12.09.2013 Views

11 Herfst 2007 - Buurtvereniging Nieuw Wassenaar

11 Herfst 2007 - Buurtvereniging Nieuw Wassenaar

11 Herfst 2007 - Buurtvereniging Nieuw Wassenaar

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

212390 't Zandje binw 17-09-<strong>2007</strong> 14:04 Pagina 1<br />

‘t Zandje<br />

Verenigingsblad van de buurtvereniging <strong>Nieuw</strong> <strong>Wassenaar</strong>, opgericht op 14 november 1927.<br />

Verschijnt 4 x per kalenderjaar en wordt huis aan huis bezorgd in <strong>Nieuw</strong> <strong>Wassenaar</strong>.<br />

Oplage circa 500 exemplaren.<br />

Buurtgenoten<br />

Heeft u de 17 e november al geblokkeerd in uw agenda? Als we alle organisatoren mogen<br />

geloven, wordt het een waar festijn dat 80-jarige bestaan van de buurtvereniging. In het<br />

vorige nummer van 't Zandje heeft u al kunnen lezen over de plannen voor deze feestelijke<br />

dag. Vanaf pagina 8 lichten we weer een beetje meer van de sluier op.<br />

Op pagina 7 staat een foto die genomen is tijdens de <strong>Nieuw</strong>komersborrel van 1 juli jl.<br />

Allemaal mensen die niet op een adres in onze buurt wonen, maar 'in het oude huis van' als<br />

we Frank Vintges (pag.13) mogen geloven. Voor oudgedienden uit de buurt of 'terugkomers'<br />

misschien een heel informatief, maar voor de echte nieuwkomers toch een onhandig antwoord<br />

op de vraag: waar woon je?<br />

Ghislaine en Rik van den Berg wonen ook al niet op een normaal adres. Zij kunnen volstaan<br />

met het antwoord: "wij wonen in een van de nieuwe huizen op het voormalige terrein van de<br />

Bloemcampkerk." Wij hadden een gezellig gesprek en stellen hen met plezier aan u voor in<br />

het interview op pagina 4.<br />

Hoewel het volgens de geruchten de gemoederen zeer zou bezighouden, is ook het<br />

Verboden Bos een begrip dat alleen aan de 'incrowd' bekend is. Of zou het merendeel van de<br />

bewoners van onze buurt wel weten waar dit is en waarom het zo heet? Het Verboden Bos.<br />

Het klinkt spannend en sprookjesachtig. Of het dat ook is? Leest u het zelf op pagina 6.<br />

Wij zijn benieuwd naar de plannen. Misschien dat iemand ons wil inlichten.<br />

De redactie<br />

In dit nummer:<br />

Mysterie rond plantsoen 2<br />

Bridgedrive 3<br />

Afscheid Margo Vintges 3<br />

Uw buurtgenoot 4<br />

Wetenswaardigheden 6<br />

<strong>Nieuw</strong>komers 7<br />

Afscheid 7<br />

Lustrum 8<br />

Stratenhockeyverslag 10<br />

Agenda 12<br />

Oppasadressen 12<br />

Huizenprikkels 13<br />

English summary 14<br />

Colofon 16<br />

1<br />

jaargang 3, nr. 3 <strong>2007</strong>


212390 't Zandje binw 17-09-<strong>2007</strong> 14:04 Pagina 2<br />

(advertentie)<br />

ALT KAM BOER<br />

A D V O C A T E N<br />

Gevestigd in het Statenkwartier.<br />

mr H.J.W. Alt:<br />

mr B. Benard:<br />

mr B.A. Boer:<br />

arbeidsrecht, ambtenarenrecht, civiele procedures, w.o. cassaties,<br />

bouwrecht, contractenrecht en huurrecht bedrijfsruimte.<br />

bouwrecht, huurrecht, ruimtelijk ordeningsrecht, algemeen bestuursrecht<br />

en ambtenarenrecht.<br />

ondernemingsrecht, algehele juridische advisering aan ondernemers,<br />

(sport).<br />

bedrijfsovernames, arbeidsrecht, verenigingsrecht<br />

2<br />

Johan van Oldenbarneveltlaan 9E<br />

2582 NE 's-Gravenhage<br />

www.altkamboer.com<br />

Telefoon 070 - 358 94 79 Telefax 070 - 358 51 97<br />

In de vorige editie van ’t Zandje stond hier nog een foto met een bordje Frits Kalffplantsoen.<br />

Nu blijkt dit bordje op zeer mysterieuze wijze verdwenen. Wie meer weet kan zich melden bij de<br />

redactie van ’t Zandje........ Dan kunnen we in het volgende nummer wellicht de vinder tonen...!


