo Kantine 9 juni opening van het EK

- 29 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

- 30 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Drie Brabantse titels en tien finaleplaatsen D-junioren

Geschreven door Tim Schellekens op 14 mei 2012.

Vier D-junioren (geboortejaren 1999 en 2000) reden zaterdag 12 mei richting Zundert

voor hun Brabants Kampioenschap.

Vooral op de werp-onderdelen kwamen deze Atledoërs goed voor de dag.

3 voudig Brabants Kampioen Cas

Blakenburg op het podium

Zonder de anderen tekort te doen maar

Cas Blakenburg was de topper van de dag.

Hij werd maar liefst op drie onderdelen

Brabants Kampioen.

In de series van de 80 meter horden haalde hij

maar liefst een halve seconde van zijn PR af en

finishte in 13.40 sec. In de finale ging het iets

langzamer (13.44 sec.) maar stelde hij wel de

titel binnen. Bij het kogelstoten was zijn zesde

en laatste poging van 11.11 meter genoeg voor

de winst.

Het derde Brabants Kampioenschap haalde hij

binnen bij het discuswerpen met een prima

worp van 27.29 meter. Bij het speerwerpen

werd hij ook nog zesde.

Als eerstejaars D-junior deed Maxime Beverwijk uitstekend haar best tussen de

andere meiden die vaak al een jaar ouder waren. Ze verraste zichzelf bij het

kogelstoten door direct in haar eerste poging haar persoonlijk record te verbrijzelen

met 60 cm naar een nieuwe afstand van 9.35 meter, goed voor plaats zeven.

Bij het discuswerpen ging het nog een stapje beter. Zij haalde opnieuw een

finaleplaats (= top acht notering) door vijfde te eindigen met 21.42 meter.

Net geen finale haalde ze bij het speerwerpen met wel een PR van 17.43 meter.

Sam van der Pol had pech bij het discuswerpen. Hij was zeer tevreden met zijn PR

worp van 23.13 meter maar hij kwam net 15 cm tekort voor het brons.

De ondankbare vierde plaats was het resultaat. Hij kon wel juichen om zijn

recordstoot bij het kogelstoten. Met 9.22 meter kwam hij 61 cm verder dan ooit en

eindigde hij als zesde.

Scott Pols had een druk programma wat resulteerde in drie persoonlijke records en

twee finaleplaatsen. De 80 meter sprint ging in 11.70 sec. en leverde een halve

finaleplaats op. Al zijn zes pogingen bij het verspringen waren van hoge kwaliteit.

De beste sprong leverde 4.30 meter en plek zes op. Kogelstoten ging net ietsjes

beter, een PR en plaats vijf met een stoot van 9.26 meter.

Met maar liefst tien finaleplaatsen en drie titels kunnen de Atledo D-junioren

terugkijken op een zeer geslaagd Brabants Kampioenschap.

- 31 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

- 32 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

De poldercross van Warmond op vrijdag 17 augustus

Geschreven door Johan Jacobs op 17 mei 2012.

Vorig jaar hebben een paar lopers van Atledo meegedaan aan de poldercross in

Warmond. Een totaal andere ervaring naast de reguliere wedstrijden en trimlopen.

Het parcours is totaal zo’n 5 ½ km lang waarbij zo’n 38 hindernissen in de vorm van

sloten moeten worden overwonnen. Sommige daarvan zijn zo diep en modderig dat

je elkaar niet meer herkent en het lijkt of je onder een chocoladefontein vandaan

komt.

Een onvergetelijke ervaring waaraan je een keer moet meedoen om erover mee te

kunnen praten. Dus wat houd je tegen om dit jaar mee te gaan?

Mocht je interesse hebben stuur dan even een berichtje naar jcjacobs@ziggo.nl

Nieuwsgierig maar nog niet overtuigd?

Kijk dan naar het verslag van vorig jaar op

http://www.atledo.nl/upload/file/2011_05%20Lopertje.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=szPKsE68VNc

http://www.dandrea.nl/2011/poldercross%20Warmond%202011.htm

- 33 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

“De 8 van Atledo” op 15-04-2012

Geschreven door Johan Jacobs op 17 mei 2012.

Op zondag ochtend stonden ruim 50 lopers aan de start voor het bekende rondje

trimbos, aansluitend met het rondje om de Kanovijver. Voorheen werd deze trimloop

georganiseerd door Trimgroep Dongen en ondertussen hebben al veel lopers ooit dit

parcours gelopen.

De laatste jaren is dit overgenomen door Atledo. Het is een parcours waar alles in zit.

Verhard, onverhard en een paar steile klimmetjes in het zand.

Kortom een loopje dat zwaarder is dan een gemiddelde wegwedstrijd.

Iedereen had de mogelijkheid om maximaal vijf rondes te lopen, maar kon na elke

ronde besluiten om te finishen. De editie was gelukkig een stuk droger dan twee jaar

geleden. Het was wat fris maar het bleef droog. Onder het genot van een beker

koffie of thee bleef iedereen achteraf nog wat napraten waardoor ook de laatste

lopers met applaus werden binnengehaald.

Tussen de regels door hoorde je dat iedereen het leuk vond dat juist deze trimloop

weer werd gehouden. Voor de organisatie de reden om aan deze opzet een vervolg

te geven in 2013.

De eerstvolgende activiteit vanuit de Trim Organisatie Commissie is

“de Bruggenloop”. We zien iedereen daar graag terug of mogelijk eerder op één van

de vele activiteiten die de komende maanden staan te gebeuren bij Atledo vanwege

het 30 jarig jubileum..

Voor de statistieken onderstaande nog de gelopen tijden van de deelnemers.

Uitslagen “De 8 van Atledo” op 15-04-2012

Afstand max. 5 rondes van 1820mtr

38 Fons van Berkel 23:58

37 Johan van den Biggelaar 49:35

39 Harold de Boer 41:55

41 Erik van Bragt 28:29

42 Eugéne van den Brand 34:58

43 John Brenders 47:53

44 Tiny Broeders 33:58

45 Wout van de Broek 43:00

46 Tom Broekhoven 35:12

47 Jolanda van Eersel 54:27

48 Marie-

Embregts 31;06

José

49 Tialda Gerritsma 37;55

50 Toine van Gils 40:07

51 Josien Greenwood 47:40

- 34 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Uitslagen “De 8 van Atledo” op 15-04-2012

52 Liesbeth in 't Groen 49:31

53 Harry Hessels 43:42

54 Margriet ter Horst 22:24

55 Jolanda van de Hout 22:47

56 Piet Huijben 55:45

57 Annie Jansen 43:28

58 Henk Jansen 53:43

59 Ad de Jong 37:59

60 Friedy de Jong 37:26

61 Tom Kemmeren 45:09

62 Toon Kimenai 55:46

63 Lia Kleemans 49:31

64 Hens Koreman 38:04

65 Els Kroese 59:28

66 Elly de Labbee 43:42

67 Marjo Leijten 45:24

68 Hans Lodewijks 42:33

69 Martin Nieuwenhoven 49:22

70 Dianne Oerlemans 23:57

71 Marion Omzigt 23;05

72 Henk Overeijnder 47:53

73 Ruud Peeters 47:11

74 Keres Pijnenburg 40:36

75 Jaqueline Post 49:23

76 Anton Rombouts 46:30

77 Albert de Rooy 36:52

78 Michel Sanders 33:22

79 Norbert van de Sanders 43:26

80 René van Strien 35:28

81 Gerry Trommelen 48:39

82 Marian van de Velden 43:12

83 Kees Verhoeven 22:56

84 Anjo Voermans 44:39

85 Erik van Wanrooij 43:27

86 Jo van Wanrooij 19:10

87 Kees Willemse 35:25

88 Mark Zoon 41:55

89 Willy Zwart 55:19

- 35 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Team jongens pupillen als eerste geplaatst

Geschreven door Helma de Kort op 18 mei 2012.

