12.09.2013 Views

De alarm klok 62 - I love Oostende

De alarm klok 62 - I love Oostende

De alarm klok 62 - I love Oostende

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DE<br />

ALARM<br />

KLOK<br />

18 APRIL 2012<br />

MAILING <strong>62</strong> VAN DEMENT OOSTENDE VZW<br />

Een mailing van onze vereniging naar onze talrijke<br />

sympathisanten, 1 | P a g i n a het stadsbestuur en de pers.<br />

RENOVATIE KONINKLIJKE STALLINGEN<br />

EINDELIJK VAN START


2 | P a g i n a<br />

KONINKLIJKE STALLINGEN WORDEN GERENOVEERD VANAF 2014<br />

Sinds Monumentenstrijd in 2007 ijvert <strong>De</strong>ment <strong>Oostende</strong> voor een snelle start van de renovatie van de<br />

Koninklijke Stallingen in de Koninginnelaan. We waren dat ook zeer aangenaam verrast dat de stad<br />

<strong>Oostende</strong> een ontwerpplan klaar heeft om dit monument vanaf 2014 ingrijpend te renoveren. Onder<br />

andere de inkomhal wordt grondig aangepakt, waarbij de eerste verdieping gedeeltelijk verdwijnt en de<br />

cafetaria naar beneden verhuist. Schepen van Sport en Cultuur Nancy Bourgoignie (SP.A) stelde enige<br />

weken terug het ontwerpplan van architectenbureau Felix & Partners voor aan de voorzitters van de<br />

vaste sportclubs. 'Het was de bedoeling om de betrokken clubs te informeren over wat er komt, en om<br />

te luisteren naar hun praktische opmerkingen. In mei willen we het dossier definitief indienen bij<br />

Erfgoed, dus intussen kunnen nog aanpassingen gebeuren', zegt schepen Bourgoignie. <strong>De</strong> Koninklijke<br />

Stallingen werden<br />

in 1904 gebouwd in opdracht van Leopold II, en kregen in 19<strong>62</strong> een nieuwe invulling als stedelijke<br />

sportcentrum. In 2006/2007 stonden de Stallingen nog nationaal in de schijnwerpers toen het via vzw<br />

<strong>De</strong>ment de halve finale bereikte van Monumentenstrijd op Canvas. 'Nadien zijn we een<br />

restauratiedossier opgestart, dat vandaag eindelijk in de laatste fase zit', vult Bourgoignie aan. <strong>De</strong><br />

renovatiewerken van de Koninklijke Stallingen zullen in drie fasen gebeuren: eerst zal de kant van de<br />

inkomhal aangepakt worden, gevolgd door de twee zijkanten die het binnenterrein omhelzen.<br />

'<strong>De</strong> renovatie van de inkomhal wordt het ingrijpendst. <strong>De</strong> eerste verdieping, die destijds eigenlijk<br />

achteraf werd bijgebouwd, verdwijnt gedeeltelijk, waardoor er opnieuw een open ruimte zal ontstaan<br />

zoals het vroeger was. Hierdoor zal de cafetaria; die straks een terras krijgt, verhuizen naar beneden,<br />

waar momenteel de toiletten en de schaakclub gevestigd zijn. <strong>De</strong> ruimte waar vroeger de sportdienst zat<br />

zal gebruikt worden voor nieuwe toiletten en kleedkamers en bergruimtes. <strong>De</strong> schaakclub ten slotte<br />

verhuist naar de eerste verdieping', zegt Bourgoignie. In een tweede fase en een derde fase wordt de<br />

kant van de judo- en boksclub, en de kant van de turnclubs aangepakt. 'Hier zal de inrichting niet<br />

veranderen, zodat de werking van de clubs hetzelfde zal blijven. Het gaat om een grondige restauratie<br />

waarbij zowel het houtwerk als het dak, de poorten, de elektriciteit, de verwarming, en de<br />

nutsvoorzieningen vernieuwd zullen worden'. Het kostenplaatje van de werken wordt geraamd op 4,2<br />

miljoen euro, waarvan men 2,5 miljoen euro subsidies kan krijgen. 'We hopen de werken fasegewijs te<br />

kunnen uitvoeren vanaf 2014 tot 2016, maar omdat het om een subsidiedossier gaat, hangt de timing<br />

ook af van de Vlaamse overheid. <strong>De</strong> eerste fase zal een jaar duren, de tweede en de derde fase zo'n acht maanden. Het gaat om een belangrijk project voor<br />

<strong>Oostende</strong>, waarbij we de grandeur van de Koninklijke Stallingen in ere willen herstellen, waar mogelijk in oorspronkelijk staat zoals het vroeger was', besluit<br />

Bourgoignie. Het definitieve ontwerpplan voor de Koninklijke Stallingen wordt eind april voorgesteld.