212390 't Zandje binw 17-09-<strong>2007</strong> 14:04 Pagina 3<br />

Bridgedrive<br />

De Buurtbridge-Wisselbeker zal dit jaar gespeeld worden op maandag 1 oktober tijdens een<br />

drive-in het gastvrije clubhuis van de Koninklijke Haagsche Golf en Country Club, Groot<br />

Haesebroekseweg 22 te <strong>Wassenaar</strong>. Wij verzoeken u uiterlijk om19.45 uur aanwezig te zijn.<br />

Vanaf 19.30 bent u van harte welkom. Wij hopen dat iedereen die kan bridgen dit jaar weer<br />

meespeelt. Speelsterkte is niet belangrijk, gezelligheid wel. Gaarne ontvangen wij uw aan-meldingen<br />

zo spoedig mogelijk en in ieder geval vóór 20 september bij Jet Durksz Hogeweg 19.<br />

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per persoon. Koffie bij aanvang en wat hapjes tijdens de drive<br />

zijn bij de prijs inbegrepen. Mocht u onverwachts genoodzaakt zijn om af te zeggen dan<br />

verzoeken wij u zelf voor vervangende spelers te zorgen en tijdig Jet Durksz telefonisch<br />

070-5170904 hierover te berichten. Het is niet prettig om met een 'zittafel' te worden<br />

geconfronteerd. Introducés zijn van harte welkom.<br />

BRIDGEDRIVE INSCHRIJFFORMULIER<br />

Bridgedrive 1 oktober <strong>2007</strong> – Koninklijke Haagsche Golf en Country Club<br />

Naam/ name …………………………………………………………………………………………<br />

Adres / address ……………………………………………………………………………………….<br />

Naam partner/ partner's name………………………………………………………………….........<br />

Afscheid Margo Vintges<br />

3<br />

Na jarenlang trouwe dienst als bestuurslid<br />

van <strong>Nieuw</strong>-<strong>Wassenaar</strong> heeft Margo haar<br />

functie neergelegd. Dit is overigens al<br />

gebeurd tijdens de jaarvergadering in<br />

januari. Maar onlangs heeft het bestuur<br />

haar meegenomen op een boottocht om<br />

nog eens stil te staan bij alle mooie momenten.<br />

Margo heeft zich altijd vol liefde maar vooral<br />

plezier ingezet om alle evenementen in<br />

de buurt tot een succes te maken.<br />

Gelukkig blijft ze een trouwe bezoekster<br />

van alle leuke dingen in deze buurt dus<br />

zullen we haar met haar stralende lach<br />

nog vaak tegen komen......


212390 't Zandje binw 17-09-<strong>2007</strong> 14:04 Pagina 4<br />

Uw buurtgenoot<br />

"Nee! <strong>Nieuw</strong>bouw? Dat willen we helemaal niet" was de eerste reactie van Ghislaine op de<br />

suggestie van de makelaar om eens naar het project 'Bloemcampkerk' te kijken. Op het<br />

moment dat ik met hen spreek, wonen Ghislaine en Rik van den Berg welgeteld één week<br />

in een van de nieuwe huizen op het terrein van de voormalige kerk. Er staat een heg rondom,<br />

verder bestaat de tuin vooral uit 'bokkelstenen'. Zo noemt Lotte van 5 de zojuist door haar<br />

vader omgespitte brokken aarde. Binnenkort zal het gras gelegd worden en krijgt de tuin wat<br />

meer gezicht. De jongste dochter Sanne van 3 ligt in bed.<br />

Snelle beslissers<br />

Toch was de deal in 'no time' beklonken. Toen Ghislaine de brochure over het nieuwbouwproject<br />

gezien had, is ze meteen gaan kijken op de plek zelf. "Meteen de volgende ochtend<br />

hebben we het gekocht. Omdat we al langer naar huizen aan het kijken waren, wisten we<br />

precies wat we wilden. We konden nog kiezen uit alle drie de huizen en na het afwegen van<br />

de diverse voor- en nadelen hebben we uiteindelijk voor dit huis gekozen. Dat was in<br />

december 2005.<br />

In maart <strong>2007</strong> zou het opgeleverd worden, maar dat is natuurlijk uitgelopen. De bouw<br />

verliep goed. Gelukkig hadden we snel een sleutel waardoor we alles nauwkeurig in<br />

de gaten konden houden en we direct konden ingrijpen als dat nodig was."<br />

Het grote voordeel van nieuwbouw is natuurlijk dat je alles zelf kan indelen. Op het<br />

oorspronkelijke plan hebben ze wel wat wijzigingen aangebracht en ook in de afwerking<br />

hebben ze veel naar eigen behoefte kunnen organiseren. Overal zijn aansluitpunten voor<br />

elektra, telefoon en internet, "tot in de garage aan toe", maar leidingen zie je nergens.<br />