…………….en gaan door naar de Brabantse Finale Pupillencompetitie

Met 11 jongens in de tweede RONDE voor de competitie van de pupillen regio 13

eindigde het jongensteam voor de tweede keer op de eerste plaats. Met in de eerste

ronde al een mooie overwinning met in totaal 9759 punten, mochten ze deze keer

10382 punten op hun naam zetten. Het leverde zelfs een voorspong op in totaal van

ca 1800 punten boven de nummer twee.

Met voor het eerst sinds lange tijd een droge en mooie dag in het vooruitzicht,

reisden zij af naar Tilburg.

Voor de meisjes die in de eerste ronde veel punten binnengehaald hadden, waren er

deze keer te weinig deelnemers om een team samen te stellen. Diegene die er wel

waren, deden het ook prima en verdedigden de eer van Atledo bij de meisjespupillen.

Lian Soijer en Susan Lodewijks bij de B-pupillen en Anne Lodewijks en Desiree

Trommelen bij de A-pupillen. Anne haalde een PR bij kogelstoten en Desiree werd

achtste in de wedstrijd, met een mooie PR bij verspringen. Ook voor Lian goede

verbeteringen bij het balwerpen en bij Susan zelfs twee keer bij sprint en

hoogspringen, naar een mooie hoogte van 0,90 cm.

De jongens werden bij de C-pupillen bemand door Finn Lodders, Colin Oerlemans

en Milan van den Rosenbrand. Zij gingen met steeds dezelfde jury volgens het

schema af. Ze mochten eerst balwerpen, dan verspringen en met zijn allen verder de

40 meter sprint lopen en als laatste onderdeel hoogspringen. Finn werd vierde bij het

balwerpen met 16.67 meter. Hij haalde een PR bij verspringen en sprinten naar een

tijd van 8,29 sec. Werd hiermee achtste. Colin ging zo goed dat hij zelfs drie keer

een PR binnenhaalde en Milan zelfs op alle onderdelen.

De B-pupillen ook drie jongens: Levi Jansen, Finn Hultermans en Chuck Pols.

In dit geval alle jongens waarvan de punten op het eind bleken mee te tellen.

Levi haalde voor hem zelf een topprestatie binnen op drie onderdelen en Finn twee

keer een PR. Werd hiermee achtste. Chuck helaas geen PR, maar wel de eerste

plaats bij het balwerpen en deed het verder ook heel goed. In elk geval goed voor de

derde plaats bij de B-pupillen.

De jongens A-pupillen mochten er zeker ook wezen: Timo van Dongen ging op het

eerste onderdeel met verspringen al de eerste PR binnenhalen en meteen daarna

ook bij het kogelstoten. Werd vijfde bij de eerste jaars A-pupillen. Geert van Krevelen

mocht een nieuwe prestatie op zijn naam zetten voor de 60 meter sprint. Goed voor

een achtste plaats bij de tweede jaars. Voor de laatste drie topmannen geen PR

maar wel hoge punten. Luuk Waars die de vijfde tijd neerzette op de 60 meter sprint

en de vierde bij het hoogspringen, werd uiteindelijk ook vierde en Ruben Bogers

werd zelfs derde. Ruben scoorde de vierde plek bij de sprint, derde bij verspringen

en tweede op het onderdeel hoogspringen met 1.30 meter hoogte.

- 36 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Team jongens pupillen als eerste geplaatst

Phill Pols hoorde ondanks dat er geen PR-kwam toch steeds zijn naam omroepen.

Hij werd eerste op alle onderdelen met scores die zijn beste prestaties benaderden

en dus ook de eerste plaats in hele competitie bij de A-pupillen.

Mede door alle goede prestaties mogen de jongens naar de finale op 26 augustus bij

HAC Helmond.

We hopen dat het weer ons ook goed gezind en we gaan natuurlijk voor een

podiumplaats.

Uitslag meisjes

Ploeg Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Totaal

1 Attila Tilburg 10.465 11.123 21.588

2 DAK Drunen 8.428 7.938 16.366

3 Scorpio Oosterhout 6.351 8.334 14.685

4 Gloria Baarle-Nassau 7.500 6.700 14.200

5 Spiridon Rijen 5.758 5.994 11.752

6 Atledo Dongen 7.140 4.370 11.510

7 ACW’66 Waalwijk 4.089 5142 9.231

Uitslag jongens

Ploeg Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Totaal

1 Atledo Dongen 9.753 10.382 20.135

2 Spiridon Rijen 9.634 9.760 19.394

3 ACW’66 Waalwijk 9.088 8.989 18.077

4 Attila Tilburg 6.986 9.497 16.483

5 DAK Drunen 5.788 6046 11.834

6 Scorpio Oosterhout 4.945 6.863 11.808

7 Gloria Baarle-Nassau 3.080 7.272 10.352

- 37 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Interview met… Jan Trommelen

Geschreven door Anke Flipsen.

Jan Trommelen, al vele jaren 26 jaar oud, is getrouwd met

Marleen en vader van drie kinderen: Max van 13, Desiree van

bijna 11 en Noortje van 7. Huize Trommelen wordt verder nog

bewoond door parkiet Fluppie en kat Tinus. In het dagelijks

leven is hij een software tovenaar, doet het hele traject van

presales tot en met installatie, en dat doet hij sinds zes jaar.

Zo’n anderhalf jaar geleden kwam dochter Desiree via Sport &

Spel bij Atledo terecht en stond Jan enthousiast langs het veld.

Al snel gaf Jan zich op voor een jury-cursus en volgde daarna

een scheidsrechtercursus èn wedstrijdleidercursus. Tevens

nam hij de jury-coördinatie op zich.

We legden Jan de volgende vragen voor:

Wat zou je doen met een miljoen?

“Eh….. ik zou minder gaan werken. En op vakantie gaan, naar Italië. Misschien

zou ik wel weer een motor kopen. Als ik nu zomaar 150 euro kreeg, dan zou ik

daar een extra bak paarse latex verf voor kopen, ik ben boven bezig met

schilderen maar het dekt niet met één laag.”

Waar word je blij van?

“Van een goeie mop, ik ben een simpele ziel! Ik word ook blij van een zak dropjes

of van lekker eten in een restaurant. En van een oppas voor de kinderen haha. En

kijk wat er gebeurt als je een Ferrari voor de deur zet, of een Lamborghini!”

Wat is je favoriete sportgebeuren?

“Tja, dan ga ik toch voor de mechanische sporten,

Formule 1, motorcross… maar ik ga er niet voor

thuisblijven hoor. Als ik zelf moet sporten, dan denk ik

dat ik toch maar voor golf ga. Ik heb ooit een training

gevolgd die gegeven werd door een prof, en die zei dat ik

wel aanleg heb voor golf.”

Waar zou je nu willen zijn?

“In Amerika. Ik ben daar drie keer geweest. Dan rijd je met 80 mijl per uur op de

highway, moet je plotseling op de rem omdat er een koets met een paard voor je

zit, met Amish mensen, die doen niet aan auto’s. Leuke ervaringen. De cultuur, of

het gebrek eraan, dat heeft wel wat.”

Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken?

“Joh, doe dat maar niet. Ik heb zo’n tien jaar lang niet door kunnen slapen,

vanwege de toen nog kleine kinderen, en ik vind het nu wel lekker om gewoon te

slapen! De kat maakt me trouwens regelmatig wakker ’s nachts.

