12.09.2013 Views

Noortje van Kamer - Kunstcongres met Perspectief

Noortje van Kamer - Kunstcongres met Perspectief

Noortje van Kamer - Kunstcongres met Perspectief

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SOLO

Noortje van Kamer


Nicotinemonster 2002


Tobias 2011


Hyenawolfjes 2002


Bewaren is

Vasthouden

2010


Vierluik portret Arjen 2009


Sleutelbewaarkast 2003


Vrolijke noten 2011


1995


Giraffenspeldenkussen 2001


Pijltjes

schilderij


Schoenen 1993


Meisje met pijltje

2010


Draak 2010


Kwetsbaarheid hoogwater 2009


Draak van Achter

2010


Dinogaai 2008


pijltjes


pijltjes


Pijltjesschilderij 2005


Fietswiel 2005


Draken

Gras

Hijskranen

Gat

Hondekop

Lantaarnpaal

Gedaante

Twijgje

Letters


Maan voorkant Maan achterkant

Mist en voeten

Schaar Voeten Spanje Ster

Auto's en Sprinkhaan Stoel


Vogel Vlinder voor Vlinder achter

Takkenschimmen

Tafel


Lijnen 2001


Voeten 2002


Geen titel 1999


Plakmonster 1999


Gevallen Engel

2004


Geen titel

2002


Jan

Arjen

Edward Abbas

Annand Arjen

Dirk

Ayla


Janneke Jennifer

Lotte

Luder Marc

Marcel Marjolein Michael


Nadja Olivia Olivier

Pepijn

Sander

Thijs Bas

Noortje

Rein


Hallo, ik ben Noortje van Kamer. Lang geleden geboren in het Gelderse stadje Hattem net onder Zwolle. Eigenlijk ben ik een autodidact, maar ik heb me door de jaren

heen wel geschoold door diverse cursussen op creatief gebied, omdat ik veel leuk vind en veel wilde uitproberen. Ook de niet voltooide opleiding voor

activiteitenbegeleiding is van invloed geweest op mijn creatieve ontwikkeling. Als kind had ik de stille wens om kunstenaar te worden. Schrijven, daar is het mee

begonnen. Ik stel me nu voor door middel van een paar gedichtjes. Die spreken voor zich en zijn beeldend genoeg om een brug te slaan naar het beeldend werk dat ik

maak. Een Hangende Beer, Draak, Sneeuweekhoorn, Vreemde vogels, en een Krokodil... Fantasie kent geen grenzen.

Haantje Onder de tafel

de voorste in de zon Ik voel is de wereld anders

lekker warm de stoel wat je dan ziet is amusant

lekkerrrr ook nog interessant

mij krijg je hier Wat te doen je ziet het in een ander verband

voorlopig niet weg met een stoel? namelijk…

voelsprieten voelen van de onderkant.

zijn gericht Erop zitten

naar het licht van de zon erop staan

haantje wou dat het zover ermee pitten

springen kon ermee gaan spelen

jij ziet me staan

raak me niet aan

want dan Kan niks schelen

ben ik een

Springk Alles kun je doen met een stoel

Haan.

Hijskraan Als een vogel

waar kom je vandaan? In de lucht

ik wou dat ik een hijskraan was. Yo. zo vrij

een hijskraan is stoer vliegen

sterk altijd zoeken

heel vaak aan het werk in hun vlucht

in de bouw of op de vuilnisbelt naar evenwicht

voor niemand bang hetzelfde doen wij.

de hijskraan is hoog en heel lang

hijskranen gaan hun eigen gang

het zijn net mensen

ik wou dat ik een hijskraan was. Yo.

Inventarisatie van mijn werk dat aan publiek is getoond

2002 Uitgave van de close-up foto van mijn werk het Dopjesvliegengordijn op ansichtkaart door Artunlimited;

2003 Een maand lang geëxposeerd in een etalage in de Krommestraat te Amersfoort met

twee schilderijen. Het materie schilderij het grote driehoek heeft er gehangen voor

het raam;

2004 Eerste overzichtstentoonstelling in een dagactiviteitencentrum van mijn schilderwerk;

2005 Tweede overzichtstentoonstelling schilderijen in café Vysotsky te Amersfoort;

2005 Meegedaan aan een fotografieproject in de buurt, het opfrissen van een saaie

fietstunnel. Twee foto’s door mij gemaakt met als thema beweging hangen boven

de tunnel. (De Meridiaan tunnel te Amersfoort.) Dit project is ook op televisie

geweest;

2009 Meegedaan met het literaire project Gedicht bij Amersfoort in het kader van

Amersfoort 750 jaar stad;

2009 Eerste amateurkunstwedstrijd Expeditie 2009 met papiersculptuur ‘Kwetsbaarheid

Hoogwater’; (Pijltjesvogel)

2010/2011 Expositie Menselijk Verkeer kijk uit je doppen bij de Onderneming Neonweg 9

te Amersfoort;

2010 Tentoonstelling foto’s en gedichten Dichterbij de Essentie samen met vereniging

Taalpodium Zeist/Utrecht en fotogroep de Essentie. Drie gedichten van mij hingen er met de daarbij horende foto in Slot Zeist;

2010 Tweede amateurkunstwedstrijd Expeditie 2010 met sculptuur ‘Draak van Joris’

2010 Eerste Wajongkunstcongres met ‘Draak van Joris’

2011 Meegedaan met een wedstrijd Verbeeld de Skyline van Amersfoort met de Stier

voor de burgemeester. Burgemeester kiest het werk wat hem het meest aanspreekt.

2011 Meegedaan met de Special Art Award Bewaren voor later met drie schilderijen;

‘Tobias’ ‘Bewaren is Vasthouden’ ‘Het Sleutelmannetje’

Ik ben genomineerd door de jury;

2011 Tweede Wajongkunstcongres; eerste hangend sculptuur is af. ‘Bereleuk’ heeft zijn

debuut gemaakt hangend in de boom in de tuin van het Kröller Möller museum.

Nu wordt het echt Bereleuk

Contactgegevens: pijltjeskunstenaar@gmail.com tel: 0627292592


Het Springkonijn

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!