Kantoor aan huis<br />

Een van de kamers boven is kantoor. Rik en Ghislaine hebben een eigen adviesbedrijf in<br />

business development. Rik is hier 6 jaar geleden mee begonnen. Toen Lotte zich aankondigde<br />

besloot Ghislaine haar baan ook op te geven omdat part-time werken in haar functie niet<br />

haalbaar was. Op dit moment is Rik met name degene die full time werkt, maar omdat zij<br />

beiden een vergelijkbare achtergrond hebben, kan Ghislaine bijspringen als dat nodig is.<br />

Zeker nu Sanne ook drie dagen naar peuterspeelzaal Beregoed gaat, kan dat weer steeds<br />

vaker. Van oorsprong komen zij beiden bij de ING vandaan. Hij als Hoofd MKB, zij als<br />

Relationsshipmanager Gezondheidszorg. Nu richten zij hun dienstverlening op bedrijven<br />

met een grootte van 50 tot 800 personen, tot net niet beursgenoteerd. "We begeleiden bedrijven<br />

in hun groei en fungeren als een soort hoofdaannemer. Het kan dan gaan over aan- en<br />

verkoop van bedrijven, recruiting, financiering, aankoop van panden, training van personeel<br />

e.d. Onze klanten zijn veelal de directeur-grootaandeelhouders, directies en raden van<br />

bestuur."<br />

Kennismaken<br />

Aan de activiteiten in de buurt die het afgelopen jaar zijn georganiseerd, zijn Rik en<br />

Ghislaine nog niet toegekomen. Op het moment van de koop woonden zij nog in<br />

Voorschoten. "Lotte zat het afgelopen jaar al wel op de Bloemcampschool. Toen ik<br />

onlangs met haar ging fietsen, was zìj degene die vriendelijk gegroet werd door een van<br />

haar klasgenootjes. Voor ons zal dat wel volgen. Wij zijn in ieder geval door de omgeving<br />

heel hartelijk ontvangen."<br />

4


212390 't Zandje binw 17-09-<strong>2007</strong> 14:04 Pagina 5<br />

Parnassia<br />

Tot slot vertelt Ghislaine enthousiast over haar nevenfunctie bij Parnassia, een instelling<br />

voor Geestelijke Gezondheidszorg.<br />

Vanuit haar werk bij de ING zat zij dagelijks aan tafel bij directies van ziekenhuizen en<br />

tal van andere zorginstellingen. Vanuit die contacten is zij terechtgekomen bij de<br />

Stichting Vrienden van Parnassia. De Vrienden van Parnassia organiseren en financieren<br />

diverse projecten voor de cliënten van Parnassia en hun familieleden. Projecten die uit<br />

de reguliere zorggelden niet op-gebracht kunnen worden. Zo is bijvoorbeeld een dierenasiel<br />

in voorbereiding op het terrein van Parnassia. Gebleken is namelijk dat mensen zich<br />

soms niet laten opnemen omdat zij hun huisdier dan achter moeten laten. Het feit dat<br />

cliënten in de toekomst wel hun hond of poes mogen meenemen zal naar verwachting<br />

op diverse manieren bevorderlijk zijn voor hun herstel.<br />

Ook worden er uitjes georganiseerd voor familieleden van cliënten. Zo staat er binnenkort<br />

een bezoek aan het Archeon gepland. Een ander plan is een diner voor de cliënten<br />

dat gekookt wordt door topkoks.<br />

Mocht u meer willen weten over de activiteiten van de Stichting Vrienden van Parnassia<br />

en/of een bijdrage willen doen, dan kunt u Ghislaine hierover aanspreken.<br />

Carolien Lohmeijer<br />

De tuin bestaat alleen nog uit zand… Maar de schommel staat er wél!<br />

Lotte, Ghislaine, Rik en Sanne van den Berg<br />

5


212390 't Zandje binw 17-09-<strong>2007</strong> 14:04 Pagina 6<br />

Wetenswaardigheden<br />

Voor de laatste keer: de Bloemcampkerk<br />

Zoals u allen hebt kunnen vaststellen zijn de drie-onder-één-kap woningen op de<br />

Bloemcamplaan, waar eens de kerk stond, klaar. Twee van de drie huizen zijn betrokken.<br />

De tuinen ogen nog wat leeg, maar hier en daar wordt al een hekje of heg geplaatst.<br />

Het Verboden Bos<br />

Zeker de ouderen uit de buurt die in het bezit zijn van een hond, kennen het 'Verboden Bos':<br />

het terrein grofweg tussen de van Calcarlaan en de Rijksstraatweg achter het schelpenpaadje.<br />