- 38 -

“Kapotte

snappers”


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Interview met… Jan Trommelen

Wat is je grootste afwijking?

“Na het avondeten eet ik altijd dropjes. En op YouTube kijk ik naar het filmpje van

Bert & Ernie, waarin Ernie niet kan slapen en dan schaapjes gaat tellen. En

brandweerwagens. En ballonnen. En als iemand iets niet begrijpt, zeg ik dat ie

kapotte snappers heeft.”

Hoe ziet je ideale dag eruit?

“Eerst lekker uitslapen en daarna ontbijt op bed, graag broodjes van de Turkse

bakker. Na het ontbijt gaan we wandelen in de Luxemburgse bossen. Tussen de

middag eet ik een baguette en daarna gaan we kanoën. ’s Avonds lekker eten,

doe maar Argentijns, een lekkere steak met een sausje. En dan nog naar de

bioscoop, of naar de sauna. Of een combinatie van deze twee; met de iPad naar

de sauna.”

Waar luister en kijk je graag naar?

“De laatste film die ik gekeken heb is Mission Impossible 4, gewoon een leuke

actiefilm. Ik kijk graag actiefilms, maar ook een goede documentaire op discovery

kan ik waarderen. Of detectives, science fiction, comedies. Mijn muzieksmaak is al

even divers, van Rammstein via house en dance naar de Top 40.”

Waar kun je nooit genoeg van krijgen?

“Vrije tijd, ik heb altijd zoveel klusjes te doen zodat er weinig vrije tijd overblijft.

Ik heb trouwens een hele lijst van dingen waar ik wèl genoeg van heb haha!”

Wat weten we nog niet van je?

“Ik heb redelijk veel gereisd, zowel voor m’n werk als voor vakantie. Curacao,

Hongkong, Ghana, Amerika, Ierland. Ik drink m’n koffie zwart. Mijn pincode. Ik hou

niet van tuinieren. Ik wil stenen zaaien. Vroeger las ik echte boeken, maar wegens

tijdgebrek hou ik het nu bij Rooie Oortjes. Ik kan prima Ernie imiteren. Ik heb een

boxershirt met Animal erop. Ik ben in m’n studentijd taxichauffeur geweest. Ik rijd

vaak te hard.”

- 39 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

- 40 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

De Koning van Spanje

Geschreven door Thomas Bernard op 19 mei 2012.

- 41 -

Modder, regen en

stijgingspercentages tot 21%

waren dé ingrediënten van

Nederlands zwaarste trail. Op

zondag 6 april werd de

Koning van Spanje

georganiseerd door Mud

Sweat Trails in Gulpen.

Slingerend door het prachtige

heuvelland van zuid Limburg

moest een parcours van 30,6

kilometer over smalle

bospaadjes, steile

berghellingen en weilanden

worden afgelegd.

Trailrunning vereist een andere aanpak van het lopen. Je loopt namelijk ‘off-road’:

dus door de natuur, over smalle paadjes (Trails) en natuurlijke hindernissen zoals

heuvels/bergen, rotsen en beekjes. Steeds meer hardlopers zoeken deze

uitdagingen op, aangezien zij meer beleving willen in plaats van de massale

evenementen over asfalt en continu de focus gericht op snellere tijden.

Trailrunners zoeken het dicht bij de natuur, willen de rust ervaren en zien hoe fraai

de omgeving is. Net zo iets als bij fietsers, van waaruit het mountainbiken is

ontstaan. Speciaal voor deze tak van sport zijn speciale schoenen ontwikkeld met

een andere zool. Verdikte profiel, variërend tussen de vier tot twaalf milimeter, zodat

je goed grip hebt op de modderige paden. Daarnaast hebben ze stevige neuzen

waardoor je minder last hebt van de stenen en rotsen waar je tegenaan kunt stoten.

Tenslotte kun je dan nog kiezen voor volledig waterdichte schoenen of een variant

die het water juist goed verwerkt en snel droogt. Trailrunners maken vaak gebruik

van kleine rugzakjes met een camelbag of de meer bekendere heupgordel met losse

flesjes.

Al een half jaar geleden hadden Bert Lemmens en Thomas Bernard zich in

geschreven en wisten zich verzekerd van deelname aan deze wedstrijd. De

organisatie stelde redelijk zware eisen aan de deelnemers en had slechts plaats voor

maximaal 450 lopers. Op hun site waren de ervaringen van vorig jaar te lezen en het

was duidelijk dat er van te voren flink getraind moest worden. De Drunense Duinen

zijn in onze omgeving daar het meest geschikt voor en werd er dus op een aantal

zaterdagen urenlang door het mulle zand geploeterd. Volledig in vorm kwamen Bert

en Thomas dan ook aan de start in Gulpen.

Het had de afgelopen week flink geregend en ook vandaag kwam de regen weer met

bakken uit de lucht.

Het was fris, zo’n negen graden maar de regen zorgde voor een nog minder

aangename gevoelstemperatuur. Dus flink wat vet op de benen gesmeerd,

thermoshirtje aan en hup…. naar de start.


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

De Koning van Spanje

Onder de begeleidende klanken van een doedelzakspeler ging het volledige

deelnemersveld weg, omhoog over de Koning van Spanje. Dit is een redelijk

bekende helling, genoemd naar de belegering van Gulpen in de 80 jarige Oorlog.

Hierna werd het asfalt verlaten en kringelden we door de weilanden een bos in.

Soppend, glibberend en nét niet struikelend doorkruisten we het bos en kwamen

terecht op een boerenerf waar de koeien verbaasd herkauwend keken naar deze

gekken die langs kwamen rennen.

Na zo’n elf kilometer liepen we in de omgeving van Slenaken langs het prachtige

riviertje de Geul.

Eerst nog er langs, maar uiteindelijk moesten we er dwars door heen. En dan zie je

het voordeel van waterdichte schoenen!!

Na deze koude douche kregen we geen rust, want de volgende helling diende alweer

beklommen te worden. Met zijn 21% was dit de meest steile en net zo als veel

deelnemers maakte Thomas wandelend deze klim.

Bert niet, die bleef in een rustig tempo constant doorrennen. Bovenop de heuvel

kwamen de twee weer samen en gingen weer verder naar de volgende klimmetjes.

Gestaag doorgaan, daar ging het om.

Bij de tweede verzorgingspost op de Schweiberg werd de inwendige mens nog even

versterkt en de organisatie had werkelijk aan alles gedacht. Naast de gebruikelijk

keuze uit sportdrank en water stonden er bakken met bananen, energierepen, chips

en diverse mierzoete snoepjes klaar.

Op vijf kilometer voor het einde bleek Bert over meer kracht beschikken dan Thomas

en trok een laatste eindsprintje. In een mooie eindtijd van 3:05 uur kwam hij in

Gulpen over de finish.

- 42 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

De Koning van Spanje

Vijf minuten later kwam Thomas juichend over de streep en mocht het grote glas

alcoholvrije Erdinger en een groot stuk Limburgse vlaai in ontvangst nemen.

Modderschoenen, kramp in de kuiten en kleddernatte kleren, maar vooral trots op de

geleverde prestatie, dat was waar alle finishers over praatten.

De winnaar had dik twee uur gelopen over het parcours, maar helaas hadden niet

alle 450 deelnemers de 30,6 kilometer binnen de gestelde limiet afgelegd, 32 lopers

kwamen te laat binnen.

