De arbeidsmarktpositie van schoolverlaters en werkenden zonder ...

rwi.nl

De arbeidsmarktpositie van schoolverlaters en werkenden zonder ...

Inhoudsopgave

Voorwoord 4

1 Inleiding 6

1.1 Achtergrond 7

1.2 Startkwalificatie als beleidsmatig streven 7

2 De waarde van een startkwalificatie voor schoolverlaters 10

2.1 Methode en gegevens 11

2.2 Doorstroom naar het vervolgonderwijs 14

2.3 Vergelijking van de arbeidsmarktpositie 15

2.4 Werkzekerheid en kwaliteit van het werk 17

2.5 De waarde van een startkwalificatie vanuit internationaal perspectief 22

2.6 Conclusie 22

3 De arbeidsmarktpositie van werkenden 24

3.1 Methode en gegevens 25

3.2 Beroepen en sectoren met het hoogste aandeel laagopgeleiden 25

3.3 De arbeidsmarkt voor werkenden met en zonder startkwalificatie 31

3,4 Conclusie 34

4 Vervolgonderzoek naar de waarde van een startkwalificatie 36

Samenvatting 38

Literatuur 42

Bijlage 44

Colofon 50

2 D E A R B E I D S M A R K T P O S I T I E V A N S C H O O LV E R L AT E R S E N W E R K E N D E N Z O N D E R S TA R T K W A L I F I C AT I E R A A D V O O R W E R K E N I N K O M E N

D E A R B E I D S M A R K T P O S I T I E V A N S C H O O LV E R L AT E R S E N W E R K E N D E N Z O N D E R S TA R T K W A L I F I C AT I E R A A D V O O R W E R K E N I N K O M E N 3

More magazines by this user
Similar magazines