NHL Academy Award - NHL Hogeschool

nhl.nl

NHL Academy Award - NHL Hogeschool

NHL Academy Award


NHL Academy Award

Leeuwarden, december 2008


Friese nuchterheid

Daar waar anderen hun succes van de daken schreeuwen,

zorgt de noordelijke mentaliteit ervoor dat behaalde

resultaten vaak in stilte worden gevierd. En dat is jammer!

Met de NHL Academy Award willen we de aandacht vestigen

op alle bijzondere en vernieuwende projecten die tot stand

komen in onze hogeschool.

Eenmaal per studiejaar vindt de prijsuitreiking plaats van

de NHL Academy Award. Alle NHL’ers, van student tot

docent, kunnen hiervoor een project insturen. Ook dit jaar

bewijzen de ingezonden projecten, dat de NHL een bruisende

hogeschool is. De kennissmeltkroes die NHL heet, levert

winst op voor alle betrokken partijen: samenwerking tussen

het onderwijs en het bedrijfsleven, studenten die door

middel van nieuwe media proberen om maatschappelijke

vraagstukken op te lossen, inspirerende stage-opdrachten,

innovatieve afstudeerprojecten, docenten die studenten uitdagen

om het beste uit zichzelf te halen en omgekeerd. De

wisselwerking tussen vakmanschap, kennis en creativiteit is

er een om trots op te zijn! Ontmoeting leidt tot ontplooiing!

Ik wil graag iedereen die betrokken is geweest bij de NHL

Academy Award van harte bedanken voor de inzet. We hebben

een fantastische hogeschool om trots op te zijn, dat

verdient een podium.

Willem Smink, voorzitter College van Bestuur


NHL Academy Award: waarom?

Bij de NHL werken meer dan 1.000 gedreven mensen met

de nodige expertise, passie en eigenzinnigheid. Tel hierbij

10.000 enthousiaste en leergierige studenten op. Het

resultaat is een dynamische organisatie waarin ontzettend

veel plaatsvindt: NHL-studenten die prestigieuze prijzen

in de wacht slepen, docenten die landelijke toetsingen

vormgeven, toonaangevende lectoraten, eigenlijk te veel

om op te noemen. De Academy Award biedt studenten en

medewerkers de kans om de bijzondere projecten waaraan

ze werken onder de aandacht te brengen.

Kernwaarden

De NHL is er van overtuigd dat ontmoeting leidt tot ontplooiing.

Als hogeschool stimuleren we daarom ontmoetingen

tussen studenten, docenten, bedrijven, instellingen en

overheden. Belangrijke kernwaarden daarin zijn: uitdagend,

onderzoekend en ondernemend, betrouwbaar en verbindend.

De NHL Academy Award draagt bij aan een concrete

vertaling van deze kernwaarden.

360° scan

De vakjury bestond uit een gemêleerde club deskundigen.

Naast NHL collegelid Diane Keizer-Mastenbroek zat bijvoorbeeld

ook de burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone in

de jury. Ieder jurylid bezit een eigen expertise waardoor de

projecten een 360° scan ondergingen. Een dubbele uitdaging

voor de deelnemers dus!


De inzendingen zijn door de jury beoordeeld op creativiteit,

ambitieniveau, relatie tot het werkveld en relatie tot de

NHL. De jury nomineerde negen inzendingen uit de 37 ingezonden

projecten. Door middel van een publieksstemming

werd bepaald welk genomineerd project er uiteindelijk met

de NHL Academy Award vandoor mocht gaan.

Samenstelling jury NHL Academy Award 2008

Diane Keizer-Mastenbroek, College van Bestuur NHL

Woud van Woudenberg, Kennisdiensten Techniek NHL

Ferd Crone, burgemeester gemeente Leeuwarden

Akke Groenewoud, VNO-NCW Noord

Piet Boomsma, Kamer van Koophandel

And the winner is…

Op donderdag 5 juni 2008 vond de prijsuitreiking van de

NHL Academy Award plaats. Na een muzikaal intermezzo

door de Friese rappers Beand & Skep, werd de winnaar

bekend gemaakt! Juryvoorzitter Diane Keizer feliciteerde

studenten en docenten van de opleiding Communication

& Multimedia Design met het behalen van de eerste prijs!

Hanneke Hultink, Michel van Hillo, Anne Runia, Jeannet

Beerda, Patrick Delhaye en Swanhilde de Jong trokken ruim

drie maanden door Namibië en maakten samen met lokale

middelbare scholieren een aantal voorlichtingsfilms over

HIV/Aids. De voorlichtingfilms zijn bedoeld om de HIV/

Aids-problematiek in Afrika bespreekbaar te maken en om

bewustwording te creëren. Een dik verdiende eerste plaats.


Inhoudsopgave

Top drie

Videos on HIV/AIDS 14

Leef- en belevingswereld in een krachtige leeromgeving 16

Gestolen Hart 18

Genomineerden

De Keet 22

Problemen in de dierentuin 24

Geen Domoor 26

Putt-putt boot 28

De Begijn 30

De Succesmap 32

Eervolle vermeldingen

Community Theatre 36

Vakoverstijgend project 38

ScholarSHIP: betaald studeren! 40

Minor Global Sustainability 42


Top drie


14

1

Videos on HIV/AIDS

Uitgevoerd door

Jeannet Beerda •

Patrick Delhaye •

Michel van Hillo •

Hanneke Hultink •

Swanhilde de Jong (docent) •

Anne Runia •

Communication

& Multimedia Design

Hanneke: “De films zijn te bekijken op www.nhl2aids.nl.”

