Download catalogus - Maldoy

maldoy.com

Download catalogus - Maldoy

2012


inHoUD 2012

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PRODUCTPAGINA’S

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

16

28 GroenvoorzieninG

33 STUCADoorS/SCHiLDerS

36 inDUSTrie/ServiCe

50 vLAMverTrAGenD

56 HiGH viSiBiLiTY KLeDinG

68 ProFieL

76 WinD/voCHT/KoU

90 reGenKLeDinG

96 DAMeS

100

104 SCHoenen

114

AMBACHT

Slijtvaste kwaliteitskleding met veel zakken en functies.

Allerlei kleding voor het werken in de groenvoorziening

Functionele kleding met zakken en functies voor stucadoors/schilders.

Basismodellen van slijtvaste materialen voor industrie, werkplaats,

transport & service.

Een functioneel assortiment vlamvertragende en vlambooggeteste

kledingstukken.

Veiligheidskleding met hoge zichtbaarheid.

Profielbovenkleding in verschillende kleuren.

Kleding die u beschermd tegen een bar klimaat.

Kleding die u beschermd tegen natte/vochtige omstandigheden.

Veiligheids-, ambachts-, industrie- en profielkleding in damesmodellen.

KinDerKLeDinG

Het kinderassortiment is gemaakt van dezelfde slijtvaste stoffen en

voorzien van dezelfde reflectiestrepen als het overige assortiment.

Veiligheidsschoenen en veiligheidslaarzen gecertificeerd volgens EN 345.

HAnDSCHoenen

Veiligheidshandschoenen voor industrie en ambacht.

120 ACCeSSoireS

Sokken, riemen, ondergoed en dergelijke.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ARTIKELEN

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8 BLåKLäDer HeroeS

Zij zorgen ervoor dat het dagelijks leven nu en in de toekomst voor

iedereen op rolletjes verloopt. Voor ons zijn het helden, die weer en wind

trotseren.

14 BeroePSTroTS KenT Geen

Grenzen

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

INFORMATIE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10 FeiTen en KWALiTeiTen

11 verKLArinG vAn De SYMBoLen

Verklaring van de symbolen bij de kledingstukken in de catalogus.

12 MoDeLLenGiDS

Gids voor onze populairste werkbroeken.

72 TrAnSFerS & BeDriJFSnAAM

Het is zaak zich te onderscheiden van de concurrenten.

93 HeT 3-LAGen PrinCiPe

Pas de kleding aan aan de inspanning.

125 MAATTABeL

Gedetailleerde informatie over maten.

126 KWALiTeiTen &

WASvoorSCHriFTen

Gedetailleerde informatie over onze stoffen en materialen.

128 reFerenTie PAGinA

Een duidelijk en snel overzicht van ons assortiment.

WIJZIGINGEN VAN PRODUCTEN

AB Blåkläder doet aan voortdurende productontwikkeling en wij

behouden ons het recht voor om tijdens de geldigheidsduur van deze

catalogus kledingstukken te verbeteren en het assortiment te wijzigen.

Blåkläder reserveert zich voor eventuele drukfouten.

7


8

BiJ BLåKLäDer HeBBen WiJ SinDS 1959 WerKKLeDinG onTWiKKeLD en GeMAAKT. en nieT zoMAAr

WerKKLeDinG. veeL GeBrUiKerS vAn onze KLeDinG Doen De zWAArSTe, MoeiLiJKSTe en MeeST SMeriGe

KLUSSen. ziJ zorGen ervoor DAT HeT DAGeLiJKS Leven nU en in De ToeKoMST voor ieDereen oP

roLLeTJeS verLooPT. voor onS ziJn HeT HeLDen, Die ieDere DAG Weer en WinD TroTSeren.


Het maakt niet uit waar ter wereld je woont. Uiteindelijk zijn het dezelfde dingen waar het

echt om draait; een dak boven je hoofd, eten op tafel, een school voor de kinderen en een

baan. Dat er ziekenhuizen zijn en (spoor)wegen en bruggen, zodat je er ook kunt komen.

Maar uiteindelijk moet wel eerst iemand de mouwen

opstropen. Zelfs in de meest hightech wereldmetropolen

zijn het niet machines, banken of politici die ervoor zorgen

dat iets werkelijkheid wordt. Uiteindelijk zijn het altijd

mensen die hun handen uit de mouwen moeten steken.

Mannen en vrouwen die naast hun hersenen ook hun

handen en lichaam gebruiken om iets gedaan te krijgen.

Wij zijn van mening dat hun geploeter al te vaak te

eenvoudig wordt afgedaan; ze verdienen meer aandacht.

Simpelweg omdat zij het zijn die in weer en wind onze

wegen bouwen, onderhouden en repareren, zodat wij op

onze bestemming aankomen. Het zijn zij die 's nachts met

vrachtauto's bevoorraden, zodat wij artikelen kunnen kopen

in de winkels. Het zijn zij die de tunnels hebben geboord,

waardoor wij ons razendsnel per trein kunnen verplaatsen.

Zonder hen zou de vuilnis blijven liggen, zouden

stroomstoringen permanent zijn en zouden lekkende

leidingen tot reusachtige waterschade leiden. Het zijn zij

die onze woningen, werkplekken, scholen, ziekenhuizen,

parken, gemeentehuizen, brandweerkazernes en

winkelcentra bouwen. Het zijn zij die schepen lassen,

veerboten laden en goederentreinen lossen. Het zijn zij die

voor verandering, vernieuwing en toekomst zorgen.

Bij Blåkläder nemen wij ons werk zeer serieus. Wat wij

doen is namelijk van invloed op het dagelijks leven van deze

helden. Onze bijdrage is het almaar veiliger, praktischer,

waar mogelijk comfortabeler en misschien wat stijlvoller

maken van hun werkdag. Bij het ontwerpen van nieuwe

kleding kijken onze designers hoe de kleding het in allerlei

verschillende landen en onder allerlei verschillende

omstandigheden doet. Want als wij het over de Blåkläder

Heroes hebben, praten wij wereldwijd over honderden

miljoenen mensen.

Elk jaar breiden wij uit naar nieuwe landen. Elk jaar worden

steeds meer bedrijven zich bewust van de veiligheid

en de werkomgeving van hun medewerkers. Als wij dus

een werkbroek naaien, zorgen wij ervoor dat wij een

driedraadsnaad gebruiken met levenslange garantie, zoals

het een held, waar ter wereld ook, toebehoort. Wij zijn er

trots op het werk te kunnen verlichten voor alle mensen die

hun beste beentje voor zetten om alles te laten werken.

Twee van deze miljoenen helden zijn Sören Nordström

en Micke Forzelius die je op de foto hiernaast ziet. Soms

worden ze herkend van onze reclamefilms. Het zijn echter

geen acteurs of fotomodellen, maar timmermannen.

Beide hebben voor dit vak gekozen vanwege de vrijheid,

het feit dat je buiten bent en het feit dat je iets met je blote

handen kunt maken. Het werk is precies zo afwisselend als

ze hadden gehoopt, maar ze merken ook dat mensen uit

andere branches moeite hebben om te begrijpen wat hun

werkdag eigenlijk inhoudt.

"Mensen kunnen in juni op je afkomen als je op een dak

bezig bent en jaloers opmerken dat je het maar goed

hebt zo lekker in het zonnetje. Maar in november, bij een

luchttemperatuur van twee graden en regen en wind, zijn ze

in geen velden of wegen te bekennen. Dan ben jij samen met

je collega's de enige die erop uittrekt", vertelt Micke.

Nu werken ze allebei bij een groot bouwbedrijf met

grote projecten waarbij veel mensen zijn betrokken,

zoals de bouw van nieuwe woonwijken en centra voor

onderzoeksinstituten. Het gaat dus om bouwwerken die

jaren zullen staan en voor veel mensen nut zullen hebben.

Maar beiden hebben ook kleinere (vrijstaande) woningen

gebouwd.

"Timmerman is echt een baan waar je achter kunt staan.

Ik heb veel huizen gebouwd waar ik trots op ben", vertelt

Sören.

"Het gezicht van klanten als ze voor het eerst door de deur

hun nieuwe huis binnenkomen, is onbetaalbaar," besluit

Micke en Sören knikt instemmend.

Of het nu in Stockholm, New York of Brussel is, wij zouden

allemaal wat meer waardering moeten hebben bij het

passeren van een bouwproject. Dat zijn de helden die er

werken waard!

9


10

FeiTen en KWALITEITEN

UW MENING TELT

------------------------------------------------------------

Wij luisteren goed naar onze klanten - degenen die hard in

de werkkleding van Blåkläder werken. Maak uw ervaringen

met onze kleding kenbaar en laat weten wat we kunnen

doen om deze nog verder te verbeteren. Stuur een mailtje

naar info@blaklader.com of neem contact op met iemand bij

Blåkläder.

ISO 9001

-------------------------------------------------------

Blåkläder heeft een ISO 9001-certificaat. We doen er

alles aan om te zorgen dat onze producten van de beste

kwaliteit zijn. Evenals onze fabricage en bedrijfsvoering.

ISO 14001

-------------------------------------------------------

We zijn ISO 14001-gecertificeerd. Dat betekent dat we

voortdurend proberen zo goed mogelijk rekening te

houden met het milieu.

REACh

-------------------------------------------------------

Blåkläder werkt dagelijks met de Europese

verordening inzake de registratie en beoordeling

van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien

van chemische stoffen (REACH) (Verordening (EG)

nr. 1907/2006). Wij voeren een continue dialoog

met onze leveranciers, wisselen kennis uit en doen

steekproeven van producten.

ONTWIKKELING

-------------------------------------------------------

We luisteren veel naar de eisen van de markt, als het

gaat om functie, maar ook als het gaat om kwaliteit.

Onze testpersonen op verschillende werkplekken helpen

ons de producten te veranderen en te verbeteren. Het

doel is dat meer dan 10% van onze verkoop komt van

producten die de laatste 18 maanden zijn ontwikkeld.

STRENGE TESTS

-------------------------------------------------------

Het kapotmaken van kledingstukken helpt mee aan

hun ontwikkeling. In het laboratorium testen we o.a.

de slijtvastheid, de scheur- en trekbestendigheid,

kleurechtheid en krimpen. We laten regelmatig onze

materialen bij onafhankelijke testinstituten keuren.

MATERIALEN

-------------------------------------------------------

De eisen aan de stoffen variëren afhankelijk van de

beroepsgroep. We werken samen met stofproducenten

over de hele wereld om materialen te produceren die aan

de verschillende eisen voldoen.

LEVENSLANGE GARANTIE

-------------------------------------------------------

Blåkläder is de enige die levenslange garantie op de

naden geeft. Professionele en moderne machines

maken deze garantie mogelijk. Wanneer een naad

scheurt, vooropgesteld dat deze niet is blootgesteld

aan scheuren of slijtage door scherpe randen of

gereedschappen, wordt deze door ons gerepareerd of

wordt het kledingstuk vervangen. De levensduur van het

kledingstuk wordt gerekend tot het moment dat er gaten

in de stof zijn gesleten of dat het kledingstuk verder

heeft uitgediend.

EIGEN ONTWERP

-------------------------------------------------------

Kleding die functioneel en comfortabel is, en een

mooi ontwerp heeft. Dat is het resultaat van een lange

traditie, vakkennis en samenwerking met de gebruikers.

We ontwikkelen speciaal ontworpen collecties voor

bedrijven die hun eigen profiel willen tonen.

VEEL MATEN EN KLEUREN

-------------------------------------------------------

Blåkläder heeft een van de grootste keuzen aan maten

en kleuren in de branche. = Blåkläder heeft de meeste

keuze aan maten en kleuren in de branche.

KAN AL SINDS 1959 TEGEN EEN STOOTjE

-------------------------------------------------------

Slijtvaste kleding vereist hard werken. We werken

al 50 jaar aan de ontwikkeling van ons assortiment

functionele werkkleding en schoenen. Vandaag de

dag zijn we een van de belangrijkste producenten van

zwaardere werkkleding van Zweden.

SLIjTVASThEID

-------------------------------------------------------

Vaak zien verschillende kledingstukken er bijna identiek

uit. Maar als je goed kijkt, ontdek je grote verschillen.

Niet alleen in de naden. Om duurzame kleding te maken

worden onze stoffen, garens en ritsen ingekocht bij de

belangrijktste leveranciers ter wereld.

DISTRIBUTIE

-------------------------------------------------------

Blåkläder heeft kantoren in veel Europese landen en

in Noord-Amerika. Wij verkopen onze kledingstukken

via dealers overal ter wereld. Alle personen die onze

producten verkopen worden continu bijgeschoold, zodat

we in de hele distributieketen een hoog serviceniveau in

stand kunnen houden.

EIGEN FABRIEKEN

-------------------------------------------------------

Met een eigen productie hebben we een betere

controle op de kwaliteit. Jaarlijks verlaten ca. 2 miljoen

kledingstukken onze fabrieken.

VOORRAAD

-------------------------------------------------------

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze klanten

hun bestellingen zo snel mogelijk krijgen. Daarom hebben

we ca. 1 miljoen kledingstukken op voorraad.

SA 8000

-------------------------------------------------------

Onze fabrieken zijn gecertificeerd volgens SA8000,

een vrijwillige, internationale norm met betrekking

tot de sociale voorwaarden voor de werknemers. De

SA-8000 baseert zich op de internationale normen

voor de werkomstandigheden van de Internationale

Arbeidsorganisatie (ILO-conventies), de Universele

Verklaring van de Rechten van de Mens en het Verdrag

voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Dit

houdt in dat onze fabrieken geïnspecteerd worden op acht

centrale gebieden; kinderarbeid, dwangarbeid, gezondheid

en veiligheid, vrijheid van vereniging en het recht op

collectieve onderhandelingen, discriminatie, discipline,

werktijden en betaling.


PBM-RICHTLIJN/en-sTAndAARden

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn middelen die de gebruiker beschermen tegen één of meerdere gezondheids- of

veiligheidsrisico's. Om persoonlijke beschermingsmiddelen in de EU te mogen verkopen, dient de richtlijn 89/686/EG te worden gevolgd.

Dit is de Europese richtlijn voor de regeling van PPE-producten. In de richtlijn zijn de eisen vastgelegd op het gebied van werking,

markering, technische documentatie en het verkrijgen van het CE-keurmerk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden in de richtlijn in drie categorieën ingedeeld:

Categorie I – Eenvoudige beschermingsmiddelen waarvan de gebruiker zelf het beschermingsniveau kan beoordelen.

Producten van Blåkläder: regenkleding.

Categorie II – Gemiddelde (noch eenvoudige, noch geavanceerde) beschermingsmiddelen die beschermen tegen gemiddelde risico's.

Producten van Blåkläder: waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid, veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen,

kniebescherming, vlamwerende kleding, zaagbescherming.

Categorie III – Geavanceerde beschermingsmiddelen die de gebruiker beschermen tegen levensgevaar of ernstig, blijvend letsel en

waarbij de gebruiker de risico's niet zelf en tijdig kan identificeren. Producten van Blåkläder: filtermaskers, beschermende kleding tegen

de thermische gevaren van een elektrische boog.

Beschermingsmiddelen in categorie II en III hebben een typegoedkeuring van een bevoegde instantie en zijn aangepast aan meerdere,

verschillende geharmoniseerde standaarden. Om PPE-producten te mogen verkopen, moeten deze een CE-keurmerk dragen. Het CEkeurmerk

betekent dat het product een typegoedkeuring heeft en voldoet aan de eisen die aan persoonlijke beschermingsmiddelen

worden gesteld in de richtlijn 89/686/EG. Met dit keurmerk mogen de beschermingsmiddelen in alle EU- en EES-landen worden

verkocht. Alle PPE-producten van Blåkläder voldoen aan de eisen die worden gesteld in de richtlijn 89/686/EG.

EN531

Beschermende kleding

voor werknemers die

blootgesteld worden aan

warmte en hitte.

EN 1149-5

Beschermende kleding - Elektrostatische

eigenschappen

- Deel 5: Materiaalprestatie en

ontwerpeisen.

EN 471 Klasse 1

Waarschuwingskleding

met hoge zichtbaarheid.

EN 343

Beschermende kleding die

beschermt tegen regen.

verKLArinG vAn de symbolen

Zak voor kniestuk Spijkerzak Houder voor

ID-kaart

CoolMax ® is gemaakt van

Dacron ® polyestervezels.

Verspreidt het vocht en

versnelt het drogingsproces.

EN ISO 11612

Beschermende kleding -

Kleding voor bescherming

tegen hitte en

vlammen.

EN 61482-1-2

Werken onder spanning.

Beschermende kleding tegen

de thermische gevaren

van een elektrische boog.

EN 471 Klasse 2

Waarschuwingskleding

met hoge zichtbaarheid.

WINDSTOPPER ® is een

winddicht materiaal

met een maximaal

ademend vermogen.

Het houdt u warm en

comfortabel bij harde

wind, ook wanneer u in

beweging bent.

EN 471 Klasse 3

Waarschuwingskleding

met hoge zichtbaarheid.

EN 381-5

Beschermende kleding voor

gebruikers van kettingzagen

- Deel 5: Eisen voor beenbeschermers.

EN 511

Beschermende handschoenen

tegen koude.

Een zeer slijtvast en

wrijvingsbestendig

materiaal van DuPont a .

GORE-TEX ® is gebaseerd op hetzelfde

basisprincipe: een membraan met miljoenen

microscopisch kleine poriën die vele malen

kleiner zijn dan een waterdruppel. Ze laten

geen waterdruppels door, maar ze zijn wel groot

genoeg om stoommoleculen zoals bijvoorbeeld

vocht en zweet door te laten.

EN388

Veiligheidshandschoenen

die beschermen tegen

mechanische risico´s.

EN ISO 11611

Beschermende kleding

voor gebruik bij lassen en

verwante processen.

EN 342

Beschermende kleding

- Pakken en kledingstukken

voor bescherming

tegen kou.

11


12

2 3

5

1 D-ring.

2 Hamerlus.

3 Twee losse spijkerzakken van CORDURA ® met

gereedschapslussen, die opgeborgen kunnen

worden. Zijzakken. Houders voor schroevendraaiers

op rechter spijkerzak.

4 Bovenbeenzak met rits.

5 Verstevigde meterzak met potloodzak en

dubbele meshouder.

6 Cordura ® onderin de pijpen.

7 Twee achterzakken met plooi.

8 Houder voor identiteitskaart die kan worden

weggestopt.

9 Beenzak en telefoonzak in waterafstotend materiaal.

Potloodzak en extra zak.

10 Met CORDURA ® versterkte kniezakken

voor twee knie-inlegstukken.

11 Trekkoordje onderin de pijpen.

MATERIALEN:

1320 katoenen canvas (100%), 340 g/m2 1370 keperkatoen (100%), 370 g/m2 1380 polyester (78%) katoen (22%), 330 g/m2 1140 CORDURA ® denim, 375 g/m2 MODELGIds

5

2

6

1

1500 XTREME

3

4

8

7

10

11

9


2

4

3

1550/1580

REINFORCED

1

1 D-ring.

2 Hamerlus.

3 Twee versterkte losse spijkerzakken die in de

voorzakken met plooi kunnen worden

opgeborgen. Tweedelige schroevendraaierzak en

gereedschapslussen op rechter spijkerzak.

4 Verstevigde meterzak met potloodzak en

meshouder.

5 Twee achterzakken met plooi en klep.

6 Beenzak met potloodzak en extra schroevendraaierzak.

Telefoonzak.

7 Kniezakken in CORDURA ® .

8 Met CORDURA ® versterkt op slijtagegevoelige

plekken.

LEvERbAAR IN dE MATERIALEN:

1370 keperkatoen (100%), 370 g/m2 1380 polyester (78%), katoen

(22%), 330 g/m2 8

Hier vinDT U een GIds VAn onZe

PoPUlAIRsTe WeRKbRoeKen !

6

7

5

2

3

1570

ALLROUND

1

1 D-ring.

2 Hamerlus.

3 Verstevigde meterzak met potloodzak en

meshouder.

4 Twee achterzakken met plooi.

5 Beenzak met potloodzak en extra zak.

Telefoonzak. Zak voor identiteitskaart die

weggestopt kan worden.

6 Met CORDURA ® versterkte kniezakken.

LEvERbAAR IN dE MATERIALEN:

1370 keperkatoen (100%), 370 g/m2 1860 polyester (65%), keperkatoen

(35%), 300 g/m2 4

5

6

2

4

1530 CLASSIC

MET SPIJKERZAKKEN

3

1

1 D-ring.

2 Hamerlus.

3 Twee versterkte losse spijkerzakken, kunnen in de

voorzakken met plooi worden opgeborgen.

Houders voor schroevendraaiers en gereedschapslussen

op rechter spijkerzak.

4 Verstevigde meterzak met potloodzak en

meshouder.

5 Twee achterzakken met plooi.

6 Beenzak met potloodzak en extra zak. Telefoonzak.

Zak voor identiteitskaart die weggestopt kan

worden.

7 Met CORDURA ® versterkte kniezakken.

LEvERbAAR IN dE MATERIALEN:

1310 katoenen canvas (100%), 225 g/m2 1370 keperkatoen (100%), 370 g/m2 1860 polyester (65%), keperkatoen

(35%), 300 g/m2 1900 polyester (70%), keperkatoen

(30%), 230 g/m2 5

6

7

13 13


14

beRoePsTRoTs KENT

GEEN GRENZEN

Blåkläder heeft zijn roots in Zweden en wij zijn trots op onze ruim 50-jarige

erfenis van een land dat tegenwoordig wereldwijd de toon zet wat betreft

kwaliteitswerkkleding. Het hoofdkantoor en centrale magazijn zijn gelegen

in Svenljunga (Zweden) en Blåkläder is tegenwoordig een internationaal

handelsmerk en bedrijf.

Blåkläder is een groeiend bedrijf en onze werkkleding wordt grotendeels

afgezet buiten Zweden. Het is dan ook internationaal waar wij het snelst

groeien. De belangstelling voor professionele werkkleding was nog nooit

zo groot. Veel landen maken momenteel grote veranderingen door, met

name in Europa. Goedkope kleding verliest snel terrein en steeds meer

werkgevers investeren in goede werkkleding voor hun werknemers. Dit

maakt het werk makkelijker, eenvoudiger en vooral ook veiliger.

Altijd dezelfde hoge kwaliteit, waar ook ter wereld.

Als internationaal bedrijf moet je dezelfde hoge kwaliteit in alle landen

kunnen leveren. Voor ons is kwaliteit meer dan alleen de stof en de

driedubbel gestikte naden. Blåkläder is een merk dat bestaat uit zowel

producten als mensen. Daarom krijgt dezelfde hoge kwaliteit in alle

schakels, van design tot verkoop, grote prioriteit. Wij hebben eigen

fabrieken waar de kleding wordt gemaakt, wij hebben eigen magazijnen

waar continu ruim 2 miljoen producten in omloop zijn en wij hebben eigen

verkopers om dealers en grootverbruikers te bedienen.

Eigen verkoopbedrijven in 14 landen

Waar veel andere bedrijven zich laten vertegenwoordigen door agenten,

doen wij het tegenovergestelde en geven de voorkeur aan het opbouwen

van eigen verkoopbedrijven. Om internationaal succesvol te zijn, moet

je luisteren naar en je aanpassen aan de verschillen die de markten

kenmerken. Door eigen personeel ter plaatse te hebben, is gegarandeerd

dat Blåkläder op de juiste manier te werk gaat en wordt begrepen; dat wij

niet teveel beloven en dat iedereen ervan doordrongen is, dat een klant

pas echt tevreden is, als hij terugkomt en wederom kleding van Blåkläder

koopt.


U moet altijd en overal ter wereld op Blåkläder kunnen bouwen. Je bouwt

pas echte en langdurige geloofwaardigheid op, door je beloften waar te

maken en je aan je woord te houden. Het feit dat wij levenslange garantie

bieden op onze naden, toont niet alleen de hoge en gelijkmatige kwaliteit

van onze producten, maar bevestigt ook het vertrouwen van onze klanten.

Wij leren uit onze ervaring en luisteren naar onze klanten.

Eigen fabrieken zijn vanzelfsprekend

Werkkleding onderscheidt zich van normale kleding; het is gereedschap,

wat weer heel andere eisen stelt aan de constructie, de kwaliteit en de

productie. Het naaien van werkkleding vereist naast speciale kennis en

vaardigheden ook speciale machines. Het aanbesteden van de productie

richt zich dus op zorgvuldig geselecteerde fabrieken. Om de gevraagde

volumes van Blåkläder te kunnen verwezenlijken, is het noodzakelijk de

juiste fabrieken te selecteren. En welke fabrieken hebben de meeste

capaciteit? Welke bedrijven hebben het minst te doen? Het is belangrijk

om de juiste keuzes te maken!

Het opzetten van eigen fabrieken is dus een vanzelfsprekende oplossing;

uitgerust met hightech machines en bekwame mensen, die hun kennis

aanscherpen in samenwerking met designers, vaklieden en de routines

van het dagelijks vervaardigen van de meest geavanceerde werkkleding

ter wereld. Bovendien kunnen wij als bedrijf de kwaliteit in alle schakels

controleren. Mocht zich een fout voordoen in de productie, komt deze

niet pas bij levering aan het licht, maar wordt dit voor de productie

reeds opgemerkt . Als de fout zich voordoet in de stof, wordt dit voor

de productie reeds opgemerkt. Wij kopen alle stof namelijk contant

in en hebben deze dus al in ons bezit, voordat het naar onze fabrieken

wordt getransporteerd. Daarom wordt de stof ook altijd extra goed

gecontroleerd.

Wij zijn actief in vietnam en Sri Lanka

Wij hebben al zo'n 20 jaar lang een fabriek in Vietnam en sinds 6 jaar

wordt er ook in Sri Lanka geproduceerd. Wij hebben er alle belang bij

dat deze fabrieken zo goed mogelijk functioneren. Ons personeel is er

immers iedere dag aan het werk. Waar anderen geld en tijd stoppen in het

onaangemeld controleren van fabrieken die ze nauwelijks kennen, kunnen

wij onze middelen besteden aan het opvoeren van de productiviteit en het

verbeteren van de business. Wij investeren in personeel en productie om

ook in de toekomst een hoog en gelijkmatig kwaliteitsniveau te behouden.

Om werkkleding van hoge kwaliteit te kunnen maken, is het niet

voldoende om fouten en vergissingen te voorkomen. Kwaliteit is ook het

behouden van een gelijkmatig niveau, zodat het resultaat altijd hetzelfde

is. Als een nieuwe werkbroek bij de volgende aankoop anders aanvoelt,

wordt dat al snel als negatief ervaren. De kwaliteit op zich hoeft niet

slechter te zijn, maar is anders. Blåkläder moet hetzelfde zijn, altijd en

overal.

Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en winstgevend zijn

Veel van onze concurrenten zijn fervente aanhangers van outsourcing.

Productie, opslag en logistiek, distributie en verkoop worden uitbesteed.

Blåkläder heeft ervoor gekozen de tegenovergestelde weg in te slaan.

Wij zijn ervan overtuigd, dat wij de beste moeten zijn in onze niche.

Als iemand anders scherper kan produceren of ons merk beter kan

presenteren, dan zou er iets fout lopen. Wij zijn van mening dat alleen de

zon voor niets opgaat. Zonder investeren geen winst. Respect moet je

verdienen.

Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen. Wij willen investeren. Wij

willen groeien. Wij willen trots kunnen zijn.

15


01 AmBAcht

16

Blåkläder 2012

3356 Hooded sweatsHirt, lange rits # 1500 werkbroek X1500


4060 cAnvAS jAS

1320 100% Katoencanvas, 340 g/m²

4600 Army green # 8300 Staalblauw

S-XXXL

Twee borstzakken met rits, één met telefoonzakje en één met potloodzakje. Houder voor

identiteitskaart welke in de borstzak gestoken kan worden. Verstelbare mouw- en tailleboorden.

Zakken aan de voorkant met extra gereedschapzakken. Zakken aan de zijkant. Mouwzakken met

potloodzakje en rits. Twee binnenzakken. Voorgewassen.

1500 WerkBroek X1500

1320 100% Katoencanvas, 340 g/m²

2899 Khaki/Zwart # 4699 Army green/Zwart # 8399 Staalblauw/Zwart

# 9900 Zwart

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Twee losse spijkerzakken in CORDURA® welke kunnen worden

opgeborgen. Houders voor schroevendraaiers. Twee

achterzakken met plooi. Hamerlus. Gulp met extra sterke rits.

Verstevigde meterzak met potloodzakje en meshouder. Zakken

op het bovenbeen met telefoonzakje van waterbestendig

materiaal. Verstelbare kniezakken voor inlegstukken in

CORDURA®. Houder voor identiteitskaart welke kan worden

weggestopt in de zak op het been. D-ring.

1530 WerkBroek

4842 cAnvAS jAS

1310 100% Katoencanvas, 225 g/m²

2800 Antique khaki # 8300 Staalblauw # 9900 Zwart

C44-C60 C146-C158 D84-D120

Zakken voor kniestukken in CORDURA®. Twee versterkte losse

spijkerzakken welke in de zakken met plooi gestopt kunnen

worden. Twee achterzakken met plooi. Hamerlus. Stevige

metalen ritssluiting met patentknoop. Versterkte duimstokzak

met potloodzakje en messenhouder. Broekspijpzak met

potloodzakje en extra zakje. Telefoonzakje. Houder voor

identiteitskaart.

01 AmBAcht/CanVas

1320 100% Katoencanvas, 340 g/m²

4600 Army green # 8300 Staalblauw

M-XXXL

Borstzak met rits en extra zakken. Verstelbare taille en mouwen. Zakken aan de voorkant.

Binnenzak en telefoonzakje. Voorgewassen.

1534 Short

Blåkläder 2012

1310 100% Katoencanvas, 225 g/m²

9900 Zwart # 2800 Antique khaki

C44-C62

Twee versterkte losse spijkerzakken welke in de voorste zakken

met plooi gestopt kunnen worden. Hamerlus. Twee versterkte

duimstokzakken : één met extra gereedschapszak en één met

potloodzakje en messenhouder. Twee achterzakken met plooi.

D-ring. Telefoonzakje.

17


Blåkläder 2012 01 AmBAcht/X1500

18

Nieuw!

1500 1140 8999

X1500

1500 WerkBroek X1500

1140 CORDURA®denim 375g/m2

8999 Marineblauw/Zwart

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Twee losse spijkerzakken in CORDURA® welke kunnen worden opgeborgen. Houders voor

schroevendraaiers. Twee achterzakken met plooi. Hamerlus. Gulp met extra sterke rits.

Verstevigde meterzak met potloodzakje en meshouder. Zakken op het bovenbeen met

telefoonzakje van waterbestendig materiaal. Verstelbare kniezakken voor inlegstukken in

CORDURA®. Houder voor identiteitskaart welke kan worden weggestopt in de zak op het been.

D-ring.

Nieuw!

1500 WerkBroek X1500

1370 100% Katoen, 370 g/m²

9499 Grijs/Zwart

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Twee losse spijkerzakken in CORDURA® welke kunnen worden opgeborgen. Houders voor

schroevendraaiers. Twee achterzakken met plooi. Hamerlus. Gulp met extra sterke rits.

Verstevigde meterzak met potloodzakje en meshouder. Zakken op het bovenbeen met

telefoonzakje van waterbestendig materiaal. Verstelbare kniezakken voor inlegstukken in

CORDURA®. Houder voor identiteitskaart welke kan worden weggestopt in de zak op het been.

D-ring.

1500 WerkBroek X1500

1380 78 % Polyester/22% Katoen, 330 g/m²

9900 Zwart

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Twee losse spijkerzakken in CORDURA® welke kunnen worden opgeborgen. Houders voor

schroevendraaiers. Twee achterzakken met plooi. Hamerlus. Gulp met extra sterke rits.

Verstevigde meterzak met potloodzakje en meshouder. Zakken op het bovenbeen met

telefoonzakje van waterbestendig materiaal. Verstelbare kniezakken voor inlegstukken in

CORDURA®. Houder voor identiteitskaart welke kan worden weggestopt in de zak op het been.

D-ring.


