Views
5 years ago

De avonturen van psalm 23 1. Inleiding 2. De Hebreeuwse ... - Kerknet

De avonturen van psalm 23 1. Inleiding 2. De Hebreeuwse ... - Kerknet

De avonturen van psalm 23 1. Inleiding 2. De Hebreeuwse ... -

1. Inleiding De avonturen van psalm 23 Piet Thomas Er zijn weinig psalmen die in de loop der tijden zo’n bekendheid en populariteit genoten hebben als psalm 23. Onder de vele avonturen die deze psalm beleefd heeft, zijn de avonturen in letterland de merkwaardigste. Daarom, na een beschrijving en interpretatie van deze merkwaardige tekst, het verhaal van een reeks avonturen. De naam ‘psalm’ wijst al op een Grieks avontuur. Hij verwijst naar de beroemde Griekse bijbelvertaling de Septuaginta, die zo belangrijk is geweest voor de verspreiding van de Schrift in Europa. Het Griekse werkwoord psallein (= tokkelen) leert ons bovendien dat de liedsoort waarvan hier sprake is, door snaarinstrumenten begeleid werd. 2. De Hebreeuwse context De psalm in zijn literaire context plaatsen, betekent dat men rekening houdt met enkele specifieke kenmerken van de Hebreeuwse poëzie. Er is vooreerst het archaïserende karakter van deze gebruikslyriek die vanwege de gewenste herkenbaarheid die de biddende als identificatiegegeven nodig heeft, een beroep doet op een traditionele vormgeving. De wil tot formele vernieuwing, die zo typisch is voor de moderne poëzie en zonder de concurrentie van andere media nauwelijks denkbaar is, lijkt hier nauwelijks een rol te spelen. Dat merkt men overigens ook aan de beeldspraak. Die valt vooral op door natuurlijkheid. Ze is onmiddellijk ontleent aan een zichtbare leefwereld waarmee zowel de dichter als de biddende vertrouwd waren. Niets is hier gesofisticeerd, gezocht, kunstmatig. De verbeelding is niet gehinderd door originaliteitsdwang of versplinterd ik-bewustzijn. Integendeel, de psalmen moeten onthoudbaar, reproduceerbaar zijn. De biddende mens leerde in die tijd, schijnt het, deze psalmen van buiten. De lyrische pedagogie eiste derhalve dat er geheugensteuntjes werden ingebouwd. Daarvoor zorgde de herhaling van dezelfde grondgedachten. Men maakte ten overvloede gebruik van het gedachtenparallellisme. En daarbij onderscheidde men het synoniemparallellisme (de gedachte 1

Psalm 23:1,5 - Tot Lof van God - het Boek der Psalmen
Observatievragen voor pool moderne talen 1 Attitude 2 ... - Kerknet
Psalmen – bereastudies.nl PSALM 1: ADAM IN EDEN (Gen. 2) 1 ...
psalm 135 vers 1 en 3 en 21 - Tot Lof van God - het Boek der Psalmen
Ora et Labora – Inleiding over Psalm 113 ... - Gekrookte Riet
SCHETS 1 Zending Om te zingen: Psalm 96:1 en 2, Psalm 87:3 en 4 ...
1 Leerrede over Psalm 90: 1 en 2, uitgesproken op Zondagmorgen ...
1, 2 Lezen van de Wet Zingen Psalm 32 : 4 ... - Gkvemmeloord.nl
1. Inleiding 2. Omroepcodes intypen
1. Inleiding 2. Impulssubsidies …in een notendop
In: Migrantenstudies (2007), 23(2), pp 72-75 Inleiding Robert ...
Bijlage IV: Uitvoering van het hygiënogram 1 Inleiding 2 ... - Favv
Inhoud 1. Inleiding 2. Kaders en achtergronden van veiligheid op ...
Page 1 Roma in Temse Omgevingsanalyse Page 2 1. Inleiding ...
Wat doet het ISW? 1. Inleiding 2. Werkwijze en ... - Besluitvorming
INHOUD Voorwoord 1 Inleiding 2 Geschiedenis van de oprichting ...
Brief aan de TK over participatiebanen 1. Inleiding 2. Inhoudelijk ...
1. Inleiding 2. Wettelijk kader - gemeente Eindhoven
Liturgie Zondagavond 23-06-2013 Westerkerk Gezang: 304: 1, 2 en ...
ECN Beleidsstudies Benutting restwarmte 1. Inleiding 2 ...
Inleiding 1. Situering 2. Advies van Vlacoro
1. Inleiding 2. Competenties en bekwaamheden - Christiaan ...
1. Inleiding 2. Doelstelling en opzet van het Groenplan
1. Inleiding 2. Wettelijk kader - gemeente Eindhoven
Inhoudstabel Powerpoint Voorwoord 1 Inleiding 2 ... - EduWEST.be
Inhoud 1 Inleiding 2 Programmeren 3 Parameterbeschrijving
1 Thema: 'Ziet….' 2 Inleiding In de bijbel wordt ... - De Christenvrouw
1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Kwaliteitszorg 5 ... - Platform EMG
Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Hoofdstuk 2 ... - ISZF