Views
3 years ago

Reglement ethiek en beroepscode - Register Craniosacraal ...

Reglement ethiek en beroepscode - Register Craniosacraal ...

2 Beroepscode

2 Beroepscode craniosacraal therapeut 2011

Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Houding naar patiënten 4 3. Patiënten hebben recht op vrije keuze van een therapeut 5 4. Lichamelijk contact in de therapeutische relatie 5 5. Bijzondere zorgvuldigheid 5 6. Het verbreken van een professionele behandelrelatie 5 7. Rolconflicten 6 8. Collegiale verhoudingen 6 8.1 Relatie met collega’s craniosacraal therapie 6 8.2 Relatie met verwante andere beroepsgroepen 6 8.3 Relatie met medewerkers 7 9. Gemeenschappelijke uitoefening van het beroep 7 10. Verplichting tot informatie geven door de patiënt 7 11. Zichtbaarheid van de praktijk en reclame 8 12. Werving en publiciteit 8 12.1 Inleiding 8 12.2 Misleidende werving 8 12.3 Werving met namen van derden 8 12.4 Indirecte werving 9 12.5 Gratis prestaties en cadeaus 9 12.6 Werving door derden 9 12.7 Publicaties 9 12.8 Optreden in het openbaar 9 13. Het medisch dossier 10 13.1 Inzage in het medisch dossier 10 13.2 Vernietiging medisch dossier 10 13.3 Afgeven van het medisch dossier 11 14. Beroepsgeheim 11 14.1 Omschrijving van het beroepsgeheim 11 14.2 Ontheffing van het beroepsgeheim 11 14.3 Recht op verschoning 12 14.4 Optreden als getuige-­‐deskundige 12 15. Gebruik en publicatie van gegevens 12 16. Supervisie en nascholing 12 17. Wetenschap, onderzoek en onderricht 13 18. Overtredingen 13 19. Wettelijke kaders 14 19.1 Inleiding 14 19.2 Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) 14 19.3 Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 14 19.4 Wet op Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) 15 19.5 Wet op de Bescherming Persoongegevens (WBP) 15 13. Tot slot 15 3 Beroepscode craniosacraal therapeut RCN 2011

Reglement voor het Toezicht 2007 - NIP
psynip.nl
Beroepscode voor ethiek en gedrag - Het Verbond
hetverbond.eu
- 1 Stichting Security Expert Register Nederland Reglement inzake ...
w3.interforcecms.nl
Bijlage 1 bij het farmaceutisch reglement
defriesland.nl
Reglementen Karting 2012 - Knaf
knaf.nl
ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Proximedia
cms4.proximedia.com
PERSONEELSHANDBOEK EN REGLEMENT CLC- VECTA ...
clcvecta.nl
Klachtenreglement: Reglement Klachtencommissie voor Mitros
mitros.nl
AFBN Wedstrijd reglement WR004
afbn.nl
KNMV Baansport Reglement 2013
knmv.nl
Statuten en reglementen 2001 - PFZW
pfzw.nl
Word Pro - Reglement van de beroepscommissie.lwp - Jette
jette.be
Huishoudelijk reglement verblijfpark 'Ponderosa'
debaillie.com
reglement regionale geschillencommissie krimpenerwaard
groenwonenvlist.nl
Reglement Geschillencommissie - Kifid
kifid.nl
REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BKR
bkr.nl
Reglement Hulpmiddelenzorg 2010 - De Friesland Zorgverzekeraar
defriesland.nl
Reglement Toelatingscommissie - Studentinfo - Avans Hogeschool
studentinfo.avans.nl
Reglement 'Normen en Waarden' - KSV Voetbal
ksvvoetbal.nl