De Aarde en haar Vorst - Xs4all

mblr.home.xs4all.nl

De Aarde en haar Vorst - Xs4all

Aan de eer van

JEHOVA'S NAAM

is dit boek gewijd

„Opdat zij weten, dat Gij, wiens naam

alleen JEHOVA is, de Allerhoogste zijt

over de gansche aarde." — Psalm 83:19.

„En ik de Heer zal hun tot

eenen G o d zijn, en mijn

knecht David zal Vorst zijn

in het midden van hen;

Ik de Heer heb het gesproken.

En ik zal een verbond des

vredes met hen maken, en zal

het boos gedierte uit het land

doen ophouden.” —

Ezechiël 34 : 24, 25.

De waarheid zal uit de aarde

spruiten, en gerechtigheid zal

van den hemel nederzien. Ook

zal de Heer het goede geven,

en ons land zal zijne vrucht

geven.” — Psalm 85 : 12, 13.

REC O N C ILIA TIO N — H ollandish

Copyright 1928 by

J. F. Rutherford

Made in Switzerland

More magazines by this user
Similar magazines