In dit bos laten velen reeds sinds jaren hun hond uit hetgeen mogelijk is doordat in het hek<br />

rond het bos her en der gaten zitten. Het was tot voor kort in handen van één van de<br />

erven van Jurgens en van der Berg, voorloper van Unilever. Echter, enkele speculanten uit<br />

onze buurt hebben dit stukje bos gekocht, zoals één van hen zei: "voor een prijs per vierkante<br />

meter overeenkomstig met één vierkante meter Heugaveld tapijt".<br />

Strikt genomen mag op de grond niet gebouwd worden, maar ja als investeerders het<br />

gaan kopen?? En er is reeds een begin gemaakt met de bouw van een dierenverblijf!<br />

Ooit was er een plan om ter plaatse van het Hogeplein de weg over het Zandje door te<br />

trekken en dan links en rechts over het schelpenpaadje een straat aan te leggen met<br />

bebouwing, parallel aan het 'Verboden Bos'. Deze dreiging is door Frits Kalf toen der<br />

tijd teniet gedaan.<br />

Voor deze en andere goede werken zoals het onderhoud van het bloemenperk op het<br />

Hoge plein is de heer Kalff destijds geëerd met de naamsverandering van Hogeplein in<br />

Frits Kalff plein. Helaas hebben vandalen het naambordje gestolen. Wie weet waar het<br />

bord is gebleven?? Laten we in elk geval hopen dat het Zandje nooit bebouwd zal worden !!<br />

Ondertunneling Rijksstaatweg<br />

Een nieuw plan van de gemeente is om de Rijksstraatweg, net zoals de het Hubertustracé,<br />

te ondertunnelen. En zijn zelfs bronnen die zeggen dat de tunnel moet gaan lopen van<br />

het Rozenplein tot aan de Wittebrug. Het is vraag of dit ooit betaalbaar is, maar het is<br />

voor onze buurt natuurlijk wel een fantastisch idee: weg geluidsoverlast en een veel<br />

betere en natuurlijker aansluiting met de 'andere kant' van de Rijksstraatweg.<br />

Sachalin<br />

Voorts vond er in onze buurt een bijzonder huwelijk plaats tussen Erwin en Carola Nijsse<br />

(foto). Zij waren niet gehuwd, hadden wel twee kinderen, Olivia en Barend, maar<br />

vanwege hun uitzending naar Sachalin voor de Shell zijn ze getrouwd. Eerst formeel in<br />

de Pauw en toen feest bij strandpaviljoen De Sport, waar een groot deel van de buurtbewoners<br />

aanwezig was. Omdat zij vast van plan zijn om ter zijner tijd naar <strong>Wassenaar</strong><br />

terug te keren hebben wij ze gevraagd om een volgende keer in 't Zandje een impressie<br />

te geven van de omgeving waar ze 3 jaar zullen blijven.<br />

Henk Speelman<br />

6


212390 't Zandje binw 17-09-<strong>2007</strong> 14:04 Pagina 7<br />

<strong>Nieuw</strong>komers in <strong>Nieuw</strong>-<strong>Wassenaar</strong><br />

Dit zijn ze dan...Bijna alle nieuwkomers in de buurt die het afgelopen jaar de wijze beslissing<br />

hebben genomen om hier te gaan wonen. Overigens staan niet alle nieuwe buurtbewoners op<br />

deze foto, maar wel diegene die op de <strong>Nieuw</strong>komersborrel waren 1 juli jongstleden. In de tuin<br />

van Anneke en Paul Geusgens, die speciaal voor deze gelegenheid zeer gastvrij hun woning ter<br />

beschikking hadden gesteld. Terwijl de ouderen elkaar wat beter konden leren kennen speelden<br />

de kleintjes heerlijk op straat. En alsof het zo moest zijn tijdens het begin van de borrel<br />

begon de zon na dagen van regen ineens te schijnen.<br />

7<br />

Afscheid van<br />

<strong>Nieuw</strong>-<strong>Wassenaar</strong><br />

Carola en Erwin Nijsse trouwden in juni nog<br />

net voordat ze met Olivia en Barend naar het<br />

Russische Sachalin vertrokken. Ze zullen ons<br />

van tijd tot tijd op de hoogte houden van hun<br />

koude avonturen. Vooralsnog willen ze over<br />

drie jaar weer haan wonen in hun huis op de<br />

Bloemcamplaan.<br />

Foto: Karen Poelman


212390 't Zandje binw 17-09-<strong>2007</strong> 14:04 Pagina 8<br />

De buurtvereniging viert op 17<br />

KOFFIECONCERT<br />

In de loop van de ochtend bent u van harte welkom bij het koffieconcert.<br />

Dit concert is de officiële opening van het lustrumjaar.<br />

Onder het genot van een kopje koffie kunnen we in één van de mooie zalen van<br />

Kasteel de Wittenburg genieten van prachtige muziek. Daarnaast kunt u oude herinneringen<br />

ophalen met uw buurtgenoten en kennismaken met nieuwe bewoners.<br />

Binnenkort maken wij het volledige programma aan u bekend. Omdat het aantal plaatsen<br />

beperkt is, verzoeken wij u tijdig een plaats te reserveren.<br />

U kunt hiertoe (bij voorkeur per e-mail) contact opnemen met ondergetekende.<br />

