23e Lievendaler - Stichting Wijkoverleg Lievendaal

wijkoverleg.lievendaal.dse.nl

23e Lievendaler - Stichting Wijkoverleg Lievendaal

De Lievendaler

In deze

uitgave o.a.

Vrijwilliger van

het jaar

Wat staat er nog

te gebeuren in

2010

Vrijwilliger van het jaar

Ik straal in Lievendaal

Frans vd Putten

met echtgenote Rosalie

wijkblad 23 | oktober 2010 | jaargang 6 | oplage 1.600


Activiteitenkalender 2010

02 oktober Dansavond

16 oktober Tienerdisco

23 oktober Senioren Playbackshow

30 oktober MEW Najaarsconcert

30 oktober Halloween

07 november MEW Vlooienmarkt

11 november Sluitingsdatum kopij wijkblad 24

14 november Intocht Sinterklaas

20 november Feest mensen met beperking

20-21 nov. Expositie Potlood en Penseel

27 november Tienerdisco

10 december Uitgave De Lievendaler 24

11 december Vrijwilligersfeest

18 december Tienerdisco

31 december Oud en Nieuw party

Zalenverhuur

De juiste ruimte voor al uw vergaderingen, cursussen,

feest of receptie heeft het Gemeenschapscentrum Lievendaal.

Ook in de weekenden is hiervoor de mogelijkheid

aanwezig. Er zijn zalen in verschillende grootte, prijs en

uitvoering. Gemeenschapscentrum Lievendaal kan uw

koffietafel, lunch, borrelhapje of buffet verzorgen.

Wij beschikken over flap-over, beamer, overheadprojectors,

internetverbinding. Informeer hiervoor op tel.

nr. 2518299 bij Huub van de Wiel. Men kan de zalen ook

bekijken op www.lievendaalwielant.nl

In deze uitgave

Pag 2 Activiteitenkalender 2010

Zalenverhuur

In deze uitgave

Colofon

Pag 3 Vrijwilliger van het jaar

“Ik straal in Lievendaal

Pag 4 Aan het woord is …..

Senioren Playbackshow

Pag 5 Beste bewoners

Meer weten over wonen als senior…

Biljartclub

Pag 6 Nieuws van het Jongerenwerk

Intocht St. Nicolaas

Pag 7 Fiets Oriëntatietocht

Kerstbrunch

Pag 8 Hi-Vlaai

200 !!

Wij zoeken

Uw Buurt Uw Steunpunt

Pag 9 Wat staat er nog te gebeuren…

Pag 10 Grote boodschap, kleine moeite

Kienen

Digitolk

Meldingen openbare ruimte

Advertentie Absolute Fabulous

Pag 11 Terug in de tijd…..

Website Wijkoverleg Lievendaal

Advertentie Gordon

Advertentie v.Eerden

Pag 12 Lievendaal Actief

Colofon

De redactie van het wijkblad wordt gevormd door:

Frans vd Putten, Ria Gerlag en Wil Brekelmans.

Voor reacties, ideeën, mededelingen over activiteiten,

maar ook als u aan het wijkblad wil meewerken,

kunt u contact opnemen met Frans vd Putten,

tel.nr. 2518299 of E-mail: info@lievendaalwielant.nl

Wijkinfo: www.wijkoverleg-lievendaal.dse.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om

aangeleverde redactionele artikelen aan te passen

ten behoeve van de lay-out.

Pagina 2 - De Lievendaler 23 oktober 2010


Vrijwilliger van het jaar in Lievendaal

ONDERSCHEIDING “IK STRAAL IN LIEVENDAAL “ NAAR VOORZITTER LIEVENDAAL FRANS VAN DER PUTTEN .

Het Woonbedrijf nam samen met Jack Wagemans het

initiatief om een vrijwilliger van het jaar te benoemen in

wijk Lievendaal.

Men ontwierp hiervoor een Oorkonde waarop een prachtige

tekst met de daar bijbehorende onderscheiding.

Thierry Farla van Woonbedrijf reikte deze onderscheiding

uit met de belofte dat dit elk jaar staat te gebeuren.