1501 PirAAtBroek X1500

1370 100% Katoen, 370 g/m²

9499 Grijs/Zwart

C44-C60

Twee losse spijkerzakken in CORDURA® welke kunnen worden

opgeborgen. Houders voor schroevendraaiers. Twee

achterzakken met plooi voor extra ruimte en duurzaamheid.

Hamerlus. Gulp met extra sterke rits. Verstevigde meterzak met

potloodzakje en meshouder. Zakken op het bovenbeen met

telefoonzakje van waterdicht materiaal. Verstelbare kniezakken

voor inlegstukken in Cordura©. Houder voor identiteitskaart

welke kan worden weggestopt in de zak op het been. D-ring.

Voorgewassen.

1501 PirAAtBroek X1500

1380 78 % Polyester/22% Katoen, 330 g/m²

9900 Zwart

C44-C60

Twee losse spijkerzakken in CORDURA® welke kunnen worden

opgeborgen. Houders voor schroevendraaiers. Twee

achterzakken met plooi voor extra ruimte en duurzaamheid.

Hamerlus. Gulp met extra sterke rits. Verstevigde meterzak met

potloodzakje en meshouder. Zakken op het bovenbeen met

telefoonzakje van waterdicht materiaal. Verstelbare kniezakken

voor inlegstukken in Cordura©. Houder voor identiteitskaart

welke kan worden weggestopt in de zak op het been. D-ring.

Voorgewassen.

1502 Short X1500

1370 100% Katoen, 370 g/m²

9499 Grijs/Zwart

C44-C60

Twee versterkte losse spijkerzakken in CORDURA® welke in de

zakken met plooi gestopt kunnen worden. Twee achterzakken

met plooi. Hamerlus. Stevige metalen ritssluiting met

patentknoop. Versterkte duimstokzak met potloodzakje en

messenhouder. Houder voor identiteitskaart welke kan worden

weggestopt.D-ring. Voorgewassen.

1502 Short X1500

1380 78 % Polyester/22% Katoen, 330 g/m²

9900 Zwart

C44-C60

Twee versterkte losse spijkerzakken in CORDURA® welke in de

zakken met plooi gestopt kunnen worden. Twee achterzakken

met plooi. Hamerlus. Stevige metalen ritssluiting met

patentknoop. Versterkte duimstokzak met potloodzakje en

messenhouder. Houder voor identiteitskaart welke kan worden

weggestopt.D-ring. Voorgewassen.

01 AmBAcht/X1500

3100 WerkveSt

1370 100% Katoen, 370 g/m²

9499 Grijs/Zwart

S-XXXL

Twee borstzakken, één met klep en telefoonzakje en één met

potloodzakje. Messenhouder. Twee versterkte spijkerzakken en

twee versterkte schroevenzakken met klep. Ritssluiting.

Regelbare borstomvang. Houder voor identiteitskaart.

Voorgewassen.

3100 WerkveSt

Blåkläder 2012

1380 78 % Polyester/22% Katoen, 330 g/m²

9900 Zwart

S-XXXL

Twee borstzakken, één met klep en telefoonzakje en één met

potloodzakje. Messenhouder. Twee versterkte spijkerzakken en

twee versterkte schroevenzakken met klep. Ritssluiting.

Regelbare borstomvang. Houder voor identiteitskaart.

Voorgewassen.

19


Blåkläder 2012 01 AmBAcht

20

4040 jAS. ongevoerd

1370 100% Katoen, 370 g/m²

8899 Marineblauw/Zwart # 9499 Grijs/Zwart # 9900 Zwart

S-XXXL

Twee zakken aan de voorkant met rits. Weggewerkte borstzakken met rits. Mouwzak met rits.

Achterzakken. Verlend rugpand. Verstelbare mouwen. Ritssluiting. Binnenzak en telefoonzakje.

Houder voor identiteitskaart. Voorgewassen.

3105 WerkveSt

1370 100% Katoen, 370 g/m²

8800 Marineblauw # 9900 Zwart

S-XXL

Twee borstzakken met reflecterende banden: één met telefoonzak en één met patentknopen en

messenhouder. Versterkte spijkerzakken voor en achter. Verborgen ritssluiting. Verlengd rugpand.

Houder voor identiteitskaart.

4815 WinterjAS

1370 100% Katoen, 370 g/m²

8800 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900 Zwart

S-XXXL

Gevoerd met poolweefsel. Gevoerde mouwen. Twee borstzakken. Twee insteekzakken. Mouwzak

met ritssluiting & potloodzakje. Telefoonzakje. Verlengd rugpand. Verstelbare drukknoopsluiting

aan de onderkant/zijkant van de jas. Ritssluiting.

3250 timmermAnSoverhemd

1125 100% Katoen, Twill, 250 g/m²

8810 Marineblauw/Wit

S-XXL

Mao kraag. Lange mouwen met manchet. Borstzakken. Strikceintuur.


Blåkläder 2012 01 AmBAcht

22

1530 WerkBroek

1370 100% Katoen, 370 g/m²

8800 Marineblauw C40-C62 C146-C156 D84-D120

9900 Zwart C44-C62 C146-C156 D84-D136

Zakken voor kniestukken in CORDURA®. Twee versterkte losse

spijkerzakken welke in de zakken met plooi gestopt kunnen

worden. Twee achterzakken met plooi. Hamerlus. Stevige

metalen ritssluiting met patentknoop. Versterkte duimstokzak

met potloodzakje en messenhouder. Broekspijpzak met

potloodzakje en extra zakje. Telefoonzakje. Houder voor

identiteitskaart.

1570 WerkBroek

1370 100% Katoen, 370 g/m²

8800 Marineblauw

C44-C62 C146-C156 D84-D120

Zakken voor kniestukken in CORDURA®. Twee zakken vooraan

met plooi. Broekspijpzak met extra zakje en potloodzakje. Twee

achterzakken met plooi. Hamerlus. Versterkte duimstokzak.

Stevige metalen ritssluiting met patentknoop. D-ring.

Telefoonzakje.

1532 WerkBroek (StoffeerderSBroek)

1370 100% Katoen, 370 g/m²

9400 Grijs

C44-C62 C144-C156 D84-D124

Zakken voor kniestukken in CORDURA®. Twee versterkte losse

spijkerzakken, welke in de voorste zakken met plooi gestopt

kunnen worden. Twee achterzakken met plooi. Hamerlus.

Versterkte duimstokzak met potloodzakje en messenhouder.

Broekspijpzak met potloodzakje en extra zakje. Gulp met

stevige metalen ritssluiting en patentknoop. D-ring.

Telefoonzakje.

2650 AmerikAAnSe overAll

1370 100% Katoen, 370 g/m²

8800 Marineblauw

C44-C60 C146-C156 D96-D120

Zakken voor kniestukken in CORDURA®. Twee borstzakken, één

met klep en één met drukknopen. Reflecterende banden.

Hamerlus. Twee versterkte losse spijkerzakken welke in de

voorste zakken met plooi gestopt kunnen worden. Twee losse

spijkerzakken aan de achterkant. Broekspijpzak met

potloodzakje en extra zak. Telefoonzakje. Verborgen ritssluiting.

Elastisch rugpand. Verstelbaar bij de schoudernaden.

1550 WerkBroek

1370 100% Katoen, 370 g/m²

8899 Marineblauw/Zwart # 9499 Grijs/Zwart

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Twee versterkte losse spijkerzakken welke in de zakken met

plooi gestopt kunnen worden. Hamerlus. Twee achterzakken

met plooi. Stevige metalen ritssluiting met patentknoop.

Hamerlus. Versterkte duimstokzak met potloodzakje en

messenhouder. Zakken voor kniestukken in CORDURA®. Met

Cordura® versterkt aan onderkant broek en zitvlak. D-ring.

2600 tuinBroek

1370 100% Katoen, 370 g/m²

8800 Marineblauw

C44-C62 C146-C156 D96-D124

Zakken voor kniestukken in CORDURA®. Twee borstzakken met

reflecterende banden : één met klep en één met potloodzakje.

Twee versterkte losse spijkerzakken welke in de voorste zakken

met plooi gestopt kunnen worden. Broekspijpzak met klep en

potloodzakje en extra zak. Duimstokzak met extra zak.

Hamerlus. Twee achterzakken met plooi. Stevige metalen

ritssluiting. D-ring. Extra brede bretellen met stevig elastiek en

snelsluiting.


1540 PirAAtBroek

1370 100% Katoen, 370 g/m²

8800 Marineblauw # 9900 Zwart

C44-C60

Zakken voor kniestukken in CORDURA®. Twee versterkte losse

spijkerzakken welke in de zakken met plooi gestopt kunnen

worden. Twee achterzakken met plooi. Hamerlus. Stevige

metalen ritssluiting met patentknoop. Versterkte duimstokzak

met potloodzakje en messenhouder. Broekspijpzak met

potloodzakje en extra zakje. D-ring. Telefoonzakje. Houder voor

identiteitskaart.

6151 overAll

1370 100% Katoen, 370 g/m²

8800 Marineblauw

C44-C62 B148-B156 D96-D124

Zakken voor kniestukken. Twee borstzakken : één met klep en

één met potloodzakje. Verborgen achterzakken en duimstokzak.

Elastische manchetten. Verstelbare elastische rug. Versterkte

kruisnaad.

1542 PirAAtBroek

1370 100% Katoen, 370 g/m²

9400 Grijs

C44-C60

Zakken voor kniestukken in Cordura®. Twee versterkte losse

spijkerzakken welke in de zakken met plooi gestopt kunnen

worden. Twee achterzakken met plooi. Hamerlus. Stevige

metalen ritssluiting met patentknoop. Versterkte duimstokzak

met potloodzakje en messenhouder. Broekspijpzak met

potloodzakje en extra zakje. D-ring. Telefoonzakje.

8739 colBert

1370 100% Katoen, 370 g/m²

9900 Zwart

S-XXL

Knoopsluiting en revers. Dubbele borstzak met telefoonzakje en

potloodzakje. Dubbele zakken in het voorpand waarvan één zak

verwijderbaar. Zakje op de mouw met ritssluiting. Meterzak met

potlood- en meshouder.

1534 Short

1370 100% Katoen, 370 g/m²

8800 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900 Zwart

C44-C60

Twee versterkte losse spijkerzakken welke in de voorste zakken

met plooi gestopt kunnen worden. Hamerlus. Twee versterkte

duimstokzakken : één met extra gereedschapszak en één met

potloodzakje en messenhouder. Twee achterzakken met plooi.

D-ring. Telefoonzakje.

8566 kilt

01 AmBAcht

1370 100% Katoen, 370 g/m²

9900 Zwart

1210 100% Katoen, Twill, 320 g/m²

1000 Wit

C44-C58

Twee versterkte losse spijkerzakken welke in de zakken met

plooi gestopt kunnen worden. Twee achterzakken met plooi.

Hamerlus. Versterkte duimstokzak met potloodzakje en

messenhouder.

Blåkläder 2012

23


Blåkläder 2012 01 AmBAcht

24

Nieuw!

1523 WerkBroek zonder nAgelzAkken

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

1094 Wit/Grijs # 2499 Khaki/Zwart # 5699 Rood/Zwart # 8599 Korenblauw/Zwart # 8999 Marineblauw/Zwart

# 9499 Grijs/Zwart # 9994 Zwart/Grijs

C44-C60 C146-C156 D84-D120

Zakken voor kniestukken in CORDURA®. Twee zakken vooraan met plooi. Twee achterzakken met

plooi. Hamerlus. Stevige metalen ritssluiting met patentknoop. Versterkte duimstokzak met

potloodzakje en extra zakje. Broekspijpzak met extra zakje en potloodzakje. Telefoonzakje.

D-ring.

Nieuw!

1406 WerkBroek

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

9994 Zwart/Grijs

C44-C62 C146-C156 D96-D116

Twee steekzakken. Achterzak met plooi en klep, afgeboord in contrastkleur, met knoopsluiting.

Broekspijpzak met plooi en opgestikt 3-delig potloodzakje en klep afgeboord in contrastkleur met

knoopsluiting. Telefoonhouder met sluiting onderaan. Zakken voor kniestukken in Cordura®.

Duimstokzak. Stevige metalen ritssluiting. D-ring.

1580 WerkBroek heAvy duty

1380 78 % Polyester/22% Katoen, 330 g/m²

2399 Khaki/Zwart # 9900 Zwart C44-C60 C146-C156 D84-D116

9499 Grijs/Zwart C44-C64 C146-C164 D84-D116

Twee versterkte losse spijkerzakken welke in de zakken met plooi gestopt kunnen worden.

Hamerlus. Twee achterzakken met plooi. Stevige metalen ritssluiting met patentknoop. Hamerlus.

Versterkte duimstokzak met potloodzakje en messenhouder. Zakken voor kniestukken in

CORDURA®. Met Cordura® versterkt aan onderkant broek en zitvlak. D-ring.

Nieuw!

1503 WerkBroek

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

2499 Khaki/Zwart # 9994 Zwart/Grijs # 5699 Rood/Zwart # 9499 Grijs/Zwart # 8599 Korenblauw/Zwart

# 8999 Marineblauw/Zwart # 9499 Grijs/Zwart

C44-C62 C146-C156 D84-D124

1094 Wit/Grijs C44-C60 C146-C156 D84-D120

Zakken voor kniestukken in CORDURA®. Twee versterkte losse spijkerzakken welke in de zakken

met plooi gestopt kunnen worden. Twee achterzakken met plooi. Hamerlus. Stevige metalen

ritssluiting met patentknoop. Versterkte duimstokzak met potloodzakje en messenhouder.

Broekspijpzak met potloodzakje en extra zakje. Telefoonzakje.

Nieuw!


1538 WerkBroek ziP off

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

9900 Zwart

C44-C60 C146-C156 D96-D120

Broek als model 1530 waarvan de broekspijpen te verwijderen

zijn en men een Short overhoud. Zip-off. Zakken voor

kniestukken in CORDURA®. Twee versterkte losse spijkerzakken

welke in de zakken met plooi gestopt kunnen worden. Twee

achterzakken met plooi. Hamerlus. Stevige metalen ritssluiting

met patentknoop. Versterkte duimstokzak met potloodzakje en

messenhouder. Broekspijpzak met potloodzakje en extra zakje.

D-ring. Telefoonzakje.

1530 WerkBroek

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

2400 Khaki # 5600 Rood # 8500 Korenblauw # 8900 Marineblauw

# 9900 Zwart

C44-C62 C146-C156 D84-D120

Zakken voor kniestukken in CORDURA®. Twee versterkte losse

spijkerzakken welke in de zakken met plooi gestopt kunnen

worden. Twee achterzakken met plooi. Hamerlus. Stevige

metalen ritssluiting met patentknoop. Versterkte duimstokzak

met potloodzakje en messenhouder. Broekspijpzak met

potloodzakje en extra zakje. Telefoonzakje. Houder voor

identiteitskaart.

Nieuw!

1506 PirAtenBroek

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

2499 Khaki/Zwart # 9994 Zwart/Grijs

C44-C60

Twee versterkte aparte nagelzakken welke in de voorste zakken

met plooi kunnen gestoken worden. Twee achterzakken met

plooi. Hamerlus. Sterke metalen ritssluiting en snelsluiting.

Versterkte meterzak met potloodzakje en messenhouder.

Beenzakje met een potloodzakje en extra zak. Telefoonzakje.

Aanpasbare zakken voor kniestukken in CORDURA®. D-ring.

Nieuw!

1532 WerkBroek (StoffeerderSBroek)

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

9400 Grijs

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Zakken voor kniestukken in CORDURA®. Twee versterkte losse

spijkerzakken, welke in de voorste zakken met plooi gestopt

kunnen worden. Twee achterzakken met plooi. Hamerlus.

Versterkte duimstokzak met potloodzakje en messenhouder.

Broekspijpzak met potloodzakje en extra zakje. Gulp met

stevige metalen ritssluiting en patentknoop. D-ring.

Telefoonzakje.

1504 WerkBroek

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

9499 Grijs/Zwart

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Zakken voor kniestukken in Cordura®. Twee versterkte losse

spijkerzakken welke in de zakken met plooi gestopt kunnen

worden. Twee achterzakken met plooi. Hamerlus. Stevige

metalen ritssluiting met patentknoop. Versterkte duimstokzak

met potloodzakje en messenhouder. Broekspijpzak met

potloodzakje en extra zakje. Telefoonzakje.

1570 WerkBroek

01 AmBAcht

Blåkläder 2012

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

9400 Grijs # 9900 Zwart # 8900 Marineblauw

C44-C62 C146-C156 D84-D108

8500 Korenblauw # 5600 Rood

C44-C62 C146-C156 D84-D120

Zakken voor kniestukken in CORDURA®. Twee zakken vooraan

met plooi. Broekspijpzak met extra zakje en potloodzakje. Twee

achterzakken met plooi. Hamerlus. Versterkte duimstokzak.

Stevige metalen ritssluiting met patentknoop. D-ring.

Telefoonzakje.

25


Blåkläder 2012 01 AmBAcht

26

2600 tuinBroek

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

2400 Khaki # 5600 Rood # 9900 Zwart C44-C62

8500 Korenblauw C44-C62 C146-C156 D96-D120

Zakken voor kniestukken in CORDURA®. Twee borstzakken met

reflecterende banden : één met klep en één met potloodzakje.

Twee versterkte losse spijkerzakken welke in de voorste zakken

met plooi gestopt kunnen worden. Broekspijpzak met klep en

potloodzakje en extra zak. Duimstokzak met extra zak.

Hamerlus. Twee achterzakken met plooi. Stevige metalen

ritssluiting. D-ring. Extra brede bretellen met stevig elastiek en

snelsluiting.

2652 AmerikAAnSe overAll

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

9400 Grijs

C44-C62 C146-C156 D96-D120

Zakken voor kniestukken in CORDURA®. Reflecterende

banden. Zakken voor kniestukken. Twee borstzakken met plooi:

één met klep en één met drukknopen. Hamerlus. Twee

versterkte losse spijkerzakken welke in de voorste zakken met

plooi gestopt kunnen worden. Twee losse spijkerzakkken aan de

achterkant. Broekspijpzak met potloodzakje en extra zak.

Verborgen ritssluiting. Elastisch rugpand. Verstelbaar bij de

schoudernaden.

2602 tuinBroek

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

9400 Grijs

C44-C62

N.B. met extra zak voor vloerenleggers mes. Zakken voor

kniestukken in CORDURA®. Twee borstzakken met Safety

Straps:één met telefoonzak, en één met potloodzak. Twee

versterkte losse spijkerzakken,welke in de voorste zakken met

plooi gestopt kunnen worden. Broekspijpzak met klep en

potloodzak en extra zak. Duimstokzak met extra zak. Hamerlus.

Twee achterzakken met plooi. D-ring. Stevige metalen

ritssluiting. Extra brede bretellen met stevig elastiek en

snelsluiting.

2650 AmerikAAnSe overAll

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

9900 Zwart C44-C62 C146-C156

8900 Marineblauw C44-C62

8500 Korenblauw C44-C62 C144-C156 D96-D120

Zakken voor kniestukken in CORDURA®. Twee borstzakken, één

met klep en één met drukknopen. Reflecterende banden.

Hamerlus. Twee versterkte losse spijkerzakken welke in de

voorste zakken met plooi gestopt kunnen worden. Twee losse

spijkerzakken aan de achterkant. Broekspijpzak met

potloodzakje en extra zak. Telefoonzakje. Verborgen ritssluiting.

Elastisch rugpand. Verstelbaar bij de schoudernaden.

3105 WerkveSt

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

5600 Rood # 8500 Korenblauw # 9400 Grijs # 9900 Zwart

S-XXXL

Twee borstzakken met reflecterende banden: één met

telefoonzak en één met patentknopen en messenhouder.

Versterkte spijkerzakken voor en achter. Verborgen ritssluiting.

Verlengd rugpand. Houder voor identiteitskaart.

2650 AmerikAAnSe overAll

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

8500 Korenblauw

C44-C62 C146-C158

Zakken voor kniestukken in CORDURA®. Twee borstzakken, één

met klep en één met drukknopen. Reflecterende banden.

Hamerlus. Twee versterkte losse spijkerzakken welke in de

voorste zakken met plooi gestopt kunnen worden. Twee losse

spijkerzakken aan de achterkant. Broekspijpzak met

potloodzakje en extra zak. Telefoonzakje. Verborgen ritssluiting.

Elastisch rugpand. Verstelbaar bij de schoudernaden.


4041 jAS. ongevoerd

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

8599 Korenblauw/Zwart # 8999 Marineblauw/Zwart # 9499

Grijs/Zwart # 9994 Zwart/Grijs

S-XXL

Twee ruime insteekzakken. Twee borstzakken, waarvan één met

klittenbandklep en één met potloodzakje. Metalen rits.

Verstelbare drukknoopsluiting in de taille. Verborgen

ritssluiting. Kleur 2499 = model 4042

1530 WerkBroek

4042 jAS. ongevoerd.

1900 70% Polyester/30% Katoen, Twill, 230 g/m²

8500 Korenblauw

C44-C62 C146-C156 D84-D120

Zakken voor kniestukken in CORDURA®. Twee versterkte losse spijkerzakken welke in de zakken

met plooi gestopt kunnen worden. Twee achterzakken met plooi. Hamerlus. Stevige metalen

ritssluiting met patentknoop. Versterkte duimstokzak met potloodzakje en messenhouder.

Broekspijpzak met potloodzakje en extra zakje. Telefoonzakje. Houder voor identiteitskaart.

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

2499 Khaki/Zwart

S-XXL

Twee insteekzakken. Twee borstzakken,waarvan één met

klittenbandklep en één met potloodzak. Verstelbare

drukknoopsluiting in de taille. Weggewerkte ritssluiting.

1534 Short

01 AmBAcht

4063 ProfieljAS. ongevoerd

Blåkläder 2012

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

2499 Khaki/Zwart XS-XXXL

5699 Rood/Zwart # 8599 Korenblauw/Zwart # 8999 Marineblauw/Zwart

# 9499 Grijs/Zwart # 9994 Zwart/Grijs

S-XXXL

Zakken aan de voorkant met extra gereedschapszak. Verborgen

borstzakken met rits. Verstelbare mouwen en taille. Verborgen

rits. Binnenzak en telefoonzakje. Houder voor identiteitskaart.

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

8500 Korenblauw # 8900 Marineblauw

C44-C60

Twee versterkte losse spijkerzakken welke in de voorste zakken met plooi gestopt kunnen worden.

Hamerlus. Twee versterkte duimstokzakken : één met extra gereedschapszak en één met

potloodzakje en messenhouder. Twee achterzakken met plooi. D-ring. Telefoonzakje.

27


låkläder 2012 01 ambacht

28

GO GREEN,

GO GARDEN

Eindelijk is er kleding voor iedereen die in of met de natuur werkt.

Blåkläder introduceert de collectie Garden voor hoveniers, kwekerijen en

tuincentra. De details zijn met veel zorg gekozen; de kleding mag immers

niet strak zitten of schuren. Daarom zit er geen zijnaad aan de onderkant

van de broek. De broekzakken zijn aangepast aan gereedschap als een

snoeischaar, schep, duimstok, en pen en papier. Het jack en het vest

hebben een verlengd rugpand en alle ritsen hebben een flap, zodat er

geen aarde en vuil in komt.

Een gedeelte van de collectie is gemaakt van gerecycled polyester. Hierover

kunt u verderop in deze catalogus meer lezen.

3154 Garden Werkvest

1835 55% recycled Polyester/45 % Katoen, 268 g/m2

4600 Army green

XS-XXXL

Twee borstzakken met rits. Steekzakken. Zakken vooraan met

extra zak. Verlengd rugpand.

Nieuw!

4854 Garden jas. OnGevOerd

8170 Werkvest bOdyWarmer sOftshell

2515 3-layer Polyester/PU/Spandex, winddicht, 380 g/m²

4600 Army green # 9900 Zwart

XS-XXL

Aanrijgkoord in taille. Twee insteekzakken met rits. Twee

binnenzakken. Verlaagde rug. D-ring.

Nieuw!

Afneembare capuchon

1977 100% Polyester, PU bekleed, ademend, 200 g/m²

4699 Army green/Zwart

XS-XXXL

Verborgen rits. Twee borstzakken met rits D-ring. Zakken aan de zijkant met rits. Verstelbare

mouwen met boord. Trekkoord in de taille. Afneembare capuchon. Afritsbare mouwen. Binnenzak

en telefoonzakje. Plooien op de rug.

4834 Windjas. sOftshell

Meshvoering

Afneembare

mouwen

Twee verborgen

zakken vooraan met

ritssluiting.

Plooi met

ventilatie

Verlengd rugpand

2515 3-layer Polyester/PU/Spandex, winddicht, 380 g/m²

4600 Army green S-XXXL

9900 Zwart XS-XXXL

Aanrijgkoord in de taille. Verstelbare manchetten. Twee

insteekzakken met rits. Twee binnenzakken. Verlaagde rug.

D-ring.


3321 t-Shirt coolmAX

1020 54% Polyester/46% COOLMAX® everyday, 140 g/m²

4600 Army green # 8600 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900 Zwart

S-XXXL

Ronde hals. Ademend, snel drogend COOLMAX® materiaal wat vocht van het lichaam naar buiten

transporteert.

3349 SWeAtShirt lAnge ritS

1048 80% Katoen/20% Polyester, 360g/m²

4600 Army green # 8600 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900 Zwart

XS-XXXL

Rits aan de voorkant. Zijzakken. Gebreide boorden.

3322 Piqué Polo coolmAX

1021 51% Polyester/49% COOLMAX® active, 140 g/m²

4600 Army green # 8600 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900 Zwart

XS-XXXL

Mouwzak. Ademend, sneldrogend COOLMAX® materiaal wat vocht van het lichaam naar buiten

transporteert.

3339 heAvy t-Shirt, lAnge mouWen

1034 100% Katoen Jersey, 295 g/m²

4600 Army green # 8600 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900 Zwart

XS-XXXL

Zak op de mouw.

01 AmBAcht

Blåkläder 2012

29


Blåkläder 2012 01 AmBAcht

30

Nieuw!

1474 gArden kilt

1835 55% recycled Polyester/45 % Katoen, 268 g/m2

4699 Army green/Zwart

C44-C58

Twee zakken met plooi aan de voorkant. Achterzakken met CORDURA® versterking. Telefoonzakje.

Duimstok zak met CORDURA® versterkt. D-Ring

Nieuw!

7154 gArden WerkBroek dAmeS

1835 55% recycled Polyester/45 % Katoen, 268 g/m2

4699 Army green/Zwart

C34-C46

Zakken aan de zijkant. Achterzakken versterkt met CORDURA®.

Zak op het been met klep en extra gereedschapszak versterkt

met CORDURA®. Duimstokzak in CORDURA®. D-ring. Zakken

voor kniestukken in CORDURA®.

1454 gArden WerkBroek

1464 gArden Short

1835 55% recycled Polyester/45 % Katoen, 268 g/m2

4699 Army green/Zwart

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Steekzakken. Achterzakken versterkt met CORDURA®. Zak op

het been met klep en extra gereedschapzak versterkt met

CORDURA®. Telefoonzakje. Duimstokzak versterkt met

CORDURA®. Zakken voor kniestukken in CORDURA®

broekzakken

1835 55% recycled Polyester/45 % Katoen, 268 g/m2

4600 Army green

C44-C62

Steekzakken. Achterzakken versterkt met CORDURA® . Zak op het been met klep en extra

gereedschapszak versterkt met CORDURA® Telefoonzak. Duimstokzak.

Nieuw!

1455 gArden PirAAtBroek

1835 55% recycled Polyester/45 % Katoen, 268 g/m2

4699 Army green/Zwart

C44-C62

´Model ´´Piraat´´met zakken voor tuingereedschap. Steekzakken.

Ideaal voor warme dagen en te werken op de knieën.

Vervaardigd uit gerecycleerd materiaal. Achterzakken versterkt

met CORDURA®. Kniezakken in CORDURA® en vervaardigd

volgens EN-normen.´

Nieuw!


Blåkläder 2012

32

01 amBacht

4829 Fleecejas teddy

2505 55% polyester/45% acrylic, pile, 350g/m2

4600 Army green # 9400 Grijs # 9900 Zwart

S-XXL

Verlengd rugpand. Duimlus. Elastiek in de taille. Borstzak met rits. Twee zakken met rits aan

voorkant. Versterkte elbogen. Dunne polyestervoering.

en 381-5

Beschermende kleding die voldoet aan

EN 381-5 beschermt de benen van de

gebruiker tegen in de hand gehouden

kettingzaag.

De kleding wordt geclassificeerd op

basis van de zaagkettingsnelheid waartegen

wordt beschermd.

Klasse Zaagkettingsnelheid

1 20 m/s

2 24 m/s

3 28 m/s

4050 Bosjas

1900 70% Polyester/30% Katoen, Twill, 230 g/m²

5399 Oranje/Zwart

S-XXXL

Verborgen ritssluiting. Drukknopen. Rugplooi voor een betere

bewegingsvrijheid. Twee steekzakken. Elastische manchetten.

Verlengd rugpand. Fleecekraag. Binnenzak. Telefoonhouder.

Maasvoering. Rits onder de mouwen voor vochtregulatie.

2150 Bretellen voor kettingZaagBroek 8650

1901 70% polyester/30% katoen, 230 gr/m²

9900 Zwart

One size

Stevige bretellen voor kettingzaagbroek (Artikel 8650).

8650 ZaagBroek

1900 70% Polyester/30% Katoen, Twill, 230 g/m²

9953 Zwart/orange

C48-C58

Twee steekzakken. Achterzakken met rits. Verhoogde taille in de

rug. Elastische tailleband. Extra bescherming op de benen door

zaagbestendige stof, bestaande uit 9 lagen. Gecertificeerd

volgens de norm SS EN381-5, Design A, Klasse 1, 20m/s.


schilders

02

3260 Overhemd Flanel # 1531 WerkbrOek Blåkläder 2012

33


Blåkläder 2012 02 schilders

34

1091 WerkBroek

1210 100% Katoen, Twill, 320 g/m²

1000 Wit

C44-C62 C146-C156 D96-D120

Zakken voor kniestukken in CORDURA®. Twee zakken vooraan.

Broekspijpzak met extra zak en potloodzakje. Achterzakken met

plooi. Versterkte duimstokzak. Lussen voor ceintuur.

Telefoonzakje.

2532 amerikaanse overall

1210 100% Katoen, Twill, 320 g/m²

1000 Wit

C44-C62 C146-C156 D96-D120

Zakken voor kniestukken in Cordura®. Reflecterende banden.

Twee borstzakken : één met klep en één met knopen voor mes.

Vier versterkte losse spijkerzakken. Twee zakken met plooi

onder de losse spijkerzakken. Versterkte duimstokzak.

Verborgen 2-wegritssluiting. Verstelbaar bij de schoudernaden.

Elastisch rugpand. D-ring. Telefoonzakje.

1531 WerkBroek

1210 100% Katoen, Twill, 320 g/m²

1000 Wit

C44-C62 C146-C156 D88-D120

Zakken voor kniestukken in CORDURA®. Twee versterkte losse

spijkerzakken welke in de zakken met plooi gestopt kunnen

worden. Twee achterzakken met plooi. Hamerlus. Stevige

metalen ritssluiting met patentknoop. Versterkte duimstokzak

met potloodzakje en messenhouder. Broekspijpzak met

potloodzakje en extra zakje. Telefoonzakje.

1540 PiraatBroek

1210 100% Katoen, Twill, 320 g/m²

1000 Wit

C44-C60

Zakken voor kniestukken in CORDURA®. Twee versterkte losse

spijkerzakken welke in de zakken met plooi gestopt kunnen

worden. Twee achterzakken met plooi. Hamerlus. Stevige

metalen ritssluiting met patentknoop. Versterkte duimstokzak

met potloodzakje en messenhouder. Broekspijpzak met

potloodzakje en extra zakje. D-ring. Telefoonzakje. Houder voor

identiteitskaart.

2611 BretelBroek

1210 100% Katoen, Twill, 320 g/m²

1000 Wit

C44-C60 C144-C156 D96-D120

Zakken voor kniestukken. Vaste zakken vooraan. Driedelige

borstzak met klep en potloodzakje. Versterkte achterzakken en

duimstokzak. Hamerlus. Ritssluiting. D-ring.