Videos on HIV/AIDS

De NHL Academy Award 2008 is gewonnen door 5

studenten van CMD en een docent. Ze hebben educatieve

films gemaakt over HIV/Aids. Hanneke: “De

films zijn bestemd voor de bevolking van Namibië,

Afrika. Het was daarom belangrijk om de bevolking

er zoveel mogelijk bij te betrekken. Samen met

plaatselijke middelbare scholieren, vrijwilligers van

het Rode Kruis, de CAA (Catholic Aids Action) en de

gemeente Gobabis hebben we in 3 maanden tijd 2

films gemaakt.”

Docent Swanhilde vult aan: “Bij de première in

juni in Namibië was de minister van Gezondheid

aanwezig en ook beide televisiestations. Het is heel

bijzonder dat die naar zo’n stadje op het platteland

afreizen. Voor de NHL is het een voorbeeldproject

dat bijdraagt aan de millenniumdoelen. De NHL wil

zich met projecten als deze aan de doelen verbinden

en maatschappelijke betrokkenheid uitdragen.

Hopelijk is dit een begin van veel millenniumdoelen-projecten.”

HIV/AIDS

Wat is er in de films te zien?

Wat was het projectdoel?

Jeannet: “Je ziet letterlijk gesprekken aan de keu-

Anne: “Dat men in Namibië bruikbaar voorlichtingskentafel,

maar ook in scène gezette situaties in het

materiaal heeft.” Swanhilde: “Ik heb er in juni een

ziekenhuis of op het schoolplein. Bijvoorbeeld over

koffer met 200 films naartoe gebracht. Dvd’s, maar

het gebruik van voorbehoedsmiddelen. De deelne-

natuurlijk ook een flinke stapel ‘ouderwetse’ video-

on

mers kozen zelf de thema’s, bedachten de scenario’s banden. Ze worden bij diverse projecten in Namibië

en waren acteurs. Alle items zijn laagdrempelig,

ingezet.“

open en begrijpelijk in beeld gebracht.”

Hoe waren de reacties van de spelers?

Videos

Is daar behoefte aan?

Patrick: “Het is een echte Afrikaanse film geworden

“Ongeveer 15% van de bevolking in Namibië is

en de bevolking beschouwt het ook als hun film.

besmet met het virus. Veel mensen weten simpel-

Iedereen was trots op het resultaat. En wij zijn erg

weg niet hoe ze besmetting kunnen voorkomen. In

blij met de Award! Dat levert weer extra aandacht

de films worden misverstanden en vooroordelen uit

op voor de problematiek rondom HIV/AIDS.”

de weg geruimd. Dus ja, daar is absoluut behoefte

aan.”

15


16

2

Leef- en belevingswereld in

een krachtige leeromgeving

Uitgevoerd door

Sanne Roffel •

Leraar Basisonderwijs (PABO)

Sanne: “Het filmpje is op YouTube te vinden met de zoekopdracht

‘geheimen rond het Tjeukemeer’.”

Leef- en belevingswereld in een krachtige

leeromgeving

Sanne Roffel is tweedejaars studente van de Pabo.

De school waar ze stage heeft gelopen, OBS De

Wynbrekker, staat honderd meter vanaf het Tjeukemeer.

Sanne woont zelf ook aan het meer en

wilde er iets mee doen in haar lessen. “Ik wilde

een story-line gebruiken om de kinderen iets te

leren over hun cultuur en erfgoed. Ik heb het thema

geheimen gebruikt. Dat was ook het thema van

de kinderboekenweek, en ook heb ik multimediale

middelen ingezet.”

eigenaar Willem Schokker was erbij om de kinderen

wat te vertellen over de geschiedenis en de werking

van het gemaal. Bij de afsluiting van de kinderboekenweek

hebben de leerlingen al hun werkstukken

gepresenteerd aan groep één en twee.”

Wat hebben ze geleerd?

“Ze hebben geleerd wat een legende is en hoe het

Tjeukemeer is ontstaan. Er is van alles aan de orde

geweest; geografie, cultuur, geschiedenis, kunst.

Ook hebben ze bijvoorbeeld over gevoelens van

Hoe zag die combinatie eruit?

geheimen geleerd, zoals spanning, kwaadheid,

“Aan het Tjeukemeer, bij het gemaal van Echten,

avontuurlijkheid, eigenwijsheid en dergelijke.”

staat een standbeeld van Tsjûke en March. Ik heb

een YouTube-filmpje gemaakt met als titel ‘Gehei-

Resultaat?

men rond het Tjeukemeer’. Daarin vond ik fles-

“Ik ben er natuurlijk trots op dat ik tweede ben

senpost van Tsjûke en March. Aan de hand van het

geworden met de Academy Award. Ik heb ook de belevingswereld...

filmpje zijn de leerlingen van groep drie en vier aan

Friese Cultuur Educatie Prijs van Cedin/Prikcult ge-

de slag gegaan. Ze hebben een poster gemaakt met wonnen. Daardoor heb ik de mogelijkheid gekregen

crêpepapier en sommigen hebben een ‘elfje’, een

om dit project verder uit te bouwen. Ook ben ik en

gedicht, gemaakt. De kinderen bedachten zelf ook

in gesprek met Omrop Fryslân om er iets mee te

van alles, sommigen gingen een brief terugschrijven doen. Maar daar kan ik verder nog niet zo veel over

per flessenpost, anderen maakten een tekening.”

kwijt.”