Met hun 170 e en 189 e plaats hebben Bert en Thomas de kleuren van Atledo dan ook

goed verdedigd. Moe en voldaan kijken ze terug op deze wedstrijd en staan volgend

jaar zeker weer aan de start. Hoewel de Koning van Spanje pas voor de tweede keer

werd georganiseerd is hij nu al een klassieker.

- 43 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

- 44 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Jubileum Atledo 30 jaar

Atledo viert dit jaar haar 30 jarig bestaan en dat willen we natuurlijk met zijn allen

vieren.

Jubileum Loterij

Zou jij altijd al een keertje Dongen van bovenaf willen zien? Nou, dat kan.

De hoofdprijs van onze Jubileum Loterij is namelijk een ballonvaart voor twee

personen…!!!. Vanaf 26 mei (Dwars door Dongen) kun je bij de bar in de kantine

voor slechts € 2,- gokken op de winnende afstand bij het Speerwerp Gala op

1 september. Iedere centimeter tussen de 65 en 85 meter is een lot.

Natuurlijk mag je inzetten op meerdere afstanden, maar besef…. op = op.

Nederland-Denemarken

Op 9 juni speelt het Nederlands elftal haar eerste wedstrijd tegen Denemarken.

Dat wordt natuurlijk super spannend en er is eigenlijk niets leuker dan met elkaar op

een groot scherm te kijken. Kom in je oranje outfit en schreeuw Oranje naar de winst.

De kantine is open vanaf 17.00 uur en tot 21.00 uur krijg je gratis onbeperkt

frikandellen. De drank is voor eigen rekening, maar ja, de opbrengst van de avond

komt geheel ten goede aan het 30 jarig jubileum.

Voor slechts €2,- kun je met ons meekijken, juichen en genieten.

Familiedag

Zaterdag 25 augustus beginnen de festiviteiten van het 30 jarig jubileum met een

spectaculaire familiedag.

Vanaf 13.30 uur kan je samen met je familie, vrienden en bekenden in teamverband

strijden tegen anderen.

Teams bestaan uit minimaal vijf en maximaal acht personen. Tevens moet er één

deelnemer lid van Atledo zijn.

Jullie moeten kracht, slimheid en creativiteit combineren om te kunnen winnen op de

vele hindernisbanen, behendigheidsspelletjes en evenwichtsproeven. Kortom, te veel

om op te noemen. Aanmelden kan via de site van Atledo onder het kopje “Jubileum”.

Hier vind je het digitale aanmeldingsformulier. Maar ook in de kantine zijn papieren

inschrijfformulieren te vinden.

- 45 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Jubileum Atledo 30 jaar

Buffet

De feestavond van zaterdagavond 25 augustus start met een heerlijk buffet.

Tussen 18.00 en 20.00 uur zal de grote feesttent worden omgetoverd tot een

prachtig restaurant, waar veel lekkere gerechten uitgestald zullen staan. Er is voor

ieders wat wils en er zal meer dan genoeg zijn.

Aanmelden voor het buffet kan via het digitale aanmeldingsformulier wat te vinden is

op de site of via de formulieren in de kantine. De kosten voor dit buffet bedragen € 10

per persoon, inclusief drie consumpties.

Let op: aanmelden kan tot 15 juli 2012.

.

Feestavond

Met een spetterende feestavond beëindigen we de eerste dag van het jubileum.

Vanaf 20.30 uur zullen dj Marcel de Graaff én een live-band garant staan voor een

swingende sfeer. Drankjes zijn te verkrijgen in de tent, waarbij we werken met

munten die de hele week inwisselbaar zijn.

Mysterie-loop

Op zondagmiddag 26 augustus organiseren we een Mysterie-loop. Deze loop is

geschikt voor iedereen die lid is van Atledo. Er zijn twee afstanden, een korte van vijf

kilometer en een langere van tien kilometer. Door de bijzondere formule is het voor

iedereen mogelijk om deze wedstrijd te winnen. Je geeft namelijk op wat voor exacte

tijd je denkt te lopen op de afstand van jouw keuze. Afhankelijk van deze tijd bepaalt

de organisatie jouw starttijd, waarop je moet vertrekken.

Degene die precies om 16.00 uur finisht, wint de Mysterie-loop. Natuurlijk zijn

horloges of andere hulpmiddelen verboden!!! Deelname is gratis.

Aanmelden kan wederom via het digitale aanmeldingsformulier of via de papieren

inschrijfformulieren in de kantine. Daarnaast kun je je op de wedstrijddag tussen

13.00 en 14.30 uur nog inschrijven in de kantine.

Sport Quiz

Weet jij alles van sport? Laat dat maar eens zien. Op dinsdag 28 augustus wordt er

een sportquiz georganiseerd speciaal voor de kenners, maar ook niet kenners zijn

van harte welkom. We starten om 20.00 uur in de kantine. Er wordt gespeeld in twee

rondes, waarbij we fantastische prijzen hebben. Deelname is natuurlijk gratis en vol

is vol.

Receptie

Op donderdag 30 augustus houden we een grote receptie. Van harte nodigen we alle

leden, oud-leden, buurverenigingen en alle andere mensen die Atledo een warm hart

toedragen uit om samen met ons het glas te heffen.

De receptie begint om 19.00 uur en is natuurlijk gratis toegankelijk.

- 46 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Jubileum Atledo 30 jaar

WAT-weekend met speerwerpgala

Op zaterdag 1 en zondag 2 september organiseren we een Wedstrijd Atletiek

Tweedaagse. Een wedstrijdweekend voor alle atleten van heel Nederland en

Vlaanderen.

We verwachten zo’n 750 deelnemers die hun beste kanten laten zien op de diverse

onderdelen. Publiek is van harte welkom en zeker op het spectaculaire

speerwerpgala dat op zaterdag wordt gehouden. Vanaf 19.00 uur zal de landelijke

top van Nederland aanwezig zijn om uit te maken wie kampioen van Dongen wordt.

Tijdens dit gala zal ook de winnaar bekend worden gemaakt van de Jubileum loterij.

Door middel van de winnende speer worden twee tickets voor een luchtballonvaart

verloot.

De commissieleden die het 30-jarig jubileum van Atledo gaan organiseren :

Jeroen Farla

Tom Dalenberg

Thomas Bernard

Jan-Willem

van Heteren

Tim

Schellekens

- 47 -

Michel Sanders

Berry

Schellekens


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

- 48 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Met spoed Kantinebeheerder gevraagd !!

Per 1 juli a.s. stopt Tiny Broeders met zijn werkzaamheden als

kantinebeheerder.

Dit heeft hij reeds lange tijd van te voren aangekondigd, zodat wij tijd

genoeg zouden hebben om een opvolger te vinden.

Echter alle pogingen zijn tot nu toe nog tevergeefs.

Nogmaals: wie wil graag deze leuke job op zich nemen?

De taak bestaat o.a. uit planning maken bardienstmedewerkers, inkoop van drank en

eten , voorzitter van de kantinekommissie. etc.

De functie kan ook als deelfunctie worden gedaan met twee personen.

Lijkt het je wat ? Wie belangstelling heeft graag een email naar m.sanders@atledo.nl

of spreek mij aan wanneer ik op de club ben.

Michel Sanders

Algemeen bestuurslid

- 49 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

- 50 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Vacatures

Juryleden

De Wedstrijd Organisatie Commissie zoekt nieuwe juryleden om een

steentje bij te dragen bij de verschillende wedstrijden van onze

vereniging.

Inlichtingen:

Belangstelling? U kunt u aanmelden bij jury@atledo.nl of

bel Jan Trommelen op 0162-322615

Barmedewerkers

De barcommissie zoekt enkele medewerkers voor de dinsdagavond en vrijdagavond.