1536 short

1210 100% Katoen, Twill, 320 g/m²

1000 Wit

C44-C60

Twee versterkte losse spijkerzakken welke in de voorste zakken

met plooi gestopt kunnen worden. Broekspijpzak met

potloodzakje en extra zakje. Hamerlus. Twee achterzakken met

plooi. D-ring. Telefoonzakje.


3351 sWeatshirt lange rits

1041 80% Katoen/20% Polyester, 405 g/m²

1094 Wit/Grijs

S-XXXL

Ritssluiting. Twee zijzakken en borstzak met houder voor

identiteitskaart. Elastische manchetten en in de taille

4030 jas. ongevoerd

1210 100% Katoen, Twill, 320 g/m²

1000 Wit

S-XXXL

Twee dubbele zakken waarvan één met telefoonzakje en

ID-kaart houder, één met klep. Mouwzak met potloodzakje.

Rugplooi voor een betere bewegingsvrijheid. Verstelbare

manchetten. Verborgen ritssluiting die tot bovenaan de kraag

loopt. Telefoonzakje.

4865 Winterjas. schilders

1900 70% Polyester/30% Katoen, Twill, 230 g/m²

1094 Wit/Grijs

S-XXXL

Fleece in de kraag. Borstzakken met klep en zijzakken met rits.

Windvangers in de mouwen. Zakken aan de voorkant met klep

en zijzakken. Aanpasbare taille. Ritssluiting in de achtervoering

van de jas om bedrukking mogelijk te maken. Verlengd rugpand.

Binnenzak. Telefoonzakje. potloodzakje op de mouw. D-ring.

4835 Fleecejas. Winddicht.

2520 3-layer\x3b Polyester/PU-membraam, winddicht, 460 g/

m² fleece

1094 Wit/Grijs

S-XXXL

Borstzak met rits. Twee zakken met rits aan voorkant. Twee

gevoerde insteekzakken. Telefoonzakje. Duimlus. Zilverkleurige

rits tot in de hals. Zak voor documenten in de rug. Aanrijgkoord.

Versterkte mouwen en voorpand. D-ring. Winddicht.

Nieuw!

8566 kilt

02 schilders

1210 100% Katoen, Twill, 320 g/m²

1000 Wit

C44-C58

Twee versterkte losse spijkerzakken welke in de zakken met

plooi gestopt kunnen worden. Twee achterzakken met plooi.

Hamerlus. Versterkte duimstokzak met potloodzakje en

messenhouder.

Nieuw!

4820 veZelPelsjas. gevoerd.

Blåkläder 2012

1210 100% Katoen, Twill, 320 g/m²

1094 Wit/Grijs

S-XXXL

Twee zijzakken. Mouwzak met klep en klittenband. Telefoonhouder.

Verborgen stevige rits. Geventileerd juk. Gevoerde mouwen.

Verlengd rugpand. Onderkant gemaakt met poolweefsel.

Verlengd achterpand. D-ring.

35


03 IndustrIe/servIce

36

Blåkläder 2012

4090 ServicejaS # 6151 Overall


6055 Overall

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

8985 Marineblauw/Korenblauw # 8994 Marineblauw/Grijs #

9485 Grijs/Korenblauw # 9499 Grijs/Zwart # 9994 Zwart/Grijs

C44-C62

Twee borstzakken met plooi en klittebandsluiting. Twee

steekzakken. Driedelig potloodzakje op linkermouw.

Achterzakken met plooi en klep in contrastkleur en

velcrosluiting. Broekspijpzak met plooi en potloodzakje. Zakklep

in contrastkleur en knoopsluiting. Telefoonhouder op borstzak.

Duimstokzak. Stevige, verborgen ritssluiting. Rugplooi.

Elastische taille.

6045 Overall

1210 100% Katoen, Twill, 320 g/m²

8884 Marine/Korenblauw # 9499 Grijs/Zwart

C44-C62

Twee borstzakken met plooi en knoopsluiting. Twee

steekzakken. Driedelig potloodzakje op linkermouw.

Achterzakken met plooi en klep in contrastkleur en

knoopbandsluiting. Broekspijpzak met plooi en potloodzakje.

Zakklep in contrastkleur en knoopsluiting. Telefoonhouder op

borstzak. Duimstokzak. Stevige, verborgen ritssluiting.

Rugplooi. Elastische taille. Kniestukken van 100% katoen.

4055 PrOfIeljas. OngevOerd

1210 100% Katoen, Twill, 320 g/m²

8884 Marine/Korenblauw # 9994 Zwart/Grijs

S-XXXL

Twee borstzakken met plooi en klep, waarvan één met

opgenaaid tweedelig potloodzakje. Twee steekzakken. Driedelig

potloodzakje op de mouw. Rugplooi voor een betere

bewegingsvrijheid. Verstelbare drukknoopsluiting in de taille.

Verborgen ritssluiting. Twee binnenzakken waarvan één met

ritssluiting en één met knoop.

1405 WerkBrOek

1210 100% Katoen, Twill, 320 g/m²

8884 Marine/Korenblauw # 9994 Zwart/Grijs

C44-C62 C146-C156 D96-D120

Twee steekzakken. Achterzak met plooi en klep in contrastkleur

en knoopsluiting. Broekspijpzak met plooi en opgestikt 3-delig

potloodzakje, met klep in contrastkleur en knoopsluiting.

Telefoonhouder met sluiting onderaan. Duimstokzak. Stevige

ritssluiting. D-ring.

03 IndustrIe/servIce

4055 PrOfIeljas. OngevOerd

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

9994 Zwart/Grijs

S-XXXL

Twee borstzakken met plooi en klep, waarvan één met

opgenaaid tweedelig potloodzakje. Twee steekzakken. Driedelig

potloodzakje op de mouw. Rugplooi voor een betere

bewegingsvrijheid. Verstelbare drukknoopsluiting in de taille.

Verborgen ritssluiting. Twee binnenzakken waarvan één met

ritssluiting en één met knoop.

1405 WerkBrOek

Blåkläder 2012

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

9994 Zwart/Grijs

C44-C62 C146-C156 D96-D120

Twee steekzakken. Achterzak met plooi en klep in contrastkleur

en knoopsluiting. Broekspijpzak met plooi en opgestikt 3-delig

potloodzakje, met klep in contrastkleur en knoopsluiting.

Telefoonhouder met sluiting onderaan. Duimstokzak. Stevige

ritssluiting. D-ring.

37


Blåkläder 2012 03 IndustrIe/servIce

38

4055 PrOfIeljas. OngevOerd

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

8956 Marineblauw/Rood

S-XXXL

Twee borstzakken met plooi en klep, waarvan één met

opgenaaid tweedelig potloodzakje. Twee steekzakken. Driedelig

potloodzakje op de mouw. Rugplooi voor een betere

bewegingsvrijheid. Verstelbare drukknoopsluiting in de taille.

Verborgen ritssluiting. Twee binnenzakken waarvan één met

ritssluiting en één met knoop.

1405 WerkBrOek

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

8956 Marineblauw/Rood

C44-C62 C146-C156 D96-D120

Twee steekzakken. Achterzak met plooi en klep in contrastkleur

en knoopsluiting. Broekspijpzak met plooi en opgestikt 3-delig

potloodzakje, met klep in contrastkleur en knoopsluiting.

Telefoonhouder met sluiting onderaan. Duimstokzak. Stevige

ritssluiting. D-ring.

4055 PrOfIeljas. OngevOerd

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

8985 Marineblauw/Korenblauw

S-XXXL

Twee borstzakken met plooi en klep, waarvan één met

opgenaaid tweedelig potloodzakje. Twee steekzakken. Driedelig

potloodzakje op de mouw. Rugplooi voor een betere

bewegingsvrijheid. Verstelbare drukknoopsluiting in de taille.

Verborgen ritssluiting. Twee binnenzakken waarvan één met

ritssluiting en één met knoop.

1405 WerkBrOek

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

8985 Marineblauw/Korenblauw

C44-C62 C146-C156 D96-D120

Twee steekzakken. Achterzak met plooi en klep in contrastkleur

en knoopsluiting. Broekspijpzak met plooi en opgestikt 3-delig

potloodzakje, met klep in contrastkleur en knoopsluiting.

Telefoonhouder met sluiting onderaan. Duimstokzak. Stevige

ritssluiting. D-ring.

4055 PrOfIeljas. OngevOerd

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

8994 Marineblauw/Grijs

S-XXXL

Twee borstzakken met plooi en klep, waarvan één met

opgenaaid tweedelig potloodzakje. Twee steekzakken. Driedelig

potloodzakje op de mouw. Rugplooi voor een betere

bewegingsvrijheid. Verstelbare drukknoopsluiting in de taille.

Verborgen ritssluiting. Twee binnenzakken waarvan één met

ritssluiting en één met knoop.

1405 WerkBrOek

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

8994 Marineblauw/Grijs

C44-C62 C146-C156 D96-D120

Twee steekzakken. Achterzak met plooi en klep in contrastkleur

en knoopsluiting. Broekspijpzak met plooi en opgestikt 3-delig

potloodzakje, met klep in contrastkleur en knoopsluiting.

Telefoonhouder met sluiting onderaan. Duimstokzak. Stevige

ritssluiting. D-ring.


4055 PrOfIeljas. OngevOerd

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

9485 Grijs/Korenblauw

S-XXXL

Twee borstzakken met plooi en klep, waarvan één met

opgenaaid tweedelig potloodzakje. Twee steekzakken. Driedelig

potloodzakje op de mouw. Rugplooi voor een betere

bewegingsvrijheid. Verstelbare drukknoopsluiting in de taille.

Verborgen ritssluiting. Twee binnenzakken waarvan één met

ritssluiting en één met knoop.

1405 WerkBrOek

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

9485 Grijs/Korenblauw

C44-C62 C146-C156 D96-D120

Twee steekzakken. Achterzak met plooi en klep in contrastkleur

en knoopsluiting. Broekspijpzak met plooi en opgestikt 3-delig

potloodzakje, met klep in contrastkleur en knoopsluiting.

Telefoonhouder met sluiting onderaan. Duimstokzak. Stevige

ritssluiting. D-ring.

4055 PrOfIeljas. OngevOerd

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

9489 Grijs/Marineblauw

S-XXXL

Twee borstzakken met plooi en klep, waarvan één met

opgenaaid tweedelig potloodzakje. Twee steekzakken. Driedelig

potloodzakje op de mouw. Rugplooi voor een betere

bewegingsvrijheid. Verstelbare drukknoopsluiting in de taille.

Verborgen ritssluiting. Twee binnenzakken waarvan één met

ritssluiting en één met knoop.

1405 WerkBrOek

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

9489 Grijs/Marineblauw

C44-C62 C146-C156 D96-D120

Twee steekzakken. Achterzak met plooi en klep in contrastkleur

en knoopsluiting. Broekspijpzak met plooi en opgestikt 3-delig

potloodzakje, met klep in contrastkleur en knoopsluiting.

Telefoonhouder met sluiting onderaan. Duimstokzak. Stevige

ritssluiting. D-ring.

03 IndustrIe/servIce

4055 PrOfIeljas. OngevOerd

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

9499 Grijs/Zwart

S-XXXL

Twee borstzakken met plooi en klep, waarvan één met

opgenaaid tweedelig potloodzakje. Twee steekzakken. Driedelig

potloodzakje op de mouw. Rugplooi voor een betere

bewegingsvrijheid. Verstelbare drukknoopsluiting in de taille.

Verborgen ritssluiting. Twee binnenzakken waarvan één met

ritssluiting en één met knoop.

1405 WerkBrOek

Blåkläder 2012

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

9499 Grijs/Zwart

C44-C62 C146-C156 D96-D120

Twee steekzakken. Achterzak met plooi en klep in contrastkleur

en knoopsluiting. Broekspijpzak met plooi en opgestikt 3-delig

potloodzakje, met klep in contrastkleur en knoopsluiting.

Telefoonhouder met sluiting onderaan. Duimstokzak. Stevige

ritssluiting. D-ring.

39


Blåkläder 2012 03 IndustrIe/servIce

40

1400 WerkBrOek

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

9400 Grijs # 8900 Marineblauw # 5600 Rood # 9900 Zwart

C44-C62 C146-C156 D84-D124

8500 Korenblauw C44-C62 C146-C150 D84-D100

Twee insteekzakken. Achterzak met knoopsluiting. Twee

broekspijpzakken waarvan één met klep en één met driedelige

potloodzakje. D-ring. Telefoonzakje.

1401 WerkBrOek

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

8900 Marineblauw

C44-C62 C144-C156 D96-D124

Zakken aan de voorkant. Zakken aan de achterkant.

Duimstokzak. Rits. Zakken voor kniestukken.

7120 dames WerkBrOek

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

8500 Korenblauw # 8900 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900

Zwart

C34-C50 D20-D23

Broekspijpzak. Versterkte duimstokzak. Één achterzak. Twee

ingenaaide schuine zakken. Stevige metalen ritssluiting met

patentknoop. D-ring.

1400 WerkBrOek

1370 100% Katoen, 370 g/m²

9900 Zwart

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Twee insteekzakken. Achterzak met knoopsluiting. Twee

broekspijpzakken waarvan één met klep en één met driedelige

potloodzakje. D-ring. Telefoonzakje.

1407 WerkBrOek

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

2400 Khaki # 8600 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900 Zwart

C42-C64 C146-C156 D84-D128

Twee steekzakken en in de zijnaad één zijzak met rits. Twee

achterzakken met klep en velcrosluiting. Grote rechterdijbeenzak

met 3-delig potloodzakje en telefoonzakje. Meterzak.

Linkerdijbeenzak met klep en velcrosluiting en 3-delig

potloodzakje. D-ring.

1403 WerkBrOek

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

9900 Zwart

C44-C62 C148-C154 D96-D112

Twee dijbeenzakken. Achterzakken en dijbeenzakken met klep

en drukknoop. D-ring. Contrastnaden in grijs voor sportieve

look.


Blåkläder 2012 03 IndustrIe/servIce

42

als de fles leeg Is,

maken wij er kleren van

KIES GERECYCLED POLYESTER!

Nu bestaat er een eenvoudige manier om het milieu te ontzien – kies werkkleding van gerecycled

polyester. Met behulp van een geavanceerde techniek smelten we gebruikte petflessen om en

spinnen er draden van. Het polyesterweefsel dat op die manier ontstaat is bijzonder slijtvast,

comfortabel en milieuvriendelijk. Het eindresultaat bestaat uit 55% gerecycled polyester en

45% katoen (gewicht 268 g/m 2 ).

Bij de productie van polyester wordt olie gebruikt waaraan chemicaliën zoals nafta, xylenen,

zuren en glycol zijn toegevoegd. Het fabricageproces is bovendien vrij energieverslindend. Door

het polyester te recyclen worden deze negatieve effecten geminimaliseerd.

U hebt veel te winnen wanneer u gerecycled polyester kiest:

Het energieverbruik vermindert met 90%.

De uitstoot van kooldioxide wordt gereduceerd met 70%.

U maakt een actieve keuze voor een beter milieu.

Vervolgens kunt u de kringloop eindigen door eraan te denken alle

statiegeldflessen in te leveren …

4090 servIcejas

1835 55% recycled Polyester/45 % Katoen, 268 g/m2

8600 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900 Zwart

S-XXXL

Zakken aan de voorkant met extra zak. Verborgen borstzakken met rits. Verstelbare mouwen en

taille. Binnenzak en telefoonzakje. Houder voor identiteitskaart.


1490 servIce WerkBrOek

1835 55% recycled Polyester/45 % Katoen, 268 g/m2

8600 Marineblauw

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Steekzakken. Achterzakken met knoop. Beenzak met klep,

telefoonzakje en potloodzakje.

7190 servIce WerkBrOek dames

1835 55% recycled Polyester/45 % Katoen, 268 g/m2

8600 Marineblauw

C34-C46

Zakken aan de zijkant. Achterzakken met knopen. Broekspijpzak

met klep, telefoonzakje en potloodzakje.

1490 servIce WerkBrOek

1835 55% recycled Polyester/45 % Katoen, 268 g/m2

9400 Grijs

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Steekzakken. Achterzakken met knoop. Beenzak met klep,

telefoonzakje en potloodzakje.

7190 servIce WerkBrOek dames

1835 55% recycled Polyester/45 % Katoen, 268 g/m2

9400 Grijs

C34-C46

Zakken aan de zijkant. Achterzakken met knopen. Broekspijpzak

met klep, telefoonzakje en potloodzakje.

03 IndustrIe/servIce

1490 servIce WerkBrOek

1835 55% recycled Polyester/45 % Katoen, 268 g/m2

9900 Zwart

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Steekzakken. Achterzakken met knoop. Beenzak met klep,

telefoonzakje en potloodzakje.

7190 servIce WerkBrOek dames

Blåkläder 2012

1835 55% recycled Polyester/45 % Katoen, 268 g/m2

9900 Zwart

C34-C46

Zakken aan de zijkant. Achterzakken met knopen. Broekspijpzak

met klep, telefoonzakje en potloodzakje.

43


Blåkläder 2012 03 IndustrIe/servIce

44

1725 WerkBrOek

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

1000 Wit C44-C64 C146-C156 D96-D116

8500 Korenblauw C44-C64 C146-C156 D96-D124

9900 Zwart C44-C62 C146-C156 D96-D124

8900 Marineblauw C44-C62 C146-C156 D96-D124

Zakken aan de voorkant. Zak aan de achterkant. Elastische taille. Rits.

1725 WerkBrOek

1210 100% Katoen, Twill, 320 g/m²

8800 Marineblauw

C44-C62 C146-C156 D96-D124

Zakken aan de voorkant. Zak aan de achterkant. Elastische taille. Rits.

3037 schOrt

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

8500 Korenblauw

One size

70 x 100 cm .

1726 WerkBrOek

1210 100% Katoen, Twill, 320 g/m²

8800 Marineblauw

C44-C62 C146-C156 D96-D124

Zakken aan de voorkant. Zakken aan de achterkant. Duimstokzak. Elastische taille. Rits. Zakken

voor kniestukken.


3160 Werkvest

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

9499 Grijs/Zwart

M-XXXL

Twee borstzakken : één met telefoonzak en één met potloodzakje. Binnenzak. Twee insteekzakken.

Telefoonhouder.

4720 jas. OngevOerd

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

8500 Korenblauw # 8900 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900 Zwart

S-XXL

Twee borstzakken met klep. Twee insteekzakken. Twee potloodzakjes op de mouwen. Binnenzak.

Dubbel stiksel rond de zakken. Verborgen ritssluiting die tot bovenaan de kraag loopt. Verstelbaar

in de taille.

4720 jas. OngevOerd

1210 100% Katoen, Twill, 320 g/m²

8800 Marineblauw

S-XXL

Twee borstzakken met klep. Twee insteekzakken. Twee potloodzakjes op de mouwen. Binnenzak.

Dubbel stiksel rond de zakken. Verborgen ritssluiting die tot bovenaan de kraag loopt. Verstelbaar

in de taille.

5150 stOfjas

03 IndustrIe/servIce

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

8500 Korenblauw

C44-C64 D96-D124

Verborgen knoopsluiting, Nylon knopen. Twee borstzakken, één met potloodzakje. Twee zakken

vooraan. Dubbel stiksel rond de zakken.

Blåkläder 2012

45


Blåkläder 2012 03 IndustrIe/servIce

46

6151 Overall

1000 100% Katoen, 240 g/m²

8800 Marineblauw # 9900 Zwart

C44-C60

Zakken voor kniestukken. Twee borstzakken : één met klep en één met potloodzakje. Verborgen

achterzakken en duimstokzak. Elastische manchetten. Verstelbare elastische rug. Versterkte

kruisnaad.

6151 Overall

1080 65% Polyester/35% Katoen, 240 g/m²

8400 Koningsblauw

C46-C60

Zakken voor kniestukken. Twee borstzakken : één met klep en één met potloodzakje. Verborgen

achterzakken en duimstokzak. Elastische manchetten. Verstelbare elastische rug. Versterkte

kruisnaad.

6270 Overall

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

1000 Wit # 9400 Grijs # 8900 Marineblauw C44-C62

5600 Rood C44-C62 B146-B156

8500 Korenblauw C44-C64 B146-B156 D96-D124

9900 Zwart C44-C62 B146-B156 D100-D116

Twee borstzakken, één met klep en knoop,en één met potloodzakje. Verborgen ritssluiting.

Versterkte kruisnaad. Twee insteekzakken. Versterkte duimstokzak. Verstelbare mouwzoom.

Verstelbare elastische taille.

6151 Overall

1100 100% Katoen, Twill, 320 g/m²

8800 Marineblauw

C44-C64 D96-D128

Zakken voor kniestukken. Twee borstzakken : één met klep en één met potloodzakje. Verborgen

achterzakken en duimstokzak. Elastische manchetten. Verstelbare elastische rug. Versterkte

kruisnaad.


2610 tuInBrOek

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

2400 Khaki # 5600 Rood # 8500 Korenblauw # 8900 Marineblauw # 8956 Marineblauw/Rood

# 8985 Marineblauw/Korenblauw # 8994 Marineblauw/Grijs # 9400 Grijs # 9456 Grijs/Rood #

9485 Grijs/Korenblauw # 9499 Grijs/Zwart # 9900 Zwart # 9956 Black/Red # 9994 Zwart/Grijs

C44-C64 C144-C156 D96-D120

Borstzak met klep en potloodzakje. Versterkte zakken aan voor- en achterkant. Zakken met plooi.

Hamerlus. Versterkte duimstokzak. Brede Bretellen met stevig elastiek. Gulp met nylonknopen.

1443 PrOfIel PIraatBrOek

1310 100% Katoencanvas, 225 g/m²

2700 Stone

C44-C62

Twee steekzakken. Achterzakken en dijzakken met klep en drukknoop. D-ring. Contrastnaden in

grijs voor sportieve look

1447 shOrt

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

2400 Khaki # 8600 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900 Zwart

C42-C64

Twee steekzakken en in de zijnaad één zijzak met rits. Twee achterzakken met klep en

velcrosluiting. Grote rechterdijbeenzak met 3-delig potloodzakje en Telefoonzakje. Meterzak.

Linkerdijbeenzak met klep en velcrosluiting en 3-delig potloodzakje. D-ring.

1443 PrOfIel PIraatBrOek

03 IndustrIe/servIce

Blåkläder 2012

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

9900 Zwart

C44-C62

Twee steekzakken. Achterzakken en dijzakken met klep en drukknoop. D-ring. Contrastnaden in

grijs voor sportieve look

47


Blåkläder 2012 03 IndustrIe/servIce

48

4051 jas. OngevOerd

1811 65% polyester/35% katoen, twill, 240g/m², waterafstotend

3399 Geel/Zwart # 9900 Zwart

XS-XXXL

Fleece in de kraag. Twee zijzakken met ritssluiting. Verborgen ritssluiting en velcrosluiting.

Verstelbaaar d.m.v. velcro aan de mouwen. 2 borstzakken met klep en velcrosluiting. Houder voor

identiteitskaart op de rechter borstzak. D-ring. Napoleonzak onder verborgen ritssluiting. Zak en

potloodzakjezak op linkermouw. Één binnenzak met ritssluitng en één met velcrosluiting. 50 mm

refecterend materiaal. EN471 Klasse 2.

1451 servIce/transPOrt WerkBrOek

1811 65% polyester/35% katoen, twill, 240g/m², waterafstotend

9900 Zwart

C44-C62 C146-C156 D84-D128

Twee zakken aan de voorkant. Achterzakken met klep en drukknopen. Twee zakken op het been :

één met 3-delig potloodzakje, telefoonzakje en houder voor identiteitskaart en de andere met

klepzak en drukknoop. Voorgevormde knieën. 50 mm reflecterende band om de broekspijpen.

D-ring.

1470 chauffeursBrOek

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

9499 Grijs/Zwart # 9900 Zwart

C44-C62 C146-C156 D84-D128

Steekzakken. Achterzakken met klep. Beenzakken met rits waarvan één telefoonzakje en houder

voor identiteitskaart. Driedelig beenzakje. 20 mm reflecterende band aan de binnenkant van de

pijpuiteinden.

4851 WInterjas

1811 65% polyester/35% katoen, twill, 240g/m², waterafstotend

3399 Geel/Zwart

XS-XXXL

Twee zakken met ritssluiting. Verborgen ritssluiting en velcro. Verstelbaar aan de mouwen d.m.v.

velcro. Twee borstzakken met klep. Houder voor identiteitskaart welke weggestopt kan worden.

D-ring. Napoleonzak onder verborgen ritssluiting. Op linkermouw een zak en potloodzakje. Één

binnenzak met ritssluiting en één met velcro. Aanrijgkoord aan de onderkant. Fleece in de kraag.

Rugplooien. 50mm reflecterende banden. EN471 Klasse 2


1584 WerkbrOek # 1470 chauffeurSbrOek # 4051 jaS. OngevOerd

49


04 VlamVertragend

50

Blåkläder 2012

4074 Jas VlamVertragend # 1574 Werkbroek VlamVertragend


1576 Werkbroek vlamvertragend HigH

vis

1509 75% polyester/25% katoen, vlamvertragend, 325g/m²

3389 Geel/Marineblauw

C46-C64 C148-C156 D88-D128

Twee versterkte losse spijkerzakken. Twee zijzakken met plooi

onder de losse spijkerzakken. Twee extra ruime achterzakken

met plooi. Broekspijpzak met plooi en klep. Meterzak met extra

zakje. Zakken voor kniestukken. Hamerlus. D-ring. Beschermkledij

tegen warmte en vlammen volgens EN ISO 11612 A1 B1 C1,

EN471 Klasse 2

4774 Jas vlamvertagend

1507 100% Katoen, 350 g/m² PYROVATEX®, Anti-static fibre

8900 Marineblauw

S-XXXL

Twee borstzakken. Twee zakken vooraan. Zak op de arm.

Rugplooi voor voldoende bewegingsvrijheid. Aanpasbare taille.

CE: EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 Klasse 1 A1, EN

1149-5, EN 61482-1-2 Klasse 1 (4kA).

4076 Jas ongevoerd vlamvertragend

HigH vis

1509 75% polyester/25% katoen, vlamvertragend, 325g/m²

3389 Geel/Marineblauw

S-XXXL

Twee borstzakken en twee zakken vooraan met velcrosluiting.

Verstelbare mouwboorden met drukknopen. Binnenzak.

Telefoonzakje. Ongevoerd. Rugplooi voor een betere

bewegingsvrijheid. Verlengd rugpand. Voorzien van ritsen die

toelaten de fleecejas 4876 als binnenjas aan te brengen. EN

471 Klasse 3, Tevens. EN ISO 11612 A1 B1 C1.

6704 overall vlamvertragend

1507 100% Katoen, 350 g/m² PYROVATEX®, Anti-static fibre

8900 Marineblauw

C44-C64

Borstzakken met flap. Twee gevoerde zijzakken. Verborgen

sluiting met knopen. Aanpasbare taille. Verstevingde

achterakken en meterzak. Verstevigde kruisnaden. Aanpasbare

elastische rug. CE: EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611

Klasse 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 Klasse 1 (4kA)

04 vlamvertragend

4876 binnenJas. vlamvertragend

2556 Fleece, 50% acrylic/33% katoen/17% polyester, 400 g/m²,

vlamvertragend

9900 Zwart

S-XXXL

Binnenjas voor model 4076. Binnenzak. Telefoonzakje. EN ISO

11612 A1 B1 C1.

1724 Werkbroek vlamvertragend

blåkläder 2012

1507 100% Katoen, 350 g/m² PYROVATEX®, Anti-static fibre

8900 Marineblauw

C44-C64 C144-C158 D96-D128

Zakken vooraan. Zakken achteraan. Meterzak. Elastische taille.

Ritssluiting. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 Klasse 1

A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2, Klasse 1 (4KA)

51


Blåkläder 2012 04 VlamVertragend

52

4074 Jas VlamVertragend

1507 100% Katoen, 350 g/m² PYROVATEX®, Anti-static fibre

9499 Grijs/Zwart

S-XXXL

Twee borstzakken met klep en insteekzakken erachter. Dubbele zakken aan de voorkant. Plooien

in de rug. Verborgen metalen rits. Verstelbare taille en pols. Binnenzak. Telefoonzakje.

reflecterende banden. Metalen ritssluiting. CE : EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 Klasse 1

A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 Klasse 1 (4kA).

1574 WerkBroek VlamVertragend

1507 100% Katoen, 350 g/m² PYROVATEX®, Anti-static fibre

9499 Grijs/Zwart

C44-C62 C148-C156 D96-D124

Twee insteekzakken vooraan. Achterzakken met klep.

Duimstokzak met klep. Gereedschapszak met klep.

potloodzakje met klep. Broekspijpzak met klep. Zakken voor

kniestukken. reflecterende banden. CE : EN ISO 11612 A1 B1 C1

E2, EN ISO 11611 Klasse 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 Klasse

1 (4kA). Losse spijkerzakken dienen apart mee besteld te

worden.(art 2122.).

6074 lasoVerall. VlamVertragend

4874 WinterJas. VlamVertragend

1507 100% Katoen, 350 g/m² PYROVATEX®, Anti-static fibre

9499 Grijs/Zwart

S-XXL

Twee borstzakken met klep. Rugplooi. reflecterende banden.

Binnenzak. Telefoonzak aan de binnenkant. Insteekzakken. Achterzakken

met plooi en klep. Duimstokzak met klep. Beitelzak

met klep. potloodzakje met klep. Broekspijpzak met klep.

Metalen ritssluiting. Zakken voor kniestukken. reflecterende

banden. CE: EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 Klasse 1

A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 Klasse 1 (4kA)

1507 100% Katoen, 350 g/m² PYROVATEX®, Anti-static fibre

9499 Grijs/Zwart

M-XXXL

Gevoerde, gewatteerde mouwen. Twee laag geplaatste borstzakken. Twee insteekzakken.

Telefoonzakje aan de binnenkant. Verlengd rugpand. Verstelbare drukknoopsluiting in taille.

Ritssluiting en windvanger. CE : EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 Klasse 1 A1, EN 1149-5,

EN 61482-1-2 Klasse 1 (4kA)

3345 Piqué Polo VlamVertragend

1715 55% Modacryl/45% Katoen, 220 g/m²

9499 Grijs/Zwart

S-XXL

Verlengd rugpand. Lange mouwen. EN531 A, B1, C1.


2123 Beenzak

1507 100% Katoen, 350 g/m² PYROVATEX®, Anti-static fibre

9400 Grijs

One size

Om extra gereedschap mee te nemen.

2122 sPiJkerzakken afritsBaar

1507 100% Katoen, 350 g/m² PYROVATEX®, Anti-static fibre

9499 Grijs/Zwart

One size

Deze spijkerzakken dienen apart mee besteld te worden. De

broek is niet conform EN ISO 11611 wanneer spijkerzakken

gemonteerd zijn.

2124 zak Voor scHroeVendraaier

1507 100% Katoen, 350 g/m² PYROVATEX®, Anti-static fibre

9400 Grijs

One size

Met klep.

2032 kraag Bandana

1709 55% modacrylic/45% katoen, 210g/m²

9900 Zwart

One size

Halsbescherming. Gekeurd volgens EN 531 A,B2,C1

1896 onderBroek VlamVertragend

1703 55% Modacryl/45% Katoen, 220 g/m²

9900 Zwart

S-XXL

Geribd tricot. EN531 A, B1, C1.

2031 BalaclaVa

1709 55% modacrylic/45% katoen, 210g/m²

9900 Zwart

One size

Gekeurd volgens EN 531 A,B2,C1

04 VlamVertragend

4893 onderHemd. VlamVertragend

1703 55% Modacryl/45% Katoen, 220 g/m²

9900 Zwart

S-XXL

Geribd tricot. Elastische manchetten. Raglanmouw. EN531 A,

B1, C1.

1893 lange onderBroek

1703 55% Modacryl/45% Katoen, 220 g/m²

9900 Zwart

S-XXL

Geribd tricot. EN531 A, B1, C1.

Blåkläder 2012

53


Blåkläder 2012 04 VlamVertragend

54

en 531

Beschermende kleding die voldoet aan EN 531 beschermt

de gebruiker tegen kortdurend contact met

hitte en vlammen (d.w.z. convectiehitte, stralingshitte,

gesmolten spetters of een combinatie hiervan).