Er zal een bijdrage in de kosten worden gevraagd.<br />

De hoogte daarvan zal met het programma bekend worden gemaakt.<br />

Pieter P. Visser<br />

Groot Hoefijzerlaan 20<br />

koffieconcert@nieuw-wassenaar.nl<br />

telefoon: 5<strong>11</strong>9783<br />

MINICLUB<br />

Op zaterdag 17 november wordt ’s middags voor alle kinderen uit onze buurt (tot 12 jaar)<br />

een groot feest georganiseerd in Kasteel de Wittenburg.<br />

Het is de bedoeling dat alle kinderen zich verkleden als prins of prinses,<br />

ridder of fee of ieder ander sprookjesfiguur want op dit feest is iedereen uit het<br />

Grote Sprookjesbos van harte welkom!<br />

Kinderen vanaf 12 jaar die willen meehelpen,<br />

mogen contact opnemen met onderstaande of een briefje afgeven met daarop<br />

hun naam en adres. Iedere hulp is meegenomen! Ook zoeken wij nog enthousiaste<br />

oppas - dames en heren, dit mogen ook grote jongens of meiden zijn.<br />

Wil je ook meehelpen, meeklussen of op een andere manier een steentje bijdragen<br />

neem dan contact op met:<br />

Petra Slingenberg<br />

Hogeweg 12<br />

telefoon: 5<strong>11</strong>8959<br />

slingenberg@verhoeffslingenberg.nl<br />

8


212390 't Zandje binw 17-09-<strong>2007</strong> 14:04 Pagina 9<br />

7 november feest en presenteert:<br />

GLAMOUR EN GLITTER DINER EN GALAFEEST<br />

In de avond zal De Wittenburg veranderen in een waar glamourkasteel.<br />

Zo zal er eerst een feestelijk driegangen diner worden geserveerd voor de buurt.<br />

Bij uitstek een mooie gelegenheid om gezamenlijk met uw buren en vrienden uit<br />

<strong>Nieuw</strong>-<strong>Wassenaar</strong> te genieten van de uitstekende keuken van De Wittenburg.<br />

De mogelijkheid bestaat om per tafel (8 personen) te reserveren.<br />

Reserveer dus alsvast een oppas en laat iedereen in de buurt weten<br />

dat dit spektakel eraan komt!<br />

De 3 gangen diner start om 18.00 uur en zal rond 21.00 uur zijn afgerond.<br />

Dit is ook het tijdstip waarop het feest zal aanvangen,<br />

waarvoor u aansluitend natuurlijk ook van harte bent uitgenodigd!<br />

Voor het diner en het feest is de dresscode black-tie.<br />

Uiteraard zo glamoureus mogelijk.<br />

De kosten voor het lustrumdiner bedragen 59,50 euro per persoon.<br />

Op het feest zal een dj zorgen voor de muzikale omlijsting.<br />

Uiteraard zijn niet dansers ook welkom om gezellig in de bar wat te drinken<br />

of een gokje te wagen in het casino.<br />

In oktober komt er een speciale nieuwsbrief waarin u alles kunt lezen<br />

over het aanmelden voor diner en feest.<br />

Zijn er nu al vragen?<br />

galafeest@nieuw-wassenaar.nl<br />

diner@nieuw-wassenaar.nl<br />

9


212390 't Zandje binw 17-09-<strong>2007</strong> 14:04 Pagina 10<br />

Wittenburgerweg wint hockeytoernooi<br />

Het tweejaarlijkse stratenhockeytoernooi was een zo groot succes dat menig sportieveling uit<br />

de buurt na afloop riep: waarom is dit niet ieder jaar...?<br />

Op de velden van HGC werd dan ook fel gestreden om de zo begeerlijke beker. Na verschillende<br />

poulewedstrijden konden echter maar twee elftallen in de finale staan. De strijd tussen<br />

het tweede team van de Bloemcamplaan en het derde team van de Wittenburgerweg was er<br />

een van leven op dood. Strafballen moesten uiteindelijk de doorslag geven en uiteindelijk kon<br />

de Wittenburgerweg na een einduitslag van 5-4 de beker hoog houden. De poedelprijs was dit<br />

jaar voor de Klein Hoefijzerlaan/Hogeweg en omgeving.<br />

Wie uiteindelijk de voetbalwedstrijd tussen de papa’s en de kinderen heeft gewonnen blijft een<br />

raadsel...Beiden eisen de eer op.<br />

De barbecue en de borrel na afloop kenden in ieder geval wel een winnaar: de producent van<br />

de flessen rosé.<br />

Een goede warming up is het halve werk. Hier zijn enkele leden van het winnende team<br />