Zijn jullie nog op locatie geweest?

“We zijn bij het gemaal van Echten geweest. Oud- Leef-

17


18

3

Gestolen Hart

Uitgevoerd door

Nynke Blom •

Johanna Brinkman

Edgar Scholze •

Culturele en

Maatschappelijke Vorming

Edgar: “Op www.sprongfilms.nl is de trailer van de film te bekijken.”

Gestolen Hart

Gestolen Hart is een verhelderende, op feiten

gebaseerde educatieve film over de loverboyproblematiek.

Edgar: “We willen de film op scholen

en buurthuizen aanbieden, inclusief een lespakket.

Het verhaal is zo geschreven dat het de doelgroep

uitnodigt om over het thema te discussiëren.”

Even een stap terug…

Nynke: “Wij waren klasgenoten op het mbo, Sociaal

Cultureel Werk-Theater. Voor die opleiding moesten

we een thematische korte film maken. We waren

zo door het onderwerp geboeid dat we er meer uit

wilden halen. Ik studeer nu CMV bij de NHL en heb

het met mijn opleiding gecombineerd. Ik krijg er wel

punten voor, maar we hebben het uit eigen initiatief

opgepakt. Voor de ontwikkeling hebben we van

verschillende verstrekkers subsidie gekregen.”

gevangenis, begonnen ze zich te verontschuldigen

en wensten ze ons veel succes.”

Waar gaat het verhaal over?

Nynke: “Het gaat over een meisje, Resa. Ze komt

terecht in een wereld waar leugens, geld, seks en

drugs vanzelfsprekend zijn. Zij is één van de meisjes

die voor de charmes van een loverboy valt. We

willen bespreekbaar maken hoe je deze problematiek

herkent. Waar kun je nog ingrijpen? En wat kan

hulpverlening betekenen voor een meisje als Resa?”

Hart

Bioscoop-ambitie’s?

“We willen wel kijken of we bijvoorbeeld op het

Noorderlijk Film Festival kunnen draaien, maar in

principe is de film bedoeld voor op scholen en in

buurthuizen en dergelijke.”

Gestolen

Knap werk!

Nynke: “We hebben veel hulp gekregen van allerlei

instanties. Het lespakket zijn we samen met de

organisatie Fier Fryslân aan het ontwikkelen. Tijdens

het filmen hebben allerlei hulpdiensten enthousiast

meegewerkt.” Edgar springt bij: “Weet je nog dat

we in de binnenstad aan het filmen waren en dat

de politie kwam zeggen dat dat niet zomaar mocht?

Toen ze ons herkenden van eerdere opnames in de

19


Genomineerden


22

De Keet

Uitgevoerd door

Jolien Dorgelo

Sander Hesseling •

Ferenc Jacobs •

Thirza Jager

Albert Looper •

Bas van Manen •

Erwin Manten •

Patrick Mulder •

Jolijn Pelgrum

Wendy Thomassen •

Sake Tiemersma

Ymte Veenstra •

Ilse van der Ven

Michel Wiersma

Communicatie Erwin: “Als je bij YouTube ‘de keet’ invult, vind je een aantal afleveringen.”

De Keet

Studenten van de opleiding Communicatie maakten

voor hun afstuderen een tv-serie van acht afleveringen

over jongerenketen in Friesland. Doel van de

serie was om de andere kant te laten zien van het

leven in en om honken, keten en caravans. Jolien:

“Jongeren hebben de keet namelijk niet alleen om

te drinken, maar willen graag hun eigen domein

hebben en maken daarom een eigen clubhuis.

We voerden de productie van a tot z uit: scenario,

productie, regie, interview, opname, montage,

publiciteit. Alles.”

Hoe kom je erop?

Sander: “We hebben het format helemaal zelf

bedacht. Later bleek dat Omrop Fryslân al iets met

het onderwerp wilde, maar niet zo goed wist hoe

ze de jongeren moesten benaderen. Als student sta

je wat dichter bij de jongeren en we kenden zelf

al een paar mensen in de keten. Dat maakt het

contact een stuk makkelijker.”

Was het moeilijk?

Ymte: “De omstandigheden waren soms lastig. In

een keet met twintig jongeren is het bijvoorbeeld

moeilijk om het geluid goed op te nemen. Dan zeg

je wel tegen ze dat ze even wat stiller moeten zijn

biertjes later kom je er toch niet meer overheen.

Maar ik moet zeggen dat we overal met open armen

ontvangen zijn om die andere kant te laten zien.”

Was die andere kant er wel?