WANDELZOEKTOCHT OP OOSTEROEVER OOSTENDE<br />

22 APRIL 2012<br />

Op zondag 22 april organiseert de vzw Oostendse Oosteroever een<br />

wandelzoektocht voor groot en klein. Kom wandelen met vrienden en familie en<br />

ontdek het erfgoed van de Oosteroever! Maak er een leuke en leerrijke<br />

zoektocht van! Je wandelt op je eigen tempo. <strong>De</strong>elnemen kost € 2 euro per<br />

persoon. Ook inbegrepen: een rondvaart in het Visserijdok op de tweemaster<br />

'<strong>De</strong> Nele'! <strong>De</strong> wandeling zelf duur ongeveer 2 uur en een half, maar je doet er<br />

zo lang over als je wil. Onderweg kun je steeds halt houden om iets te eten of te<br />

drinken, op het strand te spelen enz. Om 17u is er een gratis tombola waar<br />

iedere aanwezige deelnemer kans maakt op mooie tombolaprijzen.<br />

Het start- en aankomstadres van de wandelzoektocht is Hendrik Baelskaai 12,<br />

8400 <strong>Oostende</strong>. Inschrijven en vertrekken kan op dit verzamelpunt vanaf 10u<br />

tot 13u30. En om 17u worden er mooie prijzen verloot onder alle aanwezige<br />

deelnemers. Op het verzamelpunt kun je nagenieten met een hapje of drankje<br />

en zorgt de vzw voor animatie, zo wordt er verse vis gebakken en is er gratis<br />

kindergrime! <strong>De</strong>elnemers bezoeken ook gratis de graffiti-expo van Atelier <strong>De</strong> 3<br />

Sleutels. Vanaf 14u gaat Siegfried Vinck 'live' graffiti spuiten!<br />

Grafitti-expo Atelier <strong>De</strong> 3 Sleutels (foto's: Atelier <strong>De</strong> 3 Sleutels)<br />

3 | P a g i n a


4 | P a g i n a


DEMENT MEETS… GUI POLSPOEL<br />

In de nieuwe reeks van <strong>De</strong> Zeewacht trekken een medewerker van <strong>De</strong>ment vzw en een Bekende Vlaming en/of<br />

<strong>Oostende</strong>naar de stad in om ons stedenbouwkundig erfgoed kritisch en passioneel door te lichten. Politiek verslaggever,<br />

sportcommentator, modeator én aangespoelde Brusselaar Guy Polspoel ontmoet Sofie Cloet voor de voormalige<br />

stadsmeisjesschool in de Witte Nonnenstraat.<br />

“Ik ontmoette Gui Polspoel deze zomer tijdens Theater aan Zee en toen bleek dat we een zelfde zwak hadden voor de<br />

voormalige meisjesschool in de Witte Nonnenstraat die al jaren leegstaat”, zegt Sofie Cloet, tot vorig jaar<br />

ondervoorzitster van <strong>De</strong>ment. “Die gevel heeft mij altijd gefrappeerd en conserveert een stuk Oostendse<br />

onderwijsgeschiedenis.” Gui Polspoel treedt Sofie bij. „Het is wel geen architecturaal pareltje en ik ben tegen het<br />

beschermen van gevels op zich, maar je leest zo de (school)strijd tussen katholieken en liberalen van de gevel af op het<br />

einde van de 19 de eeuw. <strong>De</strong> liberalen probeerden toen zoveel mogelijk de macht van het katholiek onderwijs te breken<br />

door zelf scholen op te richten”, doceert Polspoel.<br />

<strong>De</strong> geschiedenis van het gebouw bevestigd z’n thesis: vanaf 1838 mochten de Zusters van St.-jozef in de stad les geven<br />

op die locatie in het Nederlands en het Frans aan 600 arme meisjes. Ook kantklossen en handenarbeid stonden op het<br />

programma. In 1842 bepaalt een liberale wet dat iedere gemeente zelf ten minste één lagere school moet hebben<br />

zodat een aantal jaar later de eerste gratis meisjesschool van de stad zelf onderdak krijgt op deze plaats waar in 1877<br />

het huidige complex wordt opgetrokken. “Ik ben vooral gefascineerd door de 2 gebeitelde opschriften op de gevel Tot<br />

vorming van de geest en Tot welvaart van het volk” zegt Polspoel.<br />

Sofie Cloet: “Vandaag is het gebouw, met een hoge locuswaarde, eigendom van de Gelukkige Haard die er een<br />

nieuwbouw wil realiseren. Maar door oppositie van o.a. <strong>De</strong>ment zoekt het stadsbestuur nog altijd naar een alternatief<br />

om ten minste de gevel te bewaren. Maar een beslissing is er nog niet.”<br />

Gui baat nu een bed & breakfast uit in een gerenoveerd belle epoquepand in de Velodroomstraat. Sofie Cloet woonde<br />