Frans van der Putten, voorzitter van Gemeenschapscentrum

Lievendaal, kreeg de eer om als allereerste deze onderscheiding,

tot zijn verrassing, in ontvangst te mogen

nemen. Zijn niet aflatende inzet voor zijn Lievendaal, het

opzetten en begeleiden van nieuwe initiatieven, was voor

de jury van doorslaggevende betekenis. Voor iedereen

aanspreekbaar en zich volledig inzettende om Gemeenschapscentrum

Lievendaal die plaats te geven die het

verdient. Bijzondere aandacht voor de vernieuwing van

dit centrum staat bij Frans voorop.

In het dankwoord memoreerde Frans de grote ondersteuning

die hij ondervond van het personeel en vrijwilligers

“Ik straal in Lievendaal

Elk jaar zal er in Lievendaal een vrijwilliger van het jaar

benoemd gaan worden.

De vrijwilliger die benoemd wordt, ontvangt als blijvende

herinnering hiervoor een prachtig ontworpen bord met

daarop de tekst die op de vrijwilliger van toepassing is.

Dit bord wordt gesponsord door Stichting Wijkoverleg en

Woonbedrijf. Namens onze lezers hartelijk dank voor deze

geste.

Hierbij een foto van het allereerste bord wat is uitgegeven

voor deze happening.

van Lievendaal en dat de prijs hen ook mede toekwam.

De oorkonde behorende bij de onderscheiding heeft als

opschrift:

Omdat je het gezicht van de Lievendaal bent

Omdat je een betrouwbare voorzitter bent

Omdat je het alle partijen naar de zin probeert te maken

Omdat je zoveel nieuwe succesvolle activiteiten organiseert

Omdat je ondanks tegenslagen, meestal positief blijft

En omdat je er altijd voor ons bent

Ons kloppend hart van Lievendaal

Jij verdient terecht als eerste de bokaal

“ Ik straal in Lievendaal

Deze prijs met oorkonde “Ik straal in Lievendaal” wordt

ondersteund en gedragen door alle partners van het

Buurtcontract, die de oorkonde mede ondertekenden.

Voorzitter Gemeenschaps-

centrum Lievendaal ontvangt,

in het bijzijn van zijn

echtgenote Rosalie, de oorkonde

met bijbehorend embleem

”Ik straal in Lievendaal”.

oktober 2010 De Lievendaler 23 - Pagina 3


Aan het woord is…

Ine Kaldenbach, geboren en getogen in Amsterdam, maar al jaren woonachtig in Aalst.

Technisch type

Ik heb de Hogere Burger School – B gedaan. B duidde de

‘ wiskunde-kant’ aan. Ik ben een technisch type. Net als

mijn vader. Hij was woninginrichter / meubelmaker.

Ik was de eerste vrouwelijke programmeur van Nederland,

bij het Franse bedrijf Bull. Destijds had ik ook een

sollicitatie lopen bij het Nederlands Luchtvaartlaboratorium,

maar ik koos uiteindelijk voor Bull. Simpelweg, omdat

ik gevraagd werd. Daar heb ik ook mijn man ontmoet. We

zijn al lang gelukkig samen.

Philips

Mijn voormalige baas bij Bull, die ik aanvankelijk eigenlijk

niet zo zag zitten, ging bij Philips in Apeldoorn werken.

Hij vroeg mijn man en mij te komen werken bij Philips.

En ook deze keer zeiden we geen nee en verhuisden wij

naar de andere kant van het land. Enkele jaren daarna

verhuisden we voor ons werk naar Eindhoven. Philips was

behulpzaam bij het vinden van huisvesting. We hadden

zelfs een Philipshypotheek.

Hobby: Lapidarist

Als hobby ben ik eerst gaan edelsmeden. Daar ben ik

iemand tegengekomen van de stenenslijpers. In 1979 ben

ik lid geworden van de Zuid Nederlandse Lapidaristen

Vereniging (afgekort ZNLV). Beter bekend als de “stenenslijpers”.

Vanaf de 1e maand ben ik er bij. Het begon allemaal

hier, in het Gemeenschapscentrum Lievendaal. De

leden maakten destijds hun eigen slijpmachines!

Hier hebben we onze plek

Ik ben geen bewoner van Lievendaal, maar ik ben hier

2 keer per week in het gemeenschapscentrum voor het

stenen slijpen. Ik moet er niet aan denken dat dit centrum

weg zou gaan. Ik ken hier een hoop mensen. Onze club

trekt mensen van ver buiten Lievendaal. We hebben zelfs

Senioren Playbackshow

nog iemand uit Duitsland!