Inlichtingen:

Belangstelling? U kunt u aanmelden bij vrijwilligers@atledo.nl.

Schoonmakers

De schoonmaakcommissie zoekt medewerkers voor de schoonmaak

op donderdag of op vrijdag (beide overdag).

Inlichtingen:

Belangstelling? U kunt u aanmelden bij vrijwilligers@atledo.nl.

Lid PR-commissie - medewerker Promotie

Functieomschrijving:

We zijn op zoek naar enthousiaste personen die binnen de PR commissie

meewerken aan het ondersteunen, begeleiden en activeren van het beleid om

sponsoren en adverteerders te werven en te behouden en die de commissies

ondersteunt op het gebied van public relations en persberichten. Wij zoeken iemand

die de PR voor de sociale media wil gaan verzorgen.

Taken:

- Vergroot de naamsbekendheid van Atledo in de breedste zin des woord.

- Geeft via de media bekendheid aan nieuws en ontwikkelingen binnen Atledo.

- Geeft bekendheid aan door Atledo georganiseerde evenementen.

- Houd zich actief bezig met het werven van sponsoren en adverteerders.

- Onderhoudt contacten met sponsoren en adverteerders.

- Woont de vergaderingen van de PR commissie bij.

Overleg en communicatie:

De functie valt onder de PR Commissie, voorzitter Friso van Dooren,

bestuurslid Henk van Tilburg.

Neemt deel aan de vergaderingen van de PR commissie (6x per

jaar).

Inlichtingen:

Belangstelling voor deze boeiende taak of wil je eerst meer weten?

Stuur een e-mail aan secretaris@atledo.nl

- 51 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Vacatures

Lid PR-commissie - medewerker Journalist

Functieomschrijving:

We zijn op zoek naar enthousiaste personen die binnen de PR commissie

meewerken aan het ondersteunen, begeleiden en activeren van het beleid om

sponsoren en adverteerders te werven en te behouden en die de commissies

ondersteunt op het gebied van public relations en persberichten. Wij zoeken iemand

die stukjes wil schrijven over Atledo evenementen en bijzondere prestaties van

Atledo’ers met als doel deze te plaasten in ons clubblad en de regionale en

plaatselijke bladen.

Taken:

- Vergroot de naamsbekendheid van Atledo in de breedste zin des woord.

- Geeft verslag van Atledo evenementen of evenementen waaraan Atledo

deelneemt.

- Geeft verslag van bijzondere prestaties door Atledo’ers

- Woont de vergaderingen van de PR commissie bij.

Overleg en communicatie:

De functie valt onder de PR Commissie, voorzitter Friso van Dooren,

bestuurslid Henk van Tilburg.

Neemt deel aan de vergaderingen van de PR commissie (6x per

jaar).

Inlichtingen:

Belangstelling voor deze boeiende taak of wil je eerst meer weten?

Stuur een e-mail aan secretaris@atledo.nl

Lid PR-commissie - Sponsorkrant

Taken:

- Algehele verzorging van de sponsorkrant met informatie die voor de

sponsoren van belang is.

- Vertegenwoordiging in commissie Dwars Door Dongen.

- Algemene voorkomende uitvoerende taken.

- Bijwonen vergaderingen (± 6 keer per jaar of zoveel vaker of minder

als nodig is).

Inlichtingen:

Friso van Dooren tel. 0162-321299 / (PR@atledo.nl)

Henk van Tilburg tel. 0162-313088

Lid PR-commissie - Vormgeving & Design

Taken:

- Ontwerpen van posters, folders, omslagen en dergelijke.

- Algemene voorkomende uitvoerende taken.

- Bijwonen vergaderingen (± 6 keer per jaar of zoveel vaker of minder als nodig is).

Inlichtingen:

Friso van Dooren tel. 0162-321299 / (PR@atledo.nl)

Henk van Tilburg tel. 0162-313088

- 52 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Vacatures

Kantine beheerder

Functieomschrijving:

De kantinebeheerder heeft een belangrijke sociale en praktische functie binnen onze

vereniging. Hij/zij draagt zorg voor voldoende barbezetting tijdens openingsuren en

evenementen, is verantwoordelijk voor inkoop en beheer van de kantinevoorraden en

voor hygiëne,aankleding en sfeer in de kantine.

Taken:

- Inkopen kantinevoorraden

- Sleutelbeheer kantine

- Inroosteren van de inzet van kantinemedewerkers

- Schoon (laten) houden van de kantine

- Onderhouden van contact met schoonmaakploeg

- Maken van de consumptiebonnen

- Bedankjes kantinemedewerkers

- Aanwezigheid bij levering of reparatie van apparatuur

- Contact houden met de leveranciers, vooral bij grote evenementen.

- Elk jaar in september de lijst van barmedewerkers doorgeven aan de administratie.

- Doet kleine reparatie en geeft grote reparaties door aan desbetreffende persoon.

- Wekelijkse schoonmaak koffieautomaat.

Verantwoordelijkheden:

- Doet uitgaven ten behoeve van de kantine

- Juist en volledig beheer van de kantinevoorraden

- Registreren van de afzonderlijke kasmiddelen met betrekking tot in- en verkoop van

kantinevoorraden

- Afdragen van de kantine-inkomsten aan de penningmeester

- Toezicht houden op het naleven van het bestuursreglement

- Toezicht houden op de hygiënecode en HACCP regels

- Opletten op de houdbaarheidsdatum van drank voedingswaren

Overleg en communicatie:

De functie valt onder de penningmeester.

Vergadert 6x per jaar met de kantinecommissie.

Inlichtingen:

Belangstelling voor deze boeiende taak of wil je eerst meer weten?

Stuur een e-mail aan secretaris@atledo.nl

Verkeersregelaar Dwars Door Dongen - 2012

Voor Dwars door Dongen zijn we altijd op zoek naar extra verkeersregelaars.

Wil jij een bijdrage leveren aan dit sportieve evenement in 2012?

Een familielid mag ook en je behoeft geen lid te zijn van Atledo.

Heb je geen ervaring of certificaat, geen probleem. De instructie is in

april en iedereen heeft dan tijdig zijn certificaat binnen. Geef je

situatie even aan dan onderneem ik de juiste actie.

Inlichtingen:

Toon Trommelen Coördinatie Verkeersregelaars Atledo

verkeersregelaar@atledo.nl 0162-321847 na 18.00 uur.

- 53 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Vacatures

Bestuurslid Vrijwilligerscoördinator

Functieomschrijving:

We zijn op zoek naar een enthousiaste persoon die binnen het bestuur vorm geeft

aan het vrijwilligersbeleid, de verschillende organisatieonderdelen ondersteunt bij het

werven, vinden, binden en coördineren van vrijwilligers. De vrijwilligerscoördinator

wordt bij zijn/haar taken ondersteund door de vrijwilligerscommissie.

Taken:

- deelname aan de maandelijkse vergaderingen van het algemeen bestuur.

- uitzetten en coördineren van de algemene vrijwilligerswerving (frequentie in overleg

met bestuur)

- ondersteunen van de coördinatoren van de verschillende

organisatieonderdelen bij het werven van vrijwilligers (aantal malen

per jaar)

- verder vormgeven aan het vrijwilligersbeleid van de vereniging,

daarbij inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals de invoering van

maatschappelijke stages.

Inlichtingen:

Belangstelling voor deze boeiende taak of wil je eerst meer weten?

