De broekriem maar even aanhalen? 8 maart 2011 - Postzegelblog

postzegelblog.nl

De broekriem maar even aanhalen? 8 maart 2011 - Postzegelblog

Deze maand

De site over de zweeds postzegels

is besproken in het mededelingenblaadje

van februari.

Laten we nu maar eens bekijken

welke emissies er na de zomervakantie

van 2010 zijn uitgebracht.

26 augustus 2010

Misdaad romans

In Zweden is de belangstelling

enorm voor misdaad romans. De

Zweeds Post heeft een velletje

met 5 verschillende gegomde

zegels uitgegeven met een

waarde van 6 Kr. Op de zegels

staan afbeeldingen van de schrijvers.

Van Hakan Nesser is een

souvenir velletje uitgegeven met

daarin 9 dezelfde zegels. Vervolgens

zijn er ook 5 maximumkaarten

uitgebracht.

Heerlijke Zweeds lekkernijen

Frankrijk geeft veel zegels uit

over lekkernijen, maar Zweden

doet daar ook zeker aan mee. 4

verschillende zelfklevende zegels

(waarde BREV) en 2 gegomde

coil-zegels (1 met waarde

BREV en 1 met de waarde 12

Kr). Op één van de zegels de

ouderwetse, rood-wit gekleurde

zuurstof en op een andere zegels

het gesuikerde wafeltje.

De kunst van het graveren

Een heel mooi velletje met daarin

3 verschillende gegomde zegels

met een waarde van 12 Kr.

Met deze mini-sheet willen ze het

postzegeldrukkerij onder de

aandacht brengen. De afbeeldingen

of ontwerpen komen uit

het verschillende musea. Ierland

geeft eveneens een zegel uit met

de balletdanseres als afbeelding.

18 november 2010

Jule zegels

Al jaren geeft Zweden dit soort

zegels uit. dit keer 4 verschillende

zelfklevende zegels, die als

boekje uitgegeven worden. Op

de zegels staat geen waarde.

► Vervolg op pagina 7!

Dit jaar heeft de Leerdamse vereniging

het voor elkaar weten te

krijgen dat het mededelingenblaadje

op de site van www.postzegelblog.nl

vermeld wordt.

7. Bestuurssamenstelling

Zie colofon op blz. 7

8. Rondzendingen

De rondzendingen blijven goed

lopen in onze vereniging. Er wordt

tamelijk veel uitgehaald. Het rondzendverkeer

is in een drietal secties

onderverdeeld. Omdat er

steeds 6 dozen gelijk opgestuurd

dienen te worden, vanwege kostenbesparingen,

werkt dit enigszins

vertragend op de snelheid

waarmee de rondzendingen rondgaan.

9. Ruilavonden

Zoals al eerder vermeld worden de

ruilavonden iedere 2e dinsdag van

de maand gehouden, behalve in de

maanden juli en augustus.

De ruilavonden worden voor het

overgrote gedeelte door een vaste

kern van leden bezocht. In een zeer

ongedwongen en prettige sfeer

werd er veel gesnuffeld. Ruilen is

in onze vereniging het hoofddoel.

Op de ruilavond / veiling van december

hadden we bezoek van

een 3-tal leden van de postzegelvereniging

“Altena”. De heer Oppelaar

zou ook aanwezig zijn op deze

avond, maar had verplichtigingen

bij een andere vereniging

Johan Westerveld bezocht een

aantal keren de ruilavonden. Hij

heeft veel zegels om te verkopen.

De opbrengst daarvan komt ten

goede aan de zending en de prijzen

die hij berekend zijn zeer schappelijk.

De vereniging krijgt hiervoor

een bepaalde vergoeding van dhr.

J. Westerveld.

Agenda

ledenvergadering

1. Opening door de voorzitter

2. Verslag van de leden-vergadering

9 maart 2010

3. Ingekomen stukken

4. Verslag kascontrole-commissie

en benoemding van een nieuw

Pagina 5

lid. Aftredend Dhr. K. Osté

5. Financieel jaarverslag

en begroting

6. Jaarverslag 2010

PAUZE met gratis verloting

7. Bestuursverkiezing. Ben Mol is

aftredend en herkiesbaar

8. Eventuele voorstellen of suggesties,

vanuit de leden, voor de

Algemene Leden-vergadering

NVPV op 28 mei 2011 op het

Bondsbureau in Utrecht

9. Opzet ruilavonden, eventuele

voorstellen of suggesties

10. Organisatie veiling

11. Verslag postzegelloket

12. Evenementen / Verzamelaarsbeurs

13. Rondvraag

14. Sluiting

NADER

BESPROKEN

Inmiddels heb ik al heel wat sites

bekeken. Maar deze keer ga ik een

onvoldoende uitdelen.

Welke postorganisatie heeft het

dan niet zo goed gedaan?

www.swisspost.ch

Als je rechtstreeks op deze site

inlogt, kun je via de keuze Philatelie

bij een PDF-document komen

waar de uitgiften van het afgelopen

jaar of voor de aankomende tijd, op

staan. Een ordinaire lijst, zonder

foto's of uitgebreide beschrijvingen.

Zelfs hun toch wel prachtige

magazine "Die Lupe" is niet te vinden.

In het magazine worden de

zegels heel uitgebreid beschreven,

maar op internet is het maar zeer

beperkt. Wanneer je afbeeldingen

wilt downloaden komen deze gelukkig

heel goed over, een pluspunt

voor een redacteur. Maar even

verder zoeken in de Philashop. De

laatste Jaarserie die te vinden is,

komt uit 2008! De laatste emissie

die te vinden is, is van 8 mei 2009.

Ga je via de kalender terugzoeken

dan vind je voor 2002 geen enkel

artikel. Ik ga maar niet verder zeuren

en geef voor de site een dikke

5, dan ben ik eraf. Geef maar het

mooie magazine "Die Lupe".

More magazines by this user
Similar magazines