Met het wegvallen van dit centrum zou onze club een

serieus ruimteprobleem krijgen.

Vooruitblik

Voor een goede toekomst, moet het gemeenschapscentrum

voeling blijven houden met de bewoners in de

omgeving. Activiteiten zoals Lievendaal Actief zijn daar

een prachtig voorbeeld van.

Ine helpt hier iemand bij het stenen slijpen

Meer informatie:

Kom eens langs op de maandagmiddag van 13.00 – 16.00

uur (vrij werken voor gevorderden) of op de donderdagavond

van 19.00 – 22.00 uur (cursus) in Gemeenschapscentrum

Lievendaal.

Bezoek ook onze website: www.znlv.nl

Onder het kopje “nieuws” leest u het interview met Gust

Bierings, lid van de ZNLV.

Op zaterdag 23 oktober 2010 houden wij onze jaarlijkse

playbackshow voor volwassenen in de grote zaal van

Gemeenschapscentrum Lievendaal, aanvang 20.00 uur.

Iedereen vanaf 18 jaar mag meedoen. Toegang en deelname

zijn gratis.

Inschrijven kan vanaf heden. Inschrijfformulieren zijn

verkrijgbaar bij het Jongerenwerk en aan de bar van het

gemeenschapscentrum.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Corry

Oomen tel.nr. 06-27236599 of Marianne Janssen

tel.nr. 06-10348991, of via een e-mail naar:

corryoomen@wanadoo.nl

Graag tot 23 oktober.

Pagina 4 - De Lievendaler 23 oktober 2010


Beste bewoners

Leuk om jullie te leren kennen!

Ik ben Janneke van den Nouweland. Ik ben opbouwwerker

bij Welzijn Eindhoven. Ik werk in Stratum, Tongelre en

Strijp. Daar zal ik mij bezig houden met het ondersteunen

van bewonersinitiatieven in de wijk. Ik ben begonnen op

1 juni en heb het nu al erg naar mijn zin.

Ik ben 32 jaar en woon in Eindhoven. Hiervoor heb ik opbouwwerk

in Tilburg gedaan, mijn geboortestad. Ik vind

het ontzettend leuk om nu mijn werk te doen in de stad

Meer weten over wonen als senior in Lievendaal ?

Op donderdag 14 oktober 2010 organiseert Welzijn Eindhoven

en Stadsdeelteam Strijp een middag voor senioren.

Tijdens de Strijpse Seniorendag in januari 2010 hebben

25 mensen aangegeven dat ze graag informatie willen

over wonen met hulp en hulpmiddelen. Aan deze vraag

gaan we voldoen met onder andere presentaties van de

ouderenadviseur en een voorlichter van de gemeente.

Biljartclub

Biljartclub De Deurzetters heeft op vrijdagmiddag van

13.00-16.00 uur haar wekelijks oefenprogramma in Gemeenschapscentrum

Lievendaal. Het is een nog jonge en

waar ik woon. Ik hoop dat ik het bij Welzijn Eindhoven en

bij jullie allemaal goed naar mijn zin zal hebben.

De komende tijd zal ik me onder andere bezig houden

met het goed leren kennen van de wijken. Wie wonen er?

Wat is er te doen? Met wie kan ik een praatje maken? Op

die manier kan ik het snelst aan de slag met mijn projecten.

Zie je me een keer met mijn zwarte omafiets door de

straat fietsen? Hou me gerust aan voor een praatje of we

maken een afspraak om kennis te maken met een lekker

kopje koffie erbij!

Met vriendelijke groet,

Janneke van den Nouweland

Opbouwwerker.

Welzijn Eindhoven

p/a Piuslaan 74a

5614 HR Eindhoven

Tel.nr.: 2193557 Mobiel: 06-1255777

e-mail: j.v.d.nouweland@welzijneindhoven.nl

Deze 25 mensen ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Maar ook andere senioren uit Lievendaal kunnen zich

aanmelden voor deze middag!

Hoe schrijf je je in voor een gelijkvloerse woning? Wat is

het aanbod in de buurt? Kan iedereen een traplift in zijn

woning krijgen? Kun je hulp krijgen voor tuinonderhoud?

Zijn de wachttijden voor een woonzorgcentrum lang?

Deze vragen kunnen aan bod komen.

Na het informatieve gedeelte en de pauze is er een

ontspannen kennismaking met geheugentraining voor

ouderen in de vorm van spellen.