De kleding wordt op basis van de volgende parameters

geclassificeerd:

(A) Beperkte vlamverspreiding.

(B) Convectiehitte, schaal van 1-5 waarbij 5 het beste is.

(C) Stralingshitte, schaal van 1-4 waarbij 4 het beste is.

(D) Gesmolten aluminiumspetters, schaal van 1-3 waarbij

3 het beste is.

(E) Gesmolten ijzerspetters, schaal van 1-3 waarbij 3

het beste is.

en 1149-5

Beschermende kleding die voldoet aan EN 1149-

5 biedt de gebruiker elektrostatische bescherming

en verkleint de kans op vonkvorming. De

kleding moet worden gebruikt als onderdeel

van een totaal geaard systeem om ladingen te

voorkomen.

en iso 11611

Beschermende kleding die voldoet aan EN ISO

11611 beschermt de gebruiker tegen kleine

spatten gesmolten metaal en kortdurend vlamcontact.

Kleding die volgens deze standaard is

geclassificeerd, is geschikt voor gebruik bij lassen

en verwante processen.

De kleding wordt geclassificeerd op basis van de

verschillende lastechnieken die meer of minder

spetteren en stralingshitte afgeven.

Klasse 1 – biedt bescherming bij minder gevaarlijke

lastechnieken en situaties waar minder

gevaar voor spatten en stralingshitte bestaat.

Klasse 2 – biedt bescherming tegen meer

gevaarlijke lastechnieken en situaties waar meer

gevaar voor spatten en stralingshitte bestaat

(A1) Beperkte vlamverspreiding, horizontale

bevlamming.

(A2) Beperkte vlamverspreiding, kantbevlamming.

en iso 11612

Beschermende kleding die voldoet aan EN ISO 11612

beschermt de gebruiker tegen kortdurend contact met

vlammen en hitte (d.w.z. convectiehitte, stralingshitte,

gesmolten spetters of een combinatie hiervan).

De kleding wordt op basis van de volgende parameters

geclassificeerd:

(A1) Beperkte vlamverspreiding, horizontale bevlamming.

(A2) Beperkte vlamverspreiding, kantbevlamming.

(B) Convectiehitte, schaal van 1-3 waarbij 3 het beste is.

(C) Stralingshitte, schaal van 1-4 waarbij 4 het beste is.

(D) Gesmolten aluminiumspetters, schaal van 1-3 waarbij

3 het beste is.

(E) Gesmolten ijzerspetters, schaal van 1-3 waarbij 3 het

beste is.

(F) Contacthitte, schaal van 1-3 waarbij 3 het beste is.

en 61482-1-2

Beschermende kleding die voldoet aan EN

61482-1-2 beschermt de gebruiker tegen de thermische

gevaren van een elektrische boog.

De kleding wordt als volgt geclassificeerd:

Klasse 1 4 kA 500 ms

Klasse 2 7kA 500 ms

en 471

Elektrische boog Tijd

Beschermende kleding die voldoet aan EN 471

zorgt ervoor dat de gebruiker zowel overdag

als 's nachts (voertuigverlichting) zichtbaar is

bij gevaarlijke situaties. Er worden hoge eisen

gesteld aan o.a. de luminantie en reflectie van

de stof.

De kleding wordt geclassificeerd op basis van

het oppervlak fluorescerend materiaal en het

oppervlak reflecterend materiaal.

Reflecterend

materiaal (m²)

Fluorescerend

materiaal (m²)

Klasse 1 0,14 0,10

Klasse 2 0,50 0,13

Klasse 3 0,80 0,20


05 HIGH VISIBIlITY

56

Blåkläder 2012

4326 Regenjas , heavy weight extReme # 1384 RegenbRoek


Nieuw!

1533 WerkBroek

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

5389 Oranje/Marineblauw # 5385 Oranje/Korenblauw

C44-C64 C148-C156 D84-D128

3399 Geel/Zwart # 3389 Geel/Marineblauw

C44-C64 C148-C156 D84-D136

Zakken voor kniestukken in Cordura. Twee versterkte losse

spijkerzakken welke in de zakken met plooi gestopt kunnen

worden. Twee achterzakken met plooi waarvan één met klep.

Hamerlus. Stevige metalen ritssluiting met patentknoop.

Versterkte duimstokzak met potloodzakje en messenhouder.

Broekspijpzak met potloodzakje en extra zakje. D-ring.

Telefoonzakje. Fluorescerende kleuren. 65 mm reflecterende

banden. EN471 Klasse 2. Houder voor identiteitskaart.

Nieuw!

1583 WerkBroek

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

3389 Geel/Marineblauw C46-C60 C148-C156 D96-D116

5385 Oranje/Korenblauw C46-C60 C148-C156 D100-D116

5389 Oranje/Marineblauw C46-C60 C148-C154 D96-D108

3399 Geel/Zwart C46-C62 C150-C156 D100-D116

Twee zakken vooraan. Achterzakken met plooi. Duimstokzak

met extra zak. Broekspijpzak met potloodzakje en extra zak.

Metalen ritssluiting. D-ring. Fluorescerende kleuren. 65 mm

reflecterende banden. EN471 Klasse 2. Houder voor

identiteitskaart.

Nieuw!

1584 WerkBroek

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

5389 Oranje/Marineblauw # 5385 Oranje/Korenblauw

C46-C60 C148-C156 D84-D128

3399 Geel/Zwart # 3389 Geel/Marineblauw

C46-C64 C148-C156 D84-D128

Twee zakken vooraan. Achterzakken met plooi. Duimstokzak

met extra zak, Telefoonzakje. Broekspijpzak met potloodzakje,

extra zaken en messenhouder. Metalen ritssluiting.

Fluorescerende kleuren. Zakken voor kniestukken. D-ring. 65

mm reflecterende banden. EN471 Klasse 1. Houder voor

identiteitskaart.

Nieuw!

1529 WerkBroek

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

8933 Marineblauw/Geel # 9933 Zwart/Geel

C46-C64 C146-C158 D84-D136

Zakken voor kniestukken CORDURA®. Twee versterkte losse

spijkerzakken welke in de zakken met plooi gestopt kunnen

worden. Twee achterzakken met plooi. Hamerlus. Stevige

metalen ritssluiting met patentknoop. Versterkte duimstokzak

met potloodzakje en messenhouder. Broekspijpzak met

potloodzakje en extra zakje. D-ring. Telefoonzakje. Fluorescerende

kleuren. 65 mm reflecterende banden. EN471 Klasse 1.

05 HIGH VISIBIlITY

1529 WerkBroek

eN 471

Blåkläder 2012

Beschermende kleding die voldoet

aan EN 471 zorgt ervoor dat de gebruiker

zowel overdag als 's nachts

(voertuigverlichting) zichtbaar is

bij gevaarlijke situaties. Er worden

hoge eisen gesteld aan o.a. de

luminantie en reflectie van de stof.

De kleding wordt geclassificeerd op

basis van het oppervlak fluorescerend

materiaal en het oppervlak

reflecterend materiaal.

Reflecterend

materiaal (m²)

eN 342

Fluorescerend

materiaal (m²)

Klasse 1 0,14 0,10

Klasse 2 0,50 0,13

Klasse 3 0,80 0,20

Beschermende kleding die voldoet

aan EN 342 beschermt de gebruiker

tegen kou. Er worden eisen

gesteld aan de isolatiewaarde en

de luchtdoorlaatbaarheid.

1370 100% Katoen, 370 g/m²

8833 Marineblauw/Geel

C46-C64 C146-C158 D84-D128

Zakken voor kniestukken CORDURA®. Twee versterkte losse

spijkerzakken welke in de zakken met plooi gestopt kunnen

worden. Twee achterzakken met plooi. Hamerlus. Stevige

metalen ritssluiting met patentknoop. Versterkte duimstokzak

met potloodzakje en messenhouder. Broekspijpzak met

potloodzakje en extra zakje. D-ring. Telefoonzakje. Fluorescerende

kleuren. 65 mm reflecterende banden. EN471 Klasse 1.

57


Blåkläder 2012 05 HIGH VISIBIlITY

58

1535 SHorT

1804 85% Polyester/15% Katoen, 300 g/m²

3300 Geel # 5300 Oranje

C44-C60

Twee versterkte losse spijkerzakken. Twee vaste zakken vooraan

met plooi, onder de losse spijkerzakken. D-ring. Extra brede

achterzakken met plooi. EN471 Klasse 2. Houder voor

identiteitskaart. Duimstokzak.

1537 SHorT

1804 85% Polyester/15% Katoen, 300 g/m²

5300 Oranje

C44-C60

Twee vaste zakken vooraan met plooi. Extra brede achterzakken

met plooi. Duimstokzak. D-ring. EN471 Klasse 2. Houder voor

identiteitskaart.

Nieuw!

2603 TuINBroek HIGH VIS

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

3399 Geel/Zwart # 5385 Oranje/Korenblauw

C46-C60

3389 Geel/Marineblauw

C46-C64 C144-C162

Zakken voor kniestukken. Twee borstzakken met reflecterende

banden : één met telefoonzak en één met potloodzakje. Twee

versterkte losse spijkerzakken welke in de voorste zakken met

plooi gestopt kunnen worden. Broekspijpzak met klep en

potloodzakje en extra zak. Duimstokzak met extra zak.

Hamerlus. Twee achterzakken met plooi. Stevige metalen

ritssluiting. D-ring. Extra brede bretellen met stevig elastiek en

snelsluiting. EN471 Klasse 2. Houder voor identiteitskaart.

1539 PIraaTBroek HIGH VIS

1804 85% Polyester/15% Katoen, 300 g/m²

3300 Geel # 5300 Oranje

C44-C60

Zakken voor kniestukken. Twee versterkte losse spijkerzakken

welke in de zakken met plooi gestopt kunnen worden. Twee

achterzakken met plooi extra versterkt met CORDURA®.

Hamerlus. Stevige metalen ritssluiting met patentknoop.

Versterkte duimstokzak met potloodzakje en messenhouder.

D-ring. Telefoonzakje. Fluorescerende kleuren. 65 mm

reflecterende banden. EN471 Klasse 2. Houder voor

identiteitskaart.

Nieuw!

8505 WerkVeST BodYWarmer HIGH VIS

1804 85% Polyester/15% Katoen, 300 g/m²

3389 Geel/Marineblauw

S-XXXL

Vest in High Vis. Twee borstzakken waarvan één met houder

voor identiteitskaart en één met potloodzakje en telefoonhouder.

Twee zakken aan de voorkant. Eén binnenzak. 5cm

reflecterende banden. Klasse 2, EN 471.

Nieuw!

3313 T-SHIrT HIGH VIS

1009 100% Polyesterpiké, 130 g/m²

3300 Geel # 5300 Oranje

S-XXXL

V-hals. Zacht en comfortabel. Ademend. EN471 Klasse 3


3026 SIGNalISaTIeVeST

1022 100% polyester, 125g/m²

3300 Geel

One size

Rits. 60 mm reflecterende banden. EN471 Klasse 3

3310 PIqué Polo HIGH VIS

1009 100% Polyesterpiké, 130 g/m²

3300 Geel # 5300 Oranje

L-XXXL

Drukknopen aan de hals. Zacht en comfortabel. EN471 Klasse 3

3027 WerkVeST HIGH VIS

1804 85% Polyester/15% Katoen, 300 g/m²

3300 Geel M-XXXL

5300 Oranje M-XXL

Twee borstzakken met reflecterende banden: één met

telefoonzakje en één met patentknopen en messenhouder.

Versterkte spijkerzakken voor en achter. Verborgen ritssluiting.

Verlengd rugpand. 50 mm reflecterende banden. EN471 Klasse

2. Houder voor identiteitskaart. Voorziening in de rug voor

bevestiging veiligheidsharnas.

3311 PIqué Polo HIGH VIS

1009 100% Polyesterpiké, 130 g/m²

3300 Geel

S-M

Drukknopen aan de hals. Zacht en comfortabel. EN471 Klasse 2

05 HIGH VISIBIlITY

3029 SIGNalISaTIeVeST

1022 100% polyester, 125g/m²

3300 Geel # 5300 Oranje

One size

50 mm reflecterende banden. EN471 Klasse 2

3311 PIqué Polo HIGH VIS

Blåkläder 2012

1972 50% Polyester/50% Katoen, 210 g/m²

5300 Oranje

S-M

Drukknopen aan de hals. Zacht en comfortabel. EN471 Klasse 2

59


Blåkläder 2012 05 HIGH VISIBIlITY

60

3341 SWeaTSHIrT HIGH VIS

1974 100% Polyester, 240 g/m²

3300 Geel # 5300 Oranje

XS-4XL

Versterkte kraag en manchetten. reflecterende banden 50 mm. EN471 Klasse 3. (maat M-4XL)

Klasse 2. (maat S-XS)

Nieuw!

4023 JaS. oNGeVoerd

1804 85% Polyester/15% Katoen, 300 g/m²

3389 Geel/Marineblauw # 3399 Geel/Zwart # 5385 Oranje/Korenblauw # 5389 Oranje/Marineblauw

XS-XXXL

Borstzak met klep. Twee zijzakken. Twee zakken vooraan. Rugplooi. Verborgen metalen rits.

Verstelbare drukknoopsluiting in de taille. Verstelbare mouwzoom. Fluorescerende kleuren. 50

mm reflecterende banden. Telefoonhouder. EN471. Houder voor identiteitskaart. XS-S Klasse 2,

M-XXXL. Klasse 3.

3346 Hooded SWeaTSHIrT HIGH VIS

1974 100% Polyester, 240 g/m²

3300 Geel # 5300 Oranje

XS-XXXL

Rits aan de voorkant. Twee insteekzakken. Aanrijgkoord in de hals. Elastische boord aan de mouw.

Elastische boord aan de onderkant. 50mm reflecterende band. EN471 Klasse 3. (maat M-3XL)

Klasse 2. (maat S-XS)

4029 JaS. oNGeVoerd

1370 100% Katoen, 370 g/m²

3388 Geel/Marineblauw

S-XXXL

Vier borstzakken waarvan twee met rits.Twee zijzakken en twee zakken vooraan. Telefoonzakje.

Plooien in de rug. Verborgen rits. Aanpasbare taille en mouwen. Fluorescerende kleur. 50 mm

reflecterende banden. EN 471 CL 2


4324 reGeNJaS

2000 100% Polyester, PU-coated, 185 g/m²

3300 Geel # 5300 Oranje

S-XXL

Fluorescerende kleuren. 50 mm reflecterende banden.

Verborgen 2-weg ritssluiting en drukknopen. Capuchon met

aanrijgkoord. EN471 Klasse 3. EN343 Klasse 1.

1384 reGeNBroek

2000 100% Polyester, PU-coated, 185 g/m²

3300 Geel # 5300 Oranje

S-XXL

Fluorescerende kleuren. 65 mm reflecterende banden.

Aanrijgkoord in de taille. EN471 Klasse 2. EN343 Klasse 1.

4325 reGeNJaS

2000 100% Polyester, PU-coated, 185 g/m²

3300 Geel

S-XXL

Verborgen rits met drukknopen. Capuchon met trekkoord.

50mm reflecterende banden. EN471 Klasse 3 gecertificeerd.

EN343 Klasse 1, waterdicht en waterdampbestendig.

1385 reGeNBroekSPIJPeN

2000 100% Polyester, PU-coated, 185 g/m²

3300 Geel

One size

Verstelbaar in lengte. Fluorescerend materiaal. 60mm

reflecterende banden. EN471 Klasse 2 EN343 Klasse 1.

Waterdicht en waterdampbestendig.

05 HIGH VISIBIlITY

4326 reGeNJaS , HeaVY WeIGHT exTreme

2005 100% polyester, 84% PVC, 16% PU, 395g/m²

3300 Geel

S-XXL

Fluorescerende kleur geel. 50 mm reflecterende striping.

Drukknopen aan de voorkant. Aanpasbare capuchon.Twee

zakken aan de voorkant. Houder voor identiteitskaart. EN471

Klasse 3. EN343 bescherming tegen regen.

1386 reGeNTuINBroek, HeaVY WeIGHT

exTreme

Blåkläder 2012

2005 100% polyester, 84% PVC, 16% PU, 395g/m²

3300 Geel

S-XXL

Fluorescerende kleur. 65 mm reflecterende band. Verstelbaar in

de taille. EN 471Klasse 2. EN 343.

61


Gore-Tex ®

bLÅkLÄDeR

62

1808 Gore-Tex® SHell WerkBroek

1979 100% polyester, 2-layer GORE-TEX®, wind- and waterproof,

220g/m²

3389 Geel/Marineblauw # 5389 Oranje/Marineblauw

C44-C62

GORE-TEX® Windstopper werkbroek met CORDURA®

versterking op de knieën. Zijzakken met ritssluiting. Zak op het

been met velcrosluiting. Aanrijgkoord aan de onderkant.

Verstelbaar aan de boord met velcro en elastiek. Rits aan de

onderkant van de broek. 65 mm fluorescerende band. EN471

Klasse 2, EN 343 Klasse 3.

4808 Gore-Tex® SHell JaS HIGH VIS

1979 100% polyester, 2-layer GORE-TEX®, wind- and waterproof,

220g/m²

3389 Geel/Marineblauw # 5389 Oranje/Marineblauw

S-XXXL

GORE-TEX® jas.Twee zijzakken en 2 borstzakken met

waterafstotende ritssluiting. Twee borstzakken met waterafstotende

ritssluiting. Binnenzak. Één Napoleon binnenzak.

Ritssluiting in de achtervoering van de jas om bedrukking te

vergemakkelijken. Aanrijgkoord aan de onderkant. Verstelbare

velcrosluiting aan de mouwen. Aanpasbare capuchon, eveneens

geschikt als gehoorbeschermer en bouwhelm. Fluorescerende

kleuren. 65mm reflecterende band. EN471 S-M Klasse 2, L-XXXL

Klasse 3. EN343 Klasse 3. kleding voor bescherming tegen

regen.

8831 Gore-Tex® Parka HIGH VIS

1979 100% polyester, 2-layer GORE-TEX®, wind- and waterproof,

220g/m²

3389 Geel/Marineblauw

XS-XXXL

Verborgen ritssluiting aan de voorkant. Fleece in de kraag.

Borstzakken en zak op de mouw met een waterafstotende

ritssluiting. Napoleon-zak met ritssluiting. Twee verborgen

voorzakken met ritssluiting aan de zijkant. Één grote binnenzak.

Verstelbare manchetten. Aanrijgkoord aan de onderkant.

Aanpasbare capuchon. Maasbinnenvoering. Binnenzak,

telefoonzakje aan de binnenkant. Kabelopening voor iPod.

Ritssluiting in de achtervoering om bedrukking makkelijker te

maken. 50mm reflecterende band. EN471 Klasse 3 in maten

S-XXXL Klasse 2 in maat XS en EN 343 Klasse 3.


4838 HIGH VIS JaS SofTSHell.

2535 3-layer 100% Polyester/PU membraam High vis met membraam , wind and waterdicht type,

380 g/m²

3300 Geel # 5300 Oranje

S-XXXL

Aanrijgkoord aan onderkant jas. Verstelbare manchetten. Voorste zakken met rits. Twee

binnenzakken. Verlengd rugpand. Winddicht. Waterafstotend. Fluorescerend. 50 mm

reflecterende band. EN471 Klasse 3. Houder voor identiteitskaart.

4839 HIGH VIS fleece JaS

2545 ´3-layer\x3b Fleece met PU membraam ,windstopper type

100/ Polyester, 460 g/m².´

3389 Geel/Marineblauw # 5389 Oranje/Marineblauw

L-XXXL

PU-membraan. Aanrijgkort in taille. Ritssluiting op de voorste

zakken en borstzakken. Met CORDURA® versterkt. Binnenzak.

Telefoonzakje. Winddicht. Waterafstotend. Fluorescerend. 50

mm reflecterende band. EN471 Klasse 3. Houder voor identiteitskaart.

4853 HIGHVIS fleeceJaS

4849 HIGH VIS fleece JaS

2560 100% Polyester, fleece, 250 g/m²

3300 Geel # 5300 Oranje

S-XXXL

Gevoerde fleecejas. Borstzak met rits. Houder voor

identiteitskaart. Zijzakken. Aanrijgkoord in de taille. EN 471

Klasse 3.

05 HIGH VISIBIlITY

2545 ´3-layer\x3b Fleece met PU membraam ,windstopper type 100/ Polyester, 460 g/m².´

3389 Geel/Marineblauw # 5389 Oranje/Marineblauw

S-M

Metalen ritssluiting op de voorste zakken en borstzakken. Met CORDURA® versterkt. Binnenzak.

Telefoonzakje. Winddicht. Waterafstotend. Fluorescerend. 50 mm reflecterende band. EN471

Klasse 2. Houder voor identiteitskaart.

4833 fleeceJaS

Blåkläder 2012

2560 100% Polyester, fleece, 250 g/m²

3300 Geel # 5300 Oranje

XS-XXXL

Zakken met rits aan voorkant. Fluorescerende kleuren. 50 mm

reflecterende banden. EN471 Klasse 3. Houder voor

identiteitskaart.

63


låkläder 2012 05 HigH VisibilitY

64

Nieuw!

4828 Winterjas HigH Vis

1900 70% Polyester/30% Katoen, Twill, 230 g/m²

3389 Geel/Marineblauw # 3399 Geel/Zwart

S-XXXL

Dubbele zak, gevoerd. Fleece in de kraag. Mouw met elastische manchetten. Binnenzak.

Telefoonzakje. Verborgen ritssluiting. Verstelbaar aan de onderkant van de jas. Gevoerd.

Fluorescerende kleuren. 50 mm brede reflecterende banden. EN471 Klasse 3. Houder voor

identiteitskaart. EN 342.

Nieuw! Nieuw!

4827 HigH Vis Winterjas

1977 100% Polyester, PU bekleed, ademend, 200 g/m²

3389 Geel/Marineblauw # 3399 Geel/Zwart # 5385 Oranje/

Korenblauw

XXS-4XL

5389 Oranje/Marineblauw

XXS-XXXL

Dubbele zak, gevoerd. Fleece kraag. Mouw met elastische

manchetten. Binnenzak. Telefoonzakje. Verborgen ritssluiting.

Verstelbaar aan de onderkant van de jas Gevoerd. Fluorescerende

kleuren. 50 mm brede reflecterende banden. EN471

Klasse 3. Houder voor identiteitskaart. EN 342.

Nieuw!

4837 HigH Vis jas. OngeVOerd

1977 100% Polyester, PU bekleed, ademend, 200 g/m²

3389 Geel/Marineblauw # 3399 Geel/Zwart # 5389 Oranje/

Marineblauw

XS-5XL

Wind- en waterafstotend. Ademend. Waterdichte rits vooraan en

in borstzakken. Twee verbogen borstzakken. D-ring.

Afneembare capuchon. Binnenzak met telefoonzakje.

Fluorescerende kleuren. 50mm reflecterende band. EN471

Klasse 3. Aanrijgkoord. Houder voor identiteitskaart. XS - S

EN471 Klasse 2.

4817 WindstOPPer® HigHVis sOFtsHell

1430 Windstopper softshell

3300 Geel # 5300 Oranje

S-XXXL

GORE WINDSTOPPER® jas met reflecterende banden. Fleece in de kraag. Borstzak met

waterdichte ritssluiting.Twee zijzakken met waterdichte ritssluiting. Binnenzak. Aanrijgkoord aan

de onderkant. Reflecterende print net onder de kraag aan de achterkant. EN471Klasse 3

Nieuw!

4426 FunctiOnele Parka (uitneembare

VOering)

1997 100% Polyester, PU bekleed, 210 g/m², wind- en regendicht

membraam

3389 Geel/Marineblauw # 5389 Oranje/Marineblauw

XS-XXXL

5385 Oranje/Korenblauw

XXS-XXXL

Gevoerd. Capuchon kan weggestopt worden. Zak op de mouw.

Zakken aan de voorkant met fleecevoering. Borstzak met

telefoonzakje. Aanrijgkoord aan de binnenkant. D-ring. EN471

Klasse 3. Houder voor identiteitskaart. EN342.


Blåkläder 2012 05 HIGH VISIBIlITY

66

4851 WINTerJaS

1811 65% polyester/35% katoen, twill, 240g/m², waterafstotend

3399 Geel/Zwart

XS-XXXL

Twee zakken met ritssluiting. Verborgen ritssluiting en velcro.

Verstelbaar aan de mouwen d.m.v. velcro. Twee borstzakken met

klep. Houder voor identiteitskaart welke weggestopt kan

worden. D-ring. Napoleonzak onder verborgen ritssluiting. Op

linkermouw een zak en potloodzakje. Één binnenzak met

ritssluiting en één met velcro. Aanrijgkoord aan de onderkant.

Fleece in de kraag. Rugplooien. 50mm reflecterende banden.

EN471 Klasse 2

6383 oVerall

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

5385 Oranje/Korenblauw

C46-C62

EUROSAFE® Twee borstzakken met klep. Twee insteekzakken.

Twee versterkte achterzakken. Stevige metalen 2-weg

ritssluiting. Duimstokzak met extra zak. Plooi in de rug.

Verstelbare elastische rug. Verstelbare mouwzoom. Zakken voor

kniestukken. Fluorescerende kleuren. 50 mm reflecterende

banden. EN471 Klasse 3. Houder voor identiteitskaart.

Eurosafe®.

4051 JaS. oNGeVoerd

1811 65% polyester/35% katoen, twill, 240g/m², waterafstotend

3399 Geel/Zwart # 9900 Zwart

XS-XXXL

Fleece in de kraag. Twee zijzakken met ritssluiting. Verborgen

ritssluiting en velcrosluiting. Verstelbaaar d.m.v. velcro aan de

mouwen. 2 borstzakken met klep en velcrosluiting. Houder voor

identiteitskaart op de rechter borstzak. D-ring. Napoleonzak

onder verborgen ritssluiting. Zak en potloodzakjezak op

linkermouw. Één binnenzak met ritssluitng en één met

velcrosluiting. 50 mm refecterend materiaal. EN471 Klasse 2.

Nieuw! Nieuw!

2653 HIGH VIS amerIkaaNSe oVerall

1804 85% Polyester/15% Katoen, 300 g/m²

3389 Geel/Marineblauw C44-C62 D96-D120

3399 Geel/Zwart C44-C62 D100-D120

Zakken voor kniestukken in CORDURA®. Twee borstzakken met

plooi, rechter met klep. Vier versterkte losse spijkerzakken. Twee

broekzakken met plooi onder de losse spijkerzakken.

Broekspijpzak met klep. Duimstokzak met extra zak. Knoop en

lus om messenhouder te bevestigen. Zakken voor kniestukken.

Hamerlus. Stevige metalen ritssluiting. Patentknoop.

Fluorescerende kleuren. 50mm reflecterende tapeen. EN 471

Klasse 2. In combinatie met jas 4024 EN 471 Klasse 3.

1863 reGeNBroek eN471 klaSSe 2

1977 100% Polyester, PU bekleed, ademend, 200 g/m²

3389 Geel/Marineblauw

S-XXXL

Wind- en waterdicht. Comfortabele voering. Heupopeningen om

losse spijkerzakken en steekzakken te gebruiken. Achterzak

met velcrosluiting. Aanrijgkoord in taille. Houder voor

identiteitskaart. Riemlussen. Verstelbaar ter hoogte van de

enkels. EN 471 Klasse 2.

8504 amerIkaaNSe oVerall HIGH VIS

1977 100% Polyester, PU bekleed, ademend, 200 g/m²

3389 Geel/Marineblauw # 3399 Geel/Zwart # 5385 Oranje/

Korenblauw

C46-C62

Zakken voor kniestukken in CORDURA®. Twee borstzakken met

plooi: één met telefoonzakje en één met potloodzakje.

Reflecterende banden. Twee zijzakken met plooi waarin de losse

spijkerzakken gestopt kunnen worden. Meterzak met extra zak.

Messenhouder. Hamerlus. Achterzakken met plooi. D-ring.

Stevige metalen ritssluiting. Fluorescerende kleuren. 50 mm

reflecterende band. EN 471 Klasse 2


Nieuw! Nieuw!

6763 WINTeroVerall

1977 100% Polyester, PU bekleed, ademend, 200 g/m²

3389 Geel/Marineblauw # 3399 Geel/Zwart # 5389 Oranje/

Marineblauw

C46-C62

Wind- en waterafstotend. Gewatteerde voering. Verborgen

ritssluiting met stormflap en kinbescherming. Met fleece

gevoerde kraag. Twee borstzakken met waterdichte ritssluiting

en geïntegreerde D-ring. Ventilatieopeningen in de oksel. Twee

steekzakken. Zakken achter en op het dijbeen met klepsluiting

en plooi. Elastische gebreide en met velcro verstelbare pols- en

enkelmanchetten. Elastische tailleband. Plooien in het rugpand

voor extra bewegingsvrijheid. Verborgen ritssluiting aan de

zijkant van het been. Binnenzak met rits en telefoonzakje.

Zakken voor kniebeschermers aan de binnenkant. Afneembare

capuchon. 50mm brede reflecterende banden. EN471 Klasse 3

High Vis. Houder voor identiteitskaart.

Nieuw!

1885 WINTerWerkBroek

1900 70% Polyester/30% Katoen, Twill, 230 g/m²

3389 Geel/Marineblauw

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Gewatteerde voering. Twee gevoerde binnenzakken aan

voorkant. Achterzak met plooi en klep. Meterzak. Beenzak met

plooi en klep. Hoge taile in de rug. Kniezakken in Cordura.

D-ring. Sneeuwslot en afneembare bretellen. Fluorescerende

kleuren. 65mm reflecterende banden. EN471 Klasse 2 Hig Vis.

EN 342 beschermkledij tegen de kou. Losse nagelzakken 2183

apart verkrijgbaar. (XS=C40-C42, S=C44, D84, M=C46, C146,

D88, L=C48, C148, D92, XL=C50-C62, C150-C156, D96-D124).

Nieuw!

6373 oVerall HIGH VIS

1804 85% Polyester/15% Katoen, 300 g/m²

3389 Geel/Marineblauw # 3399 Geel/Zwart # 5389 Oranje/

Marineblauw

C46-C62

Verborgen ritssluiting met stormflap en kinbescherming. Twee

borstzakken met velcro klepsluiting. Twee steekzakken, één met

D-ring. Zakken achter en op het dijbeen met klepsluiting en

plooi. Hamerlus. Meterzak met potloodzakje en meshouder.

Verstelbare pols- en enkelmanchetten d.m.v. velcro. Plooien in

het rugpand voor extra bewegingsvrijheid. Telefoonzakje aan

binnenkant. Zakken voor kniebeschermers aan de binnenkant.

50mm brede reflecterende banden. EN471 Klasse 3 High Vis.

Houder voor identiteitskaart.

Nieuw!

1883 WINTerBroek

1997 100% Polyester, PU bekleed, 210 g/m², wind en regendicht

membraam

3389 Geel/Marineblauw C44-C62 C146-C156 D84-D124

3399 Geel/Zwart C40-C62 C146-C156 D84-D124

5385 Oranje/Korenblauw # 5389 Oranje/Marineblauw C44-

C62

Twee steekzakken gevoerd met poolweefsel gevoerde zakken

vooraan. Achterzakken met plooi en klep. Duimstokzak.

Broekspijpzak met plooi en klep. Zakken voor kniestukken.

Verhoogde zoom achteraan. D-ring. Fluorescerende kleuren. 65

mm reflecterende band. EN471 Klasse 1. EN 342. Houder voor

identiteitskaart.

2015 muTS

1900 70% Polyester/30% Katoen, Twill, 230 g/m²

3300 Geel # 5300 Oranje # 9900 Zwart

52cm-62cm

Gevoerd. Oorkleppen. Aanrijgkoord.

Nieuw!

05 HIGH VISIBIlITY

2007 BeaNIe muTS HIGHVIS

4001 100% Akrylic

3300 Geel # 5300 Oranje

One size

Acryl muts voor koude dagen, met highvis kleuren en

reflecterende gebreide draad voor goede zichtbaarheid en

veiligheid

Nieuw!