Wittenburgerweg al zeer fanatiek aan het jumpen. De warme spieren zorgden in ieder<br />

geval voor de overwinning...<br />

10


212390 't Zandje binw 17-09-<strong>2007</strong> 14:04 Pagina <strong>11</strong><br />

Het allerleukste aan het stratenhockeytoernooi is dat het een feest is voor jong en oud. In ieder<br />

geval deden de allerkleinsten uit de buurt volop mee en wisten niet alleen de toon te zetten<br />

tijdens de swingende opwarmochtend. Ook bij de wedstrijden waren het de kinderen die het<br />

meest tot scoren kwamen.<br />

De gezelligheidsprijs was in ieder geval duidelijk voor de Groot Hoefijzerlaan. Zo zaten<br />

deze dames nog voor het eerste fluitsignaal had geklonken al aan de zelf meegenomen<br />

appeltaart.<br />

<strong>11</strong>


212390 't Zandje binw 17-09-<strong>2007</strong> 14:04 Pagina 12<br />

BRIDGE DRIVE<br />

Maandag 1 oktober <strong>2007</strong>. Aanvang 19.30 uur.<br />

Jaarlijks terugkerend evenement in het clubhuis van de Haagsche Golf & Country club.<br />

Inschrijven via de Website www.nieuw-wassenaar.nl.<br />

Of telefonisch bij Jet Durksz 070-5170904.<br />

HALLOWEEN VIERING<br />

Woensdag 31 oktober. Van 18.00 uur tot 20.00 uur.<br />

Doet u mee, geeft u dat aan door uw tuin/voordeur/huis te versieren.<br />

Bijv. kaarsje, pompoen, spook o.i.d.<br />

Laat uw kinderen alleen aanbellen bij versierde huizen.<br />

LAMPIONNEN OPTOCHT<br />

Zaterdag 10 november <strong>2007</strong>.<br />

Verzamelen 17.30 uur bij de Bloemcampschool.<br />

Optocht door de buurt met zelf gemaakte lampionnen.<br />

Voor de mooiste lampionnen zijn weer prijzen beschikbaar.<br />

LUSTRUM VIERING<br />

Zaterdag 17 november <strong>2007</strong><br />

Onze buurtvereniging bestaat in november <strong>2007</strong> precies 80 jaar!<br />

Dit willen we groots vieren in en rond Kasteel De Wittenburg. Op pagina 8 en 9 treft u meer<br />

informatie aan. Er is een programma voor elke leeftijdsgroep. Reserveer deze datum in uw<br />

agenda. We hopen op een grote opkomst.<br />

ALGEMENE LEDENVERGADERING<br />

Maandag 21 januari 2008<br />

Jaarlijks terugkerende vergadering in Kasteel de Wittenburg. Aanvang: 20.00 uur. We verwachten<br />

iedereen vanaf 19.30 uur voor een kopje koffie.<br />

Stuur uw E-mail adres naar secretaris@nieuw-wassenaar.nl en u ontvangt t.z.t. een reminder<br />

van ons over bovenstaande activiteiten.<br />

OPPASADRESSEN<br />

Emma van Poelgeest (14 jaar) 070 5141838.<br />

Thomas Benard (16 jaar) 070-5<strong>11</strong>5849.<br />

Rein Croll (15 jaar) 070-5140614.<br />

Hannah (17 years) and Rebecca (15 years) Stanley: 070-5178675.<br />

Anouk van der Burg (18 jaar) 070-5144575.<br />

Josephine Uijlenhoed(18 jaar): 06-14606032. 070-51787770.<br />

Babette Uijlenhoed (15 jaar): 06-14761617. 070-5178770<br />

Michiel Willemsen (15 jaar): 070 5170904<br />

Mark Willemsen (13 jaar) : 070 5170904<br />

Shiva Amali (17 jaar) Engels- en Nederlandstalig: 070 5<strong>11</strong>6980<br />

12


212390 't Zandje binw 17-09-<strong>2007</strong> 14:04 Pagina 13<br />

Huizenprikkels<br />

In onze buurt woon je nooit op een adres maar in het huis van, of beter gezegd in het<br />

oude huis van…… Grappig eigenlijk.<br />

Steevast worden de nieuwe bewoners in onze buurt verteld (en dat nemen ze snel over)<br />

dat ze in het oude huis van de familie X of van de heer of mevrouw Y wonen. Of buurtbewoners<br />

wonen naast of tegenover……, noem een naam.<br />

Dit zit op een of andere manier diep in onze buurt geworteld.<br />

Schrijver van dit stukje was ook al snel gestopt met het noemen van zijn adres, maar<br />

roept al jaren dat hij in het oude huis van de familie Kolkman woont. Dat is herkenbaar.<br />

