Constructief beton met betonpuingranulaten - Betonica

betonica.be

Constructief beton met betonpuingranulaten - Betonica

1

CONSTRUCTIEF BETON MET

BETONPUINGRANULATEN

GEEN DOWN-CYCLING, DOWN CYCLING, MAAR RECYCLING

Concrete Innovation Forum

14 februari 2011

ANN VAN GYSEL GYSEL, CAMPUS DE NAYER LESSIUS MECHELEN

LUC BOEHME, KHBO

JEROEN VRIJDERS, WTCB


2

INLEIDING

Concrete Innovation Forum

14 februari 2011

Betonproductie

Selectief

slopen

Constructie

Gebruik


3

INLEIDING

• Huidige situatie

− Down-cycling

• Laagwaardige toepassingen

• Gebruik vooral in de wegenbouw

− Oorzaken

• Gebrek aan vertrouwen in het gerecycleerd granulaat

• Benor gecertificeerd beton

14 februari 2011

» Enkel in E0 & EI tot C16/20 (TRA 550(2008))

Concrete Innovation Forum


4

INLEIDING

• Recycling is mogelijk

− Streven naar duurzame oplossingen

− Stijgende kwaliteit van gerecycleerde granulaten

(Benor gecertificeerd)

− Hergebruik g in constructief beton

− Hoge vervangingspercentages

• Vertrouwen in het product winnen !!

Concrete Innovation Forum

14 februari 2011


5

VALRECON20

Valorisatie van grove g betonpuingranulaten

p g

in beton C20/25 & C25/30

Valorisation of Recycled Concrete C20/25 & C25/30

Tetra 090175

• Hoofdaanvrager: KHBO-IW&T KHBO IW&T - Luc Boehme

• Medeaanvragers:

− Lessius Mechelen, , Campus p De Nayer y - Ann Van Gysel y

− WTCB - Jan Desmyter en Jeroen Vrijders

Concrete Innovation Forum

14 februari 2011


7

DOELSTELLINGEN

• Vertrouwen in puingranulaat p g winnen

• Afzet gerecycleerde granulaten in structureel beton

stimuleren

• Hoog g vervangingspercentage g g p g (tot ( 100%) ) ggrove

betonpuingranulaten fractie 8/20 in stortbeton

• Sterkteklassen C20/25 & C25/30

• Omgevingsklasse g g tot EE2

Concrete Innovation Forum

14 februari 2011


8

BETONPUINGRANULATEN

Concrete Innovation Forum

14 februari 2011

[1]


9

BETONPUINGRANULATEN

• Identificatie

Concrete Innovation Forum

14 februari 2011

[1]


10

BETONPUINGRANULATEN

Concrete Innovation Forum

14 februari 2011


11

BETONPUINGRANULATEN

• Volumemassa

− Door het poreuze karakter van de aangehechte

mortel hebben de betonpuingranulaten p g een lagere g

dichtheid dan natuurlijke granulaten.

− De oppervlaktedroge verzadigde volumemassa

schommelt h l rond d dde 2400 kkg/m³.

Concrete Innovation Forum

14 februari 2011


12

BETONPUINGRANULATEN

• Waterabsorptie

− Hoe groter de fractie, des te kleiner de absorptie

Concrete Innovation Forum

14 februari 2011


13

RECEPTUURONTWIKKELING

Constructief beton

− C20/25 - EE1 en C25/30 – EE2

• Duurzaamheidseisen EE2: T(0,55)

− Minimaal l cementgehalte: h l 300 k kg/m³ ³

− Maximale W/C-factor: 0,55

− Minimale druksterkteklasse: C25/30

• Verwerkbaarheid

− Minimum S3

Concrete Innovation Forum

14 februari 2011


14

RECEPTUURONTWIKKELING

• Samenstellende materialen

− CEM I 42,5 LA HSR

− Zand 0/4

− Kalksteenslag 2/8

− Kalksteenslag 8/20 (50% - 0%)

− Betonpuingranulaten (50% - 100%)

Concrete Innovation Forum

14 februari 2011


15

VERWERKBAARHEID

• Minimum S3

− Gebruik van plastificeerder

• Aandachtspunt:

− Waterabsorptie door

de betonpuingranulaten

− Initieel vochtgehalte

van d de granulaten l t

Concrete Innovation Forum

14 februari 2011


16

DRUKSTERKTE

Concrete Innovation Forum

14 februari 2011


17

DRUKSTERKTE

• 100% betonpuingranulaten voor de grove

fractie

− Sterkteklasse C25/30 is geen probleem

• Ontwikkeling van de druksterkte in functie

van % vervanging en de tijd [1]

− Druksterkte daalt met een stijgend

vervangingspercentage

Concrete Innovation Forum

14 februari 2011


18

DRUKSTERKTE

Concrete Innovation Forum

14 februari 2011

[1]


19

DUURZAAMHEID

• Duurzaamheidonderzoek NBN B15-100 B15 100 (2008)

− De mechanische eigenschappen

• De druksterkte volgens NBN EN 12390-3 12390 3 (2009)

• De splijttreksterkte volgens NBN EN 12390-6 (2010)

• Elasticiteitsmodulus van beton volgens NBN B 15-203 15 203

(1990)

• Krimp volgens NBN B 15-216 (1974)

Concrete Innovation Forum

14 februari 2011


DUURZAAMHEID

• Duurzaamheidonderzoek NBN B15-100 (vervolg) ( )

20

− De duurzaamheidseigenschappen

• Carbonatatie

• Vorstbestendigheid

− Verwerkingskenmerken en andere fysische eigenschappen

• Meting van de consistentie volgens NBN EN 12350-2 (2009):

Zetmaat

• Bepaling van de volumieke massa volgens NBN EN 12350-6 (2009)

• BBepaling li van het h luchtgehalte l h h l volgens l NBN EN 12350 12350-7 7 (2009)

Concrete Innovation Forum

14 februari 2011


21

DUURZAAMHEID

• Evaluatie van projecten waarin beton met

betonpuingranulaten is verwerkt

− Kamp C – Westerlo

− Centrum Duurzaam Bouwen

− Berendrechtsluis (1989)

− RecyHouse, WTCB (2000)

Concrete Innovation Forum

14 februari 2011


22

BESLUIT

• Gebruik van betonpuingranulaten in

constructief beton is technisch mogelijk

• Regelgeving en keurmerk is nodig om het

gebruik te stimuleren

• Duurzaamheidsonderzoek loopt nog

Concrete Innovation Forum

14 februari 2011


23

WOORD VAN DANK

Aan het IWT-TETRA-fonds voor financiële

ondersteuning van het project project.

Concrete Innovation Forum

14 februari 2011


24

CONTACT

Luc Boehme 1 (KHBO) – luc.boehme@khbo.be

Ann Van Gysel 1 (Lessius Mechelen, Campus De Nayer) – ann.van.gysel@mechelen.lessius.eu

Jeroen Vrijders (WTCB) – jeroen.vrijders@wtcb.be

____________________________________

1 Geaffilieerd onderzoeker KULeuven

REFERENTIES

[1] Andries J, Simons F., Receptuurontwikkeling van recyclagebeton C20/25 met vervanging van de

grove fractie door betonpuingranulaten, Masterproef, Campus De Nayer, 2010

Concrete Innovation Forum

14 februari 2011

More magazines by this user
Similar magazines