De middag start om 14.00 uur en vindt plaats in Gemeenschapscentrum

Lievendaal aan de Lievendaalseweg 3.

Iedereen kan met een presentje naar huis om 16.00 uur.

Aanmelden kan tot 11 oktober 2010 bij Welzijn

Eindhoven, tel.nr. 06-11371188 of via de mail:

f.overzier@eindhoven.nl

Mocht het vervoer een probleem zijn voor u, dan zoeken

wij met u naar een oplossing.

enthousiaste vereniging en men kan nog leden gebruiken

om de vereniging te versterken. Heeft u interesse, dan

bent u van harte welkom op een oefenmiddag.

oktober 2010 De Lievendaler 23 - Pagina 5


Nieuws van het Jongerenwerk

Jeugdkamp

Vrijdag 25 juni was het eindelijk zover! We gingen op

kamp bij kampeerboerderij de Putte in Hoogeloon.

De weergoden waren ons goedgezind en we hebben

een fantastisch weekend gehad. Omdat we dit jaar vijf

stagiairs hadden, was er dit jaar voldoende leiding om

een aantal nieuwe spellen te doen en ook een dropping

te organiseren. Zaterdag kon het hele spelprogramma in

het bos worden gehouden en alles stond in het teken van

sprookjes. Iedere groep was aan een sprookje gekoppeld

en de stagiairs hadden kroontjes, zwaarden, maskers,

kaboutermutsjes en dergelijke in elkaar geknutseld. Ook

de bonte avond op het speelveld bij de boerderij was een

groot succes, mede door diverse optredens van leiding en

kinderen. Maar vooral ook door onze nieuwe DJ Martijn

Vliegen, die tussen de optredens door, de juiste muziek

wist te draaien. Mede door de hitte werd er laat naar bed

gegaan en weinig geslapen! Zondagmorgen kwamen de

eersten dan ook pas rond half negen uit bed! Omdat we

op een nieuwe locatie zaten, kon er ook weer eens een fotopuzzeltocht

gehouden worden en bij terugkomst stond

In het bos De winnaars

Intocht St. Nicolaas

Wij ontvingen per e-mail, per brief en telefonisch bericht

van goedheiligman St. Nicolaas dat hij op zondag 14

november 2010 een aankomst heeft gepland in de jachthaven

aan het Beatrixkanaal. Sint wil een bezoek brengen

aan het Gemeenschapscentrum Lievendaal. Hij was zeker

bang dat wij dit zouden vergeten, maar niets is minder

waar. De Sint is uiteraard van harte welkom en wij zullen

de goedheiligman met zijn gevolg heel graag ontvangen.

Wij verheugen ons er nu reeds op en wij hopen de kinderen

ook. Iedereen is van harte welkom op dit kinderfeest;

de toegang is gratis.

Tot 14 november!

er vers fruit op ons te wachten. Daarna snel naar het bos

om het spelprogramma te starten. Hier troffen we teken,

dazen en rode mieren aan en dus werd er na de picknick

besloten om terug te gaan naar de boerderij. De eigenaars

waren ons zeer welwillend en sloten de buitenkraan

aan en met een lange tuinslang kon het waterfeest met

het “natte spellenprogramma” beginnen.

Voor we er erg in hadden was het al half vijf en kwamen

de eerste ouders al om de kinderen weer op te halen. De

prestaties van de vier groepjes lagen zo dicht bij elkaar,

dat er nog geen winnaar bekend was. De leiding van

de groepjes speelden daarom een bonusspel om extra

punten te verdienen. Ze moesten met twee personen, zo

snel mogelijk, met een rietje een bak met twee liter water

leegdrinken! Uiteindelijk werd de groep De wolf en de

geitjes onder leiding van Gijs en Lisa als winnaar aangewezen

en konden we gaan opruimen en weer richting

Eindhoven vertrekken.

We kunnen met zijn allen terugkijken op een geslaagd

kamp en weer met veel plezier aan de voorbereidingen

voor volgend jaar gaan beginnen.

Pagina 6 - De Lievendaler 23 oktober 2010


Fiets Oriëntatietocht Lievendaal

Met een groot aantal deelnemers ging op zondag 27 juni

de 2e Lievendaalse Fiets Oriëntatietocht van start. En met

succes, de organisatie had goed geleerd van de allereerste

fietstocht en op veler verzoek de tocht enigszins

aangepast. Dit tot volle tevredenheid van de deelnemers.