O, duidelijk, daar op de hoek van……<br />

Ook de Bloemcamplaan 76 (waar?) krijgt nieuwe bewoners. Ik bedoel, het huis van<br />

mevrouw Nolet (Oh, de Bloemcamplaan 76). Noem het eerbetoon, noem het herkenning,<br />

maakt niet uit het is in ieder geval voor heel veel buurtbewoners duidelijk.<br />

De drie nieuwe bewoners van de pas gebouwde woningen op de plaats van de<br />

Bloemcampkerk hebben het wel erg eenvoudig, want wie kent deze illustere locatie in<br />

onze buurt niet. Oh, jullie wonen op het voormalige terrein van de Bloemcampkerk.<br />

Vele buurtbewoners hebben er nog steeds moeite mee dat de vertrouwde kerk en niet<br />

meer is. Maar eerlijk is eerlijk het resultaat van de nieuwe bebouwing valt niet tegen.<br />

Natuurlijk op details zijn er best opmerkingen te maken maar als geheel past de bebouwing<br />

prima in de buurt.<br />

Leegstand in onze buurt is iets dat we niet goed kennen. Maanden staan er al drie huizen<br />

naast elkaar leeg en te huur op de Wittenburgerweg. Dat intrigeert. Iedere keer als ik er<br />

langs rij denk ik, welk huis zal het eerste verhuurd zijn? Recent werd ineens een bordje<br />

verhuurd opgehangen. Niet bij de drie huizen die te huur staan maar bij de buren waar<br />

nooit een bordje te huur was geplaatst. Dat prikkelde natuurlijk.<br />

Wat ook prikkelt is dat het huis van onze oud buurtvoorzitter Ties Kruize op de Hogeweg<br />

al wat langere tijd te koop staat. Ongelooflijk, want het is echt een heerlijk familiehuis.<br />

Veel ruimte, lekkere tuin en het huis staat ook nog eens goed op zijn pootjes. Natuurlijk<br />

moet er wel wat aan gebeuren maar dat is vooral cosmetica. Ach, de kopers lopen rond,<br />

alleen weten zij dat zelf nog niet. Zij komen wel te wonen in het oude huis van<br />

Ties Kruize! Maar dat is voor de duidelijkheid.<br />

Frank Vintges<br />

13


212390 't Zandje binw 17-09-<strong>2007</strong> 14:04 Pagina 14<br />

English summary<br />

CONTENTS<br />

Mystery on the Hogeplein 2<br />

Bridgedrive 3<br />

Farewell Margo Vintges 3<br />

Interview with a neighbour 4<br />

Neighborhood Tidbits 6<br />

New Neighbors 7<br />

Good Bye 7<br />

Neighborhood Association Anniversary 8<br />

Fieldhockey Tournament 10<br />

Agenda 12<br />

Babysitters 12<br />

Property market 13<br />

English summary 14<br />

Colofon 16<br />

INTERVIEW WITH A NEIGHBOR<br />

A new housing project: no!!, that is not what we are looking for. However when<br />

Ghislaine and Rik saw the sketch and the building plan for the 3 houses on the site of the<br />

former church on the Bloemcamplaan, they did not hesitate. They bought one of the corner<br />

houses the very next day! Rik and Ghislaine have two daughters: Lotte of 5 and<br />

Sanne of 3.<br />

They run an advisory company in business development. Both have a background at ING<br />

bank: Rik as head of small to medium size business and Ghislaine in medical business.<br />

Rik works full time in the company and Ghislaine jumps in when necessary. Ghislaine is<br />

also active in the field of psychiatric care in the Hague for the Parnassia organisation.<br />

Their eldest daughter Lotte has been in the Bloemcamp School over the last year in anticipation<br />

of their move to the Bloemcamplaan. When bicycling around the neighborhood<br />

it is Lotte who is greeted by friends, the parents following suite!<br />

NEIGHBORHOOD TIDBITS<br />

In the continuing story; for the last time: the Bloemcamp Church. As you have been able<br />

to establish: the three houses are completed, 2 out of three are inhabited. The gardens are<br />

still a bit empty. Here and there a hedge and a fence is in place. In this issue of ‘t Zandje<br />

you will find an interview with one of the new families on page 4.<br />

The Forbidden Wood<br />

In our neighborhood a part of the wood behind ’t Zandje is called the “Forbidden Wood”.<br />

Formerly owned by the families Jurgens and Van den Bergh a couple of neighbors have<br />

bought this terrain for investing purposes for a friendly sum. Whether building activities<br />

will ever be allowed however, is quite uncertain!!!<br />

14


212390 't Zandje binw 17-09-<strong>2007</strong> 14:04 Pagina 15<br />

Tunnel under the A44<br />

Rumor has it that municipality of <strong>Wassenaar</strong> has plans to build a tunnel under the A44<br />

from the Rozenplein in <strong>Wassenaar</strong> North to the bridge at the intersection at the Van der<br />