2183 SPIJkerzakkeN Voor 1883, 1885 (2

Pack)

Blåkläder 2012

1948 CORDURA®

8500 Korenblauw # 8800 Marineblauw

S-XL

Nagelzakken in CORDURA® voor werkbroek 1883, 1885. Wordt

geleverd per paar. Maten: XS=C40-C42, S=C44, D84, M=C46,

C146, D88, L=C48, C148, D92, XL=C50-C62, C150-C156,

D96-D124.

67


06 Profiel

68

Blåkläder 2012

3356 Hooded sweatsHirt, lange rits # 3260 overHemd Flanel


3300 T-ShirT

1030 100% Katoen Jersey, 180 g/m²

1000 Wit # 9900 Zwart XS-4XL

5600 Rood # 5700 Bordeaux # 8500 Korenblauw # 8800 Marineblauw XS-XXXL

1033 85% Katoen Jersey, 15% Viscose, 180 g/m²

9000 Grijs XS-6XL

Versterkte hals. Dubbele ribboord.

3360 T-ShirT, V-halS

1165 95% Katoen, 5% Lycra, Jersey, 210 gr/m²

1000 Wit # 8800 Marineblauw # 9900 Zwart

S-XXXL

Zacht en comfortabel.

3322 Piqué Polo Coolmax

3325 T-ShirT 5 PaCk

1021 51% Polyester/49% COOLMAX® active, 140 g/m²

4600 Army green # 8600 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900

Zwart

XS-XXXL

Mouwzak. Ademend, sneldrogend COOLMAX® materiaal wat

vocht van het lichaam naar buiten transporteert.

1042 100% katoen jersey, 150 g/m²

1000 Wit # 3300 Geel # 4600 Army green # 5600 Rood # 8500 Korenblauw # 8800 Marineblauw

# 9900 Zwart

1043 85% bomullsjersey, 15% viskos, 150 g/m²

9000 Grijs

XS-4XL

Dubbele ribboord. Versterkte hals en schouderzoom. Dubbele stikdraad op mouwen. Iets dunner

dan de basis T-shirt. Perfecte T-shirt voor zomerse warme dagen.

3321 T-ShirT Coolmax

06 Profiel

Blåkläder 2012

1020 54% Polyester/46% COOLMAX® everyday, 140 g/m²

4600 Army green # 8600 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900

Zwart

S-XXXL

Ronde hals. Ademend, snel drogend COOLMAX® materiaal wat

vocht van het lichaam naar buiten transporteert.

69


Blåkläder 2012 06 Profiel

70

3335 SweaTShirT

1157 80% Katoen/20% Polyester, French Terry, 320g/m

8600 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900 Zwart

XS-4XL

Ronde hals sweatshirt. Rib gebreide manchetten. Potloodzakje

op de mouw. Versterkte schouderpartij. Verlengd rugpand.

3370 SweaTer meT kraag

1158 100 % Katoen, French Terry, 320 g/m²

8900 Marineblauw # 9400 Grijs S-XXL

9900 Zwart S-XXXL

Sweater met kraag, knopen en manchetten.

3314 T-ShirT lange mouw

1032 100% Katoen, 1:1 rib, 260 g/m²

1000 Wit # 9900 Zwart

XS-XXXL

Ronde hals. Ribstof.

3340 SweaTShirT

1158 100 % Katoen, French Terry, 320 g/m²

1000 Wit # 5600 Rood # 8500 Korenblauw # 8900 Marineblauw

# 9400 Grijs # 9900 Zwart

XS-XXXL

Versterkte kraag en manchetten. Elastische boord aan de

onderkant.

3339 heaVy T-ShirT, lange mouwen

1034 100% Katoen Jersey, 295 g/m²

4600 Army green # 8600 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900

Zwart

XS-XXXL

Zak op de mouw.

3349 SweaTShirT lange riTS

1048 80% Katoen/20% Polyester, 360g/m²

4600 Army green # 8600 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900

Zwart

XS-XXXL

Rits aan de voorkant. Zijzakken. Gebreide boorden.


72

Transfers

& BEDRIjFSNAAm

WIj hEBBEN AL VEEL KLANTEN UIT DIVERSE

BRANChES GEhOLPEN Om hET mAxImALE

EFFECT UIT hUN PROFIELBUDGET TE hALEN.

Een kostenbewuste manier om dat te doen is te investeren in mooie,

uniforme bedrijfskleding. Bij Blåkläder vindt u een lichtere collectie

voor bijvoorbeeld werkplaats en industrie, maar ook een zwaarder

assortiment voor beroepen waarbij kleding het stevig te verduren krijgt.

In totaal hebt u keuze uit meer dan 500 kledingstukken. Er is geen

volume-eis voor de bestellingen. Wilt u er reflecterende band, knie- of

broekspijpzakken op, dan kunt u dat aangeven.

Let op: In sommige gevallen zijn er beperkingen voor het aanbrengen

van een transfer/logo. Bij kledingstukken met getapete naden mag er

geen transfer/logo op de naden worden aangebracht (door de warmte

lost de lijm op en laat het tape los). Sommige voeringen kunnen ook

kapot gaan bij het aanbrengen van een transfer/logo bij een te hoge

temperatuur. Neem contact op met onze klantenservice en controleer

dit voordat de transfer/het logo wordt aangebracht. Bij onze veiligheidskleding

die is gecertificeerd volgens EN 471 is de maat van het

transfer/logo op de verschillende modellen beperkt, opdat het

kledingstuk zijn certificering niet verliest.

Bij het borduren van kledingstukken van materialen die wind- en

waterdicht zijn, zal de stof vocht binnenlaten. We adviseren daarom

deze kledingstukken niet te borduren.

Voor Achter

DOE ALS VOLGT:

1. Lever een duidelijk origineel in, bij voorkeur in zwart-wit.

2. Geef de kleuren in het logo aan met PMS-nummers.

3. Geef de gewenste afmeting van het transfer/logo aan.

4. Geef de gewenste plaats op de kledingstukken

aan met behulp van de benamingen op de figuur.

(bv.: Boven rechter borstzak,

Linker broekspijp onder de zak)

BORDUREN

Ons borduurwerk is van hoge kwaliteit.

Perfect voor wie de bedrijfskleding een nóg

professionelere uitstraling wil geven. Wilt u

het bedrijfslogo geborduurd hebben, dan is

de prijs iets hoger i.v.m. het vervaardigen van

de borduurkaart. De prijs voor het borduren

van het logo varieert met het aantal steken.

Borduurprijzen op aanvraag.

TRANSFER/LOGO

Wij gebruiken warmtetransfers die scherpe

contouren hebben en bestand zijn tegen

veelvuldig wassen. De prijs voor de transfers

varieert afhankelijk van het aantal bestelde

transfers, de grootte ervan en het aantal

kleuren in het transfer/logo.

Actuele prijzen op aanvraag.

SPECIAAL GENAAIDE PROFIELKLEDING

Wij kunnen ook kleding speciaal voor u

maken. U bepaalt het model, het materiaal

en de kleurencombinaties. De enige eis die

wij stellen, is dat u minstens 500 kledingstukken

bestelt


Nieuw!

3354 SWEATShIRT

1060 Knitted college, 100% katoen, 370g/m2

8800 Marineblauw # 9700 Antrasit grijs # 9900 Zwart

XS-XXXL

Dikke sweater met ronde hals, anti-pilling behandeld. Mooie

Blåkläder print op linkermouw en nek. Geen logo op borst en

rug om plaats te laten voor het logo van de klant.

Nieuw!

3315 PIqUé POLO

Nieuw!

3355 SWEATER 1/2 RITS

1037 95% Katoen/5% Elastan, 210 g/m²

2499 Khaki/Zwart # 5689 Rood/Marineblauw # 5794 Bordeaux/Grijs # 8594 Korenblauw/Grijs #

8985 Marineblauw/Korenblauw # 9994 Zwart/Grijs

S-XXXL

Platgebreide kraag. Vlakverdeling in 2 kleuren.

1060 Knitted college, 100% katoen, 370g/m2

8800 Marineblauw # 9700 Antrasit grijs # 9900 Zwart

XS-XXXL

Dikke sweater met korte rits, anti-pilling behandeld. Mooie

Blåkläder print op linkermouw en nek. Geen logo op borst en

rug om plaats te laten voor het logo van de klant.

Nieuw!

3305 PIqUé POLO

Nieuw!

06 PROFIEL

3356 hOODED SWEATShIRT, LANGE RITS

BLåKLäDER 2012

1060 Knitted college, 100% katoen, 370g/m2

8800 Marineblauw # 9700 Antrasit grijs # 9900 Zwart

XS-XXXL

Dikke sweater met lange rits, anti-pilling behandeld. Mooie

Blåkläder print op linkermouw en nek. Geen logo op borst en rug

om plaats te laten voor het logo van de klant.

Nieuw!

1035 100% Katoen, 220 g/m²

1000 Wit # 5600 Rood # 8500 Korenblauw # 8800 Marineblauw # 9000 Grijs # 9400 Grijs # 9900

Zwart

S-XXL

Gebreide kraag. Borstzak. Korte mouw met boordje. Knoopsluiting

73


Blåkläder 2012 06 Profiel

74

3235 oVerhemd

1190 65% Polyester 35% Katoen, Twill, 155 g/m²

5700 Bordeaux # 8900 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900 Zwart

S-XXL

Twee borstzakken met klep. Lange mouwen met enkele manchet. Drukknopen.

3230 Twill oVerhemd

1135 100% KatoenTwill, 155 g/m²

8500 Korenblauw # 8900 Marineblauw # 9900 Zwart

S-XXL

5600 Rood

XS-XXL

Twee borstzakken met knoop. Lange mouw met enkele manchet. Buttondown kraag.

3260 oVerhemd flanel

1130 100% Katoenflanel, 125 g/m²

4645 Army green/Forest green # 8589 Korenblauw/Marine # 9994 Zwart/Grijs

M-XXXL

Twee borstzakken met knoop. Lange mouwen met enkele manchet.

3240 oVerhemd

1190 65% Polyester 35% Katoen, Twill, 155 g/m²

8500 Korenblauw # 9900 Zwart

S-XXL

5600 Rood

XS-XXXL

Twee borstzakken met knoop. Korte mouwen. Drukknopen


8399 Pull-oVer

2905 50% Katoen/50% Acryl

8800 Marineblauw

XS-XXXL

Driedelig potloodzakje op de mouw.

3200 CanVaS oVerhemd

1185 100% Katoen canvas, 180 g/m²

2200 Khaki # 9400 Grijs # 9900 Zwart

S-XXL

Twee borstzakken. Lange mouwen. Verborgen knoopsluiting. Baby canvas

3320 Col T-ShirT

1040 100% Katoen, Jersey, 180 g/m²

9900 Zwart

M-XXXL

Zacht en comfortabel

3202 CanVaS oVerhemd korTe mouwen

06 Profiel

1185 100% Katoen canvas, 180 g/m²

2200 Khaki # 8900 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900 Zwart

S-XXL

Twee borstzakken. Korte mouwen. Verborgen knoopsluiting. Baby canvas

Blåkläder 2012

75


07 Wind/vocht/kou

76

Blåkläder 2012

4414 Winterparka # 1801 Wintertuinbroek


4414 Winterparka

1945 65% Polyester/35% Katoen, wax coating, 380 g/m²

9499 Grijs/Zwart # 9900 Zwart

S-XXXL

Zakken aan de voorkant met plooi en klep. Afneembare capuchon. Verstelbaar in de taille en aan

de onderzijde. Binnenzak met knoop. Binnenzak voor telefoon. Verstelbare mouwen. Met fleece

gevoerde kraag. Houder voor identiteitskaart.

4815 Winterjas

1370 100% Katoen, 370 g/m²

8800 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900 Zwart

S-XXXL

Gevoerd met poolweefsel. Gevoerde mouwen. Twee borstzakken. Twee insteekzakken. Mouwzak

met ritssluiting & potloodzakje. Telefoonzakje. Verlengd rugpand. Verstelbare drukknoopsluiting

aan de onderkant/zijkant van de jas. Ritssluiting.

4803 Winterjas

1900 70% Polyester/30% Katoen, Twill, 230 g/m²

9499 Grijs/Zwart # 9900 Zwart

S-XXXL

Gewatteerde winterjas. Zakken aan de voorkant met klep en drukknopen en met fleece gevoerd.

Fleece in de kraag en binnenzakken. Elastische manchetten. Houder voor identiteitskaart.

Elastische boord aan de onderkant van de jas. Afsluitbare borstzakken

4811 jas. ongevoerd

07 Wind/vocht/kou

Blåkläder 2012

1951 100% nylon oxford taslan, gelammineerd ademend, 2 lagen

9900 Zwart

S-XXL

Functionele winddichte en waterafstotende jas in een 2 lagen ademende stof. Getapete naden.

Borstzak met waterdichte ritssluiting. Twee steekzakken met rits. Afneembare capuchon. Ritsen

onder de oksel voor extra ventilatie. Binnenzak met rits en telefoonzakje. Verstelbare

polsmanchetten en trekkoord op de heup.

77


Blåkläder 2012 07 Wind/vocht/kou

78

4861 Winterjas

1811 65% polyester/35% katoen, twill, 240g/m², waterafstotend

8600 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900 Zwart

XS-4XL

Lichtgewicht winterjas. Fleece in de kraag. Borstzakken met klep en drukknopen waarvan één met

ritssluiting. Houder voor identiteitskaart welke weg te stoppen is. Zakken aan de voorkant met

klep. Steekzakken met fleece gevoerd. Elastische Verborgen manchetten. Verborgen ritssluitng.

Één binnenzak met velcrosluiting en één met ritssluiting. potloodzakje met klep op de mouw.

Sleutelhouder.

4871 Winterjas

1954 96% polyester/4% rayon, gelammineerd, ademend, waterafstotend, 225 g/m²

9691 Donker grijs/geruit

S-XXXL

Waterafstotende jas. Fleece in de kraag. Opgezette zakken aan de boven- en onderkant van de

jas. Waterdichte ritssluiting. Extra borstzak met waterdichte ritssluiting. Afsluitbare steekzakken

met fleece gevoerd. Afneembare capuchon. Elastische manchetten. Verstelbaar aan de

onderkant. Binnenzakken. Houder voor identiteitskaart. De naden zijn getaped.

4871 Winterjas

1953 100% polyester, gelammineerd, ademend, waterafstotend 220 g/m²

7691 Grijs/Bruin melange

S-XXXL

Waterafstotende jas. Fleece in de kraag. Opgezette zakken aan de boven- en onderkant van de

jas. Waterdichte ritssluiting. Extra borstzak met waterdichte ritssluiting. Afsluitbare steekzakken

met fleece gevoerd. Afneembare capuchon. Elastische manchetten. Verstelbaar aan de

onderkant. Binnenzakken. Houder voor identiteitskaart. De naden zijn getaped.

4871 Winterjas

1958 100% nylon, 170g/m², gelammineerd

9991 Zwart melange

S-XXXL

Waterafstotende jas. Fleece in de kraag. Opgezette zakken aan de boven- en onderkant van de

jas. Waterdichte ritssluiting. Extra borstzak met waterdichte ritssluiting. Afsluitbare steekzakken

met fleece gevoerd. Afneembare capuchon. Elastische manchetten. Verstelbaar aan de

onderkant. Binnenzakken. Houder voor identiteitskaart. De naden zijn getaped.


4845 Winterjas

1952 99% polyester/1% rayon, waterafstotend, ademend

9499 Grijs/Zwart

S-XXXL

Winterjas geheel gevoerd met teddy. Twee borstzakken met rits. Zak op de mouw. Binnenzak met

rits. Ruime zijzakken. Sterke ritssluiting. Aanrijgkoord aan de onderkant van de jas. Extra

elastische boord on de mouwen. Ritssluiting in de achtervoering van de jas om bedrukking

makkelijker te maken.Telefoonzakje. Houder voor identiteitskaart.

4800 Winterjas

1900 70% Polyester/30% Katoen, Twill, 230 g/m²

5600 Rood # 8500 Korenblauw # 8800 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900 Zwart

S-XXXL

Jas en kraag zijn gevoerd met poolweefsel. Gevoerde armen. Raglanmouw. Twee borstzakken met

rits. Klepzak op de mouw. Binnenzak. Telefoonzakje. Sterke ritssluiting. Verstelbaar aan de

onderkant van de jas. Extra elastische boord in de mouwen. D-ring.

4885 Winterjas

1977 100% Polyester, PU bekleed, ademend, 200 g/m²

2499 Khaki/Zwart # 4499 Groen/Zwart # 5699 Rood/Zwart # 8599 Korenblauw/Zwart # 8999

Marineblauw/Zwart # 9499 Grijs/Zwart # 9994 Zwart/Grijs

S-XXXL

Fleece in de kraag. Borstzakken met klep en zijzakken met rits. Windvangers in de mouwen.

Zakken aan de voorkant. Ritssluiting in de achtervoering van de jas om bedrukking makkelijker te

maken. Verlengd rugpand. Binnenzak . Telefoonzakje. Potloodzakje op de mouw. D-ring.

4805 ´Winterjas ´´piloot´´´

07 Wind/vocht/kou

1900 70% Polyester/30% Katoen, Twill, 230 g/m²

5600 Rood # 8800 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900 Zwart

S-XXXL

Gevoerd. Twee borstzakken met rits. Twee zijzakken met drukknopen. Mouwzak met rits. Drie

potloodzakjes. Binnenzak. D-ring. Telefoonzakje.

Blåkläder 2012

79


Blåkläder 2012 07 Wind/vocht/kou

80

4834 Windjas. softshell

2515 3-layer Polyester/PU/Spandex, winddicht, 380 g/m²

4600 Army green S-XXXL

9900 Zwart XS-XXXL

Aanrijgkoord in de taille. Verstelbare manchetten. Twee insteekzakken met rits. Twee

binnenzakken. Verlaagde rug. D-ring.

4847 jas. ongevoerd

1977 100% Polyester, PU bekleed, ademend, 200 g/m²

9900 Zwart

XS-XXXL

Waterdichte ritsen in steekzakken en borstzakken. D-ring. Afneembare capuchon. Binnenzak en

telefoonzakje.

4896 jas. ongevoerd. all Weather.

1965 90% nylon/10% spandex, waterafstotend, gelammineerd, 230 g/m²

9900 Zwart

XS-XXXL

´Functionele ´´all weather´´ jas met ademend membraam. Naden zijn getaped. Borstzak en zakken

aan de voorkant met ritssluiting. Maasvoering. Verstelbare capuchon. Ritssluiting in de

binnenvoering aan de achterzijde van de jas om bedrukking of borduren makkelijker te maken.´

4809 functionele Winterjas

1986 100% polyamid, ademend, 175 gr/m²

9900 Zwart

S-XXXL

Ademend. Wind- en waterdicht. Getapete naden. Dikke gemaasde voering. Twee zijzakken met

rits. Borstzak met rits. Kabelopening voor iPod. Binnenzak. Windvangers met duimopening.

Aanpasbare kap. Ritssluiting in achterkant van de voering om bedrukken toe te laten. EN 343

Klasse 2.


3835 fleecejas

2520 3-layer\x3b Polyester/PU-membraam, winddicht, 460 g/m² fleece

9900 Zwart

S-XXXL

Fleece met andasmembran. Anti-pilling behandeld. Borstzak met rits. Twee zakken met rits aan

voorkant. Telefoonzakje. Zilverkleurige rits tot in de hals. Versterkt voorpand. Winddicht.

3801 BodyWarmer

1900 70% Polyester/30% Katoen, Twill, 230 g/m²

2400 Khaki # 8500 Korenblauw # 8900 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900 Zwart

S-4XL

Gevoerd met fleece. Twee zakken met klep en klittenband vooraan. Zijzakken met fleece. Twee

borstzakken met plooi en klittenbandsluiting, één met potloodzakje er bovenop. Stevige

ritssluiting tot bovenaan. Verlengd rugpand.

3885 BodyWarmer

1977 100% Polyester, PU bekleed, ademend, 200 g/m²

8999 Marineblauw/Zwart # 9499 Grijs/Zwart # 9994 Zwart/Grijs

S-XXXL

Fleece in de kraag. Borstzakken met klep en zijzakken met rits. Zakken aan de voorkant.

Ritssluiting in de achtervoering. Binnenzak. Telefoonzakje. D-ring. Verlengd rugpand

3830 fleecejas

07 Wind/vocht/kou

Blåkläder 2012

2510 100% Polyester, 240 g/m², microfleece

9400 Grijs

S-XXL

Anti-pilling behandeld. Zakken met rits aan voorkant. Rits die helemaal tot boven afsluitbaar is.

Verlengd rugpand.

81


82

WINDSTOPPER ® WORKWEAR

LAUNCHING BLAKLADER WINDSTOPPER ® LINE


4807 Windstopper® jas

1400 WINDSTOPPER® Softshell, 256 gr/m²

7700 Licht bruin

S-XXXL

WINDSTOPPER® jas winddicht en ademend. Fleece in de kraag.

Borstzak met waterafstotende ritssluiting.Twee zijzakken met

waterafstotende ritssluiting. Binnenzak. Aanrijgkoord aan de

onderkant. Reflecterende print net onder de kraag aan de

achterkant.

WINDSTOPPER ®

4807 Windstopper® jas

Samen met Gore hebben we een collectie werkkleding in WINDSTOPPER ®

ontwikkeld. Het materiaal beschermt u tegen koude winden terwijl het

tegelijkertijd een maximaal ademend vermogen biedt. Door ervoor te

zorgen dat u warm en droog blijft, wordt u minder snel ziek en kunt u uw

werk beter uitvoeren, de hele werkdag lang, in alle seizoenen.

Waarom is de winddichtheid zo belangrijk? Bedenk het volgende: bij een

windsnelheid van 11 m/s, voelt een temperatuur van +4° binnen slechts

twee minuten aan als -10°. Al snel gebruikt u uw energie om uw lichaam

warm te houden in plaats van ze aan uw werk te besteden.

Sluit de winterkoude buiten en bescherm het warme, maar heel erg

gevoelige microklimaat dat uw lichaam omringt. WINDSTOPPER ® -

materiaal is 100% winddicht.

HET AFKOELEFFECT VAN DE WIND (BRON: OSCEVSKI & BLUESTEIN)

Temperatuur

volgens de thermometer:

10 6 0 -6 -10 -16 -26 -30

2 m/s 9 5 -2 -9 -14 -21 -33 -37

6 m/s 7 2 -5 -13 -18 -26 -38 -44

10 m/s 6 1 -7 -15 -20 -28 -41 -47

14 m/s 6 0 -8 -16 -22 -30 -44 -49

18 m/s 5 -1 -9 -17 -23 -31 -45 -51

1400 WINDSTOPPER® Softshell, 256 gr/m²

8900 Marineblauw

S-XXXL

WINDSTOPPER® jas winddicht en ademend. Fleece in de kraag.

Borstzak met waterafstotende ritssluiting.Twee zijzakken met

waterafstotende ritssluiting. Binnenzak. Aanrijgkoord aan de

onderkant. Reflecterende print net onder de kraag aan de

achterkant.

4807 Windstopper® jas

1507 Windstopper® WerkBroek

07 Wind/vocht/kou

Blåkläder 2012

1400 WINDSTOPPER® Softshell, 256 gr/m²

9900 Zwart

S-XXXL

WINDSTOPPER® jas winddicht en ademend. Fleece in de kraag.

Borstzak met waterafstotende ritssluiting.Twee zijzakken met

waterafstotende ritssluiting. Binnenzak. Aanrijgkoord aan de

onderkant. Reflecterende print net onder de kraag aan de

achterkant.

1410 WINDSTOPPER® 67% polyester/33% katoen, 290 gr/m²

9900 Zwart

C44-C62

WINDSTOPPER® werkbroek, winddicht en ademend, met CORDURA® versterkt aan de

voorkant en in de achterzakken.Twee zakken op het bovenbeen . Één met een waterafstotende

ritssluiting en één met klepzak en een drukknoop. Één duimstokzak en een zak op het

dijbeen met potloodzakje. Reflecterende print onderaan op de achterkant van de

broekspijpen. Aanrijgkoord onderaan. D-ring .

83


84

Wind/rain

Water vapour

(sweat)

Outer material

GORE-TEX ®

membrane

Lining

BREATHABLE WORKWEAR

LAUNCHING BLAKLADER GORE-TEX ® LINE

WiJ VinDen Dat u altijd goede kleding moet dragen - ook op Het Werk

Daarom hebben we samen met Gore een

collectie werkkleding in GORETEX ® ontwikkeld.

Lange werkdagen in de regen, guur

weer en ijskoude winden. Reden genoeg om

extra aandacht te besteden aan uw werkkleding.

De 365/24-collectie bestaat uit een

jack en een broek in 2-laags materiaal van

160g/m 2 met een GORE-TEX ® membraan. De

kledingstukken beschermen u in alle weersomstandigheden

en kunnen het hele jaar

door gedragen worden.

WAT IS GORE-TEX ® ?

Het is het meest duurzame, waterdichte, winddichte

en ademende materiaal dat beschikbaar is voor

werkkleding. Het buitenste materiaal is nauwkeurig

geselecteerd om aan onze hoge eisen te voldoen

en werd daarna gelamineerd met een waterdicht

GORE-TEX ® membraan.

HOE WERKT HET?

Het GORE-TEX ® membraan heeft 1,4 miljard poriën/

cm 2 die ervoor zorgen dat water en wind er niet

doorheen kunnen dringen. De poriën zijn 20 000 keer

kleiner dan een waterdruppel, terwijl ze tegelijkertijd

700 keer groter zijn dan een watermolecuul . Dit

zorgt ervoor dat het GORE-TEX- ® membraan volledig

waterdicht is vanaf de buitenkant, terwijl de stoommoleculen

wel doorgelaten worden van binnen naar

buiten.

LANGE LEVENSDUUR VAN DE KLEDINGSTUKKEN

We hebben Gore een aantal testen laten uitvoeren

om er zeker van te zijn dat de functie en de kwaliteit

van de kledingstukken van topklasse zijn. Zo wordt

niet alleen de stof getest, maar wordt ook de hele

keten van membraan, stof, voering, constructie

en productie getest en gecontroleerd in de meest

veeleisende omstandigheden, om een duurzaam

kledingstuk te garanderen. En zoals iedereen weet,

betekent een kledingstuk dat lang meegaat, dat er

kosten bespaard worden.

COMFORT

Het hogere comfort van een GORE-TEX- ® kledingstuk

biedt zowel de werknemers als de werkgever

een aantal voordelen. Door ervoor te zorgen dat

men warm en droog blijft, wordt men minder snel

ziek en loopt men minder risico om gewond te raken.

Een hoger comfort zorgt bovendien voor een hogere

productiviteit en efficiëntie tijdens het werk. Dit betekent

dat het gemakkelijker en aangenamer werken

is tijdens regenachtige en koude dagen.


4818 gore-teX® 365/24 jas

1420 100% polyester, 2 lagen GORE-TEX®, wind- en waterdicht, 160 g/m²

7799 Bruin/Zwart

S-XXXL

Twee zakken aan de voorkant met waterdichte ritssluiting. Twee borstzakken met waterdichte

ritssluiting. Binnenzak. Fleece in de kraag.

4818 gore-teX® 365/24 jas

1420 100% polyester, 2 lagen GORE-TEX®, wind- en waterdicht, 160 g/m²

9900 Zwart

S-XXXL

Twee zakken aan de voorkant met waterdichte ritssluiting. Twee borstzakken met waterdichte

ritssluiting. Binnenzak. Fleece in de kraag.

4818 gore-teX® 365/24 jas

1420 100% polyester, 2 lagen GORE-TEX®, wind- en waterdicht, 160 g/m²

8999 Marineblauw/Zwart

S-XXXL

Twee zakken aan de voorkant met waterdichte ritssluiting. Twee borstzakken met waterdichte

ritssluiting. Binnenzak. Fleece in de kraag.

.

1818 gore-teX® 365/24 shell pant

07 Wind/vocht/kou

Blåkläder 2012

1420 100% polyester, 2 lagen GORE-TEX®, wind- en waterdicht, 160 g/m²

9900 Zwart

C44-C62

GORE-TEX® Werkbroek met CORDURA® versterkt aan de onderkant. Zijzak met ritssluiting.

Aanrijgkoord aan de onderkant van de broek. Ritssluiting aan de zijkant van de broek. Elastische

tailleband en velcro

85


Blåkläder 2012 07 Wind/vocht/kou

86

4829 fleecejas teddy

2505 55% polyester/45% acrylic, pile, 350g/m2

4600 Army green # 9400 Grijs # 9900 Zwart

S-XXL

Verlengd rugpand. Duimlus. Elastiek in de taille. Borstzak met rits. Twee zakken met rits aan

voorkant. Versterkte elbogen. Dunne polyestervoering.

4835 fleecejas. Winddicht.

2520 3-layer\x3b Polyester/PU-membraam, winddicht, 460 g/m² fleece

1094 Wit/Grijs # 8999 Marineblauw/Zwart # 9499 Grijs/Zwart # 9900 Zwart

S-XXXL

Borstzak met rits. Twee zakken met rits aan voorkant. Twee gevoerde insteekzakken.

Telefoonzakje. Duimlus. Zilverkleurige rits tot in de hals. Zak voor documenten in de rug.

Aanrijgkoord. Versterkte mouwen en voorpand. D-ring. Winddicht.

4831 fleece pull-over

2540 100 % Polyester, microfleece, 220 g/m²

8900 Marineblauw # 9900 Zwart

S-XXL

Anti pilling behandeld. Rits tot boven in de kraag.

4844 fleece vest

2522 Fleece av 90% Polyester/10% lycra, 250g/m²

9900 Zwart

S-XXXL

Verlengd rugpand. Duimringen. Verstelbare kraag. Trekkoord in de taille. Steekzakken met rits.

Twee binnenzakken.


4770 fiBerpelsjas

2954 100% Polyester pilé, 370gr/m²

8900 Marineblauw

S-XXXL

Verlengd rugpand. Rits aan de voorkant. Ronde hals. Duimlus.

4830 fleecejas

2510 100% Polyester, 240 g/m², microfleece

4400 Groen # 5600 Rood # 8900 Marineblauw # 9400 Grijs #

9900 Zwart

XS-XXXL

Anti-pilling behandeld. Zakken met rits aan voorkant. Rits die

helemaal tot boven afsluitbaar is. Borstzak met rits.

Nieuw!

8170 Werkvest BodyWarmer softshell

2515 3-layer Polyester/PU/Spandex, winddicht, 380 g/m²

4600 Army green # 9900 Zwart

XS-XXL

Aanrijgkoord in taille. Twee insteekzakken met rits. Twee

binnenzakken. Verlaagde rug. D-ring.

Nieuw!

4895 fleece pull-over

1010 Microfleece 100% Polyester, 170 g/m²

9900 Zwart

XS-XXXL

Zakken aan de voorkant met rits. Binnenzakken.

Nieuw!

07 Wind/vocht/kou

4843 fleece vest

2525 3- laags Fleece met andasmembraam, 100 % Polyester/

PU, 370 g/m²

8800 Marineblauw # 9900 Zwart

S-XXL

Fleece met verlengde rug. Wind- en waterafstotende stof.

4836 fleece sWeater

Blåkläder 2012

2525 3- laags Fleece met andasmembraam, 100 % Polyester/

PU, 370 g/m²

9900 Zwart

S-XXL

Lange ritssluiting tot bovenaan de kraag. Zakken met rits

vooraan. Borstzak met rits. Stevig.

87


Blåkläder 2012 07 Wind/vocht/kou

88

3290 overhemd flanel, gevoerd

1130 100% Katoenflanel, 125 g/m²

5694 Rood/Grijs # 8589 Korenblauw/Marine

M-XXL

Twee borstzakken met klep en knoop. Zijsplit. Enkele manchet met twee knopen.

3815 BodyWarmer

1983 100 % Polyamide met Teflon behandelde stof, ripstop, 140 g/m²

8900 Marineblauw

S-XXXL

Zakken aan de voorkant. Capuchon welke opgerold en weggestopt kan worden. Borstzak met rits.

Binnenzak met telefoonzakje. Binnenzak met rits. Aanrijgkoord aan de onderkant.

3220 overhemd flanel, gevoerd

1978 100% Polyester, 355 g/m²

5688 Rood/Marineblauw # 9900 Zwart

M-XXL

Twee borstzakken met plooi en knopen. Zijsplit. Ritssluiting.