Na ontvangst van uitgereikte tasjes, met als opschrift

Lievendaal en voorzien van een aantal broodjes, fruit en

drankjes, werd de route na een gedegen bestudering

gereden door de diverse samengestelde groepjes. Onderweg

werd een post aangedaan waar een opdracht moest

worden uitgevoerd. De tocht voerde met een lengte van

Vertrek

Kerstbrunch

Jongste deelnemer Maartje 4 jaar

Op 2e Kerstdag staat weer een kerstbrunch op het

programma. Onder het genot van een heerlijke brunch

worden er wederom herinneringen opgehaald en vooruit

gekeken naar en gediscussieerd over de toekomst. Na

het brunchen gaan we met z’n allen een kienronde doen

met aantrekkelijke prijzen. U kunt nu al inschrijven. In de

volgende Lievendaler komen wij hier uitgebreid op terug.

De inschrijfprijs bedraagt € 5.-/persoon.

Medaille

20 kilometer langs mooie plekjes in het Brabantse en men

had alle tijd om deze te bekijken en te bewonderen. Het

weer werkte voortreffelijk mee, waardoor het een prachtige

tocht werd. Alle deelnemers waren ruimschoots op

tijd binnen om van de welverdiende soep te genieten en

nog een opdracht te vervullen.

De eerste prijs van de tocht ging uiteindelijk naar de

groep Van de Made. De tweede prijs was voor de groep

Verschuijten en derde werd uiteindelijk de groep Wagemans.

Alle deelnemers kregen een herinneringsmedaille van de

oriëntatietocht met als opschrift Fiets Oriëntatietocht

Lievendaal 2010 wat bijzonder op prijs werd gesteld.

Er werd nog lang nagekeuveld over de tocht en de

enthousiaste deelnemers kijken al weer uit naar volgend

jaar, want dat deze tocht een vervolg krijgt staat vast.

INSCHRIJFFORMULIER KERSTBRUNCH ZONDAG 26 DECEMBER 2010.

AANVANG 10.00 uur.

De 1e prijs

Naam……………………………………………………………….........................................................

oktober 2010 De Lievendaler 23 - Pagina 7


Hi vlaai

Nieuwe bewoners van De Lieven maken kennis met

elkaar, onder het genot van een vers bakkie koffie, een

glaasje fris en een heerlijke vlaai. De bewoners uit deze

straat hebben de vlaaienactie van Woonbedrijf aangepakt

om meteen met de hele straat kennis te maken en dat

werd een succes, ondanks de voorjaarskou.

200 !!

Afgelopen maand is de 200e bezoeker in het Steunpunt

Lievendaal geweest. En dit is alleen nog maar voor het

jaar 2010.

Het Steunpunt is geopend in juli 2008 en wordt bemand

door drie partijen: Gemeente, Welzijn Eindhoven en

Woonbedrijf.

Vanaf dit voorjaar houden deze partijen een gezamenlijk

Wij zoeken:

spreekuur. En dit spreekuur wordt goed bezocht!

Bezoekers komen er voor allerlei vragen die betrekking

hebben op het wonen en de openbare ruimte. Steeds

vaker is het ook een ontmoetingsplek voor bewoners die

gesprekken hebben over de buurt en is het een bron voor

nieuwe ideeën.

Het spreekuur is er elke dinsdagmiddag tussen

14.00 – 16.00 uur, voor alle bewoners van Lievendaal.

Kom eens langs, de koffie staat klaar!

Mensen die ons team van vrijwilligers willen versterken. Op velerlei gebied zoeken wij enthousiaste personen die zich in

willen zetten om ons Lievendaal te ondersteunen. Heeft u interesse, neem dan contact op met Gemeenschapscentrum

Lievendaal via tel.nr. 2518299.

UW BUURT, UW STEUNPUNT VOOR:

Ontmoeten

Informatie halen

Vragen en melden

De partners die al in het

Buurtcontract Lievendaal

samenwerken geven ook

invulling aan het

Steunpunt.