Valk Hotel. It would be great news for our neighborhood: no more noise nuisance and a<br />

better connection to the houses on the other” side of the A44. Lets wait and see!!<br />

Sachalin, Russia<br />

Our neighbors Erwin Nijsse and Carola van den Bosselaer (2 children Olivia and Barend)<br />

got married last June, because of their move for oil company Shell to Sachalin, Russia.<br />

They intend to return to their house in our neighborhood after their posting. In the next<br />

issue of ’t Zandje they will provide us with an impression of their new surroundings<br />

where they will live for the next 3 years.<br />

NEIGHBORHOOD ASSOCIATION ANNIVERSARY IN CASTLE THE WITTENBURG<br />

On Saturday November 17th, we are proud to present a Coffee concert in the morning,<br />

a children party in the afternoon and a gala dinner and party in the evening. A special<br />

newsletter will follow in October on all activities.<br />

FIELDHOCKEY TOURNAMENT<br />

In a thrilling final, the neighborhood field hockey tournament, on June 9 last, was won<br />

by the team of the Wittenburgerweg.<br />

AGENDA<br />

Bridge Drive Monday October 1, 7:30 p.m.,<br />

Haagsche Golf & Country Club<br />

Halloween Celebration Wednesday October 31, 6:00 – 8:00 p.m.<br />

Lantern parade Saturday November 10, 5:30 p.m.,<br />

Bloemcampschool<br />

Neighborhood Association 80th Anniv. Saturday November 17, Castle The Wittenburg<br />

Annual Meeting of the Neighborhood Monday January 21, Castle The Wittenburg,<br />

Association 7:30 p.m.<br />

BABYSITTERS<br />

Please turn to page 14.<br />

15


212390 't Zandje binw 17-09-<strong>2007</strong> 14:04 Pagina 16<br />

Colofon<br />

Secretariaat redactie : Bloemcamplaan 49, 2244 EB <strong>Wassenaar</strong><br />

E-mail: redactie@nieuw-wassenaar.nl<br />

Redactie ‘t Zandje : Carolien Lohmeijer, Henk Speelman, Frank Vintges,<br />

Titia Speelman, Lieke Jongbloed<br />

Drukkerij : Springer & Lippes drukkers, Velsen-Noord<br />

Verspreiding : Buurtgenoten<br />

Deadline volgende nummer : 30 november <strong>2007</strong><br />

Verschijning volgende nummer : Najaar 200<br />

Advertentietarieven : 1/1 pagina € 200,-, 1/2 pagina € 100,-<br />

Zandjes € 10,- (maximaal 15 woorden)<br />

Doelstelling buurtvereniging<br />

De buurtvereniging is primair bedoeld om door middel van een aantal onder haar auspiciën<br />

te organiseren evenementen de onderlinge band tussen de buurtbewoners te bevorderen en te<br />

verstevigen. In voorkomende gevallen zal de buurtvereniging ook algemene belangen van de<br />

buurt behartigen. Denk hierbij aan de organisatie van buurtpreventie, het betrokken zijn bij de<br />

verkeersplannen, problematiek van de grondwateroverlast e.d..<br />

Daarbij zal overigens worden vermeden politiek stelling te nemen.<br />

Secretariaat buurtvereniging : Groot Hoefijzerlaan 28, 2244 GJ <strong>Wassenaar</strong>.<br />

E-mail: secretaris@nieuw-wassenaar.nl<br />

Internet : www.nieuw-wassenaar.nl<br />

Bestuur<br />

Voorzitter : Gorrit Jan Blonk<br />

Vice Voorzitter : Petra Slingenberg-Beishuizen<br />

Secretaris : Anneke Geusgens<br />

Penningmeester : Frank Vintges<br />

Commissarissen : Pieter Visser<br />

: Jet Durksz<br />

: Lieke Jongbloed<br />

: Hester W. Taverne-Strick van Linschoten<br />

Commissies<br />

H2Overlast commissie : Geert Ensing, Fred Brouwer, Jaap H. Hulshof,<br />

Els Vetter-Andringa, Reinier A. Steenbergh,<br />

Margaret E.R. de Vos van Steenwijk, Frans M. Zoetmulder,<br />

E-mail: water@nieuw-wassenaar.nl<br />

Kascommissie : Robbert D.G.M. Vriens. Herman Spliethoff<br />

Verkeerscommissie : Mieke Hulshof, Petra Slingenberg, Henk Speelman,<br />

Erwin Nijsse<br />

Politie <strong>Wassenaar</strong> : Telefoon: 070-4247316. Wijkagent Roel Oosterveer<br />

Contactpersoon gemeente : Nina Keltjens 070-5122478.<br />

E-mail: nkeltjens@wassenaar.nl<br />

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!