9 jaar in Gent en kwam pas een paar jaar geleden terug naar <strong>Oostende</strong>. Sofie: “Ik miste de zee en was verrast over de<br />

transformatie die m’n stad meemaakte. Alle lege ruimtes waar we als tieners asiel vonden, waren verdwenen. Ik ben lid<br />

van <strong>De</strong>ment geworden toen de bouw van Helmond een diepe wonde sloeg in het centrum. Kijk, als ‘aangespoelden’<br />

kijken we wellicht met andere ogen naar het stedenbouwkundige erfgoed. Wat meer van op afstand en met een<br />

frissere blik dan wie het nooit anders gekend heeft”, zegt Sofie. “Als kind logeerde ik tijdens de vakantie in Middelkerke<br />

en fietste toen vaak over de Zeedijk naar <strong>Oostende</strong>. Omdat het de enige stad aan zee is en in feite een Brusselse<br />

deelgemeente aan zee is, voelde ik me er direct thuis. Hier ervaar je ook de stedenbouwkundige visie en invloed van<br />

5 | P a g i n a


Leopold II, maar evengoed hoe ook hier erg onzorgvuldig is omgesprongen met het bouwkundig erfgoed tijdens de<br />

bouwwoede van de zestiger jaren”, concludeert de in Ukkel geboren Polspoel.<br />

Beide geïnterviewden zijn het er ook over eens dat door de renovatie van het voormalige postgebouw ook deze<br />

eclectische schoolgevel meer uitstraling zal krijgen. Als architect-ingenieur van opleiding die ooit nog les gekregen heeft<br />

van <strong>Oostende</strong>naar prof. Paul Felix vindt Polspoel wel dat er toch ook een kosten-baten analyse moet gebeuren om de<br />

betaalbaarheid van de renovatie te kunnen inschatten. (ML voor <strong>De</strong> Zeewacht)<br />

6 | P a g i n a<br />

KONINKLIJKE GAANDERIJEN WORDEN<br />

GERESTAUREERD<br />

In februari werd bekend gemaakt dat architectenbureau Felix & Partners de<br />

wedstrijd won voor het restaureren van de Koninklijke Gaanderijen. ‘Zowel de<br />

Koninklijke Gaanderijen uit 1902, als de nieuwe Koninklijke Gaanderijen uit 1955<br />

worden gerestaureerd. Samen zijn ze goed voor een kleine 600 m, onze langste<br />

werf ooit’, aldus het Oostendse archictenbureau. Reeds jaren was het verval van<br />

deze mooie wandelgaanderij een doorn in het oog van vele <strong>Oostende</strong>naars.<br />

ERFGOEDDAG 2012<br />

<strong>De</strong>ze voormalig stedelijke meisjesschool<br />

"Louisa Maria" en één der eerste<br />

<strong>Oostende</strong> stadsscholen werd gebouwd in<br />

1877. Het is een eclectisch pand met<br />

gebruik van rode baksteen voor de gevel<br />

en arduin voor de talrijke decoratieve<br />

elementen, lijsten en dorpels. Diverse<br />

opschriften zoals "SPQO", "STADS-<br />

MEISJESSCHOOL", "TOT VORMING VAN<br />

DE GEEST" en "TOT WELVAART VAN HET<br />

VOLK" springen direct in het oog. Maar<br />

ook de rechthoekige vensters, de bogen,<br />

het doorlopend waterlijstje, de pilasters<br />

met scheepsankermotief, de poort onder<br />

tudorbogen, centraal onder het stadswapen<br />

van <strong>Oostende</strong> en een vissenkop,<br />

maken het geheel tot een uniek gebouw<br />

voor <strong>Oostende</strong>. Het pand werd<br />

geïnventariseerd door het VIOE onder<br />

nummer ID 56973 en heeft een hoge<br />

locuswaarde, wat sloop moeilijk maakt.<br />

Erfgoeddag 2012 staat in het teken van helden. Helden zijn een bron van inspiratie en van irritatie. Naast persoonlijke<br />

helden in onze nabije omgeving lanceert Hollywood elke week een nieuwe held. Wat zeggen deze helden over ons en<br />

onze maatschappij? Wat betekent het om iemand op een voetstuk te zetten? En welke motivatie zit daarachter? Er zijn<br />

activiteiten voorzien in het Provinciedomein Raversijde – Atlantikwall & Walraversijde, Familiekunde Vlaanderen, het<br />

Ensorhuis, mu-zee-um, Fort Napoleon, … Geleide wandelingen door Gidsenkring <strong>Oostende</strong> Lange Nelle, Littoralis, …<br />

Programma zie http://www.uitinoostende.be/Activiteiten<strong>De</strong>tail.aspx?id=28903 & www.erfgoeddag.be<br />

COLOFON: <strong>De</strong>ment <strong>Oostende</strong> vzw, Plantenstraat 82, 8400 <strong>Oostende</strong> Info : dementoostende@telenet.be www.i<strong>love</strong>o.be<br />

Wil je onze mailing niet meer ontvangen ? Geef ons een seintje. <strong>De</strong> "Alarm Klok" is een knipoog naar het officiële informatieblad<br />

van de stad <strong>Oostende</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!