- Wijkoverleg Lievendaal

- Gemeente Eindhoven; Stadsdeelteam Strijp

- Woonbedrijf

Vergaderen

- Welzijn Eindhoven (Lumens Groep)

- Gemeenschapscentrum Lievendaal

Vacaturebank vrijwilligers

- Politie

- Gezondheidscentrum Strijp

- Lunetzorg

Openingstijden en aanwezigheid:

Dinsdag 14.00-16.00 uur

Woonbedrijf - Welzijn Eindhoven - Gemeente Eindhoven

Daarnaast kunt u voor informatie altijd terecht in het Gemeenschapscentrum Lievendaal.

Pagina 8 - De Lievendaler 23 oktober 2010


Wat staat er nog te gebeuren in het jaar 2010?

Wij willen u een kleine greep uit de komende activiteiten niet onthouden.

10 december is de volgende uitgave van uw wijkblad. Wij willen u nu al attent maken op uw in te zenden kopij voor de

uiterste datum van 11 november. Op tijd inzenden garandeert u voor een plaatsje in uw wijkblad.

TIENERDISCO

Elke 3e zaterdag van de maand zal de discodreun Gemeenschapscentrum

Lievendaal gaan beheersen. Dan

wordt Lievendaal omgetoverd tot een waar discopaleis.

DJ Nick en DJ Rick vullen dan de zaal met hun discogalmen

en lichtshow. De jeugd van 6, 7 en 8 jaar kan dan

helemaal uit zijn dak gaan. Behalve disco kunnen zij ook

biljarten, tafelvoetballen en tafeltennissen. De entreeprijs

bedraagt € 1,- per persoon en voor € 2,- krijgt men een

toegangspasje waarbij de entree dan met dit pasje € 0,50

bedraagt.

Toezicht tijdens deze avonden wordt gehouden door het

tienerdiscoteam. De aanvang van deze avonden is om

19.00 uur (zaal open 18.30 uur), sluitingstijd is om 22.00

uur.

De disco avonden zijn: 16 oktober, 27 november en 18

december.

23 OKTOBER

23 Oktober is er weer de jaarlijkse Senioren Playbackshow.

Hier laten de deelnemers aan Lievendaal zien wat

er een talent schuilt in de wijk. Het is elk jaar weer een

aangename en spannende show.

30 OKTOBER

30 Oktober geeft Muziekvereniging Eindhoven

West(MEW) weer haar befaamd najaarsconcert.

30 Oktober is ook weer Halloween, waar niet alleen de

kinderen maar ook de groteren naar uitkijken.

7 NOVEMBER

7 November is er de traditionele en altijd druk bezochte

vlooienmarkt van MEW.

14 NOVEMBER

14 November komt de goede Sint (hij heeft dit via een

mail laten weten) Lievendaal bezoeken.

20 NOVEMBER

20 November is er in vervolg op het laaiend enthousiaste

feest van vorig jaar weer een feestavond voor mensen

met een beperking.

11 DECEMBER

11 December zijn de vrijwilligers weer aan de beurt voor

een feestje.

26 DECEMBER

26 December (2e kerstdag) is er een kerstbrunch.

31 DECEMBER

31 December barst het feestgedruis los in het gemeenschapscentrum.

Als afsluiting van het jaar is er een

oud en nieuw party. Iedereen is welkom!

Op diverse activiteiten komen wij terug in de volgende

Lievendaler.

Uiteraard zijn er meer activiteiten. Daarvoor wachten wij

de berichten af van de huurdergroepen, zodat wij ook

deze kunnen publiceren.

U ziet het, activiteiten te over in wijk Lievendaal, voor elk

wat wils!

LIEVENDAAL BRUIST EN LEEFT !!!

oktober 2010 De Lievendaler 23 - Pagina 9


Grote boodschap, kleine moeite

Hoewel honden veel plezier kunnen geven, kunnen

loslopende honden overlast veroorzaken en is

hondenpoep voor veel mensen een grote bron van

ergernis. De gemeente wil deze overlast graag zo veel

mogelijk voorkomen. Dit gebeurt door regelgeving

én door het aanleggen van voorzieningen voor de

honden(bezitters).

De belangrijkste regels zijn:

- Hondenpoep moet overal worden opgeruimd.

- Honden moeten altijd aangelijnd zijn.

- Alleen op de speciale hondenlosloopterreinen

en voorlopig ook nog in het buitengebied,

mogen de honden los rondrennen.

Kienen

Elke woensdagavond is er in het Gemeenschapscentrum Lievendaal gelegenheid om te kienen. De toegang is gratis en er

zijn prachtige geldprijzen te winnen. De zaal is geopend vanaf 18.30 uur en het kienen start om 19.30 uur.

