Views
4 years ago

Reglement ethiek en beroepscode - Register Craniosacraal ...

Reglement ethiek en beroepscode - Register Craniosacraal ...

2 Beroepscode

2 Beroepscode craniosacraal therapeut 2011

Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Houding naar patiënten 4 3. Patiënten hebben recht op vrije keuze van een therapeut 5 4. Lichamelijk contact in de therapeutische relatie 5 5. Bijzondere zorgvuldigheid 5 6. Het verbreken van een professionele behandelrelatie 5 7. Rolconflicten 6 8. Collegiale verhoudingen 6 8.1 Relatie met collega’s craniosacraal therapie 6 8.2 Relatie met verwante andere beroepsgroepen 6 8.3 Relatie met medewerkers 7 9. Gemeenschappelijke uitoefening van het beroep 7 10. Verplichting tot informatie geven door de patiënt 7 11. Zichtbaarheid van de praktijk en reclame 8 12. Werving en publiciteit 8 12.1 Inleiding 8 12.2 Misleidende werving 8 12.3 Werving met namen van derden 8 12.4 Indirecte werving 9 12.5 Gratis prestaties en cadeaus 9 12.6 Werving door derden 9 12.7 Publicaties 9 12.8 Optreden in het openbaar 9 13. Het medisch dossier 10 13.1 Inzage in het medisch dossier 10 13.2 Vernietiging medisch dossier 10 13.3 Afgeven van het medisch dossier 11 14. Beroepsgeheim 11 14.1 Omschrijving van het beroepsgeheim 11 14.2 Ontheffing van het beroepsgeheim 11 14.3 Recht op verschoning 12 14.4 Optreden als getuige-­‐deskundige 12 15. Gebruik en publicatie van gegevens 12 16. Supervisie en nascholing 12 17. Wetenschap, onderzoek en onderricht 13 18. Overtredingen 13 19. Wettelijke kaders 14 19.1 Inleiding 14 19.2 Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) 14 19.3 Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 14 19.4 Wet op Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) 15 19.5 Wet op de Bescherming Persoongegevens (WBP) 15 13. Tot slot 15 3 Beroepscode craniosacraal therapeut RCN 2011

spam en ethiek - Bits of Freedom
Reglement voor het Toezicht 2007 - NIP
Reglement Calvijn - CSG Calvijn
Netbal Reglement - Special Olympics Belgique
Algemeen Reglement der Verrichtingen (versie geldig ... - Belfius
Beroepscode voor ethiek en gedrag - Het Verbond
Technisch reglement puzzelritten Volvo 240-260 register
- 1 Stichting Security Expert Register Nederland Reglement inzake ...
Toolkit: - Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport
Reglement der verrichtingen
Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 2001-2006
Zeggenschap patiënt over het EPD - Centrum voor Ethiek en ...
Download deze publicatie - Centrum voor Ethiek en Gezondheid
Download register 2010 - Verkeerskunde
Reglement van Inwendige Orde - Kinepolis
Algemene voorwaarden - Register Belastingadviseurs
Reglement Geschillencommissie - Kifid
Huishoudelijk reglement verblijfpark 'Ponderosa'
REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BKR
Bijlage 1 bij het farmaceutisch reglement
Reglement van de verrichtingen - BNP Paribas Fortis
Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal - KVC Oranje
Algemeen reglement - NV BEVERNAGE Invest
Trefwoordenregister en chronologisch register 2000 - Billiet & co
Reglement Landelijke klachtencommissie katholiek ... - MosaLira
Reglement Rechtspleging - Nederlandse Rugby Bond
Algemeen reglement van de Bankverrichtingen - Crelan