Erwin: “Ja, er gebeurt van alles in de keten. Een

club jongeren is bijvoorbeeld naar een Afrikaans

dorp geweest om daar sanitaire voorzieningen aan

te leggen. Anderen gaan met elkaar op vakantie of

doen mee met de jaarlijkse dorpsoptocht. Wat dat

betreft is het wel gelukt om die andere kant van de

keten te laten zien. Maar we zullen niet ontkennen

dat er ook veel bier gedronken wordt.”

Waren jullie vorig jaar ook niet genomineerd?

Bas: “ Ja, toen zijn we genomineerd voor de

Academy Award met een film over de ontwikkeling

van de fiets van wielrenner Theo Bos. Ik moet

zeggen dat ik er wel trots op ben dat we nu weer

genomineerd zijn. Staat toch goed op je cv!”

omdat we een interview afnemen, maar een paar De Keet

24


24

Problemen in de dierentuin

Uitgevoerd door

Jelmer Gerritsma

Jildou Gerritsma •

Mark de Jong •

Maurice Mulder •

Mats Nijssen

Stefan Terwijn •

Communication

& Multimedia Design

Jildou: “Het spel is binnenkort te spelen op de website van Dierenpark Emmen.”

Problemen in de dierentuin

Voor Dierenpark Emmen ontwikkelde een groep

eerstejaars studenten CMD een educatieve online

game voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool.

De opdracht was om kinderen spelenderwijs

relevante informatie over de dieren van het Dierenpark

Emmen bij te brengen. Daarnaast moesten ze

getriggerd worden om een bezoek aan de dierentuin

te brengen.

CMD! Maar vooral de testperiode zou ik zo over

willen doen. De kinderen waren erg enthousiast en

voelden zich uitgedaagd. Het was ook geruststellend

dat de humor die we gebruikten ze aansprak.”

Maurice vult aan: “Het voeren van de olifanten

tijdens ons bezoek aan de dierentuin was ook erg

leuk natuurlijk.”

Anders nog iets?

dierentuin

Over het spel

Stefan: “Onze opdrachtgever, Dierenpark Emmen

Mark: “Het is een spel met daarin weer vijf verschil- was erg enthousiast. Het spel staat binnenkort op

lende mini-spellen met dieren. Zo moet een neus-

de kinder-site van de dierentuin. Ik zou zeggen:

hoorn het bijvoorbeeld in een hardloopwedstrijd

probeer het uit en oordeel zelf!”

de

opnemen tegen een aap en moet een schildpad een

sleutel opduiken van de bodem van het haaien-

Wistjedatje:

in

bassin. Voor ieder wat wils dus. De mini-spellen

De badguy van het spel is een aap en hij heet

hebben verband met elkaar door een simpele ver-

Maurice…

haallijn. Voorafgaand aan elk spel krijgt de speler

informatie over de dieren die in het spelonderdeel

voorkomen. Na het spel volgt een quiz waarbij de

speler die informatie weer nodig heeft.”

Wat was zo leuk aan dit project?

Jildou: “We hadden een erg leuk team waarmee we

de opdracht uitvoerden. Dat heeft zeker geholpen.

Maar eigenlijk was alles aan het project leuk. De

doelgroep, de opdrachtgever, en ook de tutor van Problemen

25


26

Geen Domoor

Uitgevoerd door

Pier Durk Hogeterp •

Dennis Hoomans •

Communication

& Multimedia Design

Pier Durk: “Onze campagne wordt doorgevoerd op diverse festivals.”

Geen Domoor

Steeds meer jongeren hebben last van de gevolgen

van gehoorbeschadiging omdat ze geen bescherming

dragen in bijvoorbeeld discotheken of tijdens

concerten. Dennis en Pier Durk hebben de marketingcampagne

GEEN DOMOOR ontwikkeld voor een

positief imago van gehoorbescherming.

Ervaringsdeskundige?

Pier Durk: “Ik ben zelf veel met geluidstechniek

bezig. En ik gebruik al drie jaar gehoorbescherming

tijdens het uitgaan om de kans op een gehoorbeschadiging

te verkleinen. Het valt me op dat

mensen me raar aankijken of dat ze zelfs vragen of

er iets met mijn oren aan de hand is. Terwijl ik dat

juist voorkom.”

Hoor je dan nog wel wat?

Pier Durk: “Er bestaan veel misverstanden over gehoorbescherming

en dat is er dus één. Door het gebruik

van oordoppen met een filter, versta je elkaar

juist beter. Bovendien, als de muziek knetterhard

staat, ga je ook harder in elkaars oren schreeuwen

en dat is nog veel erger dan het keiharde geluid uit

de speakers. Je hebt namelijk een geluid dicht bij je

gehoor wat nog veel harder is dan de muziek.”

Wat hebben jullie gedaan?

“We hebben een complete marketingcampagne

ontwikkeld met als titel: GEEN DOMOOR om het

imago te verbeteren en om een gedragsverandering

teweeg te brengen. De campagne bestaat onder

andere uit posters, gadgets, een format voor een

televisiespotje en natuurlijk de themadoppen.”

Themadoppen?