6785 Winteroverall

1977 100% Polyester, PU bekleed, ademend, 200 g/m²

8999 Marineblauw/Zwart # 9499 Grijs/Zwart # 9900 Zwart

C42-C62

Gewatteerde voering. Borstzak met waterbestendige rits. Telefoonzakje. D-ring. Zakken aan de

voorkant met waterbestendige ritsen. Zakken op het been met klep. Zakken voor kniestukken aan

de binnenkant. Verstelbare manchetten. Reflecterende banden. Afneembare capuchon. Getapete

naden.


1515 WinterWerkBroek, gevoerd

1370 100% Katoen, 370 g/m²

8800 Marineblauw # 9900 Zwart

C46-C62

Met witte stiksels. Zakken voor kniestukken. Twee versterkte losse spijkerzakken, welke in de zakken

met plooi gestopt kunnen worden. Twee achterzakken met plooi. Hamerlus. Stevige

ritssluiting. Versterkte duimstokzak met potloodzakje. Broekspijpzak met klep en potloodhouder.

D-ring. Verhoogd rugpand.

1801 WintertuinBroek

1951 100% nylon oxford taslan, gelammineerd ademend, 2

lagen

9900 Zwart

S-XXXL

Wintertuinbroek met afneembare Bretellen. Voor- en

achterzakken. Zakken aan de voorkant met drukknopen. Zak

aan de zijkant met telefoonzakje en Houder voor identiteitskaart.

Sneeuwslot. Reflecterend materiaal om de benen. Zakken

voor kniestukken aan de binnenkant. CORDURA® op de knieën

en binnenkant.

1801 WintertuinBroek

1800 WinterWerkBroek gevoerd

1954 96% polyester/4% rayon, gelammineerd, ademend, waterafstotend,

225 g/m²

9691 Donker grijs/geruit

S-XXXL

Wintertuinbroek met afneembare Bretellen. Voor- en

achterzakken. Zakken aan de voorkant met drukknopen. Zak

aan de zijkant met telefoonzakje en Houder voor identiteitskaart.

Sneeuwslot. Reflecterend materiaal om de benen. Zakken

voor kniestukken aan de binnenkant. CORDURA® op de knieën

en binnenkant.

07 Wind/vocht/kou

1900 70% Polyester/30% Katoen, Twill, 230 g/m²

8800 Marineblauw C44-C62 C146-C154 D96-D120

9900 Zwart C46-C60

Ruime zakken vooraan. Achterzak en broekspijpzak met klep en klittenband. Versterkte

duimstokzak. Versterkte kruisnaad. Verstelbaar aan onderzijde broekspijp. D-ring.

2810 Winter tuinBroek

Blåkläder 2012

1988 100% Nylon, PU bekleed wind en regendicht membran,

200 g/m²

9900 Zwart

C46-C60

Gevoerd. Bretellen met elastiek. Elastiek in de taille. Twee

zakken vooraan met sneeuwslot. Achterzakken met klep.

Duimstokzak. Verstelbaar aan onderzijde broekspijp.

89


Nieuw!

4301 regenjas

2000 100% Polyester, PU-coated, 185 g/m²

4600 Army green # 9900 Zwart

XS-XXXL

Stevige ritssluiting onder pad met velcro. D-ring in de zakken.

Verstelbare polsmanchetten. Regengoot onderaan de jas.

Ventilatie in de oksels. Afneembare capuchon. Reflecterende

band op voor- en achterzijde. EN343 Kl. 1.

Nieuw!

Nieuw!

1301 regenBroek

2000 100% Polyester, PU-coated, 185 g/m²

4600 Army green # 9900 Zwart

XS-XXXL

Elastiek en aanrijgkoord in de taille. Openingen met velcro.

Verstelbare beenopeningen. Reflecterende band op voor- en

achterzijde. EN343 KL. 1

Nieuw!

4302 regenjas, zWare kWaliteit, 240

gr/m²

2003 100% polyester, PU bekleed, 240g/m²

3300 Geel # 4600 Army green # 5300 Oranje # 9900 Zwart

XS-XXXL

Tweeweg ritssluiting vooraan, onder pad met velcro.

Aanrijgkoord met stoppers. Ventilatie onder pad op de rug.

Aanpasbare mouwopeningen. Windvangers. Twee zijzakken met

ritssluiting onder pad : één met houder voor identiteitskaart en

één met D-ring. Napoleonzak met rits. Afneembare capuchon

met aanrijgkoord en met velcro om hoogte aan te passen.

Reflecterende band op voor- en achterkant. EN 343 Klasse 1.

1302 regenBroek, zWare kWaliteit,

240gr/m²

2003 100% polyester, PU bekleed, 240g/m²

3300 Geel # 4600 Army green # 5300 Oranje # 9900 Zwart

XS-XXXL

Aanrijgkoord in de taille. Stevige bretellen met antislipprofiel.

Openingen voor losse spijkerzakken. Meterzak en dijzak met

klep. Versterkte knieën. Lange ritssluitingen in broekspijpen om

aan- en uittrekken te vergemakkelijken. Reflecterende band op

voor- en achterkant. EN 343 Klasse 1.

07 Wind/vocht/kou

6905 regenpak compleet

Blåkläder 2012

1975 100 % Polyester, PU bekleed

8900 Marineblauw

S-XXXL

Lich gewicht regenkleding. Jas en broek. Jas met zakken aan de

voorkant. Capuchon welke weggestopt kan worden. Borstzak

met rits. Binnenzak met telefoonzakje. Binnenzak met rits. Aanrijgkoord

aan de onderkant. Broek met twee zakken met rits.

Broekspijpzak met klep. Achterzak met klep.

en 343

Beschermende kleding die voldoet aan

EN 343 beschermt tegen neerslag,

zoals regen of sneeuw, mist en optrekkend

vocht. Kleding en naden worden

getest op waterdichtheid en waterdampdoorlaatbaarheid.

De kleding

wordt geclassificeerd op basis van de

waterdichtheid en de waterdampdoorlaatbaarheid

bepaalt de aanbevolen

arbeidsduur.

91


Blåkläder 2012 07 Wind/vocht/kou

92

6800 licht geWicht onderkleding

1707 100% Polyester

9994 Zwart/Grijs

S-XXXL

In kanalen gestikt. Lange mouwen met manchetten. Verlengd

rugpand. Ronde hals met boord. Gulp. Elastische taille. Boorden

aan de pijpen.

LIGHT WEIGHT:

1 fUNCtIE = voCHttRANspoRt.

Onderkleding van polyester om de door-stroming

van vocht te optimaliseren. De kleding voelt zacht

aan tegen de huid en voert het vocht af, zodat u

warm en droog blijft. Door de los gebreide stof

ontstaat er een luchtlaag tussen het lichaam en het

volgende kledingstuk, wat de isolatie verhoogt.

Ideaal om te gebruiken bij alle soorten lichamelijke

activiteiten.

4891 trui rolkraag heavy Weight

1705 50 % Polypropyleen/50 % Wol , 235 gr/m²

9900 Zwart

S-XXXL

Polo met ritssluiting. Raglanmouw voor goed comfort. Zachte,

elastische manchetten. Verlengde rug om rug en nieren warm te

houden.

1891 onderBroek heavy Weight

1705 50 % Polypropyleen/50 % Wol , 235 gr/m²

9900 Zwart

S-XXXL

Zware 2-laagse tricot. Verticaal gestikt. Ademend materiaal.

Elastisch in de taille voor verhoogd comfort.

HEAVY WEIGHT:

2 fUNCtIEs = voCHttRANspoRt

EN ABsoRptIE.

In dit kledingstuk met dubbele functie

worden de vochttransporterende eigen-schappen

van synthetische onderkleding gecombineerd met

het warmte-isolerende vermogen van wol. Heavy

Weight bestaat uit twee lagen, waarbij de binnenste

laag bestaat uit in banen gebreid polypropyleen, dat

ervoor zorgt dat het vocht van het lichaam naar de

buitenste laag wordt afgevoerd alwaar het wordt

geabsorbeerd door de fijnvezelige merinowol.

4894 onderhemd heavy Weight eXtreem

1706 70% Wol/ 30% Polypropylene, 275 gr/m²

9900 Zwart

S-XXL

Wol. Lange mouwen met boord. Verlengd rugpand. Ritssluiting in

de hals.

1894 thermo onderBroek heavy Weight

eXtreme

1706 70% Wol/ 30% Polypropylene, 275 gr/m²

9900 Zwart

S-XXL

Gulp. Elastiek in de taille. Boorden aan de pijpen.

HEAVY WEIGHT EXTREME:

3 fUNCtIEs = voCHttRANspoRt,

ABsoRptIE EN IsoLAtIE.

Dit multifunctionele kledingstuk heeft alles wat je

kunt verlangen van functionele onder-kleding. De

samenstelling van het materiaal is gebaseerd op drie

verschillende lagen, waarbij de binnenste bestaat uit

frottéweefsel van de fijnste merinowol en de middelste

bestaat uit polypropyleen, dat het vocht verder

transporteert naar de buitenste laag, waar het door de

merinowol wordt geabsorbeerd. Heavy Weight Extreme

helpt daardoor de eigen thermostaat van het lichaam

bij het regelen van de lichaamstemperatuur en houdt

je droog en warm, ook bij zeer lage temperaturen.


HET 3-LAGENPRINCIPE:

PAS DE KLEDING AAN, AAN DE INSPANNING

aLS Je HarD Werkt, iS Het beLanGriJk Dat Je DrooG en Lekker WarM bLiJFt. Het

3-LaGen prinCipe bieD Je De MoGeLiJkHeiD Je LiCHaaMSteMperatuur te reGeLen Door

kLeDinGStukken aan oF uit te trekken Wanneer Het Weer oF De intenSiteit Van Het

Werk Dat VereiSt.

BESCHERMEN – LAAG 3

Deze laag is het omhulsel dat je beschermt tegen kou, regen en wind. Het ademende

vermogen zorgt dat het transpiratievocht wordt afgevoerd en het vergroot de

ventilatie. Onze techniek wordt WabTech genoemd. Het materiaal is lichtgewicht,

gemakkelijk te onderhouden, heeft getapete naden en een bijzonder slijtvaste

buitenlaag.

Goede buitenkleding om hard in te kunnen werken, moet voldoen aan de

volgende eisen: Naar binnen omgeslagen boorden bij de mouwen en de

pijpen/Sneeuwslot over de ritsen/Ruime, makkelijk bereikbare buitenzakken/Verwarmende

fleece-voering in de voorzakken/Trekkoord voor

instelbare voering/Rits doorlopend tot in de kraag.

ISOLEREN – LAAG 2

De tussenlaag isoleert en transporteert tevens het vocht.

Wanneer de temperatuur daalt, isoleert de tussenlaag tegen

kou en blijft de lichaamswarmte behouden. Als je het warm

krijgt en gaat transpireren, doe je de kleding in de tussenlaag

wat losser en regel je op die manier de temperatuur. Draag een

flanellen shirt, een kledingstuk van fleece of onderkleding van

kunstvezels.

Onze fleecekleding combineert stijl en functie. Fleece verwarmt

wanneer het koud is. Bovendien is het materiaal gemakkelijk wasbaar,

droogt het snel en voert het ’t vocht van het lichaam af.

TRANSPORTEREN – LAAG 1

Deze laag regelt het vochttransport van de huid. Onderkleding van

wol of in banen gebreid synthetisch materiaal absorbeert het vocht

en transporteert het verder. Wol houdt het lichaam op de gewenste

temperatuur. Bij kou verwarmt het en als het lichaam warm wordt,

verkoelt het. Het is daardoor ook zeer

geschikt voor kleding die in een warmere omgeving gedragen wordt.

Wol wast zich in zekere mate zelf. De creatine die van nature in wol

voorkomt, neemt de onwelriekende bacteriën voor zijn rekening,

waardoor het kledingstuk wat langer fris blijft.

SCHOENEN & SOKKEN- LAGEN 1-3

Als je koude en natte voeten hebt, heb je het koud, ongeacht

wat je verder nog draagt. We raden aan een functionele sok te

dragen die ademt en vocht transporteert van de huid. Kies een

schoen die bij uw beroep past en die bovendien geschikt is

voor het seizoen. Naast beschermen tegen water en olie moet

de schoen ook kunnen ademen, daarom genieten leren schoenen

de voorkeur boven synthetische schoenen. Schoenen

mogen nooit vlakbij een warmtebron drogen, dus zorg ervoor

dat u altijd minstens twee paar schoenen bezit, zodat u altijd

een schoon en droog paar heeft wanneer u gaat werken.

93


Blåkläder 2012 07 Wind/vocht/kou

94

2003 Beanie muts

4900 Groen # 8200 Blauw # 9900 Zwart

One size

Gebreid. 95% katoen en 5% elastan. Gevoerd met 100% polyester fleece.

2015 muts

1900 70% Polyester/30% Katoen, Twill, 230 g/m²

3300 Geel # 5300 Oranje # 9900 Zwart

52cm-62cm

Gevoerd. Oorkleppen. Aanrijgkoord.

2015 muts

2016 scootercap

1988 100% Nylon, PU bekleed wind en regendicht membran,

200 g/m²

9900 Zwart

52cm-62cm

Gevoerd. Oorkleppen. Aanrijgkoord.

1003 100% Polyester, PU coating

9900 Zwart

58cm-62cm

Exclusief model. Met pels gevoerd. Met oorkleppen

2020 geBreide muts

9900 Zwart # 8800 Marineblauw

One size

Gebreid. 100% ACRYL


2030 helmmuts

9900 Zwart

One size

Gevoerd met zacht flanel. Ideaal voor onder de bouwhelm.

Nieuw!

2005 Windstopper muts

4002 70% Akrylic 30% Wool

8800 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900 Zwart

One size

Functionele Windstopper® muts met Windstopper® gevoerd membraan voor het behoud van

warmte in een koude en winderige omgeving. Aansluitende pasvorm, 2 gebreide reflecterende

draden in en rond de muts voor goede zichtbaarheid.

Nieuw!

Nieuw!

2004 BouWhelm voering

4003 50% Akrylic 50% Wool

9900 Zwart

One size

Lichte, dunne, helmvoering voor aangenaam draagcomfort onder bouwhelmen. Ontworpen om de

oren en voorhoofd te bedekken voor maximale bescherming tegen koude en wind. Goed gevormd

om maximale beweging toe te laten.

Nieuw!

Nieuw!

2007 Beanie muts highvis

07 Wind/vocht/kou

4001 100% Akrylic

3300 Geel # 5300 Oranje

One size

Acryl muts voor koude dagen, met highvis kleuren en reflecterende gebreide draad voor goede

zichtbaarheid en veiligheid

Nieuw!

Blåkläder 2012

95


08 dAMeS

96

Blåkläder 2012

4846 Dames WinDjas softshell # 1545 Werkbroek


4819 WinterjAS

1977 100% Polyester, PU bekleed, ademend, 200 g/m²

3389 Geel/Marineblauw

S-XL

Dubbele zak, gevoerd. Fleece kraag. Mouw met elastische

manchetten. Binnenzak. Telefoonzakje. Verborgen ritssluiting.

Gevoerd. Fluorescerende kleuren. 50 mm brede reflecterende

banden. EN471 Klasse 2. Houder voor identiteitskaart.

1543 WerkBrOek HigH viS

1804 85% Polyester/15% Katoen, 300 g/m²

3389 Geel/Marineblauw

C34-C46

Zakken voor kniestukken met CORDURA®. Twee versterkte

losse spijkerzakken welke in de zakken met plooi gestopt

kunnen worden. Twee achterzakken met plooi. Hamerlus.

Stevige metalen ritssluiting met patentknoop. Versterkte

duimstokzak met potloodzakje en messenhouder. Broekspijpzak

met potloodzakje en extra zakje. D-ring. Telefoonzakje. Fluorescerende

kleuren. 65 mm reflecterende banden. EN471

Klasse 2. Houder voor identiteitskaart.

4026 jAS HigH viS.OngevOerd

1804 85% Polyester/15% Katoen, 300 g/m²

3389 Geel/Marineblauw

S-XL

Borstzakken met klep. Twee zijzakken. Twee zakken vooraan.

Rugplooi. Verborgen metalen rits. Verstelbare drukknoopsluiting

in de taille. Verstelbare mouwzoom. Fluorescerende kleuren. 50

mm reflecterende banden. Telefoonhouder. EN471 Klasse 2.

Houder voor identiteitskaart.

1593 WerkBrOek HigH viS

1804 85% Polyester/15% Katoen, 300 g/m²

3389 Geel/Marineblauw

C34-C46

Twee zakken vooraan. Achterzakken met plooi. Duimstokzak

met extra zak. Broekspijpzak met potloodzakje en extra zak.

Metalen ritssluiting. D-ring. Fluorescerende kleuren. 65 mm

reflecterende banden. EN471 Klasse 2

08 dAMeS

4427 FunctiOnele PArkA (uitneeMBAre

vOering)

1997 100% Polyester, PU bekleed, 210 g/m², wind en regendicht

membraam

3389 Geel/Marineblauw

S-XL

Gevoerd. Capuchon kan weggestopt worden. Zak op de mouw.

Zakken aan de voorkant met fleecevoering. Borstzak met

telefoonzakje. Ook zonder muts te dragen. D-ring. Aanrijgkoord

aan de binnenkant. EN471 Klasse 3.

3347 HOOded SWeAtSHirt HigH viS

Blåkläder 2012

1974 100% Polyester, 240 g/m²

3300 Geel # 5300 Oranje

S-XL

Rits aan de voorkant. Twee insteekzakken. Aanrijgkoord in de

hals. Elastische boord aan de mouw. Elastisch boord aan de

onderkant. 50mm reflecterende band. EN471 Klasse 2.

97


Blåkläder 2012 08 dAMeS

98

4846 dAMeS WindjAS SOFtSHell

2515 3-layer Polyester/PU/Spandex, winddicht, 380 g/m²

5600 Rood # 9900 Zwart

S-XL

Aanrijgkoord in de taille. Verstelbare manchetten. Twee insteekzakken met rist. Twee

binnenzakken. Verlaagde rug. D-ring.

7105 WerkBrOek

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

8956 Marineblauw/Rood # 9457 Grijs/Bordeaux # 9485 Grijs/Korenblauw # 9499 Grijs/Zwart #

9994 Zwart/Grijs

C34-C50

Twee steekzakken. Achterzak met plooi en klep in contrastkleur en knoopsluiting. Broekspijpzak

met plooi en opgestikt 3-delig potloodzakje en klep in contrastkleur en knoopsluiting.

Telefoonhouder met sluiting onderaan. Duimstokzak. Stevige ritssluiting. Bandplooi. D-ring.

3307 POlOSHirt dAMeS Piqué

1035 100% Katoen, 220 g/m²

1000 Wit # 5600 Rood # 5700 Bordeaux # 8500 Korenblauw # 8800 Marineblauw # 9000 Grijs #

9400 Grijs # 9900 Zwart

S-XL

Korte mouwen. Kraag en mouw met ribstof.

7120 dAMeS WerkBrOek

1800 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 240 g/m²

8500 Korenblauw # 8900 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900 Zwart

C34-C50 D20-D23

Broekspijpzak. Versterkte duimstokzak. Één achterzak. Twee ingenaaide schuine zakken. Stevige

metalen ritssluiting met patentknoop. D-ring.


3304 t-SHirt dAMeS

1031 92 % Katoen/8% Elastan, Jersey, 200 g/m²

1000 Wit # 5600 Rood # 8800 Marineblauw # 9900 Zwart

S-XL

Dames pasvorm. Korte mouwen. Ronde hals

1545 WerkBrOek

1370 100% Katoen, 370 g/m²

8800 Marineblauw

C34-C46

Zakken voor kniestukken in CORDURA®. Twee versterkte losse

spijkerzakken welke in de zakken met plooi gestopt kunnen

worden. Twee achterzakken met plooi. Hamerlus. Stevige

metalen ritssluiting met patentknoop. Versterkte duimstokzak

met potloodzakje en messenhouder. Broekspijpzak met

potloodzakje en extra zakje. D-ring. Telefoonzakje.

3316 POlOSHirt dAMeS

1037 95% Katoen/5% Elastan, 210 g/m²

2499 Khaki/Zwart # 5689 Rood/Marineblauw # 5794 Bordeaux/Grijs

# 8594 Korenblauw/Grijs # 8985 Marineblauw/

Korenblauw # 9994 Zwart/Grijs

S-XL

Platgebreide kraag.Dames pasvorm. Vlakverdeling in twee

kleuren.

7190 Service WerkBrOek dAMeS

1835 55% recycled Polyester/45 % Katoen, 268 g/m2

8600 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900 Zwart

C34-C46

Zakken aan de zijkant. Achterzakken met knopen. Broekspijpzak

met klep, telefoonzakje en potloodzakje.

08 dAMeS

3203 dAMeS cAnvAS OverHeMd kOrte

MOuWen

1185 100% Katoen canvas, 180 g/m²

2200 Khaki # 8900 Marineblauw # 9400 Grijs # 9900 Zwart

S-XL

Twee borstzakken. Korte mouwen. Verborgen knoopsluiting.

Baby canvas

7154 gArden WerkBrOek dAMeS

Blåkläder 2012

1835 55% recycled Polyester/45 % Katoen, 268 g/m2

4699 Army green/Zwart

C34-C46

Zakken aan de zijkant. Achterzakken versterkt met CORDURA®.

Zak op het been met klep en extra gereedschapszak versterkt

met CORDURA®. Duimstokzak in CORDURA®. D-ring. Zakken

voor kniestukken in CORDURA®.

99


09 kINderkledING

100

Blåkläder 2012

2060 Gebreide muts voor kinderen # 4879 kindervest teddy


Nieuw!

2060 GeBreIde muts voor kINdereN

1031 92 % Katoen/8% Elastan, Jersey, 200 g/m²

9900 Zwart

One size

Gebreide jersey muts met Blåkläder logo. Multi-comfort het hele jaar door.

Nieuw!

1544 kINderBroek

1370 100% Katoen, 370 g/m²

8800 Marineblauw

C104-C164

Twee versterkte losse spijkerzakken welke in de zakken met

plooi gestopt kunnen worden. Twee achterzakken met plooi.

Hamerlus. Stevige metalen ritssluiting met patentknoop.

Versterkte duimstokzak met potloodzakje en messenhouder.

Broekspijpzak met potloodzakje en extra zakje.

1548 kINderBroek pIraat

Nieuw!

4879 kINdervest teddy

1370 100% Katoen, 370 g/m²

8800 Marineblauw

C104-C164

Twee versterkte losse spijkerzakken welke in de zakken met

plooi gestopt kunnen worden. Twee achterzakken met plooi.

Hamerlus. Stevige metalen ritssluiting. Meterzak met

potloodzakje. Broekspijpzak met potloodzakje en extra zakje.

Knieversteviging.

2505 55% polyester/45% acrylic, pile, 350g/m2

8800 Marineblauw # 9900 Zwart

C104-C164

Verlengd rugpand. Elastiek in de taille. Borstzak met rits. Twee zakken met rits aan voorkant.

Versterkte ellebogen. Dunne polyestervoering.

Nieuw!

Nieuw!

09 kINderkledING

1546 kINderBroek X1500

1310 100% Katoencanvas, 225 g/m²

9900 Zwart

C104-C164

Twee versterkte losse spijkerzakken welke in de zakken met

plooi gestopt kunnen worden. Twee achterzakken met plooi.

Stevige metalen ritssluiting. Versterkte duimstokzak met

potloodzakje. Broekspijpen in waterafstotend materiaal.

Kniezakken in Cordura.

Nieuw!

Blåkläder 2012

101


Blåkläder 2012 09 kINderkledING

102

4850 omkeerBare kINderjas

1950 100% Polyester, ademend coating

8985 Marineblauw/Korenblauw

C104-C164

Omkeerbare kinderjas. De ene zijde geruit, de andere zijde fleece. Borstzak met rits. Zijzakken.

Aanrijgkoord in de taille

1850 kINderBroek GeruIt

1950 100% Polyester, ademend coating

8985 Marineblauw/Korenblauw

C104-C164

Geruite kinderbroek met voering. Zijzakken. Versterkte knieën en rugstuk. Elastiek onderaan

broekspijpen. Aanrijgkoord en elastiek in de taille.

4848 WINterjas kINdereN

1977 100% Polyester, PU bekleed, ademend, 200 g/m²

8933 Marineblauw/Geel

C104-C164

Winterjas met gewatteerde voering. Wind- en waterdicht. Getapete naden. Borstzak met rits.

Zijzakken. Reflecterende band aan de mouwen en op de rug. Aanrijgkoord in de taille. Elastische

windvangers in de mouwen. Afneembare kap. Fleecevoering in de kraag. Versterkte ellebogen en

rug.

1848 kINderBroek WINter

1977 100% Polyester, PU bekleed, ademend, 200 g/m²

8933 Marineblauw/Geel

C104-C164

Gewatteerde voering. Zakken met ritssluiting. Elastiek in de taille. Met bretellen. Sneeuwvangers

onderaan in de pijpen. Versterkt aan knieën, zitvlak en binnenkant pijpen onderaan. Reflecterende

tape onderaan de broekspijpen.


Nieuw!

4860 reGeNset kINdereN

2003 100% polyester, PU bekleed, 240g/m²

9933 Zwart/Geel

C104-C164

Regenset voor kinderen, gevoerd met polyesterfleece.

Beschikbaar in zwart met highvis. Met reflecterende banden

voor goede zichtbaarheid.

Nieuw!

1524 kINderBroek HIGH vIs

1860 65% Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m²

3389 Geel/Marineblauw

C104-C164

Twee versterkte losse zakken welke in de zak met plooi gestopt

kunnen worden. Zak op het been. reflecterende banden.

Achterzakken met plooi. Hamerlus.

103


10 Schoenen

104

Blåkläder 2012

2415 Veiligheidsschoen Winter extra hoog # 2305 hoge Veiligheidsschoen


Nieuw!

2310 lage veiligheidSSchoen

3800 Bruin 36-48

9900 Zwart 36-48

2310 lage veiligheidSSchoen

0001 Brede leest

9900 Zwart

W36-W48

Standaard leest met stalen neus en stalen tussenzool. Brede leest met aluminium neus en Kevlar

tussenzool. Bovenkant uitgevoerd in Waxed nubuck-leder waterbestendige antislip TPU-loopzool,

Non -striping, antistatisch en oliebestendig. Tussenzool van zacht PU-materiaal voor een ideale

schokdemping en hoog loopcomfort. Ingebouwde cambreur voor een correcte ondersteuning en

afwikkeling van de voet. Comfortabele binnenvoering. Klasse EN ISO 20345, S3 SRC.

2305 hoge veiligheidSSchoen

3800 Bruin # 9900 Zwart

38-48

Standaard leest. Bovenkant uitgevoerd in Waxed nubuck-leder waterbestendig Antislip

TPU-loopzool, Non -striping, antistatisch en oliebestendig. Tussenzool van zacht PU-materiaal

voor een ideale schokdemping en hoog loopcomfort. Ingebouwde cambreur voor een correcte

ondersteuning en afwikkeling van de voet. Stalen neus en stalen tussenzool. Comfortabele

binnenvoering. Klasse EN ISO 20345, S3 SRC.

2311 Sandaal

9900 Zwart

36-48

Bovenkant uitgevoerd in Waxed nubuck-leder waterbestendig. Antislip TPU-loopzool,

Non-striping, antistatisch en oliebestendig. Tussenzool van zacht PU-materiaal voor een ideale

schokdemping en hoog loopcomfort. Ingebouwde cambreur voor een correcte ondersteuning en

afwikkeling van de voet. Verstevigde hak, stalen neus en stalen tussenzool velcrosluiting.

Zijdelingse ventilatiegaten voor een optimale ademing. Comfortabele binnenvoering. Klasse

EN345-S1P.

Nieuw!

2315 hoge veiligheidSSchoen

9900 Zwart

36-48

2315 hoge veiligheidSSchoen

0001 Brede leest

9900 Zwart

W36-W48

10 Schoenen

Blåkläder 2012

Standaard leest met stalen neus en stalen tussenzool. Brede leest met aluminium neus en Kevlar

tussenzool. Bovenkant uitgevoerd in Waxed nubuck-leder waterbestendig Antislip TPU-loopzool,

Non-striping, antistatisch en oliebestendig. Tussenzool van zacht PU-materiaal voor een ideale

schokdemping en hoog loopcomfort. Ingebouwde cambreur voor een correcte ondersteuning en

afwikkeling van de voet. Met TPU versterkte buitenkant van de hak voor extra stabiliteit en

veiligheid,Comfortabele binnenvoering. Klasse EN ISO 20345, S3 SRC.

105


Blåkläder 2012 10 Schoenen

106

2401 veiligheidSSchoen

9900 Zwart

39-47

Standaard leest. Bovenkant in buffelleer. Tussenzool in PU. Buitenzool in TPU antislipmateriaal,

waterafstotend, non-striping, antistatisch, oliebestendig, Tussenzool/Binnenzool in PU.

Anatomisch gevormde binnenzool met comfortzone en gelpad voor optimale schokabsorptie.

Ingebouwde cambreur voor verhoogde stabiliteit en afwikkeling van de voet. Stalen neus.

Perforatiebescherming door middel van stalen tussenzool. Vetersluiting door metalen ogen.

Klasse S3..

Nieuw!

2415 veiligheidSSchoen Winter extra hoog

9900 Zwart

37-48

2415 veiligheidSSchoen Winter extra hoog

0001 Brede leest

9900 Zwart

W37-W48

Standaard leest met stalen neus en stalen tussenzool. Brede leest met aluminium neus en Kevlar

tussenzool. Extra hoog model. Bovenkant uitgevoerd in volnerf runderleer. Waterbestendig..

Antislip TPU-loopzool, Non-striping, antistatisch en oliebestendig. Tussenzool van zacht

PU-materiaal voor een ideale schokdemping en hoog loopcomfort. Ingebouwde cambreur voor

een correcte ondersteuning en afwikkeling van de voet. Met TPU versterkte buitenkant van de hak

voor extra stabiliteit en veiligheid. Thinsulate binnenvoering. Klasse EN ISO 20345, S3 SRC.

Nieuw!

nieuW!

Veiligheidsschoen

met

brede leest

Onze populairste modellen zijn nu ook verkrijgbaar

met een brede leest. Ideale pasvorm voor

als u een wat bredere voet hebt.

De brede leest heeft een spijkerbescherming

van textiel en een aluminium neus, waardoor de

schoen 17% lichter is dan een schoen met een

normale leest. Alle modellen met brede leest

voldoen aan beschermingsklasse S3.


Nieuw!

2425 veiligheidSlaarS

9900 Zwart

37-48 (39-40 44-45)

Neoprene laars met neusbescherming en bescherming tegen nagels. Comfortzone tussen +20 °C

en -15 °C. Het neoprene materiaal bestaat uit verschiilende lagen die de voeten en benen tijdens

het dragen ventileren. De laarzen zijn waterdicht. De buitenzool is oliebestendig en heeft een ruw

patroon om een goede grip te verzekeren. Klasse S5.

Nieuw!

Nieuw!

2303 veiligheidSlaarS Winter

9900 Zwart

39-48

2303 veiligheidSlaarS Winter

0001 Brede leest

9900 Zwart

W39-W48

Standaard leest met stalen neus en stalen tussenzool. Brede leest met aluminium neus en Kevlar

tussenzool. Met wol gevoerde leren laars. Bovenzijde in volnerf buffaloleder. Antislip

TPU-loopzool, waterafstotend, olieafstotend. Tussenzool van zacht PU-materiaal voor een ideale

schokdemping en hoog loopcomfort. Ingebouwde cambreur voor een correcte ondersteuning en

afwikkeling van de voet. Klasse EN ISO 20345, S3 SRC

Nieuw!

2427 veiligheidSlaarS

9900 Zwart

37-48 (39-40 44-45)

Laars gemaakt van neopreen. Comfortzone tussen +10 °C en -35 °C. Het neoprene materiaal

bestaat uit verschiilende lagen die de voeten en benen tijdens het dragen ventileren. De hoge

laarzen zijn waterdicht en de Vibram zool met het gepatenteerde ontwerp geeft de gebruiker een

optimale grip, stabiliteit en comfort.