Digitolk

Digitolk is in september gestart met een cursus Windows 7 in het gemeenschapscentrum. Aanmelding hiervoor bij de

inloop van de Helpdesk op woensdagmiddag vanaf 14.00 uur.

Meldingen openbare

ruimte

Heeft u een opmerking over de speelplek bij

u in de buurt of over het groenonderhoud in

uw straat? Of ligt er misschien een stoeptegel

los? Dan kunt u dit melden bij de gemeente

Eindhoven door een ‘melding openbare

ruimte’ in te dienen. Uw melding is voor de

gemeente buitengewoon belangrijk. De gemeente

kan immers nu eenmaal niet altijd en

overal controleren of alles in orde is. Met uw

melding kan de gemeente ervoor zorgen dat

Eindhoven leefbaarder, schoner en veiliger

wordt.

U kunt de melding telefonisch doen via

telefoonnummer 14040 of via email:

gemeente@eindhoven.nl

Als het om kapotte straatverlichting gaat,

dan moet u dit niet melden bij de gemeente

maar bij de storingsdienst van Endinet (NRE)

via storingsdienst@endinet.nl of telefoon

040 - 2432222.

Hondenlosloopterreinen zijn

afgebakende terreinen. Het zijn dus

de enige plekken in de stad waar

honden los mogen lopen. Ook op het

hondenlosloopterrein moet de poep worden opgeruimd.

Inmiddels zijn er al een groot aantal van die terreinen

aangelegd, zoals in het Jacob Oppenheimpark. Ook in de

wijk Lievendaal komt er één. Naar verwachting eind 2011

legt de gemeente deze aan in het Philips van Lenneppark.

Overigens zijn hondenbezitters verplicht om altijd een

afvalzakje mee te nemen en de hondenpoep overal op te

ruimen. Medewerkers van stadstoezicht controleren hier

op en kunnen bekeuren. Zakjes met hondenpoep mogen

in elke openbare afvalbak gedeponeerd worden.

Absolute Fabulous

Bij ons kunt u terecht voor Babykleding -

Trendy Dames & Kinderkleding.

Kijk voor meer info en openingstijden op:

www.absolute-fabulous.nl

Of nog beter:

Kom langs, de koffie staat klaar!

Absolute Fabulous

Bredalaan 115 te Eindhoven

Tel.nr. 040-2574620

Tegen inlevering van deze advertentie

10% korting op uw aankoop

(Advertentie)

Pagina 10 - De Lievendaler 23 oktober 2010


Terug in de tijd….

Deel 2 van onze Lievendaal.

Terugkomend op het 1e deel van “Terug in de tijd” mag ik u verklappen dat de gegevens daarin waar zijn.

Daar de Lievendaal al veel langer bestond dan in het

vorige verhaal, is zijn geschiedenis nog rijker dan

verwacht. Helaas zijn er niet van alle gebeurtenissen

bewijzen, maar er zijn wel sages en overleveringen. Was

de eerste akte van midden de jaren 1500, zo moet er

nog een sage bestaan van eerdere tijden over een oude

legerkapitein die de Lievendaal bewoonde. Deze moet

door de duivel bezeten zijn geweest en als de duivel in

hem opspeelde, dan kon men hem tot kilometers ver in

de omtrek horen schreeuwen, vloeken en tieren door

zijn duivelse krachten, zodat de mensen van schrik hun

bezittingen in hun huizen achter slot en grendel stopten

of bescherming bij elkaar zochten.

Deze kapitein hoorde bij het uitschot van voor die tijd

heersende legers van graven en grootvorsten die hun

strijd hadden verloren en er dan geen broodheer meer

was om voor te vechten. Zij vormden bendes van allerlei

pluimage en trokken al moordend en rovend rond totdat

hun leider, de bezeten kapitein, de Lievendaal veroverde

en er met zijn bende zijn intrek innam.