Dennis: “Het idee is dat tijdens een thematisch

evenement gratis oordoppen aan alle bezoekers

worden uitgedeeld. Zo laat je de doelgroep kennismaken

met gehoorbescherming zonder dat een

individu raar wordt aangekeken. Ook is het een

middel waarmee de organisatie betrokkenheid met

de bezoeker laat zien! Met kleur of een logo verbind

je de dop aan een evenement of een merk. De

themadop is geschikt voor feesten als Symphonica

in Rosso, Sensation White of Pinkpop.”

En nu?

“We hebben de campagne ontwikkeld in opdracht

van de Nationale Hoorstichting. Die was erg tevreden

en heeft het doorgespeeld naar Alpine. Dat is

een ontwikkelaar en producent van gehoorbeschermers.

Zij gaan de campagne, in overleg met ons,

doorvoeren op diverse festivals, daar zijn we best

trots op!”

Geen Domoor

27


28

Putt-putt boot

Uitgevoerd door

Jorn Goldenbeld •

Eljoh Sneep •

Werktuigbouwkunde

Jorn: “Het systeem wordt nu alleen nog maar voor speelgoedbootjes gebruikt.”

Putt-putt boot

Al meer dan 100 jaar wordt het putt-putt principe in

speelgoedbootjes gebruikt. Dit project is een haalbaarheidsstudie

van twee studenten Werktuigbouwkunde

naar een bemande putt-putt boot op zonnewarmte.

Jorn: “Op 23 juni hebben we tijdens de

Frisian Solar Challenge een testvaart gedaan en ons

verhaal gepresenteerd. We hebben met een snelheid

van een halve kilometer per uur een paar rondjes

gevaren. Dat was fantastisch omdat we daarmee

hebben bewezen dat het concept haalbaar is.”

Putt-putt?

Eljoh: “In het geval van het speelgoedbootje komt

het erop neer dat er water in een reservoir door een

vlammetje aan de kook wordt gebracht. Bijvoorbeeld

met een kaarsje. De stoom van het kokende

water stuwt via een buisje het bootje naar voren.

Wanneer de stoom verder in het buisje komt, koelt

het weer af en condenseert het tot water. Door de

onderdruk die ontstaat zuigt het water zich weer

naar binnen in het reservoir waarna het proces weer

opnieuw kan beginnen. Dit is DE perfecte bootaandrijving.

Er zitten geen bewegende delen in, dus

geen slijtage. In plaats van een kaarsje kan iedere

vorm van brandstof worden gebruikt. Wij gebruiken

dus zonnewarmte.”

Klinkt logisch!

Jorn: “Ja, maar het systeem wordt dus alleen maar

voor speelgoedbootjes gebruikt. Ons project had

twee doelen. Allereerst wilden we onderzoeken

of we met een moderne aanpak dit fascinerende

natuurkundig fenomeen konden toepassen op een

bemande boot. Daarnaast stelden we als doel het

ontwikkelen van een concrete en in het oog springende

toepassing van zonnewarmte.”

Doelen gehaald?

Jorn: “Zonder meer! En we vinden het zo interessant

dat we er zeker mee doorgaan als we er tijd en

geld voor hebben. Dan proberen we het rendement

omhoog te krijgen om het commercieel ook interessant

te maken. Daarvoor hebben we nog wel wat

plannen en ideeën.”

Wistjedatje:

Putt-putt is, net als koekoek, grutto, zoemen en

piepen, een onomatopee. Een woord dat gebaseerd

is op het geluid dat het maakt.

Putt-putt boot

29


30

De Begijn

Uitgevoerd door

Femke Brouwer •

Piebe de Jong •

Gretha Kuurstra •

Redmer Weijer •

Bouwkunde

Piebe: “We hebben realiseerbare oplossingen ontwikkeld en

de uitgangspunten van de architect gehandhaafd.”

De Begijn

Vier studenten Bouwkunde gingen de uitdaging

aan met een schetsontwerp van DOK architecten uit

Amsterdam. Ze hebben het doorontwikkeld tot een

technisch kloppend plan. Het was de bedoeling dat

De Begijn, zoals de naam van het bouwwerk luidt,

een pretentieus gebouw zou worden op de kruising

Spui- Kalvermarkt in Den Haag. Piebe: “Het ontwerp

is uiteindelijk als tweede geëindigd bij de prijsvraag

die is uitgeschreven voor de realisatie van een Nationaal

Historisch Museum. Eén van uitgangspunten

van het ontwerp was dat het gebouw trots moest

uitstralen. De gevel steekt zijn borst naar voren zoals

de leeuw in het wapen van Nederland. Ook het

natuurlijke Nederlandse, waterrijke landschap heeft

invloed gehad op het ontwerp.”

Waar zijn jullie het meest trots op?

Gretha: “In technisch opzicht op de gevelconstructie.

Door de bijzondere organische vormen en de

kolommenstructuur was het nodig om ook de gevels

een dragende functie te geven. Daarbij hebben

we de uitgangspunten van de architect gehandhaafd

en toch realiseerbare oplossingen ontwikkeld.”

Hoe ging de samenwerking?