Stuur een e-mail aansecretaris@atledo.nl

AT-trainer

Taken:

- Training geven samen met andere trainers aan een groep atleten van de

categorieen B-junioren, A-junioren, Senioren en Masters (ca. iedereen van 16 jaar en

ouder). Dit op basis van een soort meerkeuze training waar een breed aanbod is en

waarbij de atleetn op zekere hooget kan keizen welk onderdeel zijn/haar voorkeur

geniet. Uitgangspunt is 2 trainingen van 90 min op maandag- en woensdagavond.

- Begeleiding van atleten bij wedstrijden.

- Bijwonen trainersvergaderingen (± 6 keer per jaar of zoveel vaker of minder als

nodig is).

Profiel:

- Je hebt enige ervaring als trainer of atleet in de atletieksport.

- Je beschikt over een trainersdiploma AT of AT3.

- Je bent enthousiast en beschikt over goede communicatieve eigenschappen

Wij bieden:

- Een erg gezellige vereniging met een enthousiaste groep atleten.

- Een behoorlijk voorziene kunststof atletiekaccomocatie.

- Een vergoeding afhankelijk van opleiding.

- De mogelijkheid tot het volgen van cursussen.

Inlichtingen:

Johan Flipsen, e-mail: tc-atletiek@atledo.nl

- 54 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Vacatures

VB-trainer

Taken:

- Training geven samen met andere trainers aan een groep atleten met een

Verstandelijke Beperking (VB-groep). Uitgangspunt is 1 training per week op

vrijdagavond.

- Begeleiding van enkele atleten bij wedstrijden.

- Bijwonen trainersvergaderingen (± 6 keer per jaar of zoveel vaker of minder als

nodig is).

Profiel:

- Je hebt enige ervaring als trainer of atleet in de atletieksport.

- Je beschikt over een trainersdiploma of bereid om een diploma te gaan halen.

- Je bent enthousiast en beschikt over goede communicatieve eigenschappen.

Wij bieden:

- Een erg gezellige vereniging met een enthousiaste groep atleten

met een Verstandelijke Beperking.

- Een behoorlijk voorziene kunststof atletiekaccomocatie.

- Een vergoeding afhankelijk van opleiding.

- De mogelijkheid tot het volgen van cursussen.

Inlichtingen:

Johan Flipsen, e-mail: tc-atletiek@atledo.nl

- 55 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

- 56 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Evenementen

zaterdag 9 juni 2012: EK voetbal: Nederland - Denemarken

Zaterdag 9 juni begint voor Nederland het EK voetbal met de wedstrijd tegen

Denemarken. Deze wedstrijd bieden wij aan op groot scherm in de Atledo kantine!

Meer info »

zaterdag 23 juni 2012: Midzomernachtestafettemarathon

Na vier jaren van de Oliebollenestafettemarathon wordt het tijd voor iets anders, iets

nieuws, maar wel op basis van het winters evenement en dan nu in zomerse

omstandigheden. Meer info »

zondag 24 juni 2012: Senioren competitie wedstrijd 3e div

3e competitiewedstrijd voor senioren dames en heren 3e divisie poule 13 Meer info »

zaterdag 1 september 2012: WAT-weekend - dag 1

Tweedaagse wedstrijd open voor alle atleten van alle categorieen in het kader van

het 30-jarig jubileum van Atledo. Inclusief mogelijkheid tot overnachting, avondeten,

feestavond en ontbijt op de zondag. Meer info »

zaterdag 1 september 2012: Speerwerpgala

Als onderdeel van het WAT-weekend wordt op zaterdag 1 september aan het einde

van de middag / aan het begin van de avond een speerwerpgala gehouden waarbij

een aantal top mannelijke speerwerpers hu kunsten laten zien. Meer info »

zondag 2 september 2012: WAT-weekend - dag 2

Tweedaagse wedstrijd open voor alle atleten van alle categorieen in het kader van

het 30-jarig jubileum van Atledo. Inclusief mogelijkheid tot overnachting, avondeten,

feestavond en ontbijt op de zondag. Meer info »

zaterdag 6 oktober 2012: Clubkampioenschappen - dag 1

De afsluiting van het atletiekseizoen. Wie wordt de clubkampioen in zijn/haar

categorie?Meer info »

zondag 7 oktober 2012: Clubkampioenschappen - dag 2

De afsluiting van het atletiekseizoen. Wie wordt de clubkampioen in zijn/haar

categorie?Meer info »

vrijdag 26 oktober 2012: Jeugdkamp

Ook dit jaar weer een reuzegezellig jeugdkamp van vrijdag 26 oktober t/m zondag 28

oktober met dit jaar een 'internationaal tintje'. Meer info »

zaterdag 27 oktober 2012: Jeugdkamp

Ook dit jaar weer een reuzegezellig jeugdkamp van vrijdag 26 oktober t/m zondag 28

oktober met dit jaar een 'internationaal tintje'. Meer info »

zondag 28 oktober 2012: Jeugdkamp

Ook dit jaar weer een reuzegezellig jeugdkamp van vrijdag 26 oktober t/m zondag 28

oktober met dit jaar een 'internationaal tintje'. Meer info »

- 57 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

- 58 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Agenda

vrijdag, 01. juni nieuwe editie 't Lopertje on line

zaterdag, 02. juni 08:30 Praktijkexamen LT3 (Atletiekbaan hele dag in gebruik)

10:00 Vrije training vervalt i.v.m. examens

dinsdag, 05. juni avond 4 daagse dongen 15:00 Volkaertgroep Rie Bakker

woensdag, 06. juni avond 4 daagse dongen 19:00 Clubkleding passen 19:30

Kantinecommissie (vergaderruimte 2)

donderdag, 07. juni avond 4 daagse dongen

vrijdag, 08. juni avond 4 daagse dongen

zaterdag, 09. juni 15:00 Repetitie AB (vergaderruimte 1&2) 19:00 Nederland -

Denemarken. Groot scherm ! (kantine Atledo)

zondag, 10. juni 12:00 Ouder - Kind wedstrijd

maandag, 11. juni 17:00 Feestavond Maandagochtendtrimgroep (Kantine)

20:00 Repetitie AB (vergaderruimte 1&2)

dinsdag, 12. juni 08:00 Sportdag obs Westerkim

woensdag, 13. juni 08:00 Uitwijkdatum sportdag St.Jan Dongen

donderdag, 14. juni 08:00 Sportdag St. Jan Oosteind 19:30 Bestuursvergadering

zaterdag, 16. juni 13:00 Zaterdagochtengroep, afscheid Kees & Wilma (kantine)

maandag, 18. juni 21:00 Kampoverleg (vergaderruimte 1&2)

dinsdag, 19. juni 08:00 Sportdag bs Klinkers

woensdag, 20. juni 20:00 Repetitie AB (vergaderruimte 1&2)

zaterdag, 23. juni 16:30 Midzomernachtestafettemarathon 22:00 Afterparty

zondag, 24. juni » 01:00 Afterparty 11:00 Seniorencompetitie 3e divisie

zaterdag, 30. juni 18:00 Repetitie AB (vergaderruimte 1&2)

maandag, 02. juli 20:00 Repetitie AB (vergaderruimte 1&2)