Vele jaren heeft hij van daaruit al rovend en moordend

Is dit waar of niet waar ? ‘Franco’

Website Wijkoverleg Lievendaal

GORDON MEDIATION & COACHING

Uw partner bij echtscheiding, kinderalimentatie,

partneralimentatie en omgangsregeling

• Persoonlijke en deskundige bemiddeling bij het hele proces

van echtscheiding

• Werkt samen met specialisten op elk gebied van echtscheiding

• Stelt het belang van de kinderen voorop

• Zorgt dat u na de echtscheiding ( weer) met elkaar kunt praten

• De totale prijs van de echtscheiding is vooraf bekend

drs. Karin Gordon ( NMI geregistreerd)

Mackaylaan 42 • 5631 NL Eindhoven

Tel: 06 44 63 82 17 • email: info@gordonmc.nl

www.gordonmc.nl of www.scheidingspartner.nl

rondgetrokken en had hij het vooral begrepen op de in

die tijd ontstane handelsroutes tussen ’s-Hertogenbosch

en Leuven en ook die van Aken naar Antwerpen, die

veelal over Eindhoven liepen. Juist daar wist hij met zijn

duivelse precisie op steeds weer slinkse wijze toe te slaan.

Hij koos zijn slachtoffers zorgvuldig uit. Vooral die een

grote buit bij zich droegen, hadden zijn voorkeur.

Helaas voor hem werden zijn duivelse streken niet in

dank afgenomen en men richtte in de stad diverse gilden

op ter bescherming van hun vakbroeders. Zij wisten

uiteindelijk na veel strijd de hele bende op te rollen en de

rust rondom de Lievendaal keerde terug en kwam weer in

handen van gegoede burgers.

Ook deze mysteries gebeurden op de oerbodem van ons

gemeenschapscentrum.

Let dus goed op met het komende Halloweenfeest !!!!

Komt u deze kapitein nog tegen ????

Op de website van Wijkoverleg Lievendaal vindt u alles over de wijk Lievendaal. Deze website is geheel aangepast

en voorzien van de benodigde informatie. Alle mogelijkheden van de wijk Lievendaal worden hierbij weergegeven.

Bezoek eens onze website op: www.wijkoverlg-lievendaal.dse.nl

Pedicure nodig? Pijnlijke voeten?

Bent u diabetisch of reumatisch?

Geen probleem.

Of wilt u gewoon genieten van een

voetbehandeling?

Alle problemen worden verholpen bij:

“van Eerden” voetverzorging

Vigliuslaan 27

5652 NW Eindhoven

Tel. 040-2522341

Aangesloten bij brancheorganisatie “Provoet”

oktober 2010 De Lievendaler 23 - Pagina 11


Lievendaal Actief

Open dag - zondag 4 juli 2010

Stichting Wijkoverleg en Stichting Gemeenschapscentrum Lievendaal

presenteerden vol trots de 7e Open dag op het parkeerterrein van het

gemeenschapscentrum.

Het was een grandioos feest met een geweldige keur van optredende

artiesten.

Zoals gewoonlijk was Muziekvereniging MEW, die al jarenlang een

trouwe huurder is in het gemeenschapscentrum de allereerste

optredende deelnemer met een opleidingsgezelschap, terwijl de meer

geroutineerde muzikanten in de zaal een uitvoering gaven.

De VSO-dansers, eveneens uit Lievendaal, lieten hun beste beentjes

zien tijdens hun dansdemonstratie en oogstten veel succes. De Derailed

Dancers, de countryline dansgroep, kreeg met hun optreden de volle

aandacht en bewondering van het publiek. De Oriëntaalse dansgroep

Ana, goede wijn behoeft geen krans, met hun exotisch optreden

oogstten meer dan lof met de dansen die zij aan het publiek lieten zien.

De Lapidaristen hadden in de zaal hun attributen opgesteld om

demonstraties aan de aanwezigen te geven van stenen slijpen,

emailleren en meer. Zo kon men kennis maken met hun hobby en werk.

Het was zeer leerzaam.

Dansgroep Cracovia, in hun prachtige outfit, liet de traditie herleven.

Schildersclub De Kwast gaf een demonstratie van hun schilderskunst.

Buiten kon de jeugd zich uitleven met onder andere het spelleneiland,

waarbij de winnaars waren:

1e Shenna uit de Johannes Buijslaan, 2e Kirsten Jonkers, 3e Aleynya uit

de Celciusstraat.

Een keur van artiesten trad buiten op het podium op. Lesley Linch,

Dave, Marianne en DJ Ronny gaven een voortreffelijk show weg, wat het

publiek buitengewoon waardeerde.

De organisatoren van Lievendaal Actief mogen trots op zichzelf zijn.

SPETTEREND WIJKFEEST ! !

More magazines by this user
Similar magazines