Piebe: “We zijn allemaal studenten Bouwkunde met

we ook enigszins eigenwijs zijn. We hebben wel

verschillen van mening gehad, maar uiteindelijk

heef het ons verder gebracht en hebben we als

één team een ontwerp neergezet waar we allemaal

achter staan.”

Wat hebben jullie geleerd?

Redmer: “Door de complexiteit moesten we vernieuwende

oplossingen bedenken. Daarvoor was het

nodig om conceptueel te denken. Dus om een situatie

in een groter kader te plaatsen om een breder

inzicht te krijgen. Dat was wel erg leerzaam.”

Al successen behaald?

Gretha: “We zijn erg blij met de 9 die we voor deze

afstudeeropdracht hebben gekregen. Daarnaast hebben

we afgelopen zomer met dit project de Friese

Bouwkringprijs èn de nationale Vitae Bouw Award

in de wacht gesleept! Verder dingen we met het

afstudeerproject ook nog mee naar de studentenstaalprijs.

Wordt vervolgd dus!”

de afstudeerrichting Architectuur. Dat betekent dat De Begijn

31


32

De Succesmap

Uitgevoerd door

Marjet van der Veen •

Pedagogiek

Marjet: “De school gaat ermee werken en twee andere scholen

hebben het project ook overgenomen.”

De Succesmap

Het afstudeerproject van Marjet van der Veen biedt

nieuwe kansen voor een speciale doelgroep. “Veel

werkgevers zetten bij voorbaat al een streep door

sollicitanten als ze zien dat het gaat om iemand uit

het VSO ZML, het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Zeer Moeilijk Lerenden. Maar het is een vergeten

doelgroep die een kans verdient en die de moeite

waard is om ontdekt te worden. De Succesmap

helpt ze daarbij.”

Wat is een Succesmap?

“Het is een portfolio, ontwikkeld voor leerlingen

van het VSO ZML-onderwijs in Veendam. In de

praktijk is het een PowerPoint Presentatie en een

multomap. Hierin laat de leerling de successen zien

die hij heeft gehaald binnen het onderwijs en zijn

stages, maar ook daarbuiten. Dus ook muziek, sport

of andere hobby’s komen er in.”

Wat heeft de leerling daaraan?

“Met de Succesmap krijgt de leerling zicht op zijn

eigen ontwikkeling en kwaliteiten. Hierdoor groeit

zijn zelfbeeld en zelfvertrouwen. Aan de andere kant

biedt het ze ook meer kansen om zich te profileren

op de arbeidsmarkt. Nu stromen bijna alle jongeren

automatisch door in de Wajong (uitkering voor jong-

werkvoorziening of centra voor dagbesteding. Terwijl

veel jongeren beschikken over praktische vaardigheden

die ze met een stukje begeleiding prima

in kunnen zetten op de reguliere arbeidsmarkt.”

Hoe is er op de Succesmap gereageerd?

“De school was er erg blij mee. Ik heb een proefproject

gedraaid met vier leerlingen. Daarnaast heb

ik voor de school een handleiding en eindadvies

geschreven. De school gaat er nu mee werken en

twee andere scholen hebben de Succesmap al overgenomen.

En ook potentiële werkgevers reageerden

positief. Ze waren eerst wel sceptisch, maar werden

door de Succesmap enthousiaster om de leerlingen

een kans te geven.”

gehandicapten, red.) en gaan werken bij de sociale De Succesmap

33


Eervolle vermeldingen

De jury heeft het predikaat

Eervolle Vermelding aan vier

projecten toegekend waarbij

een unieke samenwerking tot

stand is gekomen.


36

Community Theatre

Uitgevoerd door

Anke Boersma

Ryanne Roozendaal

Liesbeth van Rooijen

Carlo Scheldwacht (docent)

Rixt Visser •

Roos de Vries •

Meta Witkamp (docent)

Anne Yedema •

Docent Drama

Anne: “Het ging om het totaalplaatje!”

Community Theatre

De opleiding Docent Drama organiseerde een

bijzondere ontmoeting met haar buurtgenoten.

Bewoners van de wijk Vlietzone in Leeuwarden

werden uitgenodigd om deel te nemen aan, en te

komen kijken naar ‘Community Theatre’. Roos: “We

hebben in juni 2008 een festival georganiseerd in

de wijk met meerdere zelfgeschreven theaterstukken.

De stukken zijn voor en door de mensen

uit de wijk gemaakt. Dat maakt het ‘Community

Theatre’. Uitgangspunt was om de wijk bekender te

maken met de opleiding Docent Drama die tijdelijk

is gehuisvest in de Jeugdtheaterschool aan de

Oostersingel. Bezoekers volgden een route langs

verschillende locaties waar voorstellingen werden

opgevoerd zoals de parkeergarage, een vijver in het

park, de sportschool en natuurlijk de Jeugdtheaterschool

zelf.”

te doen, locaties geregeld, maar ook de subsidieaanvraag

bij de gemeente hebben we zelf gedaan.

Dat vroeg om goede samenwerking en was erg

leerzaam.”

Roos: “Ook het theater maken met mensen die niet

gewend zijn om te spelen. Het was een hele diverse

club mensen, kinderen, jongeren, studenten en

volwassenen.”

