De broekriem maar even aanhalen? 8 maart 2011 - Postzegelblog

postzegelblog.nl

De broekriem maar even aanhalen? 8 maart 2011 - Postzegelblog

ehalve in juli en augustus. De

bijeenkomsten werden net als in

2008 iets minder goed bezocht dan

in 2009, namelijk gemiddeld zo’n

20 leden, met het grootste aantal

van 25 leden. Ondanks de nieuwe

en prachtige accommodatie was dit

een tegenvaller. Helaas waren er

in 2010 veel leden ziek. De hoofdactiviteit

was steeds het snuffelen,

om te kijken of er nog iets te vinden

was voor de eigen verzameling.

Het bestuur blijft alert op het lage

aantal leden en blijft kijken hoe de

vereniging zich in Leerdam kan

profileren.

De Open Dag was een groot succes,

mede dankzij de verkoop van

2e hands boeken en puzzels van

Mevr. Horstman.

N.a.v. de Open Dag van begin

maart zijn Ben Mol en Rinus van

der Wal door de bibliotheek uitgenodigd

om daar een taxatieavond

te houden.

Het bestuur heeft voor 2011 een

Verzamelmarkt gepland, om zodoende

het Leerdamse publiek op

de hoogte te houden van het bestaan

van een postzegelvereniging.

Op Postex in Apeldoorn hebben

verschillende leden hun steentje

bij gedragen in de organisatie

van dit grootse evenement.

Het ene jeugdlid (15 jaar) “verzamelt”

met de oudere leden mee.

Het is ook dit jaar weer niet gelukt

om jeugd aan te trekken. De jeugdafdeling

is dan ook opgeheven.

Het afgelopen jaar hebben de ruilavonden

plaatsgevonden in gebouw

“Maranatha” aan de J.A.

Burgerstraat. Deze accommodatie

wordt door de leden zeer gewaardeerd

vanwege de ruimte, het

goede licht en de gezelligheid.

2. Veilingen

In de maanden mei en december

werden kavelverkopen van de

eigen vereniging georganiseerd.

De veilingen verliepen dit jaar zeer

goed, dit in tegenstelling tot 2009.

De veiling in december bevatte

maar liefst 230 kavels en bracht

leuk geld op. Ongeveer 70% van

de kavels werd verkocht. Op beide

veilingen was de variatie erg groot

en waren de kavels laag geprijsd.

Blijkbaar slaat dit aan.

3. Vergaderingen

Op 9 maart 2010 werd de ledenvergadering

gehouden. De ledenvergadering

werd door maar liefst 22

leden bezocht. Arie Versluis was

aftredend, echter hij stelde zich

weer beschikbaar.

Op 23 november 2010 werd een

bestuursvergadering gehouden,

waarvan de agenda er als volgt uit

zag:

· Opening door voorzitter

· Notulen van de vorige vergadering

(24 november 2009)

· Vaststellen van de agenda,

eventueel aanvullen met gesprekspunten

· Ledenwerfacties en promotie

(eventueel te organiseren Verzamelaarsdag

/ kraam op de Vrijmarkt,

samenwerking met andere

verenigingen)

· Gebruik van de ruimte Maranatha

(evaluatie)

· Ruilavonden voor de ouderen

· Mededelingenblaadje

· Rondzendingen

· Veilingen

· Financiën

· Contributie voor 2011 en 2012

· Bestuurswisselingen

· Materialen uit de Regio 11

Pagina 3

· Rondvraag

· Sluiting

Veel lopende zaken werden door

het bestuur afgehandeld op de

ruilavonden zelf of via de mail.

4. Jeugdafdeling „De Kartel“

Omdat ook dit jaar er nog maar 1

jeugdlid was, is besloten om de

jeugdafdeling op te heffen.

5. Ledental

In het volgende staatje staat het

verloop van het aantal leden genoemd.

• aantal leden per 1-1-2010 43

• bedankt in 2010 3

• overleden -

• aantal nieuwe leden 3

• aantal leden per 31-12-2010 43

6. Mededelingenblaadje

Het mededelingenblaadje voldoet

goed bij de leden. Vanaf september

2007 verschijnt het mededelingenblaadje

op glossy-papier, heeft 4

kleurenpagina´s en bevat 8 pagina´s.

Veel informatie voor het mededelingenblaadje

wordt gehaald

uit verschillende internet-sites, Filatelie,

andere verenigingsblaadjes

en het blad Thema van de NVTF.