donderdag, 12. juli 19:30 Bestuursvergadering

zondag, 22. juli Uiterste inleverdatum kopij 't Lopertje

maandag, 23. juli Kamperen deelnemers Bassie Jeugdtoernooi TC Bas Dongen

dinsdag, 24. juli Kamperen deelnemers Bassie Jeugdtoernooi TC Bas Dongen

woensdag, 25. juli Kamperen deelnemers Bassie Jeugdtoernooi TC Bas Dongen

donderdag, 26. juli Kamperen deelnemers Bassie Jeugdtoernooi TC Bas Dongen

vrijdag, 27. juli Kamperen deelnemers Bassie Jeugdtoernooi TC Bas Dongen

zaterdag, 28. juli Kamperen deelnemers Bassie Jeugdtoernooi TC Bas Dongen

zondag, 29. juli Kamperen deelnemers Bassie Jeugdtoernooi TC Bas Dongen

woensdag, 01. aug nieuwe editie 't Lopertje on line

donderdag, 09. aug 19:30 Bestuursvergadering

dinsdag, 21. aug 15:00 Volkaertgroep Rie Bakker

zaterdag, 25. aug Familiedag - Jubileum

zondag, 26. aug Trimloop - Jubileum

donderdag, 30. aug 20:00 Receptie - Jubileum

zaterdag, 01. sept Wedstrijdweekend – Jubileum 17:00 Speerwerpgala

zondag, 02. sept Wedstrijdweekend - Jubileum

woensdag, 05. sept 19:00 Clubkleding passen

zaterdag, 08. sept 08:00 Rommelmarkt klaarzetten. Atletiekbaan

zondag, 09. sept 08:00 Rommelmarkt. Atletiekbaan en kantine

dinsdag, 11. sept 15:00 Volkaertgroep Rie Bakker

donderdag, 13. sept 19:30 Bestuursvergadering

zaterdag, 15. sept 19:00 Afsluitingsavond cursus LT 3 (Kantine)

dinsdag, 18. sept 08:00 Sportdag Biezenkring

woensdag, 19. sept 08:00 Sportdag St Agnes (Atletiekbaan)

zaterdag, 22. sept Uiterste inleverdatum kopij 't Lopertje

08:00 Benegocup te Essen Belgie. Hele dag

- 59 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

- 60 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Atletiek Trainers

Johan Flipsen A / B Jun, Sen / Mast.Loopgroep 0162–317524

Tim Geers D-Junioren 0162–520487

Ardy van Broekhoven A / B Junioren, Senioren / Masters 06-42716368

Arne van ’t Hullenaar B-Pupillen 06-24145730

Marieke van der Pluijm VB-Groep 0162-325307

Alex van Krevelen A-Pupillen 06-36004080

Leanne van Krevelen Mini / C / Kleutersport 0162-311967

Bieke Merkx A-Pupillen / Wedstrijdgroep Pupillen+ D-Jun 0162-316176

Ton Okkerman VB-Groep 0162-313433

Jordy Pfrommer C-Junioren 0162-321651

Tim Schellekens D-Junioren 06-55784466

Robin van Sunten C-Junioren 0162-312015

Tsjitske Teuling Mini / C-Pupillen 0162-510079

Hilde van Zundert B-Pupillen 0162-436332

Gerdjan Kipping A / B Junioren / Senioren / Masters 06-48070293

Loop / Trim en Wandel Trainers

Antoon Aarden Trimgroep 0162-370909

Jan Andries Trimgroep / Trimgroep 90 min 0162-315028

Fons van Berkel Trimgroep / Instroomgroep 0162-321119

Jos van Dongen Trimgroep 0162-320392

Monique Ensink Trimgroep 0162-687636

Hendrik van Gerven Trimgroep / Trimgroep 90 min / Middengroep 0162-316243

Toine van Gils Middengroep / Ouderen in Beweging 06-20254049

Josien Greenwood Trimgroep / Instroomgroep 0162-321964

Frans Haarbosch Trimgroep / Loopgroep 0162-321573

Jan Joosen Trimgroep 0162-315317

Hens Koreman Trimgroep 0162-321242

Dianne Oerlemans Trimgroep / Instroomgroep 0162-315488

Michel Sanders Trimgroep 0162-320287

Kees Timmermans Trimgroep 0416-785165

Gert Vermeulen Sportief wandelen / Nordic Walking 0162-310713

Groepsbegeleiders

Pupillen Carmen Bogers 0162-310307

D / C-Junioren Annemiek Klijn-van der Pol 0416-362014

B-Junioren Lia Schellekens 06-54901853

A-Jun en Senioren Robin Flipsen 0162-317524

Masters Tom Dalenberg 0162-320190

Middengroep Jos & Joke van Gils 0162-312273

Loopgroep Gerjan Diepstraten 0162-320322

- 61 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

- 62 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Trainingsschema Atletiek

Maandag

18.00u - 19.00u Mini-Pupillen / C-Pupillen Tjitske Teurlings /

Leanne van Krevelen

19.00u – 20.00u C-Junioren Robin van Sunten

18.30u - 19.30u A-Pupillen Alex van Krevelen /

Bieke Merkx

19.00u - 20.00u B-Pupillen Arne van 't Hullenaar /

19.30u - 21.00u B-Junioren / A-Junioren /

Senioren / Masters

Hilde van Zundert

Dinsdag

18.00u - 19.15u Junioren loopgroep Johan Flipsen

Ardy van Broekhoven (sprint) –

Wisseltrainers

19.30u – 20.30u D-junioren Tim Schellekens /

Tim Geers

Woensdag

18.00u - 19.00u Mini-pupillen / C-pupillen Tjitske Teurlings /

Leanne van Krevelen

18.30u - 19.30u A-Pupillen Alex van Krevelen /

Bieke Merkx

19.00u - 20.00u B-Pupillen Arne van 't Hullenaar /

19.30u - 21.00u B-Jun / A-Jun / Sen /

Mast.

Hilde van Zundert

Wisseltrainers /

Gerdjan Kipping /

Johan Flipsen (mila)

Donderdag

19.30u – 20.30u C-Junioren Jordy Pfrommer

19.30u – 20.30u D-Junioren Tim Schellekens /

Tim Geers

Vrijdag

18.00u – 19.15u Jun loopgroep Johan Flipsen

18.30u – 19.30u Wedstrijdgroep Pupillen Jeroen Farla

18.30u – 19.30u VB-Groep Marieke van Iersel /

Ton Okkerman

19.30u – 20.30u Wedstrijdgroep Junioren Jeroen Farla

Zaterdag

10.00u – 11.00u Kleuter sport Leanne van Krevelen /

Meike Haarbosch

10.00u - 11.00u Vrije training

- 63 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

- 64 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Trainingsschema Loop / Trim en Wandel

Maandag

09.30u - 10.30u Trimgroep Michel Sanders

19.30u - 20.30u Trimgroep Jan Joosen

20.30u - 21.30u Trimgroep Michel Sanders

20.30u - 22.00u Trimgroep 90 min Jan Andries

Dinsdag

09.00u - 10.00u Trimgroep Hendrik van Gerven

09.30u - 10.30u Nordic Walking / Gert Vermeulen

Sportief Wandelen

13.45u - 14.45u Trimgroep Hendrik van Gerven

19.00u - 20.30u Loopgroep Frans Haarbosch

19.30u - 21.00u Middengroep Hendrik van Gerven

20.00u - 21.00u Sportief Wandelen /

Nordic Walking Gert Vermeulen

20.30u - 21.30u Trimgroep Josien Greenwood

Woensdag

09.30u - 10.30u Trimgroep Dianne Oerlemans

19.30u - 20.30u Trimgroep Jan Joosen /

Monique Ensink

20.00u - 21.00u Trimgroep Antoon Aarden

20.30u - 21.45u Instroomgroep Fons van Berkel /

(september t / m april) Josien Greenwood /

Dianne Oerlemans

Donderdag

09.30u - 10.30u Trimgroep Jan Joosen

19.00u - 20.30u Loopgroep Frans Haarbosch

19.30u - 20.30u Trimgroep Jos van Dongen

19.30u - 21.00u Middengroep Toine van Gils

20.30u - 22.00u Trimgroep 90 min Hendrik van Gerven

Vrijdag

19.30u - 20.30u Trimgroep Hens Koreman

Zaterdag

09.00u - 10.00u Trimgroep Kees Timmermans

09.00u - 10.00u Trimgroep Frans Haarbosch

09.30u - 11.00u Ouderen in beweging Toine van Gils

- 65 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

- 66 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Vakantietrainingen 2012

Geschreven door Hendrik van Gerven.