Anne: “Je leert ook goed organiseren tijdens zo’n

traject. Bijvoorbeeld voor het regelen van de locaties.

Eerst vroeg ik het heel voorzichtig bij de parkeergarage,

maar toen het steeds niet lukte, moest

ik toch echt met wat meer daadkracht optreden. En

dan kom je erachter dat je veel voor elkaar kunt

krijgen!”

Theatre

Community

Hoe kwamen jullie aan de spelers?

Rixt: “We hebben actief flyers en posters verspreid.

Hoe was het?

Huis aan huis, bij scholen en buurthuizen en zo. En

Rixt: “Super! De sfeer was erg goed en iedereen

wie zich aanmeldde, deed mee. We hadden meer-

was enthousiast. De buurtbewoners, docenten en

dere voorstellingen met verschillende onderwerpen.

wij ook natuurlijk. En de borrel achteraf was ook

Zo was er bijvoorbeeld een stuk over de komst van

erg gezellig!”

heroïne-units en één over gescheiden ouders.”

Wat heb je geleerd?

Waar ben je het meest trots op?

Rixt: “Heel veel. We hebben het hele festival vanaf

In koor: “Op het geheel. Het ging om het totaal-

nul opgezet. We hebben de mensen gevraagd mee plaatje en niet om de individuele voorstellingen.”

37


38

Vakoverstijgend project

Uitgevoerd door

Bente Toepoel •

Lerarenopleiding Nederlands

Bente: “De leerlingen moesten hun boeken thuislaten.”

Vakoverstijgend project

Studenten van de lerarenopleidingen staan in het

en praktijk, de betrokkenheid en de inzet van de

vierde jaar het hele jaar voor de klas. Ze zijn dan

leerlingen en de mooie eindproducten, is het project

Leraar In Opleiding (LIO). Bente Toepoel is inmid-

supergeslaagd!”

dels afgestudeerd aan de opleiding Leraar Nederlands.

Haar LIO-school in Diever had in het beleids-

En de school?

plan staan om meer vakoverstijgend te werken. “In

“Ik had me wel voorbereid op weerstand, maar dat

een vergadering van het vmbo-team heb ik toen

bleek niet nodig. Dat er vakoverstijgend gewerkt project

aangeboden om een project te ontwikkelen waarbij

moest worden stond nu eenmaal in het beleidsplan

zoveel mogelijk vakken geïntegreerd zouden zijn. Ik

van de school, dus ze waren blij dat ik het op wilde

wilde de leerlingen van klas 2E op een andere ma-

pakken. En ik heb het project vervolgens zo duinier

met de stof om laten gaan. Ze moesten tijdens

delijk in elkaar gedraaid dat de docenten er verder

het project hun boeken dan ook thuislaten!”

weinig tegenin konden brengen.”

Hoe zag het project eruit?

Wat gebeurt er nu?

“Het thema was de middeleeuwen. Een klas met

“Het project is succesvol afgerond. De leerlingen

vmbo-leerlingen die moeilijk te motiveren waren,

hebben zeer goede eindcijfers gehaald. Het format

kreeg een week lang verschillende opdrachten. Col-

ligt nu in de kast van de school en ik zou het leuk

lages maken, websites bezoeken, woordenboeken

vinden als ze het weer eens gebruiken. Ik heb er

maken, poppen tekenen en beplakken. Iedere dag

veel van geleerd en werk ondertussen op een an-

stond een ander vak centraal met hetzelfde thema.” dere school in Bolsward.”

Gelukt?

“Ja absoluut! Ik had deze klas nog nooit zo gemotiveerd

aan het werk gezien. Ze hadden rode wangen

van het harde werk. Wij als docenten konden bij

wijze van spreken zo de klas uitgaan, dan hadden

ze dit niet gemerkt. Door de afwisseling van theorie Vakoverstijgend

39


40

ScholarSHIP: betaald studeren!

Uitgevoerd door

Jeroen Veenema (Opleidingscoördinator) •

Studenten •

Scheepsbouwkunde

Jeroen: “Het levert een ‘win-win-situatie’ op.”

ScholarSHIP: betaald studeren!

In het studiejaar 2007-2008 was de opleiding

Scheepsbouwkunde met specialisatie Jachtbouw

voor het eerst te volgen bij de NHL. Uniek onderdeel

van de opleiding is de succesvolle Scholar-

SHIP-constructie. Opleidingscoördinator Scheepsbouwkunde

Jeroen Veenema: “Een constructie

waarbij de student tijdens zijn studie werkt in de

branche waarvoor hij wordt opgeleid. Daarnaast

krijgt hij van het bedrijf een studiebeurs, wat de

drive om te studeren versterkt.”

Waar zit de kracht van een ScholarSHIP?

“Het levert een ‘win-win situatie’ op. De bedrijven

maken in een vroeg stadium kennis met studenten

oftewel potentiële werknemers. De NHL en de

ScholarSHIP-bedrijven hebben een samenwerkingsverband

over de inhoud van de opleiding. Denk

daarbij aan gastcolleges, praktijkopdrachten of

werfbezoeken. Zo blijft de NHL op de hoogte van de

ontwikkelingen in de branche en vertaalt dit naar

de opleiding.”

En nu?