Nieuw!

Nieuw!

2416 extra hoge veiligheidSSchoen

10 Schoenen

Blåkläder 2012

0001 Brede leest

9900 Zwart

W36-W48

Brede leest. Extra hoog model. Bovenkant uitgevoerd in volnerf runderleer. Waterbestendig..

Antislip TPU-loopzool, Non-striping, antistatisch en oliebestendig. Tussenzool van zacht

PU-materiaal voor een ideale schokdemping en hoog loopcomfort. Ingebouwde cambreur voor

een correcte ondersteuning en afwikkeling van de voet. Aluminium neus en Kevlar tussenzool voor

perforatiebescherming. Wollen binnenvoering. Klasse EN ISO 20345, S3 SRC.

Nieuw!

107


108

een nieUWe

asFaltschoen

- heet van de

naald

De asfaltschoen van Blåkläder is ontwikkeld

in samenwerking met toonaangevende

asfalt- en wegdekbedrijven. De warmtereflecterende

binnenzool en de buitenzool uit

onbehandeld Nitril rubber bieden de juiste

bescherming en comfort op pas aangebracht

asfalt van maximum 300°C. De vlakke

buitenzool zorgt er bovendien voor dat het

asfalt niet aan de schoen kleeft en dat de

schoen geen afdrukken nalaat op de asfaltlaag.

2418 aSfaltSchoen hitteBeStendig

9900 Zwart

37-48

Bovenkant uitgevoerd in runderleer. Antislip. Waterafstotend, olie- en hittebestendig tot 300

graden. Schokdempend. Stalen neus. PU-binnenzool. Comfortabele mesh binnenvoering. Klasse

S2 HRO SRA.

2419 hoge aSfaltSchoen hitteBeStendig

9900 Zwart

37-48

Bovenkant uitgevoerd in runderleer. Antislip. Waterafstotend, olie- en hittebestendig tot 300

graden. Schokdempend. Stalen neus. PU-binnenzool. Comfortabele mesh binnenvoering. Klasse

S2 HRO SRA.


2420 laarS S5

9900 Zwart

37-47

Stalen neus. Stalen tussenzool. Beenlengte kan ingekort worden. Klasse S5 SRA .

Nieuw!

2217 zool

5600 Rood # 8900 Marineblauw

35-48

Een dunne zool met 2 mm dik schokdempingsmateriaal geeft

een goede isolatie en optimale steun en comfort. Hij heeft een

diepe hielkop voor betere stabiliteit en zorgt er tevens voor dat

het eigen vetkussentje van het lichaam in de hiel optimaal

wordt benut. De voetholte heeft een stevige opbouw voor

maximale steun. Is dat teveel van het goede, dan kan men deze

zelf vormen door de zool 2 minuten in een oven van 90°C te

leggen en er daarna een minuut op te staan. Op die manier

vormt de zool zich precies naar uw voet. De zool heeft 2 jaar

schokdempingsgarantie en een berekende levensduur van ca. 3

jaar.

Nieuw!

2218 inlegzool Pu

9400 Grijs

38-48

Schokabsorberend Polyuretaan. Antistatisch

o848 laarS Boxer

5689 Rood/Marineblauw

36-47

Stalen neus. Stalen tussenzool. Profiel buitenzool. Klasse EN ISO 20345 SB P.

2203 inlegzool vilt

36-48

Absorbeert transpiratievocht.

10 Schoenen

Blåkläder 2012

109


BlåkläDer 2012 10 sChoenen

110

Nieuw!

2219 Dikke hoge sok

1720 60% wol, 16 % polyamide, 18% akryl, 4% cordura, 2%

lycra

9900 Zwart

36-39 40-42 43-45 46-48

Kniehoge dikke badstoffen sok, deels met wol voor maximale

warmte. CORDURA® versteviging in de hiel voor langere

levensduur. Badstof weefstel geeft warmte in koude dagen.

Ontworpen en getest voor aangenaam draagcomfort in alle

werkschoenen.

Nieuw!

Nieuw!

2223 meDium lage sok

1719 64% wol, 16% polyamide, 18% acryl, 2% lycra

9900 Zwart

36-39 40-42 43-45 46-48

Gebreide sok met badstof in de zool en rond de tenen voor

maximale warmte. CORDURA® gebreide hiel voor langere

duurzaamheid. Ontworpen en getest voor aangenaam

draagcomfort in alle werkschoenen.

Nieuw!

Nieuw!

2220 Dikke sok

1720 60% wol, 16 % polyamide, 18% akryl, 4% cordura, 2%

lycra

9900 Zwart

36-39 40-42 43-45 46-48

Dikke badstoffen sok, deels met wol voor maximale warmte.

CORDURA® versteviging in de hiel voor langere duurzaamheid.

Badstof weefstel geeft warmte in koude dagen. Ontworpen en

getest voor aangenaam draagcomfort in alle werkschoenen.

Nieuw!

Nieuw!

2224 meDium Coolmax sok

1718 80% coolmax, 17% polyamide, 3% lycra

9900 Zwart

36-39 40-42 43-45 46-48

Standaard sok met gebreide gedeelten voor optimale ventilatie.

Naadloos aan de tenen. Gedeeltelijk in Coolmax stof voor

optimale vochtregeling. Ontworpen en getest voor aangenaam

draagcomfort in alle werkschoenen.

Nieuw!

Nieuw!

2221 meDium sok

1720 60% wol, 16 % polyamide, 18% akryl, 4% cordura, 2%

lycra

9900 Zwart

36-39 40-42 43-45 46-48

Gebreide sok met badstof in de zool en rond de tenen voor

maximale warmte. CORDURA® gebreide hiel voor langere

duurzaamheid. Ontworpen en getest voor aangenaam

draagcomfort in alle werkschoenen.

Nieuw!

Nieuw!

2225 Coolmax lage sok

1718 80% coolmax, 17% polyamide, 3% lycra

9900 Zwart

36-39 40-42 43-45 46-48

Lage sok met gebreide gedeelten voor optimale ventilatie.

Naadloos aan de tenen. Gedeeltelijk in Coolmax stof voor

optimale vochtregeling. Ontworpen en getest voor aangenaam

draagcomfort in alle werkschoenen.

Nieuw!


2209 Werksokken 2-paCk

1713 60% wol, 33% polyamid, 7% lycra

9994 Zwart/Grijs

37-39 40-42 43-45 46-48

Badstof gedubbelde zool voor comfort en bescherming. Dunne bovenkant voor maximaal comfort.

Geribd breiwerk in voetboog en schacht om de sok op zijn plaats te houden. Lycra om afzakken te

voorkomen. Kanaal-breiwerk om zweet af te voeren.

2211 Werksokken Wol, Dikke kWaliTeiT

1716 82% wol, 18% polyamide

9400 Grijs

37-39 40-44 45-48

Badstof gedubbelde zool voor comfort en bescherming. Geribd

breiwerk in voetboog en schacht om de sok op zijn plaats te

houden.

2202 sokken

2210 Werksokken

0003 3-Pack # 0012 12-Pack # 0120 120-Pack

One size

80% katoen, 20% polyamide. 1 kleur, per 3 paar verpakt.

1714 70% wol, 27% polyamide, 3% elastane

9994 Zwart/Grijs

37-39 40-44 45-48

Badstof gedubbelde zool voor comfort en bescherming. Dunne bovenkant voor maximaal comfort.

Geribd breiwerk in voetboog en schacht om de sok op zijn plaats te houden. Lycra om afzakken te

voorkomen. Kanaal-breiwerk om zweet af te voeren.

2207 Thermosokken

10 sChoenen

BlåkläDer 2012

0003 3-Pack # 0060 60-Pack

One size

Thermosokken in 80% acryl/20% polyamide. 1 kleur, per 3 paar

verpakt.

111


Blåkläder 2012 10 Schoenen

112

2215 veterS 3-Pack Bruin

3800 Bruin

100cm-130cm

Twee lengtes: 100 CM en 130 CM

2214 veterS 3-Pack zWart

9900 Zwart

100cm-205cm

4 lengtes: 100 CM, 120 CM, 140 CM en 205 CM

2212 SchoenSmeer

One size

Kleurloos. Dringt in het leder, beschermt en

doet het leder glanzen.

2213 SchoenBorStel

One size

Gemaakt van varkenshaar


Schoenen

eisen, testen en standaarden

EN ISO 20345:2004:

Specificatie voor veiligheidsschoenen voor professioneel gebruik: Schoenen met eigenschappen die zijn bedoeld om de gebruiker te

beschermen tegen ongevallen die kunnen optreden binnen de bedrijfssectoren waarvoor de schoenen zijn ontwikkeld. De schoenen

zijn voorzien van een beschermende neus die tegen schokken beschermt.

CLASSIfICATIE VAN SCHOENEN EN LAARZEN

I. Schoenen en laarzen van leer en andere materialen, maar geen schoeisel van rubber of polymeren.

II. Schoenen en laarzen van rubber of polymeren.

De stootbescherming is 200 Joule (J).

De indeukweerstand is 15.000 Newton (N).

De schoenen beschermen tegen de volgende risico's (let op de symboolverwijzing):

• Stoten of druk op de tenen (alle schoenen zijn voorzien van een metalen neus).

• Stoten van de hak tegen de grond (schoenen SB-E, S1-S2-S3).

• Overige risico's worden gebaseerd op het getoonde symbool.

• Stoten tegen de enkel (alleen hoge modellen met enkelbescherming).

• Perforatie van de zool (alleen modellen met spijkerbescherming tegen perforatie SB-P, S1-P, S3, S5).

• Koolwaterstoffen/oliën: alle EN ISO 20345.

• Overige risico's worden gebaseerd op het getoonde symbool/de getoonde categorie.

Symboolklassen voor veiligheidsschoenen:

Categorie Klasse Aanvullende eisen

SB I of II

S1 I Gesloten hiel. Antistatische eigenschappen. Schokabsorberende hak.

S2 I Als S1 plus bestand tegen penetratie en opname van water.

S3 I Als S2 wat betreft weerstand van zool tegen penetratie. Zool met profiel.

S4 II Antistatische eigenschappen. Schokabsorberende hak.

S5 II Als S4 wat betreft weerstand van zool tegen penetratie. Zool met profiel.

Eisen aan schoenen met antislip:

Symbolen voor producten met antislipeigenschappen Symbool

Keramische tegels met natriumlaurylsulfaat SRA

Staal met glycerol SRB

Keramische tegels met natriumlaurylsulfaat en staal met glycerol SRC

Aanvullende eigenschappen:

Eis/functie Symbool

Penetratieweerstand in de zool P

Elektrische weerstand geleidend C

Elektrische weerstand antistatisch A

Elektrisch isolerend I

Complete Warmte-isolerend HI

schoen Koude-isolerend CI

Energieabsorberende hak E

Waterdichtheid WR

Bescherming van de middelvoet M

Bescherming van de enkel AN

Bovenmateriaal

Penetratie en opname van water bovenmateriaal WRU

Bestendigheid bovenmateriaal tegen snijden CR

Buitenzool Zool bestand tegen hitte bij contact HRO

Aanvullende informatie:

Draag antistatische schoenen als het elektrostatisch opladen van de schoenen moet worden

geminimaliseerd om vonken te voorkomen die brandgevaarlijke stoffen en dampen kunnen

ontsteken en als er kans is op elektrische schokken van elektrische apparatuur.

113


11 handschoenen

114

Blåkläder 2012

2250 HandscHoen ambacHt


2247 Gevoerde handschoen

mekaniekers

3944 Synthetisch leer, spandex, polar fleece

9994 Zwart/Grijs

8-12

PALM: Elastisch, voor meer gevoeligheid en grip. VINGERS:

verstevigde vingertoppen. RUG: Spandex. VOERING: Polar

fleece. POLS: aanpasbare Velcro© sluiting. PBM Klasse 2,

EN388:2003 1122, EN 420:2003, EN 511 110.

2243 handschoen amBacht

3940 Synthetisch leer, spandex

9900 Zwart

8-12

PALM: handschoen met verstevigde palm van waterafstotend

synthetisch leder voor langere levensduur. VINGERS:

verstevigde vingertoppen aan duim, wijsvinger en middenvinger

voor extra duurzaamheid. RUG: TPU spandex waterafstotend.

POLS: Aanpasbare Velcro© sluiting. PBM Klasse 2, EN388:2003

3121, EN 420:2003

2248 Gevoerde handschoen amBacht

3943 Synthetisch leer, Spandex, Polar fleece

9994 Zwart/Grijs

8-12

PALM: Waterafstotend synthetisch leder met verstevigde palm

voor langere levensduur. VINGERS: Verstevigde duim, wijsvinger

en middenvinger voor extra duurzaamheid. RUG: Waterafstotend

TPU spandex. VOERING: Polar fleece. POLS: Aanpasbare

velcro© sluiting aan de pols. PBM Klasse 2, EN388:2003 2121,

EN 420:2003, EN 511 120

2244 handschoen amBacht

3941 Synthetisch leer, spandex, antislipmateriaal

9994 Zwart/Grijs

8-12

PALM: Synthetisch leder met verstevigde palm in antislipmateriaal

voor een betere grip en langere levensduur. VINGERS:

antislipversteviging van vingertoppen aan duim, wijsvinger en

middenvinger voor een betere grip en extra duurzaamheid. RUG:

TPU spandex waterafstotend. POLS: Aanpasbare velcro©

sluiting aan de pols. PBM Klasse 2, EN388:2003 2121, EN

420:2003

11 handschoenen

2249 Gevoerde handschoen amBacht

3945 Synthetisch leer, spandex, 100g thinsulate

9900 Zwart

8-12

PALM: Waterafstotend synthetisch leder met verstevigde palm

in antislipmateriaal voor betere grip en extra duurzaamheid.

VINGERS: Verstevigde vingertoppen aan duim, wijsvinger en

middenvinger voor een betere grip en extra duurzaamheid. RUG:

TPU spandex waterafstotend. VOERING: Thinsulate isolatie

100g. POLS: Aanpasbare velcro© sluiting aan de pols met

sneeuwslot. PBM Klasse 2, EN388:2003 2122, EN 420:2003, EN

511 120

2245 handschoen mekaniekers

Blåkläder 2012

3942 Stretch PU, spandex

9994 Zwart/Grijs

8-12

PALM: Stretch PU voor een beter gevoel. VINGERS: Verstevigde

vingertoppen voor langere levensduur. RUG: Spandex. POLS:

Aanpasbare velcro© sluiting aan de pols. PBM Klasse 2,

EN388:2003 2111, EN 420:2003

115


Blåkläder 2012 11 handschoenen

116

2230 handschoen amBacht

3910 Geitenleer, spandex

9900 Zwart

8-11

PALM: Volnerf geitenleer. verstevigde palm voor langere

levensduur. VINGERS: Speciaal ontworpen vingertoppen voor

een naadloos gevoel. RUG: Ademend elastisch Spandex voor

verhoogd comfort. POLS: Aanpasbare velcro© sluiting aan de

pols. KNOKKELS: Volnerf geitenleer. Knokkelversteving voor

extra bescherming. PBM Klasse 2, EN388:2003 3232, EN

420:2003

2235 handschoen amBacht

3915 Synthetisch leer

9994 Zwart/Grijs

8-11

PALM: handschoen van synthetisch leder met verstevigde palm

voor langere levensduur. VINGERS: verstevigde vingertoppen

voor langere levensduur. RUG: Ademend elastisch Spandex voor

verhoogd comfort. POLS: Aanpasbare velcro© sluiting aan de

pols. PBM Klasse 2, EN388:2003 4232, EN 420:2003

2233 handschoen mekaniekers

3913 Synthetisch leer. rubber-tec, elastisch, spandex

9994 Zwart/Grijs

8-11

PALM: Machinewasbaar synthetisch leder, met rubber

verstevigde palm voor langere levensduur. VINGERS: Speciaal

ontworpen vingertoppen voor een naadloos gevoel. RUG:

Ademend elastisch Spandex voor verhoogd comfort. POLS:

Aanpasbare velcro© sluiting aan de pols. PBM Klasse 2,

EN388:2003 4141, EN 420:2003

2234 handschoen amBacht

3914 Synthetisch leer, neoprene

9922 Zwart/Khaki

8-11

PALM: Machinewasbaar synthetisch leder, verstevigde palm

voor langere levensduur. VINGERS: Speciaal ontworpen

vingertoppen voor een naadloos gevoel. RUG: Ademend

3-dimensionaal stretch gebreid voor verhoogd comfort met

neoprene vulling rond de knokkels. POLS: Insteekmodel, met

neoprene pols voor comfort en bescherming. PBM Klasse 2,

EN388:2003 4132, EN 420:2003

2232 handschoen mekaniekers

3912 Synthetisch leer, elastisch, ventilerend spandex

9900 Zwart

8-11

PALM: Machinewasbaar synthetisch leder. VINGERS: Speciaal

ontworpen vingertoppen voor een naadloos gevoel. RUG:

Ademend elastisch Spandex voor verhoogd comfort. POLS:

Aanpasbare velcro© sluiting aan de pols. PBM Klasse 2,

EN388:2003 3121, EN 420:2003

2237 Gevoerde handschoen amBacht

3921 Polyester/Katoen canvas, rubber-tec, fleece wattering

9900 Zwart

8-11

RUG: Polyester/Katoen, elastisch met waterafstotende deklaag.

VOERING: gekamd polyester fleece voering. PALM: Rubber palm

en vingertoppen voor extra grip en duurzaamheid. POLS: Nylon

aanpasbare band. PBM Klasse 2, EN388:2003 4122, EN

420:2003

2236 Gevoerde handschoen amBacht

3920 Synthetisch leer, spandex, 80 g thinsulate

9900 Zwart

8-11

PALM: Machinewasbaar synthetisch leder. VINGERS: Extra ruim

ontworpen voor meer comfort. RUG: Ademend elastisch

Spandex voor verhoogd comfort RUG for comfort. POLS:

Aanpasbare velcro© sluiting aan de pols. ISOLATIE: 80 g

thinsulate. WATERDICHTHEID: Wabtech waterdicht/ademend.

PBM Klasse 2, EN388:2003 3222, EN 420:2003


2252 Glove

RocK HaRd

In de nieuwe collectie van Blåkläder is handschoen

2252 een wonder van functionaliteit.

De complete binnenhandschoen is meerlaags

uitgevoerd voor optimale duurzaamheid en

bescherming. De buitenhandschoen is versterkt

met knokkel- en vingerbescherming om uw hand

tegen slagen en stoten te beschermen. De elastische

stof en band rond de pols zorgen ervoor

dat de handschoen correct zit voor een optimale

pasvorm en maximaal comfort.

2252 handschoen amBacht

3916 Geitenleer, snijbestendinge voering, spandex, TPU.

9900 Zwart

8-12

PALM: geitenleer met snijbestendige voering. VINGERS: Vingertoppen

met 2 lagen leer, vingerbescherming en spandex. RUG: leer met

knokkelbescherming. POLS: open elastische manchet. DOELGROEP:

voor constructiewerken waar duurzaamheid, hoge bescherming en

vingertopgevoel belangrijk is. PBM Klasse 2, EN388:2003 3542 EN

420:2003.

Nieuw!

Nieuw!

2250 handschoen amBacht

3941 Synthetisch leer, spandex, antislipmateriaal

9900 Zwart

8-12

PALM: Synthetisch leder met Blåklader print in de palm. RUG:

polyester en synthetisch leder. POLS: Open neoprene manchet.

DOELGROEP: voor constructiewerken waar duurzaamheid, hoge

bescherming en vingertopgevoel belangrijk is. PBM Klasse 2,

EN 420:2003, EN388:2003 2121.

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!

2265 handschoen amBacht

3942 Stretch PU, spandex

9900 Zwart

7-12

PALM: Stretch PU voor meer gevoeligheid en betere grip. RUG:

Spandex, ademend. POLS: elastische polsmanchetten.

DOELGROEP: Industrie, logistiek, constructie. PBM Klasse 2,

EN388:2003 2111, EN 420:2003.

Nieuw!

Nieuw!

2266 Gevoerde handschoen amBacht

3944 Synthetisch leer, spandex, polar fleece

9900 Zwart

7-12

PALM: Stretch PU voor meer gevoeligheid en betere grip. RUG:

Spandex, ademend. POLS: elastische polsmanchetten.

VOERING: fleece met waterdicht en adement membraan.

DOELGROEP: Industrie, logistiek en constructie, waar

flexibiliteit, waterdichtheid en thermische isolatie belangrrijk

zijn. PBM Klasse 2, EN388:2003 2111, EN 420:2003.

Nieuw!

117


118

handschoenen

EisEn, tEstEn En standaardEn

Standaard voor de algemene eisen en testprocedures die aan beschermende handschoenen worden gesteld.

Omvat het volgende:

• Definities van handschoenen en handen.

• De handschoenen mogen geen risico vormen en geen gevaar of allergieën veroorzaken.

• De PH-waarde van het materiaal van de handschoen moet hoger zijn dan 3,5 en lager dan 9,5 (neutraal).

• Het chroom(IV)-gehalte in het materiaal mag niet hoger zijn dan 3 mg/kg.

• De maatvoering is gestandaardiseerd met o.a. minimumlengte van de handschoen.

• Symbolen voor handschoenen en verpakking zijn ook gestandaardiseerd.

Prestatieniveau

Test

en 388 en 511

In deze standaard worden de handschoenen

op de volgende risico's

getest:

• Schuurweerstand

• Snijbestendigheid

• Scheurweerstand

• Perforatieweerstand

Elke test levert een resultaat op, zie de

onderstaande tabel.

Niveau

1

Niveau

2

Niveau

3

Niveau

4

Niveau

5

Slijtvastheid (aantal cycli) 100 500 2000 8000 -

Snijbestendigheid (Index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

Scheurweerstand (N) 10 25 50 75 -

Perforatieweerstand (N) 20 60 100 150 -

0 = handschoen ligt onder het laagste prestatieniveau voor de afzonderlijke

test.

X = handschoen niet ingeleverd voor afzonderlijke test of de afzonderlijke

testmethode is niet geschikt voor het design en/of materiaal van de handschoen.

De handschoenen zijn speciaal vormgegeven

om de handen tegen kou te

beschermen.

Prestatieniveau

Test Niveaus

Convectiekou 0-4, waarbij 4 het beste is

Contactkou 0-4, waarbij 4 het beste is

Waterbestendigheid (5 minuten) 0 of 1 *

* 0 = waterpenetratie na 5 minuten volgens EN 511:2006, wat eerdere

standaarden met 30 minuten vervangt.

1 = geen waterpenetratie na 5 minuten volgens EN 511:2006, wat eerdere

standaarden met 30 minuten vervangt.

X = handschoen niet ingeleverd voor afzonderlijke test of de afzonderlijke

testmethode is niet geschikt voor het design en/of materiaal van de

handschoen.

Uiteenzetting van prestatieniveaus

Prestatieniveau

Minimaal toepassingsgebied

[°C]

Lage activiteit

Minimaal toepassingsgebied

[°C]

Middelhoge

activiteit

Minimaal toepassingsgebied

[°C]

Hoge activiteit

1 - 10 -15

2 - 0 -30

3 8 -15 -

4 -10 -30 -

De tabel is relevant voor de omringende luchttemperatuur bij een windsnelheid

van 0,5 m/s.


2238 Gevoerde handschoen amBacht

3922 Hertenleer, Polyester/Katoen canvas

9933 Zwart/Geel

8-11

PALM + VINGERS: Volnerf hertenleer en extra volnerf versterkte

palm. Speciaal ontworpen vingertoppen voor een naadloos

gevoel. Voorgevormde handpalm voorkomt moeheid. RUG:

Polyester/Katoen, elastische rug met waterafstotende deklaag.

VOERING: Gekamd polyester fleece voering. ISOLATIE: G100 3M

thinsulate. WATERDICHTHEID: Wabtech waterdicht/ademend

POLS + OPENING: aanpasbare Nylon band. Elastische

polssluiting met trekkoord en aanpasbare sluiting. Velcro©

sluiting voor extra comfort. DUIMRUG: zachte PU-laag.

KNOKKELRUG: 5 mm EVA schuim voor extra knokkelbescherming.

PBM Klasse 2, EN388:2003 3143, EN 420:2003

2240 ´Gevoerde handschoen amBacht

´´hiGhvis´´ ´

3930 geitenleer, 100 g polyester fiberfill, 3M Scotchlite

3394 Geel/Grijs

8-11

PALM: Volnerf geitenleer. verstevigde palm voor langere

levensduur. KNOKKELS: 3M Scotchlite® Reflecterende

knokkelband, versterkt met leder voor extra bescherming. RUG:

Waterafstotend 100% polyester. ISOLATIE: 100 gm polyester

mousse met gekamde voering. POLS: Acryl met leder

aantrekstuk.PBM Klasse 2, EN388:2003 2131, EN 420:2003

2239 Gevoerde handschoen amBacht

3923 Hertenleer, Elastisch, ventileren Spandex, Neoprene©,

G60 3M Thinsulate©.

9933 Zwart/Geel

8-11

PALM: Volnerf Amerikaans hertenleer palm en vingers.

VINGERS: Extra ruim ontworpen voor meer comfort. RUG:

Ademend elastisch Spandex voor verhoogd comfort met

neoprene vulling rond de knokkels. POLS: Aanpasbare velcro©

sluiting aan de pols. ISOLATIE: G60 3M Thinsulate®

WATERDICHTHEID: Wabtech waterdicht/ademend. PBM Klasse

2, EN388:2003 2132, EN 420:2003

2241 ´handschoen amBacht ´´hiGhvis´´ ´

3931 Synthetisch leer, spandex

3394 Geel/Grijs

8-11

PALM: Machinewasbaar synthetisch leder. VINGERS: Speciaal

ontworpen vingertoppen voor een naadloos gevoel. RUG:

Ademend elastisch Spandex voor verhoogd comfort. POLS:

Aanpasbare velcro© sluiting aan de pols. PBM Klasse 2,

EN388:2003 2121, EN 420:2003

11 handschoenen

2231 handschoen amBacht

Blåkläder 2012

3911 Hertenleer, spandex, neoprene

9933 Zwart/Geel

8-11

PALM+VINGERS: Volnerf Amerikaans hertenleer. VINGERS:

Speciaal ontworpen vingertoppen voor een naadloos gevoel.

RUG: Ademend elastisch Spandex voor verhoogd comfort met

neoprene vulling rond de knokkels. POLS: Aanpasbare velcro©

sluiting aan de pols. PBM Klasse 2, EN388:2003 2132, EN

420:2003

2242 ´handschoen amBacht ´´hiGhvis´´

´

3932 Synthetisch leer, 3M Scotchlite

3394 Geel/Grijs

8-11

PALM: Machinewasbaar synthetisch leder. VINGERS: Speciaal

ontworpen vingertoppen voor een naadloos gevoel. RUG:

Ademend 3-dimensionaal elastisch gebreid. POLS:

Insteekmodel om gemakkelijk aan en uit te trekken. KNOKKELS:

Reflecterende knokkelband. PBM Klasse 2, EN388:2003 2121,

EN 420:2003

119


12 ACCeSSOIreS

120

Blåkläder 2012

4895 Fleece Pull-over # 1500 Werkbroek X1500 # 3097 reistas MediuM 50 l


4003 rIem

9900 Zwart

One size

Breedte 40 mm. Elastisch. Met Blåkläder logo.

4007 rIem leder

3800 Bruin # 9900 Zwart

85 cm-115cm

Breedte 45 mm. Lengte 85, 95, 105 en 115cm.

4020 HAmerluS

9900 Zwart

One size

Metalen lus met velcro.

4004 rIem

9900 Zwart

One size

Breedte 40 mm. Elastisch.

4033 rIem

9900 Zwart

One size

Breedte 40 mm. Met Blåkläder logo.

4009 Bretellen

9900 Zwart

One size

5cm breed en elastisch voor extra comfort over de schouders.

Dubbele clips

4006 rIem

9900 Zwart

One size

Breedte 50 mm.

Nieuw!

4028 rIem ruBBer

12 ACCeSSOIreS

9900 Zwart

One size

Riem met speciaal design, met rubber sluiting. Ideaal voor

objecten die onderhevig zijn aan snelle beschadigingen.

Elastisch.

Nieuw!

2120 telefOOnHOuder lOS

9900 Zwart

One size

Riemhouder. Klittenbandsluiting. Verstelbare diepte.

Blåkläder 2012

121


Blåkläder 2012 12 ACCeSSOIreS

122

Nieuw!

3098 reIStAS lArge

9900 Zwart

One size

Heavy-duty en waterafstotende reistas. Inhoud 90 liter. Twee riemen om deze als rugtas te

gebruiken.

Nieuw!

Nieuw!

3097 reIStAS medIum 50 l

9900 Zwart

One size

Heavy-duty waterafstotende reistas. Inhoud tot 50 liter. Inclusief Blåkläder logo. Houder voor

identiteitskaart.

Nieuw!

Nieuw!

3099 reIStAS lArge 110 l

9900 Zwart

One size

Heavy-duty waterafstotende reistas op wielen. Polyester met TPU-coating. Inhoud 110 liter. Twee

banden om deze als rugtas te gebruiken. Geïntegreerde handvaten.

Nieuw!

8696 rugtAS

1370 100% Katoen, 370 g/m²

8800 Marineblauw

One size

Sluiting met trekkoord bovenop en ritssluiting aan de zijkant. Verstelbare schouderband.

Waterbestendige voering. Met Cordura© versterkte bodem. Flessenhouder met klep.

Telefoonzakje. potloodzakje met twee extra zakjes. Voorgewassen.


4000 knIe-InlegStukken

1200 Polyethene

9900 Zwart

One size

Kniestukken gecertificeerd volgens EN 14404. Samen met de

broeken CE gelabeld. Afmetingen: 207x180x20mm. Past in

broeken 1500 en 1501.

4018 knIe-InlegStukken

1200 Polyethene

9900 Zwart

One size

Kniestukken gecertificeerd volgens EN 14404. Samen met de

broeken CE gelabeld. Afmetingen: 290x180x20mm. Past in

broeken 1500 en 1501.

4008 HeAvy WeIgHt knIe-InlegStukken

1005 Plastic foam, CORDURA®

9900 Zwart

One size

CORDURA® bevestigd op gel materiaal. Voldoet aan EN norm

SS EN 14404

2130 HOuder vOOr IdentIteItSkAArt

9900 Zwart

One size

Houder in hard plastic om identiteitskaart duidelijk zichtbaar te

maken.

12 ACCeSSOIreS

2080 fIjnStOfmASker 10-PACk ffP2

1000 Wit

One size

Fijnstofmasker met rond uitademventiel. Per stuk verpakt in

doos. EN 149:2001+A1:2009 FT-033 FFP2. Wit

2125 lOSSe SPIjkerzAkken (Per PAAr)

8900 Marineblauw # 9400 Grijs

One size

Te bevestigen aan de riem. Alleen per paar te bestellen.

2129 InzetStuk mAAtvergrOtIng vOOr

Art. 3105

Blåkläder 2012

5600 Rood # 8500 Korenblauw # 8900 Marineblauw # 9400

Grijs # 9900 Zwart

One size

Om werkvest model 3105 te vergroten. Geschikt voor maat XXXL.

123


Blåkläder 2012 12 accessoIres

124

2042 Pet

4600 Army green # 8300 Staalblauw # 9900 Zwart

One size

Verstelbaar aan de achterkant. BLAKLADER borduring. Voorgewassen.

2044 BaseBall Pet

9922 Zwart/Khaki # 9994 Zwart/Grijs

One size

Sportieve stijl.

2045 BaseBall Pet

8900 Marineblauw

One size

Yachting stijl.

1897 Boxershorts 2-Pack

1166 95% Katoen/5% lycra, 190 g/m²

9900 Zwart # 1000 Wit

S-XXL

Zacht comfortabel single jersey. Logo in de tailleband.

2046 BaseBall Pet

8900 Marineblauw

One size

Yachting stijl. Blåkläder naam geborduurd op de achterkant.

Aanpasbare gesp.