De vakantietrainingen staan weer voor de deur.

De vakantieperiode loopt dit jaar van week 28 t/m week 32.

Van 2 juli tot en met 9 augustus zijn er weer iedere maandag- en woensdagavond

vakantietrainingen van 19.30 – 20.30 uur.

Ook kan iedereen terecht op donderdagmorgen van 9.30 – 10.30 uur.

Iedere trimmer mag aan zoveel trainingen deelnemen als hij/zij zelf wil.

Train je normaal 1x per week, in de vakantie periode ben je 3 maal per week van

harte welkom.

In bijgaand schema staan ook de trainers vermeld (onder voorbehoud natuurlijk van

wijzigingen) De donderdagochtend is nog even een verassing, maar er zal altijd een

trainer klaar staan.

week 27

maandag 2-jul

woensdag 4-jul

donderdag 5-jul

week 28

maandag 9-jul

woensdag 11-jul

donderdag 12-jul

week 29

maandag 16-jul

woensdag 18-jul

donderdag 19-jul

week 30

maandag 24-jul

woensdag 26-jul

donderdag 27-jul

week 31

maandag 31-jul

woensdag 1-aug

donderdag 2-aug

week 32

maandag 6-aug

woensdag 8-aug

donderdag 9-aug

- 67 -

trainer 1

19.30 - 20.30 Josien Greenwood

19.30 - 20.30 Hens Koreman

09.30 - 10.30

19.30 - 20.30 Johan Jacobs

19.30 - 20.30 Hens Koreman

09.30 - 10.30

19.30 - 20.30 Michel Sanders

19.30 - 20.30 Eugene vd Brand

09.30 - 10.30

19.30 - 20.30 Gert Vermeulen

19.30 - 20.30 Eugene vd Brand

09.30 - 10.30

19.30 - 20.30 Dianne Oerlemans

19.30 - 20.30 Dianne Oerlemans

09.30 - 10.30

19.30 - 20.30 Michel Sanders

19.30 - 20.30 Johan Jacobs

09.30 - 10.30


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

- 68 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Verjaardagen

Juni

1-6-1966 Ans van Boxel 19-6-1998 Glenn Pols

1-6-1997 Meike Haarbosch 19-6-1960 Toon Roovers

1-6-1999 Nita Dedinca 20-6-1954 Janny Koreman

1-6-1961 Thea Laurijsen 20-6-1993 Bram Denissen

2-6-1945 Friso van Dooren 21-6-1985 Marco Oomen

2-6-1955 Lianne Diepstraten 21-6-2004 Bo van Tilburg

2-6-1962 Jac Willemse 22-6-1987 Angelique Boons

2-6-1983 Kris Beerens 22-6-1970 Harold van Mierlo

2-6-1967 Tialda Gerritsma 22-6-1974 Rutger van de Kaaij

2-6-1961 Carolien Smilde 22-6-1993 Tessa Trommelen

3-6-1987 Jeroen Laurijsen 23-6-1962 Bart Kokx

3-6-1948 Ineke van der Knaap-Otten 24-6-1969 Bart de Muijnck

4-6-1953 Marina van Boxtel 24-6-1947 Nelly Norden

4-6-1937 Alfred Heppener 24-6-2001 Desirée Trommelen

5-6-1959 Kees Pijnenburg 24-6-1936 Leny van de Gevel

5-6-1994 Mark Schellekens 25-6-1938 Jan Reinieren

6-6-1959 Bert de Jong 25-6-1947 Gerard van Dongen

7-6-1959 Ine Smulders 25-6-1999 Sander de Rooy

7-6-1963 Piet Laurijsen 25-6-1950 Fred Kramer

7-6-1964 Martin Hendrickx 26-6-1998 Gilles Westerbeek

8-6-1942 Ella Jonkman 26-6-1995 Luke de Ruijter

8-6-1951 Victor Janssen 27-6-1947 José Schalken

10-6-1959 Hans van Opstal 27-6-1994 Menno van Eersel

11-6-1975 Debbie Ansems 27-6-1996 Bram van den Elshout

11-6-1944 Ans van der Staak 27-6-1964 Anita Lambregts

12-6-1956 Leo de Jong 28-6-2005 Colin Oerlemans

13-6-1959 Robert van der Korput 28-6-1957 Gerry Trommelen

13-6-1986 Tim Geers 29-6-1958 Heleen Aarts

14-6-1959 John Brenders 29-6-1989 Willem Heijboer

14-6-1964 Corine Klijn 29-6-1954 Ine van Iersel

14-6-2000 Jelle de Roon 29-6-2001 Anne Lodewijks

17-6-1947 Geertha Hartsuiker 29-6-1956 Maria Hamers

18-6-1970 Harold den Boer

- 69 -


Atletiek- en Trimvereniging Atledo jaargang 30 nr 3

Verjaardagen

Juli

2-7-1987 Lizanne Pijnenburg 17-7-1947 Tiny Broeders

3-7-1997 Julian Heijkant 17-7-1976 Marieke de Jong

3-7-1964 Tanja Driessen 18-7-1991 Jeske Claassen

4-7-1958 Elly Verduijn 19-7-1953 Kees Vermijs

4-7-1959 Henri van Hal 19-7-1952 Carla van Riel

4-7-2003 Chuck Pols 20-7-1961 Elly Aarden

4-7-1998 Anke Leemans 21-7-1967 Gerry de Jong

4-7-1964 Dian den Boer 21-7-1964 Rien Jonkers

5-7-1934 Ad van Keulen 22-7-1959 Ad van Loon

6-7-1953 Ton de Jong 22-7-1957 Tiny Rutten

7-7-1950 Kees Schijvenaars 23-7-1949 Gert Vermeulen

7-7-1959 Marion Partouns 23-7-1974 Tanja Ansink

8-7-1959 Walter de Bruijne 23-7-1966 Henny Kuchler

8-7-1964 Marian van Opstal 23-7-1996 Daan van Krevelen

9-7-1989 Robin van Sunten 24-7-1958 John Bakker

10-7-1958 Michel Sanders 24-7-1957 Frans Haarbosch

10-7-1998 Dominique Beverwijk 25-7-1946 Ton van der Vleuten

11-7-1951 Joke van de Goorbergh 25-7-1958 Peter Goos

12-7-1953 Jose de Wee 26-7-1990 Bieke Merkx

12-7-1997 Maud van de Nieuwenhuijzen 27-7-1954 Liesbeth Martens

13-7-1969 Dianne Oerlemans-Verheijen 28-7-1951 Riekie Andries

13-7-1954 Maria Rompa 28-7-1957 Leo van Riel

13-7-1999 Anouk Verschure 29-7-1969 Sandra Rutters

14-7-1939 Frans Jacobs 30-7-1969 Tom Kokke

15-7-1962 Dora van Schijndel 30-7-1974 Meriam Janssen

15-7-1998 Niels Verheugd 30-7-1964 Frank Pols

16-7-1941 Sjef Schellekens 30-7-1968 Wim Timmermans

16-7-1936 Bert van 't Westeinde

- 70 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!