“Uitbreiden en optimaliseren. Uitbreiden naar andere

opleidingen gebeurt al, bij Werktuigbouwkunde

en Elektrotechniek hebben de eerste bedrijven zich

ook al aangemeld. Daarnaast denken we eraan om

over de grenzen te gaan kijken, internationalisering

met bedrijven en scholen.”

Hoe is de constructie tot stand gekomen?

“De startende onderneming Holland Superyacht

Industries heeft contact met ons gezocht toen ze

hoorden dat de opleiding Scheepsbouwkunde in

Leeuwarden kwam. Het bedrijf heeft nagedacht over

de superyachts die gebouwd gaan worden, maar

ook over wie hieraan moeten werken. Zodoende is

er gedacht om te investeren in aankomende medewerkers,

studenten dus! Zo is het concept geboren.”

ScholarSHIP

Nick Tol is tweedejaars student Scheepsbouwkunde

“Ik heb een ScholarSHIP bij Vuyk Engineering in

Groningen. Dat is me in het eerste jaar goed bevallen,

het is een ideale constructie. Als het Scholar-

SHIP er niet was, had ik deze opleiding ook wel

Wat was afgelopen jaar de grootste verrassing?

gekozen, schepen hebben altijd al mijn interesse

“De reactie van bedrijven. Een aantal bedrijven is

gehad. Maar bij Vuyk leer ik wel gelijk de praktijk

benaderd maar de meeste melden zich spontaan

kennen. En het scheelt je gewoon veel geld.”

aan. Voor elke student is op dit moment een ScholarSHIP

beschikbaar. Dat is uniek in Nederland!”

41


42

Minor Global Sustainability

Uitgevoerd door

Freerk Dijkstra •

Peter Jan Echten

Petra Esser (docent) •

Sharon Gajadin

Pieter de Haan (docent)

Kees Iepema (docent)

Margriet Kat (onderwijsconsultant) •

Inge Vermeulen (projectleider)

Erwin Zandstra

Commerciële Economie

Informatica

Public Management

Engineering

Built Environment

Freerk: “We hebben dertig concrete opdrachten waar

studenten direct mee aan de slag kunnen.”

Minor Global Sustainability

Een kerngroep van drie studenten en een aantal

docenten ontwikkelde afgelopen jaar de NHL-brede

minor Global Sustainability. Freerk is student en

één van de oprichters van de minor. “Uitgangspunt

is om studenten en docenten van verschillende

opleidingen met elkaar te verbinden om duurzame

oplossingen te bedenken voor praktijkopdrachten.”

niet alleen door docenten ontwikkeld is, maar ook

door studenten. Dat vind ik uniek aan dit project.

En het combineert duurzame ontwikkeling met

vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs.”

Sustainability

Voorbeelden van projecten

Freerk: “Er is ontzettend positief gereageerd op

het project. We hebben bij bedrijven en instel-

Hoe kwamen jullie aan deze opdracht?

lingen dertig concrete opdrachten binnengehaald

Freerk: “Ik had over de minor gehoord of gelezen

waar studenten direct mee aan de slag kunnen.

en had interesse om hem te volgen. Al snel kwam

Een aantal studenten stelt bijvoorbeeld samen met

ik erachter dat het idee er wel was, maar dat het

adviesbureau Bosch & Van Rijn een energievisie op

nog ontwikkeld moest worden. Ze vroegen of ik dat voor Burdaard. Zij zetten interessante opties voor

niet wilde doen met een aantal andere mensen. Dat energiebesparing en duurzame energieopwekking

heb ik gedaan.”

op een rij. Voorbeelden van andere opdrachten zijn

het ontwikkelen van een lespakket voor een school,

Klinkt nogal abstract

een project met Led-lantaarnpalen en een Fair Food

“Ja, we hebben ook weinig aantoonbare producten

project waarbij studenten onderzoeken hoe we op

afgeleverd, meer de mogelijkheid om projecten

landelijk niveau onze voedselketen kunnen verduur-

NHL-breed op te pakken. Het was een kwestie van

zamen.”

Global

organiseren. We liepen daarbij tegen de logistieke

verschillen van de opleidingen aan. Denk aan roos-

Uitdaging

tering en stageplanningen. Als die verschillen, is het “Veel projecten hebben nu een technische of een

voor een multidisciplinaire groep lastig samenwer-

economische inslag. In de toekomst zullen er meer

ken. Toch is het gelukt en nu zijn er diverse project- opdrachten komen op het gebied van zorg en welgroepen

bezig met uitdagende opdrachten!”

zijn en voor de lerarenopleidingen.”

Margriet: “Dit is een voorbeeld van onderwijs dat

43


Colofon

Tekst en Vormgeving: Marketing & Communicatie NHL

Fotografie: Henri Vos

Drukwerk: Het Grafisch Huis

Projectgroep Academy Award:

Ageeth Huizenga

Wilma van Dijk

Lucienne Krijthe

Uitgegeven door:

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Postbus 1080

8900 CB Leeuwarden

www.nhl.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden

gereproduceerd, gebruikt of overgebracht in welke vorm of op

welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

van de uitgever.

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden © 2008

More magazines by this user
Similar magazines