MAATTABEL

HERENMATEN

Lengte normaal C C C C C C C C C C C

Wijdte normaal 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

A Bovenwijdte 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

B Taillewijdte 76 80 84 88 92 97 102 107 112 117 122

C Heupwijdte 92 96 100 104 107 110 113 116 119 122 125

D Binnenpijplengte 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Lengte kort D D D D D D D D D D D D

Wijdte ruim 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

A Bovenwijdte 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

B Taillewijdte 78 82 86 90 94 98 103 108 113 118 123 128

C Heupwijdte 90 94 98 102 106 109 112 115 118 121 124 127

D Binnenpijplengte 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Lengte lang C C C C C C C

Wijdte normaal (146) (148) (150) (152) (154) (156) (158)

A Bovenwijdte 92 96 100 104 108 112 116

B Taillewijdte 80 84 88 92 97 102 107

C Heupwijdte 97 101 105 108 111 114 117

D Binnenpijplengte 83 84 85 86 87 88 89

DAMESMATEN

Maat C C C C C C C C C C

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

A Bovenwijdte 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122

B Taillewijdte 64 67 70 74 78 82 86 91 97 103

C Heupwijdte 90 93 96 99 102 106 110 115 120 125

D Binnenpijplengte 80 81 82 83 84 85 86 86 86 87

Maat D D D D D D D D D

19 20 21 22 23 24 25 26 27

A Bovenwijdte 88 92 96 100 104 110 116 122 128

B Taillewijdte 73 77 81 85 89 94 100 106 112

C Heupwijdte 102 105 108 112 116 121 126 131 136

D Binnenpijplengte 78 78 79 80 81 81 81 82 82

KINDERMATEN

Wijdte normaal C C C C C C C

Kindermaat 104 116 128 140 152 164 176

Leeftijd 4 6 8 10 12 14 16

A Bovenwijdte 55 58 62 67 73 79 86

B Taillewijdte 52 54 55 56 63 66 70

C Heupwijdte 58 62 66 72 79 85 91

D Binnenpijplengte 40 48 56 63 70 77 84

MATENOMREKENTABEL

Maat S M L XL XXL

Werkvest 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62

Jack 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62

Parka 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62

Regenkleding 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62

Hemd 39-40 41-42 43-44

ZO BEPAALT

U UW MAAT!

Neem uw maten zoals

aangegeven op de schets

en ga na welke maat u heeft.

Alle afmetingen in de tabel

zijn lichaamsafmetingen

m.u.v.de binnenpijplengte,

die voor het kledingstuk geld.

Bij de kledingmaten werd

rekening gehouden met

de bewegingsvrijheid.

a

B

c

d

125


Blåkläder 2012

126

kwalIteIten

ZORgvULDIg gESELEcTEERDE MATERIALEN

Eventuele certificaten gelden voor de stoffen. Let op: de certificatie van de kleding komt niet altijd overeen met die van de

stof. De certificatie van de kleding geldt voor de gebruiker.

1020 Micropiké van 54% polyester/46% CoolMax ® , 140 g/m² Coolmax ® . Vochttransporterend materiaal met een snelle droogtijd. Het resultaat is

dat de huid droog, koel en fris blijft.

1021 Piké van 51% polyester/49% CoolMax ® , 140 g/m² Coolmax ® . Vochttransporterend materiaal met een snelle droogtijd. Het resultaat is

dat de huid droog, koel en fris blijft.

1140 Cordura denim, 375 g/m 2 Extreem slijtvaste denimstof. De combinatie van cordura en katoen maakt de stof zeer

duurzaam en erg comfortabel. Öko-Tex100-gecertificeerd.

1210 100% Katoen, twill, 300 g/m 2 Vormvast met hoog draagcomfort. Leverbaar in verschillende kleuren. Minimale krimp.

Geschikt voor industrie en service.

1310 100% katoenen canvas, 225 g/m² Lichtere kwaliteit voor aangenaam werkcomfort. Zeer geschikt voor profiel/werkplaats.

Maar ook als lichtere ambachtskwaliteit bij werkzaamheden binnenshuis of

een warmer klimaat. Öko-Tex100-gecertificeerd. Voorgewassen.

1320 100% katoenen canvas, 340 g/m 2 Ambachtskwaliteit. 100% katoenen canvas. Slijtvaste kwaliteit; zacht en volgzaam.

Öko-Tex 100- gecertificeerd. Voorgewassen.

1370 100% Katoen, 370 g/m 2 Sanfor (minimale krimp) zware kwaliteit katoen. Zachte, slijtvaste stof. Kleur- en

vormvast, evt. geschikt voor licht laswerk. Öko-Tex 100- gecertificeerd. Geschikt voor

ambacht/ werkplaats, enz.

1380 78% Polyester, 22% Katoen, 330 g/m 2 Heavy duty canvas. Zeer slijtvaste, duurzame kwaliteit voor de nieuwe generatie

werkkleding. Voor beroepen die functionaliteit en duurzaamheid vereisen.

Makkelijk in onderhoud.

1400 WINDSTOPPER ® Softshell, 256 gr/m² Nauwkeurig geselecteerd materiaal met WINDSTOPPER ® , een winddicht materiaal met

maximaal ademend vermogen. Het houdt u warm en comfortabel bij harde wind, ook

wanneer u in beweging bent.

1410 WINDSTOPPER ® 67% polyester/33% katoen, 290 gr/m² Slijtvaste stof met WINDSTOPPER ® , een winddicht materiaal met maximaal ademend

vermogen. Het houdt u warm en comfortabel bij harde wind, ook wanneer u in beweging

bent. Öko-Tex 100- gecertificeerd.

1420 100% polyester, 2-laags GORE-TEX ® .

Wind- waterdicht materiaal dat ademt, 160 g/m²

Slijtvast materiaal met GORE-TEX ® , nauwkeurig geselecteerd voor onze 365/24-collectie.

Öko-Tex 100- gecertificeerd.

1507 100% Katoen, 350 g/m² PYROVATEX ® , anti-static fibre Stof met vlamwerende behandeling. Gecertificeerd volgens EN ISO 11612 (beschermende

kleding - kleding voor bescherming tegen hitte en vlammen), EN ISO 11611 (beschermende

kleding voor gebruik bij lassen en verwante processen) EN 1149 (beschermende kleding -

elektrostatische eigenschappen).

1509 75% polyester/25% katoen, vlamvertragend, 325 g/m 2 Vlamwerend gemaakte waarschuwingsstof met hoge zichtbaarheid. Gecertificeerd volgens

EN ISO 11612 (beschermende kleding - kleding voor bescherming tegen hitte en vlammen),

EN ISO 11611 (beschermende kleding voor gebruik bij lassen en verwante processen) EN

61482 (beschermende kleding tegen de thermische gevaren van een elektrische boog), EN

471 (waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid voor professioneel gebruik).

1703 55% Modacryl, 45% Katoen, 250 g/m 2 Vlamvertragende ribb.

1705 50% Polypropyleen, 50% Wol , 235 g/m 2 Heavy Weight. Zware 2-laagse Tricot. Verticaal gestikte polyester/viscose.

Ademende kwaliteit.

1706 70% Wol, 30% Polypropylene, 275 g/m 2 Gebruikt in ons Thermo shirt 4894.

1707 100% Polyester Licht gewicht. Lichte verticaal gestikte Tricot. Ademende kwaliteit.

1800 65% Polyester, 35% Katoen, twill, 240 g/m 2 Lichtere kwaliteit. Deze kwaliteit wordt veel gebruikt voor industrie en service.

Kleur- en vormvast. Öko-Tex 100- gecertificeerd.

1804 85% Polyester, 15% Katoen, 300 g/m 2 Fluorescerend, gecertificeerd volgens EN 471 (beschermende kleding met goede

zichtbaarheid). Slijtvast en soepel. Wij garanderen dezelfde fluorescerende

werking tot 40 keer wassen op 85°.

1811 65% oplyester, 35% katoen, 240g/m²/m² Lichtere kwaliteit die beschermt tegen vuil en spatten, maar de kleding tegelijkertijd soepel

houdt. Met name geschikt voor de industrie en dienstverlening. Kleur- en vormstabiel.

Waterafstotende coating. Voldoet aan Öko-Tex 100.


1835 55% gerecycled polyester/45% katoen, 268 g/m 2 Lichtere kwaliteit die beschermt tegen vuil en spatten, maar waarbij het kledingstuk

zijn bewegingsvrijheid behoudt. Zeer geschikt voor industrie en werkplaats. Kleur- en

vormvast. Gerecycled polyester. Öko-Tex 100- gecertificeerd.

1860 65% Polyester, 35% Katoen, twill, 300 g/m 2 Extra sterk. Allroundstof in een mix van polyester/katoen. Zacht, slijtvast en soepel.

Extra vormvast met hoog draagcomfort. Alle Blåkläder functies voor ambacht vindt

u in deze kwaliteit. Ök Tex 100 Gecertificeerd.

1900 70% Polyester, 30% Katoen, twill, 230 g/m 2 Vuilafstotende en sterke stof. Geborstelde binnenkant voor hoog draagcomfort.

Kwaliteit welke veel gebruikt wordt in de bouw.

1945 65% polyester, 35% katoen met van was

voorzien oppervlak

Polyester/katoenweefsel in Canvas. Een van was voorzien oppervlak geeft de stof een

waterafstotend vermogen.

1950 100% Polyester, PU-coating Waterafstotend. Ademt. Öko-Tex 100- gecertificeerd.

1951 100% nylon oxford taslan, 2-laags gelamineerd Slijtvaste oxfordbinding. Waterafstotend. Ademt. De kledingstukken hebben getapete

naden. Öko-Tex 100- gecertificeerd.

1952 99% polyester/1% rayon, PU-coating Waterafstotend. Ademt. De kledingstukken hebben getapete naden. Zachte afwerking.

Öko-Tex 100- gecertificeerd.

1953 100% polyester, gelamineerd, 220 g/m² Waterafstotend. Ademt. De kledingstukken hebben getapete naden. Zachte afwerking.

Öko-Tex 100- gecertificeerd.

1954 96% polyester/4% rayon, gelamineerd 225 g/m² Waterafstotend. Ademt. De kledingstukken hebben getapete naden. Zachte afwerking.

Öko-Tex 100- gecertificeerd.

1958 100% nylon, gelamineerd, 170g/m² Hoge slijtvastheid en goede ademende functie. Waterafstotend. De kledingstukken

hebben getapete naden. Zachte afwerking. Öko-Tex 100- gecertificeerd.

1965 90% nylon/10% spandex, waterafstotend,

ademend membraan 230 g/m²

Waterafstotend. Ademend membraan.

1977 100% polyester, PU bekleed, ademend, 200 g/m 2 Met PU-coating. Winddicht en waterafstotend. Ademend. Fluorescerend, voldoet aan EN

471 (waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid voor professioneel gebruik).

1979 100% polyester, 2-laags GORE-TEX ® ,

wind- waterdicht materiaal dat ademt, 220g/m²

Slijtvast materiaal met GORE-TEX ® , nauwkeurig geselecteerd voor onze 365/24-collectie.

De kledingstukken hebben getapete naden. Öko-Tex 100- gecertificeerd.

1986 polyamide (100%) met ademend membraan, 175 g/m² Winddichte & waterafstotende buitenstof. Met TPU-coating. Voldoet aan EN 343

(beschermende kleding - bescherming tegen regen).

1987 100% polyester, gelamineerd, ademend, 160 g/m² Winddichte & waterafstotende buitenstof. Met TPU-coating. Voldoet aan EN 343

(beschermende kleding - bescherming tegen regen).

1997 polyester (100%), PU-coating Oxford, 200 g/m² Met PU-coating. Winddicht en waterafstotend. Ademend. Fluorescerend, voldoet aan EN

471 (waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid voor professioneel gebruik).

2000 100% polyester, met PU bekleed, 185 g/m² Waterafstotend. Met polyurethaan (PU) bekleed polyestertricot. Fluorescerend,

gecertificeerd volgens EN 471 (beschermende kleding met goede zichtbaarheid)

en EN 343 (beschermende kleding tegen slecht weer).

2003 100% polyester, PU bekleed, 240 g/m² Waterafstotend. Met polyurethaan (PU) bekleed polyestertricot. Gecertificeerd volgens

EN 343 (beschermende kleding tegen slecht weer).

2510 100% Polyester, 240 g/m 2 , microfleece Anti-Pilling behandelde hoge kwaliteits fleece.

2515 3-laags; Polyester, PU/Spandex, winddicht, 305 g/m 2 Softshell type. Winddicht en ademend.

2520 3-laags; Polyester, PU-membrane, winddicht, 460 g/m 2 Anti-Pilling behandelde 2-laagse Fleece met andasmembraam.

2522 Fleece van 90% polyester/10% lycra, 225 g/m 2 Anti-pilling behandelde fleece met lycra voor extra elasticiteit.

2525 3-laags; 100% Polyester, PU, 370 g/m 2 3-laags Fleece met andasmembraam. Fleece with PU membrane bonded with mesh.

2530 100% Polyester, 230 g/m 2 , fleece Basic fleece. Anti-Pilling behandelde hoge kwaliteits Fleece.

2535 3-laags; 100% polyester, PU-membraan, high vis

met membraan, wind- en waterafstotend, 305 g/m²

2545 3-laags; fleece met PU-membraan, windstopper.

100% polyester, 460 g/m².

Softshell type. Fluorescerende stof. Gecertificeerd met EN 471 (beschermende kleding

met goede zichtbaarheid). Met andasmembraam.

Anti-Pilling behandelde 2-laagse Fleece met andasmembraam.

kwalIteIten

2560 100% Polyester, fleece, 250 g/m 2 Fluorescerende fleece. Gecertificeerd met EN 471 (beschermende kleding met goede

zichtbaarheid). Met andasmembraam.

Blåkläder 2012

127


Blåkläder 2012

128

referentie pagina

Art. nr. Product Pagina Art. nr. Product Pagina

08480000 Laars Boxer 109

10911210 Werkbroek 34

13012000 Regenbroek 91

13022003 Regenbroek, zware kwaliteit, 240gr/m² 91

13842000 Regenbroek 61

13852000 Regenbroekspijpen 61

13862005 Regentuinbroek, heavy weight extreme 61

14001370 Werkbroek 40

14001800 Werkbroek 40

14001900 Werkbroek 40

14011800 Werkbroek 40

14031800 Werkbroek 40

14051210 Werkbroek 37

14051800 Werkbroek 37-39

14061860 Werkbroek 24

14071800 Werkbroek 40

14431310 Profiel piraatbroek 47

14431800 Profiel piraatbroek 47

14471800 Short 47

14511811 Service/Transport werkbroek 48

14541835 Garden Werkbroek 30

14551835 Garden Piraatbroek 30

14641835 Garden Shorts 30

14701860 Chauffeursbroek 48

14741835 Garden kilt 30

14901835 Service werkbroek 43

15001140 Werkbroek X1500 18

15001320 Werkbroek X1500 17

15001370 Werkbroek X1500 18

15001380 Werkbroek X1500 18

15011370 Piraatbroek X1500 19

15011380 Piraatbroek X1500 19

15021370 Short X1500 19

15021380 Short X1500 19

15031860 Werkbroek 25

15041860 Werkbroek 25

15061860 Piratenbroek 25

15071410 WINDSTOPPER® werkbroek 83

15151370 Winterwerkbroek, Gevoerd 89

15231860 Werkbroek zonder nagelzakken 24

15241860 Kinderbroek High vis 103

15291370 Werkbroek 57

15291860 Werkbroek 57

15301310 Werkbroek 17

15301370 Werkbroek 22

15301860 Werkbroek 25

15301900 Werkbroek 27

15311210 Werkbroek 34

15321370 Werkbroek (Stoffeerdersbroek) 22

15321860 Werkbroek (Stoffeerdersbroek) 25

15331860 Werkbroek 57

15341310 Short 17

15341370 Short 23

15341860 Short 27

15351804 Short 58

15361210 Short 34

15371804 Short 58

15381860 Werkbroek Zip Off 24

15391804 Piraatbroek High Vis 58

15401210 Piraatbroek 34

15401370 Piraatbroek 23

15421370 Piraatbroek 23

15431804 Werkbroek High vis 97

15441370 Kinderbroek 101

15451370 Werkbroek 99

15461310 Kinderbroek X1500 101

15481370 Kinderbroek piraat 101

15501370 Werkbroek 22

15701370 Werkbroek 22

15701860 Werkbroek 25

15741507 Werkbroek Vlamvertragend 52

15761509 Werkbroek vlamvertragend High vis 51

15801380 Werkbroek Heavy Duty 24

15831860 Werkbroek 57

15841860 Werkbroek 57

15931804 Werkbroek High vis 97

17241507 Werkbroek Vlamvertragend 51

17251210 Werkbroek 44

17251800 Werkbroek 44

17261210 Werkbroek 44

18001900 Winterwerkbroek gevoerd 89

18011951 Wintertuinbroek 89

18011954 Wintertuinbroek 89

18081979 GORE-TEX® shell werkbroek 62

18181420 GORE-TEX® 365/24 shell pant 85

18481977 Kinderbroek Winter 102

18501950 Kinderbroek geruit 102

18631977 Regenbroek EN471 Klasse 2 66

18831997 Winterbroek 67

18851900 Winterwerkbroek 67

18911705 Onderbroek Heavy Weight 92

18931703 Lange Onderbroek 53

18941706 Thermo Onderbroek Heavy Weight Extreme 92

18961703 Onderbroek Vlamvertragend 53

18971166 Boxershorts 2-pack 124

20030000 Beanie muts 94

20044003 Bouwhelm voering 95

20054002 Windstopper muts 95

20074001 Beanie muts Highvis 67, 95

20151900 Muts 67, 94

20151988 Muts 94

20161003 Scootercap 94

20200000 Gebreide muts 94

20300000 Helmmuts 95

20311709 Balaclava 53

20321709 Kraag bandana 53

20420000 Cap Canvas 124

20440000 Baseball Cap 124

20450000 Baseball Cap 124

20460000 Baseball Cap 124

20601031 Gebreide muts voor kinderen 101

20800000 Fijnstofmasker 10-PACK FFP2 123

21201800 Telefoonhouder los 121

21221507 Spijkerzakken afritsbaar 53

21231507 Beenzak 53

21241507 Zak voor schroevendraaier 53

21251860 Losse spijkerzakken (Per paar) 123

21291860 Inzetstuk maatvergroting voor Art. 3105 123

21300000 Houder voor identiteitskaart 123

21501901 Bretellen voor kettingzaagbroek 8650 32

21831948 Spijkerzakken voor 1883, 1885 (2 pack) 67

22020000 Sokken 111

22030000 Inlegzool Vilt 109

22070000 Thermosokken 111

22091713 Werksokken 2-pack 111

22101714 Werksokken 111

22111716 Werksokken wol, dikke kwaliteit 111

22120000 Schoensmeer 112

22130000 Schoenborstel 112

22140000 Veters 3-Pack zwart 112

22150000 Veters 3-Pack bruin 112

22170000 Zool 109

22180000 Inlegzool PU 109

22191720 Dikke hoge sok 110

22201720 Dikke sok 110

22211720 Medium sok 110

22231719 Medium lage Sok 110

22241718 Medium Coolmax sok 110

22251718 Coolmax lage sok 110

22303910 Handschoen Ambacht 116

22313911 Handschoen Ambacht 119

22323912 Handschoen Mekaniekers 116

22333913 Handschoen Mekaniekers 116

22343914 Handschoen Ambacht 116

22353915 Handschoen Ambacht 116

22363920 Gevoerde Handschoen Ambacht 116

22373921 Gevoerde Handschoen Ambacht 116

22383922 Gevoerde Handschoen Ambacht 119

22393923 Gevoerde Handschoen Ambacht 119

22403930 Gevoerde Handschoen Ambacht Highvis 119

22413931 Handschoen Ambacht Highvis 119

22423932 Handschoen Ambacht Highvis 119

22433940 Handschoen Ambacht 115

22443941 Handschoen Ambacht 115

22453942 Werkhandschoen Mekaniekers 115

22473944 Gevoerde handschoen Mekaniekers 115

22483943 Gevoerde Handschoen Ambacht 115

22493945 Gevoerde Handschoen Ambacht 115

22503941 Handschoen Ambacht 117

22523916 Handschoen Ambacht 117

22653942 Handschoen Ambacht 117

22663944 Gevoerde Handschoen Ambacht 117

23030000 Veiligheidslaars Winter 107

23030001 Veiligheidslaars Winter 107

23050000 Hoge veiligheidsschoen 105

23100000 Lage veiligheidsschoen 105

23100001 Lage veiligheidsschoen 105

23110000 Sandaal 105

23150000 Hoge veiligheidsschoen 105

23150001 Hoge veiligheidsschoen 105

24010000 Veiligheidsschoen 106

24150000 Veiligheidsschoen Winter extra hoog 106

24150001 Veiligheidsschoen Winter extra hoog 106

24160001 Extra Hoge Veiligheidsschoen 107

24180000 Asfaltschoen Hittebestendig 108

24190000 Hoge asfaltschoen hittebestendig 108

24200000 Laars S5 109

24250000 Veiligheidslaars 107

24270000 Veiligheidslaars 107

25321210 Amerikaanse Overall 34

26001370 Tuinbroek 22

26001860 Tuinbroek 26

26021860 Tuinbroek 26

26031860 Tuinbroek High vis 58

26101800 Tuinbroek 47

26111210 Bretelbroek 34

26501370 Amerikaanse overall 22

26501800 Amerikaanse overall 26

26501860 Amerikaanse overall 26

26521860 Amerikaanse Overall 26


26531804 High vis Amerikaanse overall 66

28101988 Winter Tuinbroek 89

30261022 Signalisatievest 59

30271804 Werkvest High vis 59

30291022 Signalisatievest 59

30371800 Schort 44

30970000 Reistas Medium 50 L 122

30980000 Reistas Large 122

30990000 Reistas Large 110 L 122

31001370 Werkvest 19

31001380 Werkvest 19

31051370 Werkvest 20

31051860 Werkvest 26

31541835 Garden Werkvest 28

31601860 Werkvest 45

32001185 Canvas Overhemd 75

32021185 Canvas Overhemd Korte Mouwen 75

32031185 Dames Canvas Overhemd Korte Mouwen 99

32201978 Overhemd Flanel, Gevoerd 88

32301135 Twill Overhemd 74

32351190 Overhemd 74

32401190 Overhemd 74

32501125 Timmermansoverhemd 20

32601130 Overhemd Flanel 74

32901130 Overhemd Flanel, gevoerd 88

33001030 T-Shirt 69

33001033 T-Shirt 69

33041031 T-Shirt Dames 99

33051035 Piqué Polo 73

33071035 Poloshirt Dames Piqué 98

33101009 Piqué Polo High Vis 59

33111009 Piqué Polo High Vis 59

33111972 Piqué Polo High Vis 59

33131009 T-Shirt High Vis 58

33141032 T-shirt lange mouw 70

33151037 Piqué Polo 73

33161037 Poloshirt Dames 99

33201040 Col T-Shirt 75

33211020 T-shirt Coolmax 29, 69

33221021 Piqué polo Coolmax 29, 69

33251042 T-Shirt 5 pack 69

33251043 T-Shirt 5 pack 69

33351157 Sweatshirt 70

33391034 Heavy T-shirt, lange mouwen 29, 70

33401158 Sweatshirt 70

33411974 Sweatshirt High Vis 60

33451715 Piqué Polo Vlamvertragend 52

33461974 Hooded Sweatshirt High Vis 60

33471974 Hooded Sweatshirt High Vis 97

33491048 Sweatshirt lange rits 29, 70

33511041 Sweatshirt lange rits 35

33541060 Sweatshirt 73

33551060 Sweater 1/2 rits 73

33561060 Hooded sweatshirt, lange rits 73

33601165 T-Shirt, V-hals 69

33701158 Sweater met kraag 70

38011900 Bodywarmer 81

38151983 Bodywarmer 88

38302510 Fleecejas 81

38352520 Fleecejas 81

38851977 Bodywarmer 81

40001200 Knie-Inlegstukken 123

40030000 Riem 121

40040000 Riem 121

40060000 Riem 121

40073900 Riem 121

40081005 Heavy Weight Knie-Inlegstukken 123

40091006 Bretellen 121

40181200 Knie-inlegstukken 123

40200000 Hamerlus 121

40231804 Jas. Ongevoerd 60

40261804 Jas High vis.Ongevoerd 97

40280000 Rubber Riem 121

40291370 Jas. Ongevoerd 60

40301210 Jas. Ongevoerd 35

40330000 Riem 121

40401370 Jas. Ongevoerd 20

40411860 Jas. Ongevoerd 27

40421860 Jas. Ongevoerd. 27

40501900 Bosjas 32

40511811 Jas. Ongevoerd 48, 66

40551210 Profieljas. Ongevoerd 37

40551800 Profieljas. Ongevoerd 37-39

40601320 Canvas jas 17

40631860 Profieljas. Ongevoerd 27

40741507 Jas Vlamvertragend 52

40761509 Jas ongevoerd vlamvertragend High vis 51

40901835 Servicejas 42

43012000 Regenjas 91

43022003 Regenjas, zware kwaliteit, 240 gr/m² 91

43242000 Regenjas 61

43252000 Regenjas 61

43262005 Regenjas , heavy weight extreme 61

44141945 Winterparka 77

44261997 Functionele Parka (Uitneembare voering) 64

referentIe PagIna

Art. nr. Product Pagina Art. nr. Product Pagina

44271997 Functionele Parka (Uitneembare voering) 97

47201210 Jas. Ongevoerd 45

47201800 Jas. Ongevoerd 45

47702954 Fiberpelsjas 87

47741507 Vlamvertragende vest 51

48001900 Winterjas 79

48031900 Winterjas 77

48051900 Winterjas ´´Piloot´´´ 79

48071400 WINDSTOPPER® jas 83

48081979 GORE-TEX® shell jas High Vis 62

48091986 Functionele winterjas 80

48111951 Jas. Ongevoerd 77

48151370 Winterjas 20, 77

48171430 Windstopper® Highvis softshell 64

48181420 GORE-TEX® 365/24 jas 85

48191977 Winterjas 97

48201210 Vezelpelsjas. Gevoerd. 35

48271977 High Vis Winterjas 64

48281900 Winterjas High Vis 64

48292505 Fleecejas teddy 32, 86

48302510 Fleecejas 87

48312540 Fleece Pull-Over 86

48332560 Fleecejas 63

48342515 Windjas. Softshell 28, 80

48352520 Fleecejas. Winddicht. 35, 86

48362525 Fleece Sweater 87

48371977 High Vis Jas. Ongevoerd 64

48382535 High vis Jas Softshell. 63

48392545 High Vis fleece vest 63

48421320 Canvas jas 17

48432525 Fleece vest 87

48442522 Fleece vest 86

48451952 Winterjas 79

48462515 Dames Windjas Softshell 98

48471977 Jas. Ongevoerd 80

48481977 Winterjas kinderen 102

48492545 High vis jas 63

48501950 Omkeerbare kinderjas 102

48511811 Winterjas 48, 66

48532560 Highvis fleecejas 63

48541977 Garden jas. Ongevoerd 28

48602003 Regenset Kinderen 103

48611811 Winterjas 78

48651900 Winterjas. Schilders 35

48711953 Winterjas 78

48711954 Winterjas 78

48711958 Winterjas 78

48741507 Winterjas. Vlamvertragend 52

48762556 Binnenjas. Vlamvertragend 51

48792505 Kindervest teddy 101

48851977 Winterjas 79

48911705 Trui Rolkraag Heavy Weight 92

48931703 Onderhemd. Vlamvertragend 53

48941706 Onderhemd Heavy Weight Extreem 92

48951010 Fleece Pull-over 87

48961965 Jas. Ongevoerd. All Weather. 80

51501800 Stofjas 45

60451210 Overall 37

60551800 Overall 37

60741507 Lasoverall. Vlamvertragend 52

61511000 Overall 46

61511080 Overall 46

61511100 Overall 46

61511370 Overall 23

62701800 Overall 46

63731804 Overall High vis 67

63831860 Overall 66

67041507 Vlamvertragende Overall 51

67631977 Winteroverall 67

67851977 Winteroverall 88

68001707 Licht Gewicht Onderkleding 92

69051975 Regenpak Compleet 91

71051800 Werkbroek 98

71201800 Dames Werkbroek 40, 98

71541835 Garden werkbroek dames 30, 99

71901835 Service werkbroek dames 43, 99

81702515 Werkvest bodywarmer Softshell 28, 87

83992905 Pull-over 75

84791370 Placemat, 6-pack 123

85041977 Amerikaanse overall High vis 66

85051804 Werkvest Bodywarmer High Vis 58

85661210 Kilt 23, 35

85661370 Kilt 23

86501900 Zaagbroek 32

86961370 Rugtas 122

87391370 Colbert 23

88311979 GORE-TEX® parka high vis 62

Blåkläder 2012

129


130


131


AB Blåkläder • Box 124 • Prästagärdet 3 • 512 23 Svenljunga • Sweden

T: +46 (0)325 66 19 00 • F: +46 (0)325 66 19 19

saljsupport@blaklader.com

Blåkläder Deutschland GmbH • Hohfuhrstrasse 42 • 58509 Lüdenscheid • Germany

T: +49 (0)2351 672760 • F: +49 (0)2351 6727666

kundendienst@blaklader.com

Blåkläder Workwear Ltd • PO Box 3965 • Warwick CV34 9AJ • United Kingdom

T: +44 (0)800 028 8234 • F: +44 (0)800 028 8235

uksales@blaklader.com

Blåkläder AS • PB 188 - 1501 Moss. Besøksadresse; Solgaard Skog 110 • 1599 Moss

T: +47 69 27 60 60 • F: +47 69 27 60 90

salg@blaklader.com

Blåkläder OY • Salpakuja 6 • 01200 Vantaa • Finland

T: +358 (O)108365500 • F: +358 (0)108365550

info@blaklader.fi

Blåkläder Italia SRL • Via Pozzo, 5 • 24020 Castione della Presolana (BG) • Italy

T: +39 (0)346 31968 • F: +39 (0)346 38987

italia@blaklader.com

Blåkläder Workwear GmbH • Seilerstätte 22 • 1010 Wien • Austria

T: +43 (0)800 20 36 66 • F: +43 (0)800 20 39 99

kundendienst@blaklader.com

Blåkläder Workwear SARL • ZAC La Grande Garenne • 22 rue de la Croix-Blanche • FR 27950 Saint-Marcel • France

T: +33 (0)2 32 54 24 01 • F: +33 (0)2 32 54 27 35

france@blaklader.com

Blåkläder Belgium • Braamstraat 103A • 2900 Schoten • Belgium

T: +32 (0)3 640 34 00 • F: +32 (0)3 640 34 09

info@blaklader.be

Blåkläder España S. L. • Calle Balmes 363 2puerta • 08006 Barcelona • Spain

T: +34 935149281 • F: +34 901 706 354

Blaklader North America • 6311 Porter Road, Suite 1 • Sarasota • FL 34240 • United States

T: +1 (800) 948 6452 • F: +1 (941) 227 4345

info@blakladerusa.com

Blåkläder Nederland BV. • Loberingemaat 7h • 7942 JD Meppel • The Netherlands

T: +31 (0)522 24 67 42 • F: +31 (0)522 24 67 91

info@blaklader.nl

Sobral AG Nordic Crafts • Nefenstrasse 28 • 9435 Heerbrugg • Switzerland

T: +41 (0)71 726 70 50 • F: +41 (0)71 726 70 60

info@sobral.ch

Tucks Ltd • Hume Avenue • Park West Industrial Park • Dublin 12 • Ireland

T: +353 (0)1 621 55 55 • F: +353 (0)1 621 55 56

sales@tucks.ie

Blåkläder Workwear ApS • Juelstrupparken 10A • 9530 Støvring • Denmark

T: +45 9833 7711 • F: +45 9833 7111

kundeservice@blaklader.com

Blåkläder Canada • c/o At Work Sales Inc. • 3-433 Guelph Line • Burlington, Ontario • L7R 3L7 • Canada

T: +1 (905) 592 1335 • F: +1 (905) 592 1342

admin@at-work.ca

4HEND Kft. • 1025 Budapest• Csévi v.17 • Hungary

T: +36 1 392-5418 • F: +36 1 200 39 41

info@4hend.hu

www.blaklader.com

More magazines by this user
Similar magazines